RDA71UW Certyfikowany model:

RDA71UW Certyfikowany model:
Certyfikowany model:
RDA71UW
295 Phillip Street
Waterloo, Ontario, Kanada N2L 3W8
+1 519 888 7465
Faks: +1 519 888 6906
E-mail: [email protected]
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
My,
Research In Motion Limited oraz Research In Motion UK Limited
z
295 Phillip Street, Waterloo, Ontario,
N2L 3W8, KANADA
i
Centrum House, 36 Station Road,
Egham, Surrey
TW20 9LF, Wielka Brytania
deklarujemy na swoją wyłączną odpowiedzialność, że
Smartfon BlackBerry® Curve™ 9300
Wersja oprogramowania: Platforma 6.3.0.10
Aplikacje 5.0.0.684
Model: RDA71UW
Wersja sprzętu: CER-30953-001 Rev 3
którego dotyczy ta deklaracja, jest zgodny z podstawowymi wymogami Dyrektywy 1999/5/WE. Zgodność ta
została potwierdzona następującymi normami:
EN 301 489-1, EN 301 489-7, EN 301 489-17, EN
301 489-24, EN 300 328
EN 55022, EN 61000-4-2/3/4/5/6/11, EN 61000-32/3, EN 301 511, EN 301 908-1, EN 300 440-2, EN
60950-1, EN 50360
Produkt posiada oznaczenie CE oraz przypisany do niego numer jednostki notyfikowanej 0168.
Procedury szacowania zgodności, o których mowa w paragrafie 10, i które wyszczególnione są w Załączniku IV
Dyrektywy 1999/5/WE zostały przeprowadzone przy udziale następującej jednostki notyfikowanej:
BABT, Forsyth House, Churchfield, Walton-on-Thames, KT12 2TD, UK
Znak identyfikacyjny:
Zastosowany w roku
0168
Dokumentacja techniczna dotycząca wymienionego wyżej sprzętu będzie przechowywana pod następującym
adresem:
Research In Motion UK Limited
200 Bath Road, Slough, Berkshire
SL1 3XE, Wielka Brytania
Kontakt: Giuseppe D’Amaro, Kierownik ds. testów specjalistycznych
Podpis w imieniu Giuseppe D'Amaro składa Charles Bishop
Charles Bishop - Biuro Certyfikacji, Menedżer
MAT-52986-009
Rev. 001
21 maja 2010 r.
PRINTSPEC-096
Strona 2 z 2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement