Draytek V2750 - Internet toegang

Draytek V2750 - Internet toegang
VIGOR 2750
Snelstart handleiding
Inhoudsopgave
INHOUDSOPGAVE ........................................................................................................................ 2
VERPAKKINGSINHOUD / VOORBEREIDING .................................................................................... 3
LED INDICATIE / AANSLUITINGEN .................................................................................................. 3
VERBINDEN VAN DE ROUTER EN HET COMPUTERSYSTEEM ............................................................ 5
CONFIGURATIE COMPUTERSYSTEMEN .......................................................................................... 6
CONFIGUREER UW COMPUTER IN WINDOWS 7 ............................................................................................ 6
CONFIGUREER UW COMPUTER IN WINDOWS VISTA ....................................................................................... 7
CONFIGUREER UW COMPUTER IN WINDOWS XP .......................................................................................... 8
CONFIGUREER UW COMPUTER IN WINDOWS 2000 ...................................................................................... 9
CONFIGURATIE ONDER MACOS / MACOS X .............................................................................................. 10
BENADEREN VAN DE WEBCONFIGURATIE .................................................................................... 11
CONFIGURATIE DSL ..................................................................................................................... 12
INSTELLINGEN VOOR VDSL VIA UNET/XS4ALL/KPN TELECOM..................................................................... 12
INSTELLINGEN VOOR VDSL VIA BELGACOM ................................................................................................ 14
FAQ ............................................................................................................................................ 16
DE KLEINE LETTERTJES ................................................................................................................ 17
2|
Verpakkingsinhoud / Voorbereiding
Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren van de
Vigor 2750, kijk op www.draytek.nl
Verpakkingsinhoud








DrayTek Vigor 2750 modem/router
CD-ROM met Engelstalige handleiding, firmware en hulpprogramma’s
Ethernet CAT-5 UTP kabel
Voedingsadapter
Nederlandstalige snelstart
Engelstalige snelstart
Bevestigingsmateriaal voor wandmontage
RJ11 kabel voor verbinden met de VDSL verbinding
Voorbereiding







Kijk op www.draytek.nl voor de laatste instellingen voor de door u gebruikte Internet Service
Provider en de laatste firmware versies.
Gebruik de Vigor 2750 niet in vochtige ruimtes of bij hoge temperaturen. Stel de Vigor 2750 niet
langdurig bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen. Plaats geen apparaten op of onder
de Vigor 2750.
Gebruik uitsluitend de bijgeleverde voedingsadapter voor de Vigor 2750. Gebruik geen
voedingsadapters van andere apparaten. Gebruik maken van een andere voedingsadapter kan de
Vigor 2750 ernstig beschadigen.
Open of repareer de Vigor 2750 niet zelf. Indien de Vigor 2750 te warm wordt haal dan de
voedingsadapter direct los en biedt de Vigor 2750 via uw wederverkoper ter reparatie aan.
Plaats de Vigor 2750 op een stabiele ondergrond.
Houd de verpakking buiten het bereik van kinderen. Houd bij het weggooien van het product
rekening met de lokale regelgeving.
Internet Explorer 6 met Service Pack 1 of hoger beschikt niet over Java ondersteuning welke voor
het gebruik van de Router Web Configurator noodzakelijk is.
3|
LED indicatie / aansluitingen
Led indicatie
LED
Omschrijving
ACT
Knippert langzaam wanneer er spanning op de
router staat en de router normaal functioneert.
Knippert snel(ler) wanneer de router in firmware
mode staat.
Brand wanneer Hardware NAT accelerator is
ingeschakeld.
Brand constant wanneer er een correcte VDSL lijn
op is aangesloten. De DSL led knippert als dat niet
het geval is.
Brand wanneer er een computersysteem is
aangesloten.
Brand wanneer er een USB apparaat is
aangesloten.
Brand wanneer er een VPN verbinding actief is.
Brand wanneer er Quality of Service wordt
toegepast.
Brand wanneer DoS preventie is ingeschakeld.
HPA
DSL
LAN1-4
USB1-2
VPN
QoS
DoS
Aansluitingen
Naam
Omschrijving
DSL
Sluit de VDSL lijn aan op deze poort aan de hand van
de bijgeleverde kabel (RJ11).
Aansluitpunt voor een UTP Ethernet kabel (CAT-5 of
CAT-5E) voor het verbinden van computers/switches
of andere netwerkapparatuur met snelheden tot
1Gbps.
Aansluitpunt voor een USB printer, storage of 3G
modem.
LAN 1-4
USB 1-2
4|
Verbinden van de router en het computersysteem
-
Zet uw computersysteem uit.
Sluit uw computersysteem aan op één van de LAN aansluitingen.
Sluit de Internet verbinding aan op de DSL poort.
Sluit de voedingsadapter aan.
Zet de Vigor 2750 router aan.
Zet uw computersysteem aan.
- De ACT LED gaat knipperen indien de modem / router correct werkt.
- De LAN (1, 2, 3, 4) LED gaat branden indien de netwerkkabel correct is
aangesloten tussen de Vigor 2750 en het computersysteem.
- De DSL led gaat branden indien de Internet verbinding correct is
aangesloten.
Indien u als besturingssysteem heeft:
Windows 7
Windows Vista
Windows XP
Windows 2000
MacOS / MacOS X
ga naar pagina 6
ga naar pagina 7
ga naar pagina 8
ga naar pagina 9
ga naar pagina 10
5|
Configuratie computersystemen
Configureer uw Computer in Windows 7
1. Ga naar Start / Configuratiescherm. In het
configuratiescherm
2. Rechts bovenin het configuratiescherm is een
zoekvenster ‘in configuratiescherm zoeken’
Type hier het woord: netwerkverbindingen
3. Klik op netwerkverbindingen weergeven in de
gevonden resultaten.
4. Klik één keer op de aangesloten netwerkadapter met
de rechtermuisknop en selecteer Eigenschappen.
5. Selecteer Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4) en
klik op Eigenschappen.
6. Selecteer Automatisch een IP-adres laten toewijzen
en Automatisch een DNS serveradres laten
toewijzen.
7. Klik OK om de configuratie te beëindigen.
8. Sluit nu alle venster met OK.
Ga nu naar pagina 11 om verder te gaan met de configuratie.
6|
Configureer uw Computer in Windows Vista
1. Ga naar Start / Configuratiescherm (in klassieke
weergave). In het configuratiescherm, dubbel- klik op
Netwerkcentrum
2. Kies in het menu aan de linkerkant voor
Netwerkverbindingen beheren.
3. Klik één keer op de aangesloten netwerkadapter met
de rechtermuisknop en selecteer Eigenschappen.
4. Selecteer Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4) en
klik op Eigenschappen.
5. Selecteer Automatisch een IP-adres laten toewijzen
en Automatisch een DNS serveradres laten
toewijzen.
6. Klik OK om de configuratie te beëindigen.
7. Sluit nu alle venster met OK.
Ga nu naar Pagina 11 om verder te gaan met de configuratie.
7|
Configureer uw Computer in Windows XP
1. Ga naar Start / Instellingen / Configuratiescherm (in
klassieke weergave). In het configuratiescherm,
dubbel- klik op Netwerk verbindingen.
2. Dubbel-klik op LAN-verbinding.
3. In het Status van LAN verbinding scherm, klik op
Eigenschappen.
4. Selecteer Internet Protocol (TCP/IP) en klik op
Eigenschappen.
5. Selecteer Automatisch een IP-adres laten toewijzen
en Automatisch een DNS serveradres laten
toewijzen.
6. Klik OK om de configuratie te beëindigen.
7. Sluit nu alle venster met OK.
Ga nu naar Pagina 11 om verder te gaan met de configuratie.
8|
Configureer uw Computer in Windows 2000
1. Ga naar Start / Instellingen / Configuratiescherm. In
het configuratiescherm, dubbelklik op Netwerk en
inbelverbindingen.
2. Dubbel klik op LAN verbinding.
3. In het Status van LAN verbinding scherm, klik op
Eigenschappen.
4. Selecteer Internet Protocol (TCP/IP) en klik op
Eigenschappen.
5. Selecteer Automatisch IP-adres verkrijgen en
Automatisch een DNS serveradres laten toewijzen.
6. Klik OK om de configuratie te beëindigen.
7. Sluit nu alle vensters met OK.
Ga nu naar Pagina 11 om verder te gaan met de configuratie.
9|
Configuratie onder MacOS / MacOS X
Mac OS (8.x / 9.x)

Klik op Apple (icoon) > Regelpanelen > TCP/IP.

Onder Verbind via selecteert u Ethernet. Onder
Configureer selecteert u Via DHCP-server. Sluit
links bovenin het TCP/IP scherm. Klik op Bewaren
indien daarom gevraagd wordt. Herstart de Apple
Macintosh.
Apple MacOS X

Klik op Apple (icoon) > Systeemvoorkeuren >
Netwerk.

Selecteer bij Toon: de optie Ingebouwd Ethernet.
Selecteer onder de tab TCP/IP de optie Via DHCP.
Klik op Pas nu toe.
Ga nu naar Pagina 11 om verder te gaan met de configuratie.
10 |
Benaderen van de Webconfiguratie
1.
Open uw internet browser. Typ in de adresbalk
http://192.168.1.1 Dit nummer is het standaard IPadres voor deze router. Druk vervolgens op Enter.
2. Een gebruikersnaam en wachtwoord scherm zal
nu verschijnen.
Gebruikersgegevens administrator niveau:
gebruikersnaam: admin
wachtwoord: admin
Voor toegang op gebruikersniveau heeft de router
standaard geen gebruikersnaam en wachtwoord.
Klik op Login om door te gaan.
Wij raden u aan om voor het starten van de
installatie het wachtwoord te wijzigen.
Het wachtwoord kan worden aangepast in het
menu:
System Maintenance >> System Password
3.
Nu verschijnt er een overzichtspagina. In dit
menu is het mogelijk om de instellingen van uw
router te wijzigen.
VDSL configuratie
Voor de configuratie van uw verbinding via Unet/XS4ALL/KPN Telecom ga naar pagina 12
Voor de configuratie van uw verbinding via Belgacom ga naar pagina 14
11 |
Configuratie DSL
Instellingen voor VDSL via Unet/XS4ALL/KPN Telecom
De Internet verbinding configureren
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> Internet Access.
Selecteer bovenaan de optie PPPoE.
Neem onderstaande gegevens over in de router.
- Username
- Password
Uw volledige
gebruikersnaam
Uw wachtwoord
- Confirm Password
Uw wachtwoord
- Redial Policy
Always On
Klik op OK om de instellingen toe te passen.
Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het
scherm hiernaast verschijnen.
De router zal de configuratie opslaan. Dit kan 30
seconden duren. Klik op OK om terug te keren naar de
hoofdpagina van de router.
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> Multi-VLAN.
Enable de Multi VLAN setup.
Vul als WAN VLAN ID het getal 6 in.
Klik op OK om de instellingen toe te passen.
12 |
U bent nu klaar met de configuratie van de internet verbinding.
De verbinding controleren
Kies in het hoofdmenu voor:
Online Status
De huidige status van de router verschijnt.
Als de waarden “groen” zijn weergegeven bij WAN
Status geeft dit aan dat de verbinding correct is
ingesteld en actief is.
De verbinding werkt niet
Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en
proberen:
- Zijn alle kabels correct aangesloten?
- Brand het indicatielampje voor DSL constant. De led geeft een correct aangesloten VDSL
lijn aan.
- Zorg er voor dat de Vigor 2750 zo kort mogelijk in de buurt van de splitter is geplaatst.
- Sluit de Vigor 2750 direct aan op de binnenkomende telefoonlijn zonder tussenkomst van
de splitter.
13 |
Instellingen voor VDSL via Belgacom
De Internet verbinding configureren
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> Internet Access.
Selecteer bovenaan de optie PPPoE.
Neem onderstaande gegevens over in de router.
- Username
- Password
Uw volledige
gebruikersnaam
Uw wachtwoord
- Confirm Password
Uw wachtwoord
- Redial Policy
Always On
Klik op OK om de instellingen toe te passen.
Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het
scherm hiernaast verschijnen.
De router zal de configuratie opslaan. Dit kan 30
seconden duren. Klik op OK om terug te keren naar de
hoofdpagina van de router.
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> Multi-VLAN.
Enable de Multi VLAN setup.
Vul als WAN VLAN ID het getal 10 in.
LAN VLAN Setting
- Enable bij LAN VLAN Bridge3.
- Vul als VLAN ID het getal 30 in.
- Zet een vink bij de kolom P3 en P4
Belgacom TV kan worden aangesloten op LAN poort 3
en 4.
Klik op OK om de instellingen toe te passen.
14 |
U bent nu klaar met de configuratie van de internet verbinding.
De verbinding controleren
Kies in het hoofdmenu voor:
Online Status
De huidige status van de router verschijnt.
Als de waarden “groen” zijn weergegeven bij WAN
Status geeft dit aan dat de verbinding correct is
ingesteld en actief is.
De verbinding werkt niet
Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en
proberen:
- Zijn alle kabels correct aangesloten?
- Brand het indicatielampje voor DSL constant. De led geeft een correct aangesloten VDSL
lijn aan.
- Zorg er voor dat de Vigor 2750 zo kort mogelijk in de buurt van de splitter is geplaatst.
- Sluit de Vigor 2750 direct aan op de binnenkomende telefoonlijn zonder tussenkomst van
de splitter.
15 |
FAQ
1.
Wat is de inlog naam en het inlog wachtwoord voor toegang tot de router?
De standaard inlog naam is admin. Het standaard wactwoord is admin. U kunt in de Router
Web Configurator onder System Maintenance > Administrator Password bij New Password
en Retype New Password een wachtwoord invoeren zodat uw Vigor 2750 beter beveiligd is.
2.
Ik ben het inlog wachtwoord vergeten. Wat moet ik doen?
Helaas is er geen andere mogelijkheid om toegang tot de Vigor 2750 te verkrijgen behalve
door de Vigor 2750 te resetten naar de fabrieksinstellingen. Druk met een pen of paperclip
aan de onderzijde de Factory Reset in en houd deze ingedrukt tot de ACT LED sneller gaat
knipperen. Laat de Factory Reset vervolgens weer los. De router dient nu weer opnieuw te
worden geconfigureerd.
3.
Wat is het standaard IP-adres van de Vigor 2750?
Het standaard IP-adres is 192.168.1.1 met subnet masker 255.255.255.0.
4.
De Vigor 2750 is onbereikbaar en de ACT LED knippert sneller.
De router staat vast in firmware mode. De enige manier om de router uit firmware mode te
krijgen is door firmware naar de Vigor 2750 te sturen. U vindt de firmware instructies via
www.draytek.nl/firmware.
5.
Vanaf sommige computersystemen laden de pagina’s heel langzaam of soms helemaal niet.
In dit geval is dit vrijwel altijd een bekabelingsprobleem. Controleer of andere
computersystemen in uw netwerk wel op de juiste snelheden pagina’s laden.
6.
Waarom kan ik niet bij de Router Web Configurator?
U heeft geen of de verkeerde kabel tussen de computer en de router. Controleer of het LANlampje op de router oplicht. Controleer of uw computer een IP-adres in de juiste IP-reeks
heeft. Controleer of u de router kunt pingen. Controleer of de router niet in firmware upload
mode staat. Schakel een eventueel aanwezige firewall toepassing uit.
7.
Ik kan niet altijd bij alle websites komen.
Controleer of er correcte DNS gegevens in de computer staan ingesteld. Niet alle Internet
Service Providers staan toe dat anderen dan hun eigen gebruikers gebruik maken van hun
DNS-server. Niet correct ingestelde DNS instellingen zijn de meest voorkomende oorzaak van
dergelijke problemen. U kan dit testen door i.p.v. een naam (b.v. www.draytek.nl) een IPadres (b.v. 80.89.228.121) in de adresregel van uw internet browser in te vullen. Als het IPadres wel werkt dan weet u zeker dat het een DNS probleem is.
8.
Hoe moet ik de tweede en verdere computersystemen configureren?
Hanteer dezelfde instellingen voor het door u gebruikte besturingssysteem. De te hanteren
instellingen voor de diverse besturingssystemen vindt u vanaf pagina 5.
9.
Mag ik mijn Vigor 2750 uitzetten als ik deze niet gebruik?
Het is beter voor (de elektronica in) de Vigor 2750 om deze continu aan te laten staan. De
router is ontworpen om ingeschakeld te blijven.
10. Waar vind ik meer informatie over de Vigor 2750?
Voor een uitgebreide configuratie handleiding kijk op www.draytek.nl
16 |
De kleine lettertjes
Voorbehoud
We behouden ons het recht voor om deze en andere documentatie te wijzigen zonder de
verplichting gebruikers hiervan op de hoogte te stellen. Afbeeldingen en screenshots kunnen
afwijken.
Garantie
Wij garanderen dat de DrayTek Vigor routers gedurende de eerste drie jaar na aankoop, vrij zullen
blijven van defecten als het gevolg van fabricagefouten en defecte onderdelen. Bewaar uw
aankoopbon of pakbon op een veilige locatie aangezien dit het bewijs is wanneer het product is
aangekocht.
Gedurende de garantieperiode en bij het overleggen van het bewijs van aankoop zal, indien het
product faalt als gevolg van slechte fabricage of falen van onderdelen, het apparaat naar onze keuze
gerepareerd dan wel vervangen worden zonder dat er arbeidsloon of onderdelen in rekening zullen
worden gebracht. Eventuele vervanging zal geschieden door nieuwe of reeds gerepareerde
functioneel gelijkwaardige apparaten. De garantie is niet van toepassing indien het apparaat is
gemodificeerd, misbruikt, bewerkt, beschadigd door natuurgeweld of onder abnormale
omstandigheden heeft moeten functioneren. De garantie strekt zich niet uit tot eventuele
gebundelde of gelicenceerde programmatuur van andere leveranciers. Defecten die het gebruik van
het apparaat niet significant beïnvloeden zijn uitgesloten van garantie. Indien u in aanmerking denkt
te komen voor een garantie afhandeling neem dan contact op met uw leverancier.
EC keuringen
Hierbij verklaart DrayTek Corporation dat de DrayTek Vigor routers in overeenstemming zijn met de
essentiële voorwaarden van directieve 99/5/EC.
Copyright verklaring
© 2011 DrayTek. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier,
zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B
Auteurswet 1912 j° het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus
1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde
vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht. Voor het opnemen van gedeelte(n) uit deze
uitgave in bloemlezingen, readers of andere compilatie- of andere werken (artikel 16 Auteurswet
1912), in welke vorm dan ook, dient men zich tot de uitgever te wenden.
Ondanks alle aan de samenstelling van deze handleiding bestede zorg kan noch de fabrikant, noch de
auteur, noch de distributeur aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige
fout uit deze uitgave.
Trademarks
Alle merken en geregistreerde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
Registreren
U kunt via www.draytek.nl/registratie uw product registreren. Geregistreerde gebruikers worden per
e-mail op de hoogte gehouden van nieuwe firmware versies en ontwikkelingen.
17 |
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement