manual-kom0808w
POWER BANK
Owner’s manual
EN
Instrukcja obsługi
PL
Owner’s manual
Safety instructions
1. Read this instruction manual before first use, and keep it for
future reference. Producer is not responsible for damages
caused by inappropriate handling and use of the device.
2. Do not perform any conservation/service activities on device
while in use.
3. Do not attempt to repair this device yourself. In case of
damage, contact with authorized service point for check-up
or repair.
4. Product for indoor use only. Not suitable for outdoor use.
5. Protect this device from water and humidity (also while
storing).
6. This appliance must not be used by persons (including children)
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack
of experience and knowledge, unless they are supervised by
the person who is responsible for their safety. Children should
be advised not to play with the device.
7. Do not use this device in vicinity of inflammable materials.
Description
• Power bank with 2200 mAh capacity – power supply unit with
build in backup battery.
• MicroUSB supplied.
• Suitable for most types of phones, smartphones, tablets,
cameras, video recorders, MP3/4 players.
• Power bank gives possibility to charge mobile device when
power supply socket or car charger socket are not within
reach: while hiking, fishing or simply on the go.
• To use this appliance, charge it when at home, and take it with
you. It’ll be ready when you need it: connect your device to
USB port with the use of a supplied universal cable. Device is
fully universal, as it may be used with any USB cable.
EN
3
Owner’s manual
Specifications
Battery capacity: 2200 mAh
Charging cycles quantity: > 500
Protections: overcharge, short-circuit, total discharge.
USB 1: 5 V / 1000 mA
Specifications are subject to change without prior notice.
Set includes
• Original packaging
• Power bank 2200 mAh
• USB cable
English
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)
EN
(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection
systems) This marking shown on the product or Its literature, indicates that It should
not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent
possible harm lo the environment or human health from uncontrolled waste disposal,
please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote
the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the
retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of
where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users
should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract
This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.
Made in China for LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne, 1 Garwolińska Street, 08-400 Garwolin
4
Instrukcja obsługi
Instrukcje bezpieczeństwa
1. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, należy
przeczytać instrukcję użytkowania i postępować według
wskazówek w niej zawartych. Producent nie odpowiada za
szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie
z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
2. Nie należy prowadzić jakichkolwiek prac konserwacyjnych
podczas pracy urządzenia.
3. Nie należy samodzielnie naprawiać urządzenia. W
przypadku uszkodzenia produktu, należy skontaktować
się z autoryzowanym punktem serwisowym w celu
sprawdzenia/naprawy.
4. Urządzenie może być uruchamiane tylko wewnątrz
pomieszczeń. Urządzenie nie jest przystosowane do pracy
na zewnątrz pomieszczeń.
5. Należy chronić urządzenie przed wilgocią (również podczas
przechowywania).
6. Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez
osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej,
czuciowej lub psychicznej lub osoby nie posiadające
doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa
się to pod nadzorem i zgodnie z instrukcją użytkowania
sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich
bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie
bawiły się urządzeniem.
7. Nie należy korzystać z urządzenia w pobliżu materiałów
łatwopalnych.
Opis
• Power bank o pojemności 2200 mAh - zasilacz z wbudowaną
baterią awaryjną.
• W zestawie znajduje się kabel MicroUSB.
PL
5
Instrukcja obsługi
• Kompatybilny z wszelkimi urządzeniami typu telefony, smartfony,
tablety, kamery, aparaty fotograficzne, odtwarzacze MP3/4.
• Zasilacz-bateria pozwala ładować urządzenia w sytuacji,
gdy nie mamy dostępu do gniazda sieciowego lub
samochodowego np. na wycieczce, w górach, na rybach.
• W domu ładujesz power bank do pełna, a kiedy Twoje
urządzenie się rozładuje, podłączasz go do portu USB za
pomocą uniwersalnego kabla, który znajduje się w zestawie.
• Do urządzenia można podłączyć dowolny kabel USB dzięki
czemu bateria jest w pełni uniwersalna.
Specyfikacja
Pojemność: bateria o pojemności 2200 mAh
Ilość cykli ładowania: > 500
Zabezpieczenia: przed przeładowaniem, zwarciem, całkowitym
rozładowaniem.
USB 1: 5 V / 1000 mA
Specyfikacja produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.
Zawartość zestawu
• Oryginalne opakowanie
• Power bank 2200 mAh
• MicroUSB
PL
6
Instrukcja obsługi
Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje,
że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi
z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i
zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie
produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania
ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania
informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego
produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem
sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produkt, lub z organem władz lokalnych
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki
umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
PL
Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne ul. Garwolińska 1,
08-400 Garwolin
7
www.quer.pl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising