DBX-60-manual-NL-FR-D-GB

DBX-60-manual-NL-FR-D-GB

GEBRUIKSAANWIJZING

MODE D’EMPLOI

BEDIENUNGSANLEITUNG

USER MANUAL

DBX-60

NL: GEBRUIKSAANWIJZING ........... 3

FR: MODE D’EMPLOI ....................... 16

D: BEDIENUNGSANLEITUNG .......... 32

GB: USER MANUAL ......................... 46

INHOUDSOPGAVE

1 INTRODUCTIE

1.1 BEOOGD GEBRUIK ..............................................................3

2 OVERZICHTEN

2.1 OVERZICHT OUDER-UNIT ...................................................4

2.2 OVERZICHT BABY-UNIT .......................................................5

3 INSTALLATIE

3.1 OUDER-UNIT .........................................................................6

3.2 BABY-UNIT.............................................................................6

3.3 PLAATSINGSTIPS .................................................................7

4 WERKING

4.1 IN/UITSCHAKELEN ...............................................................8

4.2 BATTERIJCONTROLE ...........................................................8

4.3 VERBINDINGSCONTROLE...................................................9

4.4 LUISTEREN ...........................................................................9

4.5 NACHTLAMPJE EN LAMPJE VOX .......................................9

4.6 MICROFOONGEVOELIGHEID EN ZEND-INDICATIE ........10

4.7 RIEMCLIP ............................................................................10

5 ALGEMENE (GEBRUIKS- EN VEILIGHEIDS) INSTRUCTIES

EN TIPS

5.1 BATTERIJ-INDICATIE EN BATTERIJVERBRUIK ................ 11

5.2 MEER BABYFOONS GEBRUIKEN .....................................12

5.3 VOEDING .............................................................................12

5.4 ONDERHOUD ......................................................................12

5.5 MILIEU .................................................................................13

6

7

VERKLARING VAN CONFORMITEIT .................................13

TECHNISCHE SPECIFICATIES ..........................................13

8 STORINGSTABEL ...............................................................14

9 GARANTIE ...........................................................................15

2

1 INTRODUCTIE

1.1 BEOOGD GEBRUIK:

De Alecto DBX-60 is een draadloze babyfoon om geluiden uit de babykamer op afstand te kunnen beluisteren.

Attentie:

Gebruik de babyfoon alleen als hulpmiddel en nooit als vervanger voor een volwassen en menselijke (baby)oppas.

Het bereik van de babyfoon bedraagt tot 1000 meter in het open veld en tot 150 meter in huis; het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden (betonnen wanden, andere babyfoons of draadloze telefoons, etc).

Controleer elke keer vóór gebruik de correcte werking van de babyfoon. Naast de eigen bereik- en verbindingscontrole van de babyfoon is het regelmatig gehoormatig controleren van de verbinding tijdens het gebruik aan te raden.

De DBX-60 mag nergens anders voor gebruikt worden dan voor het detecteren van geluiden binnen uw eigen private omgeving; een ieder die zich in de af te luisteren ruimte bevindt of kan bevinden, dient op de hoogte te zijn van de geplaatste babyfoon.

Voor het gebruik van deze draadloze babyfoon heeft u geen vergunning nodig. Het systeem kan vrij in een huishoudelijke situatie toegepast worden. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat altijd een storingsvrije signaaloverdracht mogelijk is.

Indien de DBX-60 niet in gebruik is, deze altijd middels de aan/uit drukknop uitschakelen.

3

page 1/1

POWER

VOX TX

DC 6V

500mA

DC 6V

500m

A

2 OVERZICHTEN

2.1 OVERZICHT OUDER-UNIT:

1

2

3

6

7

POWER

DC 6V

500mA

5

4

VOX

POWER page 1/1

1. aan/uit drukknop:

• 3 seconden ingedrukt houden om de ouder-unit in of uit te schakelen

2. geluidsindicatielampjes:

• geven aan hoe hard de baby huilt

• geven tevens het volumeniveau weer bij het instellen

• geven de batterijlading weer nadat u kort op toets

heeft gedrukt

3. ingebouwde luidspreker

4. power- en batterij-indicatielampje (zie ook hoofdstuk 5.1)

5. volumedrukknop: luider zachter

6. riemclip, om de ouder-unit bij u te dragen of ergens aan op te hangen

7. borglip, om de batterijdeksel te vergrendelen

8. oplaadcontacten

8

DC 6V

500m

A

4

DC 6V

500mA

DC 6V

500m

A

2.2 OVERZICHT BABY-UNIT:

page 1/1

1

2

3

9

10

VOX

POWER

TX

8

7

6

5

4

11

1. aan/uit drukknop:

• 3 seconden ingedrukt houden om de baby-unit in of uit te schakelen

2. Lampje VOX

• licht op als het nachtlampje op automatisch staat ingesteld (zie ook hoofdstuk

4.5)

3. Ingebouwd nachtlampje

4. Ingebouwde microfoon

5. Drukknop voor het nachtlampje:

• 1 e druk: lichtniveau 1, page 1/1

POWER

DC 6V

500mA

VOX

POWER continue aan

• 2 e druk: lichtniveau 2, continue aan

• 3 e druk: lichtniveau 3, continue aan

• 4 e druk: lichtniveau 3, automatisch: aan als de baby huilt, uit als de baby stil is (hierbij licht tevens het lampje VOX (2) op)

• 5 e druk: nachtlampje uit

6. Lampje TX:

• licht op als de baby-unit wordt geactiveerd door bijvoorbeeld het huilen van de baby

POWER

• geeft tevens knipperend het VOX gevoeligheidsniveau weer bij het instellen

7. VOX insteldrukknop: gevoeligheid + gevoeligheid -

8. power- en batterij-indicatie-lampje (zie ook hoofdstuk 5.1)

9. riemclip, om de baby-unit ergens op te hangen

10. borglip, om de batterijdeksel te vergrendelen

11. aansluiting voor de voedingsadapter

5

DC 6V

500m

A

3 INSTALLATIE

3.1 OUDER-UNIT:

De ouder-unit betrekt zijn voeding uit het meegeleverde batterijpakket.

Dit pakket wordt opgeladen via de meegeleverde voedingsadapter in combinatie met de oplader.

1. Ontgrendel de batterijdeksel door de borglip naar beneden te klikken en neem de batterijdeksel van de ouder-unit af.

2. Plaats het meegeleverde accupakket in de ouder-unit en verbind het stekkertje met de ouder-unit. Let op, het stekkertje past maar op één manier. Forceer het aansluiten niet.

ATTENTIE: PLAATS ALLEEN HET MEEGELEVERDE

OPLAADBARE BATTERIJPAKKET! AFWIJKENDE

MODELLEN KUNNEN MOGELIJK SCHADE VEROORZAKEN

OF ZELFS EXPLODEREN INDIEN TOCH GEPLAATST.

3. Plaats de batterijdeksel terug op de ouder-unit en vergrendel deze met de borglip.

4. Verbind de voedingsadapter met het dikkere stekkertje met de DC6V aansluiting aan de achterzijde van de oplader en doe de voedingsadapter in een 230 Volt stopcontact.

Sluit alleen de meegeleverde adapter aan. Het aansluiten van een andere voedingsadapter kan schade aan de babyfoon toebrengen of tot brand lijden.

5. Zet de ouder-unit op de oplader en druk deze voor een goed contact even aan; het batterijlampje op de oplader en het lampje POWER op de ouder-unit lichten op en het batterijpakket wordt opgeladen

(let op, het lampje CHARGE op de oplader blijft opgelicht, ook als de batterij vol is. Het lampje POWER op de ouder-unit zelf dooft als de batterij vol is)

6

3.2 BABY-UNIT:

De baby-unit betrekt zijn voeding uit de meegeleverde voedingsadapter.

Sluit alleen de meegeleverde adapter aan. Het aansluiten van een andere voedingsadapter kan schade aan de babyfoon toebrengen of tot brand lijden.

Voor mobiel gebruik kunt u 4 batterijen plaatsen (excl).

1. Ontgrendel de batterijdeksel door de borglip naar beneden te klikken en neem de batterijdeksel van de baby-unit af.

2. Plaats 4 stuks normale Alkaline batterijen, 1.5 V, formaat AAA zoals in het batterijcompartiment staat aangegeven.

U kunt ook oplaadbare batterijen plaatsen maar omdat de babyunit geen oplaadfunctie heeft, moet u deze batterijen in een externe batterijlader opladen.

3. Plaats de batterijdeksel terug op de ouder-unit en vergrendel deze met de borglip.

Bij het aansluiten van de voedingsadapter kunt u de batterijen laten zitten. Deze worden door het insteken van het adapterplugje uitgeschakeld.

3.3 PLAATSINGSTIPS:

• Plaats de baby-unit NIET in het bed bij de baby maar houd een minimale afstand van 1 tot 2 meter tussen de baby en de baby-unit.

• ZORG DAT DE BABY HET ADAPTERSNOER NIET KAN AANRAKEN.

• Plaats de baby-unit en de ouder-unit nooit in direct zonlicht en niet op een vochtige plaats. De babyfoon is niet waterdicht. Bij intredend vocht kan schade aan de elektronica ontstaan.

7

DC 6V

500m

A

DC 6V

500m

A

4 WERKING

Let op dat deze babyfoon alleen een hulpmiddel is. Het toestel kan nooit de fysieke en controlerende aanwezigheid van een ouder of een oppasser vervangen.

4.1 IN/UITSCHAKELEN:

Toets gedurende 3 seconden indrukken om de baby-unit of de ouderunit in te schakelen.

Nogmaals toets 3 seconden ingedrukt houden om de baby-unit of de ouder-unit weer uit te schakelen.

4.2 BATTERIJCONTROLE: (zie ook paragraaf 5.1)

Baby-unit: page 1/1 licht het POWER lampje continu op, dan is de voeding OK

(voedingsadapter aangesloten of batterijen vol).

page 1/1

POWER

VOX TX

VOX

POWER

TX

Knippert dit lampje, dan is de batterijspanning zwak. Vervang nu de batterijen of laad deze op of sluit de voedingsadapter aan.

Ouder-unit:

POWER

Direct na het inschakelen geven de geluidsindicatielampjes

POWER de eerste 3 seconden na het aanzetten de batterijlading weer:

5 lampjes lichten op: batterijlading voldoende voor

20 tot 25 uren gebruik.

3 of 4 lampjes lichten op: batterijlading voldoende voor 10 tot 20 uren gebruik.

1 of 2 lampjes lichten op: batterijlading onvoldoende, laad nu eerst de accu op; u kunt tijdens het opladen de ouder-unit gewoon blijven gebruiken.

Ook tijdens bedrijf kunt u de acculading van de ouder-unit testen door kort op toets te drukken. De geluidsindicatielampjes geven nu gedurende enkele seconden de acculading weer.

8

4.3 VERBINDINGSCONTROLE:

Zodra u de ouder-unit heeft ingeschakeld, gaat deze op zoek naar de baby-unit.

Indien de ouder-unit na 30 seconden nog steeds niet de baby-unit heeft gevonden (omdat deze nog uit staat of te ver verwijderd is), klinkt er elke

10 seconden een waarschuwingstoontje en lichten de 5 geluidsindicatielampjes op. Deze waarschuwing stopt zodra de ouder-unit verbinding heeft gemaakt met de baby-unit.

De waarschuwingstoon kunt u stoppen door kort op de volumetoets te drukken.

4.4 LUISTEREN:

Ontvangstvolume:

Op de ouder-unit kunt u het volume instellen met toets

volume luider

volume zachter

• u heeft de keuze uit 5 volume-niveaus en geluid uit

• bij het bereiken van het maximum of minimum volume klinkt een extra beeptoontje als u de of toets indrukt

• tijdens het instellen geven de geluidsindicatielampjes het volumeniveau weer

Optische geluidsmelding:

De ouder-unit is voorzien van 5 geluidslampjes. Hoe harder het geluid dat de baby-unit oppikt, hoe meer lampjes er oplichten.

Op deze wijze heeft u toch een indicatie dat de baby huilt, ook als het geluid van de ouder-unit uitgeschakeld is.

4.5 NACHTLAMPJE EN LAMPJE VOX:

De baby-unit is voorzien van een ingebouwd instelbaar nachtlampje. U bedient dit nachtlampje door herhaaldelijk op toets te drukken.

• 1 e

• 2 e

• 3 e

druk: nachtlampje continu aan op lichtniveau 1

druk: nachtlampje continu aan op lichtniveau 2

druk: nachtlampje continu aan op lichtniveau 3

druk: nachtlampje automatisch aan/uit (aan als de baby huilt, uit • 4 e als de baby stil is; bij deze instelling licht tevens het lampje

VOX op;

het Licht-niveau is niveau 3

• 5 e druk: nachtlampje uit

9

4.6 MICROFOONGEVOELIGHEID EN ZEND-INDICATIE:

U kunt instellen bij welk geluidsniveau de baby-unit moet gaan zenden.

Dit instellen geschiedt door het drukken op toets van de baby-unit

gevoeligheid hoger

gevoeligheid lager

Tijdens het instellen geeft het lampje ‘

TX’ knipperend het ingestelde

niveau weer:

• knippert 1x: de baby moet hard huilen voordat de baby-unit gaat zenden

...

• knippert 4x: de baby-unit gaat al bij elk zacht geluidje zenden

• knippert 5x: de baby-unit zendt continu, elk geluidje wordt doorgegeven

Tijdens gebruik licht het lampje ‘

TX’ op als de baby-unit het geluid door-

zendt naar de ouder-unit. Gebruik dit lampje om, als u op de babykamer bent, te controleren bij welk geluidsniveau de baby-unit inschakelt.

4.7 RIEMCLIP:

Zowel de baby-unit als de ouder-unit zijn uitgerust met een riemclip. U kunt deze riemclip gebruiken om de unit aan een kledingstuk bij u te dragen of om de unit ergens aan op te hangen.

Indien gewenst kunt u de riemclip afnemen:

1

2

1. Duw aan de bovenzijde van de riemclip het middenstuk naar achter.

2. Druk tegelijk de hele riemclip naar boven zodat deze loskomt van de achterwand.

10

page 1/1

DC 6V

500mA

DC 6V

500m

A

DC 6V

500mA

DC 6V

500m

A

POWER

TX VOX

5 ALGEMENE INSTRUCTIES EN TIPS

page 1/1

5.1 BATTERIJ-INDICATIE EN BATTERIJVERBRUIK (*):

VOX

POWER

POWER

POWER

TX

Lampje

POWER op de ouder-unit:

continu rood: accu wordt geladen.

na ongeveer 4 uur is de accu vol en dooft dit lampje knippert rood: accu is niet geplaatst of is defect continu groen: ouder-unit is ingeschakeld met een volle accu kunt u de ouderunit ongeveer 20 - 24 uren gebruiken knippert groen: ongeveer 10 - 15 minuten voordat de accu leeg raakt gaat dit lampje groen knipperen en klinkt er elke 30 seconden een waarschuwingstoon; plaats nu direct de ouder-unit op de oplader om de accu op te laden.

(tijdens het opladen kunt u de ouderunit gewoon blijven gebruiken)

Zie paragraaf 4.2 voor een handmatige batterijcontrole.

Lampje

CHARGE op de oplader:

continu rood: de adapter is aangesloten en de ouderunit is in de oplader geplaatst; let op: dit lampje dooft niet als de accu vol is.

DC 6V

500mA

VOX

POWER

TX page 1/1

Lampje

POWER op de baby-unit:

continu groen: batterijen vol met volle batterijen kunt u de babyunit ongeveer 12 - 16 uren gebruiken knippert groen: batterijen zwak vanaf het moment van knipperen kunt u de baby-unit nog ongeveer 1 tot 2 uren gebruiken).

POWER

11

DC 6V

500m

A

*: De genoemde tijden zijn bij benadering en afhankelijk van de instelling en het gebruik (hoe hoog staat het volume, is het nachtlampje ingeschakeld, hoe vaak en hoe lang huilt de baby, wat is de kwaliteit van de batterijen enz.

5.2 MEER BABYFOONS GEBRUIKEN:

De technologie van de DBX-60 laat het toe om meerdere complete babyfoonsets (baby-unit en ouder-unit) tegelijk en naast elkaar storingsvrij te gebruiken om zodoende meerdere babykamers tegelijk te bewaken; elke bij elkaar behorende ouder-unit en baby-unit is voorzien van een eigen unieke code die het onmogelijk maakt dat de

DBX-60 signalen van andere babyfoons oppikt of dat andere babyfoons het geluid van uw baby oppikken.

Het is niet mogelijk om uw DBX-60 met losse baby-units of losse ouder-units uit te breiden.

5.3 VOEDING:

Adapters:

Bij het gebruik van de adapters alleen de bijgeleverde adapters gebruiken. Het aansluiten van andere voedingsadapters dan de bijgeleverde adapters kan de elektronica van de babyfoon beschadigen.

Batterijen:

In de ouder-unit mag alleen een OPLAADBAAR batterijpakket geplaatst worden van het type Lithium-Polymeer, spanning 3.7V, vermogen 600mAh.

In de baby-unit kunt u naar wens normale of oplaadbare batterijen plaatsen van het formaat AAA of potloodcel. Oplaadbare batterijen dient u wel in een aparte batterijlader op te laden

5.4 ONDERHOUD:

Reinig de babyfoon uitsluitend met alleen een licht vochtige doek; gebruik nooit chemische reinigingsmiddelen.

Vóór het reinigen dienen eventueel aangesloten voedingsadapters losgekoppeld te worden.

12

5.5 MILIEU:

De verpakking van deze babyfoon kunt u als oud papier inleveren.

Op het einde van de levenscyclus van het product mag u dit product niet bij het normale huishoudelijke afval gooien, maar moet u het naar een inzamelpunt brengen voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgewerkte of defecte batterijen dient u in te leveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal daarvoor bestemde batterij inzamelpunten. Gooi lege batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval.

6 VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de

Europese richtlijn 1999/5/ EC. De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website

WWW.ALECTO.NL

7 TECHNISCHE SPECIFICATIES

Frequentie: 863 - 870 MHz

Aantal kanalen: 53 (wordt automatisch ingesteld)

Voeding Baby-unit: voedingsadapter: 6VDC 500mA

Voeding ouder-unit: voedingsadapter: 6VDC 500mA

(incl.)

S04-003-0060-00500, Keen Ocean Industrial Ltd.

(incl.)

S04-003-0060-00500, Keen Ocean Industrial Ltd.

batterijpakket: LiPo, 3.7V 600mAh oplaadbaar

(incl.)

Zendvermogen: 20 mW max.

Geadviseerde omgevingstemperatuur: 0°C tot 50°C

Opslagtemperatuur: 0°C tot 60°C

13

8 STORINGSTABEL

STORING: MOGELIJKE OORZAAK EN OPLOSSING:

Attentie beeptonen uit de ouder-unit:

Het contact tussen ouder-unit en baby-unit is weggevallen. Het wegvallen kan veroorzaakt zijn door een storing van buiten af, wacht even af of de verbinding vanzelf hersteld wordt. Komt dit regelmatig voor, dan staan mogelijk de ouder-unit en de baby-unit op het maximale bereik van elkaar, verklein dan de afstand.

Mogelijke overige controle punten:

• controleer of de baby-unit is ingeschakeld

• controleer de voeding van de baby-unit

• controleer de afstand tussen ouder-unit en baby-unit, verklein deze desgewenst

Geen geluid uit ouder-unit:

Het volume staat uit, zet deze aan.

De microfoongevoeligheid staat niet goed ingesteld. Zie paragraaf 4.5 en stel een gevoeliger inschakelniveau (level-4 of level-5) in.

Pieptoon bij ouder-unit:

Het volume staat te hard waardoor ‘feedback’

(rondzingen) optreedt.

• verlaag het volume bij de ouder-unit

• vergroot de afstand tussen ouder-unit en baby-unit

Voor overige informatie zie: www.alecto.nl

14

9 GARANTIE

Op de Alecto DBX-60 heeft u een garantie van 24 MAANDEN na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing.

Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier van deze babyfoon of de serviceafdeling van ALECTO op telefoonnummer 073 6411 355 (Nederland), 03 238 5666 (België), 018 0503

0085 (Duitsland) of via internet www.alecto.nl

DE GARANTIE VERVALT:

Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/ of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. (oplaadbare) batterijen vallen niet onder de garantie.

Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

15

TABLE DES MATIERES

1 INTRODUCTION

1.1 DOMAINE D’UTILISATION ENVISAGEE ............................17

2 SOMMAIRES

2.1 SOMMAIRE UNITE PARENTS ............................................18

2.2 SOMMAIRE UNITE BEBE ...................................................19

3 INSTALLATION

3.1 UNITE PARENT ...................................................................20

3.2 UNITE BEBE ........................................................................20

3.3 CONSEILS DE PLACEMENT ..............................................21

4 FONCTIONNEMENT

4.1 ACTIVER/DESACTIVER ......................................................22

4.2 TEST DE LA BATTERIE ......................................................22

4.3 CONTRÔLE DE CONNEXION ............................................23

4.4 ECOUTER ............................................................................23

4.5 LA PETITE VEILLEUSE ET LA PETITE LAMPE VOX ........23

4.6 SENSIBILITE DU MICROPHONE ET INDICATION

D’EMISSION ........................................................................24

4.7 ATTACHE CEINTURE ..........................................................24

5 GENERALE INSTRUCTIONS ET CONSEILS

5.1 INDICATION ET CONSOMMATION DES BATTERIES .......25

5.2 UTILISER PLUSIEURS BABY-PHONES .............................26

5.3 ALIMENTATION ...................................................................26

5.4 ENTRETIEN .........................................................................26

5.5 ENVIRONNEMENT ..............................................................27

6

7

DECLARATION DE CONFORMITE ....................................28

SPECIFICATIONS TECHNIQUES .......................................28

8 TABLEAU D’INTERFERENCE ............................................29

9 GARANTIE ...........................................................................30

16

1 INTRODUCTION

1.1 DOMAINE D’UTILISATION ENVISAGEE :

Le Alecto DBX-60 est un baby-phone sans fil pour pouvoir entendre des bruits à distance de la chambre de bébé.

Attention :

Utilisez le baby-phone uniquement en tant qu’outil d’aide mais jamais en tant que remplacement d’un adulte et d’un baby-sitter en personne.

La portée du baby-phone va jusqu’à 300 mètres en pleine ouverte et jusqu’à 150 mètres à l’intérieure; la portée dépend des conditions locales (murs en béton, autres baby-phones ou téléphones sans fil, etc).

Avant l’utilisation veuillez à chaque fois contrôler le bon fonctionnement du baby-phone. A côté du contrôle de la portée et la connexion du baby-phone il est également conseillé de contrôler régulièrement via l’écoute la connexion pendant l’utilisation.

Le DBX-60 ne peut être utilisé pour autre chose que pour détecter des bruits dans votre environnement privé; chaque personne qui se trouve ou pourrait se trouver dans la pièce qui est sous écoute, doit

être au courant qu’un baby-phone est placé.

Vous n’avez pas besoin d’une licence pour l’utilisation de ce babyphone sans fil. Le système peut être utilisé librement dans une situation domestique. Une garantie ne peut cependant pas être donné qu’une transmission de signal sans perturbation est toujours possible.

Toujours désactiver le DBX-60 à l’aide du bouton pression allumé/

éteint s’il n’est pas utilisé.

17

page 1/1

DC 6V

500mA

DC 6V

500m

A

POWER

VOX TX

2 SOMMAIRES

2.1 SOMMAIRE UNITE PARENTS :

1

2

3

6

7

POWER

DC 6V

500mA

5

4

8

VOX

1. Bouton pression allumé/

éteint : page 1/1

• Tenir enfoncé pendant 3 secondes pour activer ou

POWER désactiver l’unité parents

2. Petite lampe d’indication de bruit :

TX

• Affiche à quel point le bébé pleure

• Affiche également le niveau de volume lors du réglage

• Affiche également le chargement de piles (appuyer brièvement sur la touche

)

3. Haut-parleur incorporé

4. Petite lampe d’indication

POWER power et batterie (voir aussi chapitre 5.1)

5. Bouton pression volume :

Plus fort

Moins fort

6. Attache ceinture, afin de garder l’unité parents près de vous ou pour l’attacher quelque part

7. Languette de protection, afin de verrouiller le couvercle de la batterie

8. Contactes de chargement

DC 6V

18

DC 6V

DC 6V

500mA

2.2 SOMMAIRE UNITE BEBE :

1

2

3

9

10

VOX

POWER

POWER

TX

8

7

6

5

4

11

1. Bouton pression allumé/éteint :

• Tenir enfoncé pendant 3 secondes pour activer ou désactiver l’unité bébé

2. Petite lampe VOX

• S’allume lorsque la petite veilleuse est réglée sur automatique (voir aussi chapitre 4.4)

3. Petite veilleuse incorporée

4. Microphone incorporé

5. Bouton poussoir pour la petite veilleuse :

• 1 e pression : niveau de lumière

1, allumé en continu

• 2 e pression : niveau de lumière

2, allumé en continu

• 3 e pression : niveau de lumière

3, allumé en continu e pression : niveau de lumière

DC 6V

500mA

VOX

• 4

3, automatique : allumé lorsque le bébé pleure, éteint lorsque le bébé est calme (avec ceci la petite lumière VOX (2) s’allume également) e pression : la petite veilleuse • 5

éteinte

6. Petite lampe TX :

• S’allume lorsque l’unité bébé est activée lorsque le bébé pleure par exemple

• Affiche également le niveau de sensibilité VOX en clignotant lors du réglage.

7. Bouton pression de réglage VOX : sensibilité + sensibilité -

8. Petite lampe d’indication power et batterie (voir aussi chapitre 5.1)

9. Attache ceinture, pour attacher l’unité bébé quelque part

10. Languette de sécurité, afin de verrouiller le couvercle de la batterie

11. Raccordement pour l’adaptateur d’alimentation

19

DC 6V

500m

A

3 INSTALLATION

L’unité parents s’alimente avec le paquet de batterie livré avec. Ce paquet est chargé via l’adaptateur d’alimentation livré avec en combinaison avec le chargeur.

1. Déverrouiller le couvercle de la batterie en cliquant la languette de sécurité vers le bas et retirez le couvercle de la batterie de l’unité parent.

2. Placez le paquet accu livré avec dans l’unité parent et connectez la petite fiche avec l’unité parent. Attention, la petite fiche ne correspond que d’une seule façon. Ne forcez pas le raccordement.

ATTENTION : PLACEZ UNIQUEMENT LE PAQUET DES

BATTERIES RECHARGEABLES LIVREES AVEC! DES

MODELS DIFFERENTS PEUVENT CAUSER DES DOM-

MAGES POSSIBLES OU PEUVENT MEME EXPLOSER

SI VOUS LES PLACEZ QUAND-MEME.

3. Replacez le couvercle de la batterie sur l’unité parent et verrouillezle avec la languette de sécurité.

4. Connectez l’adaptateur d’alimentation avec la plus grosse petite fiche avec le raccordement DC6V à l’arrière su chargeur et mettez l’adaptateur d’alimentation dans une prise de courant de 230 Volt.

Raccordez uniquement d’adaptateur livré avec. Le raccordement d’un autre adaptateur d’alimentation peut causer des dommages au baby-phone ou il peut prendre feu.

5. Mettez l’unité parent dans le chargeur et poussez-le un peu pour avoir un bon contact ; la petite lampe de batterie sur le chargeur et la petite lampe POWER sur l’unité parent s’allume et le paquet de la batterie est en charge (attention, la petite lampe CHARGE sur le chargeur reste allumé, même lorsque la batterie est pleine. La petite lampe POWER sur l’unité parent même s’éteint lorsque la batterie est pleine)

20

3.2 UNITE BEBE :

L’unité bébé s’alimente avec l’adaptateur d’alimentation livré avec.

Raccordez uniquement l’adaptateur livré avec. Le raccordement d’un autre adaptateur d’alimentation peut causer des dommages au baby-phone ou il peut prendre feu.

Placez 4 batteries (excl.) pour une utilisation mobile.

1. Déverrouillez le couvercle des batteries en cliquant la languette de sécurité vers le bas et retirez le couvercle des batteries de l’unité bébé.

2. Placez 4 piles Alcaline normales, 1.5V, format AAA comme indiqué dans le compartiment des batteries.

Vous pouvez également placer des piles rechargeables mais comme l’unité bébé n’a pas de fonction de chargement, vous devez recharger ces piles dans un chargeur externe.

3. Replacez le couvercle des piles sur l’unité bébé et verrouillez-le avec la languette de sécurité

Vous pouvez laisser les piles dans l’adaptateur d’alimentation lors du raccordement. Celles-ci sont désactivées en raccordant la petite fiche d’adaptateur.

3.3 CONSEILS DE PLACEMENT :

• Ne placez PAS l’unité bébé dans le lit avec le bébé mais gardez une distance minimale de 1 à 2 mètres entre le bébé et l’unité bébé.

• VEILLEZ A CE QUE LE BEB NE PUISSE PAS TOUCHER LE FIL

DE L’ADAPTATEUR.

• Ne placez jamais l’unité bébé et l’unité parent dans la lumière directe du soleil nu dans une pièce humide. Le baby-phone n’est pas étanche. L’émergence d’humidité peut causer des dommages à l’électronique.

21

DC 6V

500m

A

DC 6V

500m

A

DC 6V

500mA

DC 6V

500mA

4 FONCTIONNEMENT

Veillez à ce que le baby-phone n’est qu’un outil d’aide. L’appareil ne peut jamais remplacer l’absence physique et de contrôle d’un parent ou d’une garde.

4.1 ACTIVER/DESACTIVER :

Tenir la touche enfoncée pendant 3 secondes afin d’activer l’unité bébé ou l’unité parent.

Tenir à nouveau la touche enfoncée pendant 3 secondes afin de désactiver l’unité bébé ou l’unité parent.

4.2 TEST DE LA BATTERIE : (voir aussi chapitre 5.1)

Unité bébé : page 1/1 la petite lampe POWER s’allume en continu, alors l’alimentation est OK (adaptateur d’alimentation raccordé ou page 1/1

VOX

VOX

POWER

POWER

TX

TX batteries pleines).

La petite lampe clignote, alors la tension des batteries est trop faible. Remplacez les batteries maintenant ou chargezles ou raccordez l’adaptateur d’alimentation.

Unité parent :

POWER

Les petites lampes d’indication de bruit affichent le charge-

POWER ment des batteries pendant les 3 premières secondes immédiatement après l’activation.

• 5 petites lampes s’allument : charge des batteries suffisante pour une utilisation de 20-25 heures

• 3 ou 4 petites lampes s’allument : charge des batteries suffisante pour une utilisation de 12-24 heures

• 1 ou 2 petites lampes s’allument : charge de batterie insuffisante, chargez maintenant ’abord l’accu. Vous pouvez continuer d’utiliser l’unité parent pendant le chargement.

Pendant le fonctionnement vous pouvez également tester le chargement de l’accu de l’unité parent en appuyant brièvement sur la touche . Maintenant les petites lampes d’indication de bruit affichent le chargement de l’accu pendant quelques secondes.

22

4.3 CONTRÔLE DE CONNEXION :

Dès que vous avez activé l’unité parents, celui-ci va à la recherche de l’unité bébé. Une petite tonalité d’avertissement retenti toutes les 10 secondes et les 5 petites lampes d’indication de bruit s’allument lorsque l’unité parent n’a toujours pas trouvé l’unité bébé après 30 secondes

(parce qu’il est encore éteint ou parce qu’il est trop loin). Cet avertissement s’arrête dès que l’unité parent est connecté avec l’unité bébé.

Vous pouvez arrêter la tonalité d’alarme en appuyant brièvement sur la touche volume.

4.4 ECOUTER :

Volume de réception :

Vous pouvez régler le volume avec la touche sur l’unité parent :

volume plus fort

volume moins fort

• vous avez le choix entre 5 niveaux de volume et bruit éteint

• lorsque vous le volume maximum ou minimum est atteint, une petite tonalité supplémentaire retentit lorsque vous appuyez sur la touche

ou

• les petites lampes d’indication de bruit affichent le niveau de volume lors du réglage

Message audio optique :

L’unité parent est pourvu de 5 petites lampes de bruit. Au plus fort le bruit que l’unité bébé réceptionne, au plus de petites lampes s’allument.

De cette façon vous avez quand-même une indication que le bébé pleure, même lorsque le son de l’unité parent est désactivé.

4.5 LA PETITE VEILLEUSE ET LA PETITE LAMPE VOX :

L’unité bébé est pourvue d’une veilleuse réglable incorporée. Vous commandez cette petite veilleuse en appuyant à répétition sur la touche .

• 1 e

• 2 e

• 3 e

• 4 e

pression : petite veilleuse allumée en continu sur le niveau 1

pression : petite veilleuse allumée en continu sur le niveau 2

pression : petite veilleuse allumée en continu sur le niveau 3

pression : petite veilleuse allumée/éteinte automatiquement (allumé lorsque le bébé pleure, éteinte lorsque le bébé est calme; à ce réglage le petite lampe VOX s’allume également ; le niveau de lumière est le niveau 3

• 5 e pression : la petite veilleuse éteinte

23

4.6 SENSIBILITE DU MICROPHONE ET INDICATION D’EMISSION :

Vous pouvez régler à quel niveau de bruit l’unité bébé doit émettre. Ce réglage se passe en appuyant sur la touche sur l’unité bébé

sensibilité plus haute

sensibilité plus basse

Pendant le réglage la petite lampe ‘

TX’ affiche le niveau réglé en cligno-

tant :

• clignote 1x : le bébé doit pleurer fort avant que l’unité bébé émet

...

• Clignote 4x : l’unité bébé va déjà émettre à chaque petit bruit

• Clignote 5x : l’unité bébé émet en continu, chaque petit bruit est transféré

Pendant l’utilisation la petite lampe ‘

TX’ s’allume lorsque l’unité bébé

transmet le bruit vers l’unité parent. Utilisez cette petite lampe, lorsque vous êtes dans la chambre du bébé, afin de contrôler à quel niveau de bruit l’unité bébé s’active.

4.7 ATTACHE CEINTURE :

L’unité bébé ainsi que l’unité parent sont pourvu d’une attache ceinture.

Vous pouvez utilisez cette attache ceinture pour garder l’unité près de vous à un vêtement ou pour accrocher l’unité quelque part.

Si vous le souhaitez vous pouvez retirer l’attache ceinture :

1

2

1. Poussez le morceau du milieu à l’arrière de l’attache ceinture milieu vers l’arrière

2. Appuyez en même temps l’attache ceinture complète vers le haut afin que celle-ci se détache de l’arrière.

24

page 1/1

DC 6V

DC 6V

500mA

DC 6V

500mA

DC 6V

500m

A

DC 6V

500mA

POWER

VOX TX

5 GENERALE INSTRUCTIONS ET CONSEILS

page 1/1

5.1 INDICATION ET CONSOMMATION DES BATTERIES (*) :

VOX

POWER

POWER

TX

Petite lampe

POWER sur l’unité parent :

Rouge continu : l’accu est en charge.

Après environ 4 heures l’accu est complètement chargé et la petite lampe s’éteint

Clignote rouge : l’accu n’est pas placé ou est

défectueux

Vert continu : l’unité parent est activée

Avec un accu tout à plein vous pouvez utilisez l’unité parent pendant environs 20 - 24 heures

Clignote vert : cette petite lampe va clignoter en vert, environ 10 – 15

POWER minutes avant que l’accu est vide et une tonalité d’avertissement retentit toutes les 30 secondes; placez immédiatement l’unité parent sur le chargeur afin de charger l’accu. (vous pouvez continuer d’utiliser l’unité parent pendant le chargement)

Voir aussi paragraphe 4.1 pour un contrôle manuel des batteries.

VOX

POWER

TX

Petite lampe

CHARGE sur le chargeur :

Rouge continu : l’adaptateur est raccordé et l’unité parent est placé dans le chargeur;

Attention : Cette petite lampe ne s’éteint pas lorsque l’accu est plein.

page 1/1

Petite lampe

POWER sur l’unité bébé :

Vert continu : les batteries sont pleines

Avec des batteries pleines vous pouvez utiliser l’unité bébé pendant environ 12 - 16 heures

Clignote vert : les batteries sont faibles

(A partir de ce clignotement vous pouvez encore utiliser l’unité bébé pendant environ 1 - 2 heures).

POWER

25

DC 6V

500m

A

* : Les temps mentionnés sont approximatifs et dépendent du réglage et de l’utilisation (au plus fort le volume, est-ce que la veilleuse est activée, quelle est la qualité des batteries etc).

5.2 UTILISER PLUSIEURS BABY-PHONES :

La technologie du DBX-60 permet d’utiliser plusieurs set de babyphones complets (unité bébé et unité parent) en même temps et l’un

à côté de l’autre sans interférence afin de pouvoir garder plusieurs chambres de bébé en même temps; chaque unité parent correspondant à une unité bébé est pourvu d’un propre code unique grâce auquel il est impossible que le DBX-60 réceptionne les signaux des autres baby-phones ou que les autres baby-phones réceptionne le bruit de votre bébé.

Il n’est pas possible d’étendre votre DBX-60 avec des unités bébé ou unités parent séparés.

5.3 ALIMENTATION :

Adaptateurs :

Si vous utilisez des adaptateurs, veuillez uniquement utiliser les adaptateurs livrés avec. Le raccordement d’autres adaptateurs d’alimentation que les adaptateurs livrés avec peut endommager l’électronique du baby-phone..

Batteries :

Vous pouvez uniquement placez un paquet de batterie

RECHARGEABLE du type Lithium-polymère, tension 3.7V, capacité 600mAh dans l’unité parent.

Dans l’unité bébé vous pouvez placer au choix des batteries normales ou des batteries rechargeables du format AAA ou pile crayon.

Les batteries rechargeables doivent cependant être rechargées dans un chargeur séparé.

5.4 ENTRETIEN :

Nettoyez le baby-phone uniquement avec une lingette humide ; n’utilisez jamais de produits de nettoyage chimique.

Les adaptateurs d’alimentation raccordés doivent être désaccordés avant le nettoyage.

26

5.5 ENVIRONNEMENT :

L’emballage de ce baby-phone peut être jeté avec le vieux papier. A la fin du cycle de vie de ce produit vous ne pouvez pas le jeter avec les déchets ménagers normaux, mais vous devez l’apporter dans un point de rassemblement pour le recyclage d’appareils électrique et

électronique.

Des batteries déchargées ou défectueuses doivent être apportées à votre dépôt locale pour les petits déchets chimiques ou dans un point de rassemblement prévu pour ça. Ne jetez jamais des batteries vides avec vos déchets ménagers.

27

6 DECLARATION DE CONFORMITE

Cet appareil répond aux conditions et dispositions essentiels comme décrits dans les directives 1999/5/ EC. La déclaration de conformité est disponible sur le site web

WWW.ALECTO.NL

7 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Fréquence : 863 - 870 MHz

Nombre de canaux : 53 (est réglé automatiquement)

Alimentation unité bébé : adaptateur d’alimentation : 6VDC 500mA

(incl.), S04-003-0060-00500,

Keen Ocean Industrial Ltd.

Alimentation unité parent : adaptateur d’alimentation : 6VDC 500mA

Capacité d’émission :

(incl.), S04-003-0060-00500,

Keen Ocean Industrial Ltd.

Paquet de batteries : LiPo, 3.7V 600mAh rechargeable (incl.)

20 mW max.

Température ambiante conseillée : 0°C jusqu’à 50°C

Température d’entreposage : 0°C jusqu’à 60°C

28

8 TABLEAU D’INTERFERENCE

INTERFERENCE:

Tonalité d’attention hors de l’unité parent:

POSSIBLES CAUSES ET SOLUTIONS:

Le contact entre l’unité parent et l’unité bébé

à disparue. La disparition peut être causée par une interférence extérieure, attendez un peu pour voir si la connexion ne revient pas d’elle-même. Si ceci-ci arrive régulièrement, il est possible que la distance entre l’unité parent et l’unité bébé est à son maximum, diminuez la distance.

Pas de bruit hors de l’unité parent:

D’autres points de contrôle possibles:

• Contrôlez que l’unité bébé est activée

• Contrôlez l’alimentation de l’unité bébé

• Contrôlez la distance entre l’unité parent et l’unité bébé, diminuez-la si nécessaire

Le volume est éteint, allumez-le.

La sensibilité du microphone n’est pas bien réglée. Voir paragraphe 4.5 et réglez un niveau d’activation plus sensible (niveau-4 ou niveau-5).

Tonalité à l’unité parent:

Le volume est trop fort à cause de quoi un

‘feedback’ (hurlant) apparaît.

• Diminuez le volume de l’unité parent

• Augmentez la distance entre l’unité parent et l’unité bébé

Voir aussi www.alecto.nl

29

9 GARANTIE

Vous avez une garantie de 24 MOIS sur le DBX-60 après la date d’achat.

Pendant cette période nous vous garantissons une réparation sans frais pour les défauts de matériaux et de fabrication. Ce après l’expertise de l’importateur.

Si vous remarquez un défaut, consultez d’abords de mode d’emploi. Si celui-ci ne vous donne pas de solution, consultez alors le fournisseur de ce baby-phone ou le service après vente de ALECTO au numéro de téléphone 073 6411 355 en Hollande, 018 0503 0085 en Allemagne, 03

238 5666 en Belgique ou via internet www.Alecto.nl

LA GARANTIE ECHOUE : Lors d’une mauvaise utilisation, d’un mauvais raccordement, l’utilisation de mauvaises batteries ou de batterie qui fuit, l’utilisation de pièce de rechange ou d’accessoires non originaux, l’utilisation de batteries non rechargeables, la négligence et lors d’un défaut causé par l’humidité, le feu, l’inondation, un coup de la foudre et les catastrophes naturelles. Lors de modifications et/ou réparations par un tiers non autorisé. Lors d’un mauvais transport de l’appareil sans emballage adéquat et lorsque l’appareil n’est pas accompagné de cette preuve de garantie et du bon d’achat.

Toutes autres responsabilités, en particulier pour tout dommage indirect, sont exclues.

30

31

INHALT

1 EINFÜHRUNG

1.1 VOR DER BENUTZUNG .....................................................33

2 ÜBERSICHTEN

2.1 ÜBERSICHT ELTERNEINHEIT ...........................................34

2.2 ÜBERSICHT BABYEINHEIT ................................................35

3 INSTALLATION

3.1 ELTERNEINHEIT .................................................................36

3.2 BABYEINHEIT ......................................................................37

3.3 AUFSTELLUNGSTIPPS ......................................................37

4 ANWENDUNG

4.1 EIN-/AUSSCHALTEN ...........................................................38

4.2 AKKU ÜBERPRÜFEN ..........................................................38

4.3 ANSCHLUSS ÜBERPRÜFEN .............................................39

4.4 ZUHÖREN ............................................................................39

4.5 NACHTLICHT UND VOX-LICHT .........................................39

4.6 MIKROFONEMPFINDLICHKEIT UND

ÜBERTRAGUNGSANZEIGE ...............................................40

4.7 GÜRTELCLIP .......................................................................40

5 ALLGEMEINE ANWEISUNGEN UND TIPPS

5.1 AKKU ÜBERPRÜFEN UND VERWENDEN ........................41

5.2 NUTZUNG MEHRERER BABYPHONS ...............................42

5.3 STROMVERSORGUNG ......................................................42

5.4 WARTUNG ...........................................................................42

5.5 UMWELT ..............................................................................42

6 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG .........................................43

7 TECHNISCHE DATEN .........................................................43

8 PROBLEMBEHEBUNG .......................................................44

9 GARANTIE ...........................................................................45

32

1 EINFÜHRUNG

1.1 VOR DER BENUTZUNG:

Das Alecto DBX-60 ist ein kabelloses Babyphon, mit dem Sie Geräusche aus dem Kinderzimmer aus der Ferne hören können.

Achtung:

Verwenden Sie das Babyphon nur zu Ihrer zusätzlichen Sicherheit, es kann niemals als Ersatz für einen Erwachsenen oder einen menschlichen (Baby)-Sitter dienen.

Dieses Babyphon hat eine Reichweite von 1000 m im Außenbereich und bis zu 150 m im Innenbereich; diese Reichweite hängt von den

örtlichen Bedingungen ab (Betonwände, andere Babyphons, schnurlose Telefone, etc.)

Vor jeder Benutzung müssen Sie immer prüfen, ob das Babyphon richtig funktioniert. Neben der Überprüfung der Reichweite und Verbindung des Babyphons wird empfohlen, die Verbindung nach Gehör zu kontrollieren, wenn es im Einsatz ist.

Das DBX-60 darf ausschließlich zum Auffinden von Geräuschen in

Ihrer privaten Umgebung genutzt werden; jede Person im Raum, die abgehört werden wird, muss über den Einsatz des Babyphons informiert werden.

Sie benötigen für die Nutzung dieses Babyphons keine Lizenz. Das

System kann in jeder häuslichen Situation kostenlos angewandt werden. Eine störungsfreie Signalübertragung kann jedoch nicht immer garantiert werden.

Wenn das DBX-60 nicht genutzt wird, schalten Sie es immer mit der

Ein/Ausschalttaste aus.

33

page 1/1

DC 6V

DC 6V

500mA

POWER

VOX TX

2 ÜBERSICHTEN

2.1 ÜBERSICHT ELTERNEINHEIT:

1

2

3

6

7

POWER

DC 6V

500mA

5

4

VOX

1. Ein/Auschalttaste: page 1/1

• 3 Sekunden gedrückt halten, um die Elterneinheit ein- oder auszuschalten.

2. Geräuschanzeigen:

• zeigt an, wie laut das Baby schreit

• zeigt auch den Lautstärkepegel während der

Einrichtung an

• zeigt die Akkukapazität an, wenn Sie kurz die Taste drücken

3. integrierter Lautsprecher

4. Strom- und Akkuanzeige

(siehe auch Kapitel 5.1)

5. Lautstärke-Drucktaste:

POWER lauter leiser

6. Gürtelclip zum Tragen der

Elterneinheit oder zum

Aufhängen

7. Verriegelungslasche zum

Verriegeln des Akkudeckels

8. Ladekontakte

8

DC 6V

500m

A

34

DC 6V

500mA

DC 6V

500m

A

2.2 ÜBERSICHT BABYEINHEIT:

page 1/1

1

2

3

9

10

VOX

POWER

POWER

TX

8

7

6

5

4

11

1. Ein/Auschalttaste:

• 3 Sekunden gedrückt halten, um die Babyeinheit ein- oder auszuschalten.

2. VOX-Anzeige

• leuchtet auf, wenn das

Nachtlicht auf automatischen Modus gesetzt ist

(siehe auch Kapitel 4.5)

3. integriertes Nachtlicht

4. integriertes Mikrofon

5. Drucktaste für das Nachtlicht:

POWER

• 1x drücken: Helligkeitsstufe 1, bleibt an

• 2x drücken: Helligkeitsstufe 2, bleibt an

• 3x drücken: Helligkeitsstufe 3, bleibt an

DC 6V

500mA

VOX

• 4x drücken: Helligkeitsstufe 3 automatisch: An, wenn das Baby schreit,

Aus, wenn das Baby ruhig ist (in diesem Fall schaltet sich auch die VOX-Leuchte (2) ein)

• 5x drücken: Nachtlicht ist ausgeschaltet

6. TX-Leuchte::

• schaltet sich ein, wenn die Babyeinheit z.B. aufgrund von

Babygeschrei aktiviert wird

• blinkt auch, um die VOX-Empfindlichkeitsstufe während der

Einrichtung anzuzeigen

7. Drucktaste für VOX-Einrichtung:

Empfindlichkeit +

Empfindlichkeit -

8. Strom- und Akkuanzeige (siehe auch Kapitel 5.1)

9. Gürtelclip zum Aufhängen der Babyeinheit

10. Verriegelungslasche zum Verriegeln des Akkudeckels

11. Netzteilanschluss

35

DC 6V

500m

A

3 INSTALLATION

Die Elterneinheit wird vom mitgelieferten Akkupack mit Strom versorgt.

Dieser Akkupack kann mit dem mitgelieferten Netzteil in Kombination mit dem Ladegerät aufgeladen werden.

1. Entriegeln Sie den Akkudeckel durch Drücken auf die Verriegelungslasche und entfernen Sie den Akkudeckel von der Elterneinheit.

2. Setzen Sie den mitgelieferten Akkupack in die Elterneinheit ein und verbinden Sie den Stecker mit der Elterneinheit. Achten Sie darauf, dass der Stecker nur einseitig passt. Den Anschluss niemals gewaltsam herstellen.

ACHTUNG: NUR DEN MITGELIEFERTEN AKKUPACK

INSTALLIEREN! DIE INSTALLATION ANDERER

MODELLE KANN SCHÄDEN ODER SOGAR

EXPLOSION VERURSACHEN.

3. Platzieren Sie den Akkudeckel wieder auf der Elterneinheit und verriegeln ihn mit der Verriegelungslasche.

4. Schließen Sie das Netzteil mit dem breiteren Stecker am DC 6 V

Eingang auf der Rückseite des Ladegeräts an und stecken Sie das

Netzteil an einer 230 Volt Steckdose ein.

Nur das mitgelieferte Netzteil anschließen. Der Anschluss eines anderen Netzteils kann zu Beschädigung des Babyphons und sogar zu Feuer führen.

5. Stellen Sie die Elterneinheit auf das Ladegerät und drücken Sie sie kurz nach unten, um richtigen Kontakt sicherzustellen; die Akkuanzeige am Ladegerät und die POWER-Anzeige an der Elterneinheit schalten sich ein und der Akkupack wird aufgeladen. (Achtung, die

CHARGE-Anzeige am Ladegerät leuchtet weiter, auch wenn der

Akku vollständig geladen ist. Die POWER-Anzeige an der Elterneinheit schaltet ab, sobald der Akku vollständig geladen ist.

36

3.2 BABYEINHEIT:

Die Babyeinheit wird vom mitgelieferten Netzteil mit Strom versorgt.

Nur das mitgelieferte Netzteil anschließen. Der Anschluss eines anderen Netzteils kann zu Beschädigung des Babyphons und sogar zu Feuer führen.

Für die mobile Nutzung können Sie 4 Batterien installieren (nicht im

Lieferumfang enthalten).

1. Entriegeln Sie den Akkudeckel durch Drücken auf die Verriegelungslasche und entfernen Sie den Akkudeckel von der Babyeinheit.

2. Installieren Sie 4 normale Alkaline-Batterien, 1,5 V, Typ AAA in Übereinstimmung mit dem Markierungen im Akkufach.

Sie können auch aufladbare Batterien installieren, doch weil die

Babyeinheit keine Ladefunktion hat, müssen Sie diese aufladbaren Batterien über ein externes Ladegerät aufladen.

3. Platzieren Sie den Akkudeckel wieder auf der Babyeinheit und verriegeln ihn mit der Verriegelungslasche.

Wenn Sie das Netzteil anschließen, können Sie die Batterien im Gerät lassen. Durch das Einstecken des Netzteilsteckers werden die Batterien automatisch getrennt.

• Stellen Sie das Babyphon NICHT in das Babybett, halten Sie einen

Abstand von 1 bis 2 m zwischen Baby und Babyeinheit ein.

• STELLEN SIE SICHER, DASS DAS BABY DAS NETZTEILKABEL

NICHT BERÜHREN KANN.

• Setzen Sie die Baby- oder Elterneinheit keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit aus. Dieses Babyphon ist nicht wasserdicht, eindringende Feuchtigkeit kann die Elektronik beschädigen.

37

DC 6V

500m

A

DC 6V

500m

A

DC 6V

500mA

4 ANWENDUNG

Denken Sie daran, dass dieses Babyphon nur zur zusätzlichen Sicherheit dient. Das Gerät kann niemals die körperliche und überwachende Anwesenheit eines Elternteils oder des Babysitters ersetzen.

4.1 EIN-/AUSSCHALTEN:

Halten Sie die Taste 3 Sekunden gedrückt, um die Baby- oder Elterneinheit einzuschalten.

Halten Sie die Taste nochmals 3 Sekunden gedrückt, um die Baby- oder Elterneinheit auszuschalten.

4.2 AKKU ÜBERPRÜFEN: (siehe auch Absatz 5.1)

Babyeinheit page 1/1

Wenn die POWER-Anzeige weiter leuchtet, ist die Stromversorgung in Ordnung (Netzteil ist angeschlossen oder Akkus

POWER

VOX TX

VOX

POWER

TX

Elterneinheit

POWER

Diese Anzeige blinkt, wenn der Akkustand niedrig ist. In diesem Fall ersetzen oder laden Sie die Akkus oder schließen Sie das Netzteil an.

POWER

Sofort nach dem Einschalten des Geräts zeigen die

Tonkontrollleuchten in den ersten drei Sekunden die

Akkukapazität an:

5 Kontrollleuchten leuchten: Akkukapazität reicht für 20 bis

25 Betriebsstunden aus.

3 oder 4 Kontrollleuchten leuchten: Akkukapazität reicht für 10 bis 20

Betriebsstunden aus.

1 oder 2 Kontrollleuchten leuchten: Akkukapazität ist nicht ausreichend,

Sie sollten die Akkus aufladen. Während des Aufladens der Akkus können Sie die Elterneinheit weiterhin benutzen.

Während des Betriebs können Sie auch den Akkustand der Elterneinheit prüfen, indem Sie kurz die Taste drücken. Die Tonanzeigen zeigen dann einige Sekunden lang den Akkustand an.

38

4.3 ANSCHLUSS ÜBERPRÜFEN:

Sobald Sie die Elterneinheit einschalten, sucht sie nach der Babyeinheit.

Wenn die Elterneinheit die Babyeinheit nach 30 Sekunden noch immer nicht gefunden hat (weil sie noch ausgeschaltet oder außerhalb der

Reichweite ist), gibt das Gerät alle 10 Sekunden einen Warnton aus und gleichzeitig leuchten die 5 Tonanzeigen auf. Diese Warnung wird beendet, sobald die Elterneinheit mit der Babyeinheit eine Verbindung herstellt.

Sie können diesen Alarm durch kurzes Drücken der Lautstärketaste ausschalten.

Empfangslautstärke:

Sie können die Lautstärke der Elterneinheit mit der Taste einstellen.

Lautstärke erhöhen

Lautstärke verringern

• Sie können aus 5 Lautstärkepegeln auswählen oder den Ton abschalten.

• Wenn die maximale oder minimale Lautstärke erreicht ist, ertönt ein zusätzlicher Piepton, wenn Sie die - oder -Taste drücken.

• Während der Einrichtung zeigen die Tonanzeigen den

Lautstärkepegel an.

Optische Tonanzeige:

Die Elterneinheit verfügt über 5 Tonanzeigen. Je lauter der Ton von der

Babyeinheit übertragen wird, desto mehr Anzeigen leuchten auf.

Somit erhalten Sie immer noch einen Hinweis, dass das Baby weint, auch wenn der Ton an der Elterneinheit abgeschaltet ist.

Die Babyeinheit verfügt über ein integriertes Nachtlicht. Sie können dieses Nachtlicht durch wiederholtes Drücken der Taste steuern.

• 1x drücken: Nachtlicht bleibt bei Helligkeitsstufe 1 an.

• 2x drücken: Nachtlicht bleibt bei Helligkeitsstufe 2 an.

• 3x drücken: Nachtlicht bleibt bei Helligkeitsstufe 3 an.

• 4x drücken: Nachtlicht schaltet sich automatisch ein/aus (An, wenn das Baby schreit, Aus, wenn das Baby ruhig ist; in dieser Einstellung ist auch die VOX-Anzeige an)

• 5x drücken: Nachtlicht ist ausgeschaltet

39

4.6 MIKROFONEMPFINDLICHKEIT UND ÜBERTRAGUNGSANZEIGE:

Sie können einstellen, bei welcher Lautstärke die Babyeinheit mit der

Übertragung beginnen muss, indem Sie die Taste an der Babyeinheit drücken.

höhere Empfindlichkeit

niedrigere Empfindlichkeit

Während der Einrichtung blinkt die

TX-Leuchte und zeigt die ausgewählte

Lautstärke an.

• Blinkt 1x: das Baby muss laut schreien, bevor die Babyeinheit mit der Übertragung beginnt

...

• Blinkt 4x: die Babyeinheit beginnt bei jedem kleinen Geräusch mit der Übertragung

• Blinkt 5x: die Babyeinheit sendet kontinuierlich und überträgt jedes kleine Geräusch

Während des Betriebs schaltet sich die

TX-Leuchte ein, wenn die Ba-

derzimmer aufhalten, können Sie dieses Licht benutzen, um zu überprüfen, bei welcher Lautstärke die Babyeinheit mit der Übertragung beginnt.

Sowohl Baby- als auch Elterneinheit sind mit einem Gürtelclip ausgestattet, mit dem Sie das Gerät tragen können, indem Sie es an Ihrer Kleidung befestigen oder Sie können das Gerät irgendwo aufhängen.

Sie können den Gürtelclip nach Wunsch abnehmen:

1

2

1. Am oberen Teil des Gürtelclips drücken

Sie das Mittelstück nach hinten.

2. Gleichzeitig drücken Sie den kompletten Gürtelclip nach oben, bis er sich vom hinteren Teil löst.

40

page 1/1

DC 6V

DC 6V

500mA

DC 6V

500mA

DC 6V

500m

A

POWER

VOX TX

5 ALLGEMEINE ANWEISUNGEN UND TIPPS

page 1/1

5.1 AKKU ÜBERPRÜFEN UND VERWENDEN (*):

VOX

POWER

POWER

TX

POWER-Anzeige an der Elterneinheit:

Durchgehend rot: Akku wird aufgeladen nach ca.

Blinkt rot:

4 Stunden ist der Akku vollständig aufgeladen und diese

Anzeige geht aus

Akku ist nicht installiert oder

defekt

Durchgehend grün: Elterneinheit ist eingeschaltet wenn der Akku vollständig geladen ist, können Sie die

Elterneinheit ca. 20-24 Stunden

benutzen

POWER

Blinkt grün: diese Anzeige beginnt 10-15 Minuten bevor die Akkus auf das Ladegerät, um die Akkus aufzuladen.

(während des Aufladens können Sie die Elterneinheit weiterhin benutzen) erschöpft sind zu blinken, während alle 30 Sekunden ein

Warnton ertönt; jetzt stellen Sie die Elterneinheit sofort

Siehe auch Abschnitt 4.2 für eine manuelle Überprüfung der Akkus.

DC 6V

500mA

VOX

POWER

POWER

TX

Durchgehend rot: das Netzteil ist angeschlossen und die Elterneinheit steht auf dem Ladegerät:

Achtung: diese Anzeige geht aus, wenn die Akkus vollständig geladen sind.

page 1/1

POWER-Anzeige an der Babyeinheit:

Durchgehend grün: Akkus sind voll wenn der Akku vollständig geladen ist, können

Sie die Babyeinheit ca. 12-16

Stunden benutzen

Blinkt grün: Akkus sind schwach (sobald diese Anzeige anfängt zu blinken, können Sie die Babyeinheit noch immer ca. 1 bis 2 Stunden benut

zen).

41

DC 6V

500m

A

*: Die oben erwähnten Zeiten dienen nur zur Referenz und hängen von den Einstellungen und der Nutzung ab (eine höhere Lautstärke, wie oft und wie lange das Baby schreit, Qualität der Akkus, etc.).

Die Technologie des DBX-60 ermöglicht gleichzeitige und kostenlose Nutzung mehrerer kompletter Babyphon-Sets (Babyeinheit und

Elterneinheit) nebeneinander, um mehrere Kinderzimmer gleichzeitig zu überwachen; jede Eltern/Babyeinheit-Kombination ist mit einem einzigartigen Code ausgestattet, so dass es unmöglich ist, DBX-

60-Signale von anderen Babyphons zu empfangen oder dass andere

Babyphons die Geräusche Ihres Babys empfangen.

Ihr DBX-60 kann nicht durch individuelle Baby- oder Elterneinheiten erweitert werden.

5.3 STROMVERSORGUNG:

Netzteile:

Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Netzteile. Wenn Sie andere Netzteile verwenden, kann die Elektronik des Babyphons beschädigt werden.

Batterien:

In der Elterneinheit dürfen Sie nur ein AUFLADBARES Akkupack vom

Typ Lithium-Polymer, Spannung 3,7 V, Strom 600m Ah installieren.

In der Babyeinheit können Sie normale oder aufladbare

Batterien vom Typ AAA oder eine Knopfzelle installieren.

Aufladbare Batterien müssen allerdings mit einem separaten

Ladegerät aufgeladen werden.

5.4 WARTUNG

Reinigen Sie das Babyphon nur mit einem feuchten Tuch; niemals chemische Reiniger verwenden. Vor jeder Reinigung müssen Sie die

Netzteile von der Stromversrogung trennen.

Vor der Reinigung müssen angeschlossene Netzteile getrennt werden.

5.5 UMWELT:

Wenn die Lebenszeit des Produkts zu Ende ist, darf es nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen es zu einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten bringen.

42

Sie müssen leere oder defekte Akkus zu Ihrem örtlichen Recyclinghof für chemische Kleinabfälle oder zu Sammelstellen für

Batterien bringen. Werfen Sie Akkus niemals in den normalen

Hausmüll.

6 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das Alecto DBX-60 stimmt mit allen Anforderungen und sonstigen Vorschriften der Europäischen

Richtlinie 1999/5/EC überein.

Die Konformitätserklärung ist auf der Website

WWW.ALECTO.NL

7 TECHNISCHE DATEN

Frequenz:

Anzahl der Kanäle:

863 - 870 MHz

53 (automatisch eingestellt)

Stromversorgung der Baby-Einheit: Netzteil: 6 V DC 500 mA

(inkl.)

S04-003-0060-00500.

Keen Ocean Industrial Ltd.

Stromversorgung der Baby-Einheit: Netzteil: 6 V DC 500 mA

Übertragungsleistung:

(inkl.)

Akkupack: LiPo, 3,7 V 600 mAh aufladbar (inkl.)

20 mW max.

Empfohlene Umgebungstemperatur: 0°C bis 50°C

Lagertemperatur: 0°C bis 60°C

43

8 PROBLEMBEHEBUNG

PROBLEM: MÖGLICHE URSACHE UND BEHEBUNG:

Warntöne von der Elterneinheit:

Die Kommunikation zwischen Eltern- und

Babyeinheit wurde unterbrochen. Diese Unterbrechung kann durch externe Störungen verursacht werden, warten Sie eine Weile, um zu sehen, ob die Verbindung von selbst wieder hergestellt wird. Wenn dies häufig geschieht, haben Eltern- und Babyeinheit möglicherweise die maximale Reichweite erreicht, versuchen Sie, den Abstand zwischen den beiden Geräten zu verringern.

Mögliche zusätzliche Überprüfungen:

• überprüfen Sie, ob die Babyeinheit eingeschaltet ist

• überprüfen Sie die Stromversorgung der

Babyeinheit

• überprüfen Sie den Abstand zwischen

Eltern- und Babyeinheit und verringern Sie ihn gegebenenfalls

Kein Ton von der

Elterneinheit:

Die Lautstärke ist abgeschaltet, schalten Sie die Lautstärke ein.

Die Mikrofonempfindlichkeit ist falsch eingestellt. Schlagen Sie in Abschnitt 4.5 nach und stellen Sie einen empfindlicheren Auslösepegel ein (Stufe 4 oder 5).

Piepton von der Elterneinheit:

Die Lautstärke ist zu hoch eingestellt und erzeugt eine Rückkopplung.

• verringern Sie die Lautstärke an der

Elterneinheit

• erweitern Sie den Abstand zwischen

Eltern- und Babyeinheit

44

9 GARANTIE

Sie erhalten für Alecto DBX-60 eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum. Wähend dieses Zeitraums garantieren wir die kostenlose Reparatur von Schäden, die durch Material- und Verarbeitungsfehlern verursacht werden. Sie unterliegen alle der abschließenden Bewertung des Importeurs.

Wenn Sie Schäden bemerken, schlagen Sie zunächst in der Bedienungsanleitung nach. Wenn Sie in der Anleitung keine zufriedenstellende

Antwort finden, wenden Sie sich bitte an den Händler dieses Babyphons oder den Kundenservice von Alecto unter der Telefonnummer 073 6411

355 in Niederlande, 03 238 5666 in Belgien, 018 0503 0085 in Deutschland oder via internet www.alecto.nl

DIE GARANTIE WIRD NULL UND NICHTIG: bei unsachgemäßer Verwendung, falschen Anschlüssen, auslaufenden und/oder falsch installierten Akkus, bei Verwendung nicht originaler Teile oder Zubehör, Unachtsamkeit und bei Schäden, die durch Feuchtigkeit,

Feuer, Überflutung, Blitzschlag und Naturkatastrophen verursacht werden. Bei unautorisierten Änderungen und/oder Reparaturen von Dritten.

Bei falschem Transport des Geräts ohne geeingete Verpackung und wenn diesem Gerät keine Garantiekarte und kein Kaufnachweis beiliegt.

Die Garantie deckt keine Anschlusskabel, Stecker und Akkus ab. Jegliche weitere Haftung hinsichtlich Folgeschäden ist ausgeschlossen.

45

CONTENTS

1 INTRODUCTION

1.1 INTENDED USE ..................................................................47

2 OVERVIEWS

2.1 PARENT-UNIT OVERVIEW .................................................48

2.2 BABY-UNIT OVERVIEW ......................................................49

3 INSTALLATION

3.1 PARENT-UNIT ......................................................................50

3.2 BABY-UNIT...........................................................................50

3.3 PLACEMENT TIPS ..............................................................51

4 USE

4.1 ON/OFF SWITCHING ..........................................................52

4.2 BATTERY CHECK ...............................................................52

4.3 LINK CHECK ........................................................................53

4.4 LISTENING ..........................................................................53

4.5 NIGHT LIGHT AND VOX LIGHT ..........................................53

4.6 MICROPHONE SENSITIVITY AND TRANSMISSION

INDICATION .........................................................................54

4.7 BELT CLIP ............................................................................54

5 GENERAL INSTRUCTIONS AND TIPS

5.1 BATTERY CHECK AND BATTERY USE .............................55

5.2 USING MULTIPLE BABY INTERCOMS ..............................56

5.3 POWER SUPPLY .................................................................56

5.4 MAINTENANCE ...................................................................56

5.5 ENVIRONMENT ...................................................................57

6

7

DECLARATION OF CONFORMITY ....................................57

TECHNICAL SPECIFICATIONS ..........................................57

8 PROBLEM-SOLVING ..........................................................58

9 WARRANTY .........................................................................59

46

1 INTRODUCTION

1.1 INTENDED USE:

The Alecto DBX-60 is a wireless baby intercom to remotely listen to sounds coming from the baby room.

Attention:

Only use the baby intercom as an additional peace of mind, it can never serve as a replacement for an adult or human (baby) sitter.

This baby intercom has a range of 1000 meters in an open field and up to 150 meters indoors; this range depends on local conditions

(concrete walls, other baby intercoms, wireless phones, etc.).

Before every use, always check whether the baby intercom is functioning correctly. In addition to checking the baby intercom’s range and connection, it’s recommended to check its connection by ear while in use.

The DBX-60 may not be used for anything else besides detecting sounds within your own private surroundings; any person located in the room that’s being listened to must be informed about the baby intercom being used.

You are not required to have a license for the use of this baby intercom. The system can be freely applied in any domestic situation.

However, an interference-free signal transmission cannot always be guaranteed.

In case the DBX-60 is not being used, please always turn the device off using the power button.

47

page 1/1

POWER

VOX TX

DC 6V

500mA

DC 6V

500m

A

2 OVERVIEWS

2.1 PARENT-UNIT OVERVIEW:

1

2

3

6

7

POWER

DC 6V

500mA

5

4

VOX

1. power button:

• press and hold for 3 page 1/1 seconds to turn the parentunit on or off

POWER

2. sound indicators:

• indicate how loud the baby

TX is crying

• also indicate the volume level during setup

• indicate the battery capacity after you briefly press the button

3. built-in speaker

4. power and battery indicator

(see also chapter 5.1)

5. volume push-button:

POWER louder softer

6. belt clip, to carry the parentunit with you or to hang it up somewhere

7. locking tab, to lock the battery cover

8. recharging contacts

8

DC 6V

48

DC 6V

500mA

DC 6V

500m

A

2.2 BABY-UNIT OVERVIEW:

page 1/1

1

2

3

9

10

VOX

POWER

TX

8

7

6

5

4

11

1. power button:

• press and hold for 3 seconds to turn the baby-unit on or off

2. VOX indicator

• lights up when the night light is set to automatic mode (see also chapter

4.5)

3. built-in night light

4. built-in microphone

5. push-button for the night light:

• 1st push: light level 1, page 1/1

POWER

DC 6V

500mA

VOX

POWER remains lit

• 2nd push: light level 2, remains lit

TX

• 3rd push: light level 3, remains lit

• 4th push: light level 3, automatic: on when the baby is crying, off when the baby is quiet (in this case, also the VOX light

(2) will turn on)

• 5th push: night light is off

6. TX light:

• turns on when the baby-unit is activated because e.g. crying

POWER from the baby

• also flashes to indicate the VOX sensitivity level during setup

7. VOX setup push-button: sensitivity + sensitivity -

8. power and battery indicator (see also chapter 5.1)

9. belt clip, to suspend the baby-unit from something

10. locking tab, to lock the battery cover

11. power adaptor connection

49

DC 6V

500m

A

3 INSTALLATION

3.1 PARENT-UNIT:

The parent-unit is powered by the supplied battery pack.

This battery pack can be charged using the supplied power adaptor combined with the charger.

1. Unlock the battery cover by depressing the locking tab and remove the battery cover from the parent-unit.

2. Insert the supplied battery pack into the parent-unit and connect the plug with the parent-unit. Pay attention, the plug only fits one way.

Never force its connection.

ATTENTION: ONLY INSTALL THE SUPPLIED BATTERY

PACK! INSTALLING DIFFERENT MODELS CAN

CAUSE DAMAGE OR EVEN EXPLOSION.

3. Place the battery cover back onto the parent-unit and lock it using the locking tab.

4. Connect the power adaptor with the wider plug to the DC6V input at the rear of the charger and plug the power adaptor into a 230 Volts wall socket.

Only connect the supplied adaptor. Connecting any other power adaptor can cause damage to the baby intercom or even fire.

5. Place the parent-unit onto the charger, briefly pressing it down to ensure proper contact; the battery indicator on the charger and the

POWER indicator on the parent-unit will switch on and the battery pack will start charging. (Attention, the CHARGE indicator on the charger remains lit, even when the battery is fully charged. The

POWER indicator on the parent-unit will switch off when the battery is fully charged).

50

3.2 BABY-UNIT:

The baby-unit is powered by the supplied power adaptor.

Only connect the supplied adaptor. Connecting any other power adaptor can cause damage to the baby intercom or even fire.

For mobile use, you can install 4 batteries (excl.).

1. Unlock the battery cover by depressing the locking tab and remove the battery cover from the baby-unit.

2. Install 4x ordinary alkaline batteries, 1.5 V, type AAA according the markings inside the battery compartment.

You may also install rechargeable batteries, but because the baby-unit is not provided with a charger function, you must recharge these batteries using an external battery charger.

3. Place the battery cover back onto the baby-unit and lock it using the locking tab.

When connecting the power adapter, you can leave the batteries in place. By inserting the adaptor plug, the batteries will be automatically disconnected.

3.3 PLACEMENT TIPS:

• Do NOT place the baby-unit in bed with the baby, maintain a distance of 1 to 2 meters between the baby and the baby-unit.

• MAKE SURE THE BABY CANNOT TOUCH THE ADAPTOR CABLE.

• Do not expose the baby-unit or parent-unit to direct sunlight or humid areas. This baby intercom is not water-proof, penetrating moisture can cause damage to the electronics.

51

DC 6V

500m

A

DC 6V

500m

A

DC 6V

500mA

DC 6V

500mA

4 USE

Don’t forget that this baby intercom is merely an extra piece of mind.

The device can never replace the physical and monitoring presence of a parent or babysitter.

4.1 ON/OFF SWITCHING:

Press and hold the button for 3 seconds to turn on the baby-unit or parent-unit.

Press and hold the button again for 3 seconds to turn off the baby-unit or parent-unit.

4.2 BATTERY CHECK: (see also paragraph 5.1)

Baby-unit page 1/1

When the POWER indicator remains lit, the power supply is

OK (power adaptor is connected or batteries are full).

POWER

VOX TX

VOX

POWER

TX

This indicator flashes when the battery capacity is low. In this case, please replace or recharge the batteries or connect the power adaptor.

Parent-unit

POWER

POWER

Immediately upon switching on the device, the sound indicators will indicate the battery capacity for the first 3 seconds:

5 indicators light up: battery capacity is sufficient for

20 to 25 hours of use.

3 or 4 indicators light up: battery capacity is sufficient for

10 to 20 hours of use.

1 or 2 indicators light up: battery capacity is insufficient, you should charge the batteries. While charging the batteries, you can keep on using the parent-unit.

While in use, you can also check the battery capacity of the parent-unit by briefly pressing the button. The sound indicators will then show the battery capacity for several seconds.

52

4.3 LINK CHECK:

As soon as you switch on the parent-unit, it will start searching for the baby-unit.

If the parent-unit still hasn’t located the baby-unit after 30 seconds (because it’s still turned off or out of range), the device will sound a warning tone every 10 seconds while the 5 sound indicators will light up. This warning stops as soon as the parent-unit makes a connection with the baby-unit.

You can turn off this warning by briefly pressing the volume button.

4.4 LISTENING:

Reception volume:

You can adjust the volume of the parent-unit using the button

volume up

volume down

• You can choose from 5 volume levels or turn the sound off

• Upon reaching the maximum or minimum volume, an extra beep tone will sound when you press the or button

• During setup, the sound indicators will show the volume level

Optical sound notification:

The parent-unit is provided with 5 sound indicators. The louder the sound is being picked up from the baby-unit, the more indicators will light up.

This way you still have an indication that the baby is crying, even when the sound of the parent-unit is switched off.

4.5 NIGHT LIGHT AND VOX LIGHT:

The baby-unit is provided with a built-in night light. You can control this night light by repeatedly pressing the button.

• 1st press: night light remains lit on light level 1

• 2nd press: night light remains lit on light level 2

• 3rd press: night light remains lit on light level 3

• 4th press: night light turns on/off automatically (on when the baby is crying, off when the baby is quiet; in this setting, also the

VOX light

is lit);

• 5th press: night light switched off

53

4.6 MICROPHONE SENSITIVITY AND TRANSMISSION INDICATION:

You can set at which sound level the baby-unit must start transmitting by pressing the button on the baby-unit

higher sensitivity

lower sensitivity

During setup, the

TX light will flash to indicate the selected level:

• Flashes 1x: the baby must cry loudly before the baby-unit starts transmitting

...

• Flashes 4x: the baby-unit will start transmitting at any small sound

• Flashes 5x: the baby-unit is sending continuously, transmitting every small sound

While in use, the

TX light will switch in when the baby-unit is transmitting

sounds to the parent-unit. When you are in the baby room, you can use this light to check at which sound level the baby-unit starts transmitting.

4.7 BELT CLIP:

Both the baby-unit and the parent-unit are provided with a belt clip, which you can use to carry the unit by attaching to your clothing or you can suspend the unit somewhere.

If desired, you can detach the belt clip:

1

2

1. At the upper part of the belt clip, push the middle piece back.

2. Simultaneously, press the entire belt clip upwards until it releases from the back part.

54

page 1/1

DC 6V

500mA

DC 6V

500m

A

DC 6V

500m

A

DC 6V

500mA

DC 6V

500mA

POWER

VOX TX

5 GENERAL INSTRUCTIONS AND TIPS

page 1/1

5.1 BATTERY CHECK AND BATTERY USE (*):

VOX

POWER

POWER

TX

defective

Continuously green: parent-unit is switched on

Flashing green:

POWER

POWER indicator on the parent-unit:

Continuously red: battery is being charged.

after approx. 4 hours the battery is fully charged and this indicator will turn off

Flashing red: battery is not installed or when the battery is fully charged, you can use the parent-unit for approx. 20 - 24 hours this indicator will start flashing in green approx.

10 -15 minutes before the batteries are exhausted while a warning tone will sound every

30 seconds; now immediately place the parentunit onto the charger to charge the batteries

(while recharging, you can keep on using the

parent-unit)

See also paragraph 4.2 for a manual battery check..

VOX

POWER

POWER

TX

CHARGE indicator on the charger:

Continuously red: the adaptor is connected and the parent-unit is placed onto the charger: attention: this indicator will turn off when the batteries are fully charged.

page 1/1

POWER indicator on the baby-unit:

Continuously green: batteries are full with the bat-

Flashing green: teries fully charged, you can use the baby-unit for approx.

12 - 16 hours batteries are weak (from the moment this indicator starts flashing, you can still use the baby-unit for approx. 1 to 2 hours).

55

DC 6V

500m

A

*: The times mentioned above are references only and depend on settings and use (a higher volume, the night light being switched, how often and for how long the baby is crying, the quality of the batteries, etc.).

5.2 USING MULTIPLE BABY INTERCOMS:

The technology of the DBX-60 allows for the simultaneous and strings-free use of multiple complete baby intercom sets (baby-unit and parent-unit) next to each other, to monitor multiple baby rooms at the same time; each parent/baby-unit combination is provided with its own unique code, making it impossible to receive DBX-60 signals from other baby intercoms or for other baby intercoms to receive the sound from your baby.

It is not possible to expand your DBX-60 with individual baby-units or parent-units.

5.3 POWER SUPPLY:

Adaptors:

When using adaptors, only use the supplied adaptors. Connecting power adaptors other than the supplied adaptors can cause damage to the electronics of the baby intercom.

Batteries:

In the parent-unit, you may only install a RECHARGEABLE battery pack of the type Lithium-Polymer, voltage 3.7V, power 600mAh.

In the baby-unit, you can install any normal or rechargeable batteries of the type AAA or pencil cell. However, rechargeable batteries must be charged using a separate battery charger.

5.4 MAINTENANCE:

Only clean the baby monitor with a moist cloth; never use chemical cleaners. Before any cleaning, you must disconnect the adapters.

Before cleaning, any connected power adaptors must be disconnected.

56

5.5 ENVIRONMENT:

The packaging of this baby video monitor can be discarded as waste paper.

At the end of the product’s life span, it must not be disposed of as normal domestic waste. You must bring it to a collection point for the recycling of electric and electronic equipment.

You must bring exhausted or defective batteries to your local depot for small chemical waste or to dedicated battery collection points. Never discard batteries as normal domestic waste.

6 DECLARATION OF CONFORMITY

The Alecto DBX-60 meets all essential requirements and provisions as described in the

European Directive 1999/5/EC.

The declaration of conformity is available on the website WWW.ALECTO.NL

7 TECHNICAL SPECIFICATIONS

Frequency: 863 - 870 MHz

No. of channels: 53 (set automatically)

Baby unit power: power adapte: 6VDC 500mA

Parent unit power: power adapte: 6VDC 500mA

(incl.)

S04-003-0060-00500, Keen Ocean Industrial Ltd.

(incl.)

S04-003-0060-00500, Keen Ocean Industrial Ltd.

battery pack: LiPo, 3.7V 600mAh rechargeable

(incl.)

Transmission power: 20 mW max.

Recommended ambient temperature: 0°C tot 50°C

Storage temperature: 0°C tot 60°C

57

8 PROBLEM-SOLVING

PROBLEM:

POSSIBLE CAUSE AND SOLLUTION:

Warning tones from the parent-unit:

The communication between parent-unit and baby-unit is interrupted. This interruption can be caused by external interference, wait for a while to see if the connection restores itself.

If this happens often, the parent-unit and baby-unit may be at their maximum range, try to reduce the distance between the two devices.

Possible additional checks:

• check whether the baby-unit is switched on

• check the power to the baby-unit

• check the distance between parent-unit and baby-unit, reduce if required

No sound from the parent-unit:

The volume is turned off, turn the volume on.

The microphone sensitivity is set incorrectly.

Refer to paragraph 4.5 and set a more sensitive trigger level (level-4 or level-5).

Beep tone from the parent-unit:

The volume is set too high, creating feedback.

• decrease the volume at the parent-unit

• increase the distance between parent-unit and baby-unit

For additional information, visit: www.aletco.nl

58

9 WARRANTY

For the Alecto DBX-60 you have a warranty of 24 months from the date of purchase. During this period, we guarantee the free repair of defects caused by material and workmanship errors. All this subjected to the final assessment of the importer.

If you notice any defect, first refer to the user’s manual. If the manual provides no definite answer, please contact the supplier of this baby video monitor or contact customer service of Alecto on telephone number 073

6411 355 in the Netherlands 03 238 5666 in Belgium, 018 0503 0085 in

Germany or via internet www.alecto.nl

THE WARRANTY BECOMES NULL AND VOID:

In case of improper use, incorrect connections, leaking and/or incorrectly installed batteries, use of unoriginal parts or accessories, negligence and in case of defects caused by moisture, fire, flooding, lightning and natural disasters. In case of unauthorised modifications and/or repairs performed by third parties. In case of incorrect transportation of the device without adequate packaging and when the device is not accompanied by this warranty card and proof of purchase. The warranty does not cover connecting cables, plugs and batteries.

All further liability, especially concerning any consequential damages, is excluded.

59

Service

Help

Service Help

WWW.ALECTO.INFO

[email protected]

NL 073 6411 355

(Lokaal tarief)

BE 03 238 5666

(Lokaal tarief)

(Tarif local)

DE 0180 503 0085

Lokale Festnetzkosten

Hesdo, Australiëlaan 1

5232 BB, ‘s-Hertogenbosch

The Netherlands

WWW.ALECTO.INFO

[email protected]

NL 073 6411 355

(Lokaal tarief)

BE 03 238 5666

(Lokaal tarief)

(Tarif local)

DE 0180 503 0085

(Lokale Festnetzkosten)

Hesdo, Australiëlaan 1, 5232 BB,

‘s-Hertogenbosch,

The Netherlands

v1.1

60

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents