402111-77 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
BDPR400
2
3
4
5
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.
Trafaletul dumneavoastră Black and Decker Speedy
Roller™ a fost conceput pentru vopsirea pereţilor şi a tavanelor. Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor
mobile.
♦
Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor sau accesoriilor.
♦
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a aparatului. La utilizarea unui aparat pe perioade prelungite,
asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale regulate.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate în
continuare poate conduce la vătămări grave.
♦
♦
♦
Citiţi cu atenţie tot acest manual înainte de a utiliza
aparatul.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual.
Utilizarea vreunui accesoriu sau ataşament sau efectuarea vreunei operaţiuni cu acest aparat diferite de
cele recomandate în prezentul manual de instrucţiuni
poate implica un risc de vătămare corporală.
Păstraţi acest manual pentru consultare ulterioară.
Etichetele prezente pe aparat
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării,
utilizatorul trebuie să citească manualul de
instrucţiuni.
Utilizarea aparatului
♦
Avertisment! Utilizaţi doar lichide neinflamabile.
Nu introduceţi niciodata în trafalet produse de detartrare, aromatice, pe bază de alcool sau detergent
deoarece acestea l-ar putea deteriora sau l-ar putea
face nesigur pentru utilizare.
Avertisment! Ţineţi persoanele din jur la
distanţă.
După utilizare
♦
♦
Avertisment! Purtaţi o mască antipraf.
Atunci când nu este folosit, acest aparat trebuie să
fie depozitat într-un spaţiu uscat.
Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatele depozitate.
Avertisment! Purtaţi ochelari de protecţie.
Inspecţia şi reparaţiile
Descriere
♦
Acest aparat dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
1. Plonjor
2. Manetă
3. Rezervor de vopsea
4. Suport
5. Robinet de umplere
6. Buton de rotire a capului
7. Cap trafalet
8. Rolă
9. Tavă pentru captarea picăturilor
♦
♦
♦
Înainte de utilizare, verificaţi aparatul pentru
a depista componentele eventual deteriorate sau
defecte. Verificaţi dacă există componente rupte,
întrerupătoare deteriorate sau orice altă condiţie ce
ar putea afecta utilizarea aparatului.
Nu utilizaţi aparatul în cazul în care există vreo
componentă deteriorată sau defectă.
Prevedeţi repararea sau înlocuirea componentelor
deteriorate sau defecte de către un agent autorizat
de reparaţii.
Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi sau să înlocuiţi
vreo componentă diferită de cele specificate în acest
manual.
Asamblare
Siguranţa terţilor
Montarea mânerului (fig. A)
♦
♦
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite
de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în
care acestea au fost supravegheate şi instruite cu
privire la utilizarea aparatului de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
♦
Culisaţi mânerul (10) în rezervorul de vopsea (3)
asigurându-vă că manşonul portocaliu (11) se
îmbină cu mânerul (3).
Înfiletaţi manşonul portocaliu (11) pe filetul mânerului
(3) şi strângeţi-l.
Ataşarea capului trafaletelui (fig. B)
♦
Riscuri reziduale.
♦
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în
6
Culisaţi ansamblul mânerului (12) în capul trafaletelui
(7) asigurându-vă că O-ring-ul (13) este fixat la
interiorul capului trafaletelui (7) şi manşonul negru
(14) atinge capul acestuia (7).
Înfiletaţi manşonul negru (14) pe filetul capului
trafaletelui (7) şi strângeţi-l.
Montarea unei role în capul trafaletelui (fig. C)
vopseaua în cutie iar apoi trageţi plonjorul în spate asigurându-vă că unghiul este corect iar capacul de umplere
portocaliu este fixat bine.
♦
Lubrefiaţi ambele capete (15) ale cadrului rolei (16)
cu vaselină.
♦
Glisaţi ansamblu rolei (8) pe cadrul acesteia (16).
Notă: Asiguraţi-vă că ansamblul rolei se fixează în clema
de prindere aflată pe capătul exterior al rolei.
Reglarea unghiului capului trafaletelui (fig. G
şi H)
Capul trafaletelui poate fi reglat în trei unghiuri diferite.
♦
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul portocaliu de rotire
a capului (6) de pe capul trafaletelui (7).
♦
Rotiţi capul trafaletelui (7) în unghiul dorit.
Notă: Folosiţi unghi drept pentru aplicaţii generale de
vopsire şi unghiuri de 40° sau 80° pentru zonele dificil
de ajuns sau atunci când vopsiţi aproape de tavan sau
margini.
Notă: Mânerul (10) poate fi rotit pentru a fi mai confortabil
atunci când vopsiţi cu cadrul rolei înclinat. Pentru a roti
mânerul în poziţia dorită, slăbiţi manşonul (11), reglaţi
mânerul şi strângeţi manşonul la loc (fig. H).
Ataşarea tăviţei pentru colectarea picăturilor
(fig. D)
Tăviţa pentru colectarea picăturilor ajută la reducerea
stropirii şi picurării atunci când vopsiţi în special pe
tavane.
♦
Prindeţi tăviţa pentru colectarea picăturilor (9) pe
cadrul rolei (16) în aşa fel încât să se fixeze împrejurul acesteia (8).
♦
Rotiţi tăviţa pentru colectarea picăturilor în poziţia
dorită.
Notă: Această tăviţă este utilă pentru prevenirea picurării
atunci când trafaletul Speedy Roller™ nu este utilizat şi
este sprijinit pe suport. Poziţionaţi tăviţa pentru colectarea
picăturilor sub rolă.
Vopsirea cu trafaletul Speedy Roller™ (fig. I
şi J)
♦
Începeţi să vopsiţi peretele şi împingeţi plonjorul (1)
sau apăsaţi maneta (2) pentru a alimenta rola cu
vopsea.
Notă: Saturarea iniţială a acesteia poate necesita întreaga cantitate de vopsea de la prima alimentare. Umpleţi
trafaletul Speedy Roller™ după necesităţi.
Utilizare
Alimentarea cu vopsea (fig. E şi F)
Notă: Atunci când utilizaţi trafaletul Speedy Roller™ pentru prima dată, o mare parte din cantitatea de vopsea din
rezervor va fi necesară pentru a satura rola. Este posibil
să fie necesară o a doua alimentare.
♦
Introduceţi capatul mic al tubului de alimentare (17)
prin orificiul aflat în partea de jos a clemei de fixare
a rezervorului de vopsea (18). Împingeţi uşor până
când se fixează pe poziţie.
♦
Aşezaţi clema de prindere a rezervorului de vopsea
(18) peste marginea acestuia.
Notă: Pentru recipientele mai adânci, aşezaţi un tub cu
diametrul interior de 19 mm peste nervurile tubului de
alimentare pentru a-l prelungi şi prindeţi-l de o latură
a recipientului cu clema de fixare a tubului de alimentare. Tăiaţi capătul inferior al tubului într-un unghi uşor
ascuţit. Aceste tubulaturi sunt disponibile la majoritatea
magazinelor de bricolaj.
♦
Lubrefiaţi capătul superior al tubului de alimentare
(17) cu o cantitate mică de vaselină.
♦
Ţineţi trafaletul Speedy Roller™ într-un unghi de 45°
şi poziţionaţi robinetul de umplere (5) peste tubul de
alimentare (17). Apăsaţi uşor în jos trafaletul Speedy
Roller™ pînă când acoperă în întregime tubul de
alimentare.
Notă: Asiguraţi-vă că capacul portocaliu de umplere (19) este acoperit complet de suprafaţa clemei
recipientului.
♦
Trageţi cu putere plonjorul (1) spre spate până la
capăt pentru a trage vopseaua în Speedy Roller™,
asigurându-vă că exercitaţi suficientă presiune
pentru a menţine un contact adecvat între robinetul
de umplere şi tubul de alimentare.
♦
Ridicaţi uşor trafaletul Speedy Roller™ de pe tubul
de alimentare.
Notă: Dacă nu reuşiţi să umpleţi rezervorul complet de
prima dată, împingeţi uşor plonjorul pentru a reintroduce
Sugestii
♦
Maneta trebuie apăsată doar atunci când aveţi
nevoie de vopsea.
♦
Dacă obţineţi un aspect cu puncte atunci când
vopsiţi, aplicaţi mai multă vopsea.
♦
Dacă rola alunecă pe suprafaţă, aplicaţi mai puţină
vopsea.
♦
Este posibil să remarcaţi prezenţa unei cantităţi
de vaselină pe mâner. Acest lucru este necesar şi
este util în funcţionarea mânerului şi nu va afecta
vopseaua.
♦
Atunci când nu îl utilizaţi, aşezaţi trafaletul Speedy
Roller™ pe suport (4) cu tăviţa pentru colectarea
picăturilor (9) montată şi poziţionată sub rolă.
Reintroducerea surplusului de vopsea în
cutie (fig. K - M)
♦
Puneţi degetul mare peste capacul de umplere
portocaliu (19).
♦
Trageţi plonjorul (1) spre spate pentru a trage surplusul de vopsea din cadrul rolei în tub.
♦
Ţineţi trafaletul Speedy Roller™ într-un unghi de 45°
şi poziţionaţi robinetul de umplere (5) peste tubul de
alimentare (17). Apăsaţi uşor în jos trafaletul Speedy
Roller™ pînă când acoperă în întregime tubul de
alimentare.
Notă: Asiguraţi-vă că capacul portocaliu de umplere (19) este acoperit complet de suprafaţa clemei
recipientului.
♦
Împingeţi plonjorul până la capăt în tub.
♦
Scoateţi rola (8) trăgând terminaţia exterioară (20) şi
cadrul rolei (16) utilizând degetul mare de la cealaltă
mână pentru a împinge rola în afară
7
Notă: Utilizaţi o chiuvetă, un furtun de spălare sau orice
alt recipient care va reţine apa pentru a efectua operaţiunile de spălare descrise anterior. Înlocuiţi apa atunci
când s-a murdărit sau când treceţi la etapa următoare.
♦
Scoateţi tubul de alimentare. Apoi scufundaţi cadrul
rolei, asigurându-vă că robinetul de umplere este,
de semenea, sub apă, şi glisaţi plonjorul înauntru şi
în afară de cel puţin 5 ori (fig. P).
Notă: Atunci când utilizaţi un recipient mic, pivotaţi cadrul
rolei la 80 de grade pentru a încăpea în acesta (fig. Q).
♦
Scoateţi cadrul rolei şi continuaţi să-l curăţaţi după
necesităţi. Scufundaţi mânerul în apă călduţă cu
săpun şi glisaţi plonjorul înăuntru şi în afară de cel
puţin 5 ori.
Notă: Ştergeţi resturile de vopsea de pe capătul plonjorului (1).
♦
Deşurubaţi capacul valvei (19), scoateţi garnitura
(22) şi valva cioc de raţă (21) pentru a le curăţa.
Clătiţi celelalte componente şi goliţi tot lichidul din
trafaletele Speedy Roller™ (fig. S).
♦
Scoateţi tubul din cadru (dacă este necesar) strângând clemele furtunului. Spălaţi cadrul şi tubul.
Montaţi tubul la loc şi fixaţi-l cu clemele furtunului
(24) (fig. T).
Notă: Cumpăraţi întotdeauna o rolă cu înveliş perforat
Black & DeckerSpeedy Roller™ (Număr accesoriu:
BDPRA09-XJ şi BDPRA18-XJ). O rolă standard nu va
funcţiona.
Notă: Purtaţi mănuşi de unică folosinţă sau manevraţi rola
cu o pungă de plastic pentru a nu vă murdări pe mâini.
♦
Scurgeţi excesul de vopsea de pe rolă în cutie.
♦
Scoateţi capacul interior introducând uşor înclinat
tubul metalic al cadrului rolei în capac aproximativ
2-3 cm.
♦
Trageţi uşor cadrul rolei spre dumneavoastră.
♦
Scoateţi miezul rolei.
♦
Goliţi orice resturi de vopsea.
♦
Scoateţi capacul exterior (20) introducând cadrul
rolei în rolă şi împingând uşor capacul în afară.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Untilizaţi o rolă cu înveliş perforat Black & DeckerSpeedy Roller™ (Număr accesoriu: BDPRA09-XJ
şi BDPRA18-XJ). Rolele cu înveliş standard nu vor
funcţiona.
Inspectaţi învelişul rolei să nu prezinte scame înainte
de a începe să vopsiţi, iar dacă este necesar spălaţi-l
şi uscaţi-l înainte de utilizare.
Atunci când utilizaţi trafaletul Speedy Roller™ pentru
prima dată, o mare parte din cantitatea de vopsea
din tubul trafaletelui Speedy Roller™ va fi necesară
pentru a satura rola. Este posibil să fie necesară
o a doua alimentare.
Menţineţi rola în mişcare în timp ce împingeţi plonjorul sau apăsaţi maneta pentru a preveni picurarea.
Încetaţi să mai împingeţi plonjorul sau să apăsaţi
maneta dacă rola începe să se blocheze, să alunece
sau să picure.
Atunci când vopsiţi în zone înguste umpleţi parţial
trafaletul Speedy Roller™ sau pivotaţi cadrul. Acest
lucru va reduce lungimea acestuia.
Atunci când nu utilizaţi trafaletul Speedy Roller™
pentru o perioadă lungă de timp, înfăşuraţi rola
într-o pungă de plastic pentru a preveni uscarea
acesteia, vidând punga de aer cât de mult posibil.
Asiguraţi-vă că vopseaua pe care o utilizaţi poate
fi curăţată fie cu dizolvant pentru lacuri (pentru
vopselele pe baza de ulei) sau cu o soluţie de apă
caldă şi săpun (pentru vopsele solubile în apă)
Utilizaţi protecţii corespunzătoare cu care să acoperiţi podelele şi celelalte obiecte din cameră care
nu doriţi să fie stropite accidental cu vopsea.
Atunci când utilizaţi suportul, pivotaţi întotdeauan
capul în poziţie verticală şi eliberaţi presiunea trăgând uşor plonjorul în afară.
Lubrefierea trafaletelui Speedy Roller™
(fig. U - X)
Lubrefierea ajută la funcţionarea normală a dispozitivului
şi trebuie efectuată după fiecare curăţare şi înainte de
fiecare utilizare.
♦
Rotiţi manşonul filetat (11) de lângă manetă în sens
invers acelor de ceasornic până când ansamblul
tubului principal alunecă în afară.
Notă: Atunci când montati componentele la loc, manşonul
filetat portocaliu (11) trebuie să fie spre maneta mânerului.
♦
Aplicaţi vaselină în jurul şi între garniturile de cauciuc
(25). Reasamblaţi asigurându-vă că garniturile de
cauciuc nu sunt răsucite sau deteriorate. Strângeţi
manşonul de blocare.
♦
Aplicaţi vaselină pe valva cioc de raţă (21) şi pe
garnitură (22) şi poziţionaţi-le pe unealtă înfiletând
capacul valvei (19) la loc.
♦
Aplicaţi vaselină pe garniturile interioare ale capacelor externe (26) apoi asamblaţi rola introducând
miezul (27) în interiorul rolei (28) şi ataşând capacele
externe conform ilustraţiei.
Întreţinere şi curăţare
Curăţarea trafaletelui Speedy Roller™ (fig. O
- T)
♦
♦
Protejarea mediului înconjurător
Scoateţi rulourile trafaletelui.
Împingeţi tubul de alimentare direct în robinetul de
umplere. Atunci când curăţaţi vopsele solubile în
apă, scufundaţi tubul de alimentare în apă călduţă
cu săpun şi glisaţi plonjorul înăuntru şi în afară de
cel puţin 5 ori. Atunci când utilizaţi vopsele pe bază
de ulei, utilizaţi solvenţi de curăţare corespunzători
listaţi pe recipientul producătorului şi eliminaţii în
mod corespunzător.
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Black & Decker
trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea separată pentru acest produs.
8
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Colectarea separată a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea
materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru web
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi
produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat care îl
va colecta pentru dvs.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com.
Specificaţii tehnice
Capacitate
Greutate
BDPR400
ml 650
kg 1,4
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie
de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel
drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă pe teritoriile
Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează din cauza materialelor, manoperei defectuoase
sau lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de
la data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional
sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de
personalul de service Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
zst00187412 - 03-09-2012
9
10
11
Download PDF
Similar pages
Manual de utilizare
ERm200D User Manual