Profil společnosti ELVAC

Profil společnosti ELVAC
www.elvac.eu
E
L
V
A
C
S
O
L
U
T
I
O
N
S
E
L
V
A
C
a
.
s
.E
L
V
A
C
E
K
O
T
E
C
H
N
I
K
A
E
L
V
A
C
P
R
A
H
A
E
L
V
A
C
S
K
Profil
Historie | Fakta | Reference
Profil
Historie | Fakta | Reference
Představení
ELVAC je součástí největší české
inženýrské skupiny sdružené pod křídly
VAE CONTROLS Group, a.s. Poskytuje
obchodně-technické a inženýrskododavatelské služby v oblasti průmyslové
automatizace, průmyslových a speciálních PC systémů, silnoproudé elektrotechniky a jednoúčelových strojů.
V neposlední řadě je firma aktivní na poli
ekologie a světelné reklamy.
Společnost ELVAC dnes působí mimo
České republiky (centrála v Ostravě
a regionální centrum v Praze) i na
Slovensku (regionální centrum
v Trenčíně). V poslední době je ovšem
firma stále aktivnější i na dalších trzích.
Produkty společnosti ELVAC lze dnes
potkat například v Polsku, Rumunsku,
Bulharsku, Gruzii, Makedonii, Turecku,
Číně, Mexiku či USA.
Velký důraz klade společnost na vlastní
vývoj nových produktů. Důkazem je mimo
jiné i komerčně úspěšná řada produktů
pro energetiku, ale i unikátní děrovací
či jednoúčelové stroje pro automobilový
průmysl.
Historie
1991 | Založení společnosti ELCOM
GROUP, spol. s r.o. s orientací na služby
v oblasti průmyslové automatizace, ekotechniky a ekonomiky.
1993 | Zahájení velkoobchodního prodeje komponent a přístrojů pro průmyslovou automatizaci a elektrotechniku.
1994 | Stáží v Norském institutu pro
výzkum ovzduší (NILU) byla navázána
spolupráce s divizí Ekotechnika a došlo
k rozvoji metod monitorování organických polutantů.
1995 | Zahájení činnosti společnosti
ELCOM AUTOMATION, s.r.o.
1997 | Vybudování sídla společnosti na
Místecké ulici v Ostravě-Vítkovicích.
1999 | Založení společnosti ELCOM
GROUP a.s. a transformace společnosti
ELCOM GROUP, spol. s r.o. na akciovou
společnost. Založení společnosti ELCOM
IPC, s.r.o. a převedení činnosti v oblasti
výroby a dodávky průmyslových a speciálních počítačových systémů do této
společnosti.
2002 | Založení dceřiné společnosti
ELCOM IPC PRAHA, s.r.o. se zaměřením
na služby v oblasti výroby a do dávek
průmyslových a speciálních PC systémů.
Základní údaje ELVAC
Akciová společnost
(akcie na jméno v listinné podobě)
Sídlo:
Hasičská 930/53,
700 30 Ostrava- Hrabůvka
Základní jmění:
13 880 000,- Kč
Identifikační číslo:
25833812
Rok založení:
1991
Ředitel společnosti:
Zbyšek Ciompa
Představenstvo:
Zbyšek Ciompa
předseda představenstva
Jaroslav Chýlek
místopředseda představenstva
Leo Matloch
místopředseda představenstva
Tomáš Novák
člen představenstva
PRACOVIŠTE PRAHA - ELVAC a.s. | Naskové 1100/3, 150 00 Praha 5
Dceřiné společnosti:
ELVAC SOLUTIONS s.r.o. | Hasičská 930/53, 700 30 Ostrava – Hrabůvka
ELVAC SK s.r.o. | Zlatovská 27, 911 01 Trenčín, Slovensko
ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. | Tavičská 337/23, 703 00 Ostrava – Vítkovice
ELVAC PROMEDIA s.r.o. | Hasičská 930/53, 700 30 Ostrava – Hrabůvka
www.elvac.eu
2004 | Zavedení holdingových pravidel
řízení a organizace ve společnosti
ELCOM GROUP a.s. Další činnosti byly
vyčleněny do dceřiných společností
ELCOM AUTOMATION, s.r.o.
a ELCOM EKOTECHNIKA, s.r.o.
2005 | Založení společnosti
ELCOM GROUP, s.r.o. v Trenčíně
(dodávky zboží a služeb v oblasti průmyslových a speciálních PC systémů)
a společnosti ELCOM SOLUTIONS, s.r.o.
(vývoj software).
2006 | Založení dceřiné společnosti
ELCOM PROMEDIA, s.r.o., zabývající
se výrobou neonových a světelných
komponentů a reklamy. Přesun sídla
společnosti do nové budovy na ulici
Hasičská v Ostravě-Hrabůvce
2007 | Společnost ELCOM IPC, s.r.o.
byla certifikována i podle standardů ISO
14001 a OHSAS 18001
2008 | V průběhu roku 2008 a 2009 všechny organizační jednotky holdingu postupně přebírají název ELVAC do názvu
svých obchodních jmen místo pojmenování ELCOM. Tato změna odráží rozhodnutí o vstupu společnosti
VAE CONTROLS, s.r.o., jakožto strategického partnera, do společnosti.
2010 | Rozšíření hlavního podnikatelského areálu na ul. Hasičská na celkovou
výměru 10 000 m2.
ELVAC a.s.
Právní forma:
2003 | Dceřiná společnost ELCOM IPC,
s.r.o. přijala systém řízení kvality
ČSN EN ISO 9001.
2011 | Společnost ELVAC a.s. a její dceřiné firmy oslavily 20 let od vzniku firmy.
Byla provedena generální rekonstrukce
objektu na ul. Tavičská 23, který od
tohoto roku slouží jako nové sídlo společnosti ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o.
2013 | Došlo ke sloučení firem s působností v oblasti průmyslové automatizace,
a to ELVAC IPC s.r.o.
a ELVAC AUTOMATION s.r.o. do společnosti ELVAC a.s.
2014 | V sídle společnosti ELVAC a.s.
v Ostravě byla uvedena do provozu
laboratoř pro výzkum a vývoj nových
řídicích systémů v oblasti energetiky
a průmyslové automatizace.
Výroba
Elektroinženýring
Inženýrsko - dodavatelská činnost v oblasti průmyslové
automatizace a elektrotechniky zahrnuje komplexní
služby, a to od přípravy projektové dokumentace (Eplan),
přes tvorbu aplikačního
programového vybavení,
po vlastní dodávku, montáž
a uvedení zařízení do provozu.
Díky dlouholetým zkušenostem našich pracovníků
a úzké spolupráci s předními
světovými výrobci automatizační techniky nabízíme řadu
typových řešení v oblasti
manipulace a dopravy materiálu, v energetice, řízení divadelní techniky, řízení strojů
a výrobních linek a regulace
elektrických pohonů.
Ekotechnika
Společnost disponuje širokým,
odborně kvalitně vybaveným
lidským potenciálem a rozsáhlými výrobními prostory,
umožňujícími malosériovou
výrobu rozvaděčů,
průmyslových počítačů,
jednoúčelových strojů
a dalších produktů.
Zajišťujeme v širokém rozsahu
dodávky elektromontážních
prací.
1%
4%
4%
Software
Zajišťujeme široké spektrum
služeb při řešení problematiky
ochrany životního prostředí od
autorizovaného měření emisí
a imisí přes sledování kvality
odpadních vod až k analýzám
sedimentů, půd a veškerých
druhů průmyslových odpadů.
Součástí nabídky jsou dodávky technologií pro snižování
emisí vybraných polutantů
z technologických i energetických zdrojů
7%
29%
10%
Komponenty pro
průmyslovou automatizaci
62%
4%
Vyvíjíme řídicí, monitorovací,
geografické a informační
systémy pro letectví, armádu,
vodohospodářství, průmysl
a energetiku. Poskytujeme
komplexní řešení i vývoj na
klíč. Nabízíme vlastní řešení
pro digital signage InfoPanels, monitorování
a řízení výroby - EIS,
management údržby
technologií - TechIS.
Provádíme analýzy obchodních procesů, jejich modelování, prototypování a podporu
pomocí informačních
systémů. Ke všem dodávaným
produktům poskytujeme
certifikované servisní služby
v rozsahu až 24/7.
8%
25%
8%
Strojní inženýring
Vyvíjíme a dodáváme jednoúčelové stroje, které najdou
uplatnění zejména při zkoušení, testování a kontrole
výrobků hromadné a sériové
produkce, při výrobě a manipulaci. Nabízíme rovněž
prodej univerzálních
stavebnicových prostřihovacích nástrojů, zařízení a strojů
pro bezdeformační prostřihávání profilů a děrování uzavřených profilů.
Průmyslová
komunikace
Prodej
Vlastní produkty
Dlouhodobě v České republice
zastupujeme mnoho světových výrobců spolehlivého
a sofistikovaného hardwaru
v oblasti průmyslové a speciální výpočetní techniky
a průmyslové automatizace.
Samozřejmostí je doplnění
prodeje o kvalitní technickou
podporu a pružné servisní
služby.
Nabízíme řadu produktů
z vlastní produkce pro řízení
distribučních sítí elektrické
energie (rozvodny, nadzemní
vedení i kabelové sítě), pro
řízení a měření obnovitelných
zdrojů energie a pro podnikové energetiky. Naše produkty
nacházejí uplatnění i ve vodárenství, vodohospodářství,
plynárenství a teplárenství.
Výkony v letech 2003 až 2015 (mil. Kč)
747
743
700
611
591
600
572
514
468
500
400
500
457
496
338
215
Navrhujeme a vyrábíme světelnou i nesvětelnou reklamu.
Zabýváme se jak výrobou
tradiční neonové reklamy, tak
stále populárnějších „živých“
reklamních ploch (LCD public
displeje, velkoplošné LED
obrazovky), které nacházejí
uplatnění v interiérech
i v exteriérech veřejných
prostor. Našimi významnými
produkty jsou i všechny druhy
informačních systémů budov,
reklamní totemy a informační
pylony.
Počet zaměstnanců v letech 2003 až 2015
200
800
300
Světelná reklama
Průmyslové
počítače
246
200
182
171
180
160
144
132
140
120
100
164
143 141 141 144 147
111
87
93
80
60
40
100
20
0
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
www.elvac.eu
Profil
Historie | Fakta | Reference
ISO 14001
Systém řízení v oblasti životního prostředí
OHSAS 18001
Systém managementu bezpečnosti práce
a ochrany zdraví
Certifikáty
ISO 9001
ÚCL (Úřad pro civilní letectví)
Systém řízení jakosti
Oprávnění:
Projekce a výroba rozvaděčů
Velkoobchod s průmyslovým
elektromateriálem
pro vývoj, výroba, instalace, údržba, opravy
a modifikace leteckých pozemních zařízení.
TIČR (Technická inspekce České republiky)
Projekty obecné automatizace
Konstrukce a dodávky jednoúčelových
strojů a zařízení
Vývoj, výroba, dodávky a servis
průmyslových a speciálních PC systémů,
řídicích systémů, reklamních a zobrazovacích panelů.
ISO 20000
Systém managementu služeb IT
Servis a podpora řídících, monitorovacích
a informačních systémů
ISO 12207
IT - procesy v životním cyklu softwaru
Aplikace a řešení technickoinformačních,
průmyslových, monitorovacích a geografických informačních systémů
Oprávnění:
k montáži, opravám, revizím a zkouškám
vyhrazených elektrických zařízení.
OBÚ
Oprávnění:
k projektování instalací vyhrazených
elektrických zařízení
k montáži, opravám, revizím a zkouškám
vyhrazených elektrických zařízení
Akreditace
Měření emisí znečišťujících látek.
Chemická a fyzikální analýza povrchových,
technologických, odpadních a podzemních vod,
vodných výluhů, odpadů zemin, vzorků emisí,
imisí a pracovního prostředí.
Reference
ABB
Aircraft Industries
AISE
ALEF INDUSTRY UAB
AMIT
APC Technology
ArcelorMittal Ostrava
AUTEL
Automotive Lighting
AŽD Praha
BEKAERT
BONATRANS GROUP
Bosch Rexroth
Crystalex CZ
ČEZ Distribuce
ČEZ Logistika
CRH Slovensko
Dalkia Česká republika
DEZA
DRIBO
Hyundai Dymos Czech
ELDAT
ELFETEX
Elinex Electric
ELMONTEX
ENVINET
EVRAZ VÍTKOVICE STEEL
Genscape Czech Republic
HANIL E-HWA AUTOMOTIVE
Hansen Electric
Hayes Lemmerz Czech
Huisman Konstrukce
IFT InForm Technologies
Ingeteam
ITT Holdings Czech Republic
JABLOTRON ALARMS
Kimberly-Clark
Korado
LIFT COMPONENTS
LOKIO LOBIS UAB
LOM PRAHA
MADEX
Hasičská 53,
700 30 Ostrava - Hrabůvka
Czech Republic
MagnetiMarelli Automotive
Moravskoslezský kraj
Ministerstvo obrany ČR
MSA Safety Czech
OCHI - INŽENÝRING
OKK Koksovny
ON Semiconductor
OSRAM Česká republika
Partizánske Building Component
PIRES
PLAKOR CZECH
Povodí Vltavy
PRECIOSA
PRESSHYDRAULIKA
Primus CE
Prospect
Q-ELEKTRIK
REXEL CZ
Řízení letového provozu ČR
Saab Czech
SBS ENERGY
Tel.: +420 597 407 100
E-mail: [email protected]
Web: www.elvac.eu
SEAMO
Semperflex Optimit
SEPS
Schneider Electric CZ
Siemens
SINIT
Sonepar Česká republika
SPEA
Steelage Czech Republic
TECHNISERV
Telefónica Czech Republic
Teva Czech Industries
TOSHULIN
TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS
Třinecké železárny
UniControls
VALEO AUTOKLIMATIZACE
VÍTKOVICE
Vyncke
ZAT
ŽDB DRÁTOVNA
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement