402113 - 13 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DWD010
DWD014
DWD014S
Figura 1
DWD010
DWD014
h
d
a
d
b
e
c
a
DWD014S
DWD014, DWD014S
c
g
a
2
a
b
e
f
i
h
f
Figura 2
Figura 3
Figura 4
d
Figura 5
Figura 6
3
Figura 7
h
4
MAŞINĂ DE GĂURIT REVERSIBILĂ CU
VITEZĂ VARIABILĂ
DWD010, DWD014, DWD014S
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă, cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce priveşte
produsul fac din DEWALT unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de unelte electrice
profesionale.
Specificaţii tehnice
Tensiune
Tip
Putere de ieşire
Turaţie în gol
Capacitate maximă de găurire
oţel/lemn
Cuplu
Dimensiune filet arbore mandrină
Capacitate maximă mandrină
Greutate
LPA (presiune sonoră)
KPA (marjă presiune sonoră)
LWA (putere sonoră)
K WA (marjă putere sonoră)
W
/min
DWD010
220–240
1
380
0–3.600
DWD014
230
1
550
0–2.800
DWD014S
230
1
550
0–2.800
mm
Nm
UNF
mm
kg
6,5/15
3,9
3/8” x 24
6,5
1,16
10/25
7,9
1/2” x 20
10
1,3
10/25
7,9
1/2” x 20
10
1,3
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
81
3
92
3
82
3
92
2,9
82
3
92
2,9
V
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) determinată conform cu EN 60745:
Valoarea nivelului de vibraţii ah
ah =
Marjă K =
m/s²
m/s²
9
1,5
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745 şi
poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate
fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, emisia de vibraţii
poate diferi. Acest fapt poate mări
semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
8,5
1,5
8,5
1,5
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei şi
a accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
5
Siguranţe:
Europa
Unelte la 230 V 10 Amperi,
reţea electrică
Marea Britanie şi Irlanda Unelte la 230 V 13 Amperi,
reţea electrică
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
AVIZ: Indică o practică necorelată cu
vătămarea personală care, dacă nu
este evitată, poate determina daune
asupra bunurilor.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA UTILAJE
DWD010, DWD014, DWD014S
DEWALT declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică” sunt conforme cu normele:
98/37/CE (până la 28 dec. 2009), 2006/42/CE
(de la 29 dec. 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme
cu Directiva 2004/108/CE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi DEWALT la
următoarea adresă sau să consultaţi coperta din
spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
6
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea Produsului
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
27.07.2009
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
vătămării, citiţi manualul de instrucţiuni.
Avertizări generale de
siguranţă privind uneltele
electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
Termenul „unealtă electrică” din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la acumulator.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
inflamabile, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la
pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice trebuie să
se potrivească cu priza. Nu modificaţi
niciodată ştecherul în vreun fel. Nu
folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele
nemodificate şi prizele compatibile vor
reduce riscul de electrocutare.
b)
c)
d)
e)
f)
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul dvs.
este împământat sau legat la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa patrunsa
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
departe de căldură, ulei, muchii ascuţite
sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA PERSONALĂ
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi respectaţi regulile de bun simţ atunci
când operaţi o unealtă electrică. Nu
utilizaţi o unealtă electrică atunci când
sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
b) Utilizaţi echipamentul de protecţie
corporala. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile
pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările
corporale.
c) Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea la
sursa de alimentare şi/sau la acumulator,
înainte de ridicarea sau transportarea
uneltei. Transportarea uneltelor electrice
ţinând degetul pe întrerupător sau
alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice
ce au întrerupătorul în poziţia pornit
înlesnesc producerea accidentelor.
d)
e)
f)
g)
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
corporale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta
de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru
permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feriţivă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile de
componentele în mişcare. Îmbrăcămintea
largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse
în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de
colectare a prafului poate reduce pericolele
impuse de existenţa prafului.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dumneavoastră. Unealta de lucru
adecvată va efectua lucrarea mai bine şi în
mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul
în care întrerupătorul nu comută în
poziţia pornit şi oprit. Orice unealtă
electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
c) Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice. Aceste
măsuri preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a uneltei electrice.
d) Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate
cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
e) Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă
7
g)
stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării,
prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt
cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător. f)
Păstraţi uneltele
de tăiat ascuţite şi curate. Este puţin
probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri
ascuţite şi întreţinute în mod corespunzător
să se blocheze, acestea fiind mai uşor de
controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie
efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
•
•
Burghiele şi uneltele devin fierbinţi în
timpul utilizării. Purtaţi mănuşi atunci când
le atingeţi.
Păstraţi mâinile uscate, curate, lipsite de
ulei şi unsoare. Se recomandă utilizarea
mănuşilor de cauciuc. Astfel se va permite
un control mai bun asupra uneltei.
Riscuri reziduale
Riscurile următoare sunt inerente în cazul utilizării
maşinilor de găurit:
– Vătămări cauzate de atingerea componentelor
rotative sau a componentelor fierbinţi ale
uneltei.
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
5) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice. Astfel,
vă asiguraţi că este păstrată siguranţa
uneltei electrice.
– Afectarea auzului.
Reguli suplimentare de
siguranţă specifice pentru
maşinile de găurit
– Riscul de vătămări fizice datorat particulelor
proiectate.
•
•
•
•
8
Purtaţi căşti de protecţie pentru urechi.
Expunerea la zgomot poate determina
pierderea auzului.
Ţineţi unealta electrică exclusiv pe
suprafeţele izolate pentru prindere
atunci când efectuaţi o operaţie în
care accesoriul de debitat poate atinge
cabluri ascunse sau propriul cablu de
alimentare. Contactul accesoriului cu
un cablu sub tensiune poate determina
scurgerea curentului în componentele
metalice expuse ale uneltei electrice sub
tensiune şi poate cauza electrocutarea
operatorului.
Utilizaţi cleşti sau altă modalitate
practică de a fixa şi sprijini piesa
de prelucrat pe o platformă stabilă.
Susţinerea piesei de prelucrat în mână sau
sprijinită pe corp este instabilă şi poate
conduce la pierderea controlului.
Purtaţi ochelari de protecţie sau alt
echipament de protecţie pentru ochi.
Operaţiile de găurire pot determina
proiectarea aşchiilor. Particulele proiectate
pot cauza vătămarea definitivă a ochilor.
– Riscul de strivire a degetelor la schimbarea
accesoriilor.
– Pericolele asupra sănătăţii cauzate de
inhalarea prafului rezultat în urma prelucrării
lemnului.
– Riscul de vătămări fizice datorat utilizării
prelungite.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
(FIG. 1)
Codul pentru dată (i), care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe carcasă.
Exemplu:
2009 XX XX
Anul fabricaţiei
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Maşină de găurit
1 Cheie de mandrină (DWD010, DWD014)
1 Manual de instrucţiuni
1 Schemă detaliata
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămare corporală.
a. Întrerupător de declanşare a turaţiei reglabile
b. Buton de blocare
c. Cursor înainte/înapoi
d. Mandrină
e. Protecţie cablu
f. Cablu
g. Selector de viteză (DWD014, DWD014S)
h. Mâner principal
i. Amplasarea codului pentru dată
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Aceste maşini de găurit reversibile pentru regim
greu, cu viteză variabilă sunt concepute pentru
operaţii de găurire profesională.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în prezenţa
lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Aceste maşini de găurit pentru regim greu sunt
unelte electrice profesionale.
NU permiteţi copiilor să utilizeze unealta. Este
necesară supravegherea atunci când unealta este
folosită de operatori neexperimentaţi.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Unealta dvs. DEWALT prezintă izolare
dublă în conformitate cu standardul
EN 60745; prin urmare, nu este
necesară împământarea.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu
special pregătit, disponibil la unitatea de service
DEWALT.
Înlocuirea ştecherului
(numai pentru Marea Britanie
şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
• Conectaţi conductorul maro la borna sub
tensiune din priză.
• Conectaţi conductorul albastru la borna
neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie
efectuată nicio conexiune la borna de
împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună
cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 13 A.
Utilizarea unui cablu
prelungitor
În cazul în care este necesar un cablu prelungitor,
utilizaţi un cablu prelungitor aprobat, adecvat
pentru puterea absorbită a acestei unelte
(consultaţi specificaţia tehnică).
Dimensiunea minimă a conductorului este
1,5 mm2.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
Cursorul înainte/înapoi (fig. 1)
Maneta înainte/înapoi (c) este utilizată pentru
extragerea burghielor din găuri mici şi pentru
9
scoaterea şuruburilor. Este amplasată deasupra
întrerupătorului de declanşare.
Pentru a inversa rotirea motorului, eliberaţi
MAI ÎNTÂI întrerupătorul de declanşare şi apoi
împingeţi cursorul spre dreapta (privind maşina de
găurit în poziţia normală de funcţionare).
După orice operatiune de inversare, readuceţi
cursorul în poziţia înainte.
Mandrina cu cheie (fig. 1, 2, 3)
DWD010, DWD014
DWD010 şi DWD014 prezintă o mandrină cu cheie
(d).
PENTRU A INTRODUCE UN BURGHIU SAU ALT
ACCESORIU
1. Deschideţi bacurile mandrinei rotind manşonul
cu mâna şi introduceţi în mandrină tija unui
burghiu de aproximativ 19 mm (3/4”). Strângeţi
manşonul mandrinei cu mâna.
2. Poziţionaţi cheia mandrinei în fiecare dintre
cele trei orificii şi strângeţi în sensul acelor
de ceasornic. Este important să strângeţi
mandrina de la toate cele trei orificii.
Pentru a scoate burghiul, rotiţi mandrina în sens
invers acelor de ceasornic doar de la un orificiu,
apoi desfaceţi mandrina cu mâna.
DEMONTAREA MANDRINEI CU CHEIE (FIG. 2)
Strângeţi mandrina în jurul capătului scurt al unei
chei hexagonale. Folosind un ciocan uşor, loviţi
rapid cheia în sens invers acelor de ceasornic,
cum priviţi unealta din faţă. Aşa se va slăbi
mandrina astfel încât să poată fi demontată
manual.
INSTALAREA MANDRINEI CU CHEIE (FIG. 3)
Înşurubaţi mandrina cu mâna până la capăt.
Introduceţi capătul mai scurt al unei chei imbus şi
loviţi-l în sensul acelor de ceasornic cu un ciocan
uşor.
Mandrina rapidă (fig. 1, 4, -6)
DWD014S
Modelul DWD014S este prevăzut cu o mandrină
rapidă (d) pentru a schimba burghiele într-un mod
mai practic.
PENTRU A INTRODUCE UN BURGHIU SAU ALT
ACCESORIU
1. Prindeţi partea din spate a mandrinei cu
o mână şi folosiţi cealaltă mână pentru a roti
jumătatea din faţă în sens invers acelor de
ceasornic, conform ilustraţiei din Figura 4.
Rotiţi destul de mult astfel încât mandrina
10
să se deschidă suficient pentru a permite
introducerea accesoriului dorit.
2. Introduceţi burghiul sau alt accesoriu circa
19 mm (3/4”) în mandrină şi strângeţi bine
ţinând de jumătatea din spate a mandrinei
şi rotind porţiunea din faţă în sensul
acelor de ceasornic. Când mandrina este
aproape strânsă, veţi auzi un clic. După 4–6
clicuri, mandrina este strânsă bine în jurul
accesoriului.
3. Pentru a scoate un accesoriu, repetaţi pasul 1
menţionat mai sus.
AVERTISMENT: Nu încercaţi să
strângeţi burghiele (sau orice alt
accesoriu) apucând de partea din faţă
a mandrinei şi pornind unealta. Acest
fapt poate conduce la deteriorarea
mandrinei şi la vătămare corporala.
DEMONTAREA MANDRINEI FĂRĂ CHEIE
(FIG. 5)
Strângeţi mandrina în jurul capătului scurt al unei
chei hexagonale (nu este furnizată). Folosind un
ciocan uşor sau o bucată de lemn, loviţi capătul
mai lung în sens invers acelor de ceasornic.
Aşa se va slăbi mandrina astfel încât să poată fi
deşurubată manual.
INSTALAREA MANDRINEI FĂRĂ CHEIE (FIG. 6)
Înşurubaţi mandrina cu mâna până la capăt.
Strângeţi mandrina în jurul capătului mai scurt al
unei chei imbus (nu este furnizată) şi loviţi capătul
mai lung în sensul acelor de ceasornic au ajutorul
unui ciocan uşor.
OPERARE
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
Întrerupătorul de declanşare
(fig. 1)
Pentru a porni maşina de găurit, apăsaţi pe
întrerupătorul de declanşare; pentru a opri maşina
de găurit, eliberaţi întrerupătorul.
NOTĂ: Folosiţi viteze reduse pentru începerea
găurilor fără utilizarea unui dorn, pentru găurirea în
metale sau materiale plastice, pentru introducerea
şuruburilor sau pentru găurirea ceramicii. Vitezele
superioare sunt mai bune pentru găurirea lemnului
şi a placajelor compozite şi pentru utilizarea
accesoriilor abrazive şi de lustruire.
VITEZĂ VARIABILĂ
Un întrerupător de declanşare a vitezei variabile
(a) permite controlul vitezei—cu cât este apăsat
mai mult întrerupătorul, cu atât va fi mai mare
viteza maşinii de găurit.
Pentru operarea continuă, apăsaţi şi ţineţi apăsat
întrerupătorul de viteză variabilă, deplasaţi butonul
de blocare în sus (b), apoi eliberaţi întrerupătorul.
Pentru a opri operarea continuă, apăsaţi scurt
întrerupătorul şi eliberaţi-l. Opriţi întotdeauna
unealta atunci când aţi terminat lucrul şi înainte de
a o deconecta.
Selectorul de viteză (fig. 1)
DWD014, DWD014S
Pentru a reduce viteza, rotiţi selectorul de viteză
(g) în sens antiorar. Pentru a mări viteza, rotiţi
selectorul în sens orar.
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. 7)
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări corporale grave, adoptaţi
ÎNTOTDEAUNA o poziţie corectă
a mâinilor, conform ilustraţiei din
figura 7.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări corporale grave, ţineţi
ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind
pregătiţi pentru o reacţie neaşteptată.
Poziţia corectă a mâinilor presupune poziţionarea
unei mâini sub carcasă şi a celeilalte mâini pe
mânerul principal (h).
Găurire
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămare corporala, asiguraţi-vă
ÎNTOTDEAUNA că piesa de prelucrat
este ancorată sau fixată bine. În
cazul găuririi de materiale subţiri,
folosiţi o bucată suplimentară de lemn
pentru a preîntâmpina deteriorarea
materialului.
1. Folosiţi numai burghie ascuţite. Pentru LEMN,
folosiţi setarea de viteză redusă şi burghie
elicoidale, burghie cu şurub de ghidare,
burghie spiralate de mare putere sau carote
de găurire. Pentru METAL, utilizaţi setarea de
viteză redusă şi burghie elicoidale de oţel sau
carote de găurire.
2. Apăsaţi întotdeauna în linie dreaptă cu
burghiul. Folosiţi o presiune suficientă pentru
a păstra burghiul în material, însă nu apăsaţi
atât de tare încât să blocaţi motorul sau să
îndoiţi burghiul.
3. Ţineţi unealta ferm cu ambele mâini pentru
a controla acţiunea de rotire a maşinii de
găurit.
ATENŢIE: Unealta se poate bloca
dacă este supraîncărcată, cauzând
o răsucire bruscă. Fiţi întotdeauna
vigilenţi în acest sens. Ţineţi unealta
ferm pentru a controla acţiunea de
rotire şi a evita vătămarea.
4. ÎN CAZUL ÎN CARE MAŞINA DE GĂURIT
SE BLOCHEAZĂ, acest fapt survine de
obicei datorită faptului că este supraîncărcată
sau utilizată necorespunzător. ELIBERAŢI
IMEDIAT ÎNTRERUPĂTORUL, scoateţi
burghiul din material şi determinaţi cauza
blocării. NU ACŢIONAŢI ÎNTRERUPĂTORUL
ÎN POZIŢIA PORNIT ŞI OPRIT ÎN
ÎNCERCAREA DE A PORNI O MAŞINĂ
DE GĂURIT BLOCATĂ — ACEST LUCRU
POATE DETERIORA MAŞINA DE GĂURIT.
5. Pentru a reduce la minim blocarea sau
ruperea în material, reduceţi presiunea
aplicată pe maşina de găurit pentru a facilita
pătrunderea burghiului prin porţiunea finală
a găurii.
6. Ţineţi motorul în funcţiune atunci când
retrageţi burghiul din gaură. Acest fapt va
preîntâmpina blocarea.
7. Cu maşinile de găurit cu viteză variabilă, nu
este necesar să folosiţi un punctator pentru
a începe operaţia de găurire. Folosiţi o turaţie
mică pentru a începe gaura şi acceleraţi
apăsând mai tare pe întrerupător atunci când
gaura este suficient de adâncă încât burghiul
să nu alunece în afară.
GĂURIREA ÎN METAL
Porniţi operaţia de găurire la viteză mică şi măriţi la
putere maximă în timp ce aplicaţi o presiune fermă
pe unealtă. Ieşirea egală şi constantă de şpan
indică faptul că găurirea este efectuată la viteza
corectă. Folosiţi un lubrifiant pentru debitare atunci
când găuriţi metale. Excepţiile sunt fonta şi alama
care trebuie găurite uscat.
NOTĂ: Găurile mari [de la 8 mm (5/16”) la 13
mm (1/2”)] în oţel pot fi făcute mai uşor dacă se
11
efectuează mai întâi o gaură de ghidare [de la
4 mm (5/32”) la 5 mm (3/16”)].
GĂURIREA ÎN LEMN
Porniţi operaţia de găurire la viteză mică şi măriţi
la putere maximă în timp ce aplicaţi o presiune
fermă pe unealtă. Găurile în lemn pot fi făcute
cu aceleaşi burghie elicoidale folosite pentru
metal. Burghiele se pot supraîncălzi dacă nu
sunt extrase frecvent pentru a scoate aşchiile din
gaură. Materiale ce prezintă risc de crăpare trebuie
prelucrate cu ajutorul unei bucăţi suplimentare de
lemn.
ÎNTREŢINERE
Unealta dumneavoastră DEWALT a fost concepută
pentru a opera o perioadă îndelungată de timp,
cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea
periodică.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
Periile motorului electric
DEWALT utilizează un sistem avansat de perii,
care opreşte automat maşina de găurit atunci
când periile se uzează. Acest fapt preîntâmpină
deteriorarea motorului. Există ansambluri noi de
perii, disponibile la centrele de service autorizate
DEWALT . Utilizaţi întotdeauna piese de schimb
identice.
Lubrifierea
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
Curăţarea
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală cu
aer uscat de îndată ce se strânge
12
murdărie în interiorul şi în jurul orificiilor
de aerisire. Purtaţi echipament de
protecţie aprobat pentru ochi şi
o mască aprobată de praf atunci când
efectuaţi procedura următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate pentru acest produs,
folosirea unor astfel de accesorii cu
această unealtă poate fi periculoasă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
trebuie utilizate exclusiv accesorii
recomandate DEWALT împreună cu
acest produs.
ATENŢIE: Pentru reducerea riscului
de vătămare, dimensiunea maximă
a accesoriilor utilizate trebuie să
corespundă cu valorile prezentate în
Specificaţiile tehnice.
Consultaţi reprezentantul pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea
de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră la
orice agent de reparaţii autorizat care îl va colecta
pentru dumneavoastră.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa: www.2helpU.
com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00212091 - 30-07-2013
13
14
15