AEG SANTO 70250 KA Operating instructions


Add to My manuals
18 Pages

advertisement

AEG SANTO 70250 KA Operating instructions | Manualzz

AEG Hausgeräte GmbH

Postfach 1036

D-90327 Nürnberg http://www.aeg.hausgeraete.de

© Copyright by AEG

2222 205-53 08/03

Wijzigingen voorbehouden

Subject to change without notice

Downloaded from www.vandenborre.be

SANTO 70250 KA

Koelautomaat

Fridge

Gebruiks-en montage-annwijzing

Operating Instructions

Geachte klant,

Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat u uw nieuwe koelapparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie over een veilig gebruik, over het opstellen en over het onderhoud van het apparaat.

De gebruiksaanwijzing s.v.p. bewaren om lager nog eens iets na te kunnen lezen.. Aan eventuele volgende bezitters van het apparaat doorgeven.

Deze gebruiksaanwijzing is voor meerdere, technisch vergelijkbare modellen in diverse uitvoeringen bestemd. S.v.p. alleen op de aanwijzingen letten die op uw apparaat betrekking hebben.

Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waar-

schuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. Hier absoluut op letten.

Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat.

Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economischen milieuvriendelijk gebruik van het apparaat aangegeven.

Voor eventueel optredende storingen staan in de handleiding aanwijzingen om deze zelf op te lossen, zie Hoofdstuk "Wat te doen als...". Als deze aanwijzingen niet voldoende informatie bieden staat onze service-afdeling u te allen tijde ter beschikking.

2

Gedrukt op milieuvriendelijk vervaardigd papier wie ecologisch denkt, handelt ook zo ...

Downloaded from www.vandenborre.be

Inhoud

Veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Weggooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Informatie over de verpakking van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Weggooien van oude apparaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Transportbescherming verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Opstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Opstelplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Uw koelapparaat heeft lucht nodig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Muur-afstandshouders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Overzetten van het deurscharnier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Voor ingebruikname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Bedienings- en controle-inrichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

In gebruik nemen en temperatuurregeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Interieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Legvlakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Variabele binnendeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Koelen van levensmiddelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Ontdooien van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Apparaat uitzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Tips om energie te besparen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Wat te doen als . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Hulp bij storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Lamp vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Doel, normen, richtlijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Downloaded from www.vandenborre.be

3

4

Veiligheid

De veiligheid van onze koelapparaten voldoet aan de Europese en Nederlandse normen. Desondanks zien wij ons genoodzaakt u met de volgende veiligheidsaanwijzingen vertrouwd te maken:

Reglementaire toepassing

• Het koelapparaat is voor huishoudelijk gebruik bestemd. Het is geschikt voor het koelen. Als het apparaat voor andere doeleinden gebruikt wordt kan de fabrikant geen verantwoording nemen voor eventuele schaden.

• Het ombouwen van of veranderingen aan het koelapparaat aanbrengen is uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan.

• Als het koelapparaat commercieel of voor andere doeleinden dan voor het koelen van levensmiddelen gebruikt wordt, s.v.p. letten op de hiervoor van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Voordat het apparaat voor de eerste keer in gebruik genomen wordt

• Controleer het koelapparaat op transportschaden. Een beschadigd apparaat in geen geval aansluiten! Wend u in geval van schade tot de leverancier.

Koelmiddelen

Het apparaat bevat in het koelvloeistofcircuit de koelvloeistof Isobutan

(R600a), een natuurlijk, zeer milieuvriendelijk gas, dat echter wel brandbaar is.

• Bij het transport en het opstellen van het apparaat erop letten dat geen onderdelen van het koelvloeistofcircuit beschadigd worden.

• Bij beschadiging van het koelvloeistofcircuit:

– open vuur en brandhaarden absoluut vermijden;

– het vertrek waar het apparaat staat goed ventileren.

Veiligheid van kinderen

• Verpakkingsdelen (bijv. folies, piepschuim) kunnen voor kinderen gevaarlijk zijn. Verstikkingsgevaar! Verpakkingsmateriaal van kinderen weghouden!

• Oude apparaten voor het weggooien onbruikbaar maken. Stekker uit het stopcontact trekken, stroomkabel doorknippen, eventueel aanwezige snap– of grendelsloten verwijderen of kapotmaken. Daardoor wordt voorkomen dat spelende kinderen in het apparaat opgesloten raken (verstikkingsgevaar!) of in andere levensgevaarlijke situaties terecht komen.

• Kinderen kunnen gevaren die in het omgaan met huishoudelijke apparaten schuilen vaak niet herkennen. Zorg daarom voor de nodige toezicht

Downloaded from www.vandenborre.be

32

Regulations, Standards, Guidelines

This appliance was designed for household use and was manufactured in accordance with the appropriate standards. The necessary measures in accordance with appliance safety legislation regulations (GSG), accident prevention regulations for refrigeration appliances (VBG 20) and the regulations of the German Society of Electrical Engineers (VDE) were observed in the manufacture of this appliance.

The refrigerant circuit has been checked for leaks.

This appliance is in accordance with the following EU guidelines:

– 73/23/EWG dated 19 February 1973 - low voltage guidelines.

– 89/336/EWG dated 3 May 1989

(including guideline change notice 92/31/EWG) - EMV guideline en laat kinderen niet met het apparaat spelen.

Bij dagelijks gebruik

• Containers met brandbare gassen of vloeistoffen kunnen lek raken door de inwerking van koude. Explosiegevaar! Leg geen containers met brandbare stoffen zoals bijv. spraybussen, aanstekers, navullingen van aanstekers etc. in het koelapparaat.

• Geen elektrische apparaten (bijv. elektrische ijsmachines, mixers etc.) in het koelapparaat gebruiken.

• Voor het schoonmaken het apparaat altijd uitzetten en de stekker uit het stopcontact trekken of de zekering in de uitschakelen huisinstallatie.

• De stekker altijd aan de stekker zelf uit het stopcontact trekken, nooit aan het snoer.

Bij storing

• Als er een storing aan het apparaat optreedt eerst in de gebruiksaanwijzing kijken onder “Wat te doen als ...”. Als de daar gegeven aanwijzingen niet verder helpen zelf niet verder aan het apparaat werken.

• Koelapparaten mogen alleen dooor geschoold personeel gerepareerd worden. Door ondeskundige reparaties kunnen grote gevaren ontstaan. Wend u zich bij reparaties tot uw vakhandel of tot onze service-afdeling.

Weggooien

Informatie over de verpakking van het apparaat

Alle gebruikte grondstoffen zijn milieuvriendelijk! Ze kunnen zonder gevaar weggegooid of in de vuilverbrandingsoven verbrand worden!

De grondstoffen: de kunststoffen kunnen ook opnieuw gebruikt worden en worden als volgt gekarakteriseerd:

>PE< voor polyethyleen, bijv. bij de buitenste verpakking en de zakken binnenin.

>PS< voor schuimpolystyrol, bijv. bij de bekledingsdelen, in principe CFKvrij.

De kartonnen delen zijn van oud papier gemaakt en kunnen ook weer bij het oudpapier gedaan worden.

Weggooien van oude apparaten

Wegens milieuredenen dienen koelapparaten vakkundig ontmanteld te worden. Dit geldt voor uw huidige apparaat en - als het ook aan vervanging toe is - ook voor uw nieuwe apparaat.

Waarschuwing! Apparaten die hun tijd gehad hebben onbruikbaar maken voordat ze weggegooid worden. Stekker er afhalen, netsnoer doorknippen,

Downloaded from www.vandenborre.be

5

eventuele snap- of grendelsloten verwijderen of kapotmaken. Hierdoor wordt voorkomen dat spelende kinderen in het apparaat opgesloten worden

(verstikkingsgevaar!) of in andere levensgevaarlijke situaties terechtkomen.

Aanwijzingen voor het weggooien:

• Het apparaat mag niet bij het huis- of grofvuil gezet worden.

• Het koelvloeistofcircuit, in het bijzonder de warmtewisselaar aan de achterkant, mag niet beschadigd worden.

• Informatie over afhaaltijden of inzamelplaatsen zijn te verkrijgen bij de plaatselijke reinigingsdienst of op het gemeentehuis.

Transportbescherming verwijderen

Het apparaat alsmede de onderdelen van het interieur zijn voor het transport beschermd.

• Alle plakband alsmede bekledingsdelen uit het interieur verwijderen.

Uw apparatuur is voorzien van blokkeringen, waardoor de platen tijdens het transport op hun plaats blijven.

A

Handel als volgt om deze te verwijderen:

Beweeg de blokkeringen in de richting van de pijl, til de glasplaat aan de achterkant op en duw deze in de richting van de pijl tot deze los raakt en verwijder de blokkeringen.

C

B

6

Opstellen

Opstelplaats

Het apparaat in een goed geventileerde en droge ruimte neerzetten.

De omgevingstemperatuur heeft invloed op het stroomverbruik.

Het apparaat daarom

– niet aan directe straling van de zon blootstellen;

– niet bij radiatoren, naast een kachel of andere warmtebronnen plaatsen;

– alleen op een plaats neerzetten waarvan de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse waarvoor het apparaat is ontworpen.

Malfunction

Unusual noises.

Possible Cause

Appliance is not level.

Remedy

Readjust the feet.

The appliance is touching the wall or other objects.

Move the appliance slightly.

A component, e.g. a pipe, on the rear of the appliance is touching another part of the appliance or the wall.

If necessary, carefully bend the component out of the way.

The compressor does not start immediately after changing the temperature setting.

This is normal, no error has occurred.

The compressor starts after a period of time.

Water on the floor or on storage shelves.

Water drain hole is blocked.

See the "Cleaning and Care" section.

2.

3.

4.

5.

6.

Changing the light bulb

1.

7.

Warning! There is a risk of electric shocks! Before changing the light bulb, switch off the appliance and unplug it, or pull the fuse or the circuit breaker.

Light bulb data: 220-240 V, max. 15 W

To switch off the appliance, turn the temperature regulator to position "0".

Unplug the mains plug.

To change the light bulb, unscrew the light cover.

Unhook the light bulb cover as shown.

Change the defective light bulb.

Refit the light bulb cover and the screw.

Put the refrigerator back into operation.

Downloaded from www.vandenborre.be

31

30

What to do if ...

Correcting Malfunctions

A malfunction may be caused by only a minor fault that you can rectify yourself using the following instructions. Do not perform any other work on the appliance if the following information does not provide assistance in your specific case.

Warning! Repairs to refrigerators/freezers may only be performed by qualified service engineers. Improper repairs can give rise to significant hazards for the user. If your appliance needs repairing, please contact your specialist dealer or our Customer Service.

Malfunction Possible Cause Remedy

Appliance is not switched on Switch on the appliance.

Appliance does not work.

Appliance cools too much.

Mains plug is not plugged in or is loose.

Insert mains plug.

Fuse has blown or is defective.

Check fuse, replace if necessary.

Socket is defective.

Temperature is set too cold.

Mains malfunctions are to be corrected by an electrician.

Turn the temperature regulator to a warmer setting temporarily.

The food is too warm.

Interior lighting does not work.

Temperature is not properly adjusted.

Door was open for an extended period.

A large quantity of warm food was placed in the appliance within the last 24 hours.

The appliance is near a heat source.

Light bulb is defective.

Please look in the "Initial Start

Up" section.

Open the door only as long as necessary.

Turn the temperature regulator to a colder setting temporarily.

Please look in the "Installation location" section.

Please look in the "Changing the Light Bulb" section.

Heavy build up of frost, possibly also on the door seal.

Door seal is not air tight (possibly after changing over the hinges).

Carefully warm the leaking sections of the door seal with a hair dryer (not hotter than approx. 50 °C). At the same time shape the warmed door seal by hand such that it sits correctly.

Downloaded from www.vandenborre.be

De klimaatklassees staan op het typeplaatje dat zich links aan de binnenkant van het apparaat bevindt.

De volgende tabel geeft aan welke omgevingstemperatuur bij welke klimaatklasse behoort:

Klimaatklasse

SN

N

ST

T voor een omgevingstemperatuur van

+10 tot +32 °C

+16 tot +32 °C

+18 tot +38 °C

+18 tot +43 °C

Als het onvermijdelijk is het apparaat naast een warmtebron te plaat-sen, aan weerszijden minimaal de volgende afstanden aanhouden:

– tot elektrische fornuizen 3 cm;

– tot olie- en kolenfornuizen 30 cm.

Als men zich niet aan deze afstanden kan houden, is een warmte-isolerendeplaat tussen fornuis en koelapparaat aan te bevelen.

Als het koelapparaat naast een ander koel- of diepvriesapparaat staat, is een afstand van 5 cm aan weerszijden aan te bevelen, zodat zich geen condens vormt aan de buitenkant van de apparaten.

Uw koelapparaat heeft lucht nodig

Om veiligheidsredenen moet de ventilatie zodanig zijn als aangegeven de afbeelding.

Attentie: zorg ervoor dat de ventilatie openingen tijdens gebruik niet worden afgedekt.

NP00

7

8

Muur-afstandhouders

In het documentenzakje bevinden zich twee afstandhouders die in de bovenste hoeken aan de achterzijde geplaatst dienen te worden.

Draai de schroeven los steek de afstandhouder onder de schroefkop en draai de schroeven weer vast.

D594

3.

4.

7.

8.

Overzetten van het deurscharnier

1.

2.

5.

6.

Het deurscharnier kan van rechts (stand waarin het wordt afgeleverd) naar links overgezet worden als dat voor de opstelplaats nodig is.

Waarschuwing! Bij het overzetten van de deurscharnieren mag het apparaat niet op het lichtnet aangesloten zijn. Van te voren de stekker uit het stopcontact halen.

Ga nu verder als volgt te werk:

Trek het ventilatierooster (D), dat door palwerk vastgezet is, uit.

Verwijder het onderscharnier (E) door de twee schroeven, die het bevestigen; verwijder de deur.

Draai de schroeven weer vast.

Verwijder de beschermdopjes van de schroeven linksonder en plaats ze op de schroeven rechts.

Draai de twee schroeven linksonder los.

Draai de stift van het bovenscharnier los en monteer haar aan de linkerkant.

Plaats de deur op de bovenstift.

Hermonteer het onderscharnier

(E) aan de andere kant door middel van de twee schroeven die u eerder verwijderd hebt.

F

F

D

E

F

F

G

Downloaded from www.vandenborre.be

4.

5.

6.

7.

or turn out the circuit breaker or fuse.

Clean the appliance and the interior accessories with a cloth and lukewarm water. Commercially available dish washing detergents may also be used.

After cleaning wipe with fresh water and rub dry.

Accumulation of dust at the condenser increases energy consumption. For this reason carefully clean the condenser at the back of the appliance once a year with a soft brush or a vacuum cleaner.

Check the water drain hole on the rear wall of the fridge. Clear a blocked drain hole with the aid of the green peg in the pack of accessories included with the appliance.

After everything is dry place appliance back into service.

D037

Energy Saving Tips

• Do not install the appliance near cookers, radiators or other sources of warmth. High ambient temperatures cause longer, more frequent operation of the compressor.

• Ensure sufficient air circulation and exhaust at the appliance base and at the back wall of the appliance. Never cover air vent openings.

• Do not place warm foods into the appliance. Allow warm foods to cool first.

• Only leave door open as long as necessary.

• Do not set temperature any colder than necessary.

• Put frozen food in the fridge to defrost. The cold in the frozen food will then be used to cool the fridge.

• Keep the heat emitting condenser, the metall grille on the rear wall of your appliance, always clean.

29

28

1.

2.

3.

4.

Switching off the appliance

5.

If the appliance is not going to be used for an extended period:

Remove all refrigerated and deep-frozen packages as well as ice trays.

Switch off the appliance by turning the temperature regulator to position

"0".

Remove the mains plug or switch off or turn out the circuit breaker or fuse.

Defrost freezer compartment and clean thoroughly (see section: “Cleaning and Care”).

Leave the door open to avoid the build up of odours.

Cleaning and Care

1.

2.

3.

For hygienic reasons the appliance interior, including interior accessories, should be cleaned regularly.

Warning!

• The appliance may not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance offand rem ve the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker or fuse.

• Never clean the appliance with a steam cleaner. Moisture could accumulate in electrical components, danger of electrical shock! Hot vapours can lead to the damage of plastic parts.

• The appliance must be dry before it is placed back into service.

Attention!

• Ethereal oils and organic solvents can attack plastic parts, e.g.

– lemon juice or the juice from orange peals;

– butyric acid;

– cleansers which contain acetic acid.

Do not allow such substances to come into contact with appliance parts.

• Do not use any abrasive cleansers.

Remove frozen food and the food from the refrigerator. Wrap frozen food in several layers of newspaper. Store it in a cool place, well covered.

Defrost the freezer compartment prior to cleaning (see "Defrosting" section).

Switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off

Downloaded from www.vandenborre.be

9.

Verwijder het stopstuk (F) uit het ventilatierooster (D) door het naar de pijlrichting te duwen en breng het aan de andere kant weer aan.

10.

Hermonteer het ventilatierooster (D), voer het door palwerk in.

11.

De handgreep losschroeven. Aan de andere kant van de deur bevestigen nadat..

Belangrijk

Na het omkeren van de deurdraairichting moet u controleren of het deurrubber rondom goed op de sponning sluit. In een koud vertrek (in de winter) kan het gebeuren dat dat niet het geval is. Na enkele dagen zal het rubber zich echter aangepast hebben. Wilt u dat bespoedigen, dan kunt u het rubber warm maken met een föhn.

Elektrische aansluiting

Voor de elektrische aansluiting is een volgens de voorschriften geïnstalleerde contactdoos met randaarde vereist. De contactdoos moet zodanig worden geïnstalleerd, dat de stekker altijd uit de contactdoos kan worden getrokken.

De elektrische zekering dient minstens 10 Ampère te zijn.

Indien het stopcontact bij een ingebouwd apparaat niet meer toegankelijk is, dient een maatregel in de elektrische installatie er voor te zorgen dat het apparaat van de stroom kan worden afgesloten (bijv. zekering, beveiligingsschakelaar, aardlekschakelaar of dergelijke met een contactopeningsbreedte van minimaal 3 mm).

• Voor ingebruikneming op het typeplaatje van het apparaat controleren of de netspanning en stroomsoort overeenkomen met de waarden van het lichtnet op de plaats waar het apparaat komt te staan.

Bijv.: AC 220 ... 240 V 50 Hz of

220 ... 240 V~ 50 Hz

(d.w.z. 220 tot 240 Volt wisselstroom, 50 Hertz)

Het typeplaatje bevindt zich links aan de binnenkant van het apparaat.

9

Voor ingebruikname

• Het interieur van het apparaat en alle accessoires schoonmaken voor het eerste gebruik (zie Hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”).

Adjusting the upper door rack

• Depending on the food stored, the upper door racks can be changed to other holders or removed. Take out the refrigerators food, press the door racks digonally upwards at their edges, reposition them, and press them back into place.

Bedienings- en controle-inrichting

A B

A. Lichtnetcontrolelampje (groen)

B. Temperatuurregelaar en schakelaar AAN/UIT

De bedienings- en kontrole-inrichting omvat:

Temperatuurregelaar (A) die tevens dient om het toestel in- en uit te schakelen.

Het groene kontrolelampje (B) brandt als het toestel aan netspanning aangesloten en ingeschakeld is. In deze schakelstand is het koelakkgregaat automatisch in bedrijf.

Fresh food refrigeration

To obtain the best performance:

• do not store warm food or evaporating liquide in the refrigeator

• do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour.

• Position food so that air can circuiate freely round it.

Useful hints:

Meat (all types): wrap in polythene bags and place on the glass shelf above the vegetable drawer(s)For safety, store in this way only one or two days at the most.

Cooked foods, cold dishes, etc: these should be covered and may be placed on any shelf.

Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided.

Butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wapped in aluminium foil or polythene bags to exclude as much air as possible.

Milk bootles: these should have a cap and should be stored in the bottle rack on the door.

Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must not be kept in the refrigerator.

10

In gebruik nemen en temperatuurregeling

• U steekt de steker van de koelkast in een contactdoos met randaarde.

Als u de koelkastdeur opent, wordt de binnenverlichting ingeschakeld.

Stand „0“ betekent: uit.

Stand „1“ betekent: hoogste binnentemperatuur, warmste instelling.

Stand „4“ betekent: laagste binnentemperatuur, koudste instelling.

Bij het instellen van de juiste stand dient u er rekening mee te houden dat

Defrosting

Refrigerator

Frost is automatically eliminated from the evaporator of the refrigerator compartment every time the motor compressor stops, during normal use.

The defrost water drains out through a trough into a special container at the back of the appliance, over the motor compressor, where it evaporates.

Downloaded from www.vandenborre.be

27

26

Starting up and temperature regulation

• Insert the plug of the connection lead into the plug socket with protective earth contact.

Setting „0“ means: Off.

Setting „1“ means: Hightest temperature, (warmest setting).

Setting „4“ (end-stop) means: Lowest temperature, (coldest setting).

However, the exact setting should be chosen keeping in the mind that the temperature inside the refrigerator depends on:

-the quantity of food stored

-how often the door is opened

Important!

High ambient temperatures (e.g. on hot summer days) and a cold setting on the temperature regulator (position "4") can cause the compressor to run continuously.

If this happens, turn the temperature regulator back to a warmer setting

(position "3" to "4"). At this setting the compressor will be switched on and off as usual and automatic defrosting recommenced.

Interior Accessories

Storage shelves

• You should always slide one of the full size glass storage shelf into the lowest set of guides, above the fruit and the vegetable containers, and keep it in this position.

• The height of the storage shelves can be adjusted:

• To do this pull the storage shelf forward until it can be swivelledupwards or downwards and removed.

• Please do the same in reverse to insert the shelf at a different height.Slide the front half of the Vario storage shelf in another level to the rear. By this means you will gain space to place tall items on the storage shelf below.

D338

Downloaded from www.vandenborre.be

de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van:

- de kamertemperatuur;

- de frequentie waarmee de deuren geopend worden;

- de hoeveelheid levensmiddelen in de kast;

- de plaats van het apparaat.

De temperaturen in koelruimte en vriesvak kunnen niet gescheiden geregeld worden.

Als verse levensmiddelen snel moeten worden ingevroren, kunt u stand „4“ kiezen. Let u erop, dat de temperatuur in de koelruimte niet beneden 0°C komt en zet de temperatuurregelaar tijdig op stand „2“ of „3“ terug.

Belangrijk!

Hoge omgevingstemperatuur (bijv. op hete zomerdagen) en koude instelling van de temperatuurregelaar (stand “3” tot “4”) kunnen er voor zorgen dat de compressor continu werkt.

Zet in dat geval de temperatuurregelaar op een warmere stand (stand “2” tot “3”). Bij deze instelling wordt de compressor geregeld en begint het ontdooien weer automatisch.

Interieur

Legvlakken

Naargelang het model is het apparaat voorzien van glazen legvlakken.

Het legvlak van glas boven de groente- en fruitbakken moet altijd op die plaats blijven liggen, opdat groente en fruit langer vers blijven.

De overige legvlakken zijn in hoogte verstelbaar:

D338

Daartoe het legvlak zover naar voren trekken tot het naar boven of onderen bewogen kan worden en eruit gehaald kan worden.

Om de legvlakken op een andere hoogte te zetten in omgekeerde volgorde te werk gaan.

Variabele binnendeur

Naargelang de behoefte kunnen de deurvakken er naar boven uitgenomen worden en op andere plaatsen gezet worden.

11

12

Koelen van levensmiddelen

Voor een optimaal gebruik van de koelruimte adviseren wij u de volgende eenvoudige regels in acht te nemen:

• Plaats geen warme of dampende spijzen of dranken in de koelruimte;

• dek vooral sterk geurend voedsel af of verpak het;

• plaats de levensmiddelen zo, dat de lucht vrij eromheen kan circuleren.

Enkele belangrijke tips:

Vlees (alle soorten): wordt in plastic zakjes op de glazen plaat boven de groentelade geplaatst.

Bewaar vlees niet langer dan één of twee dagen.

Gekookt voedsel, koude schotels enz.: kunnen, goed afgedekt, op elk legvlak geplaatst worden.

Fruit en groente: worden schoongemaakt in de groentelade(n) gelegd.

Boter en kaas: worden, om blootstelling aan de lucht te voorkomen, in speciale koeldozen bewaard of in plastic- of aluminiumfolie verpakt.

Flessen melk: worden, goed gesloten, in het flessenrek geplaatst.

Bewaar niet-luchtdicht verpakte bananen, aardappelen, uien of knoflook niet in de koelkast.

Ontdooien van het apparaat

Het ontdooien van de koelruimte

Als de compressor loopt vormt zich op de achterwand van de koelruimte een rijplaag. Deze laag wordt automatisch verwijderd, wanneer de compressor stilstaat. Het dooiwater wordt in een gootje in de achterwand van de koelruimte opgevangen en via een afvoeropening naar een verzamelbak boven de compressor gevoerd, alwaar het verdampt.

Electrical connection

Before initial start-up, refer to the appliance rating plate to ascertain if supply voltage and current values correspond with those of the mains at the installation location.

e.g.: AC 220 ... 240 V

220 ... 240 V~ 50 Hz

50 Hz or

(i.e. 220 to 240 volts alternating current, 50 Hertz)

The rating plate is inside the appliance on the left.

A correctly installed, earthed socket is required for the electrical supply. The supply must have a fuse rating of at least 10 Amps.

If the socket is not accessible once the appliance is built in, the electrical installation must include suitable means of isolating the appliance from the mains (e.g. fuse, cut-out, current trip or similar with a minimum contact separation of 3 mm).

Attention: The mains connection cable may only be replaced by a skilled electrician. Please contact your dealer or our customer service department for repairs.

Prior to Initial Start–Up

• Please clean the appliance interior and all accessories prior to initial startup (see section: “Cleaning and Care”).

Control panel

A B

The thermostat knob (B) is the on/off switch.

The green pilot lamp (A), which comes on when the panel is switched on and the mains voltage is available. In this switch position, the refrigerating unit automatically operates by system control.

25

Downloaded from www.vandenborre.be

24

8.

9.

5.

6.

7.

the holes for the hinge pivots, and remount them on the other side.

Refit the door.

Refit bottom hinge (E) on the opposite side, using the two screws previously removed.

Remove blanking cover (F) from ventilation grille (D) by pushing it in the direction of the arrow and refit it on the opposite side.

Refit ventilation grille (D), clipping it into place.

G

Unscrew the handle. Refit it on opposite side.

Attention:

After having reversed the opening direction of the doors check that all the screws are properly tightened and that the magnetic seal adheres to the cabinet. If the ambient temperature is cold (i.e. in Winter), the gasket may not fit perfectly to the cabinet. in that case, wait for the natural fitting of the gasket or accelerate this process by heating up the part involved with a normal hairdrier.

1.

2.

3.

Apparaat uitzetten

4.

5.

Voor het uitzetten de temperatuurregelaar op stand “0” draaien.

Als het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt wordt:

Levensmiddelen uit koelruimte en vriesvak nemen.

Apparaat uitzetten, daartoe de temperatuurregelaar op stand “0” draaien.

Stekker uit het stopcontact halen of zekering in de huisinstallatie uitschakelen.

Diepvriesruimte ontdooien en grondig reinigen (zie hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”).

Deuren daarna open laten om geurvorming te voorkomen.

2.

3.

Reiniging en onderhoud

1.

Om hygiënische redenen dient het apparaat aan de binnenkant met toebehoren geregeld gereinigd te worden.

Waarschuwing!

• Het apparaat mag tijden het schoonmaken niet op het elektriciteitsnet aangesloten zijn. Gevaar voor schokken! Zet voor het schoonmaken het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering uit.

• Het apparaat nooit met stoomreinigingsapparaten schoonmaken. Er kan vocht in de elektrische onderdelen komen. Gevaar voor schokken! Hete damp kan kunstof onderdelen beschadigen.

• Het apparaat dient droog te zijn voordat het weer in gebruik genomen wordt.

Let op!

• Etherische oliën en organische oplosmiddelen kunnen kunststof onderdelen aantasten, bijv.

– Sap van citroen– of sinaasappelschillen;

– boterzuur;

– schoonmaakmiddelen die azijnzuren bevatten.

Dergelijke substanties niet in contact brengen met apparaatonderdelen.

• Geen schurende schoonmaakmiddelen gebruiken.

Koel– en diepvriesartikelen er uit halen. Diepvriesartikelen in meerdere lagen kranten verpakken. Alles afgedekt op een koele plaats leggen.

Vriesvak voor het schoonmaken ontdooien (zie hoofdstuk “Ontdooien”).

Apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen of de zekering in de huisinstallatie uitschakelen.

13

Downloaded from www.vandenborre.be

4.

5.

6.

7.

Apparaat en interieur met een doek en lauwwarm water schoonmaken.

Eventueel een beetje normaal afwasmiddel gebruiken.

Daarna met schoon water afnemen en droogmaken.

Stof op de condensor verhoogt het energieverbruik. Daarom eenmaal per jaar de condensor aan de achterkant van het apparaat met een zachte borstel of met de stofzuiger voorzichtig schoonmaken.

Het dooiwaterafvoergat aan de achterwand van de koelruimte controleren. Een verstopt dooiwaterafvoergat met behulp van het groene stopje dat met het toestel is meegeleverd schoonmaken.

Als alles droog is, de levensmiddelen er weer in doen en het apparaat weer in bedrijf nemen.

D037

Your appliance needs air

For safety reasons, minimum ventilationmust be as shown Fig.

Attention: keep ventilation openings clear of obstruction;

NP00

Rear spacers

Fit the rear spacers contained in the documentation bag to ensure even dissipation of heat genereted during operation. Proceed in the sequence illustrated by the figures.

14

Tips om energie te besparen

• Het apparaat niet in de buurt van kachels, verwarmingselementen of andere warmtebronnen plaatsen. Bij een hoge omgevingstemperatuur werkt de compressor vaker en langer.

• Zorgen voor voldoende be- en ontluchting aan de onderkant van het apparaat. Ventilatieopeningen nooit afdekken.

• Geen warme spijzen in het apparaat zetten. Warme spijzen eerst laten afkoelen.

• Deur slechts zo lang open laten als nodig is.

• De temperatuur niet lager dan nodig instellen.

• Diepvriesartikelen voor het ontdooien in de koelruimte leggen. De koude in de diepvriesartikelen wordt zo voor koeling van de koelruimte gebruikt.

• Houd de warmte afgevende verdamper, het metalen rooster aan de achterzijde van het apparaat, schoon.

D594

Rehingeing the door

The side at which the door opens can be changed from the right side (factory adjustment) to the left side, if the installation site requires.

Warning! When changing the side at which the door opens, the appliance may not be connected to the mains. Remove plug from the mains before hand.

Procced as follow:

1.

2.

3.

4.

Remove the clip-in ventilation grille (D).

Remove the bottom hinge (E) by unscrewing the two fixing screws.

Slide the door off pin (G); unscrew pin (G) and refit it on the opposite side.

Remove the two plugs, to reveal

F

F

D

E

F

F

23

Downloaded from www.vandenborre.be

appliance, may not be damaged.

• Information concerning collection schedules or locations can be obtained from the local disposal authorities or town hall.

Remove transport safeguard

22

The appliance and the interior fittings are protected for transport.

•Remove all adhesive tape and packing pieces from the interior of the appliance.

A

Your appliance is equipped with shelf retainers that make it possible to secure the shelves during transportation.

To remove them proceed as follows: B

Move the shelf retainers in the direction of the arrow, raise the shelf from the rear and push it forward until it is freed and remove the retainers.

C

Installation

Installation Location

The appliance should be set up in a well ventilated, dry room.

Energy use is affected by the ambi‡‡ent temperature. The appliance should therefore

– not be exposed to direct sunlight;

– not be installed next to radiators, cookers or other sources of heat;

– only be installed at a location whose ambient temperature corresponds to the climate classification, for which the appliance is designed.

The climate classification can be found on the serial plate, which is located at the left on the inside of the appliance.

The following table shows which ambient temperature is correct for each climate classification: each climate classification:

Climate classification for an ambient temperature of

SN

N

ST

T

+10 bis +32 °C

+16 bis +32 °C

+18 bis +38 °C

+18 bis +43 °C

Wat te doen als ...

Hulp bij storingen

Het kan bij een storing om kleine defecten gaan die u zelf aan de hand van de volgende aanwijzingen kunt oplossen. Voer zelf geen verdere werkzaamheden uit als de volgende informatie in concrete gevallen niet verder helpt.

Waarschuwing! Reparaties aan het koelapparaat mogen alleen door geschoold personeel uitgevoerd worden. Door ondeskundige reparaties kunnen grote gevaren ontstaan voor de gebruiker. Wend u bij reparatie tot onze service-afdeling.

Storing Mogelijke oorzaken Oplossing

Apparaat werkt niet.

Apparaat koelt te sterk.

De levensmiddelen zijn te warm.

Binnenverlichting werkt niet.

Sterke rijpvorming in het apparaat, eventueel ook aan de deurafdichting.

Apparaat is niet aangezet.

Apparaat aanzetten.

Stekker zit niet in het stopcontact of zit los.

Stekker in stopcontact steken.

Zekering is los of kapot.

Stopcontact is kapot.

Temperatuur is te laag ingesteld.

Temperatuur is niet juist ingesteld.

Zekering controleren,eventueel vernieuwen

Storingen in het lichtnet door uw elektrovakman laten verhelpen.

Temperatuurregelaar tijdelijk op een hogere stand zetten.

Zie hoofdstuk “Ingebruikname”.

Deur heeft te lang opengestaan.

In de laatste 24 uur zijn grotere hoeveelheden warme levensmiddelen opgeslagen.

Het apparaat staat naast een warmtebron.

Deur slechts zo lang open laten als nodig is.

Temperatuurregelaar op een koudere stand zetten.

Zie hoofdstuk “Opstelplaats”.

Lamp is kapot.

Zie hoofdstuk “Lamp vervangen”.

Deurafdichting is lek (eventueel na het overzetten van het deurscharnier).

Op de ondichte plaatsen de deurafdichting voorzichtig met een föhn verwarmen (niet heter dan ca. 50 °C). Tegelijkertijd de verwarmde deurafdichting met de hand zo in vorm trekken dat hij weer helemaal sluit.

Downloaded from www.vandenborre.be

15

16

Storing Mogelijke oorzaken Oplossing

Apparaat staat niet recht.

Stelvoetjes bijstellen.

Ongewone geluiden.

Apparaat komt tegen de muur of tegen andere voorwerpen aan.

Apparaat iets wegtrekken.

Een onderdeel, bijv. een leiding, aan de achterkant van het apparaat komt tegen een

Dit onderdeel voorzichtig wegbuigen.

ander onderdeel van het apparaat aan of tegen de muur.

Na het wijzigen van de temperatuurinstelling start de compressor niet direct.

Dit is normaal, het betreft geen storing.

Water op de bodem van de koelruimte of op de legvlakken.

Dooiwaterafvoer is verstopt.

De compressor start na enige tijd automatisch.

Zie hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”.

5.

6.

7.

Lamp vervangen

1.

2.

3.

4.

Waarschuwing! Gevaar voor elektrische schok! Voor het vervangen van de lamp het apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact trekken of de zekering in de huisinstallatie uitschakelen.

Lampgegevens: 220-240 V, max. 15 W

Om het apparaat uit te zetten de temperatuurregelaar op stand „0" draaien.

Stekker uit het stopcontact trekken.

Voor het vervangen van de lamp bevestigingsschroef eruit draaien.

Op de afdekking van het lampje drukken en dit naar achteren wegschuiven.

Defecte lamp vervangen.

De afdekking weer monteren en de bevestigingsschroef aandraaien.

De koelkast aanzetten.

Daily Operation

• Do not operate any electrical appliances in the refrigerator/freezer (e.g.

electric ice cream makers, mixers etc.).

• Before cleaning the appliance, always switch off the appliance and unplug it, or pull the house fuse or switch off the circuit breaker.

• When unplugging always pull the plug from the mains socket, do not pull on the cable.

In case of malfunction

• If the a malfunction occurs on the appliance, please look first in the "What to do if ..." section of these instructions. If the information given there does not help, please do not perform any further repairs yourself.

• Refrigerators/freezers may only be repaired by qualified service engineers.

Improper repairs can give rise to significant hazards. If your appliance needs repairing, please contact your specialist dealer or our Customer Service.

Disposal

Appliance Packaging Information

All materials are environmentally sound! They can be dumped or burned at an incinerating plant without danger!

About the materials: The plastics can be recycled and are identified as follows:

>PE< for polyethylene, e.g. the outer covering and the bags in the interior.

>PS< for polystyrene foam, e.g. the pads, which are all free of chlorofluorocarbon.

The carton parts are made from recycled paper and should be disposed of at a waste-paper recycling collection location.

Disposal of old Appliances

For environmental reasons, refrigeration appliances must be disposed of properly. This applies to your old appliance, and - at the end of its service life - for your new appliance as well.

Warning! Before disposing of old appliances make them inoperable. Remove plug from mains, sever the power cable, remove or destroy any snap or latch closures. This eliminates the danger that playing children lock themselves into the appliance (danger of suffocation!) or place themselves into other life-endangering situations.

Disposal:

• The appliance may not be disposed of with domestic waste or bulky refuse.

• The refrigerant circuit, especially the heat exchanger at the back of the

21

Downloaded from www.vandenborre.be

20

Doel, normen, richtlijnen

Safety

The safety aspects of our refrigerators/freezers comply with accepted technical standards and the German Appliance Safety Law. Nevertheless, we consider it our obligation to make you aware of the following safety information:

Intended use

• The refrigerator is intended for use in the home. It is suitable for the cooling food. If the appliance is used for purposes other than those intended or used incorrectly, no liability can be accepted by the manufacturer for any damage that may be caused.

• Alterations or changes to the freezer are not permitted for reasons of safety.

• If you use the refrigerator in a commercial application or forpurposes other than the cooling of foods, please observe all valid legal regulations for your application.

Prior to initial start–up

• Check the refrigerator for transport damage. Under no circumstance should a damaged appliance be plugged in! In the event of damage, please contact the vendor.

Refrigerant

The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.

• During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.

• If the refrigerant circuit should become damaged:

– avoid open flames and sources of ignition;

– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.

Safety of children

• Packaging (e.g. wraps, polystyrene) can be dangerous for children. There is a risk of suffocation! Keep packaging material away from children!

• Please make old appliances unusable prior to disposal. Pull out the mains plug, cut off the mains cable, break or remove spring or boltcatches, if fitted. By doing this you ensure that children cannot lock themselves in the fridge when playing (there is risk of suffocation!)or get themselves into other dangerous situations.

• Often children cannot recognise the hazards present in household appliances. It is therefore important that you ensure adequate supervision and never let children play with the appliance!

Downloaded from www.vandenborre.be

Het koelapparaat is voor huishoudelijk gebruik bestemd en is met inachtneming van de voor deze apparaten geldende normen gemaakt. Bij de fabricage zijn speciaal die maatregelen genomen die vereist zijn volgens de

Duitse wet op de veiligheid van apparaten (GSG), volgens de Duitse voorschriften ter voorkoming van ongevallen bij koudeinstallaties (VBG 20) en volgens de bepalingen van de vereniging van Duitse elektotechnici (VDE). De koudecirculatie is op dichtheid getest.

Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen:

– 73/23/EG van 19.2.1973 - Laagspanningsrichtlijn

– 89/336/EG van 3.5.1989

(met inbegrip van Wijzigingsrichtlijn 92/31/EG) - EMC-richtlijn

17

Dear customer,

Before placing your new refrigerator/freezer into operation please read these operating instructions carefully. They contain important information for safe use, for installation and for care of the appliance.

Please keep these operating instructions for future reference. Pass them on to possible new owners of the appliance.

Notes which are important for your safety or for the proper functioning of the appliance are stressed with a warning triangle and/or with signal words

(Warning!, Caution!, Attention!). Please observe the following carefully.

Supplementary information regarding operation and practical applications of the appliance appear after this symbol.

Tips and notes concerning economical and environmentally sound use of the appliance are marked with the flower.

The operating instructions contain instructions for the correction of possible malfunctions by the user in the section "What to do if ...". If these instructions should not be sufficient, our customer service department is always available to you.

Contents

Safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Disposal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Appliance Packaging Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Disposal of old Appliances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Remove transport safeguard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Installation Location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Your appliance needs air . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Rear spacer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Rehingeing the door . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Electrical connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Prior to Inital Start-up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Control panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Starting up and temperature regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Interior Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Storage shelves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Door rack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Fresh food refrigeration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Defrosting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Switching off the appliance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

Cleaning and Care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

Energy Saving Tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

What to do if . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Correcting Malfunctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Changing the light bulb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

Regulations, Standards, Guidelines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

18

Printed on paper manufactured with environmentally sound processes.

who thinks ecologically acts accordingly ...

Downloaded from www.vandenborre.be

19

advertisement

Related manuals