Teknisk Årsberetning 2013 (pdf-fil)

Teknisk Årsberetning 2013 (pdf-fil)
ODENSE BYS MUSEER
TEKNISK ÅRSBERETNING
2013
1
TEKNISK ÅRSBERETNING 2013
INDHOLD
1. Årsberetning……………………………………………………………………………………………………………………. 3
2. Gennemførte projekter……………………………………………………………………………………………………18
3. Regnskab…………………………………………………………………………………………………………………………66
4. Nøgletal………………………………………………………………………………………………………………………….74
4.1 Besøgstal
4.2 Undervisning
4.3 Forskning
4.4 Særudstillinger
4.5 Bogudgivelser
4.6 Henvendelser
4.7 Foredrag, omvisninger samt ekstern undervisning
4.8 Artikler
4.9 PR og markedsføring
4.10 Erhvervelser
4.11 Uddeponeringer
4.12 Udlån fra egne samlinger
4.13 Konservering
4.14 Samlinger og arkiver
4.15 Deltagelse i seminarer og kongresser
4.16 Repræsentation i eksterne udvalg og eksternt samarbejde
4.17 Interne projektgrupper og koordinationsgrupper
Overgade 48
DK-5000 Odense C
2
Årsberetning
Fusioner og nye sammenhænge
På mange måder blev der i 2013 skrevet markant museumshistorie i Odense. Her tænkes ikke på
indvielsen af den nye, flotte udstillingsbygning på Møntergården, de omfattende arkæologiske
udgravninger på Wilhelm Verners Plads eller de mange andre store begivenheder, som prægede
året. Derimod på noget organisatorisk, nemlig fusioner. Fra den 1. januar blev Mediemuseet en del
af Odense Bys Museer. Det betød en ny verden for begge parter. Flertallet af Mediemuseets
ansatte rykkede ind blandt nye kolleger, og der indledtes en omfattende gennemgang af museets
samlinger og registreringer. For både Mediemuseet og Odense Bys Museer fulgte hermed nye
spændende muligheder for at kombinere den brede historiske formidling med mediernes historie
og deres store betydning både i gamle dage og ikke mindst i nutiden. Ikke mindst i
undervisningsmæssig sammenhæng er Mediemuseets nye udstillinger af stor interesse.
Samtidig blev også Børnekulturhuset Fyrtøjet en del af Odense Bys Museer. Placeringen tæt ved
H.C. Andersens Hus giver oplagte muligheder for samarbejde. Nok så vigtigt var fusionen et
grundlag for at arbejde med planerne for opførelsen af H.C. Andersen Eventyrhus som udvidelse af
såvel museum som børnekulturhus efter lukningen af Thomas B. Thriges Gade. H.C. Andersens
Hus, Børnekulturhuset Fyrtøjet, det kommende Eventyrhus og en stor, omgivende magisk have
skal i fremtiden være epicentret for H.C. Andersens Odense. Her skal turister fra nær og fjern
modtages, introduceres såvel til eventyrene og til Andersens eget eventyrlige liv, og herfra skal
man kunne følge i H.C. Andersens Fodspor rundt i Odense og måske tage en tur op ad Odense Å til
En landsby fra H.C. Andersens tid – også kendt som Den Fynske Landsby.
Museumsfusionerne var dog ikke slut hermed. Den første 1. juli samledes Kunsthallen Brandts,
Fotomuseet og Fyns Kunstmuseum i en ny stor kunstinstitution under navnet Brandts. Med denne
fusion er det målet, at Odense i årene fremover skal skabe et stort museum, hvis ry vil brede sig
ikke alene udover resten af landet, men også til udlandet. Det ny Brandts har nogle utroligt
spændende muligheder for at udvikle sig til en markant, men også anderledes kunstinstitution end
man ellers kender.
ANNE MARIE CARL-NIELSEN
Et brag af en kvinde
Kendte man ikke Anne Marie Carl-Nielsen, var 2013 året, hvor hendes navn blev slået fast. 2013
var nemlig 150-året for denne betydelige danske billedhuggers fødsel.
På Fyns Kunstmuseum var henved 200 af Anne Marie Carl-Nielsens værker sat spektakulært i
scene i udstillingen ILDSJÆL, og på Carl Nielsen Museet vistes en lang række af kunstnerens
3
portrætarbejder i særudstillingen ANSIGT TIL ANSIGT. Carl Nielsen Museet ejer ikke mindre end
1729 værker af Anne Marie Carl-Nielsen, og langt størstedelen af værkerne til de to udstillinger
kunne derfor hentes herfra. Udstillingerne gav et flot billede af en både alsidig og produktiv
kunstner. Weekendavisens anmelder kvitterede i sin anmeldelse med overskriften "Et brag af en
kvinde".
Med støtte fra fonde og sponsorer blev desuden en storstilet formidling af Anne Marie CarlNielsen iværksat i hele Region Syddanmark i 2013. Programmet bød bl.a. på workshops, foredrag,
teaterforestillinger og koncerter. Blandt de mere kuriøse indslag var fejringen af kunstnerens
fødselsdag den 21. juni, hvor formglade børn skabte skulpturer ud af 100 kilo marcipan på pladsen
foran Fyns Kunstmuseum. Modellen var en rigtig hest, der lignede den, Anne Marie Carl-Nielsen i
sin tid brugte som model til sin rytterstatue af Christian IX. Hvilket efterliv de sukkerholdige
skulpturer siden fik, kan vi kun gisne om.
Stor kunstnermonografi
I december 2013 kronede Odense Bys Museer sin fejring af den succesfulde billedhugger med
udgivelsen af seniorforsker og kunsthistoriker Anne Christiansens store biografi om kunstneren,
Anne Marie Carl-Nielsen, født Brodersen. Foruden at være smukt illustreret fortæller bogen både
de kendte og hidtil mindre kendte historier om Anne Marie Carl-Nielsen.
H.C. ANDERSEN
H.C. Andersen og Kina
Odense Bys Museer har gennem mange år vidst, at kendskabet og interessen for H.C. Andersen er
stor i Kina. Andersens eventyr læses højt for de små børn, eventyrene er fast pensum i skolen og
den første fristil skrives ofte baseret på Kejserens nye Klæder. Og ikke alene kender de fleste
kinesere Andersens eventyr, de elsker dem også, og selv blandt voksne er der mange, som læser
historierne igen og igen. Med den økonomiske vækst i Kina, den større samhandel og udveksling
med den vestlige verden kan Odense Bys Museer virkelig mærke interessen og efterspørgslen
efter kontakt til H.C. Andersens fødeby. På ganske få år er antallet af kinesiske gæster i H.C.
Andersens Hus vokset fra nogle få håndfulde til omkring 5.000. Men også i Kina ønsker man at
bringe Andersens eventyr i spil. Der efterspørges udstillinger med originale genstande fra
Andersens museum og adskillige store og mindre H.C. Andersen Eventyrparker er eller er ved at
blive etableret. Der er ikke tale om Disney-lignende parker, men i højere grad lærings- og
aktivitets-parker, hvor børn sammen med deres familier lever sig ind i Andersens eventyr og fra
disse lærer om digterens verden – om Danmark, med verdens lykkeligste folk, dér hvor man stadig
(!) cykler, har fokus på miljøet og et højt niveau for velfærd, gensidig hjælp og tolerance. Flere
parkprojekter har ønsket at indgå aftaler med H.C. Andersens Hus for at sikre en direkte kontakt til
Andersens fødeby. Naturligvis deltager Odense Bys Museer meget gerne heri. Samarbejdet styrker
samspillet med nogle meget positive udviklingstræk i Kina, og samtidig gør den i kinesisk målestok
meget lille by Odense meget kendt i Kina. Som bekendt bor omkring 1/5 af verdens befolkning i
4
Kina! Og skulle vi mangle yderligere interesse, ja så står andre asiatiske lande som Sydkorea på
spring for at skabe kontakt til Odense.
Den Store Søslange
I 1872 udkom H.C. Andersens visionære eventyr om telegrafens opfindelse, ”Den Store Søslange”.
Dette eventyr snoede sig som tema gennem Børnekulturhuset Fyrtøjet i 2013. Målet var at
præsentere børnene for H.C. Andersens begejstring for teknologi og give dem mulighed for at lege
sig til viden om, at kommunikation over store afstande ikke er noget, vi kan tage for givet. Det er
resultatet af mange menneskers historiske indsats, vilje og drømme.
Eventyret blev fortalt for børnene og deres familier i skoleferier og ved særlige arrangementer i
huset. Der blev etableret en telegrafstation, hvor børnene – både de danske og de udenlandske –
kunne morse til hinanden. Stationen var iscenesat som tilbygning til et blinkende fyrtårn. Indenfor
i stationen var der borde med telegrafnøgler, telegrafistuniformer, søkort og interiør fra gammel
tid. Børnene måtte lege med og røre ved alt. En lysdesigner fra Odense Teater havde omgivet
scenariet med et bølgende lyshav. Stationen blev et yndet sted for forældre og bedsteforældre,
der morsede med deres børn – og ikke sjældent fangede man to voksne fordybet i kommunikation
med hinanden ved hjælp af morsekode.
Butiksområdet blev udbygget med et kubeformet rum, hvor der ligeledes kunne morses. Her
kunne børnene samtidig lege med sammenhængen mellem sprog og rytmisk lyd: På en
touchscreen oversatte de ord og deres egne navne til rytme på baggrund af morsesystemet.
Resultatet kunne de lytte til i øretelefoner. I kuben blev også vinderbidragene fra Fyrtøjets
skrivekonkurrence udstillet. Den prisbelønnede børnebogsforfatter Jesper Wung-Sung havde
skrevet indledningen til en historie om to børn, som over mobilen på mystisk vis får kontakt med
en telegrafist fra 1800-tallet. Han er i knibe og beder om hjælp med morsetegn. Børnenes opgave
var at digte videre på historien. Det kom der en lang række spændende fortællinger ud af, som alle
sammen knyttede børnenes egne kommunikationsmidler sammen med fortidens. Børnene kunne
følge konkurrencen på Fyrtøjets Facebook-side, og Jesper Wung-Sung udpegede vinderne. En
lærer fra en skole i Vollsmose, hvis klasse vandt 2. pladsen, skrev om konkurrencen: ”Det har
været en rigtig god proces for klassen, så det er rart at blive honoreret med en placering. Det giver
håb og glæde!”
Børnekulturhuset tilknyttede også en universitetsstuderende praktikant til Søslangeprojektet. Hun
interviewede en fynsk skibstelegrafist om hans liv til søs. Hans historier og anekdoter blev trykt i
hæftet LOL LOL! OMG! En telegrafists historier, som lå fremme til læsning rundt om i Fyrtøjet. I
hæftet blev eksempler på børns brug af forkortelser i deres sms’er sammenlignet med
telegrafisternes kodesprog for at skabe en direkte sammenhæng mellem fortid og nutid.
Der skulle billeder på de mange ord og tegn. Det sørgede Fyrtøjets billedskolebørn for. Gennem
hele foråret udforskede de fænomenet ”kommunikation over store afstande”. De malede en rejse
gennem tiden: fra bavnehøje til fyrtårne, fra Talking Drums til mobiltelefoner. Det kom der en flot
udstilling ud af, som hang på Fyrtøjets vægge sommer og efterår ud, til glæde for de mange
turister og gæster i huset.
Berigede samlinger
Siden 1992, hvor tyve brød ind i H.C. Andersens Hus og forsvandt med uvurderlige
museumsgenstande, har H.C. Andersens Hus savnet manuskriptet til digtet ”Det døende Barn”,
som den ulykkelige latinskoleelev skrev i 1827. Andersens digt vandt i samtiden mægtig
5
berømmelse, og digtet forblev livet ud en af digterens ”paradeheste”. I 2013 lykkedes det museet
med støtte fra Kulturstyrelsen og Den Faberske Fond at erhverve en meget tidlig afskrift af digtet.
På samme ark papir har digteren endog nedskrevet et udkast til digtet ”Perlen”, der blev til under
hans stormende forelskelse i Riborg Voigt i efteråret 1830. Manuskriptet er foldet sammen mange
gange – måske for at kunne skjules i håndhulen og overrækkes i fortrolighed. Digtmanuskriptet
blev naturligvis udstillet i udstillingen Kærlighedens Ansigter, der fokuserede på H.C. Andersens
følelsesliv.
I samme udstilling blev Henriette Wulffs lille H.C. Andersen-bibliotek udstillet. Henriette Wulff var
H.C. Andersens nærmeste fortrolige og kæreste veninde allerede i tiden, før han debuterede som
digter. Hun nærede ingen tvivl om sin vens digtergeni og fulgte med begejstring hans enestående
karriere. Henriette lod Andersens værker indbinde, og på bogryggen lod hun sit eget navn ”Jette”
præge i guld tillige med et nummer, der viser, at hun fik indbundet bøgerne i takt med, at
Andersen skænkede dem til hende. Henriettes fint indbundne Andersen-bøger var nummererede
fra 1 til 22, hvoraf museet havde 11. Tipoldebørnene til Henriette Wulffs søster henvendte sig
imidlertid til museet, idet de havde yderligere fem af bøgerne. Museet kunne med erhvervelsen
komplettere det fine lille bibliotek. Af de seks bøger, der mangler, savnes tre. Den fjerde befinder
sig i Dronningens håndbibliotek, og de sidste to bøger, som indeholdt H.C. Andersens eventyr og
historier, ligger på Atlanterhavets bund. Netop de bøger havde Henriette Wulff altid på sig, når
hun var på rejse – og dem tog hun derfor med sig i graven, da hun på tragisk vis omkom ved
branden på udvandrerskibet Austria i 1857. Erhvervelsen blev støttet af H.C. Andersens Fond.
Kort før jul kom noget af en sjældenhed under hammeren på Bruun-Rasmussens Auktioner, nemlig
et H.C. Andersen-collageklip af en kvindefigur klippet som juletræspynt omkring 1850. I Danmark
er juletræstraditionen blot 200 år gammel, og julepynt fra juletræets barndom uhyre sjældent og
kostbart – og aldeles usædvanligt, når det er selveste H.C. Andersen, der har lavet det. Det
lykkedes museet med en økonomisk håndsrækning fra Kulturstyrelsen at erhverve det fine klip,
som nu kan føjes til museets kostbare samling af H.C. Andersens morsomme juletræsdekorationer.
Forvandlinger – et eventyrrum i H.C. Andersens Hus
Om få år er det planen, at et nyt eventyrhus skal slå dørene op og byde velkommen til H.C.
Andersens eventyrverden. Men allerede fra oktober i år har gæsterne i H.C. Andersens Hus kunnet
få en appetitvækker på en anderledes og eventyrlig verden. I museets kælder har det århusianske
designbureau Kollision nemlig opbygget en magisk undervandsverden baseret på eventyret “Den
lille Havfrue”.
Bevæger man sig ned i mørket, møder man neden for trappen et landskab af groft udskårne
plader, som kan minde om H.C. Andersens papirklip. Dette landskab vækkes til live ved hjælp af
digitale projektioner og et stemningsfyldt lydspor, der tilsammen skaber en mystisk verden, der
mere antyder end viser. Mens gæsterne bevæger sig rundt om installationen, aktiverer de
sensorer, som forandrer lyde og projektioner. På denne vis er det en levende verden, som hele
tiden er i bevægelse – i forvandling. I fantasiens rige lever abstrakte og realistiske elementer side
om side, og intet er helt som det synes: Havvækster kan tage sig ud for et slot; en statue eller
måske en havfrue dukker op og forsvinder igen; og fisk så flade som papirklip svømmer rundt i
6
stimer, som om de faktisk var levende. Erfarne kendere af eventyret om den lille havfrue vil måske
genkende elementer fra havfruens liv under vandet. Andre vil blot tøve og undre sig over det
eventyrlige univers, hvor alt kan ske, og intet er helt, som det plejer. Ligesom i fortællingen om
havfruen er der noget, som ulmer – en forvandling, der er på vej.
Da Brandts Collective hackede H.C. Andersens Hus
Hvad sker der, hvis man giver en gruppe kulturinteresserede unge mennesker frie hænder til at
lave et arrangement i H.C. Andersens Hus? Det var spørgsmålet, museet forsøgte at få besvaret,
da vi inviterede Brandts Collective til at “hacke” H.C. Andersens Hus. Brandts Collective er en
gruppe unge frivillige, som normalt laver arrangementer rettet mod unge og studerende på
Brandts Klædefabrik. For dem var det en usædvanlig opgave, da det var første gang, de lavede et
arrangement uden for kunsthallens rammer. Og for museet var det et usædvanligt arrangement,
da det sigtede mod en målgruppe af 20-30-årige, som normalt kun benytter sig af museet i mindre
grad. Derfor var det også med spænding, at dørene blev slået op fredag den 25. oktober kl. 21 til
arrangementet Midnight Meetings.
I museet havde Brandts Collective forvandlet biblioteket, mindehallen og biografen, så hvert rum
fik sit helt eget udtryk. I biblioteket var de almindelige loftspaneler blevet slukket, og i stedet lyste
dusinvis af små lamper – hængende fra tørresnore, der var udspændt på kryds og tværs langs
loftet – rummet hyggeligt op. Rummets tre store pultmontrer var beklædt med røde duge og
udgjorde arrangementets arbejdsborde. Idéen var nemlig, at nu skulle man ikke læse i biblioteket
– man skulle skrive! I samarbejde med en række unge kunst- og designstuderende havde Brandts
Collective fået lavet en række prægnante grafiske udtryk, der, øverst på det ellers hvide papir,
ansporede til, at papiret blev udfyldt med fortællinger om kærlighed. Når fortællingen var skrevet,
blev den hængt op med klemmer på en af tørresnorene, og andre kunne nu læse den. Som
aftenen skred frem, voksede mængden af kærlighedsfortællinger hastigt, og inden længe kunne
man ikke bevæge sig igennem rummet uden helt konkret at støde ind i andres håb, drømme og
kærlighedsglæder og -sorger.
Når virvaret af følelser og mennesker blev for meget, bevægede folk sig ind i den mørklagte
mindehal, hvor det eneste lys kom fra to projektorer, som afspillede abstrakte billedcollager på
mindehallens kuppelhimmel i takt med den hypnotiserende og stemningsfulde musik. Folk lagde
sig godt til rette i sækkestolene eller satte sig i stolene langs væggen, og da alle pladser var taget,
lagde de sig til rette på gulvet og nød stemningen. Endelig var der også mulighed for at se korte
kunstneriske film om kærlighed i biografen.
Aftenen blev mindeværdig for både Brandts Collective og H.C. Andersens Hus. Æstetisk,
indholdsmæssigt og besøgsmæssigt var det en kæmpe succes: 341 – primært unge internationale
studerende – gæstede museet. Særligt glædeligt var det, at en lang række af disse gæster blev
hængende og studerede Andersens liv og værk i den permanente udstilling.
DEN FYNSKE LANDSBY
7
H.C. Andersens Lille Claus i Den Fynske Landsby
I 2013 kunne Den Fynske Landsby lægge ramme til en vaskeægte urpremiere, da John Doe Teatret
i juli måned havde premiere på forestillingen Store Claus... og den knap så store Claus.
Forestillingen blev udviklet særligt til Den Fynske Landsby og var finansieret af Odense Kommunes
Kulturforvaltning.
John Doe Teatret udgøres af skuespillerne Jesper Dupont og Michael Grønnemose, som spillede
alle rollerne i H.C. Andersens velkendte, omend noget omskrevne, eventyr om den fattige, men
kloge lille Claus, der narrer den rige, men mindre kloge store Claus. Selvom eventyret var sat i nye
rammer og var udfordret af et begrænset antal rekvisitter, lykkedes det til fulde at indfange
essensen af Andersens eventyr, og fantasien kom i spil hos både store og små museumsgæster.
Heldigvis har Odense Kommunes Kulturforvaltning muliggjort en genopsætning af forestillingen i
sommeren 2014, så endnu flere kan få glæde af det eventyrlige friluftsteater i Den Fynske
Landsby.
Filmoptagelser i Den Fynske Landsby
Den Fynske Landsbys omgivelser er stemningssættende. Og det i en grad, så også andre end
frilandsmuseets egne gæster viser interesse. I 2013 spillede de gamle fynske gårde og
husmandssteder en rolle i optagelserne til DR1’s store dramaserie 1864, der skal løbe over tvskærmene i september 2014.
Tv-serien er baseret på Tom Buk-Swientys bøger om 1864 og er fortællingen om to fynske
bondebrødre, der drager i krig. Brødrene Laust og Peter vokser op på et husmandssted i Ørbæk, og
det er scenerne fra hjemegnen, der er optaget i Den Fynske Landsby.
1864 var i høj grad en krig, der blev udkæmpet af bonde- og husmandssønner, der kom fra miljøer
som Den Fynske Landsby. Derfor er det også en relevant historie at fortælle for museet, og i 2014
vil der blive sat fokus på Fyn som bagland for krigen i Sønderjylland i 1864 og på historien om de
unge mænd fra landet, der mødte nederlaget i 1864.
MØNTERGÅRDEN
Æbleregn, brunsviger og 40´er-fest – et folkeligt åbningsbrag på Møntergården
10… 9… 8… 7… 6… 5… 4… 3… 2… 1… 0… D. 30. august 2013 kl. 17.25 fløj hundredvis af røde
æbleformede konfetti til vejrs over Møntergården med et brag og markerede dermed den længe
ventede åbning af museets nye udstillingsbygning og udstillingen Fyn – midt i verden. Med
åbningstaler af både by- og kulturrådmand Steen Møller og Jim Lyngvild samt sang af Isam B. var
der lidt for enhver smag for de mange fremmødte. Aftenen fortsatte i 1940´ernes tegn, hvor alle
gæsterne fik udleveret rationeringsmærker, så de kunne købe flæsk med coleslaw og æblekager.
Der var æblefortællinger, dans og jazz, og som det sig hør og bør til sådan et bal, var den hyggelige
gård smykket med grønne grene og dannebrogsflag. Overalt summede det af glade stemmer, og
for allerførste gang kom det nye gårdrum foran udstillingsbygningen i brug og dannede en
8
stemningsfuld ramme om hyggesludder til gårdsangerne Aagaard og Klarskovs nostalgiske sange.
Aftenen igennem strøg nysgerrige gæster ind og ud af den nye udstilling, hvor der var gratis
adgang. Det blev en aften med en helt særlig stemning.
Én aften var dog slet ikke nok til at fejre så stor en begivenhed. Allerede dagen efter var museets
folk atter i gang på ”Familielørdagen” med gratis kaffe og brunsviger til de første 100 fremmødte
samt æbleaktiviteter som en hyldest til udstillingens nye store, røde ikon. Palnatoke-bueskydning
efter æble med buelauget IWAZ, æblefortællinger, kreativt æbleværksted, ansigtsæblemaling og
æbletærtekonkurrence var blot nogle af aktiviteterne denne dag. Søndag gik det løs med
rundvisninger i den nye udstilling hver time. Med op til 100 fremmødte hver gang krævede det sin
rundviser at få et budskab frem!
Inden disse tre dages folkeåbning var bygning og udstilling allerede d. 29. august blevet officielt
indviet af fonde, politikere, samarbejdspartnere og folk, som havde været involveret i arbejdet
med udstillingen. Her havde den stået på obligatorisk snoreklip og champagne.
Alt i alt blev det fire fantastiske åbningsdage med over 5000 besøgende i alt. Med festlighederne
markeredes ikke alene åbningen af bygningen og udstillingen. Her blev også det første skridt taget
mod realiseringen af Møntergårdens vision om at omdanne hele karréen til en smeltedigel af
kreativitet, viden og oplevelser.
Fortryllende tidsrejse i efterårsferien
Hvad har middelalderen med Harry Potter at gøre? En del, vil du svare, hvis du gæstede
Møntergården i efterårsferien i 2013. I 6 dage slog middelaldergruppen Skt. Martin Kompagniet
lejr i museets store gårdrum. Med telte, rustninger, rekonstruerede dragter, møbler, våben og
husflidssysler blev den middelalder, som museets arkæologer samtidig gravede frem ved I. Vilhelm
Werners Plads, bragt til live. Hver dag kunne museets gæster opleve dramatiske sværdkampe efter
en nøje fremvisning af en ridders tøj og udstyr fra inderst til yderst. Adskillige børn prøvede også
selv kræfter med kampdisciplinen – dog med lidt mindre drabelige latexsværd. For de mindre
krigerisk anlagte bød middelalderkompagniet også på huslige sysler som lædersyning og filtning.
Sidst på ugen kom Harry Potter så ind og blandede sig i middelaldertableauet. For første gang i
historien bød Møntergården ind med en aktivitet til byens årligt tilbagevendende Harry Potter
Festival. Det blev et større tilløbsstykke, end vi i vores vildeste fantasi havde forestillet os! I tre
dage stod børn med deres voksne i kø for at foretage en tidsrejse til middelalderen, hvor
troldmandsskolen Hogwarts ifølge fiktionens verden blev grundlagt. Børnene blev taget med rundt
på et opgaveløb, hvor de skulle sørge for, at ondskaben i det sagnomspundne ”Hemmelighedernes
kammer” ikke blev sluppet løs. Som kulturhistorisk museum forsøgte vi gennem løbets spændende
opgaver at bygge på de historiske referencer, man kan finde i Harry Potter-bøgerne – f.eks. kildeog litteratursøgning, sagn, middelalder, tidsrejser og runer. Middelalderfolkene fra Skt. Martin
Kompagniet dannede en fin baggrund for arrangementet, og det hele gik således, i hektisk tempo,
op i en højere enhed.
Velsmagende kulturnat på Møntergården
I 2013 holdt æblerne deres indtog på Møntergården. Udstillingens store æbleikon gav inspiration
til årets kulturnatsarrangement med temaet Fyn på tallerkenen. Med udgangspunkt i udstillingens
temaer Fra jord til bord og Danmarks have blev der formidlet viden om historiske fynske råvarer,
9
retter, drikke, æblesorter og madlavning. Aftenen igennem var der både rundvisninger, quiz med
historiske køkkenredskaber og smagsprøver. Pyntet med kornneg og humleranker udgjorde
museets nye højloftede møde- og særudstillingssal ”Mønten” hjertet i aftenens arrangement. Her
serverede kok og gastronomisk arkitekt Jacob Klitgaard hele aftenen smagsprøver på
nyfortolkninger af gamle fynske retter, for eksempel ”Sprød boghvedegrød med flødeskum af
fynsk rygeost” og ”Fynske kartoffelfrikadeller”. Denne aften kunne folk også slubre fynsk stakitøl i
sig eller smage friskpresset æblemost, som blev produceret af museets folk lige foran den nye
indgang – et hit hos både store og små. Kulturnatten på Møntergården 2013 blev således en
hyggelig og velsmagende aften med over 800 besøgende, der kom i ly for oktoberregnen.
MEDIEMUSEET
Space Invaders over Brandts – 1980´ernes computerspilskultur på museum.
En gruppe entusiastiske musikere og projektmagere fra det odenseanske undergrundsmiljø,
Christian G. Nielsen, Jannik Juhl, Helene Esbech og Ras Bolding, meldte sig hos Mediemuseet med
et forslag til en udstilling, der skulle fejre 1980´ernes computerspilskultur. Omdrejningspunktet
blev 30-års fødselaren Commodore 64 – en hjemmecomputer, der med 30 millioner solgte
eksemplarer den dag i dag er den mest solgte computer på verdensplan. Dens enorme udbredelse
var en af årsagerne til, at en ny spil- og musikkultur blandt unge blomstrede op i 1980´erne.
Udstillingen, der åbnede på Kulturnatten den 4. oktober 2013, fokuserer derfor også på
spilkulturens farverige pixelgrafik og 8-bits musik.
KULTURARV
Fredede fortidsminder – første runde
I 2013 udløb kontrakten mellem Odense Bys Museer og Kulturstyrelsen vedrørende tilsynet af
1070 fredede fortidsminder på Fyn og omliggende øer. De fredede fortidsminder er oldtidens
synlige gravhøje, dysser og skibssætninger, men også anlæg fra middelalderen til 1800-tallets
sidste halvdel, voldsteder, broer, skanser, mindesmærker m.m. Fortidsminderne er blevet
besigtiget, tilstanden beskrevet og fotograferet. Efter endt tilsyn er der indrapporteret til
Kulturstyrelsen via Fund og Fortidsminder. En del af fortidsminderne er beskrevet på
Kulturstyrelsens hjemmeside. Kulturstyrelsen foretager herefter den nødvendige sagsbehandling,
når museumsloven er overtrådt.
I perioden 2009-12 indeholdt tilsynet også de såkaldte krydsoverensstemmelseskontroller for
Fødevareministeriet rettet mod gravhøje på dyrkede marker. Omkring gravhøjene skal der være
en 2 meter dyrkningsfri bræmme. Der må ikke plantes, gødskes eller jordbearbejdes i 2meterbræmmerne. Overtrædelser medførte træk i landbrugsstøtten. Af i alt 25 kontroller blev der
kun indrapporteret 7 overtrædelser. I skovene tegner der sig det billede, at mange småhøje m.m.
er svært erkendelige og derfor udsat for overkørsel eller bortgravning, især i forbindelse med
10
afdrift af hele skovområder, der i dag sker med store skovmaskiner.
En anden kategori af fortidsminder, der har mange overtrædelser, er broer og stenkister. Flere
steder er fredede broer stærkt ombygget, uden at der er givet dispensation. Ombygningerne er
sket for at kunne bære den tungere trafik. Flere mindre stenkister er helt forsvundet.
Generelt tegner der sig et billede af, at fortidsminderne på Fyn har det godt, og at der i løbet af
tilsynsperioden er skabt et fyldigt administrativt grundlag og mulighed for, at borgerne kan
orientere sig i billeder og beskrivelser af alle landets mere end 33.000 fredede fortidsminder.
Odense Bys Museer har også skrevet kontrakt for den næste tilsynsperiode 2014-17 med udvalgte
fortidsminder. Det kommer primært til at dreje sig om fortidsminder i skove. På Fyn bliver der
herudover tale om en målrettet indsats over for de fredede broer, ligesom der bliver flere opgaver
af rent administrativ art.
Fra lort til lagkage
I forsommeren 2013 startede Odense Bys Museer en af Danmarks største bygravninger.
Gravningen er foranlediget af lukningen af Thomas B. Thriges Gade og er dermed beliggende
centralt i Odenses middelalderlige bykerne.
Allerede fra starten begyndte de spændende fund at komme frem fra jorden, og med fundet af en
hundelort kom udgravningen i den grad i mediernes søgelys. At interessen har kunnet fastholdes
takket være en overraskende jævn strøm af spændende fund, fremgår af en søgning på ordet
”udgravning” i Fyns Stiftstidende. Ud af 36 artikler har de 15 relation til gravningen. Blandt
fundene er ornamenterede benplader, fingerringe af både glas og guld samt et prægtigt 700-årgammelt saltkar af tin med en gådefuld inskription.
Det har desuden været muligt at besøge udgravningen og få en rundvisning og en snak med
arkæologerne. Det har været en stor succes med en massiv interesse fra Odenses borgere og
turister, så hen over sommeren blev udgravningen udnævnt til en af Odenses attraktioner. Ved
årsskiftet har der været knap 7000 gæster forbi udgravningen for at se og høre om resultaterne.
Og udgravningens foreløbige resultater har været fremragende og lidt overraskende. Halvvejs
gennem udgravningen ser det ud til, at udviklingen af området kun går tilbage til årene omkring
1100, og vi mener, at stedet dengang lå i udkanten af det vikingetidige Odense. De ældste spor i
området er en brønd omgivet af gruber og ildsteder. Inspireret af et tidligere fund på stedet af
katteskeletter, der tydeligvis var opdrættet for pelsens skyld, tror vi, de stammer fra
garverivirksomhed.
I 1200-tallet ændres områdets karakter helt med opførelsen af et stort teglstenshus, der senere
bliver en del af Overgade 1. Huset lå da på en stor hjørnegrund, der fyldte det meste af det
nuværende areal mellem rådhuset og Thomas B. Thriges Gade. Grunden bar præg af at være
opdelt med teglstenshuset nærmest rådhuset, mens en række økonomibygninger med stalde og
køkken lå nærmere Thomas B. Thriges Gade. Det store hus med den fremtrædende placering over
for Fisketorvet må have tilhørt indflydelsesrige folk, hvilket også afspejles i de fine fund. Kan det
være det mægtige Knudsgilde, som vi ved, omkring 1250 havde hus og gård i Odense?
11
Thomas B. Thriges Gade
Odense er midt i en forvandling. Store projekter er i gang, og visioner bliver virkeliggjort. Centralt
står omdannelsen af motorgaden Thomas B. Thriges Gade til en ny bydel med kultur, boliger og et
levende bymiljø. Den forkætrede gade gennem bykernen bliver nu selv til historie – en historie om
efterkrigstidens bilfikserede planlægning og dens storstilede drøm om vækst og velstand. I regi af
MASKOT-samarbejdet med Syddansk Universitet, Odense Stadsarkiv og Landsarkivet for Fyn udgav
museet en højaktuel bog den 8. maj 2013 – den dag det første spadestik blev taget til de
arkæologiske udgravninger ved Thomas B. Thriges Gade. Med Odenses aktuelle forvandling som
anledning går ti artikler tæt på såvel nutidige som tidligere tiders forsøg på at definere og forme
Odenses fremtid. Forfatterne fra Odenses videns- og kulturinstitutioner giver tre forskellige vinkler
på Thomas B. Thriges Gades tilblivelse og virkning i byen, og derudover kommer forstæderne,
omdannelsen af havnen til boligområde, cykelby-satsningen, shopping i Odense, de grønne
områder, infrastrukturen og Vollsmose under behandling. Bogen er redigeret af Johs. Nørregaard
Frandsen, leder af H.C. Andersen-Centret, og Jens Toftgaard fra Odense Bys Museer. Hvert bidrag
ledsages af en nutidig fotooptagelse af fotograf Flemming Wedell, der i stemningsfulde og
karakteristiske billeder indfanger Odenses bymiljøer.
Forskningsstrategiens første resultater
Odense Bys Museer har med forskningsstrategien fra 2012 sat særligt fokus på den
kulturhistoriske forskning. I 2013 søgte og opnåede en række arkæologer støtte til større
forskningsprojekter, som nu er sat i gang. Museets omstilling til den nye puljestruktur med større
krav til forskningens kvalitet og et ambitionsniveau på linje med universiteterne er godt i gang. Det
vidner om niveauet, at museet i løbet af året har opnået støtte fra Forskningsrådet for Kultur og
Kommunikation såvel som Kulturministeriets Forskningspulje.
Landsbydannelse og bebyggelsesstruktur i det 1. årtusinde – et bebyggelseshistorisk regionalstudie
Igen i 2013 blev forskningssamarbejdet mellem Syddansk Universitet og Odense Bys Museer
udbygget. I fokus er denne gang Landsbydannelse og bebyggelsesstruktur i det 1. årtusinde, der i
et ph.d.-forløb gennem de kommende to år undersøges af museumsinspektør Jesper Hansen.
Projektet, der er finansieret af Kulturstyrelsen, Syddansk Universitet og Odense Bys Museer i
fællesskab, er målrettet den helt centrale bebyggelseshistoriske opgave, det er at få lokaliseret og
indarbejdet bebyggelser fra yngre germansk jernalder og ældre vikingetid i en ny
sammenhængende bebyggelsesorganisatorisk syntese, der dækker hele 1. årtusinde, og som
samtidig hviler på et konkret og velfunderet arkæologisk materiale.
Da der er tale om helt overordnede og samfundsrelaterede problemkomplekser, er det en
ambition, at forskningsprojektets resultater vil kunne indgå i en bred vifte af forskning og
formidling om bebyggelse og tidlig statsdannelse.
Fra ligbål til brandgrav – hvordan blev de døde brændt i oldtiden?
Odense Bys Museer har en lang tradition for at forske i oldtidens brandgrave, og museets
medarbejdere har siden 1950 udgivet en lang række bøger og artikler om emnet. Selve processen,
12
hvor den døde og evt. dennes ejendele blev brændt, har man hidtil ikke vidst så meget om, men i
2013 påbegyndtes et forskningsprojekt, hvor det undersøges, hvor og hvordan man brændte de
døde i oldtiden. Projektets formål er især at belyse, hvordan de ”produkter”, der findes i gravene,
er skabt – er de et resultat af bålets påvirkning, eller skyldes de menneskets påvirkning og
sortering? I sidste ende kan projektet således give viden om de tanker, der lå bag introduktionen
af ligbrændingsskikken i bronzealderen. I 1989-92 udførte museumsinspektør Mogens Bo
Henriksen fire ligbrændingsforsøg med svin som forsøgsobjekter. Formålet med forsøgene var at
belyse, hvordan en ligbrænding forløb, og hvilke rester brændingen efterlod. To af
ligbrændingsstederne blev udgravet i 2013, og iagttagelserne herfra har givet meget væsentlig
viden, som kan bruges til at tolke de ligbrændingssteder og brandgrave, som museets arkæologer
finder ved udgravninger rundt omkring på Fyn. Forskningsprojektet kan følges på museets blog:
http://blog.museum.odense.dk/mogens-bo-henriksen/
Centralitet og vækst på Fyn i yngre jernalder og vikingetid
Studier af centrale pladser er et af de klassiske forskningsområder på Fyn på grund af øens mange
metalrige lokaliteter fra yngre jernalder og vikingetid. Den tradition opretholdes med projektet
Centralitet og vækst på Fyn i yngre jernalder og vikingetid, der er et toårigt postdoc-projekt
finansieret af Det Frie Forskningsråd / Kultur og Kommunikation og under udførelse af ph.d.
Lisbeth Eilersgaard Christensen.
En af projektets centrale problemstillinger er, hvorfor centrale pladser ofte ligger uensartet
geografisk fordelt med markante tyngdepunkter, hvor centralpladserne ligger tæt, og hvor der
også synes at være en generel opblomstring af de øvrige bebyggelser. Som forklaring på dette
fænomen introduceres begrebet ”vækst” i en forhistorisk sammenhæng, og teorier om
vækstcentre og klyngedannelser skal afprøves på det arkæologiske materiale.
Arbejdet er væsentligt for beskrivelser af den politiske struktur og organiseringskraft i yngre
jernalder og vikingetid, og emnets fokus på udvikling og afvikling af vækstområder giver desuden
et historisk perspektiv på en aktuel problemstilling om henholdsvis vækst og udkantsområder i det
moderne danske samfund.
Ph.d.-grader til to af museets ansatte
To af Odense Bys Museers ansatte opnåede ph.d.-graden i 2013. Overinspektør Mads Runge, der
har været ansat på museet i en årrække, samlede nogle af sine tidligere arbejder og føjede nyt til.
Den anden, Camilla Schjerning, blev ansat i foråret 2013 fra en stilling som ph.d.-stipendiat ved
Københavns Universitet og kunne forsvare sin afhandling i juni. Det er en målsætning for museet
at øge antallet af medarbejdere med ph.d.-grad for at kunne deltage i forskningsprojekter på linje
med landets største museer og universiteterne.
Dannelsen af regionale bebyggelsesmønstre i yngre bronzealder og ældre jernalder
Skiftet fra bronze- til jernalder omkring 500 f.Kr. har traditionelt været opfattet som
sammenfaldende med skiftet fra bronzealderens små bebyggelser med en eller et par gårde til
jernalderens landsbyer. Med de seneste 10-15 års høje arkæologiske aktivitetsniveau og den heraf
13
afledte lange række af undersøgelser tegner der sig nu et langt mere nuanceret og komplekst
billede af periodens bebyggelse. I nogle områder fortsatte man således langt ind i jernalderen med
at bosætte sig hver familie for sig eller kun et par familier sammen. I andre områder etableredes
store landsbyer allerede i bronzealderen.
En klarlæggelse af disse regionale variationer i bebyggelsens struktur og baggrunden herfor er
central for forståelsen af datidens levevis og udgør fundamentet i ph.d.-afhandlingen. Et
væsentligt element i afhandlingen er kulturlandskabelige studier med fokus på sammenhængen
mellem kulturlandskabets forskellige komponenter og deres rumlige placering. Mads Runges
afhandling bryder med den traditionelle opfattelse af tidens selvregulerende samfund og sætter i
stedet øget fokus på betydningen af et aktivt ledelsesniveau.
Følelsernes fællesskaber
Museumsinspektør ved Odense Bys Museer, Camilla Schjerning, forsvarede fredag d. 7. juni sin
ph.d.-afhandling Følelsernes fællesskaber på Saxo-Instituttet ved Københavns Universitet.
Afhandlingen handler om moralske følelser og fællesskaber i København i perioden 1771-1800. På
baggrund af retsmateriale afdækker Camilla Schjerning hverdagens konflikter, som de udspillede
sig i byens huse, baggårde, gader og retssale, og ser nærmere på, hvad dette kan fortælle os om
forestillingerne om rigtigt og forkert hos den almindelige københavner. Hvad var det for
hændelser, der satte følelserne i kog og fik folk til eksempelvis at stikke deres nabo en ørefigen
eller det, der var værre? Og hvordan hang folks reaktioner og måden, de fortalte om dem i retten,
sammen med deres sociale tilhørsforhold, de sociale relationer og livet i byen i al almindelighed?
Sagerne viser, hvordan bestemte moralske antagelser og følelseskulturer synes at reproduceres i
bestemte fællesskaber, miljøer og kvarterer i byen – og hvordan disse kulturer er forbundet til
forskellige fællesskabers identiteter. Eksempelvis synes der på visse punkter at have eksisteret en
særlig moral og en særlig følelseskultur blandt visse dele af det militære fællesskab og blandt
flådens folk i Nyboder. Det skabte et til tider noget anspændt forhold mellem det civile og det
militære fællesskab i byen.
Mediemuseet i arbejdstøjet
Som nyt museum i OBM-familien blev Mediemuseet i 2013 straks kastet ud i en temmelig uvant
opgave: I stedet for at indsamle flere genstande var det tid til at se kritisk på det allerede
indsamlede! Det var der flere gode grunde til. Den væsentligste var, at Kulturstyrelsen efter en
kvalitetsvurdering i december 2011 anbefalede en fusion med Odense Bys Museer og en grundig
gennemgang af samlingerne med henblik på at udskille dubletter, uregistrerede og mindre
relevante genstande. Det skulle så også gøre det muligt at opgive et uhensigtsmæssigt og dyrt
magasin på Stenhuggervej. Endvidere anbefalede styrelsen, at museet fik indhentet et stort
registreringsefterslæb og fik udarbejdet en strategi for en aktiv og fagligt reflekteret indsamling.
En handlingsplan lagde en toårig ramme for projektet.
14
Vi har derfor i 2013 haft samlet kræfterne om dels at gennemgå store dele af samlingerne for at
udpege og ansøge Kulturstyrelsen om tilladelse til at kassere en lang række registrerede genstande
– navnlig fra den omfattende grafiske maskinpark – dels at se med meget kritiske briller på
museets store studiesamling af aviser og blade og på nogle store ”klumper” af uregistrerede
genstande. Samlingsgennemgangen er ikke færdig, men allerede nu har den givet et godt overblik
over samlingerne, og undervejs er der blevet taget mange hundrede fotos af genstande. Med et
indskudt dæk og kompaktreoler er der i Odense Bys Museers fjernmagasin skabt plads til
Mediemuseets store samling.
Indsamling har selvsagt ikke været på programmet i det forløbne år, men en enkelt ny og
væsentlig genstand har vi dog fået til samlingen. På baggrund af en bevilling på 25.000 kr. fra
Kulturstyrelsens hastesum kunne vi hos firmaet Ganket i Dragør få nedtaget og transporteret den
første digitale trykpresse i Danmark til Odense.
I juli 2009 gik Mediemuseet fra sit eget digitale registreringssystem over til det statslige Regin
(Registrator interface). De eksisterende data burde let have kunnet overføres digitalt til Regin,
men processen viste sig vanskeligere end først antaget, fordi der havde indsneget sig mange fejl
både i registreringen og i konverteringen. Museets oprindelige system var bygget op omkring en
giverdatabase med 1797 givere, hvorimod Regin er opdelt i museumssager med tilknyttede
museumsobjekter. Hver giver fik sin egen sag, og hvert objekt med givernummer blev lagt ind
under den relevante sag. Med et samlet antal museumsobjekter på knap 115.000 var en
gennemgang af hver enkelt ikke realistisk. Først og fremmest blev personfølsomme oplysninger
søgt frem og flyttet. Mindre sager blev tilrettet, afsluttet og indberettet. Objektbetegnelser, der i
mange tilfælde var mangelfulde eller helt manglede, blev indføjet manuelt. Til de fleste sager blev
udarbejdet og indskrevet proveniensoplysninger, og data fra den gamle databases giverkartotek
måtte ligeledes overføres manuelt grundet forskellig databaseopbygning. Ultimo 2013 lykkedes
det at fuldføre projektet: at indberette Mediemuseets 1818-sager-store dokumentationsmateriale
gennem Regin til Kulturstyrelsens database ”Museernes Samlinger”.
Årets arkæologiske undersøgelser – stenalderhuse, jernudvindingsovne og jernaldergrave
Museets arkæologiske udgravningsindsats har i 2013 i høj grad været præget af de store
undersøgelser ved Thomas B. Thriges Gade i centrum af Odense. Men også andre steder er der
foretaget spændende undersøgelser. Her skal fremhæves et par stykker.
Hen over julen 2012-13 undersøgte museet ved Middelfart en større boplads fra
bondestenalderen og starten af bronzealderen (ca. 3500 f.Kr. – 1400 f.Kr.). Undersøgelsen
frembragte en stribe huse og en række flintredskaber, lerkar m.v. Flere af husene var af en type,
som ellers stort set ikke kendes på Fyn eller det øvrige Østdanmark. Således var en del af gulvet
gravet og/eller slidt ned under den daværende overflade. Funktionen af den forsænkede del af
gulvet er ikke helt sikker, men formentlig er der tale om en form for arbejds- eller forrådsområde.
15
Nær Særslev, mellem Bogense og Søndersø, undersøgte museet i efteråret 2013 en meget
velbevaret boplads fra jernalderen (ca. 160-550 e.Kr.). Bopladsen har rummet to eller tre
samtidige gårde med et hovedhus og et par økonomibygninger. Gårdene har været omgivet af et
hegn. Til gårdene har der været knyttet et mindre antal jernudvindingsovne, og man har altså
været selvforsynende med tidens væsentligste metal. Datidens jernudvinding kendes ellers
primært fra det vestjyske område, hvor der er fundet store forekomster af udvindingsovne,
nærmest som en hel industri. Ovnene er dér tilknyttet store myremalmsforekomster. På Fyn er
myremalmsforekomsterne mindre og den lokale jernudvinding af et tilsvarende mindre omfang.
Ja, faktisk er ovnene fra Særslev de første sikre tegn på lokal jernudvinding på Fyn i perioden.
I efteråret 2013 undersøgte museet også den resterende del af en stor jernaldergravplads,
Skovgård-gravpladsen, ved Sønder Nærå syd for Odense. Gravpladsen var i brug i perioden 160375 e.Kr, og den tilhørende bebyggelse er en af Fyns største. I denne sidste undersøgelsesetape
kunne der tilføjes fem urnegrave, to mere simple brandgrave og en enkelt jordfæstegrav til de i
forvejen 85 undersøgte grave. Under en af urnerne var placeret en meget fin jernkam, men mest
fornem var fundet af et større skår af såkaldt terra sigillata (”segl-jord”) dekoreret med
dyremotiver. Skår af denne type er importeret fra kontinentet og findes kun i grave og bopladser
for de højere samfundslag. I gravpladsens vestlige udkant undersøgtes tre stolpebyggede
konstruktioner, hvoraf det ene tolkes som et muligt ligbålsstativ og de to andre som dødehuse
eller regulære ligbrændingsplatforme. I det ene anlæg stod en urne centralt placeret i
stolpekonstruktionen, så der er næppe tvivl om deres sammenhæng, og anlæggene kan således
være med til at kaste lys over ritualerne forud for den endelige gravlæggelse.
Digitalisering af Odense Bys Museers protokoller
I 2013 afsluttede Odense Bys Museer det omfattende arbejde med at digitalisere data fra 2500
protokolsider med oplysninger om museets arkæologiske indsamlinger, gaver, køb og
udgravninger fra årene 1860-1972. Oplysninger om genstandene er indtastet i en database, hvor
de er suppleret med data om fundsted, giver/sælger samt i mange tilfælde referencer til
publikationer, hvor genstandene er omtalt eller afbildet. Fundstederne er endvidere relateret til
Fund og Fortidsminder, der er den centrale database, hvor stedfæstede arkæologiske fund fra
Danmarks oldtid og middelalder skal registreres. Databasen er således en enestående indgang til
Odense Bys Museers indsamling af arkæologiske genstande gennem mere end 100 år. Hidtil har
disse data været forbeholdt museets personale og forskere, der kom på besøg for at studere
museets samlinger, og data har således været en ”skjult skat” af viden om genstandene.
Protokolteksterne fortæller også om museumsvæsenets opbygning og arkæologiens udvikling fra
ukritisk indsamling til videnskabelig disciplin gennem sidste halvdel af 1800-tallet og langt ind i
1900-tallet.
I 2013 blev databasen gjort tilgængelig på museets hjemmeside, og parallelt hermed blev de
originale protokoltekster også lagt ud. I løbet af 2014 bliver det endvidere muligt at se fotos af et
udvalg af genstandene. Særligt interesserede har derfor muligheden for at søge i dybden efter
16
oplysninger om specifikke fund, ligesom man kan søge efter fund fra et bestemt område, f.eks. et
sogn. Mulighederne er nærmest ubegrænsede, og selvom man skulle tro, at støvede protokolsider
var noget af det kedeligste at læse i, rummer de mange spændende sidehistorier, der ikke står
tilbage for den mest nervepirrende krimi!
Se databasen, scanninger af protokollerne og fotos af genstandene her:
(http://museum.odense.dk/viden/arkaeologi/arkaeologien-ved-obm/obm-protokoller).
17
Gennemførte projekter
Projekttype: Forskning
Forskning i billedhuggeren Anne Marie Carl Nielsens liv og virke. Udgivelse i anl.
af hendes 150 års dag i 2013
ProjektID: 3562
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2013
Startår: 2012
Forskning i billedhuggeren Anne Marie Carl Nielsens liv og virke med henblik på
udgivelse i anledning af kunstnerens 150 års fødselsdag i 2013.
Meget nyt stof om såvel komponisten som hans frue er fremkommet i John Fellows
"Carl Nielsen Brevudgaven", 2005 ff., hvilket projektet selvsagt vil trække veksler på.
Anne Marie Carl Nielsen (født Brodersen) var en af sin samtids få kvindelige
billedhuggere, hvorfor der skal sættes fokus på hendes rolle i denne sammenhæng,
herunder på hendes betydning i relation til Kvindelige Kunstneres Samfund.
Anne Marie Carl Nielsen var rundet af en velstående frisisk-jysk proprietærfamilie og
voksede op i egnen omkring Kolding fjernt fra det københavnske kunstcentrum. Trods
dette satsede hun som ung på at blive billedhugger. I en ret moden alder mødte hun den
lidt yngre violinist Carl Nielsen, der udviklede sig til at blive en verdensberømt
komponist. De to forelskede sig hovedkulds i hinanden og giftede sig snart. Hurtigt satte
de tre børn i verden, mens de begge fortsatte deres kunstneriske virke. Det var dengang
ret ualmindeligt, at kvinder uddannede sig og i endnu højere grad at hun ikke tilsidesatte
sit faglige virke til fordel for ægtefælle og børn. Men Anne Marie Carl Nielsen
insisterede på sit billedhuggerarbejde og sine evner til på lige fod med sin mand at tjene
til familiens eksistens. Dette viste Carl Nielsen alternerende stor eller slet ingen
forståelse for. Ægteskabet blev derfor overordentlig turbulent, men trods dette lykkedes
det Anne marie Carl Nielsen at tilkæmpe sig nogle af datidens traditionelt set mest
prestigefyldte billedhuggeropgaver overhovedet, nemlig bronzedøre til en af landets
ældste domkirker, Ribe Domkirke, og rytterstatuen af Christian IX møntet på opstilling
på Christiansborg Slots Ridebane.
Anne Marie Carl Nielsens virke som kunstner, hustru og mor tænkes behandlet i
relation til den rivende udvikling, der foregik i samfundet og kunsten i løbet af hende
lange virke. Hendes produktion vil blive sat på plads i en kunsthistorisk sammenhæng.
Phd.projekt. Landsbydannelse og bebyggelsesstruktur i det 1. årtusinde - et
bebyggelseshistorisk regionalstudie.
ProjektID: 5320
Startdato:
01.09.2013
Slutdato:
31.08.2015
Startår: 2013
"Landsbydannelse og bebyggelsesstruktur i 1. årtusinde" er et tværvidenskabeligt
forskningsprojekt. I projektet udføres en samlet analyse af periodens arkæologiske
bopladsmateriale; i skrivende stund omfatter dette mere end 170 forskellige lokaliteter,
hvorfra der er udskilt ca. 1.250 agrare langhuse, fordelt på mere end 80 ejerlav.
I projektet inddrages hermed for første gang den samlede mængde af de senere årtiers
18
eksplosive vækst af udgravningsdata. Analysearbejdet vil derfor have et, i en dansk
kontekst, unikt og stærkt kvantitativt såvel som kvalitativt datagrundlag.
Projektets overordnede metode må beskrives som en arkæologisk tilgang baseret på en
sammenstilling af arkæologiske udgravningsdata, et omfattende antal 14C-dateringer
samt kartografiske studier af de digitale O1-kort.
19
Projekttype:
Publikation
Publikationen "Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) - Billedhugger, hustru og
mor" (arbejdstitel)
ProjektID: 3563
Startdato:
15.08.2011
Slutdato:
21.10.2013
Startår: 2011
I anledning af 150 året for billedhuggeren Anne Marie Carl Nielsens fødsel udgives en
større biografi over hendes liv og værk: "Anne Marie Carl Nielsen - billedhugger, hustru
og mor" (arbejdstitel).
Se: ID 3562: Forskning i Anne Marie Carl Nielsens liv og virke.
Fynske Minder 2013
ProjektID: 3794
Startdato:
01.05.2012
Slutdato:
03.04.2013
Startår: 2012
Museets årbog med artikler fra Odense Bys Museers arbejdsområder, samt en highlights
årsberetning.
Alle tiders museum
ProjektID: 3834
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
01.06.2013
Startår: 2012
I forbindelse med nye udstillinger og nu udstillingsbygning på Møntergården, er det
vigtigt at brugerne og gæsterne får mulighed for at få info om museet med hjem til videre
læsning. Udgives på dansk og engelsk
Guide: En landsby fra H.C. Andersens tid
ProjektID: 4014
Startdato:
01.09.2012
Slutdato:
31.03.2013
Startår: 2012
Folder om Carl Nielsens Barndomshjem
ProjektID: 4027
Startdato:
01.01.2013
Slutdato:
01.05.2013
Startår: 2013
Startdato:
01.01.2013
Slutdato:
31.12.2013
Startår: 2013
Anderseniana 2013
ProjektID: 4055
Udstillingskatalog / Mini guide AMCN
ProjektID: 4127
Startdato:
01.01.2013
Slutdato:
31.12.2013
Startår: 2013
Startdato:
01.05.2013
Slutdato:
01.04.2014
Startår: 2013
Slutdato:
31.12.2013
Startår: 2013
Fynske Minder 2014
ProjektID: 4192
MASKOT-antologi: Odense i forvandling
ProjektID: 4194
Startdato:
01.01.2013
Publikation med artikler om Odense, skrevet af deltagere i MASKOT-samarbejdet.
20
Projekttype:
Udstilling
ILDSJÆL. Anne Marie Carl-Nielsen 150 år
Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen 150 år.
ProjektID: 2189
Startdato:
24.05.2013
Slutdato:
24.11.2013
Startår: 2013
Udstillingen ILDSJÆL - Anne Marie Carl-Nielsen 150 år på Fyns Kunstmuseum kaster
ny glans på den danske billedhugger Anne Marie Carl-Nielsen og hendes omfattende
kunstneriske produktion.
Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) er en af de mest banebrydende, kvindelige
billedhuggere herhjemme. Hun blev et forbillede for sin generation, og hun og hendes
mand, komponisten Carl Nielsen, var et par med stor succes på den hjemlige
kunstscene. Med den store udstilling ILDSJÆL - Anne Marie Carl Nielsen 150 år
præsenterer Fyns Kunstmuseum hendes store værk.
Møntergården - ny kulturhistorisk udstilling
ProjektID: 3107
Startdato:
01.05.2009
Slutdato:
30.06.2013
Startår: 2009
En ny udstillingsbygning i Møntergården er under projektering. Arkitektkonkurrence
afvikles i 2009, bygningen projekteres i 2010 og opføres i 2011-12. Parallelt hermed
udvikles, tilrettelægges og produceres en kulturhistorisk udstilling med åbning i foråret
2013.
Den kulturhistoriske udstilling skal, jf. det gældende formidlingskonceptets tre ben,
baseres på dét element, der er det særlige ved et besøg i "skatkammeret", nemlig mødet
med de originale genstande. Udstillingen skal rumme et omfattende og bredt udsnit af
museets samlinger og afspejle den kulturhistoriske udvikling fra forhistorisk tid til
moderne tid.
Historiefortællingen og den scenografiske ramme baseres på digitale medier - en såkaldt
flad scenografi - med film, lyd, projekteringer og lyssætning, medens genstandene er de
eneste fysisk rummelige og tredimensionelle.
ECHO - Per Bak Jensen i dialog med Fyns Kunstmuseum
FotoTriennale.dk 2012
ProjektID: 3848
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
20.01.2013
Startår: 2012
ECHO er en installation bestående af Per Bak Jensens monumentale
landskabsfotografier og Fyns Kunstmuseums samling af portrætmalerier og skulpturer.
Per Bak Jensens fotografier kredser omkring menneskets blik på og spor i verden og
spørgsmålene: "Hvem er vi, hvor er vi og hvorfor er vi!". Installationen har lånt sin titel
den græske nymfe ECHO, der tabte talens almindelige brug og kun kan gentage andres
ord, når hun råber ud i den tomme landskab. "Andre" bliver i denne sammenhæng de
mange mennesker, der er skildret i museets mange portrætter.
Udstillingen kan opleves både som et samlet, stemningsmættet og teatralsk anlagt
kunstværk, som man går ind i og betragtes som helhed, eller opleves som enkeltværker,
der giver rig mulighed for både at betragte Per Bak Jensens monumentale fotografier
indgående og gå på jagt i godt 200 års dansk portrætkunst fra Fyns Kunstmuseums
21
udstillinger og magasiner. Og lade de mange øjne se og tale.
Miniudstillinger i Besøgscentret
ProjektID: 4010
Startdato:
01.01.2013
Slutdato:
20.10.2013
Startår: 2013
I 2012 og '13 arbejder Den Fynske Landsby på at rejse en kopi af en tørrelade ved
Landsbyens teglværk. I en mini-udstilling i Den Fynske Landsbys besøgscenter kan man
læse om arbejdprocessen og se nogle af de redskaber og materialer, fortidens
håndværkere havde til rådighed, når der skulle bygges nyt.
Udstilling kan ses i hele Den Fynske Landsbys åbningssæson fra den 28. marts til den
20. oktober 2013.
ANSIGT TIL ANSIGT - Anne Marie Carl-Nielsens portrætkunst
ProjektID: 4029
Startdato:
01.10.2012
Slutdato:
12.01.2014
Startår: 2012
"Jeg ta’r ikke imod Kvinder, de gifter sig, og saa bli’r det aldrig til noget."
Det var svaret, Anne Marie Carl-Nielsen fik, da hun i 1882 opsøgte den store, danske
billedhugger H.V. Bissen for at blive hans elev. Den holdning modbeviste hun hele livet.
Med udstillingen "ANSIGT TIL ANSIGT - Anne Marie Carl-Nielsens portrætkunst"
sætter Carl Nielsen Museet spot på denne kompromisløse kvinde og billedhuggers
mange portrætarbejder. Livet igennem skildrede Anne Marie Carl-Nielsen de mennesker,
der omgav hende. Nogle gange som modeller til sine monumenter, men ofte alene for
portrættets skyld. En tegning af parrets spæde søn. En brysk buste af en kongelig
kammersanger - eller et reliefportræt til vennen og forfatteren Sophus Claussens
gravmæle. Sit eget ansigt modellerede hun til gengæld aldrig.
Udstillingen er en del af fejringen af Anne Marie Carl-Nielsens 150-års fødselsdag i
2013. Samtidig viser Fyns Kunstmuseum den store særudstilling "ILDSJÆL. Anne
Marie Carl-Nielsen 150 år".
Søslangen i Fyrtøjet
ProjektID: 4035
Startdato:
01.08.2012
Slutdato:
14.12.2013
Startår: 2012
De moderne kommunikationsmedier er i dag en integreret del af børn og unges hverdag. I
Børnekulturhuset Fyrtøjet vil vi med en ny udstilling give et kunstnerisk perspektiv på
kommunikationsteknologi. Det gør vi ved hjælp af H.C. Andersens eventyr om Den
store søslange. Et forunderligt visionært eventyr om moderne kommunikation inspireret
af telegraflinjen, der blev etableret mellem Europa og Amerika i midten af 1800-tallet.
Eventyret danner en tematisk platform for arbejde med kunstarterne teater, mundtlig
fortælling, musik og billedkunst. Samtidig gør vi eventyret levende gennem scenografisk
iscenesættelse og eksperimenter med telegrafisk udstyr og morsealfabet samt interaktion
med børnenes egne kommunikationsmedier. På den måde giver vi Fyrtøjets besøgende
en unik mulighed for at træde et skridt til siden og se på kommunikation og eventyr fra
ny og anderledes vinkel.
Kærlighedens ansigter
ProjektID: 4047
Startdato:
01.01.2013
Slutdato:
31.12.2013
Startår: 2013
22
Alle har en forestilling om kærlighed - det store spørgsmål er, om der er andre, der deler
den. H.C. Andersens Hus byder de sønderknuste og de nyforelskede, skilsmissebørnene
og deres forældre, det ældre ægtepar og den første kærlighed og alle andre, der har følt
kærlighedens smerte eller sødme velkommen i museet til udstillingen "Kærlighedens
ansigter". Udstillingen præsenterer H.C. Andersens kærlighedsliv eller mangel på samme
- fra det første problematiske møde, over forelskelserne og begæret og til nederlagene og
hvordan de udmøntes i kunst. H.C. Andersens Hus stiller spørgsmålene: Hvad er
egentlig kærlighed? Var den mulig for H.C. Andersen? Og er den mulig for alle i dag?
Kom og hjælp os med at besvare spørgsmålene.
Eventyrrum i H.C. Andersens Hus
ProjektID: 4058
Startdato:
01.01.2013
Slutdato:
01.06.2013
Startår: 2013
Startdato:
01.01.2013
Slutdato:
31.12.2013
Startår: 2013
På stregen
ProjektID: 4094
Se skiftende udstillinger med værker fra museets "skatkammer" af tegninger og grafik,
der sjældent vises!
Kærlighedens Labyrint
ProjektID: 4097
Startdato:
01.01.2013
Slutdato:
31.12.2013
Startår: 2013
Foråret er forelskelsernes tid, og med udstillingen KÆRLIGHEDENS LABYRINT
sætter Fyns Kunstmuseum spot på den lunefulde kærlighed - på forelskelsen,
forførelsen og det farlige begær.
"At digte sig ind i en pige er en Kunst, at digte sig ud af hende er et Mesterstykke."
Forførelse er en kunst. Det mener karakteren Johannes Forføreren i Søren Kierkegaards
berømte dagbogsroman af samme navn (Enten-Eller,1843).
I anledning af Kierkegaard-året i 2013 går Fyns Kunstmuseum i forførerens fodspor og
viser kærlighedens mange aspekter – fra den første kærlighed over forførelsen og
erotikken til den nogle gange knapt så lykkelige udgang.
Børn udstiller gækkebreve
ProjektID: 4141
Startdato:
22.03.2013
Slutdato:
14.04.2013
Startår: 2013
H.C. Andersens Hus udstiller gækkebreve klippet af skoleelever i Odense.
Billedkunstner Sonia Brandes har vejledt tre skoleklasser i papirklipningens kunst, så
deres indre fantasiverden kommer til udtryk i fantastiske figurer og klip.
Gækkebrevstraditionen er helt enestående for Danmark og udstillingen demonstrerer den
kreative indsigt, der opstår, når børn gives mulighed at klippe i papir med så kyndig en
vejleder.
I museet bliver de flotte resultater vist frem under samme tag som digterens egne
fantastiske papirklip.
Undervisningsforløbet og udstillingen er blevet til i et samarbejde mellem Sonia Brandes,
Odense Kommune og H.C. Andersens Hus.
23
Udstillingen åbnes med en fernisering for børnene den 22. marts kl. 10, så der vil være
rig lejlighed til at beundre de mange fine og detaljerige klip i påskeferien.
Ny formidling i Pernille Lykkes Sjæleboder
ProjektID: 4224
Startdato:
01.01.2013
Slutdato:
31.12.2013
Startår: 2013
Etablering af tidssvarende formidling i Pernille Lykkes Boder.
- Rekonstruktion af to lejligheder
- En udstilling om fattig forsogn i Odense
- Et kig igennem vinduet i historien
Ny udstilling - Fyn midt i verden
ProjektID: 4259
Startdato:
01.06.2013
Slutdato:
30.12.2013
Startår: 2013
Ny udstilling om Fyn i Møntergården
Møntergården åbner dørene til en helt ny udstilling om, hvad det vil
sige at være fynbo.
Findes der fynboer og en særlig fynsk identitet? En ny udstilling om Fyns historie søger
svaret. Udstillingen hedder ”Fyn – midt i verden” og åbner i foråret 2013 på det
kulturhistoriske museum Møntergården midt i Odense. Her indvies et helt nyt
udstillingsbyggeri med velkomstområde og en række nye publikumsfaciliteter.
Udstillingen om Fyn trækker tråde fra den første fynbo, der levede for 10.000 år siden,
til nutidens moderne menneske. Det bliver fortællingen om en ø, hvor naturens vilkår
sammen med religion, krige og globale forandringer har formet indbyggernes liv. Fra
istiden til jernalderen, hvor Gudme var en af Danmarks rigeste byer, til svenskekrigene,
guvernørtiden og frem til nutiden, hvor det at være fynbo har ændret sig markant.
Udstillingen vil fortælle om de begivenheder og personer, der har sat deres præg på Fyn
og den fynske identitet. Kong Knud den Hellige, entreprenøren Thomas B. Thrige og
komponisten Carl Nielsen er blot nogle få af de skikkelser, der har sat Fyn på
verdenskortet. ”Fyn – midt i verden” vil give et tankevækkende blik på Fyn og
fynboerne i et smukt scenograferet rum med hundredvis af unikke genstande fra museets
samlinger.
Grafiske kunstnere udsmykker Børnekulturhuset
ProjektID: 4268
Startdato:
01.02.2013
Slutdato:
28.04.2013
Startår: 2013
Børnekulturhuset Fyrtøjet har i samarbejde med Fyns Grafiske Værksted skabt en lille
udstilling med værker under temaet ’Den lille havfrue – og havet’. 10 kunstnere fra hele
Fyn står bag værkerne, der repræsenterer flere forskellige kunstneriske udtryk og
grafiske arbejdsmetoder. Samarbejdet har resulteret i en poetisk og smuk udstilling, der
spiller sammen med børnekulturhusets eventyrverden og tilbyder endnu en kunstnerisk
oplevelse i Fyrtøjet.
Udstillingen er henvendt til både børn og voksne.
Fyns Grafiske Værksted er nabo til Fyrtøjet.
24
Kludetæpper - Gamle skjorter får nyt liv
ProjektID: 4276
Startdato:
15.06.2013
Slutdato:
23.06.2013
Startår: 2013
En udstilling med kludetæpper (patchwork). De små hyggelige rum i Enkesædet er
fyldt op med tæpper i de smukkeste mønstre. De er alle lavet af gamle skjorter og syet
om, så de får nyt liv som flotte tæpper.
Oplev installationen DYRSKUE på Fyns Kunstmuseum
ProjektID: 5318
Startdato:
29.06.2013
Slutdato:
22.09.2013
Startår: 2013
Allerede som barn begyndte Anne Marie Carl-Nielsen at modellere efter dyrene på sin
barndomsgård - og derfor var det helt oplagt, at Fyns Kunstmuseum i år deltog i Det
Fynske Dyrskue.
På kunstmuseets stand på dyrskuet blev der i dagene 14. - 16. juni skabt flere hundrede
små hesteskulpturer. Udenfor museets stand stod en oldenborghingst, som børn og
voksne kunne modellere efter - præcis Anne Marie Carl-Nielsen brugte en levende hest
som model, da hun skabte sin store rytterstatue af Christian IX. Kunstnerne Lars
Falkenberg og Erling Janum stod bi med kyndig vejledning ud i modelleringens kunst, og
siden har de samlet de mange skulpturer til én installation, som nu udstilles på Fyns
Kunstmuseum.
Space Invaders
ProjektID: 5322
Startdato:
01.02.2013
Slutdato:
07.03.2014
Startår: 2013
Space Invaders over Brandts
Udstillingen åbner d. 4. oktober kl. 19 - på Kulturnatten.
Med udstillingen Space Invaders over Brandts sætter Mediemuseet fokus på den
digitale barndom og 80ernes computerkultur - især Commodore 64. Udstillingen vil bl.a.
indeholde tre arkademaskiner og Commodore 64-computere, som de besøgende kan
spille på, et autentisk firser-teenageværelse samt en 3D væg, der præsenterer forskellige
aspekter ved den tidlige computerspilskultur, bl.a. det grafiske udtryk, hacker- og
crackermiljøet, demoer, 8 bit-musik og nutidens retrofascination af 80'er-spillene.
Udstillingen er tilrettelagt i samarbejde med unge og yngre computerspilsentusiaster og
musikere fra synth- og electronica-scenerne.
Til udstillingen er planlagt flere events, der sætter fokus på 80ernes digitale kultur, bl.a.
koncerter, filmvisninger og foredrag. De finder sted i oktober, november og december.
Fattigdomsudstilling i Pernille Lykkes boder
ProjektID: 5476
Startdato:
15.09.2013
Slutdato:
07.02.2014
Startår: 2013
25
Projekttype:
International aktivitet
De Vilde Svaner - på rejse
ProjektID: 3754
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
30.11.2013
Startår: 2012
Udstillingen De Vilde Svaner - med H.M. Dronningens decoupager og dragter til
filmen af samme navn - vistes i H.C. Andersens Hus i efteråret 2009. Åbningen fandt
sted den 4. september, samme dag som filmen havde verdenspremiere ved visning i
Odense Koncertsal. Fra starten af 2010 sendtes udstillingen på verdensturné, hvor
første stop var Franz Mayer Museet i Mexico City, dernæst Meridian International
Center i Washington DC og i efteråret 2010 vist i Prince Gong's Palace i Beijing. I 2011
gik turen til Tokyo, hvor åbningen skulle have fundet sted den 9. maj, men grundet
jordskælv og tsunima blev åbningen udskudt til 3. november. Efter Tokyo gik turen til
Rom, hvor udstillingen åbnedes i april 2012. I perioden oktober 2012 til januar 2013 vil
udstillingen blive vist i Vinterpaladset i St. Petersborg.
De Vilde Svaner nyder meget stor medieopmærksomhed på sin tur rundt i verden og får
sin helt specielle markering ved åbning med deltagelse fra den kongelige familie i
Danmark.
Udstillingens rejse og præsentation af filmen foretages i et samarbejde mellem Hoffet, JJ
Film og Odense Bys Museer og i tæt kontakt med de respektive landes udenrigs- og
Kulturministerier samt de danske repræsentationer på stedet.
H.C. Andersen filmprojekt
ProjektID: 3782
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2013
Startår: 2012
H.C. Andersens univers - et nyt indblik i HCAs verden fortalt på en anderledes
(filmisk) måde.
- Forslag om 5 + 1 x 10 minutters film, der både kan vises individuelt (afsluttet historie)
og som samlet program
- Skal være målrettet en udenlandsk modtagerkreds (herunder specielt Kina/Asien)
- Til brug for salg til TV-indslag (dansk/udenlandsk)
- Skal kunne bruges i museet/Odense: give indblik i HCAs univers
- Skal kunne bruges i trailer-form på nettet, ved markedsføring nationalt og
internationalt, i forbindelse med udstillinger rundt i verden, inflights etc.
Projektet gennemføres i samarbejde med JJ Film, Jens Andersen m.fl. Og vil forventelig
indgå i den nye HCA-multimedie-vandreudstilling.
Carl Nielsen-vandreudstilling på international turné
ProjektID: 3899
Startdato:
01.09.2012
Slutdato:
31.12.2015
Startår: 2012
I forbindelse med fejringen af Carl Nielsen-året i 2015 er skabt en multimedievandreudstilling, som i lyd, tekst, film, billeder og lys giver en introduktion til Carl
Nielsens musik og liv. Udstillingen skal sendes rundt internationalt i forbindelse med
koncertopførelser m.m.
26
Projekttype:
Arrangement
Kulturnat i H.C. Andersens Hus
ProjektID: 3879
Startdato:
04.10.2013
Slutdato:
04.10.2013
Startår: 2013
Kærligheden har været en uudtømmelig inspirationskilde for utallige digtere og
forfattere. Drømmen for mange har været at beskrive den rene og uendelige kærlighed.
Sådan er det ikke hos digter Lone Hørslev, der med sine "skilsmissedigte" går tæt på
kærlighedens skyggeside.
Under Odense kulturnat har H.C. Andersens Hus sat hende i stævne sammen med
Arash Sharifzadeh som vil læse op af den persiske tradition for kærlighedsdigtning.
Så kom og hør digte fra kærlighedens to ekstremer: skilsmisse eller uendelig kærlighed hvilken tror du mest på?
Følg opførelsen af en tørrelade
ProjektID: 3910
Startdato:
01.04.2012
Slutdato:
15.09.2013
Startår: 2012
Den Fynske Landsby bygger nyt gammelt.
I 2012-13 bygger vi en ny tørrelade ved Teglværket (hus nr. 12). Med penge fra Fonden
Fyns Forsamlingshus, Odense, Munkemølle Fonden og N.M. Knudsens Fond er det
blevet muligt at færdiggøre miljøet omkring den gamle teglværksovn fra Bladstrup.
Udover en tørrelade bliver der også etableret en ælteplads og en lergrav. Dermed bliver
det muligt fra efteråret 2013 at formidle hele teglstens-processen fra opgravning af ler,
over æltning og strygning til tørring og endelig brænding af mursten.
Med udgangen af sæsonen 2012 stod tørreladens skelet færdigt, og vi kunne holde
rejsegilde. I foråret 2013 skal der lægges tag på laden - med tagpap, som var det helt nye
tagdækningsmateriale i 1890'erne. Desuden vil tømrerne arbejde med at lave trillebøre og
andre redskaber, der hørte til teglværksprocessen.
Folkeuniversitetet - Foredrag om billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen
ProjektID: 3996
Startdato:
01.10.2013
Slutdato:
30.10.2013
Startår: 2013
Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen 150 år
Anne Marie Brodersen blev født i 1863 i en velstående proprietærfamilie, hvor hun i
kraft af sine evner og stålsatte karakter fik lov til at uddanne sig som billedhugger frem
for at forberede sig til en fremtid som gårdmandskone og husmoder. Hun hørte til det
fåtal af kvinder, der magtede at gøre sig gældende på lige fod med de bedste mandlige
kunstnere, og hun kom til at udføre to af kunsthistoriens mest prestigefyldte
skulpturelle opgaver: Bronzedøre (til Ribe Domkirke) og en rytterstatue (af Christian 9.
til Christiansborg Ridebane). I begge tilfælde var hun en første kvinde i verden til at
udføre sådanne monumentale opgaver. Hun blev som ung kendt for sine naturalistiske og
livfulde dyrestatuetter og hendes særlige talent for at afæske levende væsener deres
egenart, hvilket også gjorde hende til en skattet portrætkunstner. Som 27-årig mødte
Anne Marie Brodersen musikeren og komponisten Carl Nielsen, de giftede sig hurtigt og
satte tre børn i verden. Hun fortsatte imidlertid sit kunstneriske virke, og ægteparret
støttede hinanden i deres arbejde også under deres syv-otte år lange ægteskabelige krise.
27
Forelæsningerne indgår i Odense Bys Museers markering af 150 året for Anne Marie
Carl-Nielsens fødsel. Heri indgår blandt andet udstillingen ”Ildsjæl. Anne Marie CarlNielsen 150 år” (24/5-24/11) samt udgivelsen af den første store biografi om
billedhuggerens liv og værk forfattet af forelæseren.
Skumringstur
ProjektID: 4020
Startdato:
01.01.2013
Slutdato:
20.10.2013
Startår: 2013
Tag med museumsinspektøren på tur i Den Fynske Landsby. Vi oplever Landsbyen i
skumringstimen og hører om forskellige vinkler på landsbylivet.
Carl Nielsens 148-års fødselsdag
ProjektID: 4021
Startdato:
01.01.2013
Slutdato:
09.06.2013
Startår: 2013
Den 9. juni i år ville den fynske komponist Carl Nielsen være fyldt 148 år, og det fejrer
Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Lyndelse traditionen tro med musik, taler og
fællessang i barndomshjemmets smukke have.
Den fynske folkemusikgruppe TRIAS, som i 2012 blev kåret som årets talent inden for
dansk folkemusik, spiller ny folkemusik med kærlighed til de gamle rødder.
På programmet er også elever fra Carl Nielsen Skolen, som vil synge sange med melodier
af Carl Nielsen.
Desuden vil seniorforsker ved Odense Bys Museer, Anne Christiansen, fortælle om
nogle af de opdagelser, hun har gjort under arbejdet med sin store bog om Carl Nielsens
kone, billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen. Bogen udkommer i efteråret.
Der er gratis adgang - og mulighed for at købe en forfriskning. Fødselsdagen arrangeres i
samarbejde med Carl Nielsens Vennekreds.
Aftenåbninger
ProjektID: 4022
Startdato:
01.01.2013
Slutdato:
01.10.2013
Startår: 2013
Kom til aftenåbning i Carl Nielsens Barndomshjem. Arrangementerne er tilrettelagt i
samarbejde med Carl Nielsens Vennekreds, og finder sted hver den sidste tirsdag i
måneden fra maj til september. Et fast element på disse aftener vil være forskellige
kulturelle indslag, der alle kan relateres til Carl Nielsen, hans familie og/eller egnen, hvor
han voksede op. I anledning af Anne Marie Carl-Nielsens 150-års jubilæum i 2013
sætter vi i år fokus på hende samt på kvinder og kvindeliv generelt. Foruden disse
fortællinger lover vi hyggeligt samvær, fællessang og mulighed for at nyde sin medbragte
aftenkaffe. Når vejret tillader det, er vi i haven. Alternativt bliver vi inde i museet.
Temaaften og landsbyvandring
ProjektID: 4023
Startdato:
07.08.2013
Slutdato:
07.08.2013
Startår: 2013
'Energi, ernæring, levevilkår i fortidens landbosamfund'.
Energi har mange former: Mad, vind, vand, olie, og kernekraft. Indtil 1900-tallet har
energiresurserne været meget begrænsede. Så begrænsede at folketallet og velfærden blev
holdt på et meget lavt niveau. Det samme niveau ca. år 1800 som år 1200. En dårlig
høst kunne medføre hungersnød og sygdom. Behovet for og manglen på energi i
forskellige former har styret menneskers liv. 'Kummerformer', dvs. mennesker og dyr
28
som var mindre på grund af underernæring, var ganske almindelige langt op i 1900-tallet.
Julestemning
ProjektID: 4024
Startdato:
01.09.2013
Slutdato:
23.11.2013
Startår: 2013
Traditionen tro fyldes Carl Nielsens Barndomshjem med stemning og atmosfære, når vi
sammen lader op til den travle julemåned.
Vi gør status over året, der er gået i Carl Nielsen-regi, synger julesange og -salmer og
hygger med gløgg og hjemmebag. Som altid vil der også være et musikalsk indslag på
programmet, i år ved harpenist Signe Arnfeldt Bastiansen, som er folkemusikstuderende
ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole.
Søndagsmatiné ved Odense Symfoniorkester
ProjektID: 4028
Startdato:
23.09.2012
Slutdato:
14.04.2013
Startår: 2012
08.12.2013
Startår: 2013
H.C. Andersen Julemarked - Historisk julemarked
ProjektID: 4033
Startdato:
06.12.2013
Slutdato:
Besøg Danmarks hyggeligste julemarked i den smukke gamle bydel i Odense. Det
historiske område omkring Møntergården og H.C. Andersens Hus bliver forvandlet til
én stor markedsplads som på H.C. Andersens tid, med markedsboder, gøgl og masser af
underholdning for hele familien.
H.C. Andersen-teater
ProjektID: 4034
Startdato:
01.01.2013
Slutdato:
31.12.2015
Startår: 2013
Med udgangspunkt i et gammelt skab - og på John Doe Teatrets vanlige legende facon føres publikum igennem fortællingen om, hvordan den fattige, men kloge lille Claus, der
ikke kan nære sig for at betragte alle hestene som sine, selvom de fire er lånt af den rige
store Claus. Og herfra ruller historien...
Forestillingen er en genopsætning af John Doe Teatrets succesfulde fortolkning af
H.C. Andersens eventyr 'Lille Claus og Store Claus'. Teatret optrådte til stor
begejstring for både børn og voksne med 28 forestillinger i 2013, og i år er det - takket
være bevilling fra Odense Kommune - igen muligt at tilbyde oplevelsen til Den Fynske
Landsbys gæster.
Smuk påskepynt i Fyrtøjets atelier
ProjektID: 4038
Startdato:
22.03.2013
Slutdato:
01.04.2013
Startår: 2013
I Fyrtøjets atelier kan du klippe gækkebreve og lave påskeæg. Du kan også høre
fortælling og lege i eventyrlandet.
H.C. Andersen Festivals
ProjektID: 4043
Startdato:
18.08.2013
Slutdato:
23.08.2013
Startår: 2013
Vi fejrer H.C. Andersen Festivalen med et brag af en fortællefest. Følg ruten rundt i Odense og
bliv suget ind i fortællingernes verden af nogle af de bedste fortællere fra ind- og udland.
29
Historisk vandretur - Da Voldtofte var Verdens centrum!
ProjektID: 4046
Startdato:
21.08.2013
Slutdato:
21.08.2013
Startår: 2013
Da Voldtofte var Verdens centrum!
Siden starten af 1800-tallet er der jævnligt gjort spektakulære bronzealderfund i
Voldtoftes nære omegn. Især har de mange gravhøje på Voldtofte Vestermark vist sig at
indeholde fantastiske gravfund fra yngre bronzealders fyrstemiljø. På Kirkebakken i
Voldtofte har udgravninger afsløret et meget tykt affaldslag fra samme tid – det var her
fyrsterne havde deres residens. Siden 2010 har der været særlig fokus på området
omkring Lusehøj, hvor en række fantastiske smykker og våben af guld og bronze er
fremkommet. Vi mødes ved foden af Lusehøj, og her starter en lille gåtur og fortællingen
om den gang, hvor områdets fyrster var dem, der satte dagsorden på den lokale såvel
som på den internationale scene. Fortæller bliver museumsinspektør Mogens Bo
Henriksen, Odense Bys Museer.
H.C. Andersens fødselsdag
ProjektID: 4054
Startdato:
02.04.2013
Slutdato:
02.04.2013
Startår: 2013
H.C. Andersens fødselsdag fejres i H.C. Andersens Hus og Børnekulturhuset Fyrtøjet
på fødselsdagen den 2. april. Der vil være en række festligheder, og som det væsentligste
punkt i fejringen æres digterens minde ved varetagelsen hans testamentariske
bestemmelse om at tildele legatet - "H.C. Andersens Hjælp" - til en flittig skoledreng i
Odense. I samme forbindelse tildeles legatet "H.C. Andersens Fonds Legat" til en flittig
skolepige i Odense.
På fødselsdagen er der traditionen tro fri entre til museet hele dagen. Kig også forbi i det
lille barndomshjem i Munkemøllestræde, hvor der ligeledes er fri adgang denne dag.
Vinterferie - Skattejagt i Byens Liv
ProjektID: 4060
Startdato:
08.02.2013
Slutdato:
24.02.2013
Startår: 2013
Oplev museets middelalder- og renæssanceudstilling Byens Liv på en ny måde. En
anderledes skattejagt fortæller historien om stærke dronninger, nedrige Biskopper og en
to seje børn der redere Odense fra den store katastrofe.
Påskeferie - Børnerundvisning i Byens Liv
ProjektID: 4063
Startdato:
25.03.2013
Slutdato:
29.03.2013
Startår: 2013
I alle hverdage i påskeferien, vil der være rundvisninger for børn i Byens Liv. Det vil i
rundvisningerne blive lagt vægt på de sjove og skæve hisorier som udstillingen rummer,
så der er lagt op til godt selskab med Odenses gamle borgere.
Efterårsferie - Middelalderuge
ProjektID: 4066
Startdato:
14.10.2013
Slutdato:
19.10.2013
Startår: 2013
Riddere og godtfolk fra Skt. Martin Kompagni slår lejr i Møntergården i efterårsferien.
Se deres kampshow og fremvisning af flotte rustninger.
30
Deltag i fægtetræning, leg middelalderlege, lav en læderpung eller filt en bold.
Du kan også prøve en rustning eller middelalderdragt - og evt. deltage i vores facebookkonkurrence.
Kulturnat på Møntergården
ProjektID: 4070
Startdato:
04.10.2013
Slutdato:
04.10.2013
Startår: 2013
Fyn på tallerkenen
Inspireret af Møntergårdens nye ikon - et gigantisk æble - sætter museet fokus på den
fynske madhistorie under Odense Kulturnat 2013.
Der er lagt op til en lækker aften, når kok og gastronomisk arkitekt Jacob Klitgaard giver
små smagsprøver på historiske retter og råvarer - korn, æble og humle - i moderne
forklædning.
Følg også museumsinspektøren rundt i den helt nye udstilling "Fyn - midt i verden" og
hør om madens historie på Fyn og i Danmark.
Byvandring – Thomas B. Thriges Gade
ProjektID: 4073
Startdato:
14.05.2013
Slutdato:
10.09.2013
Startår: 2013
Thomas B. Thriges Gade, Modernisme og opløsning af bystrukturen
Anlæggelsen af Thomas B. Thriges Gade er nok den enkeltstående begivenhed, der har
medført den største forandring af Odense Midtby. Gadegennembruddet krævede store
nedrivninger, der udover plads til vejbanen og parkering, også skabte store,
sammenhængende byggegrunde i centrum. Nogle af efterkrigstidens mest interessante
bygningsværker i centrum findes derfor langs Thomas B. Thriges Gade - fra
modernismens stort dimensionerede bygninger, der med afsæt i troen på en ny tid
frejdigt udnyttede mulighederne - til 1980’ernes byggeri, der i højere grad forsøgte at
tilpasse sig og skabe en overgang mellem den gamle bydel og den nye gade.
Der blev aldrig gennemført nogen samlet plan for en bebyggelse langs det nye
gadegennembrud. Nye bygninger kom til at stå side om side med gennemskårne karréer,
hvis gårdsider nu blev eksponeret ud mod den nye gade. Pladser og torve blev opløst til
ukendelighed i det store gaderum.
På turen kan du se og høre om de konsekvenser gadegennembrudet fik for bystrukturen
og om de nye bygninger, der blev opført, blandt Danske Bank-højhuset,
rådhusudvidelsen mod I. Vilh. Werners Plads, Hafniahus, Arbejdernes Landsbank, Det
grafiske Hus og Børnekulturhuset Fyrtøjet. Vi ser også på de tilbageværende
bebyggelsesstrukturer, der fortæller om byen før gadegennembrudet.
Smeden arbejder
ProjektID: 4090
Startdato:
28.03.2013
Slutdato:
20.10.2013
Startår: 2013
Mød smeden og få en snak om 1800-tallets smedearbejde, hør om smedens vilkår i en
Landsby og se, hvordan han arbejdede ved sin esse.
Kokkepigerne
ProjektID: 4091
Startdato:
28.03.2013
Slutdato:
18.10.2013
Startår: 2013
31
Du møder kokkepigerne på Præstegården, hvor de laver mad og arbejder i rullerummet
med "stryg og vask".
Mød karlen på gården
ProjektID: 4095
Startdato:
28.03.2013
Slutdato:
18.10.2013
Startår: 2013
I sit huggehus arbejder gårdskarlen med at reparere redskaber og lave nye af træ.
Uldkonerne
ProjektID: 4096
Startdato:
28.03.2013
Slutdato:
18.10.2013
Startår: 2013
Uldkonerne arbejder med ulden fra Landsbyens får. De karter og spinder, farver og
væver hosebånd
Frøkenerne og deres håndarbejde
ProjektID: 4099
Startdato:
28.03.2013
Slutdato:
18.10.2013
Startår: 2013
På Fjelstedgården sidder frøkener og fruer og arbejder med det fineste håndarbejde.
Bi-hold i Landsbyen
ProjektID: 4101
Startdato:
28.03.2013
Slutdato:
18.10.2013
Startår: 2013
Landsbyens mindste husdyr - bierne - har en fantastisk livscyklus og bidrager til den
daglige husholdning med både honning og voks.
Fårene skal klippes
ProjektID: 4102
Startdato:
05.05.2013
Slutdato:
05.05.2013
Startår: 2013
I Landsbyen bliver fårene klippet med saks - på traditionel vis. Hør samtidig når
uldkonerne fortæller om, hvordan man sorterer ulden og efterfølgende teser, karter og
spinder.
Kunsthåndværkermarked
ProjektID: 4103
Startdato:
01.01.2013
Slutdato:
31.12.2013
Startår: 2013
Du kan se kunsthåndværk fra hele landet, når der traditionen tro er
Kunsthåndværkermarked i Møntergårdens stemningsfyldte gård. Se et bredt udvalg af
dansk kunsthåndværk.
Her vil være boder med smykker, mobiler, diverse tekstiler, papir, keramik og andre
spændende udtryk, og med mulighed for at hører god musik og få lidt godt til ganen i den
lille café.
Fyns Kunstmuseum på Odense Havnekulturfestival
ProjektID: 4105
Startdato:
02.06.2013
Slutdato:
02.06.2013
Startår: 2013
Kom og vær med, når Fyns Kunstmuseum i anledningen af skulpturudstillingen
"ILDSJÆL - Anne Marie Carl-Nielsen 150 år" forvandler masser af balloner til
32
fantasifulde ballonskulpturer, og lav dit eget POP-UP dyr med farver, saks og papir.
Forårspløjning i Landsbyen
ProjektID: 4106
Startdato:
02.06.2013
Slutdato:
02.06.2013
Startår: 2013
Så er det tiden, at komme i markerne og gøre jorden klar til at blive sået til. Vi arbejder
med både heste og æsler for plove og harver når såningen forberdes.
Kniplepigerne
ProjektID: 4107
Startdato:
28.03.2013
Slutdato:
18.10.2013
Startår: 2013
Kig indenfor i Kniplepigernes hyggelige lokale i Præstegårdens Enkesæde. De laver
hyldeborter, kraver og hovedtøj og naturligvis masser af mellemværk. Se også deres lille
fine udstilling
Landsbyens vævere
ProjektID: 4108
Startdato:
28.03.2013
Slutdato:
18.10.2013
Startår: 2013
I Væverhuset holder Landsbyens vævere til. Det er dem, der væver stofferne til dragter,
gardiner og sengeforhæng.
Kulturnat på Fyns Kunstmuseum
ProjektID: 4114
Startdato:
04.10.2013
Slutdato:
04.10.2013
Startår: 2013
Fyns Kunstmuseum slår dørene op for en festlig kulturnat med masser af kunst og
sætter gæsterne i stævne i ly af mørket!
Fødselsdagsfest
ProjektID: 4126
Startdato:
21.06.2013
Slutdato:
31.12.2013
Startår: 2013
Kom og vær med til at fejre Anne Marie Carl-Nielsens 150 års fødselsdag. Vi har 100
kilo marcipan i mange flotte farver, musik og flødeboller til alle børn og voksne. Lav en
dyreskulptur i marcipan - måske du kan lade dig inspirere af den levende oldenborghest,
som på dagen står model?
Bededag
ProjektID: 4128
Startdato:
26.04.2013
Slutdato:
26.04.2013
Startår: 2013
I Præstegårdens køkken, byder kokkepigerne på lune hveder
Påske
ProjektID: 4129
Startdato:
28.03.2013
Slutdato:
01.04.2013
Startår: 2013
I Landsbyen fejrer vi Påske og forårets komme, med en Påskestue hvor du kan lave et
påskelam eller binde en krans og en legestue hvor du kan lege gamle indendørslege.Kokkepigerne byder indenfor i køkkenet på Præstegården, hvor de laver traditionel
33
påskemad.
Kaperkørsel
ProjektID: 4131
Startdato:
28.03.2013
Slutdato:
20.10.2013
Startår: 2013
Tag en dejlig tur i hestevognen. Undervejs fortæller kusken gerne om Landsbyens
historie, husene og gårdene, dagens aktiviteter og - om alle dyrene.
Aktivitetsdag - Husflid
ProjektID: 4133
Startdato:
02.06.2013
Slutdato:
02.06.2013
Startår: 2013
Stor aktivitetsdag med fokus på gammelt husflidsarbejde og håndarbejde
Tidligere - i bondesamfundet - blev mange af gårdenes og husholdningernes nødvendige
genstande fremstillet ved husflid, og disse håndværk er gået i arv, så vi stadig kan spore
”den gode, gamle husflid” frem til i dag.
Et gammelt ordsprog siger, at ”det man gør med hånden, gavner ånden” - hvilket nok kan
være relevant i dag, hvor hverdagene ofte er præget af travlhed og stress.
Især på Fyn er husfliden alle dage blevet dyrket flittigt, så der er der god grund til at
besøge Den Fynske Landsby denne søndag.
Sammen med formidlerner fra ”Levende Historie”, viser husflidsforeninger fra Fyn,
deres håndværk frem - det være sig alt fra glas-arbejde strik, knipling, drejning i træ,
figurer lavet af savsmuld, uld og filtning, smedearbejde,og meget mere.
Håndværk og restaurering
ProjektID: 4135
Startdato:
28.03.2013
Slutdato:
18.10.2013
Startår: 2013
Mød Landsbyens håndværkere, når de er i gang med at restaurere og vedligeholde de
gamle huse og gårde.
Koen malkes
ProjektID: 4136
Startdato:
15.06.2013
Slutdato:
15.08.2013
Startår: 2013
Koen bliver malket - nogen dag malker vi med malkemaskine, andre dage håndmalker vi
Behandling af hør (hørgruppen)
ProjektID: 4137
Startdato:
28.03.2013
Slutdato:
18.10.2013
Startår: 2013
Som et af de eneste steder i Danmark, kan du her opleve det gamle håndværk behandling af hør
Vinterferie - Gådeknuseren
ProjektID: 4138
Startdato:
08.02.2013
Slutdato:
24.02.2013
Startår: 2013
H.C. Andersens Hus gemmer i vinterferien på masser af gåder og hemmeligheder om
H.C. Andersen. Tag mor og far med på skattejagt i museet og prøv at løse gåderne
sammen. Brug svarene til at finde ting med spændende og uhyggelige historier. Når I har
været rundt i museet og løst opgaverne, får I en lille præmie.
34
Levende Historie - Sommer
ProjektID: 4139
Startdato:
01.07.2013
Slutdato:
11.08.2013
Startår: 2013
Oplev dagligdagen i et 1800-tals landsbymiljø når storvask, bagedag, garnfarvning,
kartegilde, madlavning og meget mere bliver levendegjort - I flere af arbejdsgangene er
det muligt selv at prøve kræfter med bondemanden eller bondekonens arbejde.
Efterårsferie - Nat på museet
ProjektID: 4140
Startdato:
18.10.2013
Slutdato:
18.10.2013
Startår: 2013
Hvis du engang prøvet at være på museum, så ved du også, at det ikke er særligt farligt.
På museer har man nemlig slet ikke levende ting, så hvad skulle der kunne ske?
Sådan sagde børnene også, da der sidste år blev holdt "nat på museet" i H.C. Andersens
Hus. Men de var ikke klar over, at én gang om året vækkes fortidens overnaturlige
kræfter til live ved solnedgang.
Tør du besøge H.C. Andersens Hus efter at solen er gået ned, så er det vigtigt, at du
husker en lommelygte til at holde skyggerne på afstand. På din vej igennem museet vil
du nemlig bl.a. møde Åmanden, en gammel heks, en uhyggelig mand med et høstredskab
og en dreng der er indespærret i en kuffert. Det bliver spændende og lidt uhyggeligt.
Håndværkets dag
ProjektID: 4142
Startdato:
26.05.2013
Slutdato:
26.05.2013
Startår: 2013
Igen i år afholder Den Fynske Landsby en temadag med fokus på de gamle håndværk,
materialer og metoder til at bygge og restaurere bygninger, der er flere hundrede år gamle.
Det bliver en dag, hvor du kommer helt tæt på de gamle byggehåndværk og hvor du kan
få en snak med nogle af de håndværkere, der stadig mestrer de gamle teknikker og
metoder.
På Håndværkets Dag er der masser af muligheder for selv at prøve kræfter med det
gamle værktøj, og få en god snak og gode råd, når malere, murer, tømrer og tagtækker,
fortæller og demonstrerer deres håndværk, mens de arbejder i en af Den Fynske
Landsbys gårde. Mød desuden en ”spånlægger”, som mestrer den særlige teknik, hvor
træspån lægges på som tag, hvilket nok bedst kendes fra møllebygninger. Du kan også
møde en billedskærer og Odense Bys Museers egen møbelkonservator.
Mødet med bindingsværk og stråtage er for mange et tegn på idyl fra en svunden tid.
Men i 1800-tallet var det ikke specielt smuk eller idyllisk, det var simpelthen bare sådan
man byggede et hus. Man byggede af let nedbrydelige materialer, nemlig af træ, strå og
ler, hvilket var typisk for langt de fleste huse på landet.
I dag er både vejr og vind hårdt ved bygningerne i Den Fynske Landsby - især fordi
husene er ubeboede. Det er et stort arbejde at vedligeholde og restaurere Den Fynske
Landsbys 26 bygninger og det er et arbejde der hele tiden er i gang.
Høstdag
ProjektID:
4143
Startdato:
10.08.2013
Slutdato:
10.08.2013
Startår:
2013
På denne festlige dag, bliver der høstet i Den Fynske Landsby. På markerne høstes der
skiftevis med le, hvor karle og piger binder op, med selvbinder og med bugseret
mejetærsker med hjælp fra Motor- og Veterantraktorklubben Fyn. Hele dagen kan man
35
opleve masser af motorer og traktorer og tærskeværk af ældre dato.
Når markerne er mejet, og pigerne har bundet en Høstkælling af det sidste neg, bliver
kornet kørt ind.
På pladsen foran Præstegården sluttes dagen af med masser af musik, sang og dans, når
de gamle høst-traditioner holdes i hævd. Først stryger bønderne for kål - så giver
madmor en "lille en", og så skal høstkællingen træde den første dans med en af karlene.
Det er ikke kun korn, der høstes på denne årstid. Landsbyen bugner af mange spiselige
afgrøder - som Landsbyens gartner Jens Ole Storm Pedersen viser rundt i. Hør også om
kornets kulturhistoriske udvikling, præsenteret af tidl. Landmand Erling Lykke.
I køkkenerne byder madmoder på sødsuppe og andet godt, og så er der tilrettelagt
aktiviteter særligt for børn, som kan lave den fineste høstdukke af halm.
Kvashugning, brændekløvning og rebslagning
ProjektID: 4145
Startdato:
13.10.2013
Slutdato:
13.10.2013
Startår: 2013
Motor -og Veterantraktorklubben Fyn viser motorer og traktorer fra 1950érne frem. De
arbejder med at save træstammer op på en motortrukne rundsave og kvashugger, så der
også i kommende år, er brænde nok til komfurerne.
Børnene opfordres til at prøve kræfter med selv at lave reb. Det er en aktivitet, der
førhen var noget, der foregik på langt de fleste selvforsynende gårde. Karlene lavede
snore, reb og tove af halm, hamp siv og humleranker - ja selv hestehår og dyretarme
lavede man reb af.
Rebet børne laver, kan de bruge til tømme, på den kæphest de også lan lære at lave,
sammen med Landsbyens huggehusfolk
Efterårspløjning af Landsbyens marker
ProjektID: 4147
Startdato:
15.09.2013
Slutdato:
15.09.2013
Startår: 2013
Med hest og plov, bliver markerne i Landsbyen pløjet igennem, for næste års afgrøder
såes
Dansens Dag
ProjektID: 4148
Startdato:
28.04.2013
Slutdato:
28.04.2013
Startår: 2013
Hele Landet danser, og i Landsbyen skal formidlerne i Levende Historie lære at danse
nogle af de gode gamle traditionelle folkedanse. De samles foran Torupgården med et par
instruktører og folkemusikere, og så skal der danses. Alle er velkomne til at deltage, og
lære helt enkle dansetrin.
Sommersang - kom sommeren i møde
ProjektID: 4151
Startdato:
09.06.2013
Slutdato:
09.06.2013
Startår: 2013
Sommersang - kom sommeren i møde
Denne søndag vil et par fynske kor, synge og skabe god stemning i Den Fynske
Landsby.
Sangkoret FIONIA og smedekoret VULCAN vil sammen og hver for sig,give deres bud
på den fynske sang.
36
Der vil også blive lejlighed til hyggestund med fællessang - så medbring gerne madkurv
og tæppe og vær med til at synge "sommeren ind".
Aktiviteter for børn
ProjektID: 4152
Startdato:
01.07.2013
Slutdato:
11.08.2013
Startår: 2013
Alle dage fra 1. juli til 11. august kan børn deltage i aktiviteter i forbindelse med Levende
Historie. ( pause kl. 13.30 - 1400)
Der er forskellige tilbud hver dag:, knipleskole, lave dukker af halm, filte en bold, musik
og gamle lege - eller noget helt andet sjovt.
På legepladsen, ved skolen, er der en masse ting som du kan lege med: Der er kæpheste
(pas på, for de kan løbe rigtig stærkt), der er stylter. Nede i skoven kan du lege ”gemme”
eller ”jorden er giftig”, prøv om du kan komme hele vejen rundt, uden at falde i.
Skoleelev for en dag i Landsbyskolen
ProjektID: 4153
Startdato:
22.07.2013
Slutdato:
27.07.2013
Startår: 2013
Selv i sommerferien kan børnene gå i skole. I Den Fynske Landsby kan alle børn fra 9 år,
blive elever i Den Gamle Landsbyskole.
Du mødes med Lærerinden og bliver klædt om til bondepige eller bondedreng
Skoletimen starter, og så er det spændende, om eleverne kan huske morgensangen,
hvordan man skriver med en griffel på sin tavle eller kan huske den lille Katekismus.
Forløbet omfatter også en spadserertur til Torupgården eller Præstegårdens køkken,
hvor eleverne smager på "dagens ret".
Efterårsferie - Kartoffelferie
ProjektID: 4156
Startdato:
14.10.2013
Slutdato:
18.10.2013
Startår: 2013
I efterårsferien er der masser af aktivitetstilbud til børnefamilierne. Sammen kan I helt
sikkert få mange timer til at gå med at deltage i de forskellige aktiviteter, som var en
naturlig del af livet på landet i efteråret.
I løbet af ugen er der forskellige ting, som du kan være med til. F.eks kan du støbe lys,
lave roemænd eller bage kardemommekager i den store bageovn. Hos Kniplepigerne på
Præstegården kan du lære at kniple - det er ikke så svært som det ser ud til. I køkkenet
kan du følge med i kokkepigernes forberedelser i en stor landhusholdning, og mon ikke at
der er en lille smagsprøve undervejs.
Det er ikke en rigtig efterårsferie uden en kartoffelhøst. Derfor kan du også komme med i
marken og grave dine egne kartofler op, nøjagtig sådan som børn gjorde det, dengang
man kaldte det for Kartoffelferie og ikke efterårsferie.
Som traditionen byder, skal grisen slagtes. Efteråret er tiden hvor man begyndte at
forberede sig til de lange vintermåneder og den sulemad, der skulle spises i juledagene. I
efterårsferien slagter vi derfor en gris onsdag den 16., og sammen med en slagter og
landsbyens landmænd kan alle interesserede følge med i forløbet. Før grisen slagtes,
holdes et kort oplæg om slagtningen i et historisk perspektiv.
Aktivitetsdag - Husflidsdag
ProjektID: 4158
Startdato:
28.07.2013
Slutdato:
28.07.2013
Startår: 2013
37
Stor aktivitetsdag med fokus på tradítionsfyldt husflidsarbejde og håndarbejde - og
dejlige æsler fra "Aktive Æselvenner" og Landsforeningen Dansk Æselavl".
Mød pilefletteren og se hvordan man laver en piv-i-røv-hest af ler. Mød trædrejere,
vævere og bi-folk, der slynger honning. Se hvordan man laver kinesisk flet og mød
kniplepiger og håndabejdsfrøkener.
Kajaktur til kulturhistorien - Kertinge Nor som søvej og handelsvej
ProjektID: 4168
Startdato:
27.07.2013
Slutdato:
27.07.2013
Startår: 2013
Kertinge Nor som søvej og handelsvej - kajaktur til kulturhistorien 2013.
Kertinge Nor som en handelsvej tænker man ikke lige på i dag. Men i 2012 dukkede stor
og rig bebyggelse med tydelige tegn på internationale kontakter op mellem Noret og
Odense Fjord. Der har givet en helt ny forståelse af vikingeskibsgraven i Ladby, som har
ligget direkte ud til en vigtig sejlrute og ikke som nu isoleret i norets smalleste del. I
middelalderen overtager Odense og Kerteminde pladsens funktioner og noret beholder
kun en lokal betydning. Men storhedstiden kan endnu genfindes i de lokale stednavne.
På turen er der landgang ved Kerteminde, Ladbyskibet og Kølstrup kirke
Heldagstur 9-17
Distance 21 km
Har Nordfyn en historie?
ProjektID: 4169
Startdato:
23.04.2013
Slutdato:
23.04.2013
Startår: 2013
Har Nordfyn en historie. Bustur til bygningskultur.
Tag med på bustur i det nordfynske landskab. Sammen med Odense Bys Museers
inspektørerne Ellen Warring og Anders Myrtue ser vi på om Nordfyn har noget byde på
bygningsmæssigt. Om der er særlige skikke og traditioner, materialer og historier.
Måske gemmer der sig noget spændende. Er der noget at passe på? På turen ser vi på
det rige og det fattige, på by og land, gammelt og nyt, stort og småt.
Byvandring - På tværs via Overgade - Vestergade
ProjektID: 4172
Startdato:
21.03.2013
Slutdato:
21.03.2013
Startår: 2013
Kend din by. Byvandring med Odense Bys Museer på tværs af Odense fra Sankt
Jørgensgade til Vesterbro.
På vandringen følges et at de ældste færdselsspor på Fyn. Overgade - Vestergade. Disse
gader rummer en meget lang historie og skabes af en række gamle, interessante og
smukke(?) bygninger.
På vandringen vil nedslag i historien belyse gadernes bevaringsværdier, og redskaberne til
bevaringen drøftes. Kommuneplan, lokalplan og fredning
Byvandring - Østerbro
ProjektID: 4173
Startdato:
23.04.2013
Slutdato:
23.04.2013
Startår: 2013
Kend din by. Byvandring med Odense Bys Museer på tværs af Odense fra Sankt
Jørgensgade til Vesterbro.
På vandringen følges et at de ældste færdselsspor på Fyn. Overgade - Vestergade. Disse
38
gader rummer en meget lang historie og skabes af en række gamle, interesante og
smukke(?) bygninger.
På vandringen vil nedslag i historien belyse gadernes bevaringsværdier, og redskaberne til
bevaringen drøftes. Kommuneplan, lokalplan og fredning
Morgenvækning af Landsbyens dyr
ProjektID: 4179
Startdato:
26.04.2013
Slutdato:
26.04.2013
Startår: 2013
Stå op med dyrene i Den Fynske Landsby! Et tilbud til de morgenfriske familier.
Kom med på morgentur i Den Fynske Landsby. Sammen med landmanden skal vi
vække heste, grise, køer og får - og mens dyrene bliver fodret, fortæller
museumsinspektøren om husdyrenes historie. Den Fynske Landsbys dyr er alle af
gamle bevaringsværdige racer, som havde deres gang i de fynske landsbyer for 100 år
siden. Med dyrene som omdrejningspunkt fortælles om landbrugets og landbolivets
udvikling, mens der gryntes og smaskes og muuh'es.
Undervejs er der en smagsprøve på god fynsk davre.
Historisk løbetur i Pipstorn Skov
ProjektID: 4187
Startdato:
21.04.2013
Slutdato:
21.04.2013
Startår: 2013
Historisk løbetur i Pipstorn Skov ved Fåborg
En løbetur på 5000 år gennem et fynsk kulturlandskab
21-04-2013 kl 10-ca 13
Vi starter ved Parkeringspladsen på Lucienhøj nordvest for Pipstorn Skov klokken 10.
Her fra går turen ad de små skovstier, hvor vi skal besøge de mange fine oldtidsminder,
der er bevaret rundt omkring i skoven.
Vi skal både høre om de imponerende langdysser fra yngre stenalder (3600-3200 f. Kr),
gravhøje fra ældre bronzealder (1500-1100 f.Kr) og små gravpladser fra tiden omkring
Kristi fødsel.
Endelig skal vi se på nogle af de marksystemer fra middelalderen og historisk tid, der er
bevaret i skoven - de såkaldte højryggede agre.
Undervejs på turen kigger vi på landskabet og snakker om, hvordan det har været brugt
til forskellig tid og hvilke mennesker der har boet her i oldtiden og i middelalderen.
Efter en tur ned til stranden, hvor der er registreret bopladser fra ældre stenalder, slutter
vi af på parkeringspladsen, hvor vi samler op på dagens oplevelser.
Turen forventes afsluttet ca kl 13.
SE SELV! En fotokonkurrence for store og små
ProjektID: 4203
Startdato:
21.09.2012
Slutdato:
21.01.2013
Startår: 2012
Stil skarpt på den nære verden og fotografér alle de finurlige, mærkelige, sjove og ofte
oversete detaljer, som findes i naturen og i verden omkring dig.
Sommerferie - Eventyr fra havets bund
ProjektID: 4205
Startdato:
28.06.2013
Slutdato:
01.09.2013
Startår: 2013
Hele sommerferien kan du besøge Fyrtøjet. Vi laver aktiviteter hvor alle kan være med
uanset hvilket sprog man taler. I vores eventyrlige hus er der mange timers leg,
39
udklædning og aktiviteter i atelieret for hele familien.
Efterårsferie - Forvandlinger i Fyrtøjet
ProjektID: 4207
Startdato:
11.10.2013
Slutdato:
20.10.2013
Startår: 2013
I Efterårsferien kan hele familien få en god oplevelse i Fyrtøjet. I kan lave uhyggelige
masker i vores atelier. Høre fortælling, lege og klæde jer ud i eventyrlandet.
Gratis fortællinger i Fyrtøjet
ProjektID: 4208
Startdato:
07.12.2013
Slutdato:
15.12.2013
Startår: 2013
Fyrtøjet lukker dørene op i forbindelse med H.C. Andersen Julemarkedet og byder på
gratis fortællinger for hele familien.
Forfør din udkårne på Valentines Day
Valentines Day på Fyns Kunstmuseum
ProjektID: 4214
Startdato:
14.02.2013
Slutdato:
14.02.2013
Startår: 2013
På Valentines holder Fyns Kunstmuseum aftenåbent. Her kan du invitere din udkårne
på en tur i udstillingen KÆRLIGHEDENS LABYRINT og byde hende eller ham på
søde vine og saftige druer.
Du kan også deltage i temaaftenen KÆRLIGHEDENS KUNST, som er tilrettelagt i
samarbejde med Folkeuniversitetet i Odense. Læs mere på www.fuodense.dk
Museumsklubben - ECHO
ProjektID: 4216
Startdato:
16.01.2013
Slutdato:
16.01.2013
Startår: 2013
Echo
Per Bak Jensen, der er en af Danmarks førende fotografer, er aktuel igen denne gang med
en udstilling på Fyns Kunstmuseum, ECHO - Per Bak Jensen i dialog med Fyns
Kunstmuseum. Udstillingen er en del af Fototriennale.dk 2012.
Der er tale om en dialogudstilling og det har resulteret i et anderledes udstillingsprojekt:
Dels er det første gang at Per Bak Jensen præsenterer sine egne værker sammen med en
museumssamling, og dels er det første gang at museet lader en fotograf kuratere en
udstilling og har givet denne lov til frit at vælge ud i museets omfattende samling.
Overinspektør Gertrud Hvidberg-Hansen vil være aftenens guide og vil fortælle om
tankerne bag udstillingen og dens tilblivelsesproces
Museumsklubben - På rejse med H.C. Andersen
ProjektID: 4217
Startdato:
27.02.2013
Slutdato:
27.02.2013
Startår: 2013
På rejse med H.C. Andersen
At rejse er at leve, skrev H.C. Andersen, men han kunne lige så godt have skrevet ”at
rejse er at overleve”. For ofte vågnede trækfuglen i ham, når den hjemlige andedam var
frosset til is. Med udgangspunkt i museets samling af genstande og tegninger agerer
museumsinspektør Henrik Lübker rejseleder på en tur, der undersøger rejsens betydning
i Andersens liv og forfatterskab. Samtidig fortælles også historien om museets egen
rejse fra sin spæde begyndelse i 1908 til visionerne for fremtiden.
40
Museumsklubben - En bid af historien
ProjektID: 4219
Startdato:
21.03.2013
Slutdato:
21.03.2013
Startår: 2013
Museumsklubben inviterer til et kik bag kulisserne når museumsinspektør Karsten Kjer
Michaelsen og formidlingschef Asger Halling Lorentzen byder indenfor i den nye
musueumsbygning og udstilling i Møntergården. Med en tur rundt i udstillingen – og
fortællingen om museets vision for Møntergården – får du et indblik i tankerne bag den
spændende scenografi, de valgte emner og udviklingen af et museumsmiljø der skal blive
en kulturel smeltedigel for kreativitet, viden og oplevelse. Helt eksklusivt får
Museumsklubben lov til at kigge ind før der er adgang for offentligheden.
Folkeuniversitetet - Firenze og renæssancens ansigter
ProjektID: 4227
Startdato:
01.01.2013
Slutdato:
31.12.2013
Startår: 2013
Firenze har været arnestedet for enestående mesterværker og byen, der favner flere
generationer af kendte navne inden for ung renæssance, høj renæssance og manierismen.
Man undres også i dag over den massive opblomstring af talent i denne bystat. Hvorfor
begyndte det her?
Vi prøver på at få svaret i en række fortællinger, der kaster lys over disse af
kunsthistoriens undere: Giotto, Donatello, Masaccio, Boticelli, Leonardo da Vinci,
Michelangelo med flere.
Vi vil tillige betragte nogle af renæssancens ansigter fra periodens mesterlige portrætter,
der gjorde de fraværende nærværende og levende efter så mange århundreder.
H.C. Andersen Paraden i Lotzes Have
ProjektID: 4228
Startdato:
29.06.2013
Slutdato:
23.10.2013
Startår: 2013
mandag - lørdag kl. 11., 13. og 15
Teater for børn og deres voksne med uddrag af H.C. Andersens eventyr i Lotzes have
ved H.C. Andersens Hus. Oplev eventyrdigterens populære eventyr på 21 minutter,
tilsat sang musik og spilleglæde fra børneskuespillerne fra H.C. Andersen Paraden.
Gratis.
Koncert på friluftsscenen
ProjektID: 4230
Startdato:
01.05.2013
Slutdato:
20.10.2013
Startår: 2013
I Den Fynske Landsby befinder der sig en amfiscene med plads til 2200 gæster. Den
lille, hyggelige friluftscene skaber den perfekte ramme til festlige koncerter, som tusinde
mennesker hvert år nyder sammen.
Eventyrlig rundvisning med H.C. Andersen Paraden
ProjektID: 4231
Startdato:
17.02.2013
Slutdato:
19.10.2013
Startår: 2013
17.2. kl. 13.00 - 14.00
13. og 19.10. kl. 13.00 – 14.00
Tag med på en eventyrlig rundvisning i H.C. Andersens Hus med H.C. Andersen
Paraden. Undervejs møder du prinsesser, havfruer, soldater og mange andre kendte
41
eventyrfigurer fra H.C. Andersens forfatterskab. Med selveste H.C. Andersen som
guide får du historien om den fattige skomagersøn fra Odense. Du lærer om hans
fantastiske liv og om hvordan de mange eventyr blev til. Vidste du for eksempel at
eventyret om den grimme ælling også er en fortælling om H.C. Andersens forunderlige
liv? Eller at det var en ildebrand i et kakkelovnsrør, der inspirerede til eventyret
Hyrdinden og Skorstensfejeren?
Sommerteater - Klovnen Jody
ProjektID: 4233
Startdato:
01.07.2013
Slutdato:
13.07.2013
Startår: 2013
Kom og se Det mindste Cirkus sommerforestillinger i Møntergårdens hyggelige gård.
Det er en magisk og eventyrlig cirkusforestilling for børn og voksne, poetisk og
humoristisk med klovnen Jody.
Gennem mange år har man hvert år kunnet opleve klovnen Jody optræde på den lille
udendørsscene på Møntergården. Klovnen Jody fascinerer sit publikum med sit show,
som leder tankerne hen på stumfilmen og Charlie Chaplin, men som har sit eget helt
specielle liv.
Museumsklubben - En landsby fra H. C. Andersens Tid
ProjektID: 4236
Startdato:
30.04.2013
Slutdato:
30.04.2013
Startår: 2013
En landsby fra H.C. Andersens tid
I disse år arbejder Den Fynske Landsby under en formidlingsramme, der hedder ’En
landsby fra H.C. Andersens tid’. Med ’H.C. Andersens tid’ menes i denne
sammenhæng hele 1800-tallet, der er den periode, der er udgangspunkt for al vores
formidling, og som i øvrigt også er det tidsrum, hvorfra de fleste af Landsbyens huse
stammer.
Men hvorfor skal Andersen nu blandes ind i landsbyhistorien, og er det hele bare et
markedsføringskneb? Denne forårsaften vil vi give eksempler på, hvordan H.C.
Andersens liv og værk kan bruges til at sætte et nyt perspektiv på fortællingerne om
livet på landet i 1800-tallet.
Kunstlørdag med FOF - Kunst & arkitektur, der samler tiden
ProjektID: 4237
Startdato:
16.03.2013
Slutdato:
16.03.2013
Startår: 2013
Oplev Odense med nye øjne! Vi begynder dagen på Fyns Kunstmuseum, hvor
cand.mag. Christine Hybschmann vil give to timers kunsthistorisk omvisning i museets
permanente samling samt i særudstillingen "Kærlighedens Labyrint" - i anledningen af
200-året for Søren Kirkegaards fødsel. Vi ser desuden på museumsbygningen fra 1885
dens arkitektur og historie.
Folkeuniversitetet - Kærlighedens kunst på Valentines Day
ProjektID: 4238
Startdato:
14.02.2013
Slutdato:
14.02.2013
Startår: 2013
Kender du kærlighedens kunst? På Valentines Day skruer vi op for forførelsen og
inviterer til temaaften på Fyns Kunstmuseum. Temaet er kærligheden i kunsten. I 2013
ville Søren Kierkegaard være fyldt 200 år. Fra Kierkegaards "Enten-Eller" (1843) kender
vi fortællingen om Johannes Forføreren, den unge, københavnske flanør, som nyder at
42
planlægge, hvordan han skal forføre en pige. Siden forlader han hende brat. Spillets
æstetik er for ham det hele. Med udstillingen "Kærlighedens labyrint. Forførelse,
forelskelse - og farligt begær" sætter Fyns Kunstmuseum spot på kærligheden, som den
så ud på Kierkegaards tid. Malerier, skulpturer og tegninger fra alle perioder i museets
samling er hentet ind for at sætte Kierkegaard og datidens kærlighedsbegreb til skue.
Koncert Kærlighedens veje og vildveje
ProjektID: 4239
Startdato:
21.04.2013
Slutdato:
21.04.2013
Startår: 2013
Kærlighedens veje og vildveje har igennem tiderne inspireret mange digtere og
komponister.
Med et udvalg af kendte, romantiske komponisters kærlighedssange tager dygtige,
klassiske sangstuderende fra Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole
publikum på en rejse gennem kærlighedens store udtryk - jubel, smerte, sorg og glæde.
Det er gratis at deltage når entréen er betalt.
Slip køerne løs med Carl Nielsen!
ProjektID: 4250
Startdato:
01.04.2013
Slutdato:
21.04.2013
Startår: 2013
Kom med Carl Nielsen til økodag på Søbysøgård. Hør om komponistens barndom i Nr.
Lyndelse og Nr. Søby, og om hvordan disse oplevelser og indtryk har præget ham også i
voksenlivet. Der vil være mulighed for at få information om Carl Nielsens
Barndomshjem og købe lækre ting fra museernes sortiment!
Folkeuniversitet - Rembrandt
ProjektID: 4251
Startdato:
27.02.2013
Slutdato:
27.02.2013
Startår: 2013
Den inderlige menneskelighed, den dybe kærlighed, den menneskelige skrøbelighed og
det åndelige liv bag det fysiske ydre har ingen skildret så betagende og psykologisk
gribende som Rembrandt - og selvom han var det geni, der tårnede sig op over alle andre
i Hollands gyldne århundrede, kunne hans kunst aldrig have været udtrykt sådan andre
steder end i det borgerskabsdominerede Holland midt i et enevældigt Europa.
Folkeuniversitet - Frida Kahlo
ProjektID: 4252
Startdato:
10.04.2013
Slutdato:
10.04.2013
Startår: 2013
Den mexicanske kunstner har især udødeliggjort sig med sine stærke, farvekraftige,
symbolladede malerier, der indeholder en lang række markante selvportrætter. Hendes
skæbne som invalideret efter et voldsomt trafikuheld som ung pige, og hendes
stormfulde ægteskab med en anden af Mexicos store kunstnere, Diego Rivera (18861957) og deres begges plads i Mexicos historie, politik og kunstneriske traditioner udgør
en gribende, fascinerende og uforglemmelig fortælling i billeder.
Folkeuniversitet -Tysk romantik og dansk guldalder
ProjektID: 4253
Startdato:
28.02.2013
Slutdato:
11.04.2013
Startår: 2013
Det kan umiddelbart virke som om der er langt fra Christen Købkes skildringer af de
nære omgivelser på Kastellet i København til Caspar David Friedrichs romantiske ikon
43
"Munken ved havet". Men den danske guldalder og den tyske romantik havde mange
berøringsflader og fællestræk. Centrale kunstnere i den tyske romantik havde gået på
Kunstakademiet i København, og der vedblev med at være kontakter og relationer på
tværs af grænserne. Således havde både Friedrich, Philip Otto Runge og J.C. Dahl haft
deres læreår i København. Friedrich såvel som Dahl slår sig ned i Dresden, men særligt
sidstnævnte bliver ved med at udstille i Danmark, og Dresden er et naturligt rejsemål for
unge danske kunstnere. Kurset vil se nærmere på, hvad der karakteriserer henholdsvis
den danske guldalder og den tyske romantik og ud fra et idehistorisk fundament
undersøge forskelle og ligheder.
Landsbyvandring i Vester Kærby
ProjektID: 4254
Startdato:
12.06.2013
Slutdato:
12.06.2013
Startår: 2013
Tag med på en guidet tur i Vester Kærby.
Vester Kærby er i den nye kommuneplan for Odense blevet udpeget som landsby med
særlige bevarings interesser. Mange af landbyerne omkring Odense er blevet opslugt at
den voksende by, men Vester Kærby ligger stadig frit i landsskabet. Landsbyen har
bevaret flere firlængede gårde, bystævne, gadekær og sprøjtehus. På turen vil der blive
fortalt om byggeskik og hvilke elementer fra 1800-tallets landsby, der stadig kan opleves
i Vester Kærby.
Havfruer & frøkner
ProjektID: 4256
Startdato:
06.12.2013
Slutdato:
19.01.2014
Startår: 2013
I år er det hundrede år siden at Edvard Eriksens skulptur "Den lille Havfrue" fandt sin
plads på Langelinie i København. Som fejring af jubilæet præsenterer H.C. Andersens
Hus kunstnergruppen "Havfruer & frøkner". Igennem billedkunst, performancekunst,
videoinstallation og mere vil de fortolke H.C. Andersens og Eriksens havfrue og samtidig
give bud på, hvad det vil sige at være havfrue i det 21. århundrede.
H.C. Andersen Festspillene - Svinedrengen
ProjektID: 4260
Startdato:
17.07.2013
Slutdato:
10.08.2013
Startår: 2013
H.C. Andersen Festspillene præsenterer eventyret "Hyrdinden og Skorstensfejeren"
som en familiemusical på friluftsscenen i Den Fynske Landsby.
Svinedrengen" har alle de ingredienser, der skal til i et medrivende eventyr; en god prins
der klæder sig ud som svinedreng, en forkælet og hovmodig prinsesse der tyranniserer
alt og alle, samt en forvirret og bolsjespisende kejser, der hverken kan styre sin datter
eller sit kejserrige - og dertil kommer de magiske hjælpemidler; gryden og skralden, som
på forunderlig vis fortryller prinsessen og er direkte årsag til de berømte kyssescener.
Museumsklubben - En aften med Anne Marie Carl-Nielsen
ProjektID: 4263
Startdato:
29.05.2013
Slutdato:
29.05.2013
Startår: 2013
Anne Marie Carl-Nielsen var en af sin tids markante billedhuggere. Hun var den første
kvinde i verden som fik til opgave at skabe den mest prestigefyldte af alle
billedhuggerkunstens opgaver: En rytterstatue af en konge.
44
I 2013 er det 150 år siden at Anne Marie Carl-Nielsen (født Brodersen) blev født, og i
den anledning udgiver Odense Bys Museer de første forskningsbaserede biografi om
kunstneren, skrevet af seniorforsker Anne Christiansen.
På medlemsaftenen fortælles om Anne Marie Carl-Nielsens spændende liv og virke,
samt om det turbulente ægteskab med komponisten Carl Nielsen. Du får også mulighed
for at se den nye udstilling om Anne Marie Carl-Nielsen der netop er åbnet.
Museumsklubben – Fyn Midt i Verden
ProjektID: 4264
Startdato:
19.09.2013
Slutdato:
19.09.2013
Startår: 2013
Er det muligt at fortælle 10.000 års fynsk historie på 800 m2?
At fortælle så meget historie på så relativt få km2 kræver prioritering og valg, samt –
ikke mindst - fravalg, for der er nok af materiale og genstande at øse af.
På denne aften vil museumsinspektør Karsten Kjer Michaelsen vise rundt i den netop
åbnede udstilling FYN MIDT I VERDEN. Du vil få mulighed for at høre om de tanker
der ligger bag udvælgelsen af genstande, samt om opbygning og udformning af
udstillingen: hvorfor er netop disse genstande og disse historier med.
Museumsklubben - En amerikansk aften
ProjektID: 4265
Startdato:
24.10.2013
Slutdato:
24.10.2013
Startår: 2013
Der inviteres til en aften med fokus på danske udvandrere i USA. Museumschef Torben
Grøngaard Jeppesen og museumsinspektør Karsten Kjer Michaelsen har gennem en
længere årrække udforsket historien om de mange, som forlod Danmark for at prøve
lykken i USA. Resultaterne heraf er omsat i en række bøger og et stort antal foredrag
både i Danmark og i USA.
De to forfattere vil give eksempler på beretninger fra udvandrerne om deres store
beslutning om at forlade alt det kendte til fordel for en ny og ukendt verden. Denne rejse
var ikke altid let, og mange betalte en høj pris menneskeligt. Til gengæld såede
udvandrerne de frø, som deres efterkommere siden kunne høste i rigt mål. Der vil også
blive fortalt om hvordan de danske efterkommere har det i dag. For at komme i rette
stemning, vil der blive serveret amerikanske smagsprøver til hals og gane.
Museumsklubben - Det skjulte arbejde
ProjektID: 4266
Startdato:
12.11.2013
Slutdato:
12.11.2013
Startår: 2013
Konservatorerne inviterer indenfor til åbent værksted i Bevaringsafdelingen. Få et kig
ind i det ellers skjulte konserveringsarbejde, og se hvordan kulturhistoriske genstande
konserveres. Vores møbelkonservator vil fortælle og vise hvordan man konserverer
møbler, papirkonservatoren vil vise hvordan man reparerer bøger og vasker papir! Og de
kulturhistoriske konservatorer vil fortælle om konservering af fx danefæ,
sammensætning af keramikkar – og du kan høre konservatorerne fortælle om de
videnskabelige undersøgelsesmetoder der anvendes i bevaringsarbejdet.
Vi vil også se på spottest, materaleanalyse, røntgenanalyse og mikroskopi – og hvis man
har lyst, er der mulighed for at deltage i en quiz.
H.C. Andersens fødselsdag
45
ProjektID: 4267
Startdato:
02.04.2013
Slutdato:
02.04.2013
Startår: 2013
I anledning af H.C. Andersen fødselsdag holder Fyrtøjet ekstraordinært åbent.
H.C. Andersen var begejstret for moderne teknik såsom telegraf og luftfartøjer. Denne
begejstring er et tema i Fyrtøjet blandt andet med eventyret om Den Store Søslange. I
atelieret laver vi H.C. Andersen dukker i forskellige materialer og fejrer eventyrdigteren
med svævende balloner og flag.
Der er desuden festlige aktiviteter i samarbejde med H.C. Andersen Hus herunder fælles
kagebord og opgavejagt.
Flagfest
ProjektID: 4270
Startdato:
15.06.2013
Slutdato:
15.06.2013
Startår: 2013
Kom og vær med ved en traditionsrig og festlig eftermiddag på friluftsscenen i Den
Fynske Landsby. Ved flagfesten udleverer Danmarks-Samfundet faner og flag til fynske
foreninger, spejdergrupper med flere. Flagfesten har et stort underholdningsprogram
med bl.a. Hjemmeværnets Musikkorps Fyn samt kor og solister.
Kammermusikfestival - Fyraftenskoncert
ProjektID: 4274
Startdato:
22.11.2013
Slutdato:
22.11.2013
Startår: 2013
Igen i år lægger Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskoles
Kammermusikfestival vejen forbi Carl Nielsen Museet med en gratis koncert. Festivalen
spiller for tredje år i træk, denne gang med seks gratis koncerter i både Odense og
Esbjerg.
Koncerterne er spækket med værker, der giver et bredt indblik i den klassiske musiks
mange nuancer - og udover konservatoriets dygtige instrumentalister medvirker i år også
sangere.
Festivalens arrangør Niels Ullner, som er cellist og professor ved Syddansk
Musikkonservatorium & Skuespillerskole, vil være til stede ved koncerten og fortælle de
gode historier, som knytter sig til værkerne.
Syddansk Musikkonservatoriums Kammermusikfestival 2013 foregår i dagene 21. - 24.
november.
Koncert - Kammermusikfestival
ProjektID: 4275
Startdato:
23.11.2013
Slutdato:
23.11.2013
Startår: 2013
For tredje år i træk byder Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole
velkommen til Kammermusikfestival - i år med seks gratis koncerter i både Odense og
Esbjerg. Koncerterne vil være spækket med værker, der giver publikum et bredt indblik i
den klassiske musiks mange nuancer. Udover konservatoriets dygtige instrumentalister
medvirker i år også sangere. Festivalens arrangør Niels Ullner, som er cellist og professor
ved Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole, vil være til stede ved
koncerten og vil fortælle de gode historier, som knytter sig til værkerne.
Kammermusikfestival 2013 foregår i dagene 21. - 24.11. med koncerter på forskellige
steder.
Koncert - Guido Paevetalu og Duo Historico
46
ProjektID: 4279
Startdato:
29.09.2013
Slutdato:
29.09.2013
Startår: 2013
Koncert med det Fynske Sangselskab
Tre søndage i efteråret har Carl Nielsen Museet den glæde at kunne byde indenfor til
koncert med Det Fynske Sangselskab.
Denne gang sker det under titlen "Maestroens sange". Medvirkende ved koncerten er
Guido Paevetalu - et af den danske operascenes store navne - og sang- og guitarduoen
Duo Historico (Lars Hedelilus-Strikkertsen og Rupen Ipsen), som med de historiske
guitarer i hænderne puster liv i 1800-tallets forførende musik.
Koncert med det Fynske Sangselskab
ProjektID: 4280
Startdato:
27.10.2013
Slutdato:
27.10.2013
Startår: 2013
Tre søndage i efteråret har Carl Nielsen Museet den glæde at kunne byde indenfor til
koncert med Det Fynske Sangselskab.
Eftermiddagens koncert "To som elsker hinanden" er en musikfortælling med dansk
musik og lyrik. En beretning om kærligheden og dens væsen og uvæsen. Programmet
byder på smukke og grumme sange af bl.a. Hugo Alfvén, P.E. Lange-Müller og Ib
Nørholm, som møder glødende og sensuelle kærlighedsdigte af barokkens Ambrosius
Stub og nutidens Henrik Nordbrandt.
Medvirkende: Christina Dahl, mezzosopran og Kamilla Sørensen, klaver.
Koncert - Ka' du li' lieder?
ProjektID: 4282
Startdato:
24.11.2013
Slutdato:
24.11.2013
Startår: 2013
Tre søndage i efteråret har Carl Nielsen Museet den glæde at kunne byde indenfor til
koncerter arrangeret af Det Fynske Sangselskab.
Denne søndag kan du opleve morgendagens stjerner, når klassiske sangere fra Syddansk
Musikkonservatorium & Skuespillerskole synger lieder akkompagneret af pianist Hanne
Bramsen.
Ka' du li' lieder? Så er denne koncert noget for dig.
Uropførelse af koncert på Fyns Kunstmuseum ved musikforeningen SATELLIT
ProjektID: 4284
Startdato:
01.01.2013
Slutdato:
31.12.2013
Startår: 2013
Få en anderledes musikalsk oplevelse, når Musikforeningen SATELLIT præsenterer en
uropførelseskoncert med otte spirende komponist-skud onsdag den 10. april 2013 kl.
20.00 på Fyns Kunstmuseum
I efteråret 2012 greb otte musikere fra Syddansk Musikkonservatorium &
Skuespillerskole chancen og sagde ja til at skrive værker for hinanden. De otte unge
komponister har i vinterens mørke skrevet otte nye stykker musik, der er klar til at se
dagens lys på koncerten på Fyns Kunstmuseum.
De otte enestående værker er resultatet af en komponistworkshop, der har givet de unge
komponister et arbejdsfællesskab. Musikstykkerne er skrevet under rådgivning af
komponisterne Rasmus Zwicki, Erik Ørum von Sprechelsen og Jexper Holmen.
Koncerten er arrangeret af musikforeningen SATELLIT og støttet af SNYK.
"Værkerne er imødekommende, nogle poetiske andre humoristiske. Hvad enten man er
til klassisk, elektronica eller pop musik, synes jeg der er noget for en hver smag",
47
fortæller en af initiativtagerne bag projektet Sven Meinild.
Værkerne er skrevet af komponisterne:
Adi Zukanovic
Andreas Bøttiger
Ania Rybacka
Anne Anderson
Frederik Gundestrup
Liv Vester Larsen
Signe Arnfeldt Bastiansen
Sven Meinild
Det er en anderledes koncert, idet den vil forløbe som en slags stafet, hvor de første fire
værker opføres på Fyns Kunstmuseum. Derefter vil publikum i samlet flok bevæge sig
til det nærliggende U-teater, hvor de sidste fire værker vil blive opført ca. kl. 21.00
Kulturdag i Nr. Lyndelse og Nr. Søby
ProjektID: 4285
Startdato:
04.05.2013
Slutdato:
04.05.2013
Startår: 2013
Institutionerne i byerne Nr. Lyndelse og Nr. Søby holder kulturdag - og i Carl Nielsens
Barndomshjem står museets vært og Carl Nielsens Vennekreds klar med fortællinger om
arbejdslivet og ikke mindst musikken i Carl Nielsens fynske barndom, som fik så
afgørende betydning for hans senere udvikling som musiker og komponist.
Du kan også vælge selv snuse rundt i de små stuer, blandt andet til tonerne af New York
Filharmonikernes spritnye indspilning af Carl Nielsens 3. symfoni, den medrivende
"Sinfonia Exspansiva". Og mon ikke der er kaffe på kanden?
Cafe Hack vælter byen
ProjektID: 4286
Startdato:
20.05.2013
Slutdato:
20.05.2013
Startår: 2013
Cafe Hack vælter byen - Odense.
Igen i år forlader det utroligt populære radioprogram på DR P4, Cafe Hack de vante
rammer på Cafe?en i Aarhus og drager ud i det danske sommerland for at fejre deres 10
års jubilæumssæson.
Under titlen: "Cafe Hack vælter byen" optages ni sommerprogrammer, rundt om i
landet. "Café Hack vælter byen", bliver en sand radiofest med et festfyrværkeri af en
optagelse foran et stort livepublikum. På turen besøger Cafe Hack "Den fynske
landsby", mandag den 20. maj (2. pinsedag) kl. 13.00. Denne optagelse foregår udendørs
på friluftsscenen.
Afslutningskoncert - Odense Musikskoles klassiske talentlinje
ProjektID: 4287
Startdato:
07.06.2013
Slutdato:
07.06.2013
Startår: 2013
Odense Musikskoles Talentlinje er et tilbud til elever, som arbejder ihærdigt og
engageret, og som viser stor interesse og flair for musik.
Kom og oplev den klassiske talentlinjes afslutningskoncert med værker af bl.a. Chopin,
Schumann, Debussy og Gade.
48
Koncert - Arrangeret af Det Fynske Sangselskab
ProjektID: 4288
Startdato:
26.05.2013
Slutdato:
26.05.2013
Startår: 2013
Carl Nielsen Museet har denne eftermiddag den glæde at kunne byde indenfor til en
koncert med Det Fynske Sangselskab - denne forårsdag under titlen "Det romantiske
menneske".
Medvirkende ved koncerten er Estrid Molt Ipsen (sang) og Søren Rastogi (klaver).
Søndagsmatiné ved Odense Symfoniorkester
ProjektID: 4289
Startdato:
29.09.2013
Slutdato:
29.09.2013
Startår: 2013
Gratis matiné-koncert i Carl Nielsen Museet, tilrettelagt af Odense Symfoniorkester.
Medvirkende er musikere fra Odense Symfoniorkester og gæster.
Programmet byder typisk på værker, som musikerne selv har valgt at opføre.
Søndagsmatiné ved Odense Symfoniorkester
ProjektID: 4290
Startdato:
01.12.2013
Slutdato:
01.12.2013
Startår: 2013
Gratis matiné-koncert i Carl Nielsen Museet, tilrettelagt af Odense Symfoniorkester.
Medvirkende er musikere fra Odense Symfoniorkester og gæster. Programmet byder
typisk på værker, som musikerne selv har valgt at opføre.
Fødselsdagsforestilling - Anne Marie Carl Nielsen 150 år
ProjektID: 4293
Startdato:
21.06.2013
Slutdato:
21.06.2013
Startår: 2013
Teatret Katakomben opfører det dramatiserede foredrag KOMPONISTENS HUSTRU
- BILLEDHUGGERINDEN, hvor du kan synge med på nogle af Carl Nielsens
folkekære sange. Med skuespiller Agnethe Bjørn og pianist/operasanger Daniel Waade.
Det er den 17. december 1939, og Anne Marie Carl-Nielsen er blevet 76 år. Hun lever et
stille liv nu, men denne dag har hun inviteret til et lille selskab. Publikum er nemlig
ankommet som gæster hos Anne Marie Carl-Nielsen i hendes store legatbolig i
Frederiksholms Kanal. Selv er hun endnu ikke kommet hjem. Hun er nemlig på
Grønningen til afsløringen af sit eget mindesmærke for Carl Nielsen, som er død for flere
år siden.
Fødselsdagsforestilling - Anne Marie Carl Nielsen 150 år
ProjektID: 4294
Startdato:
22.06.2013
Slutdato:
22.06.2013
Startår: 2013
Teatret Katakomben opfører det dramatiserede foredrag KOMPONISTENS HUSTRU
- BILLEDHUGGERINDEN, hvor du kan synge med på nogle af Carl Nielsens
folkekære sange. Med skuespiller Agnethe Bjørn og pianist/operasanger Daniel Waade.
Det er den 17. december 1939, og Anne Marie Carl-Nielsen er blevet 76 år. Hun lever et
stille liv nu, men denne dag har hun inviteret til et lille selskab. Publikum er nemlig
ankommet som gæster hos Anne Marie Carl-Nielsen i hendes store legatbolig i
Frederiksholms Kanal. Selv er hun endnu ikke kommet hjem. Hun er nemlig på
49
Grønningen til afsløringen af sit eget mindesmærke for Carl Nielsen, som er død for flere
år siden.
Fødselsdagsforestilling - Anne Marie Carl Nielsen 150 år
ProjektID: 4295
Startdato:
23.06.2013
Slutdato:
23.06.2013
Startår: 2013
Teatret Katakomben opfører det dramatiserede foredrag KOMPONISTENS HUSTRU
- BILLEDHUGGERINDEN, hvor du kan synge med på nogle af Carl Nielsens
folkekære sange.
Med skuespiller Agnethe Bjørn og pianist/operasanger Daniel Waade.
Det er den 17. december 1939, og Anne Marie Carl-Nielsen er blevet 76 år. Hun lever et
stille liv nu, men denne dag har hun inviteret til et lille selskab. Publikum er nemlig
ankommet som gæster hos Anne Marie Carl-Nielsen i hendes store legatbolig i
Frederiksholms Kanal. Selv er hun endnu ikke kommet hjem. Hun er nemlig på
Grønningen til afsløringen af sit eget mindesmærke for Carl Nielsen, som er død for flere
år siden.
Anne Marie og Carl Nielsen - liv, værk og kildemateriale
ProjektID: 4298
Startdato:
08.06.2013
Slutdato:
08.06.2013
Startår: 2013
Forfatteren John Fellow har igennem flere år arbejdet på udgivelsen af ægteparret
Nielsens indbyrdes brevkorrespondancer. Denne eftermiddag vil han kaste et
spændende lys over kunstnerparret Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsen - deres liv,
værk og samliv.
Inden foredraget er der omvisning i Fyns Kunstmuseums udstilling
"ILDSJÆL - Anne Marie Carl-Nielsen 150 år" ved udstillingsansvarlig Birgitte Zacho og
museumsinspektør Ellen Egemose.
Omvisning i særudstillingen ANSIGT TIL ANSIGT
ProjektID: 4299
Startdato:
15.06.2013
Slutdato:
15.06.2013
Startår: 2013
Omvisning i Carl Nielsens aktuelle særudstilling ved museumsinspektør Ellen Egemose.
"Jeg ta’r ikke imod Kvinder, de gifter sig, og saa bli’r det aldrig til noget." Det var svaret,
Anne Marie Carl-Nielsen fik, da hun i 1882 opsøgte den store, danske billedhugger
H.V. Bissen for at blive hans elev. Den holdning modbeviste hun hele livet.
Med udstillingen "ANSIGT TIL ANSIGT - Anne Marie Carl-Nielsens portrætkunst"
sætter Carl Nielsen Museet spot på denne kompromisløse kvinde og billedhuggers
mange portrætarbejder. Livet igennem skildrede Anne Marie Carl-Nielsen de mennesker,
der omgav hende. Nogle gange som modeller til sine monumenter, men ofte alene for
portrættets skyld. En tegning af parrets spæde søn. En brysk buste af en kongelig
kammersanger - eller et reliefportræt til vennen og forfatteren Sophus Claussens
gravmæle. Sit eget ansigt modellerede hun til gengæld aldrig.
Udstillingen er en del af fejringen af Anne Marie Carl-Nielsens 150-års fødselsdag i
2013. Samtidig viser Fyns Kunstmuseum den store særudstilling "ILDSJÆL. Anne
Marie Carl-Nielsen 150 år".
Omvisning i særudstillingen ANSIGT TIL ANSIGT
50
ProjektID: 4300
Startdato:
07.09.2013
Slutdato:
07.09.2013
Startår: 2013
Omvisning i Carl Nielsens aktuelle særudstilling ved omviser Jette Klingbech.
"Jeg ta’r ikke imod Kvinder, de gifter sig, og saa bli’r det aldrig til noget." Det var svaret,
Anne Marie Carl-Nielsen fik, da hun i 1882 opsøgte den store, danske billedhugger
H.V. Bissen for at blive hans elev. Den holdning modbeviste hun hele livet.
Med udstillingen "ANSIGT TIL ANSIGT - Anne Marie Carl-Nielsens portrætkunst"
sætter Carl Nielsen Museet spot på denne kompromisløse kvinde og billedhuggers
mange portrætarbejder. Livet igennem skildrede Anne Marie Carl-Nielsen de mennesker,
der omgav hende. Nogle gange som modeller til sine monumenter, men ofte alene for
portrættets skyld. En tegning af parrets spæde søn. En brysk buste af en kongelig
kammersanger - eller et reliefportræt til vennen og forfatteren Sophus Claussens
gravmæle. Sit eget ansigt modellerede hun til gengæld aldrig.
Udstillingen er en del af fejringen af Anne Marie Carl-Nielsens 150-års fødselsdag i
2013. Samtidig viser Fyns Kunstmuseum den store særudstilling "ILDSJÆL. Anne
Marie Carl-Nielsen 150 år".
Omvisning i særudstillingen ANSIGT TIL ANSIGT
ProjektID: 4301
Startdato:
23.11.2013
Slutdato:
23.11.2013
Startår: 2013
Omvisning i Carl Nielsens aktuelle særudstilling ved omviser Jette Klingbech.
"Jeg ta’r ikke imod Kvinder, de gifter sig, og saa bli’r det aldrig til noget." Det var svaret,
Anne Marie Carl-Nielsen fik, da hun i 1882 opsøgte den store, danske billedhugger
H.V. Bissen for at blive hans elev. Den holdning modbeviste hun hele livet.
Med udstillingen "ANSIGT TIL ANSIGT - Anne Marie Carl-Nielsens portrætkunst"
sætter Carl Nielsen Museet spot på denne kompromisløse kvinde og billedhuggers
mange portrætarbejder. Livet igennem skildrede Anne Marie Carl-Nielsen de mennesker,
der omgav hende. Nogle gange som modeller til sine monumenter, men ofte alene for
portrættets skyld. En tegning af parrets spæde søn. En brysk buste af en kongelig
kammersanger - eller et reliefportræt til vennen og forfatteren Sophus Claussens
gravmæle. Sit eget ansigt modellerede hun til gengæld aldrig.
Udstillingen er en del af fejringen af Anne Marie Carl-Nielsens 150-års fødselsdag i
2013. Samtidig viser Fyns Kunstmuseum den store særudstilling "ILDSJÆL. Anne
Marie Carl-Nielsen 150 år".
Fernisering: Kærlighedens ansigter
ProjektID: 5308
Startdato:
18.08.2013
Slutdato:
18.08.2013
Startår: 2013
Udstillingen "Kærlighedens ansigter" åbner med en hyggelig reception, hvor der både vil
være lidt godt til tanken og til ganen. Alle er velkomne!
Foredrag: Hvad er kærlighed?
ProjektID: 5309
Startdato:
19.08.2013
Slutdato:
19.08.2013
Startår: 2013
I samarbejde med H.C. Andersen Festivals præsenterer H.C. Andersens Hus:
Hvorfra kommer vores forestillinger om hvad ægte kærlighed er? Og hvad tilbyder de?
Filosoffen Anders Fogh Jensen går hen over de sidste 850 års kærlighedshistorie. Han
påstår fire ting: At vores kærlighedsforestillinger er ældre end romantikken. At de er
51
født af en trekant. At kærlighed er et feminint krav og en maskulin tilståelse. Og at vi
mangler et sprog for maskulin kærlighed.
Hvad er kærlighed? Foredrag ved filosof Anders Fogh Jensen
ProjektID: 5310
Startdato:
19.08.2013
Slutdato:
19.08.2013
Startår: 2013
I samarbejde med H.C. Andersen Festivals præsenterer H.C. Andersens Hus:
Hvorfra kommer vores forestillinger om hvad ægte kærlighed er? Og hvad tilbyder de?
Filosoffen Anders Fogh Jensen går hen over de sidste 850 års kærlighedshistorie. Han
påstår fire ting: At vores kærlighedsforestillinger er ældre end romantikken. At de er
født af en trekant. At kærlighed er et feminint krav og en maskulin tilståelse. Og at vi
mangler et sprog for maskulin kærlighed.
Teater: Kærlighedsmøder / Halv forlovelse
ProjektID: 5311
Startdato:
20.08.2013
Slutdato:
20.08.2013
Startår: 2013
I samarbejde med H.C. Andersen Festivals præsenterer H.C. Andersens Hus:
En helt særlig oplevelse er at vente i H.C. Andersens Hus, når Site Specific indtager og
forvandler museet til ét stort teaterrum. I et sanseligt og passioneret teaterstykke
gentolkes nogle af de smukkeste og mest rørende kærlighedsscener, H.C. Andersen har
skrevet. Kom med på kærlighedsrejsen gennem museet, mens mørket udenfor falder på.
Indenfor vækkes ord til live og lever i den korte afstand mellem håb og sorg, lykke og
smerte.
Teater: Kærestebreve
ProjektID: 5312
Startdato:
21.08.2013
Slutdato:
21.08.2013
Startår: 2013
I samarbejde med H.C. Andersen Festivals præsenterer H.C. Andersens Hus
"Kærestebreve"
Ved skuespiller Henning Hansen og fortæller Karen Borberg
En gribende og humoristisk forestilling om livslang kærlighed mellem to mennesker, som
fra deres tidlige ungdom forelsker sig dybt i hinanden. Fra skoletidens "Skal vi være
kærester?"- papirlapper, til det voksne livs glæder og sorger lærer vi disse to dybt
forskellige temperamenter at kende gennem deres breve til hinanden, det er sødt, sjovt og
vemodigt. Med masser af lune er Borberg og Hansen, Melissa og Andy, der fra deres
skrivebord læser op af et helt livs korrespondance. Fra dengang man brugte parker 51 og
blæk i stedet for e-mail.
Foredrag: H.C. Andersens kærlighedslængsler
ProjektID: 5313
Startdato:
22.08.2013
Slutdato:
22.08.2013
Startår: 2013
I samarbejde med H.C. Andersen Festivals præsenterer H.C. Andersens Hus "H.C.
Andersens kærlighedslængsler"
Var H.C. Andersen glutenallergiker, kongesøn, hypokonder eller blot helt ulidelig at
være sammen med? Forestillingerne om digteren er mange. Men særligt forestillingerne
om Andersens kærlighedslængsler og seksualitet har bidt sig fast som en problemstilling,
der skiller vandene. I foredraget ser Henrik Lübker nærmere på påstandene fra begge
sider af skyttegraven og afslører bl.a. forskeres uvidenskabelige fiksfakserier og
52
misforståelser.
Foredrag: Hvordan H.C. Andersen kunne have scoret Jenny Lind
ProjektID: 5314
Startdato:
23.08.2013
Slutdato:
23.08.2013
Startår: 2013
I samarbejde med H.C. Andersen Festivals præsenterer H.C. Andersens Hus en
scoreguide til "Hvordan H.C. Andersen kunne have scoret Jenny Lind"
H.C. Andersen havde ikke meget held med pigerne, men sådan behøvede det slet ikke at
have været ifølge Michael Kjærsgaard, der er neurocoach med speciale i datingpsykologi
og forfatter til bogen "Videnskaben at tiltrække". Han arbejder til daglig med anvendt
neuropsykologi og ubevidst kommunikation - og har undervist hundredevis af singler i
kunsten at flirte og date. I foredraget fortæller han om alle de hemmelige tricks, som
H.C. Andersen kunne have gjort brug af - og giver sit bud på, hvordan det kunne have
ændret H.C. Andersens forfatterskab. Foredraget er for alle, der ikke er eksperter i
forførelsens kunst, men som kunne tænke sig at blive bedre til at komme i kontakt med
det modsatte køn - eller bare er interesseret i at få ja fra chefen, ægtefællen eller
kæresten.
Koncert: Jenny og kærligheden
ProjektID: 5315
Startdato:
10.09.2013
Slutdato:
10.09.2013
Startår: 2013
Den 10. september 1843 forelskede H.C. Andersen sig hovedkulds i operasangerinden
Jenny Lind. Det markerer H.C. Andersens Hus og Syddansk Musikkonservatorium og
Skuespillerskole med en anderledes koncert på 170-årsdagen.
En lang række musikere og sangere vil fremføre klassikere fra Jenny Linds store
repertoire, der samtidig vil blande sig med fortællingen om Jenny Linds personlige og
professionelle kriser og triumfer, ligesom H.C. Andersens forelskelse i sangerinden og
hendes eget kærlighedsliv naturligvis også vil blive berørt.
Jenny Linds liv var fyldt med drama, ligesom de roller hun sang på scenen, så kom ned i
H.C. Andersens Hus til en aften fyldt med musikalsk drama - med kriser, ambition og
gudstro, men også med et væld af morsomme anekdoter.
Midnatsmøder - Brandts Collective hacker H.C. Andersen
ProjektID: 5316
Startdato:
25.10.2013
Slutdato:
26.10.2013
Startår: 2013
Leg, lyt og sans dig ind i kærlighedens univers den 25. oktober, når Brandts Collective
fra kl. 21-00, fremmaner kærlighedens poesi og dens dybde og skønhed.
I biografen et stjålent øjeblik mellem to forliste sjæle
I natten et møde mellem H.C. Andersen og Brandts Collective
Under himmelhvælvet vibrerer kærlighedens toner
Det føles som om kærligheden venter!
Brandts Collective er en gruppe kunst- og kulturinteresserede unge, som laver events og
aktiviteter på Brandts rettet mod studerende og andre unge. H.C. Andersens Hus har
lokket dem væk fra deres normale legeplads ved at invitere dem til at "hacke" museet.
Hvad betyder nu det? At "hacke" betyder at modificere eller grundlæggende forandre
noget på ekstraordinær vis, og den 25. oktober er det netop det Brandts Collective vil
gøre i H.C. Andersens Hus. De vil bruge elementer fra deres mest succesfulde tidligere
53
events. Dæmpet belysning, musik, videoprojektioner, filmklip og en chance for at øve
dig i din fortællekunst er blot nogle af de mange ting der vil ske i aftenens løb. Alle disse
forskellige dele vil kredse omkring temaer som forbudt kærlighed og ikke mindst uforløst
kærlighed. Kom ned i museet til en aften, hvor du vil opleve Andersen og hans museum
på en lidt (eller måske meget) anderledes måde.
Juleklip i H.C. Andersens barndomshjem
ProjektID: 5317
Startdato:
03.12.2013
Slutdato:
22.12.2013
Startår: 2013
Juleklip i H.C. Andersens barndomshjem
Tag en saks med og kom ned i H.C. Andersens barndomshjem, hvor der hygges og
klippes og klistres til den store guldmedalje lige indtil juleaften. Klip og dekorer
juletræspynt ligesom H.C. Andersen gjorde det, eller nøjagtig som du selv har lyst til.
Der er julegodter til børn og voksne, og på juletræet kan du hænge et kræmmerhus med
et hemmeligt juleønske inden i.
Fortællinger om kærlighed
ProjektID: 5329
Startdato:
20.08.2013
Slutdato:
23.08.2013
Startår: 2013
Fyrtøjet medvirker i H.C. Andersen Festivals. Børnekulturhuset er ét af tre steder i
Odense Bys Museer, der lægger hus til nogle af de bedste fortællere fra ind- og udland.
Der fortælles både på dansk og engelsk og det store tema er kærlighed. Gå fra sted til
sted og bliv suget ind i fortællingernes verden! Der er gratis entré til alle arrangementer.
Arrangementet er for voksne.
International Night
ProjektID: 5483
Startdato:
26.09.2013
Slutdato:
26.09.2013
Startår: 2013
International Night at Brandts - get a free guided tour in English, German, Russian,
French or Danish!
Are you an international student, a tourist, a language aficionado or just want to
experience Brandts in a new way, show up in the Brandts ticket sale September 26th at
6 pm and find your tour guide. Every tour will be different, based on the individual
preferences and interests of the guide, and at the end of the tour we'll all meet up for a
chance to connect and celebrate this International Night.
King of Kong - filmvisning og rekordforsøg
ProjektID: 5485
Startdato:
21.11.2013
Slutdato:
30.11.2013
Startår: 2013
Slutdato:
19.10.2013
Startår: 2013
Harry Potter og Hemmelighedernes Kammer
ProjektID: 5519
Startdato:
18.10.2013
Tag jer i agt! Hemmelighedernes Kammer er åbnet igen, og der er endnu mere ondskab,
som vil dræbe alle mugglerfødte.
Slå det onde ned før det vokser sig stort. Rejs tilbage i tiden, til dengang Hogwarts blev
oprettet, og Salazar Slytherin byggede Hemmelighedernes Kammer!
Mød tapre riddere, løs hemmelige gåder og fægt med sværd. Alle modige vinder en
ældgammel, magisk medaljon.
54
Kulturnat / Herreværelser, snaps og mandskor
ProjektID: 5522
Startdato:
04.10.2013
Slutdato:
04.10.2013
Startår: 2013
På Kulturnatten lader vi op til næste års tema i Carl Nielsen Museet: Manden. Så er du
til snaps, herreværelser og brummende bas, så læg vejen forbi Carl Nielsen Museet, læn
dig tilbage og lyt, nørd og smag. Mænd er selvskrevne, kvinder meget velkomne.
Hele året har Carl Nielsen Museet fejret, at Carl Nielsens kone, billedhuggeren Anne
Marie Carl-Nielsen, i år ville være fyldt 150 år. Men denne aften kræver Carl Nielsen
sin plads tilbage. For nok mente maleren J.F. Willumsen, at den 166 cm høje komponist
lignede en konfirmand. Men frem i verden, det kom han med sin musik - efter sigende
ledsaget af en usvigelig charme.
19.00-20.00 - Fortællinger fra herreværelset
Herreværelser er lig med maskulinitet, dunkel belysning, magelig indretning, tobak og
lumre vittigheder. På Kulturnatten kommer vi i godt selskab med formidler Milli Svarre
fra Rudersdal Museum i Holte, som med afsæt i Rudersdal Museums populære
særudstilling "Herreværelset" løfter en flig af de tunge gardiner for fænomenet
herreværelser gennem tiderne. Carl Nielsen havde selv en slags herreværelse i form af
den musikstue, som i dag er rekonstrueret på museet. Museumsinspektør Ellen Egemose
fortæller.
20.00 - Snaps og drikkevise med museets mænd
Til en ordentlig herreaften hører snaps og mandestemmers fyldige røst. Derfor har vi
blandt Odense Bys Museers inspektører, arkitekter og andet godtfolk fundet fire modige
mænd, som denne aften vil fremføre Carl Nielsens drikkevise "Til Snapsen i Bel
Canto", som Carl Nielsen komponerede til mandskoret Bel Canto i 1909. Til disse
fornøjelige toner kan du tyvsmage den Carl Nielsen-æblesnaps, som brænderiet Aqua
Vitae Sydfyn med inspirationfra Carl Nielsens snapsevise er i fuld gang med at udvikle i
anledning af komponistens 150-års fødselsdag i 2015.
Koncert / Snow Mask Ensemblet
ProjektID: 5525
Startdato:
12.10.2013
Slutdato:
12.10.2013
Startår: 2013
Lørdag d. 12. oktober gæster det nye danske eliteensemble, Snow Mask Ensemblet,
Odense med en koncert på Carl Nielsen Museet.
I 2011 tog den danske komponistgruppe Snow Mask initiativ til oprettelsen af
ensemblet, der fungerer som en selvstændig part i et samarbejde med
komponistgruppen.
Ensemblet består af Karolina Leedo, fløjter, Mina Luka Fred, bratsch og Adam Ørvad,
accordeon.
Gratis omvisning i udstillingen "Fyn-midt i verden"
ProjektID: 5529
Startdato:
31.10.2013
Slutdato:
31.12.2014
Startår: 2013
Tag med en af museets inspektører på omvisning i den nye udstilling "Fyn - midt i
verden".
Omvisningerne foregår den sidste torsdag i hver måned kl. 17-18 (helligdage udgår).
Hver gang vil en ny inspektør vælge sit helt eget fokus og emne for omvisningen.
55
The Little Match Girl
ProjektID: 5543
Startdato:
21.12.2013
Slutdato:
31.12.2013
Startår: 2013
MUSICAL
Kom og oplev streamingen af HCA-musicalen "The Little Match Girl" direkte fra
England.
Det er et charmerende og magisk juleshow om uskyld og håb festligt pakket ind i musik
og sang.
I pausen byder vi på traditionel afternoon tea med cucumber sandwiches, scones og
søde sager.
I samarbejde med The Point Youth Theater viser H.C. Andersens Hus direkte fra
Eastleigh i England teater- og musicalforestillingen "The Little Match Girl". Teatret
markerer sin 18-års fødselsdag med den stort anlagte musikalske juleforestilling baseret
på H.C. Andersens verdensberømte eventyr.
Gratis rundvisninger i Danmarks største byudgravning
ProjektID: 5546
Startdato:
26.11.2013
Slutdato:
30.06.2014
Startår: 2013
Kom med på en rundvisning, hvor Møntergårdens arkæologer fortæller om de
spændende udgravninger på I. Vilhelm Werners Plads i Odense og om livet i byen i
middelalderen.
Mød op ved den blå skurvogn (arkæologens værksted) ud for ruinen på I. Vilhelm
Werners Plads. Tilmelding ikke nødvendig.
56
Projekttype:
IT
OBM på Historisk Atlas
ProjektID: 2433
Startdato:
01.01.2007
Slutdato:
31.12.2013
Startår: 2007
Videreudvikling af Historisk Atlas som platform, herunder teknisk understøttelse af
samarbejdspartnere i hele landet.
Deltagelse i bestyrelsen og redaktionsudvalget for foreningen Historisk Atlas
Den Fynske Landsby på Historisk Atlas
ProjektID: 4012
Startdato:
01.01.2013
Slutdato:
31.12.2013
Startår: 2013
Slutdato:
30.06.2013
Startår: 2013
Webformidling, Fyn midt i verden
ProjektID: 4017
Startdato:
01.01.2013
Implemtering af film og teknik FKM permanente samlinger
ProjektID: 4132
Startdato:
01.01.2013
Slutdato:
31.12.2013
Startår: 2013
01.04.2013
Startår: 2013
Museum.odense.dk - mobilversion og ny forside til GB
ProjektID: 4200
Startdato:
01.01.2013
Slutdato:
Web-gruppen arbejder på udvikling design på forsiderne af museum.odense.dk.
I den forbildelse er vi blevet opmærksomme på, hvor mange der tilgår vores site via
mobile enheder. Overraskende højt, ca 40.000 besøg årligt.
Desuden fungere vores engelske forside ikke, da den er knyttet op til den danske
version, hvor der vises automatiserede data, som ikke vises i den engelske version. Det
betyder, at vi har en engelsk forside med tomme huller. Vi har brug for at få lavet en ny
engelsk forsideskabelon, som fungere uafhængigt af den danske og indhold kan tilpasses
det udenlandske segment.
57
Projekttype:
Bygninger og inventar
Skur og klapstole
ProjektID: 4025
Startdato:
01.01.2013
Slutdato:
01.05.2013
Startår: 2013
I Carl Nielsens Barndomshjem har vi de senere år haft en del arrangementer, som har
været meget velbesøgte. Konceptet har hidtil været, at folk selv skulle medbringe en
klapstol at sidde på, men dette er ikke længere tilfredsstillende. Denne oplysning bliver
ikke altid medtaget i presseomtale, og vi har været udsat for, at vi løb tør for stole og
folk måtte sidde på gulvet.
Vi ønsker derfor at få bygget et skur et sted i haven (og evt. få sat en gulvplade i i det
lille opbevaringsrum i selve museet), hvor vi kan opbevare et antal klapstole og evt. et
par klapborde, som museet selv har. På den måde kan vi bedre sikre vores arrangementer.
Desuden er vi meget sårbare over for vejret, så vi ønsker også en form for afdækning, der
hurtigt og enkelt kan stilles op, men som gør, at vi kan gennemføre arrangementerne
uanset vejret.
Restaurering af de ubenyttede rum i H.C. Andersens Barndomshjem
ProjektID: 4052
Startdato:
01.01.2013
Slutdato:
31.12.2013
Startår: 2013
H.C. Andersens Barndomshjem, som er et guldæg i Odense Bys Museer, bør kunne
være et mere levende udstillings- og aktivitetssted. Dette er afhængigt af restauration og
ibrugtagning af de sydlige fag af huset, der i dag ligger ubenyttede hen. Projektet har til
formål at få skabt fornuftige rammer for fremtidige aktiviteter i den ubenyttede del af det
lille hus.
Mobile borde til aktivitetsdage i Landsbyen
ProjektID: 4160
Startdato:
01.01.2013
Slutdato:
31.12.2013
Startår: 2013
Når vi i Landsbyen har aktivitetsdage med mange externe deltagere, har vi brug for
borde, der er lette at transportere og stille op. Det vil også begrænse brug af
mus.gesntande,
Anvendeliggørelse af Biblioteket i HC Andersens Hus
ProjektID: 4183
Startdato:
01.01.2013
Slutdato:
31.12.2013
Startår: 2013
Montering af skjulte hjul på pultmontrene i biblioteket, således at de tre montrer kan
trilles ud af biblioteket og derved gøre rummet anvendeligt til foredrag og andre
arrangementer i museet.
58
Projekttype:
Samlinger og arkiver
Fotoregistrering og indtastning af genstande fra Carl-Nielsen Samlingen
ProjektID: 3001
Startdato:
01.01.2009
Slutdato:
31.12.2013
Startår: 2009
I 2015 er det 150-året for Carl Nielsens fødsel. I forbindelse med forberedelserne til
dette jubilæum lanceres netop i disse år mange fremadrettede projekter, et af
drømmemålene er opbygningen af et nyt museum for komponisten og hans ikke mindre
interessante hustru, billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen. Lige nu er dette projekt så
meget i begyndelsesfasen, at der ikke engang forefindes en komplet elektronisk
registrering af samlingerne. Dette arbejde er dog i gang. I øjeblikket er parrets bogsamling
og al øvrig bohave i de to rekonstruerede stuer på Carl Nielsen Museet ført ind i den
elektroniske registrering, men der er lang vej endnu:
Ca. 1687 nummererede genstande ud af 5317 er ikke elektronisk registrerede
Ca. 1000 breve mangler museumsnummer, beskrivelse, scanning og heraf ca. 500 tillige
transskription.
Ca. 200-250 fotos mangler museumsnummer og beskrivelse og scanning.
Ca. 150-200 blandede genstande mangler museumsnummer og beskrivelse.
I alt 6360 genstande (inventar, værker, personlige papirer etc) bør fotograferes.
At komme til bunds med dette registreringsarbejde ville med stor fordel kunne bruges
både som dokumentation i såvel interne som eksterne databaser over samlingen, som
garanti i forbindelse med tyverisager og ikke mindst interaktivt i den nye udstilling.
En komplet elektronisk registrering ville desuden være et uvurderligt værktøj både i det
daglige museumsarbejde og i forhold til de øvrige større projekter, som påtænkes
realiseret frem mod 2015, fx forskningsprojekter og online databaser.
Geotagging af odensebilleder.dk // historiskebilleder.dk
ProjektID: 3930
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.03.2013
Startår: 2012
Implementering af nye oplysninger i Anne Marie Carl-Nielsen-databasen
ProjektID: 4220
Startdato:
01.01.2013
Slutdato:
31.12.2013
Startår: 2013
Som opfølgning på forskningen i Anne Marie Carl-Nielsen liv og virke i 1912-13
implementeres nye data i databasen over Anne Marie Carl-Nielsens værker.
59
Projekttype:
Udviklingsarbejde
En landsby fra H.C. Andersens tid
ProjektID: 3924
Startdato:
01.01.2012
Slutdato:
31.12.2016
Startår: 2012
I forbindelse med et større fokus på Den Fynske Landsby som 'en landsby fra H.C.
Andersens tid' skal der udvikles tiltag, der allerede i 2012 giver gæsten en fornemmelse
af HCAs tilstedeværelse i Den Fynske Landsby.
Nyt gammelt udstyr i Den Fynske Landsby
ProjektID: 4011
Startdato:
01.01.2013
Slutdato:
31.12.2013
Startår: 2013
Videreudvikling af omvisninger og Levende Historie i DFL med HCA-vinkel
ProjektID: 4013
Startdato:
01.01.2013
Slutdato:
01.04.2013
Startår: 2013
31.12.2013
Startår: 2013
30.06.2013
Startår: 2012
Gennemgang af udstillinger i Den Fynske Landsby
ProjektID: 4015
Startdato:
01.01.2013
Slutdato:
H.C. Andersen Eventyrhus - udarbejdelse af program
ProjektID: 4078
Startdato:
01.09.2012
Slutdato:
Udvikling af program for skabelsen af et H.C. Andersen Eventyrhus og ideer til den
omgivende magiske have (udvidelse af Lotzes Have). Eventyrhuset skal sammen med
H.C. Andersens Hus, Børnekulturhuset Fyrtøjet og den magiske have udgøre en
fremtidig samlet formidling af H.C. Andersen.
Integration af Børnekulturhuset Fyrtøjet
ProjektID: 4080
Startdato:
01.01.2013
Slutdato:
31.12.2013
Startår: 2013
Fra 1. januar 2013 fusionerer Børnekulturhuset Fyrtøjet med Odense Bys Museer. Som
opfølgning herpå skal arbejdet med at integrere Fyrtøjets opgaver, personale m.m.
realiseres.
Integration af Mediemuseet
ProjektID: 4081
Startdato:
01.01.2013
Slutdato:
31.12.2013
Startår: 2013
Fra 1. januar 2013 fusionerer Mediemuseet med Odense Bys Museer. Som opfølgning
herpå skal arbejdet med at integrere Mediemuseets opgaver, personale m.m. realiseres.
Legeplads i Den Fynske Landsby
ProjektID: 4161
Startdato:
01.01.2013
Slutdato:
31.12.2014
Startår: 2013
60
Nye frivilliggrupper i Landsbyen
ProjektID: 4162
Startdato:
01.01.2013
Slutdato:
31.12.2014
Startår: 2013
Til udbyggelse af formidlingen af flere områder - skal der i 2013 etableres nye grupper af
frivvilge indenfor følgende områder:
Landbrug/agrar
Folkene i marken skal arbejde sammen med Den Fynske Landsbys faste landmænd om
formidlingen af jordbruget i 1800-tallet. Der skal pløjes og harves og høstes og sås mv.
ifølge årstiderne, så Den Fynske Landsbys marker altid står flot. Samtidig skal
markfolkene være med til at formidle historien om jordbrugets udvikling i 1800-tallet,
hvad dyrkede man, hvad brugte man det til og hvilke redskaber og maskiner brugte man
fra le til selvbinder, fra sædeløb til såmaskine
Teatertrup
Landsbyens egen gruppe af frivillige skuespillere, der skal visualisere nogle af de
"svære" områder, som Grundloven, Kvindernes stilling.
Teglværksarbejdere
Folkene i teglværket skal formidle historien om de fynske teglværker, sociale forhold og
arbejdsgange. De skal vise hvordan man brugte æltemaskine, tørrelade, ovnen mv. På
aktivitetsdage skal de vise hele processen, og som tilbud til skoler, frie børn og firmaer,
skal de køre et arrangement igennem
61
Projekttype:
Undervisning
Lærerkursus Anne Marie Carl-Nielsen
ProjektID: 4109
Startdato:
01.01.2013
Slutdato:
31.12.2013
Startår: 2013
31.12.2013
Startår: 2013
Undervisningsmateriale Anne Marie Carl-Nielsen
ProjektID: 4110
Startdato:
01.01.2013
Slutdato:
Tegning og grafik - Paarup Aftenskole - Den Ny Kunstskole
ProjektID: 4177
Startdato:
01.01.2013
Slutdato:
31.12.2013
Startår: 2013
Her er der mulighed for at lære en teknik hvor du kan skabe et smukt og velkomponeret
billede med baggrund i dine egne tegninger. Vi starter på Fyns Kunst Museum,
gennemgår udstillingen og finder og tegner de motiver I ønsker at arbejde med. Næste
etape foregår i DOF Paarup Aftenskoles Grafiske Værksted, hvor vi omdanner
tegningerne til grafiske arbejder. Det er ikke nødvendigt med forudgående kendskab til
grafik. Vi følger den kunstneriske tradition, finder inspiration i andres arbejder, men
omformer dette til et eget udtryk.
Collage - Paarup Aftenskole - Den Ny Kunstskole
ProjektID: 4178
Startdato:
01.01.2013
Slutdato:
31.12.2013
Startår: 2013
Kurset henvender sig til alle der brænder for at nørkle med komposition, papir, saks og
lim. Udgangspunktet er billederne i museets samling, som vi ’stjæler’ fra med arme og
ben. Vi skaber nye collager, over de gamle billeder. Sammen finder vi de temaer og
malerier, der optager dig og som du skaber dine collager over. Vi fotokopierer, forstørrer,
formindsker, bruger billeder fra aviser og ugeblade og andre medier, samtidig med vi
lærer om komposition. Alle kan være med.
Young Docs
ProjektID: 4189
Startdato:
01.01.2013
Slutdato:
31.05.2013
Startår: 2013
62
Projekttype:
Tidsmaskinen
Vinterferie - Oplev eventyr fra havets bund
ProjektID: 4037
Startdato:
08.02.2013
Slutdato:
24.02.2013
Startår: 2013
Vidste du at H.C.Andersen var vild med moderne teknologi? Måske ville han også have
vild med din Iphone, hvis han havde levet i dag. I hvert fald skrev han et eventyr om
dengang telegrafen blev opfundet og pludselig bandt hele verden sammen gennem
kommunikation. I hans eventyr er telegrafen blevet til en mærkelig søslange på havets
bund, som havets dyr møder. I vinterferien åbner Fyrtøjets en ny udstilling med
eventyret om Søslangen, hvor du kan opleve fortælling, lege med telegrafisk udstyr og få
viden om kommunikation og H.C. Andersen.
Gyldne skatte på havets bund
ProjektID: 4040
Startdato:
09.05.2013
Slutdato:
12.05.2013
Startår: 2013
I Kr. Himmelfartsferien kan hele familien få en god oplevelse i Fyrtøjet. I kan lave
forunderlige skattekister i vores atelier. Høre fortælling, lege og klæde jer ud i
eventyrlandet.
Pinseferie i Fyrtøjet
ProjektID: 4041
Startdato:
17.05.2013
Slutdato:
20.05.2013
Startår: 2013
I Pinseferien kan hele familien få en god oplevelse i Fyrtøjet. I kan lave forunderlige
skattekister i vores atelier. Høre fortælling, lege og klæde jer ud i eventyrlandet.
Åbent Børneatelier 2. sal
ProjektID: 4089
Startdato:
01.01.2013
Slutdato:
31.12.2013
Startår: 2013
Kig ind i Børnenes Atelier på 2. sal
I Børnenes Atelier kan du opleve et rigtigt kunstneratelier med farvepigmenter, skitser
og udstoppede dyr. Der er også farver, blyanter, papir og masser af inspirations til selv
at være kreativ. Atelieret er altid åbent, så kig ind når du trænger til en kunstpause.
Børnenes Kunstklub
ProjektID: 4093
Startdato:
01.01.2013
Slutdato:
31.12.2013
Startår: 2013
Bliv medlem af Børnenes Kunstklub!
Børnenes Kunstklub er for alle børn (4-7 år), der har lyst til at tegne, male og være
kreative. Få gode ideer til selv at tegne og svinge penslen på www.kunstmus.dk. Her er
der mange sjove og inspirerende opgaver, som du kan lave indenfor og udenfor i naturen.
Sommerferieaktivitet for børn
ProjektID: 4098
Startdato:
24.06.2013
Slutdato:
10.08.2013
Startår: 2013
Gratis sommerferieaktivitet for børn på Fyns Kunstmuseum
63
24.6 – 10.8
Fold din egen Flip-Flapper og spil dig gennem kunstmuseets samlinger
Hvis du hører til dem, der elsker at lege, spille og udfordre venner og familie, så er her
den helt rigtige vinterferie-aktivitet for jer. Vi har genopfundet den klassiske FlipFlapper og fyldt den med finurlige spørgsmål, sjove opgaver og skøre påfund, der fører
jer rundt i museets sale på en legende og uforudsigelig måde. Her gælder det om at være
opfindsom, kreativ og at digte de mest fantastiske røverhistorier! Intet er på forhånd
fastlagt. Hvilken vej skal vi? Du bestemmer!
Har du lyst til at skabe din helt egen personlige Flip-Flapper eller folde andre sjove
figurer i papir, er der papir, sakse og farver i Børneatelieret på 2. sal, samt gode ideer og
vejledninger til, hvordan du gør. Og så er der gratis kiks og forfriskninger til alle børn.
Vinterferie - På eventyr med Kunstmusen og fold din egen Flip-Flapper
ProjektID: 4112
Startdato:
09.02.2013
Slutdato:
24.02.2013
Startår: 2013
På eventyr med Kunstmusen
Lån en kuffert og tag med Kunstmusen på en eventyrlig rejse ind i kunstens verden
I kufferten ligger der alt det, som du skal bruge til at løse en række sjove og finurlige
opgaver, som du møder på din vej
Der er fine præmier til alle
Fold din egen Flip-Flapper og spil dig gennem kunstmuseets samlinger
Hvis du hører til dem, der elsker at lege, spille og udfordre venner og familie, så er her
den helt rigtige vinterferie-aktivitet for jer. Vi har genopfundet den klassiske FlipFlapper og fyldt den med finurlige spørgsmål, sjove opgaver og skøre påfund, der fører
jer rundt i museets sale på en legende og uforudsigelig måde. Her gælder det om at være
opfindsom, kreativ og at digte de mest fantastiske røverhistorier! Intet er på forhånd
fastlagt. Hvilken vej skal vi? Du bestemmer!
Har du lyst til at skabe din helt egen personlige Flip-Flapper eller folde andre sjove
figurer i papir, er der papir, sakse og farver i Børneatelieret på 2. sal, samt gode ideer og
vejledninger til, hvordan du gør. Og så er der gratis kiks og forfriskninger til alle børn.
Fold din egen Flip-Flapper og spil dig gennem kunstmuseets samlinger
ProjektID: 4242
Startdato:
25.02.2013
Slutdato:
31.12.2013
Startår: 2013
Fold din egen Flip-Flapper og spil dig gennem kunstmuseets samlinger
Vi har genopfundet den klassiske Flip-Flapper og fyldt den med finurlige spørgsmål,
sjove opgaver og skøre påfund, der fører jer rundt i museets sale på en legende og
uforudsigelig måde. Her gælder det om at være opfindsom, kreativ og at digte de mest
fantastiske røverhistorier! Intet er på forhånd fastlagt. Hvilken vej skal vi? Du
bestemmer!
Lån en kuffert og tag på eventyr med Kunstmusen
ProjektID: 4245
Startdato:
01.01.2013
Slutdato:
31.12.2013
Startår: 2013
På eventyr med Kunstmusen
Lån en kuffert og tag med Kunstmusen på en eventyrlig rejse ind i kunstens verden
I kufferten ligger der alt det, som du skal bruge til at løse en række sjove og finurlige
64
opgaver, som du møder på din vej
Der er fine præmier til alle
FOR BØRN - Lån siddepuder, papir og blyanter og tegn i salene
ProjektID: 4246
Startdato:
01.01.2013
Slutdato:
31.12.2013
Startår: 2013
FOR BØRN – Lån siddepuder, papir og blyanter og tegn i salene
I billetsalget kan I låne siddepuder, tegneunderlag, papir og blyanter og tage det med ud i
udstillingssalene
Kom med på museum - Tæt på Kunsten. En oplevelsesbog for børn
ProjektID: 4247
Startdato:
01.01.2013
Slutdato:
31.12.2013
Startår: 2013
Kom med på Museum – Tæt på Kunsten. En oplevelsesbog for børn og deres voksne
Med denne inspirerende og farvestrålende oplevelsesbog bliver det fremover lettere at
tage børnene med på museum. I et miks af leg, læring, historie, sange, bevægelse og
kreative opgaver inviterer Fyns Kunstmuseum børn (3-7 år) og voksne ind i kunstens
verden og gør mødet til en humørfyldt og spændende oplevelse. 48 kr.
TegneAtelier - Se og tegn efter skulptur! NYT
ProjektID: 4249
Startdato:
01.04.2013
Slutdato:
31.12.2013
Startår: 2013
Vores nye TegneAtelier er til alle jer, der har lyst til selv at være kreative. Her kan du i
ro og mag og med en blyant i hånden tegne dig ind på livet af nogle af museets fineste
skulpturer. Tegning skærper iagttagelsesevnen og uddyber din oplevelse af skulpturen.
Til inspiration er der film, tegnede figurstudier af andre kunstnere og kunstbøger at kigge
i.
I TegneAtelieret er der papir og blyanter til alle. Har du lyst til at prøve noget nyt, kan
du i museets butik købe en inspirationspakke med et lille udvalg af forskellige
tegneredskaber og papir i høj kvalitet.
65
Regnskab
Udgifter
Indtægter
Statsrefusion
Netto
77.668.398
-48.656.564
-5.256.806
23.755.028
REGNSKAB FORDELING:
DRIFT 2013
Løn, udg.
Løn. indt.
Kørselsgodtgørelse, udg.
Telefongodtgørelse, udg.
Beklædning, udg.
Personaleaktiviteter/velfærd, udg.
Personaleaktiviteter/velfærd, indt.
Personaleaktiviteter / Drift, udg.
Personaleaktiviteter / Drift, indt.
Trepartsmidler, udg.
Uddannelse/konferencer, udg.
Møder, rejser, repræsentation, udg.
Møder, rejser, repræsentation, indt.
Fast ejendom, udg.
Fast ejendom, indt.
Forsikringer, udg.
Biler, udg.
Biler, indt.
Friluftsscenen, udg.
Friluftsscenen, indt.
Bevaring, udg.
Bevaring, indt.
Telefonforbindelser, udg.
Kontorhold, udg.
Kontorhold, indt.
Kontormaskiner og inventar, udg.
IT-drift samt IT og AV i udstillinger, udg.
APV, udg.
APV, indt.
Andre udgifter
Andre indtægter
Landbrug og dyrehold, udg.
9.653.262
-714.349
8.531
2.304
73.341
33.398
-834
40.636
-14.025
-135.066
16.656
122.469
-8.222
1.200.365
-1.125.325
277.506
194.557
-68.074
64.416
-293.094
93.668
-44.769
93.476
221.808
-47.233
109.220
244.479
34.933
-15.330
494.523
-235.685
131.853
66
Landbrug og dyrehold, indt.
Rettigheder, udg.
Rettigheder, indt.
Fordelingspuljen, udg
Fordelingspuljen, indt.
Projekt Teglværket i Den Fynske Landsby, udg.
Projekt Teglværket i Den Fynske Landsby, ind.
Projekt Historisk Atlas Mobil Apps, udg.
Projekt Historisk Atlas Mobil Apps, indt.
Projekt Foreningen Historisk Atlas, udg.
Projekt Foreningen Historisk Atlas, indt.
Projekt Historisk Atlas over Grænsen, udg.
Projekt Historisk Atlas over Grænsen, indt.
Projekt Historiske Billeder, udg.
Projekt Historiske Billeder, indt.
Projekt Møntergården, inventar, udg.
Projekt Møntergården, afledte udg.
Projekt Filmproduktion 1864, udg.
Projekt Filmproduktion 1864, indt.
Ledelse og adm., løn udg.
Ledelse og adm., løn indt.
Ledelse og adm., uddannelse, udg.
Ledelse og adm., uddannelse, møder og rejser i DK, udg.
Ledelse og adm., uddannelse, møder og rejser udland,
udg.
I alt udgifter
I alt indtægter
Drift netto
Formidling og satsning 2013
Løn, udg.
Løn. Indt.
Kørselsgodtgørelse, udg.
Personaleaktiviteter, udg.
Uddannelse/konferencer, udg.
Møder, rejser, repræsentation, udg.
Kontorhold, udg.
Formidling, udg.
Formidling, indt.
Formidling, momsreg.virksomhed, udg.
Formidling, momsreg.virksomhed, indt.
Andre udg./indtægter, udg.
Andre udg./indtægter, indt.
Erhvervelser, udg.
-18.834
22.607
-540
-299.994
-6.068
7.005
-7.005
371.590
-368.390
38.782
-24.064
41.210
-41.210
463.608
-463.608
150.818
-97.785
8.460
-8.460
2.891.407
-259.758
100
23.525
3.394
16.601.064
-3.764.877
12.836.187
3.412.451
-155.296
4.577
29.599
43.022
31.736
324
1.104.531
-641.871
18.720
-50.184
14.640
-8.250
77.106
67
Erhvervelser, indt.
Forlagsvirksomhed, udg.
Forlagsvirksomhed, indt.
Projekt Kulturhistorisk udstilling Møntergården, udg.
Projekt Kulturhistorisk udstilling Møntergården, indt.
Projekt Tro, mord og kærlighed, udg.
Projekt Tro, mord og kærlighed, indt.
Projekt Thomas B. Thriges Gade, udg.
Projekt Thomas B. Thriges Gade, indt.
Projekt H.C. Andersen Eventyrrum, udg.
Projekt H.C. Andersen Eventyrrum, indt.
Projekt H.C. Andersen Eventyrhus, udg.
Projekt H.C. Andersen Eventyrhus, indt.
Projekt Romerske Forbindelser, udg
Projekt Romerske Forbindelser, indt.
Projekt En Landsby fra H.C. Andersens Tid, udg.
Projekt En Landsby fra H.C. Andersens Tid, indt.
Projekt Kultur i Bevægelse, udg.
Projekt Kultur i Bevægelse, indt.
Kærlighedens metamorfose, udg.
Kærlighedens metamorfose, indt.
Projekt Skulpturguide, udg.
Projekt Skulpturguide, indt.
Projekt: Uds. Himmelgåder, udg
Projekt: Uds. Himmelgåder, indt.
Ledelse og adm., løn udg.
Ledelse og adm., uddannelse, møder og rejser i DK, udg.
I alt udgifter
I alt indtægter
I alt netto
Publikum og Turisme 2013
Løn, udg.
Løn , indt.
Vagtplaner, udg
Vagtplaner, indt.
Kørselsgodtgørelse, udg.
Beklædning, udg.
Personaleaktiviteter, udg.
Uddannelse/konferencer, udg.
Uddannelse/konferencer, indt.
Møder, rejser, repræsentation, udg.
Aktivitetsramme, udg.
-55.000
733.336
-707.532
11.660.199
-11.660.199
200.057
-200.000
12.567
-12.567
700.000
-700.000
992.014
-992.014
128.737
-128.737
103.775
-168.540
274.247
-274.247
97.410
-97.539
174.025
-187.000
646.000
-646.000
685.607
9.386
20.033.315
-15.564.225
4.469.090
3.004.403
-39.989
3.758.316
-19.650
12.621
3.769
5.765
45.034
-13.000
28.874
39.183
68
Museumsklubben, udg.
Museumsklubben, indt.
Andre udg./indtægter, udg.
Børn og unge, udt.
Børn og unge, indt.
Salgsvirksomhed, udg.
Salgsvirksomhed, indt.
Markedsføring, udg.
Entré, udg.
Entré, indt.
Kassemellemregning (herunder kreditkortgebyrer), udg.
Kassemellemregning (herunder kreditkortgebyrer), indt.
Merindtjening, udlejning, udg.
Merindtjening, udlejning, indt.
Projekt, Learning Museum, udg.
Ledelse og adm., løn udg.
Ledelse og adm., uddannelse, møder og rejser i DK, udg.
Ledelse og adm., uddannelse, møder og rejser udland,
udg.
271.867
-479.833
25.523
252.724
-270.160
1.382.054
-2.389.026
436.793
360.508
-6.589.842
5.460.674
-5.387.026
3.349
-2.750
-8.902
631.187
19.762
I alt udgifter
I alt indtægter
I alt netto
10.347.131
-9.804.250
542.881
Kulturarv 2013
Løn, udg.
Løn, indt.
Kørselsgodtgørelse, udg.
Personaleaktiviteter, udg.
Uddannelse/konferencer, udg.
Uddannelse/konferencer, indt
Møder, rejser, repræsentation, udg
Møder, rejser, repræsentation, indt,
Kontorhold, udg.
Arkæoligiske undersøgelser, udg.
Historiske undersøgelser, udg.
Fredede fortidsminder, udg.
Fredede fortidsminder, indt.
Kulturarvsopgaver for kommuner, udg.
Kulturarvsopgaver for kommuner, indt.
Projekt: Thrigeformindling, udg.
Projekt: Thrigeformindling, indt.
Projekt: Glassamlingen, udg.
Projekt: Odense Stålskibsværft, udg.
655
4.420.904
-65.535
3.453
8.182
94.774
-26.034
26.369
-3.786
3.899
2.880
-2.372
9.944
-50.834
159
-150.000
10.899
-2.200
42.890
303.886
69
Projekt: Odense Stålskibsværft, indt.
Projekt: Arkæologiske projekter, udg.
Projekt: Arkæologiske projekter, indt.
Projekt: Digitalisering af fundprotokolle, udg.
Projekt: Digitalisering af fundprotokolle, indt.
Projekt: Hvorfor ser her sådan ud?, udg.
Projekt: Jernalderens byhøje, udg.
Projekt: Jernalderens byhøje, indt.
Projekt: Rynkeby, udg.
Projekt: Rynkeby, indt.
Projekt: Dalum Papir, udg.
Projekt: Dalum Papir, indt.
Ledelse og adm., løn udg.
Ledelse og adm., uddannelse, møder og rejser i DK, udg.
I alt udgifter
I alt indtægter
I alt netto
Arkæologisk udgravningsvirksomhed 2013
Løn, udg.
Løn, indt.
Kørselsgodtgørelse, udg.
Beklædning, udg.
Uddannelse/konferencer, udg.
Møder, rejser, repræsentation, udg
Møder, rejser, repræsentation, indt,
Arkæoligiske undersøgelser m. ref, udg.
Arkæoligiske undersøgelser m. ref, indt.
Efterbearbejdning, indt.
Udgifter til elektronisk udstyr, udg.
Øvrige udgifter og indtægter, udg.
Øvrige udgifter og indtægter, indt.
Arkæologiske undersøgelser m. købsmoms, udg
Arkæologiske undersøgelser m. købsmoms, indt.
I alt udgifter
I alt indtægter
Projekter netto
Børnekulturhuset Fyrtøjet 2013
Løn, udg.
-229.447
49.024
-48.634
340.000
-340.000
-45.034
190.495
-189.380
434.215
-436.015
138.585
-138.585
628.343
3.898
6.529.180
-1.544.237
4.984.943
6.908.691
-454.308
1.509
15.935
72.326
31.168
-2.287
361.108
-5.680.059
534.385
51.918
782.848
-48.219
3.580.594
-6.877.830
11.806.097
-12.528.318
-722.221
1.864.595
70
Vagtplaner, udg
Beklædning, udg.
Personaleaktiviteter, udg.
Uddannelse/konferencer, udg.
Møder, rejser, repræsentation, udg.
Fast ejendom, udt.
Fast ejendom, indt.
Telefoni, udg.
Kontorhold, udg.
Kontormaskiner og kontorinventar, udg.
IT, udg.
Aktivitetsramme, udg.
Aktivitetsramme, indt.
Øvrige udg./indtægter, udg.
Undervisningsforløb, udg.
Undervisningsforløb, indt.
Salgsvirksomhed, udg.
Salgsvirksomhed, indt.
Rettigheder,udg.
Markedsføring, udg.
Entré, udg.
Entré, indt.
Kassemellemregning (herunder kreditkortgebyrer), udg.
Kassemellemregning (herunder kreditkortgebyrer), indt.
Merindtjening, udlejning, udg.
Merindtjening, udlejning, indt.
Tilskud
I alt udgifter
I alt indtægter
I alt netto
473.493
680
610
8.438
10.035
53.463
-40.000
10.539
6.595
15.766
1.558
625.551
-211.100
6.957
114.759
-180.794
70.188
-100.998
2.895
56.214
18.391
-1.037.923
795.475
-779.019
10.808
-8.744
-380.357
3.367.990
-1.959.916
1.408.075
Mediemuseet 2013
Løn, udg.
Løn , indt.
Vagtplaner, udg
Uddannelse/konferencer, udg.
Møder, rejser, repræsentation, udg.
Møder, rejser, repræsentation, indt.
Fast ejendom, udg.
Fast ejendom, indt.
Telefoni, udg.
4.267.757
-1.527.892
275.819
4.950
33.437
-580
555.816
-32.803
3.767
71
Kontorhold, udg.
It, udg.
Samlinger, bibliotek og Regin
Værksted, udg.
Formidlingsramme, udg.
Formidlingsramme, indt.
Formidlingsramme m. købsmoms, indt.
Andre udg./indtægter, udg.
Andre udg./indtægter, indt.
Afledt drift, udg.
Entré, indt.
Venneforeningen, indt.
Tilskud
Projekt: Tidslinjen, udg.
Projekt: Tidslinjen, indt,
Projekt: Young Docs, udg.
Projekt: Young Docs, indt.
Projekt: Space Invaders, udg.
Projekt: Space Invaders, indt.
I alt udgifter
I alt indtægter
I alt netto
2.887
8.061
6.255
2.675
36.148
-7.991
-2.545
44.489
-27.105
829.467
-93.747
-47.002
-50.000
492.376
-492.376
45.675
-50.000
11.000
-11.000
6.620.578
-2.343.041
4.277.537
Fyns Kunstmuseum 2013
Løn, udg.
Løn , indt.
Kørselsgodtgørelse, udg.
Møder, rejser, repræsentation, udg.
Fast ejendom, udg.
Forsikring, udg.
Konservering, udg.
Telefoni, udg.
Kontorhold, udg.
Kontormaskiner og kontorinventar, udg.
APV, udg.
IT, udg.
Aktivitetsramme u. salgsmoms, udg.
Formidlingsramme, udg.
Formidlingsramme m. købsmoms, udg.
Formidlingsramme m. købsmoms, indt.
Andre udgifter/indtægter, udg.
Erhvervelser, udg.
Erhvervelser, indt.
1.225.534
-179.885
73
16.794
67.007
13.157
34.121
7.950
8.377
4.234
498
9.154
2.893
83.010
6.240
-4.000
7.402
40.394
-38.000
72
Salgsvirksomhed, udg.
Salgsvirksomhed, indt.
Rettigheder, udg.
Børn og unge, udt.
Børn og unge, indt.
Markedsføring, udg.
Entré, udg.
Entré, indt.
Forlagsvirksomhed, indt.
Kassemellemregning (herunder kreditkortgebyrer), udg.
Kassemellemregning (herunder kreditkortgebyrer), indt.
Projekt: Learning Museum, udg.
Projekt: Learning Museum, indt.
Projekt: Udstillingsvederlag, udg.
Projekt: Anne-Marie Carl Nielsen udstilling, udg.
Projekt: Anne-Marie Carl Nielsen udstilling, indt.
Projekt: Kultur i Bevægelse / AMCN, udg.
Projekt: Kultur i Bevægelse / AMCN, indt.
I alt udgifter
I alt indtægter
I alt netto
34.557
-36.770
8.064
11.659
-9.350
39.425
3.190
-203.077
-16.627
44.327
-44.002
-5
-4.991
17.740
622.804
-375.000
98.447
-280.000
2.363.042
-1.147.700
1.215.343
73
Nøgletal
4.1 Besøgstal
Webstatestik 2013
326.748 besøg på museum.odense.dk.
316.802 besøg på Historisk Atlas, inkl. mobil apps.
24.838 visninger på YouTube.
42.039 visninger på Flickr.
3.804 fans på Facebook.
Besøgstal 2013
H.C. Andersens Hus og Barndomshjem
Carl Nielsen Museet og Barndomshjem
Den Fynske Landsby, inkl. koncerter
Møntergården
Fyns Kunstmuseum (indtil 1. juli 2013)
Thriges Kraftcentral
Rundvisning uden for museerne
I alt
89.924
15.201
94.123
66.731
10.550
290
8.304
285.123
4.2 Undervisning
Der har været 722 bookede forløb i 2013 med deltagelse af elever fra 0. klasse til og med
ungdomsuddannelsen. Dette inkluderer undervisning, omvisning, besøg på egen hånd, udlån af
undervisningsmateriale, teaterforløb, mv.
I disse 722 forløb har der i alt deltaget 19.117 personer.
4.3 Forskning
(Anders Myrtue)
’Moving Buildings’. Poster om frilandsmuseer. AEOM-konference, Bayern, august.
’Dalum Papirfabrik’. Undersøgelser i forbindelse med lukning. Finansieret af Kulturstyrelsen,
Plan&Byg samt Odense Bys Museer. S.m. Lene Bang Krause, Jan Bo Jensen og Camilla Schjerning
’Vester Kærby’. Research i forbindelse med lokalplanlægning.
Undersøgelser over landsbyer og rural kulturarv i Odense Kommune
(Anne Jette Christiansen)
Studier vedrørende Anne Marie Carl-Nielsen
74
(Inger Heldbjerg Busk)
Research for Danmarks Radio i forbindelse med programmet ”Her er dit liv” med skuespilleren
Niclas Bro og hans familie.
Forskning i udviklingen af skoleantallet på Fyn gennem det sidste århundrede. Til udstilling i
Møntergårdens nye bygninger.
(Ole Selmer Hjernø)
Research for Danmarks Radio i forbindelse med programmet ”Her er dit liv” med skuespilleren
Niclas Bro og hans familie.
Forskning i udviklingen af skoleantallet på Fyn gennem det sidste århundrede. Til udstilling i
Møntergårdens nye bygninger.
Statistisk arbejde over kommunalvalg i Munkebo Kommune 1950-2001 for Bitten Larsen og Jens
Toftgaard. Til projekt Odense Staalskibsværft og Lindøværftet.
Statistisk arbejde over kommunalvalg i Langeskov Kommune 1950-2001 for Bitten Larsen og Jens
Toftgaard. Til projekt Odense Staalskibsværft og Lindøværftet
Research og registrering i forbindelse med dødsboet efter Caroline Høgsberg Petersen , Ærø.
Research på Landsarkivet og Historiens Hus i forbindelse med hjemtagning af foto og dug vævet i
Væverhuset i Den Fynske Landsby.
(Christian Hviid Mortensen)
Sammen med Madsen, J.W.: The Sound of Yesteryear on Display: A Re-thinking of Nostalgia as a
Strategy for Exhibiting pop/rock Heritage, International Journal of Heritage Studies (accepteret.
Under revision).
Exhibiting Radio Sound: Transforming the exhibition space into an auditorium, Yearbook of
Immersive Media 2014 (indsendt og I review).Sammen med Rudloff, M. & Vestergaard, V.:
Communicative Functions of the Museum Lobby, Curator (indsendt og I review).
(Lisbeth Eilersgaard Christensen)
Jan.-April: Delprojekt og redigering, Nationalmuseets Jellingprojekt
Okt.-Dec.: Projektmodning, CENTRUM / redigering, Jellingprojekt
(Jesper Hansen)
Indskrevet ved Syddansk Universitet for en toårig periode (1.9.13-31.8.15) i forbindelse med ph.h.projektet ”Landsbydannelse og bebyggelsesstruktur i det 1. årtusinde - et bebyggelseshistorisk
regionalstudie”. Projektet er en del af MASKOT-samarbejdet imellem Syddansk Universitet og
Odense Bys Museer og projektet er finansieret af Kulturstyrelsen, Kulturministeriets
Forskningsudvalg, Syddansk Universitet og Odense Bys Museer.
(Mogens Bo Henriksen)
Mogens Bo Henriksen har over årsskiftet 2013-14 været frikøbt ½ år af en bevilling fra
Kulturstyrelsen for at sammenfatte studier af forhistorisk ligbrænding og oldtidens brandgrave.
Dette har – udover flere foredrag og forelæsninger – affødt en færdig artikel og to under
75
udarbejdelse. Dele af forskningsprojektet planlægges senere at skulle indgå i en ph.d.-afhandling.
En del af projektet er løbende formidlet på en blog (se http://blog.museum.odense.dk/mogensbo-henriksen/).
(Mikael Holdgaard Nielsen)
Samarbejde med Syddansk Universitet og University of Manitoba, Canada angående etablering af
forskningsprojekt vedr. ødekirkegårde fra middelalderen.
(Kirsten Prangsgaard)
Færdiggørelse af afsnit ”Ceramics” til monografi ”Tybrind Vig – a submerged Ertebølle Settlement
on Funen”. Planlagt udgivelse 2012 i Århus. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter nr. XXX.
Kogegrubefelter på Fyn. Deltagelse i seminar ”Kosmologien i yngre bronzealders lokale
kulturlandskab” med oplæg og efterfølgende artikel. Planlagt udgivelse i foråret 2014.
(Mads Runge)
Mads Runge forsvarede 25.4. sin ph.d.-afhandling ”Dannelsen af regionale bebyggelsesmønstre i
sen bronzealder og ældre jernalder” ved Aarhus Universitet.
Samarbejde med Syddansk Universitet og University of Manitoba, Canada angående etablering af
forskningsprojekt vedr. ødekirkegårde fra middelalderen.
(Torben Grøngaard Jeppesen)
Påbegyndt udarbejdelse af sammenfattende publikation, der belyser forløbet af skandinavernes
integrationsproces i USA set såvel i en teoretisk som empirisk sammenhæng.
4.4 Særudstillinger
H.C. Andersens Hus
22.03 - 14.04 Gækkebrevsudstilling
19.08 - 01.12 Kærlighedens ansigter
11.10 - Forvandlinger – Eventyrrum
06.12.13 – 19.01.14 Havfruer og –frøkner
Fyns Kunstmuseum (til 1.7. 2013)
PÅ STREGEN – Gerhard Henning. Kurator. Fyns Kunstmuseum, 7. december 2012 – 3. februar
2013.
KÆRLIGHEDENS LABYRINT. Kurator. Fyns Kunstmuseum, 7/2 2013 – 5. maj 2013.
ANSIGT TIL ANSIGT – Anne Marie Carl-Nielsens portrætkunst. Kurator. Carl Nielsen Museet, 24.
maj 2013 – 12. januar 2014.
MOBILUDSTILLING OM ANNE MARIE CARL-NIELSENS LIV OG VÆRK (ni roll ups). Udstillingen, som i
sit indhold lagde sig op af udstillingen ILDSJÆL […] på Fyns Kunstmuseum, gæstede i 2013 Faaborg
Bibliotek, Ringe Bibliotek, Nyborg Bibliotek og Langelands Bibliotek. Udstillingen blev i 2013
desuden brugt på Fyns Kunstmuseums stand på Odense Havnekulturfestival, på Fyns
Kunstmuseums stand på Det Fynske Dyrskue og på pladsen foran Fyns Kunstmuseum ved fejringen
af kunstnerens fødselsdag.
76
(Mediemuseet)
01.01-26.05
Mediedilemma om reality-tv og kendiskultur/Ordet er Frit
18.04 – 02.06
Visning af YOUNG DOCS 2013 film i Mediemuseets biograf
04.06-18.12
Mediedilemma om pirateri/Ordet er Frit
Visning af dokumentarfilmen The Pirate Bay/Away From the Keyboard i Mediemuseets biograf
(indtil 25.08)
20.06-01.09
Lige i øjet – filmplakater fra Polen
27.08-01.09
Visninger af OFF14 konkurrenceprogrammer i Mediemuseets biograf
04.10.13-02.03.14
Space Invaders over Brandts
19.12.13-24.02.14
Mediedilemma om blogging/Ordet er Frit
(Den Fynske Landsby)
28. marts – 20. oktober
Miniudstillinger i Besøgscentret
4.5 Bogudgivelser
Årsplan 2014
Årsberetning 2012
Odense Bys Museer 2014
- organisation og strategier
(Redaktion Merete Schultz)
Fynske Minder 2013
(Redaktion Asger Halling Lorentzen, Ejnar Stig Askgaard og Merete Schultz)
Anne Marie Carl-Nielsen
født Brodersen
(Anne Christiansen)
Anderseniana 2013
(Redaktion Ejnar Stig Askgaard og Henrik Lübker)
77
Ildsjæl
Anne Marie Carl-Nielsen 150 år
(Redaktion Birgitte Zacho)
Fyn midt i verden
- bag kulisserne i Møntergården
(Redaktion Merete Schultz)
Funen - centre of the universe
- behind the scenes at Møntergården
(Edited by Merete Schultz)
Odense i forvandling
- drømme og virkelighed
(Redaktion Jens Toftgaard og Johs. Nørregaard Frandsen)
4.6 Henvendelser
(Børnekulturhuset Fyrtøjet)
Man har modtaget ca. 300 henvendelser af følgende art: Ønsker om optræden med fortælling hos
andre kulturudbydere i Odense. Forespørgsel på undervisning ud af huset. Forespørgsler på udlån
af kostumer. Invitation til samarbejde med erhvervsaktører (fx Kompan). Ønsker om lokalelån til
afholdelse af faglige møder og arrangementer. Henvendelser med henblik på salg af koncerter,
teaterforestillinger, fortællinger, udstillinger m.m. til afholdelse i Fyrtøjet. Indbydelse til faglige
netværk og sparring med andre institutioner i Odense Kommune + fagpersoner/institutioner fra
øvrige Danmark. Forespørgsler på velgørenhedsarrangementer. Forespørgsler fra ansatte i By- og
Kulturforvaltningen vedr. særlige rundvisninger. Forespørgsler på tekstbidrag til tidskrifter.
Forespørgsler om afvikling af forløb til særlige målgrupper (voksne, gymnasieelever, internationale
studerende, personer med fysiske/psykiske handicap m.m.). Keiko Karsbæk har løbende modtaget
henvendelser fra forskellige aktører med forbindelse til Japan (H.C.Andersen Park i Funabashi, H.C.
Andersen Priskomité vedr. konkurrencer med japansk deltagelse, Den Japanske Ambassade,
Rejseburerauer, TV-selskaber m.m)
(Mediemuseet)
En henvendelse formidlet af Christian Guldsøe Nielsen vedr. en Commodore 64 udstilling førte til
et samarbejde med tre frivillige om særudstillingen Space Invaders over Brandts. En
kandidatstuderende på Dansk/SDU henvendte sig med henblik på et praktikophold i efteråret –
forløbet havde et nyt mediedilemma om blogging til Ordet Er Frit som resultat. En gruppe
ingeniørstuderende ved Lærings- og oplevelsesteknologi/SDU henvendte sig for at lave et
uddannelsesprojekt i form af en prototype af en webapplikation, der kunne fungere som guide for
besøgende i Magtens Medier. Der har desuden været løbende henvendelse fra studerende, elever
og undervisere med mediefaglige spørgsmål og spørgsmål om undervisningsplanlægning ift.
udstillingsbesøg samt fra foreningen Doc Lounge Odense om et evt. samarbejde.
78
(Enheden Historie)
Samlet fik Historie henvendelse om 4-5000 bygnings-, og andre sager og ca. 100 plansager fra
Odense, Nordfyn og Fyn som helhed. Som vanligt var det kun påkrævet at tage initiativer i
forbindelse med et mindretal af dem. Særlig fokus lå på nedrivningssager og sager vedrørende
bevaringsværdige bygninger. Derudover flere tusinde henvendelser pr. mail og telefon.
(Jakob Bonde)
23.04: Henvendelse fra en Anne Lise Jørgensen med spørgsmål om, hvorfor der er flere gravhøje
ved Skive end på Nordfyn. Henvendelsen er besvaret
11.10 Henvendelse fra Pia Viscor angående fortidsminder på Brandsø. Henvendelsen er besvaret
(Jakob Tue Christensen)
Indtil 01.04 varetagelse af museumsloven inden for museets arkæologiske ansvarsområde.
Derefter daglig leder på Thomas B. Thriges Gade undersøgelserne.
(Jesper Hansen)
Som led i det daglige kulturarvsarbejde (Odense, Faaborg-Midtfyn & Nyborg) er der afholdt en
række møder med bygherrer og entreprenører, udarbejdet notater, budgetter mv. Desuden som
ansvarlig udgravningsleder forestået ca. 8 (for)undersøgelser. De daglige arbejdsopgaver omfatter
samarbejde med medier, hvortil er udfærdiget skriftligt materiale mv.
(Mogens Bo Henriksen)
Over 150 forespørgsler og henvendelser er besvaret i løbet af 2013, herunder mange besøg af
amatørarkæologer/detektorfolk. For at mindske tidsforbruget til sidstnævnte opgave og for at
optimere kvaliteten ved mødet med amatørarkæologerne, er der i 2013 påbegyndt en praksis,
hvor der to gange om året holdes korte oplæg for amatørarkæologerne i den amatørarkæologiske
forening Harjas klubhus i Odense. Her kan amatørerne enkeltvis forevise og aflevere fund, mens
de øvrige deltagere kan kigge med over skulderen og få del i de informationer, som
fagarkæologerne kan give om tingene. Denne praksis planlægges fortsat og udviklet i 2014.
(Mikael Holdgaard Nielsen)
Fortrinsvis administrativ varetagelse af Museumsloven Kapitel 8 i Kulturarvsenheden.
Udarbejdelse af diverse udtalelser til offentlige og private, udarbejdelse af budgetter og
følgebreve i forbindelse med forundersøgelser og undersøgelser samt møder med diverse
bygherrer m.v. Administrativ ansvarlig på en række (for-)undersøgelser.
(Kirsten Prangsgaard)
31.01 Merete Essenbæk vedr. copyright til tegning af vævevægt fra Lindebjerg.
05.07 Ann Ammons vedr. Vollsmose projekt 2012.
12.11 Ann-Sofie Nielsen, Eventkonsulent, BL – Danmarks Almene Boliger, vedr. udstillingside i
forbindelse med Vollsmose projekt 2012.
29.10 Anette Kjærulf Andersen, anmodning om tilladelse til at citere fra Odense Bys Museers
79
ansøgning til Kulturarvsstyrelsen i publicering af speciale ”Arkæologien og dens arkæologiske
kulturarvs relevans for det nutidige danske samfund” i tidsskriftet Public Archaeology.
(Kristine Stub Precht)
04.06 21 henvendelser ang. MapInfo, ArkDigi og undervisning, 3 henvendelser om O1-kort, 5
henvendelser om illustrationer til eksterne parter
19.03 Kortmateriale på OBM6060
01.08 Oldsagsgennemsyn hos privatperson
15.11 Kortmateriale på Odense midtby
21.11 Kortmateriale på OBM4914
25.11 Henvendelse om oprettelse af målsystem OBM7171
(Mads Runge)
Som led i det daglige kulturarvsarbejde er der afholdt en række møder med bygherrer og
entreprenører, udarbejdet notater, budgetter mv. Desuden som ansvarlig udgravningsleder
forestået ca. 30 (for)undersøgelser. De daglige arbejdsopgaver omfatter samarbejde med medier,
hvortil er udfærdiget skriftligt materiale mv.
(Enheden H.C. Andersen og Carl Nielsen)
Med gennemsnitlig 4-5 eksterne henvendelser/dag/medarbejder via e-mail har enhedens
medarbejdere modtaget ca. 4000 eksterne elektroniske henvendelser i 2013. Herudover kommer
telefoniske henvendelser samt henvendelser pr. post. Langt fra alle henvendelser har blivende
værdi og arkiveres i ESDH.
(Torben Grøngaard Jeppesen)
Ca. 40 henvendelser vedr. danske og skandinaviske udvandrere i USA og deres efterkommere.
Henvendelserne er fra Danmark, Norge og USA.
4.7 Foredrag, omvisninger samt ekstern undervisning
(Asger Halling Lorentzen)
21.03, Foredrag for Museumsklubben, Møntergårdens udbygning
04-04, Foredrag for Erhvervsklubben, Særlige formidlingssats
(Ida-Marie Vorre)
11.01:Omvisning, Carl Nielsen Museet: Nye kolleger fra Mediemuseet og Fyrtøjet
07.06: Stormøde i Odense Koncerthus: Carl Nielsen netværket inviterede til inspirationsmøde
forud for fejringen 2015
29.09:Konferencier ved støttekoncert ”Stjerner fra Midtfyn” på Carl Nielsen Skolen
23.11:Julestemning i Carl Nielsens Barndomshjem
09.12:Omvisning, Carl Nielsen Museet: ansatte ved Næsby Kirke
80
(Lise Gerda Knudsen)
26.04: Morgenvandring i Den Fynske Landsby (15 pers.)
30.04: Museumsklubarrangement i Den Fynske Landsby – En landsby fra H.C. Andersens tid (pers)
15.05: Omvisning af en gruppe tyske bygningsforskere (5 pers.)
28.05: Foredrag om landbokvinders vilkår i anden halvdel af 1800-tallet, Aftenåbent i Carl Nielsens
barndomshjem (25 pers.)
6.06: Skumringstur i Den Fynske Landsby (med Jens Ole Storm Pedersen) (45 personer).
11.06: Bestilt omvisning i Den Fynske Landsby (Institut for Psykologi, SDU, 20 pers.).
24.06:Bestilt omvisning i Den Fynske Landsby (16 pers.)
21.08: Skumringstur: En landsby fra H.C. Andersens tid (29 pers.)
03.10: Foredrag/Undervisning om Historisk Atlas, Syddansk Universitet (20 pers.)
04.10: To omvisninger i ’Fyn – midt i verden’ i forbindelse med Kulturnatten (i alt ca. 100 pers)
(Henrik Lübker)
12.02 Omvisning: Paustian
27.02 Museumsklub: På rejse med Andersen
10.03 Omvisning: Elena Kikteva
18.03 Omvisning: Grand View University Choir
01.04 Foredrag: H.C. Andersen Priskomiteen
05.04 Undervisning på universitetet: Digitalisering af Andersen
09.04 Omvisning: Levende historie fra Den Fynske Landsby i H.C. Andersens Hus
11.04 Omvisning: Levende historie fra Den Fynske Landsby i H.C. Andersens Hus
30.04 Museumsklub: H.C. Andersen og Den fynske landsby
21.05 Omvisning: Center for internationalisering, UVM
26.05 Omvisning: Kinesiske turoperatører
06.06 Omvisning: Turoperatører
10.06 Omvisning: Zhou Tienong, Vice Chairman of the Standing Committee of the National
People's Congress, China
18.08 Fernisering, Kærlighedens ansigter (Arrangør)
19.08 Omvisning Wue Minjun
19.08 Foredrag: Anders Fogh Jensen, Hvad er kærlighed (Arrangør)
20.08 Teater: Kærlighedsmøder/ Halv forlovelse (Arrangør)
21.08 Teater: Kærestebreve (Arrangør)
22.08 Omvisning: Stage Entertainment, russisk teatertrup
22.08 Omvisning: VisitDenmark, journalister
22.08 Foredrag: H.C. Andersens kærlighedslængsler
23.08 Foredrag: Hvordan H.C. Andersen kunne have scoret Jenny Lind (Arrangør)
10.09 Omvisning: VisitDenmark norske journalister
10.09 Koncert: Jenny og kærligheden (arrangør og foredrag)
04.10 Omvisning: Jacques Rogge, Head of IOC
04.10 Kulturnat: Skilsmisse og uendelig kærlighed (arrangør)
81
07.10 Omvisning: Forskere, skolesundhedskonference, v. Ivan Løvstrup
11.10 Fernisering af udstillingselementet Forvandlinger (arrangør)
16.10 Omvisning: Yonex Denmark
18.10 Nat på museet (Arrangør)
25.10 Midnight Meetings (Arrangør)
05.11 Omvisning: Designstuderende
06.12 Fernisering: Havfruer og –frøkner (arrangør)
(Benedikte Jeppesen)
22.04 Omvisning for Levende Historie i Den Fynske Landsby (10 pers)
23.04 Omvisning for Levende Historie i Den Fynske Landsby (10 pers)
02.05 Omvisning for Levende Historie i Den Fynske Landsby (7 pers)
29.05 Omvisning Agedrup Gymnastikforening (30 pers)
09.06 Oplæg for Fionia og Vulcan Koret i Den Fynske Landsby (61)
25.08 Hjertebørn fra OUH i Den Fynske Landsby (60 pers)
20.06 Den gamle Landsbyskole (21 pers)
22.07 Elev i Landsbyskolen (7 pers)
26.07 Elev i Landsbyskolen (11 pers)
10.08 Omvisning for Amager Museum (20 pers)
(Ellen Egemose)
07.02. Fernisering udstillingen KÆRLIGHEDENS LABYRINT, åbningstale.
14.02. Forfør din udkårne på Valentines Day, omvisning samt introduktioner til
folkeuniversitetsforedrag i relation til KÆRLIGHEDENS LABYRINT, Fyns Kunstmuseum.
21.04. ”Kærlighedens veje og vildveje”, koncertintroduktion, Fyns Kunstmuseum.
maj Kulturnetværksmøde, Nr. Lyndelse, Nr. Søby og omegn.
04.05. Kulturdag Nr. Lyndelse/Nr. Søby, planlægning, Carl Nielsens Barndomshjem.
28.05. Aftenåbning, ”Lokale kvindeliv”, Carl Nielsens Barndomshjem.
01.06. Fyns Kunstmuseum og Anne Marie C-Nielsen på Odense Havnekulturfestival, workshop.
07.06. Stormøde, Carl Nielsen-fejringen 2015 og Carl Nielsen-netværket.
07.06. Afslutningskoncert, Odense Musikskole, koordinering, Carl Nielsen Museet.
08.06 ”Anne Marie Carl-Nielsen, liv værk og kildemateriale”, omvisning samt introduktion
til foredrag ved forfatter John Fellow, Fyns Kunstmuseum.
09.06.13 Carl Nielsens 148-års fødselsdag, Carl Nielsens Barndomshjem.
14.06.13 Fyns Kunstmuseum og Anne Marie Carl-Nielsen på Det Fynske Dyrskue.
15.06.13 Fyns Kunstmuseum og Anne Marie Carl-Nielsen på Det Fynske Dyrskue.
16.06.13 Fyns Kunstmuseum og Anne Marie Carl-Nielsen på Det Fynske Dyrskue.
21.06.13 Fødselsdagsfest Anne Marie Carl-Nielsen, Fyns Kunstmuseum.
21.06.13 Komponistens hustru – billedhuggerinden, teater, Carl Nielsen Museet.
22.06.13 Komponistens hustru – billedhuggerinden, teater, Carl Nielsen Museet.
23.06.13 Komponistens hustru – billedhuggerinden, teater, Carl Nielsen Museet.
82
25.06.13 Dialogforedrag/aftenåbning om Anne Marie Carl-Nielsen med kunsthistoriker Birgitte
Zacho, Carl Nielsens Barndomshjem.
29.06.13. Fernisering på installationen DYRSKUE, Fyns Kunstmuseum.
30.07.13 Aftenvandring ved Sortelung, aftenåbning, Carl Nielsens Barndomshjem.
27.08.13 Folkemusikaften, aftenåbning, Carl Nielsens Barndomshjem.
19.09.13 Dialogforedrag om Anne Marie Carl-Nielsen med kunsthistoriker Birgitte Zacho, Faaborg
Bibliotek.
24.09.13 Mød dirigenten Maria Badstue, aftenåbning Carl Nielsens Barndomshjem.
04.10.13 ”Herreværelser, snaps og mandskor”, Kulturnat, Carl Nielsen Museet. Dialogforedrag om
Anne Marie Carl-Nielsen med kunsthistoriker Birgitte Zacho, Museet på Koldinghus.
10.10.13 Dialogforedrag om Anne Marie Carl-Nielsen med kunsthistoriker Birgitte Zacho, Ringe
Bibliotek.
29.10.13 Dialogforedrag om Anne Marie Carl-Nielsen med kunsthistoriker Birgitte Zacho, Nyborg
Bibliotek.
11.11.13 Dialogforedrag om Anne Marie Carl-Nielsen med billedkunstn Maja Lisa Engelhardt, Fyns
Kunstmuseum.
21.11.13 Dialogforedrag om Anne Marie Carl-Nielsen med kunsthistoriker Birgitte Zacho,
Langelands Bibliotek.
22.11.13 Fyraftenskoncert SMKS, introduktion, Carl Nielsen Museet.
23.11.13 Julestemning, aftenåbning, Carl Nielsens Barndomshjem.
(Rikke Jahn Svinding)
05.02 Oplevelsestur. 55 pers. (med Keiko)
07.02 Undervisning ud af huset. 50 pers.
08.02 Tale ved fernisering af Søslange
27.02: Teaterforløb 23 pers.
12.03: Teaterforløb 12 pers.
14.03: Oplevelsestur. 21 pers.
02.04: H.C.A. Fødselsdag
10.04: Teaterforløb 26 pers.
15.04: Teaterforløb 28 pers.
18.04:Teaterforløb 18 pers.
30.04: Teaterforløb: 20 pers.
01.05: Rundvisning for Fyrtøjsvennerne
02.05: Oplevelsestur 30 pers.
14.05: Teaterforløb 24 pers.
14:05: Teaterforløb 22 pers.
15.05: Teaterforløb 22 pers.
27.05: Teaterforløb 27 pers.
29.05: Oplevelsestur 52 pers.
83
30.05: Afvikling af teaterforestilling med Odin Teater
06.06: Afvikling af Dansk Lærerforenings læsekonkurrence
11.06: Teaterforløb 22 pers.
17.06: Teaterforløb 26 pers.
27.06:Oplevelsestur 42 pers.
11.09:Oplevelsestur 78 pers. (med Keiko)
11.09: Teaterforløb 22 pers. – 6.klasse
25.09:Oplevelsestur 52 personer
25.09:Oplevelsestur 48 personer
07.10: Rundvisning 40 pers. By & Kulturforvaltningen
17.11: Eksternt forløb
Dertil afvikling af 74 fortællinger fredage, weekend og ferier
samt 14 gange teaterimprovisationer med sommergæster
(Lise Marie Nedergaard)
06.02: Rundvisning på engelsk. Ca. 20 pers.
07.02: Teaterforløb. 18 pers.
08.02: Fernisering af Søslange. Fortælling
26.02: Teaterforløb. 22 pers.
28.02: Teaterforløb 18 pers.
05.03: Teaterforløb. 15 pers.
06.03: Oplevelsestur. 17 børn.
07.03: Teaterforløb. 21 pers.
20.03: Teaterforløb 23 pers.
21.03: Oplevelsestur 22 pers.
02.04: H.C.A. Fødselsdag
15.04: Teaterforløb 18 pers. + 2 pæd.stud. samtale
22:04: Teaterforløb 23 pers.
01.05: Teaterforløb 23 pers.
02.05: Oplevelsestur 30 pers.
06.05: Rundvisning
07.05: Oplevelsestur 47 pers.
08.05: Teaterforløb 11 pers.
22.05: Teaterforløb 23 pers.
29.05: Oplevelsestur 52 pers.
30.05: Arrangør af teaterforestilling med Odin Teater
03.06: Teaterforløb 27 pers.
03.06: Teaterforløb 15 pers.
04.06: Oplevelsestur 32 pers.
04.06: Teaterforløb 13 pers.
12.06: Teaterforløb 24 pers.
13.06: Teaterforløb 26 pers.
17.06: Teaterforløb 16 pers.
19.06: Teaterforløb 22 pers.
27.06:Oplevelsestur 42 pers.
84
09.09:Specialforløb med 10 pers.
11.09:Oplevelsestur 78 pers.(med Keiko)
11.09: Specialforløb med 10 pers.
12.09: Teaterforløb 23 pers. 8.klasse
16.09:Teaterforløb 14 pers. 8.klasse
19.09:Specialforløb 1.klasse 12 pers.
25.09:Oplevelsestur 52 personer
25.09:Oplevelsestur 48 personer
26.09:Oplevelsestur 48 personer 7. klasse (med Keiko)
30.09:Oplevelsestur 70 pers. 3.klasse (med Keiko)
01.10:Specialforløb 8 pers. ”5.klasse”
09.10: Rundvisning 20 pers. Krydstogtsturisme
18.10:Nat på Museet (HCAH)
22.10: Rundvisning kinesisk TV-hold
06.11:Teaterforløb 20 pers. 2. klasse
27.11:Oplevelsestur 36 pers.
Dertil afvikling af 74 fortællinger på fredager, weekender, og ferier
samt 19 gange teaterimpro for sommergæster.
(Dorrit Lillesøe)
06.02: Teaterforløb: 22 pers.
07.02: Teaterforløb: 22 per.
08.02: Fernisering af Søslange
20.02: Rundvisning med Keiko for japanske gæster
01.03: Fernisering Grafisk Værksted
06.03: Teaterforløb 26 pers.
07.03: Billedforløb. 18 pers.
18.03: Teaterforløb 22 pers.
19.03: Teaterforløb 22 pers.
20.03: Teaterforløb 22 pers.
24.04: Teaterforløb 25 pers.
01.05: Billedforløb 23 pers.
06.05:Teaterforløb 12 pers.
07.05: Teaterforløb 26 pers.
08.05: Teaterforløb 18 børn
09.05: Kontaktperson TV-optagelser*
27.05: Teaterforløb 21 pers.
29.05: Billedforløb 20 pers.
30.05: Afvikling af teaterforestilling med Odinteater
06.06: Teaterforløb 18 pers.
10.06: Teaterforløb 28 pers.
11.06: Teaterforløb 26 pers.
13.06: Teaterforløb 16 pers
02.09: Rundvisning. 17 unge fra DIS
04.09: Rundvisning 28 unge fra DIS
85
17.09:Teaterforløb 25 børn 5.klasse
19.09:Teaterforløb 21 børn 3. klasse
30.09:Oplevelsestur 70 pers. 3.klasse (med Keiko)
02.10:Teaterforløb 23 pers. 3.klasse
03.10:Teaterforløb 22 pers. 3. klasse
08.10:Teaterforløb 29 pers. 5.klasse
24.10: Teaterforløb 3.klasse 23 pers.
30.10:Specialforløb 10 pers.
12.11: Teaterforløb 24 pers. 3.klasse
13.11:Teaterforløb 22 pers. 3.klasse
27.11:Oplevelsestur 36 pers.
03.12:Teaterforløb 20 pers. indskoling
05.12:Teaterforløb 20 pers. 0.klasse
Dertil afvikling af 50 fortællinger for fredage, weekender og ferier
samt 23 gange teaterimpro med sommergæster.
(Keiko Karsbæk)
Keiko Karsbæk har afviklet billedskoleundervisning 3 dage ugentligt forår og efterår for ca. 105
elever i 2013. Afviklet rundvisninger med japanske gæster, deltaget i afvikling af oplevelsesture,
samt afviklet 8 workshops med weekend/feriegæster.
(Vibeke Sielemann)
05.02. Jobvision, Odense
MED-uddannelsesdag
MED-grundmodul
MED-samarbejdsmodul
(Lise Kapper)
07.01
Oplæg om YOUNG DOCS, Midtfyns Gymnasium
07.01
Oplæg om YOUNG DOCS, VUC/Fyn
08.01
Oplæg om YOUNG DOCS, Rantzausminde Efterskole
09.10
Oplæg om YOUNG DOCS, Sct. Knuds Gymnasium
10.01
Oplæg om YOUNG DOCS, Faaborg Gymnasium
10.01
Oplæg om YOUNG DOCS, Mulernes Legatskole
15.01
Oplæg om YOUNG DOCS, Rudolf Steiner Skolen i Odense
17.01
Foredrag om dokumentarfilm og YOUNG DOCS på Brandts (ca. 30 personer)
07.03
Omvisning i Magtens Medier for svensk gymnasieklasse (ca. 30 personer)
07.03
Arrangement, ”Torsdagslounge” i samarbejde med Brandts (ca. 200 deltagere)
14.03
Arrangement, ”International Night” med Brandts Collective (ca. 130 deltagere)
18.04
Arrangement, premiere på YOUNG DOCS film (ca. 80 deltagere)
25.04
Arrangement, ”Torsdagslounge” i samarbejde med Brandts (ca. 300 deltagere)
15.05
Præsentation af formidlingstiltag på Mediemuseet for gruppe fra Aller (ca. 10
86
personer)
21.05
Jurymedlem ved Sct. Knuds Gymnasiums filmfestival
20.06
Omvisning på Mediemuseet, kulturattaché ved Den Polske Ambassade i København
Johanna Tamborska
20.06
Åbning af ”Lige i øjet – filmplakater fra Polen” (ca. 35 deltagere)
28.08
Arrangement, den irakiske ambassade afholder reception på Mediemuseet ifm
OFF13 (ca. 50 deltagere)
29.08
Arrangement, YOUNG DOCS 2013 visning på OFF13 (ca. 70 deltagere)
30.08
Arrangement, den polske ambassade afholder reception på Mediemuseet ifm
OFF13(ca. 40 deltagere)
08.09
Deltagelse i filmfestivalen OREGON, hvor en af YOUNG DOCS filmene var i
konkurrence
26.09
Arrangement, ”International Night” med Brandts Collective (ca. 130 deltagere)
04.10
Åbning af ”Space Invaders over Brandts” (ca. 75 deltagere)
Kulturnat på Mediemuseet: de frivillige bemander værkstederne
Kulturnat på Mediemuseet: koncerter i auditoriet ifm ”Space Invaders over Brandts”, i alt ca. 700
besøgende
30.11
Arrangement, ”Space Invaders over Brandts” udstillingen: Donkey Kong rekordforsøg
(ca. 25 deltagere)
12.12
Arrangement, ”Space Invaders over Brandts” udstillingen: PacMan i perler (ca. 35
deltagere)
(Anders Myrtue)
09.01.
Møntergården. Hold fra Center for Bygningskultur, 10 deltagere
21.03.
Byvandring, Overgade – Vestergade. 30 deltagere
18.04.
Stavids Å. Kulturarv og naturgenopretning. 12 deltagere
02.05.
Borgermøde om Vester Kærby, oplæg. 30 deltagere
06.05.
Vandring på Østerbro. 15 deltagere.
14.05.
Tyske bygningsforskere på rundtur på Fyn. Domkirken, Højbjerggård, Østrupgård,
Lille Pederstrup, Korupvej 21.
15.05
Højstruparealet, Hjerteforeningen 20 deltagere
28.05.
Havnen og Vollsmose, Cykeltur. 15 deltagere
30.05.
Thriges Kraftcentral. Dongs ingeniører. 10 deltagere
05.06.
Gyldensteens Inddæmmede Strand, Dronning Margrethe s.m. 30 andre
12.06.
Vester Kærby, vandring s.m. Caps og Byplan. 30 deltagere
16.09.
Østerbro vandring, 10 deltagere
04.10
Odense Slot, rundvisning, 120 deltagere
31.10.
Fyn midt i Verden, 30 deltagere
04.11.
Debatmøde om Odenses bevaringsstrategier, Historiens Hus, 30 deltagere
07.11.
Global historie – Odense Case, Gymnasielærere, 40 deltagere
11.11.
Fyn midt i Verden, Holstebro Museum, 7 deltagere
87
(Anne Jette Christiansen)
03.04.:
Indlæg om forskningsprojektet vedrørende Anne Marie Carl-Nielsen
25.05.:
Bruun Rasmussen-vurderingsdag på Fyns Kunstmuseum (404 besøgende).
29.05.:
Museumsklubben. Om Anne Marie Carl-Nielsen (40 besøgende).
09.06.:
Indlæg om Anne Marie Carl-Nielsens forhold til penge, Carl Nielsens Barndomshjem.
02., 09., 23. og 30.10.: Folkeuniversitets-forelæsninger om Anne Marie Carl-Nielsen
04.12.:
Reception på bogen Anne Marie Carl-Nielsen, født Brodersen (ca. 60 deltagere)
(Ellen Warring)
03.10.
Foredrag ”Min verdensarv, bebyggelse og bygninger på landet”, Nyborg Slot (25
deltagere)
04.10.
Rundvisninger Odense Slot, Kulturnat
04.10.
Rundvisning i ”Fyn midt i verden” for direktionen Odense Universitetshospital
09.10.
Rundvisning(eng) for gæster i Region Syddanmark
24.10.
Rundvisning Social og Sundhedsskolen
29.10.
Rundvisning TV2’s bestyrelse
12.12.
Rundvisning økonomichefer Odense Kommune
(Jan Bo Jensen)
07.02.
Rundvisning på Møntergården for HCA festspillene (35 pers.)
20.04.
Omvisning i Møntergården for Cultural Village of Europe, Tommerup (20 pers.)
13.06.
Omvisning i Møntergårdens ny udstillingsbygning for arkitektfirmaet CUBO (50 pers.)
20.08.
Rundvisning og oplæg om Udstillingsbygningen for Byggesocietetet i Odense (50
pers.)
08.10.
Foredrag om fredede og bevaringsværdige bygninger i Åsum Sogn (50 pers.)
10.09.
Byvandring, Bebyggelse langs Thomas B. Thrigesgade (15 pers.)
07.11.
Omvisning i Ny udstillingsbygning og Fyn midt i Verden for Roskilde Museum (8 pers.)
(Torben Grøngaard Jeppesen)
07.01
Konservative Café – HCA-satsning
22.01
Foredrag Nr. Broby – Danske i USA
04.03
Foredrag Haastrup – Danske i USA
24.11
Amerikansk aften – Møntergården
(Inger Heldbjerg Busk)
Internt foredrag med billeder om den odenseanske storkøbmand Bernhard Rasmussen. S.m. Ole
Hjernø.
(Ole Selmer Hjernø)
Internt foredrag med billeder om den odenseanske storkøbmand Bernhard Rasmussen. S.m. Inger
Busk.
88
(Arkæologi generelt)
Omvisninger i udgravningen på I. Vilh. Werners Plads (OBM9776).
I udgravningen har der i perioden 03.06 – 17.10 været 4 omvisninger om ugen. I perioden 21.10 –
18.12 har det været 2 ugentlige omvisninger.
Desuden har der i sommerperioden været fyraftensrundvisninger hver tirsdag.
Omvisere var henholdsvis Mikael Manøe Bjerregaard, Claus Rohden Olesen, Kirstine Haase, Lene
Jørgensen Hårde, Jakob Tue Christensen og Maria Lauridsen.
Skoleomvisninger
12.06 Ubberud skole.
26.06 Erhvervsakademiet Lillebælt.
27.06 Marie Jørgensens skole.
02.07 Ringe Friskole.
20.08 VUC og HF Odense og Søndersø.
27.08 Agedrup Skole.
03.09 Kroggårdskolen.
18.09 Rosengaardskole.
26.09 Tingløkkeskole.
30.09 Odense fagskole.
30.09 Nordfyns gymnasium.
01.10 Torbjerg Gymnasium.
08.10 Højme Skole.
23.10 Midtfyns Gymnasium.
24.10 Rising Skole.
25.11 Sanderum skole.
03.12 Mentiqua skole, Odense.
05.12 Rising Skole.
Andre særomvisninger
89
19.06 Grontmij.
27.06 Park og Vej Odense.
12.08 Guidet byvandring i samarbejde med Partnerskabet Fra Gade Til By. TBTprojektområdet og arkæologien.
08.10 Borgmesterforvaltningen, Odense Kommune.
12.11 Park og Vej Odense Kommune.
27.11 Vej og Trafikafdelingen, Faaborg Midtfyn Kommune.
12.12 Ældre Handicap
Events
01.06-02.06 Arkæologisk sandkasse på Odense Havnekulturfestival.
17.08 Åben udgravning.
21.09 Åben udgravning.
04.10 Kulturnat. Mød en arkæolog og konservator i Arkæologens værksted.
14.10-17.10. Efterårsferiearrangement i arkæologens værksted og med arkæologens
sandkasse.
02.11 Åben udgravning.
14.12 Åben udgravning.
(Jakob Bonde)
25.11: Foredrag i Vejlby-Strib lokalhistoriske forening. ”Arkæologien i Aulby”
(Jakob Tue Christensen)
30.05 Omvisning. Fyn midt i verden, Møntergården
27.06 Rundvisning på slagmarken ved Øksnebjerg. Lokalhistorisk forening
27.07 Kajaktur til kulturhistorien. Kertinge Nor som handelsvej
30.09 Odenses ældste historie. Håndværk. Folkeuniversitetskursus
27.10 Udgravningerne i forbindelse med byomdannelsesprojektet Thomas B. Thriges Gade. Land
og By
07.11 Krig og konflikt på Fyn i 8000 år. Slaget ved Øksnebjerg og grevefejden.
Folkeuniversitetskursus
28.11 Omvisning. Fyn midt i verden, Møntergården
05.12 The excavations of Thomas B. Thriges Gade, Odense. IX Nordic Meeting on Stratigraphy
17.12 Udgravningerne bag rådhuset. Infoboksen
90
(Lisbeth Eilersgaard Christensen)
06.09 Foredrag ved detektortræf Bifrost, Kerteminde, med titlen Arkæologi og stednavne. [ca. 50
tilhørere]
09.12 Afsluttende chair inkl. afrunding og diskussion ved seminaret Stednavne og
bebyggelsesdynamik i 1. årtusind e.Kr. Nationalmuseet, 9. dec. 2013. [ca. 40 tilhørere]
(Jesper Hansen)
24.03 Rynkeby – om dannelsen af en fynsk landsby i 1. årtusinde e.Kr. Afholdt for
folkeuniversitetet i København. 15 tilhørere.
07.09 Village formation and settlement historic paradigms in South Scandinavia 200-1200 AD.
Afholdt på EAA-konference i Pilzen, 75 tilhørere.
25.09 Landsbydannelse og bebyggelsesstruktur i det 1. årtusinde. Præsentation af et
forskningsprojekt. Syddansk Universitet. 10 tilhørere.
(Mogens Bo Henriksen)
14.02 Historiens Hus, Odense. Historisk Foredragsforening. Optakten til Odense. Hvad viser de
arkæologiske fund? (60)
28.02 Dalum Kirkes Annex/Dalum menighedsråd / Dalum lokalhistoriske Arkiv: Før Odense. Om
Odense-området i vikingetiden og tiden forud. (90).
14.03, 21.03, 04.04, 11.04, 18.04: Syddansk Universitet, Folkeuniversitetet: Hvor mennesker
mødtes. (tilrettelægger) (25)
19.03 Sydvestjyske Museer, Ribe. Seminaret ”Ældre jernalders gravskik i Sydjylland”: Kremering,
kogning, konstruktion af veje og andre aktiviteter på ældre jernalders gravpladser. (60)
19.03 Sydvestjyske Museer, Ribe. Seminaret ”Ældre jernalders gravskik i Sydjylland”:
Ligbrændingsteknik - fordomme, fakta og forsøg. (60).
04.04 Syddansk Universitet, Folkeuniversitetet: Mennesker mødes. Samlingssteder i bronze- og
jernalder. (25)
09.04 Odense Bys Museer/Kulturarv. Hvilket sted var gravpladsen i jernalderen? (18).
10.04 Odense Bys Museer, studerende fra Saxo-instituttet, Københavns Universitet: Odense Bys
Museers arkiv og arkiveringspraksis i 150 år. (10).
10.04 Odense Bys Museer, studerende fra Saxo-instituttet, Københavns Universitet:
Metaldetektorer, amatørarkæologer og museer (10).
24.04 Arkæologiens Hus/Harja. Har Odense en fortid? Hvad ved vi om det ældste Odense? (25)
15.05 Odense Bys Museer: Præsentation af bogen ”Skåltegn og bægermærker. ”Ib og Jørgen og de
mange, mange sten”. (50)
31.05 Syddansk Universitet, Det 32. tværfaglige vikingesymposium. Lå Odenses forgænger 8,5 km
fra Skt. Knuds kirke? (75).
27.07 Munkebo Kajakklub. Kulturhistorisk kajaktur. Mellem fjord og nor – vikingernes spor i
landskabet. (25).
21.08 Lusehøj ved Voldtofte (historisk vandretur). Da Voldtofte var Verdens centrum. (35).
91
25.08 Dysserne ved Lindeskov, Ellested (historisk vandretur). Historisk Samfund for Fyn.
Bondestenalderens storstensgrave. (50).
18.09 Møntergården. Odense og opland i vikingetiden – og dannelsen af kulturlag (15).
23.10 Kulturmaskinen, Odense Bys Museers forskningsudvalg. Odense og andre centre. (8)
23.10 Arkæologiens Hus, Harja. Fra Mathias Henriksen Schact til Mogens Bo Henriksen.
Arkæologisk indsamling på Fyn i 325 år. (30).
24.10 SDU, Folkeuniversitetet. Krig og konflikt. Hvad fortæller de arkæologiske fund? (30).
31.10 SDU, Folkeuniversitetet. Optakten til Odense. Odense og omegn i sen jernalder og vikingetid
(40).
14.11 Kolding/ODM-årsmøde. Hvordan blev de døde brændt i oldtiden – og lidt om hvordan man
forener to store interesser. (100).
14.11 Kolding/ODM-årsmøde. Fra 1-12250 - på 111 år! Fyns Stiftsmuseums indsamling af oldsager
1860-1972. (100).
21.11 OBM/Kulturarv. Fra kolonner i en protokol til poster i et regneark. Digitalisering af Fyns
Stiftsmuseums protokoller fra 1860-1972 (30).
26.11 Odense Bys Museer, Seminar om indsamlingsstrategier for arkæologi og nyere tid. Passiv
indsamling af arkæologiske genstande. Hvordan sikrer vi kvalitet frem for kvantitet? (40).
4.12 Arkæologiens Hus/Harja. Detektorfund. Praksis i Odense Bys Museers håndtering. (30)
(Maria Elisabeth Lauridsen)
12.12 Foredrag for HARJA: Udgravninger og fund fra året der gik (særskilt indlæg om udgravningen
på I. Vilh. Werners Plads).
(Michael Borre Lundø)
25-26.05: ”Fra fortidsminde til formidling”. Formidling i ”Jernalderlandsbyen” i Næsby i forbindelse
med jernaldermarked.
(Kirsten Prangsgaard)
07.03 Rituel ild. Kogestensgruber og –grøfter på Fyn, Kosmologien i yngre bronzealders lokale
kulturlandskab, Holstebro Museum.
15.11 Nyt på Fyn: Huse med forsænkede husgulve fra neolitikum og ældre bronzealder, Fagligt
orienteringsmøde, Organisationen af Danske Museer, Kolding.
(Kristine Stub Precht)
29.01 Undervisning på Torstedskolen, Horsens. Vikingetid til 4. klasse. 27 elever + 1 lærer. 13.02
Opmålingskursus på totalstation for OBM9776
18.02 Opmålingskursus på nye GPS-enheder for Kulturarv, arkæologi
01.03 Basiskursus MapInfo for kulturarv
08.03 Basiskursus MapInfo for kulturarv II
15.03 Brugerfunktioner MapInfo for kulturarv
92
04.04 Brugerfunktioner MapInfo for kulturarv II
10.04 Oplæg datahåndtering for studerende fra KU
17.04 Oplæg om ny GPS ved Kulturarv
06.05-07.05 Basiskursus MapInfo ved ODM
29.05-30.05 Brugerfunktioner MapInfo ODM
12.06 Arkæologisk GIS-Forum, Museum Sønderjylland (2 oplæg)
25.06-26.06 Basisfunktioner MapInfo ODM
08.10 Totalstationskursus OBM9776
09.10 GPS-kursus + tegnestuefunktioner
(Mads Runge)
25.04 Dannelsen af regionale bebyggelsesmønstre i sen bronzealder og ældre jernalder. Ph.d.forsvar, Aarhus Universitet (ca. 35 deltagere).
08.08 Foredrag om arkæologi for ”Akademiet For Talentfulde Unge” (ca. 45 deltagere)
06.09 Regional settlement patterns at the transition from Bronze Age to Iron Age in Denmark.
EAA. Pilsen, Tjekkiet (ca. 50 deltagere)
10.09 Kulturarven som værdi – arkæologi som værdiskaber. Kultursstyrelsens årsmøde, Nyborg
(ca. 40 deltagere)
(Jens Toftgaard)
26.02. Historikere i museumsverdenen, SDU karrieredag (50)
05.03 Skønånder, øer og søhelte. Gadenavne i Aarhus 1870-1920, Folkeuniversitetet i Aarhus (50)
13.03 Odense bymidte siden 1850. Skabelsen af et moderne centrum, Karen Brahe Selskabet (25)
11.04 Byens rum i centrum. Undervisning ved Historisk Afdeling, Aarhus Universitet (12)
07.05 Odense i forvandling, Café Stiften (100)
14.05 Byvandring Bilen i centrum (50)
30.05 Ph.d.’er på de danske museer, Unimus-konference Aalborg Universitet (60)
07.08 Karriereveje i den danske museumsverden, Gymnasieskolernes sommer-camp (50)
20.08 Byvandring Thomas B. Thriges Gade (50)
02.09 Et forskningsprojekt om centralitet, Dansk Komite for Byhistories årsmøde (30)
01.10 Odenses byudvikling i 150 år, Byudviklingsteam, BKF (12)
07.11 Aalborgs moderne centrum, Folkeuniversitetet i Aalborg (20)
26.11 Strategisk indsamling ved danske museer, Indsamlingsstrategi-seminar, Odense Bys Museer
(50)
(Jannie Amsgaard Ebsen)
10-04: Undervisning i arkæologisk feltkonservering for Saxo-Instituttet på OBM
15-04: Undervisning i kemikaliehåndtering for Odense Kommunes superbrugere
24-04: Undervisning i arkæologisk feltkonservering for Saxo-Instituttet på KU
Fra 7-08 til 18-12: 25 formidlingsarrangementer/undervisningsforløb i ”Arkæologens Værksted”
01-09: 2 rundvisninger i Fyn Midt i Verden
09-09: 1 uges konsulentarbejde/undervisning på Islands Arkæologiske Institut, Reykjavik
93
01-11: Undervisning i kemikaliehåndtering for Odense Kommunes superbrugere
12-11: Åbent hus på Bevaring for Museumsklubben
(Dorte Gramtorp)
30-09 Censor Konservatorskolen
12-11 Åbent hus på Bevaring for Museumsklubben
(Jens Gregers Aagaard)
12-11 Åbent hus på Bevaring for Museumsklubben
Fra 7-08 til 18-12: 6 formidlingsarrangementer/undervisningsforløb i ”Arkæologens Værksted”
(Ejnar Stig Askgaard)
10.01
Rundvisning Adm. dir. Carlsberg Norden
14.01
Rundvisning privat gruppe
15.01
Introrundvisning for nye værter
23.01
Rundvisning. Historikeren Bryan Andreasen fra Abraham Lincoln Presidential
Museum & Library sammen med journalist Regner Hansen
12.02
Rundvisning, kinesisk trup fra det Indre Mongoliet, Den kinesiske Ambassade.
19.03
Besøg hos den kinesiske ambassadør.
20.03
Undervisning H.C. Andersen-kursus, SDU.
01.04
Foredrag, H.C. Andersens Priskomite.
02.04
H.C. Andersens fødselsdag.
05.04
Besøg hos den japanske ambassadør.
16.04
Rundvisning Zentropa, ved Sophie Frandsen
18.04
Generalforsamling, H.C. Andersen Samfundet – Odense.
25.04
Rundvisning, Ankica Puskaric fra Ivanas Eventyrhus, Kroatien.
05.05
Rundvisning kinesiske gæster af Maersk og Odense Kommune.
08.05
Rundvisning, Kwansei Gakuin Universitet, Japan i anl. af universitetets forstående
jubilæum/ Kurushima Takehiro.
14.05
Foredrag for Fynske Minder-Klubben og H.C. Andersen Samfundet: ”Tællelyset”.
15.05
Byvandring i anl. af Søren Kierkegaard-dage i Odense.
16.05
Års- og præsidiemøde i H.C. Andersens Fond.
17.05
Repræsentation, Aros ”Gold”.
25.05
Officiel rejse til Kina, samarbejdsaftale Lu Xun-museet, Shauxeng, konference.
24.06
Rundvisning og møde med professor Alison Syme, University of Toronto.
27.06
Rundvisning. Den svenske ambassadør Inga Eriksson Fogh med mand samt konsul
Jens Erik Hempel-Hansen.
06.07
Rundvisning af kinesiske journalister.
14.08
Bogpræsentation, Fyens Stiftstidende.
19.08
Foredrag: Reisekammeraten, Andersen Festivals.
94
22.08
Rundvisning. Stage Entertainment Rusland, pr tour samt interviews
26.08
Rundvisning, japanske gæster af Odense kommune (Honda).
05.09
Miniforedrag vedr. frimærkemotiverne i anl. af Post Danmarks nye H.C. Andersenfrimærker.
06.09
Foredrag på Broholm, ”H.C. Andersen og Herregårdene”.
09.09
Rundvisning.
11.09
Foredrag ved konferencen for forfatter- og komponistmusser i Norden, Reykjavik.
16.09
Rundvisning, Kulturministeriets Forskningsudvalg.
20.09
Rundvisning, H.C. Andersens Barndomshjem.
28.09
Foredrag til H.C. Andersen Samfundets udflugt Broholm, Regisse Kilde og Svendborg.
02.10
Rundvisning og møde med Catherine Nisbet, Nuneaton Museum & Art Gallery.
03.10
Rundvisning og møde med kinesisk delegation, Mr. Wang ang. temaparker i Kina.
09.10
Rundvisning delegation fra Funabashi i anl. af 25 års venskabsjubilæum.
09.10
Rundvisning rejsejournalister fra asiatiske lande, krydstogts info, Visit Odense.
10.10
Rundvisning, den amerikanske kulturattache Emily Ronek.
10.10
Rundvisning i H.C. Andersens Barndomshjem, Odense Kommune.
23.10
Foredrag, Folkeuniversitetet.
29.10
Rundvisning, repræsentant for julemarkedet i Moskva.
13.11
Rundvisning, Mary-Claire King med følge v. prof. Anne Marie Mai.
14.11
Rundvisning BL Danmarks Almene Boliger, ”H.C. Andersen og Norden”.
26.11
H.C. Andersen-Samfundet. Miniforedrag: ”Odense Adelige Jomfrukloster”.
05.12
Rundvisning, Delegation fra Shanghai, Kina. Byens gæster.
10.12
To fordrag. Juleakademiet v. Julemarkedet. ”Grantræet”, ”Den lille Pige med
Svovlstikkerne”.
17.12
Rundvisning og møde ang. temaparker. Mr. Hwang, Yohan - Director of History and
Cultural Heritage Division, Mayor's Department, City of Seoul, Sydkorea med følge.
21.12
Live stream fra Point Youth Theatre, Eastleigh, England i H.C. Andersens Hus. ”The
Little Matchgirl.”
4.8 Artikler
(Lise Gerda Knudsen)
Guidebogen: Den Fynske Landsby. En landsby fra H.C. Andersens tid. 2013. Med Ejnar Askgaard.
(Henrik Lübker)
“Boghveden” i Fyens Stiftstidende 10.05
”Stoltheden kostede livet” i Fra H.C. Andersens eventyrlige kuffert, Fynske medier 2013
(Ellen Egemose)
Ansigt til ansigt, artikel i udstillingskataloget ILDSJÆL – Anne Marie Carl-Nielsen 150 år, Odense Bys
Museer, 2013.
95
Dagens mand 2013, artikel i Fynske minder, Forlaget Odense Bys Museer, 2014.
På tur med Anne Marie Carl-Nielsen, rutefolder, 14.000 eksemplarer, Odense Bys Museer, 2013.
Manuskript og speak til fem film af 3-4 min. varighed om Anne Marie Carl-Nielsen (2013):
Fløjtespilleren, Nr. Lyndelse, Rytterstatuen af IX, Ribe Domkirkes bronzedøre, Uffe, Kolding Bypark og
Voksskitser – Anne Marie Carl-Nielsens arbejdsproces.
Carl Nielsen Museet og Carl Nielsens Barndomshjem, informationsfolder om Carl Nielsen Museet og
Carl Nielsens Barndomshjem med indstik om året aktiviteter, 2013.
Med billedhuggerens øjne, undervisningsmateriale til særudstillingen ILDSJÆL – Anne Marie CarlNielsen 150 år. Tovholder på materialet.
(Lise Kapper)
Kort artikel til folderen til ”Lige i Øjet – filmplakater fra Polen”
Kort artikel til folder ifm en udstilling af polske filmplakater i Cinemateket/DFI
Artikel om ”Lige i øjet” samt omtale af ”Space Invaders over Brandts” i Fynske Minder 2014.
(Anne Jette Christiansen)
23.06.:
Kronik om billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen i anledning af hendes 150 års
fødselsdag bragt i: Jydske Vestkysten.
29.07.:
Kronik om billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen i anledning af hendes 150 års
fødselsdag bragt i: Fyens Stiftstidende.
(Christian Hviid Mortensen)
A Museological Approach: Radio as intangible Heritage, Soundeffects, 2, 2, s. 21-35 (2013).
Mortensen, C.H. & Madsen, J.W.: The Sound of Yesteryear on Display: Evoking Nostalgia through
exhibition Design. POPID, Rotterdam, 30. Januar – 1. februar 2013.
Sammen med Vestergaard, V.: Embodied Tuning: Interfacing Danish Radio Heritage. Cultural
Heritage, Creative Tools and Archives, København, 26.-27. Juni 2013.
Embodied Tuning: Interfacing Danish Radio Heritage. Methodologies of Sound Art Curating /
Curating Sound, Karlsruhe, 19.-21. August 2013.
Sammen med Madsen, J.W.: The Sound of Yesteryear on Display: A Re-thinking of Nostalgia as a
Strategy for Exhibiting pop/rock Heritage. Nostalgias, Margate, 9.-10. November 2013.
Beyond the archive: Remediating Danish radio heritage through embodied tuning. LARM: Digital
Archives, Audiovisual Media and Cultural Memory, København 14.-15. November 2013.
Sammen med Danielsen, O., Laursen, D., Rørbæk, A. & Schrøder, K.: Patterns of Interaction:
Exploring the institutional communication of museums on Facebook. NODEM 2013, Stockholm, 1.3. December 2013.
Sammen med Vestergaard, V.: Embodied Tuning: Interfacing Danish Radio Heritage, Journal of
Interactive Humanities, 1, 1 (2013)
(Ole Selmer Hjernø)
Artikel om gravtræ over Hans Rasmussens to døtre. Publiceret i Odense Bys Museers nyhedsbrev,
april 2013.
(Jakob Bonde)
Arkæologi på motorvejen. Fynboer og Arkæolog nr 2. 2013.
96
(Jakob Tue Christensen)
Odense Adelige Jomfrukloster sammen med Barbara Zalewski m.fl. Realdania Byg A/S 2013
(Lisbeth Eilersgaard Christensen)
Christensen, Lisbeth Eilersgaard, i tryk: Stednavne og arkæologi omkring Jelling i Østjylland.
I:Eggert, Birgit & Steenholt Olesen, Rikke (red.) Navne og skel. Rapport fra 15. Nordiske
Navneforskerkongres i Askov 6.-9. juni 2012. [Fagfællebedømt artikel]
Christensen, Lisbeth Eilersgaard, i tryk: Stednavne, centralpladser og vækstcentre – om
tolkningsvalg og betydningsrelationer. I: Eggert, Birgit, Peder Gammeltoft & Rikke Steenholt
Olesen (red.) Spor og linier. Festskrift til Bent Jørgensen. [Fagfællebedømt artikel]
(Jesper Hansen)
Hansen, Jesper 2013: Stolt af Stedet – kend dit kulturlandskab. Fynske Minder 2013. s. 54-63.
Hansen, Jesper 2013: Pjecen ”Landsbyen
(Mogens Bo Henriksen)
Henriksen, Mogens Bo & Peter Vang Petersen: Valkyriefund. Skalk 2013:2, s. 3-10.
Henriksen, Mogens Bo: Odenses forgænger – eller: én af mange. I: L. Bisgaard, M. Bruus & P.
Gammeltoft (red.): Beretning fra toogtredivte tværfaglige vikingesymposium, s. 68-83. Højbjerg.
Henriksen, Mogens Bo: Forord. I: J. Svenstrup & I.I. Dahl: Skåltegn og bægermærker på Sydvestfyn.
Feltarbejde og forsøg med hugning. Hvidbjørns rejser X, s. 6-7.
Henriksen, Mogens Bo & Michael Borre Lundø: På høje tid! Fynboer og Arkæologi 2013:1, s. 24-27.
Henriksen, Mogens Bo: Sjældent har så mange skrevet så meget om sådan en lille ting. Fynboer og
Arkæologi 2013:2, s. 13-14.
Henriksen, Mogens Bo: Bogpræsentation på Odense Bys Museer 15. maj 2013. Fynboer og
Arkæologi 2013:2, s. 21.
Henriksen, M.B. et al. (red.): Fynboer og Arkæologi (nr. 1-2).
Hertil kommer et antal tekster til museets hjemmeside www.museum.odense.dk , til Historisk
Atlas http://historiskatlas.dk/, til Mogens Bo Henriksens blog om ligbrænding og brandgrave
http://blog.museum.odense.dk/mogens-bo-henriksen/ samt til eksterne hjemmesider.
Mogens Bo Henriksen har endvidere lavet peer reviev på to fagartikler i 2013.
(Michael Borre Lundø)
Mogens Bo Henriksen & Michael Borre Lundø. På høje tid. Fynboer og arkæologi, nr. 1, 2013.
Jakob Bonde & Michael Borre Lundø. Arkæologi på Motorvejen. Fynboer og arkæologi, nr. 2, 2013.
(Kirsten Prangsgaard)
Prangsgaard, K.: Vollsmoses rødder – Jagten på historien. Fynske Minder 2013, s. 139-147.
Prangsgaard, K: Pottery. I: S.H. Andersen 2013: Tybrind Vig. Submerged Mesolithic Settlements in
Denmark. s. 277-289.
(Mads Runge)
Harvig. L., M. Runge, M. Borre Lundø (in press): Typology and function of Late Bronze Age and
97
Early Iron Age cremation graves – a microregional study. Danish Journal of Archaeology.
Runge, M. (2013): Yngre bronzealders dødekult indenfor et 350 hektar stort undersøgelsesområde
sydøst for Odense. I: S. Boddum, M. Mikkelsen & N. Terkildsen (red.): Dødekulten i yngre
bronzealders kulturlandskab. Seminarrapport fra seminariet ”Bebyggelsen i yngre bronzealders
lokale kulturlandskab” afholdt i Viborg, 8. marts 2011. Yngre bronzealders kulturlandskab vol.3,
2013, s. 9-23.
Runge, M. (in press): Forskning på museerne. Ph.d.-projektet ”Dannelsen af regionale
bebyggelsesmønstre i sen bronzealder og ældre jernalder”. Fynske Minder 2014
(Jens Toftgaard)
Toftgaard, Jens 2013: Forbruget i centrum. Dannelsen af rivaliserende byrum i Odense centrum ca.
1860-1920, Johs. Nørregaard Frandsen og Jens Toftgaard (red.): Odense i forvandling, s. 71-100.
Toftgaard, Jens 2013: Indledning (m. Johs. Nørregaard Frandsen), Johs. Nørregaard Frandsen og
Jens Toftgaard (red.): Odense i forvandling, s. 5-12.
Toftgaard, Jens 2013: Stationsbyen, Kulturlandskabsfolder
Toftgaard, Jens 2013: Velfærdsbyen, Kulturlandskabsfolder
(Jannie Amsgaard Ebsen)
”Bevaring og konservering af arkæologisk jern”. SDA, Fund & Fortid, nr. 2-2013.
(Ejnar Stig Askgaard)
”Til Madame Bunkeflod fra hendes hengivne H.C. Andersen”, in Fynske Minder 2013
Tællelyset, Mediemuseet 2013
H.C. Andersen i den Fynske Landsby, Odense Bys Museer 2013
”Til Madame Bunkeflod fra hendes hengivne H.C. Andersen” in Anderseniana 2013
”Den lille Pige med Svovlstikkerne” in Fra H.C. Andersens eventyrlige verden, Fynske Medier, 2013.
”Hvad Fatter gjør, det er altid det Rigtige” in Fra H.C. Andersens eventyrlige verden, Fynske Medier,
2013.
”Prindsessen paa Ærten”, in Fra H.C. Andersens eventyrlige verden, Fynske Medier, 2013
”Hans Christian Andersen als bildender Künstler“ in WortBild Künstler. Von Goethe bis Ringelnatz.
Und Herta Müller. Hatje Cantz Verlag, Ostfildern 2013.
Bidrag til Raphael Kadushins artikel om H.C. Andersen i magasinet Conde Nast Traveler, USA 2013.
(Torben Grøngaard Jeppesen)
Stedets betydning og fortællingens kraft. Fynske Minder 2013
Danskhed i det fremmede? Fynske Minder 2013
De Vilde Svaners videre færd. Fynske Minder 2013
4.9 PR og markedsføring
H.C. Andersens Hus + Barndomshjem
H.C. Andersen Eventyrhus
49
124
98
Børnekulturhuset Fyrtøjet
17
Carl Nielsen Museet + Barndomshjem 36
Den Fynske Landsby
77
Fyns Kunstmuseum til 01.07
16
Mediemuseet
35
Møntergården – alle tiders museum
105
Møntergården – udgravning TBTG
156
Odense Bys Museer – diverse
9
Total
623
(Lise Gerda Knudsen)
28.05
TvFynoptagelser i Den Fynske Landsby
10.06
Indslag i TvFyns nyheder vedr. optagelser af 1864 i Den Fynske Landsby
27.06
Indslag i TvFyns nyheder vedr. ankomsten af hawkmissil på Møntergården
31.08
Interview til Fyens Stiftstidende vedr. den digitale formidling af ’Fyn – midt i verden’
(Henrik Lübker)
10.03: Pressemeddelelse: Gækkebrevsudstilling
06.06: Interview: P5 Danmark
15.06: Interview: Sommer med eventyrdigteren: JyllandsPosten
10.08: Interview: Fyens Stiftstidende (H.C. Andersen Festival)
19.08: Interview: Fyens Stiftstidende (Kærlighedens ansigter)
11.10: Interview: Fyens Stiftstidende (Forvandlinger)
23.12: Interview: Radio VLR (I Andersens fodspor)
(Benedikte Jeppesen)
28.05 Tv2 – På job
27.06 Interview til Klubben
(Ellen Egemose)
Januar interview til Fyens Stiftstidende om udstillingen KÆRLIGHEDENS LABYRINT.
14.02. Interview til TV2 Fyn – ”Kærlighed, Kierkegaard og Valentin”.
10.06 Interview til P1 Morgen, ”Komponistens kone var billedhugger”.
21.06 Interview til TV2 Fyn – Fejringen af Anne Marie Carl-Nielsens 150-årsdag.
10.07. Interview til Ugeavisen Odense – ”Ellen skaber rum til fordybelse”.
I relation til fejringen af Anne Marie Carl-Nielsens 15o er der medvirket til markedsføring i diverse
trykte og sociale medier.
(Børnekulturhuset Fyrtøjet)
Har lavet rundvisninger for udenlandsk presse (italienske, tyske, russiske, kinesiske, norske
journalister – samt japanske TV-selskaber).
TV-optagelse med Josefine Ottesen i Fyrtøjet.
99
(Lise Kapper)
YOUNG DOCS, rundtur til uddannelsesinstitutioner på Fyn og distribution af flyers,
afslutningsarrangement: plakater samt omtale af afslutningsarrangementet på www.fyens.dk
”Lige i Øjet – filmplakater fra Polen”, anmeldt af Malene Birkelund i Fyens Stiftstidende
”Space Invaders over Brandts” - 3 citybannere placeret i gågaden og i nærheden af Brandts samt
plakater og flyers, placeret i gadebilledet, på kultur- og uddannelsesinstitutioner og i musik- og
computerspilsbutikker.
Redaktionel omtale: Fyens Stiftstidende (henvisning 29/9 samt artikel 4/10),
Ugeavisen(henvisning, note samt artikel 2/10) og på TV2Fyn (klippet indslag 4/10). Omtalt på blogs
som This Is Odense samt videobloggen Spilministeriet. Facebook: arrangementer, udstillinger, mm.
er blevet markedsført via enkeltstående begivenheder og som opslag på YOUNG DOCs side,
Brandts´ side og Mediemuseets side.
(Ellen Warring)
28.08
TV2 Fyn midt i verden
(Jakob Bonde)
12.02: Nyhedsbrev til vejdirektoratet. Arkæologiske udgravninger langs motorvejen mellem
Middelfart og Nørre Åby.
13.02: Tekst til OBM´s hjemmeside ”Her graver vi” om motorvejsgravningerne mellem Middelfart
og Nørre Åby samt udgravninger i forbindelse med omlægning af Aulbyvej.
02.04: Bidrag om motorvejsudgravningerne til Odense Bys Museers nyhedsbrev.
03.04: Presseskrivelse til Vejdirektoratet vedrørende arkæologiske udgravninger på motorvejen
mellem Middelfart og Nørre Åby.
12.04. Live radio-interwiev fra studiet i P4-Fyn ang. de arkæologiske udgravninger ved Aulbyvej.
(Jakob Tue Christensen)
Diverse i forbindelse med Thomas B. Thriges Gade projektet.
Filmoptagelser i forbindelse med åbningen af Fyn Midt i Verden og udgivelse af bogen Odense
Adelige Jomfrukloster.
(Mogens Bo Henriksen)
Mogens Bo Henriksen har i 2013 deltaget i en lang række af avisinterviews samt radio- og tvoptagelser med lokale, regionale og nationale medier. Sidstnævnte har omfattet et længere
indslag i DK4’s serie Arkæologien Rundt om detektorarkæologi på Nordøstfyn og et indlæg i et
debatprogram om ”kulturarven til salg” på DR1-programmet Alle tiders historie. Det er sjældent,
at lokalmuseernes arkæologer når igennem til de internationale medier, men det skete i det tidlige
forår 2013 efter fundet af en valkyriefigur ved Hårby. Det engelske magasin Current World
Archaeology Magazine (vol. 58) og det amerikanske Archaeology may/june 2013 bragte små
artikler om fundet. Selv den engelske avis The Guardian bragte et indslag om valkyrien
(http://www.guardian.co.uk/culture/2013/mar/04/viking-valkyrie-figurine-british-museum).
100
(Kirsten Prangsgaard)
13.03 Asbjørn Mølgaard Sørensen, Videnskab.dk: vedr. Galgedil, vikingetids gravplads på Nordfyn.
(Jens Toftgaard)
03.05 Optog og 1. maj, DR P1 Orientering Weekend
08.05 Ny bog om Odense i forvandling, Odense Ugeavis
08.05 Ny identitet søges til Odense, Fyens Stifttidende
04.06 Odense i Forvandling, DR P4 Fyn
07.10 Thomas B. Thriges Gade som politisk sag, DR P1 Orientering
09.10 Odense Bys Museer dropper Jim Lyngvild, Fyens Stifttidende
09.10 Handel med kulturarv, DR P4 Fyn
(Dorte Gramtorp)
10-08 DK4, program om danefæ
25-06 Voksskitser, Anne Marie Carl Nielsens arbejdsprocesser, youtube
(Jannie Amsgaard Ebsen)
27-06 DR, Aftenshowet, indslag om fund fra TBT-udgravningen.
(Ejnar Stig Askgaard)
05.01
Interview med Bulgarian National Radio
16.01
Interview Mina Bendixen, Dynebanden Radio VLR
22.02
Interview Familiekanalen. TV ved Tommy Schou og Lassse Ilskov
07.03
Interview TV2Fyn vedr. Eventyrhuset.
18.03
Interview Fyens Stiftstidende ang. Eventyrhuset, Jesper Mads Eriksen.
25.03
Interview TV2 Fyn vedr. ”Tællelyset”
25.03
Byvandring med Fyens Stiftstidende, Jesper Mads Eriksen.
27.03
Interview Fyens Stiftstidende.
15.04
Interview Gitte Mikkelsen, Dansk Bygningsarv
17.04
Interview Fyens Stiftstidende, vedr. H.C. Andersen Festivals
22.04
Interview Fyens Stiftstidende vedr. H.C. Andersen og Søren Kierkegaard.
13.05
Interview TV2 H.C. Andersen og Kierkegaard.
16.05
Interview TV2
21.05
Interview Fyens Stiftstidende.
01.06
Interview, Japans TV
04.09
Interview, Japansk TV (TBS; Tokyo Broadcasting System)
22.10
Interview, Kinesisk TV hold.
(Torben Grøngaard Jeppesen)
Lang række interviews til aviser, TV og radio om HCA Eventyrhus, HCA Fodspor, HCA-satsninger
101
generelt, Møntergården, udvikling af museumsområdet og Kina-satsninger med H.C. Andersen i
front.
4.10 Erhvervelser
(Enheden Historie)
De historiske samlinger er i 2013 blevet forøget med ca. 260 individuelle numre, hvoraf en del
omfattede mange genstande. Det mest omfattende blev erhvervet fra Dalum Papirfabrik. Derfra
modtog museet 44 genstande. Alt fra lockers til prøveudstyr, råvarer og færdigvarer. Under
arbejdet på fabrikken, blev museet opmærksomt på en helt tillidsrepræsentant-kontor, som stod
uændret siden ca. 1990 med mange hundrede større og mindre genstande fra møbler til
skriveredskaber, fra cigaretpakker til kartoteker. Det blev hjemtaget som en helhed under 25
numre.
Odense Staalskibsværft og Lindøværftet, som er genstand for udforskning i øjeblikket leverede 39
genstande: arbejdstøj, redskaber, en budcykel m.m.
Fra Odense Konservesfabrik indgik 13 effekter, hovedsagelig henkogt mad fra Anden Verdenskrigs
tid.
Fra Nordjyllands Historiske Museum har Odense Bys Museer overtaget en stor glassamling
stammende fra Fyns Glasværk. 19 genstande herfra blev registreret i 2013.
Fra Caroline Høgsberg Petersens dødsbo, Marstal overtog museet 19 stykker legetøj og andet som
havde reference til Odense ca. 1900.
Fyns Kunstmuseum blev integreret i den nye institution ’Brandts’ i sommeren 2013. I den
forbindelse blev 29 billeder og andre værker overført til Odense Bys Museer. Det drejer sig mest
om afbildninger af erhvervsfolk og honoratiores fra Odense.
Danmarks Mediemuseum hjemtog 2 numre:
Svendebreve, uddannelsesbeviser og karakterblade for svendeprøve skænket af Ulla Gorm
Pedersen, Grafisk Uddannelsesudvalg (4 stk.) sag 01813 samt
Labelprinter af mærket Xeikon 320 S (1 stk.) sag 00247.
(H.C. Andersen Hus)
Foruden erhvervelser af sprogversioner af H.C. Andersens værker skal nævnes
HCA/2013/4
HCA/2013/5
HCA/2013/6
HCA/2013/7
HCA/2013/8
HCA/2013/9
HCA/2013/10
Brev fra H.C. Andersen til Ida Koch, 1870
Brev fra H.C. Andersen til Ida Koch, 1869
Brev fra H.C. Andersen til Ida Koch, 1873
Dedikationseksemplar fra H.C. Andersen til Jørgen Hansen Koch, 1849
Klip tilskrevet H.C. Andersen til Inger Koch, ca. 1870
Klip tilskrevet H.C. Andersen til Inger Koch, ca. 1870
Originalt portrætfotografi af H.C. Andersen, 1865
102
HCA/2013/11
HCA/2013/25
HCA/2013/26
HCA/2013/27
HCA/2013/33
HCA/2013/38
HCA/2013/52-56
Wulff,
HCA/2013/60
23 originallitografier af Markan Christensen
Originalt digtmanuskript af H.C. Andersen, 1830
Bornholmerur, beskrevet i eventyret ”Kometen”
Stereoskop af den tidligste model (Brewster), ca. 1860
Akvarel af Niels Larsen Stevns, 1929
H.C. Andersens sørgekantate over Fr.VI, 1840
Fem originaludgaver doneret af H.C. Andersen til veninden Henriette
privatindbundet af Henriette Wulff, 1832-1840
Originalt juletræsklip af H.C. Andersen, ca. 1850
4.11 Uddeponeringer
(H.C. Andersen Hus)
Tøjhusmuseet
Nationalmuseet
Medicinskhistorisk museum
Danmarks Tekniske Museum
Post og Tele Museet
Teatermuseet i Hofteatret
3 geværer med døllebajonetter samt granater
Kvinde- og herredragt, ca. 1860
Vaccinationsgrej, tandtænger
Telegraf og telegrafnøgle
Posthorn
Plakat fra Det Kgl. Teater
4.12 Udlån fra egne samlinger
(Carl Nielsen Museet)
17.08.12.-15.02.13
CNM/2009/0085: Carl Nielsen violin
CNM/2009/0085-0001: Bue til Carl Nielsens violin
CNM/2011/0068: 1. udgave af Min fynske Barndom
(dedikationseksemplar)
CNM/2012/0521: Håndskrevne spillemandsnoder
CNM/2012/0522: Håndskrevne spillemandsnoder
Udlånt til New York Philharmonic Archives
20.12.12-15.06.13
CNM/1984/1113: Blæktegning, original forsideillustration til Saul og
David
103
CNM/1984/2703: Skitsebog
CNM/1984/2710: Skitsebog, Anne Marie Telmányi
CNM/2013/0001: Noder til Helios med forside af Susette Cathrine
Holten, født Skovgaard
Udlånt til Skovgaard Museet
23.05.13-13.01.14
CNM/1956/0011 Skitse: Carl Nielsens hænder, gips
CNM/1984/0952 Fløjtespiller, bronze
CNM/1984/0955 Stående ko, bronze
CNM/1984/0957 Startende løber
CNM/1984/0958 Figur, bronze
CNM/1984/1093 Tegning i ramme
CNM/1984/1098 Tryk, forside nodehæfte
CNM/1984/1149 Kuglestøder, Bronze
CNM/1984/1150 Kuglestøder, Bronze
CNM/1984/1151 Kuglestøder, bronze
CNM/1984/1153 Ko, bronze
CNM/1984/1156 Stående tyr, bronze
CNM/1984/1157 Faun med barn, bronze
CNM/1984/1159 Lugekone, bronze
CNM/1984/1160 Stående pige, bronze
CNM/1984/1161 Ammende kvinde, bronze
CNM/1984/1162 Græssende hest, bronze
CNM/1984/1163 Ged, bronze
CNM/1984/1167 Græssende hoppe med føl, bronze
CNM/1984/1169 Stående føl, bronze
104
CNM/1984/1171 Skitse: Lugekone, bronze
CNM/1984/1172 Stående nøgen kvinde, bronze
CNM/1984/1174 Liggende får, bronze
CNM/1984/1175 Stående ko, bronze
CNM/1984/1176 Kattehoved, bronze
CNM/1984/1177 Knælende kalv, bronze
CNM/1984/1179 Bryder, bronze
CNM/1984/1180 Bryder, bronze
CNM/1984/1185 Skitse: Dreng, bronze
CNM/1984/1186 Kapgang, bronze
CNM/1984/1187 Liggende ko, gips
CNM/1984/1188 Siddende kvinde, bronze
CNM/1984/1189 Stående tyr, bronze
CNM/1984/1191 Skitse: Stående pige, bronze
CNM/1984/1192 Panterhoved, bronze
CNM/1984/1193 Skitse: Moder med barn, bronze
CNM/1984/1196 Skitse: Lugekone, bronze
CNM/1984/1199 Skitse: Knælende mand, bronze
CNM/1984/1200 Siddende pige, bronze
CNM/1984/1201 Rytmisk dans, bronze
CNM/1984/1203 Pige parat til udspring, bronze
CNM/1984/1204 Liggende ko, bronze
CNM/1984/1208 Kattehoved, bronze
CNM/1984/1209 Kattehoved, bronze
CNM/1984/1212 Diskoskaster, bronze
CNM/1984/1213 Stående mand, bronze
105
CNM/1984/1216 Skrigende ørn, bronze
CNM/1984/1217 Liggende får med lam, bronze
CNM/1984/1218 Skitse. Ko med nyfødt kalv, bronze
CNM/1984/1220 Skitse: Siddende løve, bronze
CNM/1984/1223 Skitse: Panter der ruller sig, bronze
CNM/1984/1224 Skitse. Ko slikker sig
CNM/1984/1225 Stående kamel, bronze
CNM/1984/1226 Siddende dreng, bronze
CNM/1984/1229 Skitse: Siddende dreng, bronze
CNM/1984/1230 Den lille pige med svovlstikkerne
CNM/1984/1232 Skitse: Sovende løvinde, bronze
CNM/1984/1233 Skitse: Liggende tiger, bronze
CNM/1984/1234 Liggende føl, bronze
CNM/1984/1236 Liggende ko, bronze
CNM/1984/1237 Stående dromedar, bronze
CNM/1984/1240 Drikkende kalve, bronze
CNM/1984/1241 Skitse: Kat med sildehoved, bronze
CNM/1984/1250 Liggende får med lam, bronze
CNM/1984/1251 Lugekone, bronze
CNM/1984/1255 Ko med kalv stående, bronze
CNM/1984/1256 Glammende ørn, bronze
CNM/1984/1259 Løber, mand, bronze
CNM/1984/1269 Høg, bronze
CNM/1984/1272 Skagens kone, bronze
CNM/1984/1273 Bacchantinde, bronze
CNM/1984/1274 Ikaros, engel på hovedet, bronze
106
CNM/1984/1275 Liggende ko med kalv, bronze
CNM/1984/1276 Herkules kamp mod minotaurus, bronze
CNM/1984/1277 Stående kvinde, bronze
CNM/1984/1279 To kalve, bronze
CNM/1984/1331 Skitse: Løve, gips
CNM/1984/1339 Skitse: Dyrefigur, marmor
CNM/1984/1378 Kalv der dier, Bronze
CNM/1984/1380 Skitse: Liggende får, bisquiet
CNM/1984/1389 Skitse: Stående kvinde, gips
CNM/1984/1391 Skitse. Spejdende ørn, gips
CNM/1984/1399 Udkast rytterstatue, gips
CNM/1984/1401 Tiger, porcelæn
CNM/1984/1461-0001 Maria, bemalet ubrændt ler
CNM/1984/1461-0002 Joseph, bemalet ubrændt ler
CNM/1984/1461-0003 Knælende hyrde, bemalet ubrændt ler
CNM/1984/1461-0004 Stående hyrde, bemalet ubrændt ler
CNM/1984/1461-0005 Liggende får, bemalet ubrændt ler
CNM/1984/1461-0006 Liggende får, bemalet ubrændt ler
CNM/1984/1461-0007 Liggende får, bemalet ubrændt ler
CNM/1984/1461-0009 Julefigur, ubrændt ler
CNM/1984/1461-0010 Julefigur, ubrændt ler
CNM/1984/1461-0011 Stående hund, bemalet ubrændt ler
CNM/1984/1461-0012 Æsel, bemalet ubrændt ler
CNM/1984/1461-0013 Hyrde med æsel, bemalet ubrændt ler
CNM/1984/1461-0014 Kamel, bemalet ubrændt ler
CNM/1984/1471 Anne Marie Carl-Nielsens hånd, gips
107
CNM/1984/1696 Hestehoved, gips
CNM/1984/1705 Siddende nøgen kvinde, gips
CNM/1984/1723 Skitse: Grønningen monument, gips
CNM/1984/1788 Skitse: Dreng med hænder på ryg, gips
CNM/1984/1849 Skitse: Fløjtespiller, gips
CNM/1984/1864 Skitse: Lugekone, gips
CNM/1984/1880 Pan, gips
CNM/1984/1900 Skitse: Frysende dreng, gips
CNM/1984/1905 Skitse. Kvinde med barn, brændt ler
CNM/1984/1909 Skitse: Zeus dier Almathea, gips
CNM/1984/1961 Skitse: Løve, gips
CNM/1984/1962 Skitse: Løve, gips
CNM/1984/1965 Skitse: Lugekone, gips
CNM/1984/1971 Skitse: Liggende læsende mand, ler
CNM/1984/1998 Skitse: Pige på havhest, ler
CNM/1984/2012 Skitse: Sirene, fugl, ler
CNM/1984/2099 Skitse: Johanneshoved, gips
CNM/1984/2100 Skitse: Lukashoved, gips
CNM/1984/2102 Skitse: Mathæushoved, gips
CNM/1984/2103 Skitse: Markushoved, gips
CNM/1984/2110 Pegasus på sten, bronze (Musikkens Genius)
CNM/1984/2111 Skitse: Forskrækket får, bronze
CNM/1984/2114 Kalv der klør sig, bronze
CNM/1984/2115 Skitse: Kalv i tøjr, bronze
CNM/1984/2117 Skitse: Dreng ser på hæl, bronze
CNM/1984/2120 Skitse. Kentauerhoppe, bronze
108
CNM/1984/2123 Kalkun ser ned, bronze
CNM/1984/2173 Hest, bronze
CNM/1984/2174 Flingart/Rytterstatuen af Christian IX
CNM/1984/2175 Grev Digeon de Monteton/Rytterstatuen af Christian
IX
CNM/1984/2178 Rytterstatue Chr IX, bronze
CNM/1984/2694 Skitser på papir, skitsebog
CNM/1984/2712 Skitser på papir, skitsebog
CNM/1984/2757 Skitser på papir, skitsebog
CNM/1984/2970 Skitse på papir, skitsebog
CNM/1984/2971 Skitser på papir, skitsebog
CNM/1987/0005 Kentauerdreng, bronze
CNM/1987/0006 Hest, bronze
CNM/1987/0007 Hest, bronze
CNM/1987/0012 Tyr bronze
CNM/1987/0013 Stående kalv, bronze
CNM/1987/0014 Kat med rotte, bronze
CNM/1988/0034 Nodehæfte
CNM/1988/0089 Skitse: Udkast til skulptur, Grønningen, gips
CNM/1988/0096 Chr.d.10 til hest, gips
CNM/1988/0097 Tre mænd, gips
CNM/1988/0099 Havfrue. Anne Marie Carl Nielsen
CNM/1992/0087 Skitser på papir, skitsebog
CNM/1993/0030-0001 Skitse på papir
CNM/1993/0032/0001 Løse skitser på papir
CNM/1993/0032/0002 Løse skitser på papir
109
CNM/1993/0032/0005 Løse skitser på papir
CNM/1993/0032/0007 Løse skitser på papir
CNM/1993/0032/0011 Løse skitser på papir
CNM/1993/0032/0026 Løse skitser på papir
CNM/1993/0032/0027 Løse skitser på papir
CNM/1993/0032/0030 Løse skitser på papir
CNM/1993/0032/0035 Løse skitser på papir
CNM/1993/0032/0036 Løse skitser på papir
CNM/1993/0032/0041 Løse skitser på papir
CNM/1994/0009 Noder 1
CNM/1995/0039 Fløjtespiller, gips
CNM/2009/0072 AMCN Original: Borende tyr
CNM/CHR243 Bacchus med druer, gips
CNM/CHR316 Podie, gips, til Christian IX monument
CNM/CHR317 Sokkel, Rytterstatue af Chr. IX
CNM/CHR357 Skulptur, gips, del af statuegruppe
CNM/CHR398 Musikkens genius, gips
Udlånt til Fyns Kunstmuseum, pr. 01.07.2013 Brandts
Overdragelser
CNM/2013/0002
Anne Marie Carl-Nielsen: Lugekone, bronze
CNM/2013/0003
Anne Marie Carl-Nielsen: Portræt af Carl Nielsen, buste
CNM/2013/0004
Sigurd Swane: Portræt af Carl Nielsen
CNM/2013/0005
Anne Marie Carl-Nielsen: Fløjtespiller, skulptur
CNM/2013/0006
Anne Marie Carl-Nielsen: Den lille pige med svovlstikkerne
CNM/2013/0007
Anne Marie Telmányi: Maren
CNM/2013/0008
Anne Marie Telmányi: Maren i køkkenet
110
CNM/2013/0009
Anne Marie Telmányi: Det kalydoniske vildsvin
CNM/2013/0010
Anne Marie Telmányi: Mor med solsikke, portræt af Anne Marie CarlNielsen
CNM/2013/0011
Anne Marie Telmányi: Anne Marie Carl-Nielsen arbejder på et
monument
CNM/2013/0012
Anne Marie Telmányi: Anne Marie Carl-Nielsen arbejder
CNM/2013/0013
Anne Marie Telmányi: Portræt af Carl Nielsen
CNM/2013/0014
Anne Marie Telmányi: Portræt af Carl Nielsen
CNM/2013/0015
Anne Marie Telmányi: Portræt af Carl Nielsen
CNM/2013/0016
Anne Marie Telmányi: Portræt af Maren
CNM/2013/0017
Anne Marie Telmányi: Portræt af Maren
CNM/2013/0018
Anne Marie Telmányi: Portræt af Maren
Overdraget til Odense Bys Museer/Carl Nielsen Museet i forbindelse
med Fyns Kunstmuseums fusion med Brandts 01.07.2013.
05.04.13 – 03.05.14
Roskilde Museum
HCA/XIII-97
01.08.13 – 21.01.14
H.C. Andersens kuffert ”Elefanten”
Museum Kunst der Westküste, Föhr
HCA/1963/31-0003
Tegning af H.C. Andersen
HCA/XXIII-A-1-0019
Tegning af H.C. Andersen
HCA/XXIII-A-1-0022
Tegning af H.C. Andersen
HCA/XXIII-A-1-0024
Tegning af H.C. Andersen
HCA/XXIII-A-1-0057
Tegning af H.C. Andersen
HCA/XXIII-A-1-0092
Tegning af H.C. Andersen
HCA/XXIII-A-1-0127
Tegning af H.C. Andersen
HCA/XXIII-A-1-0129
Tegning af H.C. Andersen
HCA/1977/192
Papirklip af H.C. Andersen
HCA/1993/321
Papirklip af H.C. Andersen
111
18.12.13 – 25.05.14
HCA/A-1045
Papirklip af H.C. Andersen
HCA/XXIII-B-14-B
Papirklip af H.C. Andersen
HCA/XXIII-B-5-B
Papirklip af H.C. Andersen
Schweizerisches Nationalmuseum, Landesmuseum Zürich
HCA/1944/17
Papirklip af H.C. Andersen
HCA/1963/89
Papirklip af H.C. Andersen
HCA/1970/186
Papirklip af H.C. Andersen
HCA/A-1044
Papirklip af H.C. Andersen
HCA/A-1116-U
Papirklip af H.C. Andersen
HCA/XXIII-B-5-E
Papirklip af H.C. Andersen
HCA/XVIII-44-0001
Eventyrmanuskript af H.C. Andersen
4.13 Konservering
I 2013 er der behandlet i alt 1600 genstande fordelt på grafisk, kulturhistorisk og arkæologisk
konservering. Derudover er 1787 genstande konserveret, klargjort og monteret i forbindelse med
udstillingen ”Fyn Midt i Verden”.
Magasinindretning og flytning af Mediemusets samlinger.
4.14 Samlinger og arkiver
Der er i løbet af 2013 scannet et meget stort antal analoge billeder fra museets arkæologiske arkiv,
og billedfilerne er konsekvent knyttet til den database, hvori arkæologiske fund indtastes
(Museernes Udgravnings Data – kaldet MUD).
Løbende klimamålinger i arkivet i 2013 har vist, at luftfugtigheden er for ustabil, og der er
påbegyndt tiltag i retning af at få klimaet forbedret. Dette arbejde fortsætter i 2014.
Magasinoprydningsprojektet MAGPAK 2 blev bragt til afslutning i 2013 – et mindre parti
genstande mangler dog endnu at blive fotograferet, før de kan magasineres endeligt. Dermed er
den forhistorisk arkæologiske samling fuldstændigt registreret.
2013 var året, hvor det lykkedes at nå i havn med registreringen af den del af Odense Bys Museers
meget omfattende oldsagssamling, der efter lukning af det åbne magasin på Hollufgård har
henligget nedpakket uden systematisk registrering. 2013 var også året, hvor det ved hjælp af en
bevilling fra Kulturstyrelsen lykkedes at få afsluttet arbejdet med digitaliseringen af protokollerne
fra Odense Bys Museers hovedsamling af oldsager (jf.
112
http://museum.odense.dk/viden/arkaeologi/arkaeologien-ved-obm/obm-protokoller). De
digitaliserede protokoller er blevet meget vel modtaget fra lokalhistorikere, amatørarkæologer og
ikke mindst fagarkæologer landet rundt, idet de her har fundet et uvurderligt søgeværktøj og en
let indgang til museets ældre hovedsamling. I 2013 blev Kulturstyrelsen søgt om midler til en
tilsvarende digitalisering af flere privatsamlinger, der indgår i museets samling, men desværre
modtog vi et afslag. Der søges igen i 2014, for vi finder det vigtigt, at data om hele museets
samling fra årene 1860-1972 bliver gjort tilgængelig i digital form.
I 2012 præsenterede to fynske amatørarkæologer, Ib Dahl og Jørgen Svenstrup, et planlagt projekt
om sydvestfynske skålsten. De ville gennemgå hidtil registrerede sten i landskabet omkring
Helnæsbugten og registrere evt. nyfund i en til formålet udarbejdet database. På baggrund heraf
ville de foretage analyser af skålstenenes udseende med henblik på at kunne spore sig ind på,
hvordan og måske dermed hvorfor de var fremstillet. Dette førte efterfølgende til en række forsøg
med hugning af skåltegn – og det hele blev samlet og formidlet i en bog, der blev udgivet ved et
arrangement på Odense Bys Museer i maj 2013. Undervejs i projektet har Mogens Bo Henriksen
fungeret som vejleder for de to amatørarkæologer, der selv har rejst midler til finansiering af
projektet inkl. udgivelse af bogen ”Skåltegn og bægermærker på Sydvestfyn”. Museet har
modtaget hele forfatterparrets omfattende og detaljerede dokumentationsmateriale, og som et
resultat af et frugtbart samarbejde har både amatørarkæologer og museet fået et rigtig godt og
meget anvendeligt resultat ud af projektet.
2013 var igen et rekordår med hensyn til detektorfund. Især har landskabet syd for Odense fjord
leveret mange fund i årets løb, men fra Midtfyn såvel som fra Nyborg-området er der også
indkommet mange metalgenstande. Det har derfor været nødvendigt at standardisere og
effektivisere håndteringen af de hundredvis af metalgenstande mest muligt, og det er bl.a. sket
ved videreudvikling af en række vejledninger og skabeloner, som tidligere er udarbejdet, men som
nu er særligt tilpasset til registrering af detektorfund. Udviklingen er foregået i tæt samarbejde
med de fynske amatørarkæologer. Vejledninger og skabeloner er gjort tilgængelige på museets
hjemmeside, således at amatørerne i størst muligt omfang kan udføre det grundlæggende
registreringsarbejde, før genstandene indleveres til museet
(jf.http://museum.odense.dk/viden/arkaeologi/guide-til-amatoerarkaeologer). Dette sparer
betydelige ressourcer i museets sagsbehandling, samtidig med, at det giver finderne en bedre
forståelse for, at de også har et medansvar for at registrere de kulturlevn, de hjembringer.
I alt 18.569 sager er behandlet i Odense Bys Museers magasindatabase. Her drejer det sig om nye
registreringer, nyplaceringer, omplaceringer og redigeringer.
4.15 Deltagelse i seminarer og kongresser
(Asger Halling Lorentzen)
06.02-14.02, studietur til USA vedr. Eventyrhuset
113
(Lise Gerda Knudsen)
12. – 14.03 ODMs Internationale formidlingsseminar 2013, Horsens
27. - 31.08 The 26th AEOM Conference in Germany 2013
(Henrik Lübker)
12.03 – 14.03 Internationalt formidlingsseminar 2013 ODM, Horsens
22.04 – 24.04 Inclusive Museum Conference, København
(Benedikte Jeppesen)
28.01 Måltidspuljen
09.04 Måltidspuljen
19.08 Frivillighed – frivillighedsakademiet
(Rikke Jahn Svinding, Dorrit Lillesøe, Lise Marie Nedergaard)
20.09 -22.09: Deltagelse i Børneteaterfestival i Horsens
(Susanne Kromann)
23.04. Kursus SD-løn Datawarehouse
(Gordana Rajic)
Engelsk
(Vibeke Sielemann)
23.04. Kursus S-løn Datawarehouse
18.09. Personalejuridiske emner
30.-31.10. PUF-Akademi, Med-underviserkonference
(Lise Kapper)
12-14.03
Deltagelse i ODMs Formidlingsseminar
13-14.05
Deltagelse i Kulturstyrelsens seminar om den nationale brugerundersøgelse
12.10-25.11 Studierejse i USA– ophold ved Newseum i Washington DC, besøg og møder på
museer i DC og New York.
(Anders Myrtue)
31.01
Restaureringsseminar, Århus
2404
Landbohistorisk Selskabs Årsmøde, Grindsted
03.05
Møllepuljemøde, Sneglerup
27. – 31.08 Association of European Open air Museums konference, Bayern. Bidrog med poster
om ‚Moving Buildings‘ (s.m. Lise Gerda Knudsen)
28.10.
Møde med miljøminister Ida Auken, Helnæs Made.
13.11.
Møllepuljemøde, Odder
114
14. -15. 11. ODMs museumsmøde, Kolding
25.11.
Landbrugspulje, Gammel Estrup
(Anne Jette Christiansen)
07.06.:
Carl Nielsen Netværket, Odense Koncerthus.
10.07.:
Møde i Odense med billedhuggeren Lene Rasmussen, arkivar i Kvindelige Kunstneres
Samfund.
19.08.:
Stadsarkivar Jørgen Thomsens 60 års fødselsdag.
28.09.:
Åbning af billedkunstneren John Olsens udstilling, Grafisk Værksted.
19.11.:
Reception på bogen om professoren, billedkunstneren Jesper Christiansen, Brandts.
21.11.:
Åbning af ”Verdens Største Grafik Galleri”, Arbejdernes landsbank, Fisketorvet i
Odense.
09.12.:
Afskedsreception for JES, ARoS.
(Ellen Warring)
24.04.
Årsmøde i Landbohistorisk Selskab
12.06-13.06 Kursus Skovskolen Nøddebo, arrangeret af Kulturstyrelsen
(Jan Bo Jensen)
31.01.
Restaureringsseminar på Arkitektskolen i Aarhus
(Bente Bech)
22.02 Vikingetid i Danmark. Seminar på Københavns Universitet.
01.03 Basis MapInfo-kursus.
08.03 Basis MapInfo-kursus.
14-15.11 Kultur-, naturhistorisk og kunstfagligt orienteringsmøde, Organisationen af Danske
Museer, Kolding.
(Jakob Bonde)
15.03: MapInfo-Kursus
04.04: MapInfo-Kursus
08.11-09.11: Årsmøde ODM
(Jakob Tue Christensen)
25-27.10 Land og By i middelalderen, Halland
14-15.11 Kultur-, naturhistorisk og kunstfagligt orienteringsmøde, Organisationen af Danske
Museer, Kolding.
04-05.12 IX Nordic Meeting on Stratigraphy, København
(Lisbeth Eilersgaard Christensen)
30.01 Spatial, Cultural, Political, and Ethnic discontinuity. Endagsseminar afholdt på Aarhus
Universitet, Moesgård.
31.05 Tværfagligt Vikingesymposium. Endagsseminar afholdt på Syddansk Universitet, Odense.
115
08.09-11.09 Jellingconference III. 4-dages international konference med europæisk
perspektivering af Jellingprojektet.
14-15.11 Kultur-, naturhistorisk og kunstfagligt orienteringsmøde, Organisationen af Danske
Museer, Kolding.
09.12 Stednavne og bebyggelsesdynamik i 1. årtusind e.Kr. Endagsseminar afholdt på
Nationalmuseet, København.
(Allan Dørup Ølgaard Dideriksen)
15.11 Kultur-, naturhistorisk og kunstfagligt orienteringsmøde, Organisationen af Danske Museer,
Kolding.
(Kirstine Haase)
24.10 Studietur til Nya Lödöse og Göteborg. Omkringstor-skala byarkæologiske projekter.
25.10-26.10 Seminar. ”Land og By i Middelalderen”. Halland, Sverige.
14.11-15.11 Kultur-, naturhistorisk og kunstfagligt orienteringsmøde 2013. Organisationen af
Danske Museer.
26.11 Seminar. Indsamlingsstrategi. Odense Bys Museer.
4.12-5.12 Indlæg ved seminar. IX Nordic Meeting on Stratigraphy in Copenhagen. Perspectives on
Urbanism.
(Jesper Hansen)
30.01. Spatial, Cultural, Political, and Ethnic Discontinuity. Iron Age Seminar, 30 th of January, 2013.
Moesgaard.
04.09-08.09. 19th EAA Annual Meeting, Pilzen, Tjekkiet. European Association of Archaeologists.
09.12. Stednavne og bebyggelsesdynamik. Seminar på Nationalmuseet.
(Mogens Bo Henriksen)
19.03-20.03 Sydvestjyske Museer, Ribe. Seminaret ” Ældre jernalders gravskik i Sydjylland
31.05 Syddansk Universitet, Det 32. tværfaglige vikingesymposium
14-15.11 Kultur-, naturhistorisk og kunstfagligt orienteringsmøde, Organisationen af Danske
Museer, Kolding.
26.11 Odense Bys Museer, Seminar om indsamlingsstrategier for arkæologi og nyere tid.
(Lene Hårde)
15.11 Kultur-, naturhistorisk og kunstfagligt orienteringsmøde, Organisationen af Danske Museer,
Kolding.
(Maria Elisabeth Lauridsen)
30.01. Inspirationstur til Køge med Partnerskabet for Thomas B. Thriges projekt. Præsentation af
Køge Kyst.
01.03. Basis MapInfo-kursus.
08.03. Basis MapInfo-kursus.
116
14-15.11 Kultur-, naturhistorisk og kunstfagligt orienteringsmøde, Organisationen af Danske
Museer, Kolding.
(Michael Borre Lundø)
15.03: Mapinfo kursus v. Kristine S. Precht.
04.04: Mapinfo kursus v. Kristine S. Precht.
14-15.11 Kultur-, naturhistorisk og kunstfagligt orienteringsmøde, Organisationen af Danske
Museer, Kolding.
(Mikael Holdgaard Nielsen)
14-15.11 Kultur-, naturhistorisk og kunstfagligt orienteringsmøde, Organisationen af Danske
Museer, Kolding.
(Kirsten Prangsgaard)
07.03 Kosmologien i yngre bronzealders lokale kulturlandskab, Holstebro Museum.
14-15.11 Kultur-, naturhistorisk og kunstfagligt orienteringsmøde, Organisationen af Danske
Museer, Kolding.
(Kristine Stub Precht)
23.01 Temadag om mobning for By- og Kulturforvaltningen, Odense
30.01 MapBasic webinar ved Pitney Bowes.
26.02 MapInfo Roadshow, Odense
12.03 Grunddata ved Odense Kommune
21.03 Temadag for MED-udvalg ved Odense Kommune
18.04-19.04 Årsmøde for tillidsvalgte ved Dansk Magisterforening
10.04 MapBasic webinar ved Pitney Bowes.
25.04 Ph.D foresvar ved Mads Runge, Aarhus Universitet
16.05 GISbrugergruppe Fyn
23.05 Møde om laserscanning ved LE34
12.06 Arkæologisk GIS-Forum, Museum Sønderjylland
27.08 MapInfo Discover 3D, Odense
19.09 MapInfo Insights-konference, København
14.11-15.11 Kulturhistorisk orienteringsmøde, Kolding
(Mads Runge)
30.01 Spatial, cultural, political and ethnic discontinuity. Iron Age Seminar, Aarhus Universitet.
10.09 Kultursstyrelsens årsmøde, Nyborg.
04.-08.09 19th EAA Annual Meeting, Pilzen, Tjekkiet. European Association of Archaeologists.
14-15.11 Kultur-, naturhistorisk og kunstfagligt orienteringsmøde, Organisationen af Danske
Museer, Kolding.
26.11 Seminar om indsamlingsstrategier. Odense Bys Museer.
117
(Jens Toftgaard)
08.05 Erhvervshistorisk seminar, Center for Erhvervshistorie, SDU
10.09 Kultursstyrelsens årsmøde, Nyborg
14.11-15.11 ODM’s orienteringsmøde, Kolding
(Dorte Gramtorp)
02-04 KEP symposium. Bevaring af plast
(Jannie Amsgaard Ebsen)
14-01: Præventiv konservering II - Kandidatkursus på Konservatorskolen
2-12: Seminar om digitale røntgenanalyser til kulturhistorisk brug ,Videnskabsmuseet, Trondheim
(Ejnar Stig Askgaard)
01.04
25.05 – 30.05
10.09 – 13.09
Seminar H.C. Andersen Priskomite, Odense
Seminar Lu Xun Foundation samt samarbejdsaftale, Shaoxing
Konference for litterære museer i Norden, Reykjavik og Akureyri, Island.
(Torben Grøngaard Jeppesen)
Deltagelse i en række konferencer, seminarer og workshops i Danmark, Kina, Spanien, Tyskland og
Østrig, bl.a. Kulturministeriets Kina-satsning, MASKOT, Aftagerpaneler på Syddansk Universitet,
Dialogmøder med Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi, IKON-by-møder, samt møder i
forbindelse med studietur til USA i forbindelse med H.C. Andersen Eventyrhus.
4.16 Repræsentation i eksterne udvalg og eksternt samarbejde
(Asger Halling Lorentzen)
Styregruppe for MASKOT
Styregruppe, Historisk Atlas Syddanmark
Kulturhusleder netværk i BKF
Eventyrhus, dommerkomité
H.C. Andersen Festivals, Kulturkomité
Odense letbane, Advisory Board
(Ida-Marie Vorre)
Udvalg for dannelse af international Carl Nielsen festival og fejring af Carl Nielsen-jubilæet 2015
Næstformand i Fagudvalget for Kultur ved Odense Kommune
AC-netværk ved Odense Kommune (via TR-funktion)
(Lise Gerda Knudsen)
Bestyrelsesmedlem i Historisk Samfund for Fyn
Redaktør af Fynske Årbøger
Museernes Landbrugspulje
Næstformand i Foreningen Historisk Atlas
118
(Benedikte Jeppesen)
Landbrugspuljen
Måltidpuljen under ODM
Learning Museum
MID – formidlernetværket under ODM
(Vibeke Sielemann)
Fynske Attraktioner – økonomi/personale
MED-underviser – udvikling af nye kurser i relation til Odense kommunes overordnede personaleog arbejdsmiljøindsatsområder i samarbejde med Økonomi og Organisationsudvikling
(Anders Myrtue)
Det Grønne Råd i Odense Kommune
Naturstyrelsens Brugerråd for Fyn
Landbrugspuljen. De danske museers..
Møllepuljen. Do
Bestyrelsen for Fondet for fynske kulturminders bevarelse
Landbohistorisk Selskab
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Planudvalget.
Medlem af AEOM, Association of European Open air Museums
(Inger Busk)
Havepuljen.
(Ellen Warring)
Formand Kulturmiljøråd Fyn,
Bestyrelsesmedlem Kulturarvfyn,
Repræsentant Museernes Dragtpulje
Landbohistorisk selskab
Landsarkivets brugerråd
(Jakob Tue Christensen)
Medlem af koordinatorgruppen for ODMs Årsmøde
Medlem af bestyrelsen i Center for Middelalderstudier ved Syddansk Universitet, Odense
Medlem af følgegruppen for Nyborg Slot nedsat af Kulturstyrelsen
Medlem af følgegruppen for Køge Kyst projektet nedsat af Kulturstyrelsen
(Lisbeth Eilersgaard Christensen)
Samarbejde om afsluttende projektfase i Nationalmuseets Jellingprojekt, landskabsgruppen.
Samarbejde med seniorforsker Anne Pedersen, Nationalmuseet, førsteamanuensis Almut Schülke,
Universitetet i Oslo, museumsinspektør Charlotta Lindblom, Vejlemuseerne, & lektor Rikke
Steenholt Olesen, Københavns Universitet.
119
Samarbejde og planlægning af tværfaglig workshop om de nordiske Husby-lokaliteter (Husebyworkshop. Status quo, open questions and perspectives) til afholdelse på Nationalmuseet d. 19.-20.
marts 2014. Samarbejdspartnere: M.A. Thorsten Lemm, Schloss Gottorf, Slesvig & seniorforsker
Anne Pedersen, Nationalmuseet, København
Samarbejde om opstart af Nordisk bebyggelsesnavnenetværk (Netværket for
bebyggelsesnavneforskning) og planlægning af konstituerende optaktsmøde i Uppsala d. 5. maj
2014. Samarbejdspartner: Förste förskningsarkivarie Per Vikstrand, Institutet för språk och
folkminnen, Namnarkivet i Uppsala
(Jesper Hansen)
Er repræsenteret i den fem mand store koordinationsgruppe til Landsbypuljen, der er et nationalt
fagligt netværk med primær fokus på landsbyforskningen i perioden vikingetid-middelalder.
Er repræsenteret i Hovedbestyrelsen for Center for Middelalderstudier, Syddansk Universitet.
(Mogens Bo Henriksen)
Medlem af Kroppedal Museums faglige referencegruppe (arkæologi).
Bestyrelsesmedlem, Wormianum.
Medlem af editorial board til Danish Journal of Archaeology
Folkeuniversitetet i Odense, Programudvalget.
Medvejleder ved ph.d.projekt (Lise Harvig, Københavns Universitet) (id. 3072).
Medlem af censorkorpset ved universiteterne i Århus, Esbjerg og København.
Medlem af Nationalmuseets arbejdsgruppe vedr. administration og registrering af danefæ.
Medlem af styregruppe vedr. publicering af fynske oldtidsagre (med N.C. Clemmensen, KUAS og
Viggo Nielsen, Roskilde, Peter Rasmussen, GEUS).
Internationalt samarbejde:
Mitglied des Internationalen Sachsensymposions.
(Kirsten Prangsgaard)
Udgivelse af artikel ”Galgedil. Isotopic studies of a diverse Viking cemetery on the Danish island of
Funen, AD 800-1050” i samarbejde med professor, ph.d. Douglas Price, Department of
Anthropology, University of Wisconsin, Madison, ph.d., cand.scient. Karin Frei,
Grundforskningsfondens Center for tekstilforskning, ph.d. (lic.med), mag.scient Pia Bennike,
Grundforsknings fondens Center for tekstilforskning, human biolog og ph.d., mag.art. Marie
Kanstrup, Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, Forskningscenter Foulum.
(Kristine Stub Precht)
Medlem af Museumslandsklubben
Medlem af Fagudvalget for Kultur, By- og Kulturforvaltningen, Odense
Medlem af MUD bestyrelsen
(Mads Runge)
Næstformand i Det Arkæologiske Råd. Fra efteråret 2013 formand for Den Arkæologiske
120
Arbejdsgruppe under Kulturstyrelsen
Medlem af ODMs referencegruppe vedr. Arkæologi og Museumslovens kapitel 8.
Medarrangør af seminar om indsamlingsstrategier. Odense Bys Museer, d. 26.11.13
(Jens Toftgaard)
Tidsskriftet Temps videnskabelige råd
Dansk Komité for Byhistorie, næstformand
Begrebs- og datamodelgruppe for udarbejdelsen af nyt museums-IT-system, Kulturstyrelsen.
(Jannie Amsgaard Ebsen)
Koordinator i Arkæologisk Emnegruppe, Nordisk Konservatorforbund.
Koordinator i Digital Røntgen Emnegruppe, Nordisk Konservatorforbund.
(Pia Hansen)
Koordinator i papirgruppen, Nordisk Konservatorforbund.
(Dorte Gramtorp)
Repræsentation i Bevaringsnetværket og Samlingsnetværket under Organisationen Danske
Museer.
(Jens Gregers Aagaard)
ODM koordinatorgruppe (Konservering)
(Ejnar Stig Askgaard)
Formand i H.C. Andersen Samfundet – Odense
Sekretær i bestyrelsen for H.C. Andersens Fond
Medlem af MASKOT
Rådgiver i House of Fairy tale – konkurrencen
Medlem af ICLM
(Solveig Brunholm)
Sekretær i H.C. Andersen Samfundet – Odense
Forskningsassistent ved H.C. Andersen Centret
(Torben Grøngaard Jeppesen)
H.C. Andersen Fonden, Carl Nielsen 2015-netværket, Workshop i Kulturministeriet vedr. turisme,
Dialogmøde med Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi, Internationalt Kulturseminar,
Aftagerpaneler på Syddansk Universitet, MASKOT m.m.
4.17 Interne projektgrupper og koordinationsgrupper
(Ida-Marie Vorre)
Carl Nielsen Museet arbejdsgruppe
121
Tillidsrepræsentant for AC-området ved Odense Bys Museer
MED-udvalg
H.C. Andersen i Den Fynske Landsby
(Susanne Kromann)
Netværkssamarbejde BKF personale
Netværkssamarbejde superbruger ESDH
Netværkssamarbejde BKF SD-løn
Netværkssamarbejde BMF – Forhandling og Løn
(Vibeke Sielemann)
Netværkssamarbejde BKF personale
Netværkssamarbejde BKF SD-løn
Netværkssamarbejde BMF – Forhandling og Løn
(Lise Kapper)
Koordinator for Brandts Collective
Projektleder i samarbejdsprojektet med Odense Filmværksted, YOUNG DOCS 2013 (ansvarlig for
finansiering)
Eksternt samarbejde med Odense Internationale Filmfestival omkring OFF13
Eksternt samarbejde med Billed- og Plakatarkivet/DFI omkring ”Lige i øjet – filmplakater fra Polen”
(ansvarlig for finansiering)
Eksternt samarbejde med tre frivillige fra Odenses elektroniske musikmiljø omkring ”Space
Invaders over Brandts” (ansvarlig for finansiering)
Eksternt samarbejde omkring Space Invaders over Brandts forskningsprojekt med lektor Dennis
Day, Institut for Sprog & Kommunikation/SDU
Bestyrelsesmedlem, Museumslandsklubben/Dansk Magisterforening samt formand for ACklubben på Odense Bys Museer
122
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement