MANUAL DE UTILIZARE
ROMÂNĂ
MANUAL DE UTILIZARE P-touch E300
MANUAL DE UTILIZARE
Citiţi acest manual de utilizare înainte de a folosi aparatul dvs.
P-touch. Păstraţi acest manual de utilizare la îndemână pentru
referinţe viitoare.
Vă rugăm sa ne vizitaţi la adresa http://solutions.brother.com/
unde puteţi obţine asistenţă privind produsele şi răspunsuri
la cele mai frecvente întrebări (FAQ).
INTRODUCERE
PORNIREA
EDITAREA UNEI ETICHETE
IMPRIMAREA ETICHETELOR
UTILIZAREA MEMORIEI
DE FIŞIERE
RESETAREA ŞI ÎNTREŢINEREA
APARATULUI DVS. P-TOUCH
DEPANARE
ANEXĂ
INDEX
INTRODUCERE
Vă mulţumim că aţi achiziţionat aparatul P-touch model E300.
Noul dvs. model E300 este un aparat P-touch intuitiv, uşor de utilizat şi bogat în funcţii, care
realizează etichete cu aspect profesional, de înaltă calitate.
Acest manual conţine diferite măsuri de siguranţă şi proceduri de bază pentru utilizarea
acestui sistem de etichetare. Înainte de utilizarea imprimantei, citiţi cu atenţie acest manual
şi păstraţi-l la îndemână pentru referinţe viitoare.
Declaraţie de conformitate (numai pentru Europa)
Noi,
Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan
declarăm că acest produs şi adaptorul AC sunt în conformitate cu cerinţele esenţiale ale
tuturor directivelor şi reglementărilor relevante, aplicate în cadrul Comunităţii Europene.
Declaraţia de conformitate poate fi descărcată de la Brother Solutions Center.
Vizitaţi http://solutions.brother.com/ şi:
• selectaţi „Europe”
• selectaţi ţara
• selectaţi modelul
• selectaţi opţiunea „Manuale” şi limba, iar apoi faceţi clic pe „Caută”
• selectaţi Declaraţia de conformitate
• faceţi clic pe „Descărcare”
Declaraţia va fi descărcată ca fişier PDF.
Notificare de compilaţie şi publicare
Sub supravegherea Brother Industries, Ltd., acest manual a fost compilat şi publicat,
acoperind cele mai recente descrieri şi specificaţii ale produsului.
Conţinutul acestui manual şi specificaţiile acestui produs sunt supuse modificărilor fără
notificare.
Dacă este lansată o versiune nouă a firmware-ului E300, e posibil ca acest manual să nu
includă funcţiile actualizate. Prin urmare, puteţi constata că noul firmware şi conţinutul
acestui manual diferă.
Toate denumirile comerciale şi numele de companii care apar pe produsele Brother,
documentele asociate şi orice alte materiale sunt mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale respectivelor companii.
ROMÂNĂ
Măsuri de siguranţă...............................................................................................................3
Măsuri generale de precauţie..............................................................................................11
Simboluri utilizate în acest manual......................................................................................12
Cum să folosiţi aparatul P-touch .........................................................................................13
 INTRODUCERE
Cuprins
PORNIREA .....................................................................................................14
Dezambalarea aparatului dvs. P-touch ...............................................................................14
Descriere generală ..............................................................................................................15
Afişaj LCD şi tastatura.........................................................................................................16
Afişaj LCD......................................................................................................................16
Denumirile şi funcţiile tastelor ........................................................................................17
Sursă de alimentare ............................................................................................................19
Adaptor AC ....................................................................................................................19
Folosirea bateriei reîncărcabile Li-ion............................................................................19
Baterie ..........................................................................................................................22
Introducerea unei casete de bandă.....................................................................................23
Pornirea/oprirea alimentării .................................................................................................24
Alimentarea benzii...............................................................................................................24
Funcţia de alimentare ...................................................................................................24
Afişaj LCD ...........................................................................................................................25
Contrast LCD ................................................................................................................25
Lumină fundal ................................................................................................................25
Setarea limbii şi a unităţii.....................................................................................................26
Limbă ............................................................................................................................26
Unitate ..........................................................................................................................26
EDITAREA UNEI ETICHETE .........................................................................27
Selectarea unui tip de aplicaţie de etichetare......................................................................27
GENERAL......................................................................................................................27
PLACĂ FRONTALĂ.......................................................................................................28
COL. CABLU .................................................................................................................28
STEAG CABLU..............................................................................................................28
TABLOU CONEXIUNI ..................................................................................................29
BLOC SERTIZARE .......................................................................................................29
Crearea unei etichete cu cod de bare .................................................................................30
Setarea parametrilor pentru codul de bare şi introducerea datelor aferente
codului de bare ..............................................................................................................30
Editarea şi ştergerea unui cod de bare..........................................................................31
Introducerea unei etichete de serializare ............................................................................32
Serializare......................................................................................................................32
Serializare avansată .....................................................................................................33
Introducerea şi editarea textului ..........................................................................................35
Introducerea textului de la tastatură ..............................................................................35
Adăugarea unui rând nou .............................................................................................35
Adăugarea unui bloc nou...............................................................................................35
Deplasarea cursorului....................................................................................................35
Inserarea textului ..........................................................................................................36
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
INTRODUCERE
Ştergerea textului .......................................................................................................... 36
Introducerea simbolurilor .................................................................................................... 36
Introducerea simbolurilor folosind funcţia Simbol.......................................................... 36
Utilizarea istoricului de simboluri................................................................................... 37
Introducerea caracterelor accentuate ................................................................................. 38
Setarea atributelor caracterelor .......................................................................................... 38
Setarea atributelor caracterelor pentru etichetă............................................................ 38
Setarea Stil reglare automată ...................................................................................... 39
Setarea cadrelor ................................................................................................................. 39
Setarea opţiunilor de tăiere................................................................................................. 40
Selectarea modului de alimentare şi de tăiere a benzii................................................. 41
IMPRIMAREA ETICHETELOR ...................................................................... 42
Previzualizarea etichetelor.................................................................................................. 42
Imprimarea unei etichete .................................................................................................... 42
Imprimarea unei singure pagini..................................................................................... 42
Imprimarea unui interval de pagini ................................................................................ 42
Imprimarea copiilor multiple ......................................................................................... 43
Lipirea etichetelor ............................................................................................................... 43
UTILIZAREA MEMORIEI DE FIŞIERE.......................................................... 44
Stocarea unei etichete în memorie ..................................................................................... 44
Deschiderea unui fişier de etichetă memorat...................................................................... 44
Imprimarea unui fişier de etichetă memorat........................................................................ 45
Ştergerea unui fişier de etichetă memorat .......................................................................... 45
RESETAREA ŞI ÎNTREŢINEREA APARATULUI DVS. P-TOUCH ............... 46
Resetarea aparatului P-touch ............................................................................................. 46
Resetarea datelor la setările din fabrică........................................................................ 46
Întreţinerea.......................................................................................................................... 47
Curăţarea unităţii........................................................................................................... 47
Curăţarea capului de imprimare .................................................................................... 47
Curăţarea cutter-ului de bandă ..................................................................................... 47
DEPANARE ................................................................................................... 48
Ce trebuie să faceţi dacă... ................................................................................................. 48
Mesaje de eroare ................................................................................................................ 49
ANEXĂ........................................................................................................... 51
Specificaţii........................................................................................................................... 51
Simboluri ............................................................................................................................. 52
Caractere accentuate ......................................................................................................... 53
Atribut de caracter .............................................................................................................. 53
Cadre .................................................................................................................................. 55
Coduri de bare .................................................................................................................... 55
Tabel cu setările codurilor de bare................................................................................ 55
Lista caracterelor speciale ........................................................................................... 56
INDEX............................................................................................................ 57
2
ROMÂNĂ
PERICOL
Indică o situaţie iminent periculoasă care, dacă produsul este
manipulat fără respectarea avertizărilor şi a instrucţiunilor, ar
putea cauza moartea sau răniri grave.
AVERTIZARE
Indică o situaţie potenţial periculoasă care, dacă nu este
evitată, ar putea cauza moartea sau răniri grave.
ATENŢIE
Indică o situaţie potenţial periculoasă care, dacă nu este
evitată, ar putea cauza răniri minore sau moderate.
 INTRODUCERE
Măsuri de siguranţă
Pentru a preveni rănirile şi deteriorările, sunt explicate observaţii importante cu ajutorul
diferitelor simboluri.
Simbolurile şi semnificaţiile acestora sunt următoarele:
Simbolurile utilizate în acest manual sunt următoarele:
Acţiunea NU ESTE permisă.
NU dezasamblaţi produsul.
NU stropiţi produsul cu apă sau nu
scufundaţi produsul în apă.
NU atingeţi o anumită parte a
produsului.
Acţiune obligatorie.
Este necesară deconectarea.
Indică un risc de incendiu în anumite
circumstanţe.
Avertizează în privinţa riscului de
electrocutare.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Măsuri de siguranţă
3
INTRODUCERE
PERICOL
Baterie reîncărcabilă Li-ion
Respectaţi cu atenţie următoarele măsuri de siguranţă pentru bateria reîncărcabilă Li-ion
(denumită în continuare „bateria reîncărcabilă”). Dacă nu respectaţi aceste măsuri de
siguranţă, supraîncălzirea, scurgerea sau fisurile din baterie pot genera scurtcircuite,
explozie, fum, foc, electrocutări, rănirea dvs. sau a altor persoane sau deteriorarea
produsului sau a altor obiecte.
Utilizaţi bateria reîncărcabilă numai
pentru scopul său de utilizare declarat.
Sistemul de etichetare şi bateria
reîncărcabilă sunt create pentru
a funcţiona exclusiv împreună.
NU introduceţi bateria într-un alt sistem
de etichetare şi nu folosiţi o altă baterie
reîncărcabilă în sistemul dvs. de
etichetare, în caz contrar existând riscul
de incendiu sau defecţiuni.
Pentru a încărca bateria reîncărcabilă,
introduceţi-o în sistemul de etichetare,
iar apoi utilizaţi adaptorul AC creat
special pentru acest sistem de
etichetare.
NU încărcaţi bateria reîncărcabilă lângă
o sursă de foc sau în lumina directă a
soarelui. Acest lucru poate activa
circuitul de protecţie, conceput pentru
prevenirea pericolelor generate de un
nivel ridicat de căldură. Activarea
circuitului de protecţie poate opri
încărcarea, încărcarea se poate
produce cu un nivel excesiv de curent/
tensiune dacă circuitul de protecţie dă
eroare sau pot apărea reacţii chimice
neobişnuite la nivelul bateriei
reîncărcabile.
Când încărcaţi bateria reîncărcabilă,
utilizaţi numai un încărcător de baterie
creat special pentru aceasta.
NU permiteţi contactul firelor sau al altor
obiecte metalice cu terminalele bateriei
reîncărcabile. NU transportaţi şi nu
depozitaţi bateria reîncărcabilă alături
de obiecte metalice, cum ar fi colierele
sau agrafele de păr. Aceasta poate
genera scurtcircuite, iar obiectele
metalice din plumb, de ex., firele,
colierele sau agrafele de păr, se pot
supraîncălzi.
4
Măsuri de siguranţă
NU utilizaţi şi nu lăsaţi bateria
reîncărcabilă lângă surse de foc,
încălzitoare sau în alte locaţii cu
temperatură ridicată (peste 80 °C).
NU lăsaţi bateria reîncărcabilă să vină
în contact cu apa şi nu o imersaţi în apă.
Nu utilizaţi bateria reîncărcabilă în medii
corozive, cum ar fi zonele cu aer sărat,
apă sărată, acizi, substanţe alcaline,
gaze, substanţe chimice sau lichide
corozive.
NU utilizaţi bateria reîncărcabilă dacă
aceasta este deteriorată sau prezintă
scurgeri.
NU sudaţi conexiuni pe bateria
reîncărcabilă. Aceasta poate cauza
topirea izolaţiei, emanarea de gaze sau
defectarea mecanismelor de siguranţă.
NU utilizaţi bateria reîncărcabilă cu
polaritatea (+) (-) inversată. Înainte de a
o introduce în sistemul de etichetare,
verificaţi orientarea bateriei
reîncărcabile şi nu încercaţi să o forţaţi.
Încărcarea bateriei reîncărcabile cu
polaritatea inversată poate cauza o
reacţie chimică anormală sau un flux de
curent anormal în interiorul bateriei
reîncărcabile în timpul descărcării.
NU conectaţi direct bateria reîncărcabilă
la o sursă de alimentare electrică din
casă.
ROMÂNĂ
Bateria reîncărcabilă Li-ion
Scurgerea de lichid (electrolit) din
sistemul de etichetare sau din bateria
reîncărcabilă poate indica faptul că
bateria reîncărcabilă este deteriorată.
Dacă bateria reîncărcabilă curge,
întrerupeţi imediat utilizarea sistemului
de etichetare, decuplaţi adaptorul AC şi
izolaţi sistemul de etichetare
introducând-l într-o pungă.
Nu atingeţi electrolitul. Dacă electrolitul
intră în contact cu ochii, nu îi frecaţi.
Clătiţi imediat cu apă de la robinet sau
folosind o altă sursă de apă curată şi
solicitaţi sfatul medicului. Dacă nu
acţionaţi, electrolitul poate dăuna
ochilor. Dacă electrolitul intră în contact
cu pielea sau cu hainele, clătiţi-le
imediat cu apă.
NU introduceţi sistemul de etichetare
sau bateria reîncărcabilă într-un cuptor
cu microunde sau într-un recipient de
înaltă presiune.
NU lăsaţi în sistemul de etichetare
o baterie reîncărcabilă uscată, pe
o perioadă lungă de timp. Aceasta
poate scurta durata de viaţă a bateriei
reîncărcabile sau poate duce la un
scurtcircuit.
Dacă sistemul de etichetare poate fi
utilizat numai pe o perioadă scurtă de
timp, chiar dacă bateria reîncărcabilă
este complet încărcată, este posibil ca
aceasta din urmă să fi ajuns la finalul
duratei sale de viaţă. Înlocuiţi bateria
reîncărcabilă cu una nouă. Când
scoateţi şi înlocuiţi bateria reîncărcabilă,
acoperiţi terminalele vechii baterii cu
bandă pentru a evita crearea
scurtcircuitelor.
NU dezasamblaţi, nu modificaţi şi nu
încercaţi să reparaţi bateria
reîncărcabilă.
NU aruncaţi bateria reîncărcabilă în foc
şi nu o expuneţi în mod intenţionat la
supraîncălzire. Aceasta poate cauza
topirea izolaţiei, emanarea de gaze sau
defectarea mecanismelor de siguranţă.
Mai mult, soluţia cu electrolit se poate
aprinde.
NU perforaţi bateria reîncărcabilă cu
alte obiecte, nu o supuneţi şocurilor
puternice şi nu o aruncaţi. Aceste
acţiuni pot cauza deteriorarea circuitului
de protecţie a bateriei reîncărcabile şi
pot duce la reîncărcarea acesteia la un
nivel neobişnuit de curent/tensiune sau
pot genera o reacţie chimică
neobişnuită în interiorul bateriei
reîncărcabile.
NU incineraţi bateria reîncărcabilă şi nu
o aruncaţi odată cu deşeul menajer.
 INTRODUCERE
PERICOL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Măsuri de siguranţă
5
INTRODUCERE
AVERTIZARE
P-touch
Pentru a evita incendiile, electrocutările, riscul de rănire a dvs. sau a altor persoane, precum
şi deteriorarea sistemului de etichetare sau a altor obiecte, urmaţi aceste instrucţiuni.
NU permiteţi udarea sistemului de
etichetare şi nu utilizaţi sistemul de
etichetare în zone expuse udării, cum ar
fi băile sau zonele din preajma
chiuvetelor.
NU atingeţi părţile metalice din
apropierea capului de imprimare. Capul
de imprimare se încălzeşte foarte tare în
timpul utilizării şi rămâne foarte cald
imediat după utilizare. Nu îl atingeţi
direct cu mâinile.
NU dezasamblati aparatul P-touch.
Pentru verificarea, reglarea şi repararea
sistemului de etichetare, contactaţi
Serviciul Clienţi Brother.
Pentru ambalarea sistemului dvs. de
etichetare sunt utilizate pungi de plastic.
Pentru a evita pericolul de sufocare,
nu păstraţi aceste pungi la îndemâna
bebeluşilor şi a copiilor.
Dacă observaţi semne de căldură,
mirosuri neobişnuite, decolorarea sau
deformarea sistemului de etichetare,
precum şi alte indicii neobişnuite când
utilizaţi sau stocaţi sistemul de
etichetare, întrerupeţi imediat utilizarea
acestuia, decuplaţi adaptorul AC şi
scoateţi bateriile.
Pentru a preveni deteriorarea, nu
scăpaţi sau nu loviţi aparatul P-touch.
NU utilizaţi aparatul P-touch cu un obiect străin în interiorul acestuia. În cazul în care
P-touch intră în contact cu apă, substanţe metalice sau dacă în interiorul acestuia
ajung obiecte străine, deconectaţi adaptorul AC şi scoateţi bateriile, iar apoi contactaţi
Serviciul Clienţi Brother.
6
Măsuri de siguranţă
ROMÂNĂ
Baterii alcaline/baterii reîncărcabile Ni-MH
Pentru a evita scurgerea de lichide, încălzirea, ruperea bateriei, precum şi rănirea
personală, urmaţi aceste instrucţiuni.
NU aruncaţi bateriile în foc, nu le
încălziţi, nu le scurtcircuitaţi, nu le
reîncărcaţi şi nu le dezasamblaţi.
NU permiteţi udarea bateriilor, de
exemplu prin manipularea acestora cu
mâinile ude sau vărsând băuturi pe
acestea.
Dacă vă intră lichid de baterie în ochi,
clătiţi ochii imediat cu o cantitate mare
de apă curată, iar apoi consultaţi un
medic. Dacă vă intră lichid în ochi,
există riscul de a vă pierde vederea sau
de a suferi alte vătămări la nivelul
ochilor.
 INTRODUCERE
AVERTIZARE
NU permiteţi intrarea în contact a
obiectelor metalice cu terminalele plus
şi minus ale bateriei.
Atunci când scoateţi sau înlocuiţi
bateriile, NU utilizaţi obiecte metalice,
precum cleşti sau stilouri metalice.
NU utilizaţi o baterie deteriorată,
deformată sau care curge şi nici o
baterie cu eticheta deteriorată. Aceasta
poate duce la generarea unui nivel
excesiv de căldură. Utilizarea unei
baterii deteriorate sau care curge poate
duce, de asemenea, la contactul
lichidului de baterie cu mâinile. Dacă
lichidul de baterie intră în contact cu
mâinile şi apoi vă frecaţi la ochi, există
riscul de a vă pierde vederea sau de a
suferi alte vătămări la nivelul ochilor.
Clătiţi-vă imediat pe mâini, cu o
cantitate mare de apă curată, iar apoi
consultaţi un medic.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Măsuri de siguranţă
7
INTRODUCERE
AVERTIZARE
Adaptor AC
Urmaţi aceste instrucţiuni pentru a evita incendiile, deteriorarea, electrocutările, defectarea
sau riscul rănirii.
Asiguraţi-vă că fişa este introdusă
complet în priza de alimentare.
Nu folosiţi o priză slăbită.
Utilizaţi întotdeauna adaptorul AC
specificat şi introduceţi întotdeauna
adaptorul AC într-o priză electrică cu
valoarea de tensiune specificată
(220 – 240 V). În caz contrar, există
riscul de rănire personală şi a altor
persoane sau deteriorarea sistemului
de etichetare sau a altor obiecte. Brother
nu îşi asumă nicio responsabilitate
pentru accidentele sau deteriorările
cauzate de neutilizarea adaptorului AC
şi a cablului adaptorului specificate.
NU conectaţi adaptorul AC şi cablul
adaptorului la alte produse.
NU atingeţi adaptorul AC şi P-touch în
timpul furtunilor cu fulgere. Atunci când
utilizaţi sistemul de etichetare în timpul
unei furtuni, există un risc mic de
electrocutare, generat de fulgere.
Cutter de bandă
Nu atingeţi lama unităţii cutter-ului.
8
Măsuri de siguranţă
NU atingeţi adaptorul AC sau fişa de
alimentare cu mâinile ude.
NU utilizaţi adaptorul AC în locuri cu
umiditate ridicată, precum băile.
NU utilizaţi un cablu pentru adaptor sau
o fişă de alimentare deteriorate.
NU aşezaţi obiecte grele pe cablul
adaptorului sau pe fişa de alimentare,
nu deterioraţi şi nu modificaţi aceste
componente. Nu îndoiţi sau nu trageţi
forţat cablul adaptorului.
NU scăpaţi, nu loviţi şi nu deterioraţi în
alt mod adaptorul AC.
ROMÂNĂ
Baterii alcaline/baterii reîncărcabile Ni-MH
Urmaţi aceste instrucţiuni pentru a evita scurgerile de lichid, supraîncălzirea sau ruperea
bateriilor.
NU folosiţi o baterie diferită de cea
specificată pentru utilizarea cu sistemul
dvs. de etichetare. Nu folosiţi baterii
vechi şi noi împreună, nu amestecaţi
diferite tipuri şi modele de baterii cu
nivel diferit de încărcare sau de la
furnizori diferiţi. Nu introduceţi o baterie
cu polaritatea (+ şi -) inversată.
Dacă lichidul scurs din baterie ajunge
în contact cu pielea sau cu hainele,
clătiţi-le imediat cu apă.
Scoateţi bateriile dacă nu intenţionaţi
să utilizaţi aparatul P-touch o perioadă
îndelungată de timp.
 INTRODUCERE
ATENŢIE
Înainte de a utiliza baterii reîncărcabile
Ni-MH, citiţi cu atenţie instrucţiunile
referitoare la baterii şi la încărcătorul
de baterii şi asiguraţi-vă că le utilizaţi
în mod corect.
Când utilizaţi baterii reîncărcabile
Ni-MH, încărcaţi bateriile înainte de a
le utiliza, cu ajutorul unui încărcător de
baterii specializat adecvat.
NU dezasamblaţi şi nu modificaţi
bateriile.
NU expuneţi bateriile la căldură şi nu
le aruncaţi în foc.
Adaptor AC
Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi aparatul
P-touch o perioadă îndelungată de timp,
deconectaţi adaptorul AC de la priza de
alimentare.
Când deconectaţi adaptorul AC de la
priza de alimentare, ţineţi întotdeauna
de acesta.
NU utilizaţi adaptorul AC în locuri cu
umiditate ridicată, precum băile.
NU supraîncărcaţi un circuit electric
cu adaptorul AC.
NU dezasamblaţi şi nu modificaţi
adaptorul AC.
NU udaţi adaptorul AC/fişa de
alimentare prin manevrarea lor cu
mâinile ude sau vărsarea de lichide
pe acestea, de exemplu.
Cutter de bandă
Urmaţi aceste instrucţiuni pentru a evita rănirile corporale minore şi deteriorarea sistemului
de etichetare.
NU deschideţi capacul
compartimentului benzii atunci când
operaţi asupra unităţii cutter-ului.
NU aplicaţi presiune excesivă asupra
unităţii cutter-ului.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Măsuri de siguranţă
9
INTRODUCERE
ATENŢIE
P-touch
Urmaţi aceste instrucţiuni pentru a evita rănirile corporale minore şi deteriorarea aparatului
P-touch.
Depozitaţi aparatul P-touch pe o
suprafaţă plată şi stabilă, de ex., pe
un birou sau într-un sertar.
NU lăsaţi aparatul P-touch sau benzile
la îndemâna copiilor.
NU aşezaţi obiecte grele peste aparatul
P-touch.
Utilizaţi întotdeauna adaptorul AC
recomandat (AD-E001) pentru aparatul
P-touch şi cuplaţi-l la o priză electrică cu
valoarea de tensiune specificată. În caz
contrar, aparatul P-touch se poate
deteriora sau defecta.
10
Măsuri de siguranţă
NU folosiţi aparatul de etichetare
P-touch în locuri cu umiditate ridicată
precum băile.
NU permiteţi udarea aparatului P-touch,
de ex., prin manipularea acestuia cu
mâinile ude sau vărsând băuturi pe
acesta.
NU dezasamblaţi şi nu modificaţi
aparatul P-touch.
Dacă observaţi semne de căldură,
mirosuri neobişnuite, decolorarea sau
deformarea aparatului P-touch, precum
şi alte indicii neobişnuite când utilizaţi
sau stocaţi aparatul P-touch, întrerupeţi
imediat utilizarea acestuia, decuplaţi
adaptorul AC şi scoateţi bateriile.
ROMÂNĂ
Măsuri generale de precauţie
 INTRODUCERE
Măsuri generale de precauţie
Bateria reîncărcabilă Li-ion
• La momentul achiziţiei, bateria reîncărcabilă Li-ion este puţin încărcată, astfel încât să
puteţi verifica funcţionarea sistemului de etichetare; cu toate acestea, înainte de a folosi
sistemul de etichetare, bateria reîncărcabilă Li-ion trebuie încărcată complet cu ajutorul
adaptorului AC.
• Dacă sistemul de etichetare nu va fi utilizat o perioadă mai lungă de timp, scoateţi bateria
reîncărcabilă Li-ion din sistemul de etichetare şi depozitaţi-o într-un loc care nu este expus
electricităţii statice, unui nivel ridicat de umiditate sau de temperatură (se recomandă
temperaturi între 15 şi 25 °C şi un nivel de umiditate între 40 şi 60%). Pentru a menţine
eficienţa şi durata de viaţă a bateriei reîncărcabile Li-ion, schimbaţi bateria reîncărcabilă la
fiecare şase luni.
• Dacă observaţi un comportament neobişnuit la nivelul bateriei reîncărcabile Li-ion la prima
utilizare, de ex., supraîncălzirea acesteia sau semne de rugină, NU mai continuaţi
utilizarea bateriei. Contactaţi Serviciul Clienţi Brother.
Sistem de etichetare
• NU instalaţi aparatul P-touch lângă dispozitive care cauzează interferenţă
electromagnetică. Aparatul P-touch poate funcţiona necorespunzător dacă este aşezat
lângă un televizor sau un radio etc.
• NU utilizaţi aparatul P-touch în niciun caz sau în niciun scop care nu este descris în acest
manual. Aceasta poate cauza vătămări corporale sau deteriorarea sistemului de
etichetare.
• NU introduceţi obiecte străine în fanta de ieşire a benzii, în conectorul adaptorului AC sau
în alte zone accesibile din sistemul de etichetare.
• NU atingeţi capul de imprimare (consultaţi pagina 6) cu degetele. Utilizaţi caseta opţională
de curăţare a capului de imprimare (TZe-CL4), funcţia de auto-curăţare a sistemului de
etichetare sau un obiect de curăţare moale (de ex., un beţişor cu vată) la curăţarea capului
de imprimare (consultaţi „Curăţarea unităţii” la pagina 47).
• NU curăţaţi nicio componentă a sistemului de etichetare cu alcool sau alţi solvenţi organici.
Utilizaţi numai o lavetă moale şi uscată.
• NU aşezaţi aparatul P-touch în lumina directă a soarelui, lângă surse de căldură sau lângă
alte aparate de uz casnic încălzite, şi nici în locaţii expuse la temperaturi extrem de ridicate
sau scăzute, la umiditate ridicată sau la praf. Intervalul temperaturii de funcţionare
standard a aparatului P-touch este între 10 şi 35 °C.
• NU lăsaţi bucăţi de cauciuc sau vinil sau obiecte din cauciuc sau vinil pe sistemul
de etichetare pe o perioadă lungă de timp, în caz contrar sistemul de etichetare
putându-se păta.
• În funcţie de condiţiile de mediu şi de setările aplicate, anumite caractere sau simboluri pot
fi citite cu dificultate.
• Folosiţi benzi Brother TZe la aparatul P-touch.
• Pentru a evita deteriorarea aparatului P-touch, NU trageţi de banda din casetă şi nu aplicaţi
presiune pe aceasta.
• NU încercaţi să imprimaţi etichete folosind o casetă de bandă goală sau fără o casetă de
bandă instalată în P-touch. În caz contrar, capul de imprimare se va deteriora.
• NU încercaţi să tăiaţi banda în timpul imprimării sau al alimentării întrucât prin aceasta se
deteriorează banda.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
INTRODUCERE
• În funcţie de locaţie, material şi condiţiile de mediu, este posibil ca eticheta să se
dezlipească sau să nu mai poată fi înlăturată, culoarea etichetei se poate schimba sau
se poate transfera pe alte obiecte.
• NU expuneţi casetele de bandă la lumina directă a soarelui, temperaturi ridicate, umiditate
ridicată sau praf. Depozitaţi casetele de bandă în locuri răcoroase şi întunecate. Utilizaţi
casetele de bandă imediat după deschiderea ambalajului acestora.
• Marcajele efectuate cu o cerneală pe bază de ulei sau pe bază de apă pot fi vizibile printr-o
etichetă lipită pe acestea. Pentru a ascunde marcajele, utilizaţi două etichete lipite una
peste cealaltă sau o etichetă de culoare închisă.
• Orice date stocate în memorie se pierd în urma unei defectări sau reparări a aparatului
P-touch sau atunci când bateria expiră.
• Când alimentarea este deconectată timp de peste două minute, toate textele şi setările de
format se şterg. De asemenea, orice fişiere text stocate în memorie se şterg.
• În timpul producţiei şi transportului, pe afişaj este aplicată o bandă adezivă din plastic
transparent, pentru protecţie. Îndepărtaţi bandă adezivă înainte de a începe utilizarea.
• Lungimea etichetei imprimate poate fi diferită de lungimea etichetei afişate.
• De asemenea, cu acest model puteţi utiliza un tub termocontractabil. Pentru mai multe
informaţii, consultaţi pagina web Brother (http://www.brother.com/). Când utilizaţi tubul
termocontractabil, este posibil să nu mai puteţi utiliza anumite setări pentru cadrul de
imprimare sau font.
• Aparatul P-touch nu are un dispozitiv de încărcare pentru bateriile reîncărcabile Ni-MH.
• Este posibil ca eticheta imprimată să difere de imaginea afişată pe ecranul LCD.
• Reţineţi faptul că Brother Industries, Ltd. nu îşi asumă responsabilitatea pentru nicio daună
sau vătămare corporală, rezultată ca urmare a nerespectării măsurilor de precauţie
enumerate în acest manual.
• Vă recomandăm cu insistenţă să citiţi cu atenţie acest Manual de utilizare înainte de a
folosi aparatul dvs. P-touch şi apoi să-l păstraţi la îndemână pentru referinţe viitoare.
Simboluri utilizate în acest manual
Următoarele simboluri sunt folosite în acest manual pentru a indica informaţii suplimentare.
12
:
Acest simbol indică informaţii sau instrucţiuni care pot cauza deteriorări sau răniri dacă
sunt ignorate sau operaţiuni care cauzează erori.
:
Acest simbol indică informaţii sau instrucţiuni care vă pot ajuta să înţelegeţi şi să
utilizaţi mai eficient aparatul P-touch.
Simboluri utilizate în acest manual
ROMÂNĂ
1
PORNIREA
• Dezambalarea aparatului P-touch.
2
Pag. 14
EDITAREA UNEI ETICHETE
• Introducerea şi editarea textului.
Pag. 35
• Introducerea simbolurilor. Pag. 36
• Introducerea caracterelor accentuate.
Pag. 38
• Selectarea unui tip de aplicaţie de
etichetare. Pag. 27
• Setarea opţiunilor de tăiere. Pag. 40
3
 INTRODUCERE
Cum să folosiţi aparatul P-touch
 Creaţi o etichetă cu aparatul P-touch
Pe lângă introducerea textului, P-touch
dispune de o gamă largă de opţiuni de
formatare.
Creaţi etichete precum acestea:
IMPRIMAREA ETICHETELOR
• Imprimarea unei etichete.
Pag. 42
Înainte de a imprima, puteţi verifica
formatul etichetei dvs. folosind funcţia
de previzualizare.
Creaţi etichete precum acestea:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Cum să folosiţi aparatul P-touch
13
PORNIREA
Dezambalarea aparatului dvs. P-touch
Înainte de a utiliza aparatul dvs. P-touch, verificaţi ca ambalajul să conţină următoarele
componente.
 E300
P-touch
Adaptor AC
Fişa adaptorului poate diferi în funcţie
de ţară.
Baterie Li-ion
Curea
Bandă
14
Dezambalarea aparatului dvs. P-touch
Manual de utilizare
ROMÂNĂ
Fantă de ieşire
a benzii
Clemă capac
Cutter de
bandă
Compartimentul
casetei de bandă
 PORNIREA
Descriere generală
Afişaj LCD
Manetă pentru
tăierea benzii
Tastatură
Cap de
imprimare
Manetă
de eliberare
Când este expediat din fabrică, afişajul LCD este acoperit cu o folie protectoare pentru a preveni
deteriorarea. Îndepărtaţi folia înainte de a utiliza aparatul P-touch.
Orificiu de vizualizare a benzii
Capacul din spate
Conectorul adaptorului AC
Compartimentul bateriilor
1
LED
2
3
4
5
6
7
8
9
Descriere generală
15
PORNIREA
Afişaj LCD şi tastatura
Afişaj LCD
10
11
12
13 14
15
1
2
7
35 6
4 8
9
16
17
18
19
1. Număr de rând
Indică numărul de rând din formatul
etichetei.
2. Mod Shift
Indică faptul că modul Shift este activ.
3. Linie de început/4. Linie de final
Va fi imprimată zona dintre linia de
început şi linia de final.
Liniile scurte care se extind de la liniile de
început şi de final arată capătul formatului
etichetei.
5. Rând separator bloc
Indică sfârşitul unui bloc.
16
Afişaj LCD şi tastatura
6. Cursor
Caracterele sunt introduse în stânga
cursorului. Indică poziţia curentă de
introducere a datelor.
7. Tip de aplicaţie de etichetare
Indică tipul curent de aplicaţie de
etichetare.
8. Semn de retur
Indică sfârşitul unui rând de text.
9. Nivel baterie
Indică nivelul rămas de încărcare a
bateriei. Este afişat numai când se
utilizează o baterie Li-ion.
- Comp.
- Jum.
- Scazut
- Gol
10. Modul Majuscule
Indică faptul că este activat modul
Majuscule.
11. – 14. Informaţii despre stil
Indică setările curente pentru font (11),
dimensiunea caracterelor (12), stilul
caracterelor (13) şi cadru (14).
15. Lungimea benzii
Indică lungimea benzii pentru textul
introdus.
16. Selectarea cu ajutorul cursorului
Utilizaţi tastele
şi
pentru a selecta
elemente de meniu şi tastele şi
pentru a modifica setările.
17. Marcaj de blocare
Indică faptul că anumite elemente nu pot
fi modificate.
18. Contor
Indică numărul selectat/selectabil curent.
19. Număr bloc
Indică numărul blocului.
Pentru configurare, consultaţi „Afişaj LCD”
la pagina 25.
ROMÂNĂ
 PORNIREA
Denumirile şi funcţiile tastelor
Limba implicită este „Engleză”.
1. Pornire
Porneşte şi opreşte aparatul P-touch.
2. Stil
Permite setarea atributelor pentru
caracter şi etichetă.
3. Fişier
Permite imprimarea, deschiderea,
salvarea sau ştergerea etichetelor
frecvent utilizate din memoria de fişiere.
4. Previzualizare
• Afişează o previzualizare a etichetei.
• Eticheta este alimentată atunci când
este folosită în combinaţie cu tasta
specială Shift.
5. Imprimare
• Imprimă pe bandă formatul de etichetă
curent.
• Eticheta poate fi copiată atunci când
este folosită în combinaţie cu tasta
specială Shift.
6. Tip de aplicaţie de etichetare
• Selectează tipul de aplicaţie de
etichetare.
• Funcţia afişată deasupra butonului este
activată atunci când este folosită în
combinaţie cu tasta specială Shift.
7. Cod de bare
Deschide ecranul Set. cod bare.
8. Serializare
• Puteţi imprima numere serializate pe
etichete.
• Puteţi serializa oricare 2 numere atunci
când este folosită în combinaţie cu tasta
specială Shift.
9. Meniu
Permite setarea preferinţelor de utilizare
(Limbă, Reglaj etc.) pentru P-touch.
10. Ieşire
Anulează comanda curentă şi face ca
afişajul să revină la ecranul de
introducere a datelor sau la pasul
anterior.
11. Eliminare
Şterge întregul text introdus sau întregul
text şi setările curente ale etichetei.
Afişaj LCD şi tastatura
1
2
3
4
5
6
7
8
9
17
PORNIREA
12. Cursor (
)
Deplasează cursorul în direcţia săgeţii.
13. OK
Selectează opţiunea afişată.
14. Caracter
• Utilizaţi aceste taste pentru a tasta litere
sau numere.
• Literele majuscule şi simbolurile pot fi
introduse folosind aceste taste în
combinaţie cu tasta Majuscule sau
tasta specială Shift.
15. Ştergere înapoi
Şterge caracterul din stânga cursorului.
16. Shift
Utilizaţi această tastă în combinaţie cu
tastele cu litere şi cifre pentru a tasta
litere majuscule sau simbolurile indicate
pe tastele cu cifre.
17. Majuscule
Activează şi dezactivează modul
Majuscule.
18
Afişaj LCD şi tastatura
18. Accent
Utilizaţi această tastă pentru a selecta şi
introduce un caracter accentuat.
19. Spaţiu
• Introduce un spaţiu gol.
• Readuce o setare la valoarea implicită.
20. Simbol
Utilizaţi această tastă pentru a selecta şi
introduce un simbol dintr-o listă de
simboluri disponibile.
21. Introducere
• Introduce un rând nou la introducerea
textului.
• Introduce un bloc nou când este folosită
în combinaţie cu tasta specială Shift.
ROMÂNĂ
Adaptor AC
Folosiţi AD-E001 (adaptor AC) pentru acest sistem de etichetare. Modelele AD-18 sau
AD-24ES nu pot fi utilizate. Conectaţi adaptorul AC direct la aparatul P-touch.
 PORNIREA
Sursă de alimentare
1 Introduceţi fişa cablului adaptorului AC în conectorul marcat DC IN 12 V de pe aparatul
P-touch.
2 Introduceţi fişa adaptorului AC într-o priză electrică standard.
• Opriţi aparatul P-touch înainte de a deconecta adaptorul AC.
• Nu trageţi de cablul adaptorului AC şi nu îl îndoiţi.
• Când alimentarea este deconectată timp de peste două minute, toate textele şi setările de format
se şterg. De asemenea, orice fişiere text stocate în memorie se şterg.
Pentru a proteja şi efectua copii de rezervă ale memoriei sistemului de etichetare, când adaptorul
AC este deconectat, se recomandă ca în sistemul de etichetare să aveţi baterii alcaline AA (LR6)
sau baterii reîncărcabile Ni-MH (HR6).
Folosirea bateriei reîncărcabile Li-ion
1
 Instalarea bateriei reîncărcabile Li-ion
1 Deschideţi capacul din spate apăsând pe clema de
siguranţă a acestuia.
Capacul din Clemă capac
spate
2
3
4
5
6
7
8
9
Sursă de alimentare
19
PORNIREA
2 Introduceţi bateria Li-ion în compartimentul pentru
baterii.
3 Asiguraţi-vă că aţi introdus corect cârligele de pe marginea capacului, iar apoi remontaţi
capacul.
Scoaterea bateriei reîncărcabile Li-ion
Scoateţi capacul bateriei şi bateria reîncărcabilă Li-ion, iar apoi remontaţi capacul bateriei.
 Încărcarea bateriei reîncărcabile Li-ion
Bateria reîncărcabilă Li-ion poate fi încărcată în timp ce aceasta este introdusă în sistemul
de etichetare. Efectuaţi următoarea procedură pentru a alimenta bateria reîncărcabilă Li-ion.
• Înainte de utilizarea bateriei Li-ion, folosiţi următoarea procedură pentru a o încărca.
• Sunt necesare până la 360 minute pentru a încărca integral o baterie reîncărcabilă Li-ion.
1 Asiguraţi-vă că sistemul de etichetare este oprit. Dacă sistemul de etichetare este
pornit, apăsaţi butonul
2
(Pornire) pentru a-l opri.
Asiguraţi-vă că bateria reîncărcabilă Li-ion este montată în sistemul de etichetare.
3 Utilizaţi adaptorul AC şi cablul de alimentare AC pentru a
conecta sistemul de etichetare la o priză de alimentare AC.
LED-ul din dreptul conectorului aferent adaptorului se aprinde
în timpul încărcării şi se stinge când bateria reîncărcabilă Li-ion
este complet încărcată. Indicatorul de nivel al bateriei de pe
afişaj va umple trei bare
.
Oprirea încărcării bateriei reîncărcabile Li-ion
Pentru a opri încărcarea bateriei reîncărcabile Li-ion, deconectaţi cablul adaptorului AC.
Sfaturi privind utilizarea bateriei reîncărcabile Li-ion
• Înainte de utilizare, încărcaţi bateria reîncărcabilă Li-ion. Nu o utilizaţi înainte de încărcarea
acesteia.
• Încărcarea bateriei reîncărcabile Li-ion poate avea loc în medii cu temperaturi de 5 – 35 °C.
Dacă temperatura ambiantă este în afara acestui interval, bateria reîncărcabilă Li-ion nu se va
încărca, iar indicatorul bateriei va rămâne aprins.
• Dacă utilizaţi sistemul de etichetare atât cu bateria reîncărcabilă Li-ion instalată, cât şi cu
adaptorul AC conectat, indicatorul bateriei poate să se oprească şi să întrerupă încărcarea, chiar
dacă bateria reîncărcabilă Li-ion nu s-a încărcat complet.
20
Sursă de alimentare
ROMÂNĂ
 PORNIREA
Caracteristicile bateriei reîncărcabile Li-ion
Înţelegerea proprietăţilor bateriei reîncărcabile Li-ion permite optimizarea utilizării acesteia.
• Folosirea sau depozitarea bateriei reîncărcabile Li-ion într-o locaţie expusă la temperaturi
ridicate sau scăzute poate accelera deteriorarea acesteia. În special, utilizarea unei baterii
reîncărcabile Li-ion cu nivel de încărcare ridicat (90% sau mai mult) într-o locaţie expusă la
temperaturi ridicate va accelera considerabil deteriorarea acesteia.
• Utilizarea sistemului de etichetare cu bateria reîncărcabilă Li-ion instalată şi în curs de încărcare
poate accelera deteriorarea bateriei. Dacă utilizaţi sistemul de etichetare când bateria
reîncărcabilă Li-ion este instalată, deconectaţi adaptorul AC.
• Dacă sistemul de etichetare nu va fi utilizat mai mult de o lună, scoateţi bateria reîncărcabilă
Li-ion din sistemul de etichetare când nivelul de încărcare al acesteia este de 50% sau mai puţin,
iar apoi depozitaţi-o într-un loc răcoros, ferit de lumina directă a soarelui.
• Dacă bateria reîncărcabilă Li-ion nu va fi folosită o perioadă mai lungă de timp, vă recomandăm
să o încărcaţi la fiecare 6 luni.
• În timpul încărcării, este normal ca bateria să fie puţin caldă la atingere.
Specificaţiile bateriei reîncărcabile Li-ion
• Timp de încărcare: aproximativ 6 ore când încărcarea se realizează cu un adaptor AC
(AD-E001)
• Tensiune nominală: c.c. 7,2 V
• Capacitate nominală: 1.850 mAh
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sursă de alimentare
21
PORNIREA
Baterie
1 După ce v-aţi asigurat că alimentarea este oprită,
scoateţi capacul de pe spatele sistemului de
etichetare. Dacă bateriile se află deja în sistemul
de etichetare, scoateţi-le.
Asiguraţi-vă că alimentarea este oprită când
înlocuiţi bateriile.
2 Introduceţi şase baterii alcaline noi, de mărimea AA
(LR6), sau baterii reîncărcabile Ni-MH (HR6)
încărcate complet, asigurându-vă că polii
pozitiv (+) şi negativ (-) ai bateriilor corespund
marcajelor pozitiv (+) şi negativ (-) din interiorul
compartimentului bateriilor.
Utilizatorii de baterii alcaline
23
Înlocuiţi întotdeauna toate cele şase baterii în
acelaşi timp, folosind altele noi.
Utilizatorii de baterii reîncărcabile Ni-MH
Înlocuiţi întotdeauna toate cele şase baterii în
acelaşi timp, folosind altele, complet încărcate.
Pentru cele mai recente informaţii despre
bateriile recomandate, vă rugăm să ne vizitaţi
la adresa http://solutions.brother.com/
3 Ataşaţi capacul posterior introducând cele trei
cârlige din partea inferioară în fantele sistemului de
etichetare şi apoi apăsând ferm în jos până când
anclanşează în poziţie.
Scoateţi bateriile dacă nu intenţionaţi să utilizaţi aparatul P-touch o perioadă îndelungată de timp.
22
Sursă de alimentare
ROMÂNĂ
 PORNIREA
Introducerea unei casete de bandă
În aparatul dvs. P-touch pot fi utilizate casete de bandă cu lăţime de 3,5 mm, 6 mm, 9 mm,
12 mm sau 18 mm. Utilizaţi casete de bandă Brother cu semnul
.
În cazul în care caseta de bandă nouă are un opritor de carton, asiguraţi-vă că
scoateţi opritorul înainte de introducerea casetei.
1 Verificaţi capătul benzii să nu fie îndoit şi să treacă prin ghidajul
pentru bandă. Dacă banda nu trece prin ghidaj, treceţi-o prin
ghidajul pentru bandă conform ilustraţiei.
Capătul benzii
Ghidajul benzii
2 După ce vă asiguraţi că alimentarea este oprită, deschideţi
capacul din spate. Dacă în sistemul de etichetare există
deja o casetă de bandă, scoateţi-o trăgând-o în sus.
3 Introduceţi caseta de bandă în
compartimentul benzii, cu capătul benzii spre
fanta de ieşire a benzii de pe sistemul de
etichetare şi apăsaţi ferm până auziţi un
sunet.
La introducerea casetei de bandă, asiguraţi-vă
că banda şi banda cu cerneală nu se prind de
capul de imprimare.
4
Fantă de ieşire a benzii
1
2
Închideţi capacul din spate.
3
4
5
6
7
8
9
Introducerea unei casete de bandă
23
PORNIREA
• Nu trageţi de eticheta care iese din fanta de ieşire a benzii. Aceasta face ca banda cu
cerneală să se desprindă de bandă.
• Depozitaţi casetele de bandă într-un loc răcoros şi întunecat, ferit de lumina directă a soarelui şi
temperaturi ridicate, umiditate ridicată sau praf. Utilizaţi caseta de bandă cât mai repede posibil
după deschiderea ambalajului sigilat.
Bandă adezivă foarte rezistentă:
• Pentru suprafeţe texturate, dure sau alunecoase, recomandăm utilizarea benzii adezive foarte
rezistente.
• Deşi foaia de instrucţiuni inclusă cu caseta de bandă adezivă foarte rezistentă recomandă
tăierea benzii cu foarfeca, cutter-ul de bandă cu care este echipat acest aparat P-touch
poate tăia banda adezivă foarte rezistentă.
Pornirea/oprirea alimentării
Apăsaţi tasta Pornire pentru a porni aparatul P-touch.
Apăsaţi din nou tasta Pornire pentru a opri aparatul P-touch.
• Aparatul dvs. P-touch are o funcţie de economisire a energiei prin care acesta se opreşte automat
(în anumite condiţii de funcţionare), dacă nu se apasă nicio tastă un anumit interval de timp.
Consultaţi tabelul cu timpul de oprire automată de mai jos pentru detalii.
• Dacă bateriile sunt instalate (sau dacă P-touch este conectat la o priză electrică prin adaptorul
AC), informaţiile sesiunii anterioare sunt afişate atunci când alimentarea este pornită.
Timp de oprire automată
Cu adaptor AC
Cu baterie
5 minute
5 minute
Alimentarea benzii
Funcţia de alimentare
Funcţia de alimentare va alimenta 23 mm de bandă goală.
• Nu trageţi de eticheta care iese din fanta de ieşire a benzii. Aceasta face ca banda cu
cerneală să se desprindă de bandă.
• Nu blocaţi fanta de ieşire a benzii în timpul imprimării sau la alimentarea cu bandă. Aceasta
cauzează blocarea benzii.
1 Apăsaţi tasta specială Shift şi apoi tasta Previzualizare.
2 Mesajul „Alimentare bandă... Aşteptaţi” apare în timpul alimentării benzii.
24
Pornirea/oprirea alimentării
ROMÂNĂ
Contrast LCD
Puteţi modifica setarea contrastului afişajului LCD la unul din cele cinci niveluri (+2, +1, 0,
-1, -2) pentru a face ca afişajul să fie mai uşor de citit. Setarea implicită este „0”.
 PORNIREA
Afişaj LCD
1 Apăsaţi tasta Meniu pentru a afişa meniul de configurare, selectaţi „Reglaj” folosind
tasta
sau
şi apoi apăsaţi tasta OK sau Introducere.
2 Selectaţi „Contrast LCD” folosind tasta
sau
.
sau
şi setaţi valoarea folosind tasta
3 Apăsaţi tasta OK sau Introducere.
• Apăsaţi tasta Ieşire pentru a reveni la pasul anterior.
• Apăsarea tastei Spaţiu de pe ecranul de setare a contrastului setează contrastul la valoarea
implicită „0”.
Lumină fundal
Puteţi modifica setarea luminii de fundal pe Pornit sau Oprit.
Afişajul este mai uşor de vizualizat cu lumina de fundal setată pe Pornit. Setarea implicită
este „Pornit”.
1 Apăsaţi tasta Meniu pentru a afişa meniul de configurare, selectaţi „Lumină fundal”
folosind tasta
sau
şi apoi apăsaţi tasta OK sau Introducere.
2 Selectaţi „Pornit” sau „Oprit” folosind tasta
sau
.
3 Apăsaţi tasta OK sau Introducere.
• Se poate face economie de energie atunci când lumina de fundal este oprită.
• Lumina de fundal se opreşte automat după 10 secunde de inactivitate; apăsaţi orice tastă pentru
a o reactiva. În timpul imprimării, lumina de fundal este dezactivată.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Afişaj LCD
25
PORNIREA
Setarea limbii şi a unităţii
Limbă
1 Apăsaţi tasta Meniu pentru a afişa meniul de configurare, selectaţi „Limbă” folosind
tasta
sau
şi apoi apăsaţi tasta OK sau Introducere.
2 Selectaţi o limbă pentru comenzile de meniu şi mesajele afişate pe ecranul LCD
folosind tasta
sau .
Limba poate fi selectată dintre „Čeština”, „Dansk”, „Deutsch”, „English”, „Español”,
„Français”, „Hrvatski”, „Italiano”, „Magyar”, „Nederlands”, „Norsk”, „Polski”, „Português”,
„Português (Brasil)”, „Română”, „Slovenski”, „Slovenský”, „Suomi”, „Svenska” sau
„Türkçe”.
3 Apăsaţi tasta OK sau Introducere.
Apăsaţi tasta Ieşire pentru a reveni la pasul anterior.
Unitate
1 Apăsaţi tasta Meniu pentru a afişa meniul de configurare, selectaţi „Unitate” folosind
tasta
sau
şi apoi apăsaţi tasta OK sau Introducere.
2 Selectaţi o unitate pentru dimensiunile afişate pe ecranul LCD folosind tasta
Se poate selecta „mm” sau „ţoli”.
3 Apăsaţi tasta OK sau Introducere.
Setarea implicită este „mm”.
Apăsaţi tasta Ieşire pentru a reveni la pasul anterior.
26
Setarea limbii şi a unităţii
sau
.
ROMÂNĂ
EDITAREA UNEI ETICHETE
1
Taste
1
Shift+1
2
Shift+2
3
Shift+3
2
3
Tip
GENERAL
PLACĂ
FRONTALĂ
Utilizare
Imprimă etichete de uz general. (Consultaţi pagina 27.)
Imprimă etichete de tip placă nominală.
(Consultaţi pagina 28.)
Imprimă etichete care se înfăşoară în jurul unui cablu şi al
COL. CABLU
unui tub termocontractil. (Consultaţi pagina 28.)
Imprimă etichete de tip steag pentru cablu.
STEAG CABLU
(Consultaţi pagina 28.)
TABLOU
Imprimă etichete pentru un rând de porturi de pe un panou
CONEXIUNI
de conexiuni. (Consultaţi pagina 29.)
Imprimă etichete cu 2 rânduri pentru blocuri de sertizare.
BLOC SERTIZARE
(Consultaţi pagina 29.)
• Atunci când modificaţi sau resetaţi un tip de aplicaţie de etichetare, textul introdus este folosit
în mod automat în noul tip de aplicaţie de etichetare, exceptând următoarele cazuri:
- modificarea de la BLOC SERTIZARE este setată pe Orizontal sau Cotor cu text secvenţial
- modificarea la BLOC SERTIZARE cu text secvenţial este setată pe Orizontal sau Cotor
• Atunci când un tip de aplicaţie de etichetare este modificat, textul introdus este deplasat în mod
automat în noul tip de aplicaţie de etichetare prin unităţi de bloc. Paginile albe vor fi şterse, nu
şi blocurile.
• Noul tip de aplicaţie de etichetare este creat în aşa fel încât textul introdus să se încadreze în
fiecare bloc.
• Atunci când numărul total de blocuri din tipul anterior de aplicaţie de etichetare nu poate fi
împărţit în numărul total de blocuri din noul tip de aplicaţie de etichetare, diferenţa este
completată cu blocuri albe.
• Atunci când numărul total de blocuri din tipul anterior de aplicaţie de etichetare depăşeşte
numărul total de blocuri din noul tip de aplicaţie de etichetare, blocurile în exces sunt şterse.
GENERAL
 EDITAREA UNEI ETICHETE
Selectarea unui tip de aplicaţie de etichetare
Puteţi selecta şase tipuri diferite de aplicaţii de etichetare prin
apăsarea unei taste aferente aplicaţiei de etichetare. Tipul de
aplicaţie de etichetare pe care l-aţi selectat este afişat pe
ecranul LCD.
1
2
3
Orizontal
ABCDE
Vertical
A
B
C
D
E
Etichetele imprimate cu acest mod pot fi folosite în scopuri generale. În
acest mod, puteţi specifica lungimea etichetei şi orientarea.
• Lung. etichetă: Auto, 25 – 300mm
• Orientare:
(Orizontal),
(Vertical)
4
5
6
7
8
9
Selectarea unui tip de aplicaţie de etichetare
27
EDITAREA UNEI ETICHETE
PLACĂ FRONTALĂ
Etichetele imprimate cu acest mod pot fi folosite pentru identificarea
diferitelor plăci nominale. Blocul de text este spaţiat uniform pe o singură
etichetă. În acest mod, puteţi specifica lungimea etichetei, orientarea şi
nr. de blocuri.
• Lung. etichetă: 50mm, 25 – 300mm
• Orientare:
(Orizontal),
(Vertical)
• Nr. de blocuri: 1, 1 – 5
COL. CABLU
Etichetele imprimate cu acest mod pot fi înfăşurate în jurul unui cablu
sau al unui fir. De asemenea, acest mod este utilizat pentru a imprima
pe un tub termocontractil.
La eticheta ID flexibilă, textul este rotit 90° în sens antiorar şi imprimat şi
puteţi specifica şi dimensiunea, textul şi repetarea (PORNIT/OPRIT).
ID flexibilă
• UM: Dia(Ø) (Diametru personalizat), CAT5/6, CAT6e, COAX, AWG,
Lung. (Lungime personalizată)
• Valoare: În funcţie de UM
• Repetare: Pornit, Oprit
Text: introduceţi unul sau mai multe rânduri de date.
Tub termocontractil
• Lung. etichetă: Auto, 25 - 300mm
Text: introduceţi unul sau mai multe rânduri de date.
Atunci când folosiţi tipul Tub termocontractil:
• Apăsaţi tasta Col. cablu. Este afişat ecranul de selectare a tipului de etichetă. Selectaţi Tub
termocontractil folosind tasta
sau
şi apoi introduceţi textul.
• Când este selectat Tub termocontractil, poate fi setată doar lungimea etichetei. Setarea
marginii este fixată la Fără tăi.
STEAG CABLU
Etichetele imprimate cu acest mod pot fi înfăşurate în jurul unui cablu
sau al unui fir, iar ambele capete ale etichetei sunt lipite unul de altul
pentru a forma un steag. Textul de pe etichetele steag este imprimat pe
ambele capete ale etichetei, cu un spaţiu gol lăsat în partea de mijloc
care se înfăşoară în jurul cablului. În acest mod, puteţi specifica formatul,
lungimea steagului, diametrul cablului şi orientarea.
• Format: AA|AA (Acelaşi text este imprimat pe fiecare bloc.),
AA|BB (Două texte diferite sunt imprimate pe fiecare bloc.)
• Lungime steag: 30mm, 15 – 200mm
28
Selectarea unui tip de aplicaţie de etichetare
ROMÂNĂ
Orizontal
(Vertical)
Vertical
Lungime Diametru Lungime
steag
cablu
steag
Lungime Diametru Lungime
steag
cablu
steag
Puteţi introduce până la două coduri de bare atunci când este selectat (AA|AA) la formatul
steagului.
 EDITAREA UNEI ETICHETE
• Diametru cablu: 6mm, 3 – 90mm
• Orientare:
(Orizontal),
TABLOU CONEXIUNI
Etichetele imprimate cu acest mod pot fi folosite pentru
identificarea diferitelor tipuri de panouri. În acest mod, puteţi
specifica lungimea blocului, nr. de blocuri, separatorul, orientarea,
inversarea (PORNIT/OPRIT) şi multiplicatorii (PORNIT/OPRIT).
• Lungime bloc: 15mm, 5 – 300mm
• Nr. de blocuri: 4, 1 – 50
• Separator: Tic, Cratimă, Linie, Aldin, Cadru, Niciunul
• Orientare:
(Orizontal),
(Vertical)
• Invers: Pornit, Oprit
• Multiplicatori: Pornit, Oprit
Reglaţi spaţierea blocului în mod independent atunci când opţiunea „Multiplicatori” este
setată pe „Pornit”.
- Bloc nr.: 1, 1 – 50
- Multiplicator: 1,0, 1,0 – 9,5 (increment de 0,1)
Lungime bloc Lungime bloc Lungime bloc
BLOC SERTIZARE
Etichetele imprimate cu acest mod pot fi folosite pentru identificarea unui tip de conexiune
electrică utilizat adesea în telefonie. Există până la două rânduri pentru fiecare bloc pe o
etichetă şi pot fi introduse două rânduri pentru fiecare bloc. În acest mod, puteţi specifica
lăţimea modulului, tipul de bloc, tipul de secvenţă şi valoarea de start.
• Lăţime modul: 200mm, 50 – 300mm
• Tip bloc: 4 per., 2 per., 3 per., 5 per., Gol
• Tip secvenţă: Niciunul,
(Orizontal),
(Cotor)
• Valoare start: ---, 1 – 99999
1
2
3
4
5
6
7
• Atunci când Gol este selectat la Tip bloc, Tip secvenţă este setat pe Niciunul.
• Atunci când Niciunul este selectat la Tip secvenţă, Valoare start arată „---” şi nu puteţi seta
o valoare.
• Totuşi, Orizontal sau Cotor vă permite să setaţi valoarea de start de la 1 la 99.999.
Selectarea unui tip de aplicaţie de etichetare
8
9
29
EDITAREA UNEI ETICHETE
Crearea unei etichete cu cod de bare
Utilizând funcţia de cod de bare puteţi crea etichete cu coduri de bare dimensionale pentru
folosire la etichete pentru controlul bunurilor, etichete cu număr de serie şi chiar la POS şi
sisteme de control al stocurilor.
În anexă sunt enumerate „Coduri de bare” selectabile. (Consultaţi pagina 55.)
• P-touch nu este proiectat exclusiv pentru crearea de etichete cu coduri de bare. Verificaţi
întotdeauna ca etichetele cu coduri de bare să poată fi citite de cititorul de coduri de bare.
• Pentru rezultate optime, imprimaţi etichetele cu coduri de bare folosind cerneală neagră pe
bandă albă. E posibil ca anumite cititoare de coduri de bare să nu poată citi etichetele cu coduri
de bare create folosind bandă sau cerneală colorată.
• Folosiţi setarea „Mare” pentru „Lăţime” ori de câte ori este posibil. E posibil ca anumite
cititoare de coduri de bare să nu poată citi etichetele cu coduri de bare create folosind setarea
„Mic”.
• Imprimarea continuă a unui număr mare de etichete cu coduri de bare poate supraîncălzi capul
de imprimare, putând fi astfel afectată calitatea imprimării.
Setarea parametrilor pentru codul de bare şi introducerea datelor aferente
codului de bare
1 Apăsaţi tasta Cod de bare.
Este afişat ecranul Set. cod bare.
Pot fi introduse până la cinci coduri de bare pe o etichetă.
2 Selectaţi un atribut folosind tasta
sau
şi apoi setaţi o valoare pentru atributul
respectiv folosind tasta sau .
- Protocol: CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A,
UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR
- Lăţime: Mic, Mare
- Nr. sub: Pornit, Oprit
- Cif.ctrl: Oprit, Pornit
Cifră de control disponibilă numai pentru protocoalele Code39, I-2/5 şi Codabar.
Caracterele pot să nu apară sub codul de bare chiar şi atunci când este selectat „Pornit”
pentru „Nr.sub”, în funcţie de lăţimea benzii folosite, de numărul de rânduri introduse sau
de setările curente pentru stilul caracterelor.
3 Apăsaţi tasta OK sau Introducere pentru a aplica setările.
Setările noi NU sunt aplicate dacă nu apăsaţi tasta OK sau Introducere.
4 Introduceţi datele codului de bare.
Pot fi introduse caractere speciale în codul de bare atunci când
folosiţi protocoalele CODE39, CODE128, CODABAR sau
GS1-128. Când nu folosiţi caractere speciale, mergeţi la pasul 7.
5 Apăsaţi tasta Simbol.
Este afişată o listă a caracterelor disponibile pentru protocolul curent.
30
Crearea unei etichete cu cod de bare
ROMÂNĂ
sau , apoi apăsaţi tasta
OK sau Introducere pentru a insera caracterul în datele codului
de bare.
7 Apăsaţi tasta OK sau Introducere pentru a insera codul de bare
în etichetă.
Codul de bare este afişat pe ecranul de introducere a textului.
Pentru a imprima etichete, consultaţi „IMPRIMAREA
ETICHETELOR” la pagina 42.
 EDITAREA UNEI ETICHETE
6 Selectaţi un caracter folosind tasta
• Apăsaţi tasta Ieşire pentru a reveni la pasul anterior.
• Apăsaţi tasta Spaţiu pentru a seta atributul selectat la valoarea implicită.
• Consultaţi tabelul cu setările codului de bare pentru o listă a tuturor setărilor disponibile.
Editarea şi ştergerea unui cod de bare
• Pentru a edita parametrii şi datele codului de bare, poziţionaţi cursorul sub semnul de cod
de bare de pe ecranul de introducere a datelor şi apoi deschideţi ecranul Set.cod bare.
Consultaţi „Setarea parametrilor pentru codul de bare şi introducerea datelor aferente
codului de bare” la pagina 30.
• Pentru a şterge un cod de bare dintr-o etichetă, poziţionaţi cursorul în dreapta semnului de
cod de bare de pe ecranul de introducere a datelor şi apăsaţi tasta Ştergere înapoi.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Crearea unei etichete cu cod de bare
31
EDITAREA UNEI ETICHETE
Introducerea unei etichete de serializare
Pot fi imprimate etichete serializate numeric. Puteţi seta incrementul şi numerotarea seriei.
În modul de serializare, puteţi crea o serie de etichete prin incrementarea unui caracter
numeric din model. În modul de serializare avansată, puteţi opta pentru modul simultan sau
avansat. Modul simultan creează o serie de etichete prin incrementarea a două numere
diferite în acelaşi timp. Modul avansat creează o serie de etichete prin oferirea posibilităţii
de a selecta două secvenţe din model şi incrementarea consecutivă a acestora.
Serializare
1 Introduceţi textul.
Exemplu: Creaţi o etichetă „B010”, „C010”, „D010” din „A010”
folosind această funcţie.
2 Apăsaţi tasta Serializare şi este afişat ecranul pentru specificarea
1
intervalului.
3 Folosiţi tastele
, , sau pentru a poziţiona cursorul sub
primul caracter. Apoi poziţionaţi cursorul sub ultimul caracter de
incrementat. Apăsaţi tasta OK sau Introducere.
Exemplu: Selectaţi A şi OK.
4 Selectaţi Increment. cu şi Numărare folosind tasta
1
setaţi valoarea folosind tasta
sau
.
sau
şi
Exemplu: Dacă doriţi să măriţi numărul cu unu de patru ori,
setaţi Increment. cu: 1, Numărare: 4.
5 Apăsaţi tasta OK sau Introducere pentru a afişa ecranul setat.
1
Exemplu:
• Dacă apăsaţi tasta Serializare, puteţi repeta setarea. După
repetarea setării, este afişat mesajul „OK pt. suprascr datelor
după această poziţie?”. Dacă suprascrierea este ok, apăsaţi
tasta OK.
• Puteţi selecta Toate/Curent/Interval la imprimare atunci când
există mai multe pagini de etichete.
• Pentru a imprima etichete, consultaţi „IMPRIMAREA
ETICHETELOR” la pagina 42.
32
Introducerea unei etichete de serializare
ROMÂNĂ
 Simultan
1 Introduceţi textul.
Exemplu: Creaţi o etichetă „B020”, „C030”, „D040” din „A010”
folosind această funcţie.
2 Apăsaţi tasta Shift şi apoi tasta Serializare. Selectaţi „Simultan”
1
folosind tasta
sau
şi apăsaţi tasta OK.
 EDITAREA UNEI ETICHETE
Serializare avansată
3 Selectaţi primul set de caractere pe care doriţi să le măriţi folosind
tasta ,
două ori.
,
sau
şi apăsaţi tasta OK sau Introducere de
Exemplu: Selectaţi A.
4 Selectaţi al doilea set de caractere pe care doriţi să le măriţi
1
folosind tasta , , sau
Introducere de două ori.
şi apăsaţi tasta OK sau
Exemplu: Selectaţi 1.
Nu puteţi selecta primul set de caractere întrucât este evidenţiat
în gri.
5 Selectaţi Increment. cu şi Numărare folosind tasta
1
setaţi valoarea folosind tasta
sau
.
sau
şi
Exemplu: Dacă doriţi să măriţi numărul cu unu de patru ori,
setaţi Increment. cu: 1, Numărare: 4.
6 Apăsaţi tasta OK sau Introducere pentru a afişa ecranul setat.
Exemplu:
• Dacă apăsaţi tasta Shift şi apoi tasta Serializare, puteţi repeta
setarea. După repetarea setării, este afişat mesajul „OK pt.
suprascr datelor după această poziţie?”. Dacă suprascrierea
este ok, apăsaţi tasta OK.
• Puteţi selecta Toate/Curent/Interval la imprimare atunci când
există mai multe pagini de etichete.
• Pentru a imprima etichete, consultaţi „IMPRIMAREA
ETICHETELOR” la pagina 42.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Introducerea unei etichete de serializare
33
EDITAREA UNEI ETICHETE
 Avansat
1 Introduceţi textul.
Exemplu: Creaţi o etichetă „1A-A02”, „1A-A03”, „1A-A04”,
„1A-B01”, „1A-B02”, „1A-B03”, „1A-B04” din „1A-A01” folosind
această funcţie.
2 Apăsaţi tasta Shift şi apoi tasta Serializare. Selectaţi „Avansat”
1
folosind tasta
sau
şi apăsaţi tasta OK.
3 Selectaţi primul set de caractere pe care doriţi să le măriţi folosind
tasta ,
două ori.
,
sau
şi apăsaţi tasta OK sau Introducere de
Exemplu: Selectaţi 1 de la A01.
4
1 Selectaţi Increment. cu şi Numărare folosind tasta
setaţi valoarea folosind tasta
Introducere.
sau
sau
şi
. Apăsaţi tasta OK sau
Exemplu: Dacă doriţi să măriţi numărul cu unu de patru ori,
setaţi Increment. cu: 1, Numărare: 4.
5 Selectaţi al doilea număr pe care doriţi să-l măriţi folosind tasta
1
,
,
sau
şi apăsaţi tasta OK sau Introducere de două ori.
Exemplu: Selectaţi A de la A01.
Nu puteţi selecta primul set de caractere întrucât este evidenţiat
în gri.
6 Selectaţi Increment. cu şi Numărare folosind tasta
setaţi valoarea folosind tasta
sau
.
sau
şi
Exemplu: Dacă doriţi să măriţi numărul cu unu de două ori,
setaţi Increment. cu: 1, Numărare: 2.
7 Apăsaţi tasta OK sau Introducere pentru a afişa ecranul setat.
Exemplu:
• Dacă apăsaţi tasta Shift şi apoi tasta Serializare, puteţi repeta
setarea. După repetarea setării, este afişat mesajul „OK pt.
suprascr datelor după această poziţie?”. Dacă suprascrierea
este ok, apăsaţi tasta OK.
• Puteţi selecta Toate/Curent/Interval la imprimare atunci când
există mai multe pagini de etichete.
• Pentru a imprima etichete, consultaţi „IMPRIMAREA
ETICHETELOR” la pagina 42.
34
Introducerea unei etichete de serializare
ROMÂNĂ
• Literele şi numerele cresc după cum urmează:
0  1
...9  0  ...
A  B
...Z  A  ...
a
 b
...z  a  ...
A0  A1 ...A9  B0  ...
Spaţiile (prezentate ca linii „_” în exemplul de mai jos) pot fi utilizate pentru a regla spaţiul
dintre caractere sau pentru a controla numărul de cifre imprimate.
_9  10 ...99  00  ...
_Z  AA ...ZZ  AA  ...
1_9  2_0 ...9_9 0_0  ...
 EDITAREA UNEI ETICHETE
• Apăsaţi tasta Ieşire pentru a reveni la pasul anterior.
• Modul serializare poate fi aplicat şi în cazul codurilor de bare. Un cod de bare este considerat
un caracter.
• Simbolurile sau alte caractere non-alfanumerice din secvenţa de numerotare automată sunt
ignorate.
• Secvenţa modului serializare poate conţine doar un număr maxim de cinci caractere.
Introducerea şi editarea textului
Introducerea textului de la tastatură
• Tastatura aparatului dvs. P-touch poate fi utilizată în acelaşi mod ca şi o tastatură standard
de calculator.
Adăugarea unui rând nou
• Pentru a încheia rândul curent de text şi a începe un rând nou, apăsaţi tasta Introducere.
La sfârşitul rândului apare un semn de retur, iar cursorul se deplasează la începutul unui
nou rând.
• Număr maxim de rânduri
- Bandă de 18 mm: 5 rânduri
- Bandă de 12 mm: 3 rânduri
- Bandă de 9 mm şi 6 mm: 2 rânduri
- Bandă de 3,5 mm: 1 rând
• Dacă apăsaţi tasta Introducere când există deja cinci rânduri, este afişat un mesaj de eroare.
• Când este selectat BLOC SERTIZARE, puteţi introduce până la 2 rânduri.
Adăugarea unui bloc nou
• Când este selectat GENERAL, puteţi crea un bloc nou de până la cinci rânduri. Pentru a
crea un bloc nou de text/rânduri în partea dreaptă a textului dvs. curent, apăsaţi tasta Shift
în timp ce menţineţi apăsată tasta specială Introducere. Cursorul se mută la începutul
noului bloc. În alte tipuri de aplicaţii de etichetare, puteţi seta numărul de blocuri atunci
când apăsaţi o tastă aferentă aplicaţiei de etichetare. Anumite tipuri de aplicaţii de
etichetare nu sunt necesare.
Deplasarea cursorului
• Apăsaţi tasta , , sau pentru a deplasa cursorul cu un spaţiu sau un rând.
• Pentru a deplasa cursorul la începutul sau la capătul rândului curent, apăsaţi tasta Shift şi
apoi tasta sau .
• Pentru a deplasa cursorul la începutul blocului anterior sau următor, apăsaţi tasta Shift şi
apoi tasta
sau .
Introducerea şi editarea textului
1
2
3
4
5
6
7
8
9
35
EDITAREA UNEI ETICHETE
Inserarea textului
• Pentru a insera text suplimentar într-un rând de text existent, deplasaţi cursorul la caracterul
din dreapta poziţiei în care doriţi să începeţi introducerea textului şi apoi inseraţi textul
suplimentar. Textul nou este introdus în partea stângă a cursorului.
Ştergerea textului
 Ştergerea pe rând a caracterelor
• Pentru a şterge un caracter dintr-un rând de text existent, deplasaţi cursorul la caracterul
din dreapta poziţiei de la care doriţi să începeţi ştergerea textului şi apoi apăsaţi tasta
Ştergere înapoi. Caracterul din stânga cursorului este şters de fiecare dată când este
apăsată tasta Ştergere înapoi.
Dacă menţineţi apăsată tasta Ştergere înapoi, caracterele din stânga cursorului sunt şterse
continuu.
 Ştergerea întregului text odată
Folosiţi tasta Eliminare pentru a şterge întregul text odată.
1 Apăsaţi tasta Eliminare.
Sunt afişate opţiunile pentru meniul Eliminare.
2 Folosind tasta
sau , selectaţi „Numai txt” pentru a şterge
întregul text cu păstrarea setărilor curente de format sau selectaţi
„Txt&format” pentru a şterge întregul text şi toate setările de
format.
• Apăsaţi tasta Ieşire pentru a reveni la ecranul de introducere
a textului, fără a şterge (sau elimina) text sau format.
• Când este selectat „Txt&format”, se şterg toate textele şi
fonturile şi se revine la GENERAL.
3 Apăsaţi tasta OK sau Introducere.
Întregul text este şters. De asemenea, toate setările de format
sunt şterse dacă a fost selectată opţiunea „Txt&format”.
Introducerea simbolurilor
Pe lângă simbolurile disponibile pe tastatură, există diferite simboluri (inclusiv caractere
ASCII internaţionale şi extinse) disponibile cu funcţia Simbol.
Pentru a introduce un simbol, folosiţi funcţia Simbol (consultaţi textul de mai jos).
Ca alternativă, apăsaţi tasta specială Shift şi apoi apăsaţi o tastă de pe tastatură pentru
a introduce simbolul imprimat în colţul din dreapta sus al tastei selectate.
În anexă sunt enumerate „Simboluri” selectabile. (Consultaţi pagina 52.)
Introducerea simbolurilor folosind funcţia Simbol
1 Apăsaţi tasta Simbol.
Sunt afişate o listă a categoriilor de simboluri şi simbolurile din categoria respectivă.
36
Introducerea simbolurilor
ROMÂNĂ
sau
sau apăsând tasta Simbol în mod repetat şi apoi apăsaţi tasta OK sau Introducere.
3 Selectaţi un simbol folosind tasta
, , sau
Introducere.
Simbolul selectat este inserat în rândul de text.
şi apoi apăsaţi tasta OK sau
Când selectaţi simboluri:
• Apăsaţi tasta Shift şi tasta Simbol pentru a reveni la pagina anterioară.
• Apăsaţi tasta Simbol pentru a merge la pagina următoare.
 EDITAREA UNEI ETICHETE
2 Selectaţi o categorie de simboluri (Punctuaţie, Matematică etc.) folosind tasta
Apăsaţi tasta Ieşire pentru a reveni la pasul anterior.
Utilizarea istoricului de simboluri
Vă puteţi crea o categorie personală de simboluri folosind istoricul de simboluri. „Istoric” va
apărea mai întâi la selectarea simbolurilor pentru a vă ajuta să localizaţi rapid simbolurile
dorite.
1 Apăsaţi tasta Meniu pentru a afişa meniul configurării şi apoi
selectaţi „Istoric simbol” folosind tasta
sau
.
2 Apăsaţi tasta OK sau Introducere pentru a afişa ecranul Istoric
simbol şi apoi selectaţi „Pornit” pentru a vă crea categoria
personală folosind tasta
sau .
3 Apăsaţi tasta OK sau Introducere pentru a aplica setarea.
Ecranul revine la ecranul de introducere a textului.
4 Introduceţi simbolul pe care doriţi să-l adăugaţi în istoric.
Consultaţi „Introducerea simbolurilor folosind funcţia Simbol”
la pagina 36 pentru detalii.
1
5 Apăsaţi tasta Simbol.
2
Apare „Istoric”, incluzând simbolul introdus la pasul 4.
3
• Pot fi adăugate până la 15 simboluri la „Istoric”. Simbolul cel mai vechi va fi şters din categorie
atunci când simbolurile adăugate la „Istoric” depăşesc 15 simboluri.
• Pentru a nu mai folosi istoricul simbolurilor, selectaţi „Oprit” în ecranul Istoric simbol.
4
5
6
7
8
9
Introducerea simbolurilor
37
EDITAREA UNEI ETICHETE
Introducerea caracterelor accentuate
P-touch poate afişa şi imprima un set de caractere accentuate, cum ar fi caracterele specifice
ale unei alte limbi. În anexă sunt enumerate „Caractere accentuate” selectabile.
(Consultaţi pagina 53.)
1 Introduceţi caracterul pe care doriţi să-l modificaţi într-un caracter accentuat.
Modul Majuscule poate fi utilizat cu funcţia Accent.
2 Apăsaţi tasta Accent.
Caracterul pe care l-aţi introdus se modifică într-un caracter accentuat.
3 Apăsaţi tasta Accent în mod repetat până când este selectat caracterul accentuat dorit
sau selectaţi-l folosind tasta
sau
.
Ordinea caracterelor accentuate afişate diferă în funcţie de limba ecranului LCD selectată.
4 Apăsaţi tasta OK sau Introducere.
Caracterul accentuat selectat este inserat în rândul de text.
• Apăsaţi tasta Ieşire pentru a reveni la pasul anterior.
• Consultaţi tabelul cu lista caracterelor accentuate pentru o listă completă a tuturor caracterelor
accentuate disponibile.
Setarea atributelor caracterelor
Setarea atributelor caracterelor pentru etichetă
Folosind tasta Stil, puteţi selecta un font şi aplica atribute pentru mărime, lăţime, stil, rând
şi aliniere. În anexă sunt enumerate opţiunile „Atribut de caracter” selectabile. (Consultaţi
pagina 53.)
1 Apăsaţi tasta Stil.
Sunt afişate setările curente.
2 Selectaţi un atribut folosind tasta
respectiv folosind tasta
sau
.
sau
şi apoi setaţi o valoare pentru atributul
3 Apăsaţi tasta OK sau Introducere pentru a aplica setările.
Setările noi NU sunt aplicate dacă nu apăsaţi tasta OK sau Introducere.
• Apăsaţi tasta Ieşire pentru a reveni la pasul anterior.
• Apăsaţi tasta Spaţiu pentru a seta atributul selectat la valoarea implicită.
• Consultaţi tabelul cu opţiunile de setare pentru o listă a tuturor setărilor disponibile.
• Citirea caracterelor mici poate fi dificilă atunci când sunt aplicate anumite stiluri (de ex.
umbră + cursiv).
• În funcţie de tipul de aplicaţie de etichetare, e posibil să nu puteţi modifica valoarea setării Stil.
În acest caz, se afişează în previzualizarea din partea dreaptă a ecranului.
38
Introducerea caracterelor accentuate
ROMÂNĂ
Când atributul „Mărime” este setat pe „Auto”, iar „Lung.” este setat la o anumită lungime,
puteţi selecta modalitatea de a reduce dimensiunea textului pentru a se încadra pe
lungimea etichetei.
Când este selectat „Dimensiune text”, dimensiunea totală a textului este modificată pentru
a se încadra în etichetă.
Când este selectat „Lăţime text”, lăţimea textului este redusă la dimensiunea setării x 1/2.
(Dacă este necesară o reducere suplimentară a dimensiunii pentru a încadra textul în
lungimea selectată a etichetei, dimensiunea întregului text este modificată după reducerea
lăţimii textului la setarea x 1/2.)
1 Apăsaţi tasta Meniu pentru a afişa meniul configurării, selectaţi „Stil reg. auto” folosind
tasta
auto.
sau
 EDITAREA UNEI ETICHETE
Setarea Stil reglare automată
şi apoi apăsaţi tasta OK sau Introducere. Este afişat ecranul Stil reg.
2 Selectaţi stilul folosind tasta
sau
.
3 Apăsaţi tasta OK sau Introducere pentru a aplica setarea.
• Apăsaţi tasta Ieşire pentru a reveni la pasul anterior.
• Apăsaţi tasta Spaţiu pentru a seta stilul la setarea implicită („Dimensiune text”).
Setarea cadrelor
Puteţi selecta cadrul etichetei folosind tasta Stil. În anexă sunt enumerate „Cadre”
selectabile. (Consultaţi pagina 55.)
1 Apăsaţi tasta Stil. Sunt afişate setările curente.
Selectaţi un atribut folosind tasta
sau
şi apoi setaţi o
valoare pentru atributul respectiv folosind tasta sau .
2 Selectaţi un atribut folosind tasta
cadrul folosind tasta
sau
.
sau
şi apoi puteţi selecta
1
3 Apăsaţi tasta OK sau Introducere pentru a aplica setările.
2
Setările noi NU sunt aplicate dacă nu apăsaţi tasta OK sau
Introducere.
3
• Apăsaţi tasta Ieşire pentru a reveni la pasul anterior.
• Apăsaţi tasta Spaţiu pentru a seta atributul selectat la valoarea implicită.
• Consultaţi tabelul cu opţiunile de setare pentru o listă a tuturor setărilor disponibile.
4
5
6
7
8
9
Setarea cadrelor
39
EDITAREA UNEI ETICHETE
Setarea opţiunilor de tăiere
Opţiunile de tăiere a benzii vă permit să specificaţi modul de alimentare şi de tăiere a benzii
la imprimarea etichetelor. În special, opţiunea „Lanţ” reduce cu mult cantitatea de bandă
irosită prin folosirea unor margini mai înguste şi prin eliminarea secţiunilor goale tăiate între
etichete. În funcţie de tipul de aplicaţie de etichetare, valoarea setării este fixă sau limitată.
1 Apăsaţi tasta Stil pentru a afişa meniul Etichetă.
2 Selectaţi „Opţ. tăiere” folosind tasta
valoarea folosind tasta
sau
.
sau
şi apoi setaţi
3 Apăsaţi tasta OK sau Introducere pentru a aplica setările.
Setările noi NU sunt aplicate dacă nu apăsaţi tasta OK sau Introducere.
• Apăsaţi tasta Ieşire pentru a reveni la pasul anterior.
• Consultaţi tabelul privind tăierea benzii pentru o listă a tuturor setărilor disponibile.
Opţiuni de tăiere a benzii
Setare
Marg.
mare
Descriere
• Este imprimată fiecare etichetă, lăsând o margine
de 24 mm la fiecare capăt.
Exemplu
24 mm
ABC
24 mm
Marg.
mică
Lanţ
Fără
tăi.
40
• Este alimentată o margine de 23 mm înainte de a
imprima fiecare etichetă. Eticheta imprimată are o
margine de 4 mm înainte şi după text.
23 mm
ABC
4 mm
4 mm
• Folosiţi această setare la imprimarea mai multor
etichete cu margini minime.
• Mai întâi este imprimată o margine de 23 mm,
apoi este imprimată fiecare etichetă, lăsând o
margine de 4 mm înainte şi după text.
• Folosiţi această setare la imprimarea etichetei de
tip Tub termocontractil.
• Prin apăsarea tastei speciale Shift şi apoi a tastei
Previzualizare este alimentată şi apoi tăiată
ultima etichetă imprimată.
Setarea opţiunilor de tăiere
ABC
ABC
4 mm
24 mm
ABC
4 mm
ROMÂNĂ
Selectarea modului de alimentare şi de tăiere a benzii
La imprimare, este afişat mesajul „Taie banda sau apasă Enter pentru continuare.” şi se
trece în [modul de pauză pentru tăiere]. Apăsând maneta pentru tăierea benzii, puteţi tăia
banda la poziţia setată în „Opţ. tăiere”. Detaliile sunt următoarele.
•
Marg. mică
Lanţ
Marg. mare
Fără tăi.
 EDITAREA UNEI ETICHETE
• La folosirea tipului Tub termocontractil, setaţi tipul de aplicaţie de etichetare la „Col. cablu” şi
selectaţi „Tub termocontractil”. În acest caz, opţiunea de tăiere este fixată pe „Fără tăi.”. După
imprimare, scoateţi caseta pentru tub termocontractil din sistemul de etichetare şi tăiaţi banda
cu o foarfecă.
• După imprimare, scoateţi caseta de bandă de material care poate fi călcată din sistemul de
etichetare şi tăiaţi banda cu o foarfecă.
: Se opreşte aici şi se trece în [modul de pauză pentru tăiere].
•
: Se opreşte aici şi se finalizează imprimarea.
•
: Se opreşte aici şi se trece în [modul de alimentare a benzii].
Când opţiunea de tăiere este setată pe Fără tăi. sau Lanţ, se opreşte la mijlocul zonei de imprimare
după imprimarea ultimei etichete. După ce se afişează „Încarc bandă?”, apăsaţi OK pentru a
alimenta banda. Apăsaţi Ieşire pentru a reveni la modul de introducere a textului.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Setarea opţiunilor de tăiere
41
IMPRIMAREA ETICHETELOR
Previzualizarea etichetelor
Puteţi previzualiza pagina curentă şi verifica formatul înainte de imprimare.
Apăsaţi tasta Previzualizare.
O imagine a etichetei este afişată pe ecran.
Lungimea etichetei este indicată în colţul din dreapta jos al ecranului.
Apăsaţi tasta sau pentru a derula previzualizarea la stânga sau la dreapta.
Apăsaţi tasta
sau
pentru a mări sau micşora previzualizarea.
• Apăsaţi tasta Ieşire, OK sau Introducere pentru a reveni la ecranul de introducere a textului.
• Pentru a derula previzualizarea la marginea stângă sau dreaptă, apăsaţi tasta specială Shift şi
apoi apăsaţi tasta sau .
• Pentru a imprima eticheta direct din ecranul de previzualizare, apăsaţi tasta Imprimare sau
deschideţi ecranul opţiunilor de imprimare şi selectaţi o opţiune de imprimare. Consultaţi
„Imprimarea unei etichete” de mai jos pentru detalii.
• Examinarea înaintea imprimării este o imagine generată a etichetei; aceasta poate diferi de
eticheta reală atunci când este imprimată.
Imprimarea unei etichete
Etichetele pot fi imprimate după ce introducerea textului şi formatarea au fost finalizate.
• Nu trageţi de eticheta care iese din fanta de ieşire a benzii. Aceasta face ca banda de
cerneală să se desprindă de bandă, iar banda să devină inutilizabilă.
• Nu blocaţi fanta de ieşire a benzii în timpul imprimării sau la alimentarea cu bandă. Aceasta
cauzează blocarea benzii.
• Asiguraţi-vă că există bandă suficientă rămasă atunci când imprimaţi mai
multe etichete în mod continuu. Dacă banda este pe terminate, setaţi copii
mai puţine, imprimaţi pe rând câte o etichetă sau înlocuiţi caseta de bandă.
• Banda cu dungi indică terminarea casetei de bandă. Dacă aceasta apare în
timpul imprimării, apăsaţi tasta Pornire pentru a opri aparatul P-touch.
Încercarea de a imprima cu o casetă de bandă goală poate deteriora sistemul de etichetare.
Imprimarea unei singure pagini
Apăsaţi tasta Imprimare pentru a începe imprimarea.
Imprimarea unui interval de pagini
Atunci când există mai multe pagini, puteţi specifica intervalul de pagini de imprimat.
1 Apăsaţi tasta Imprimare. Este afişat ecranul în care puteţi specifica intervalul de pagini.
2 Selectaţi „Toate”, „Curent” sau „Interval” folosind tasta
sau . Dacă selectaţi „Toate”
sau „Curent”, mergeţi la pasul 4. Dacă selectaţi „Interval”, apăsaţi tasta OK sau
Introducere.
3 Specificaţi prima şi ultima pagină.
Paginile albe nu sunt imprimate.
4 Apăsaţi tasta OK sau Introducere pentru a imprima.
42
Previzualizarea etichetelor
ROMÂNĂ
Folosind această funcţie, puteţi imprima până la 50 de copii ale aceleiaşi etichete.
1 Asiguraţi-vă că o casetă de bandă adecvată este introdusă şi pregătită de imprimare.
2 Apoi, apăsaţi tasta specială Shift şi apoi tasta Imprimare pentru a afişa ecranul Copii.
Apoi selectaţi numărul de copii care trebuie imprimate folosind tasta
tastaţi numărul folosind tastele numerice.
Menţineţi apăsată tasta
sau
sau
sau
pentru a modifica mai rapid numărul de copii.
3 Apăsaţi tasta OK sau Introducere. Mesajul „Imprimare...Copii”
este afişat în timpul imprimării etichetelor.
 IMPRIMAREA ETICHETELOR
Imprimarea copiilor multiple
• Apăsaţi tasta Ieşire pentru a reveni la pasul anterior.
• Cifrele afişate pe ecran în timpul imprimării indică „numărul copiei curente/numărul de copii
setat”.
• Apăsarea tastei Spaţiu la setarea numărului de copii resetează valoarea la 1, valoarea implicită.
• Când este afişat mesajul „Taie banda sau apasă Enter pentru continuare.”, selectaţi unu. Pentru
detalii, consultaţi „Selectarea modului de alimentare şi de tăiere a benzii” la pagina 41.
Lipirea etichetelor
1 Dacă este necesar, tăiaţi eticheta imprimată la forma şi lungimea dorite folosind o
foarfecă.
2 Dezlipiţi hârtia suport de etichetă.
3 Poziţionaţi eticheta şi apoi apăsaţi ferm cu degetul de sus până jos pentru a lipi eticheta.
• Hârtia suport a unor tipuri de benzi poate fi pretăiată pentru a uşura dezlipirea suportului. Pentru
a dezlipi hârtia suport, îndoiţi eticheta pe lungime cu textul spre interior pentru a expune
marginile interioare ale hârtiei suport. Apoi dezlipiţi hârtia suport bucată cu bucată.
• Lipirea etichetelor poate fi dificilă pe suprafeţe ude, murdare sau neuniforme. Etichetele se pot
dezlipi uşor de pe aceste suprafeţe.
• Asiguraţi-vă că aţi citit instrucţiunile furnizate cu benzile de materiale care pot fi călcate, benzile
adezive foarte rezistente sau alte benzi speciale şi respectaţi toate măsurile de precauţie notate
în instrucţiuni.
• Folosiţi o foarfecă pentru a tăia eticheta pentru tub termocontractil.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lipirea etichetelor
43
UTILIZAREA MEMORIEI DE FIŞIERE
Puteţi memora până la 50 dintre etichetele dvs. cel mai des utilizate în memoria de fişiere.
Fiecare etichetă este memorată ca fişier, permiţându-vă să recuperaţi uşor şi rapid eticheta
atunci când aveţi nevoie de ea din nou.
Când memoria de fişiere este plină, de fiecare dată când salvaţi un fişier, va trebui să-l scrieţi peste
unul dintre fişierele memorate.
Stocarea unei etichete în memorie
1 După introducerea textului şi formatarea etichetei, apăsaţi tasta Fişier pentru a afişa
ecranul Fişier.
2 Selectaţi „Salvare” folosind tasta
3
sau
.
Apăsaţi tasta OK sau Introducere. Este afişat un număr de fişier.
De asemenea, un text de etichetă este afişat dacă o etichetă este deja memorată la
numărul de fişier respectiv.
4 Selectaţi un număr de fişier folosind tasta
sau
şi apoi apăsaţi tasta OK sau
Introducere pentru a salva eticheta la numărul de fişier selectat.
Fişierul este salvat şi ecranul revine la ecranul de introducere a textului.
Dacă există deja o etichetă memorată la numărul selectat, va apărea mesajul „Suprascrie?”.
Apăsaţi tasta OK pentru a salva noua etichetă. Apăsaţi tasta Ieşire pentru a anula.
• Apăsaţi tasta Ieşire pentru a reveni la pasul anterior.
• Într-un fişier pot fi salvate până la 200 de caractere. Totuşi, numărul de caractere poate fi mai
mic, în funcţie de format, de exemplu folosirea codurilor de bare.
Deschiderea unui fişier de etichetă memorat
1 Apăsaţi tasta Fişier pentru a afişa ecranul Fişier.
2 Selectaţi „Deschidere” folosind tasta
sau
.
3 Apăsaţi tasta OK sau Introducere. Este afişat numărul de fişier al unei etichete
memorate.
De asemenea, pentru identificarea etichetei, se afişează textul etichetei.
4 Selectaţi un număr de fişier folosind tasta
sau
şi apoi apăsaţi tasta OK sau
Introducere pentru a deschide fişierul selectat. Fişierul este deschis şi afişat pe ecranul
de introducere a textului.
Apăsaţi tasta Ieşire pentru a reveni la pasul anterior.
44
Stocarea unei etichete în memorie
ROMÂNĂ
1 Apăsaţi tasta Fişier pentru a afişa ecranul Fişier.
2 Selectaţi „Imprimare” folosind tasta
sau
.
3 Apăsaţi tasta OK sau Introducere.
Este afişat numărul de fişier al unei etichete memorate.
De asemenea, pentru identificarea etichetei, se afişează textul etichetei.
4 Selectaţi un număr de fişier folosind tasta
sau şi apoi apăsaţi tasta Imprimare, OK
sau Introducere.
• Imprimarea unei singure pagini:
O singură pagină de date este imprimată imediat.
• Imprimarea unui interval de pagini:
Este afişat ecranul în care puteţi specifica intervalul de pagini. Selectaţi „Toate” sau
„Interval” folosind tasta
sau .
 UTILIZAREA MEMORIEI DE FIŞIERE
Imprimarea unui fişier de etichetă memorat
Dacă selectaţi „Interval”, specificaţi prima şi ultima pagină.
5 Apăsaţi tasta OK sau Introducere pentru a imprima.
• Pasul 5 nu este necesar la imprimarea unei singure pagini.
• Apăsaţi tasta Ieşire pentru a reveni la pasul anterior.
• Mesajul „Lipsă text!” este afişat atunci când încercaţi să imprimaţi un fişier fără text.
• Când este afişat mesajul „Taie banda sau apasă Enter pentru continuare.”, selectaţi unu. Pentru
detalii, consultaţi „Selectarea modului de alimentare şi de tăiere a benzii” la pagina 41.
Ştergerea unui fişier de etichetă memorat
1 Apăsaţi tasta Fişier pentru a afişa ecranul Fişier.
2 Selectaţi „Ştergere” folosind tasta
sau
1
.
2
3 Apăsaţi tasta OK sau Introducere.
Este afişat numărul de fişier al unei etichete memorate.
De asemenea, pentru identificarea etichetei, se afişează textul etichetei.
4 Selectaţi un număr de fişier folosind tasta
Introducere.
Este afişat mesajul „Şterge?”.
sau
şi apoi apăsaţi tasta OK sau
5 Apăsaţi tasta OK sau Introducere pentru a şterge fişierul.
Fişierul este şters şi ecranul revine la ecranul de introducere a textului.
Apăsaţi tasta Ieşire pentru a anula ştergerea fişierului şi a reveni la ecranul anterior.
Imprimarea unui fişier de etichetă memorat
3
4
5
6
7
8
9
45
RESETAREA ŞI ÎNTREŢINEREA APARATULUI DVS. P-TOUCH
Resetarea aparatului P-touch
Puteţi reseta memoria internă a aparatului dvs. P-touch atunci când doriţi să ştergeţi toate
fişierele de etichete salvate sau în eventualitatea în care P-touch nu funcţionează
corespunzător.
Resetarea datelor la setările din fabrică
Opriţi sistemul de etichetare. Apăsaţi şi menţineţi apăsate tasta specială Shift şi tasta R.
În timp ce menţineţi apăsate tasta specială Shift şi tasta R, apăsaţi tasta Pornire o dată şi
apoi eliberaţi tasta specială Shift şi tasta R.
• Eliberaţi tasta Pornire înainte de a elibera cealaltă tastă.
• Toate textele, setările de format, setările opţiunilor şi fişierele de etichete memorate sunt şterse
atunci când resetaţi aparatul P-touch. Setările de limbă şi de unitate sunt, de asemenea, şterse.
46
Resetarea aparatului P-touch
ROMÂNĂ
Întotdeauna scoateţi bateriile şi deconectaţi adaptorul AC înainte de a curăţa aparatul P-touch.
Curăţarea unităţii
Ştergeţi praful şi urmele de pe unitatea principală folosind o lavetă moale şi uscată.
Folosiţi o lavetă uşor umezită pentru urmele dificil de curăţat.
Nu utilizaţi diluant pentru vopsea, benzen, alcool sau alţi solvenţi organici. Aceştia pot deforma
carcasa sau deteriora aspectul aparatului dvs. P-touch.
Curăţarea capului de imprimare
Liniile sau caracterele de calitate slabă de pe etichetele imprimate
indică în general faptul că există murdărie pe capul de imprimare.
Curăţaţi capul de imprimare cu ajutorul unui beţişor cu vată sau al
casetei opţionale pentru curăţarea capului de imprimare (TZe-CL4).
Cap de imprimare
• Nu atingeţi capul de imprimare direct cu mâinile goale.
• Consultaţi instrucţiunile furnizate cu caseta pentru curăţarea capului
de imprimare pentru indicaţii privind modul de utilizare a acesteia.
Curăţarea cutter-ului de bandă
După utilizare repetată, pe lama cutter-ului se poate acumula adeziv
de bandă, care afectează tăişul lamei şi poate astfel cauza blocarea
benzii în cutter.
 RESETAREA ŞI ÎNTREŢINEREA APARATULUI DVS. P-TOUCH
Întreţinerea
Aparatul dvs. P-touch trebuie curăţat periodic pentru a-i menţine performanţa şi durata de
viaţă.
• Aproximativ o dată pe an, ştergeţi lama cutter-ului cu un beţişor cu
vată umezit cu alcool izopropilic (alcool pentru frecare).
• Nu atingeţi lama cutter-ului direct cu mâinile goale.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Întreţinerea
47
DEPANARE
Ce trebuie să faceţi dacă...
Problemă
Ecranul „se
blochează” sau
aparatul P-touch nu
răspunde în mod
corespunzător.
Afişajul rămâne gol
după conectarea
alimentării.
Mesajele de pe LCD
sunt afişate într-o
limbă străină.
Eticheta nu este
imprimată după
apăsarea tastei
Imprimare.
Soluţie
Consultaţi „Resetarea aparatului P-touch” la pagina 46 şi
resetaţi memoria internă la setările iniţiale. Dacă resetarea
aparatului P-touch nu rezolvă problema, deconectaţi adaptorul
AC şi scoateţi bateriile pentru mai mult de 10 minute.
Verificaţi ca bateriile să fie instalate corect şi ca adaptorul AC
proiectat exclusiv pentru aparatul dvs. P-touch să fie conectat
corect. Verificaţi ca bateria Li-ion să fie încărcată complet.
Consultaţi „Setarea limbii şi a unităţii” la pagina 26 pentru a
selecta limba dvs. dorită.
• Verificaţi dacă a fost introdus text şi dacă este instalată corect
caseta de bandă, cu suficientă bandă rămasă.
• Dacă banda este îndoită, tăiaţi partea îndoită şi trageţi banda
prin fanta de ieşire a benzii.
• Dacă banda este blocată, demontaţi caseta de bandă şi apoi
scoateţi banda blocată şi tăiaţi-o. Verificaţi trecerea capătului
benzii prin ghidajul pentru bandă înainte de a reinstala caseta
de bandă.
Eticheta nu este
• Scoateţi caseta de bandă şi reinstalaţi-o, apăsând-o ferm până
imprimată corect.
când aceasta se fixează la locul ei.
• În cazul în care capul de imprimare este murdar, curăţaţi-l cu
ajutorul unui beţişor cu vată sau al unei casete opţionale pentru
curăţarea capului de imprimare (TZe-CL4).
Banda cu cerneală este Dacă banda cu cerneală este ruptă,
separată de rola de
înlocuiţi caseta de bandă. Dacă nu este
Bobină
cerneală.
ruptă, lăsaţi banda netăiată şi scoateţi
caseta de bandă, apoi rulaţi banda cu
cerneală slăbită pe bobină după cum se
arată în figură.
P-touch se opreşte în
• Înlocuiţi caseta de bandă dacă banda apare cu dungi, întrucât
timpul imprimării unei
aceasta indică faptul că aţi ajuns la capătul benzii.
etichete.
• Înlocuiţi toate bateriile sau conectaţi adaptorul AC direct la
P-touch.
Fişierele de etichete
Toate fişierele stocate în memoria internă se şterg dacă bateriile
salvate anterior sunt
sunt slabe sau dacă adaptorul AC a fost deconectat.
acum goale.
Continuă să apară un
Contactaţi Serviciul Clienţi Brother.
blocaj de bandă care
nu poate fi rezolvat.
48
Ce trebuie să faceţi dacă...
ROMÂNĂ
 DEPANARE
Mesaje de eroare
Când apare un mesaj de eroare pe afişaj, urmaţi instrucţiunile de mai jos.
Mesaj
Tip greşit
de adaptor
conectat!
Baterie descărc.!
Înlocuiţi bat.!
Reîncărc.
bat.Li-ion!
Bat.Li-ion
defectă Utilizaţi
altă alimentare!
Răcire unit.
Aşteptaţi XX min.
şi reporniţi!
Eroare
cutter!
Introduceţi
banda!
Txt. compl!
Lipsă
text!
Valoare
incorectă!
Limit. rând!
Max 5 rând.
Limită
lăţ. bandă!
Max 3 rând.
Limită
lăţ. bandă!
Max 2 rând.
Limită
lăţ. bandă!
Max 1 rând
Limită bloc!
Max 5
blocuri
Limită
lungime!
Cauză/Soluţie
Este conectat un adaptor AC incompatibil.
Utilizaţi un adaptor AC adecvat.
Bateriile instalate se slăbesc.
Bateriile instalate se vor consuma în curând.
Bateria este aproape goală. Reîncărcaţi bateria Li-ion.
Bateria Li-ion este deteriorată. Utilizaţi un adaptor AC sau o altă baterie.
Eroare de temperatură ridicată.
Cutter-ul de bandă a fost închis când aţi încercat să imprimaţi sau să
alimentaţi banda. Opriţi aparatul P-touch şi apoi reporniţi-l înainte de a
continua. Când banda este blocată în cutter, scoateţi banda.
Nu există nicio casetă de bandă instalată atunci când încercaţi să imprimaţi
sau să previzualizaţi o etichetă sau să alimentaţi banda. Instalaţi o casetă
de bandă înainte de a continua.
A fost introdus deja numărul maxim de caractere. Editaţi textul şi folosiţi
mai puţine caractere.
Nu există text, simboluri sau date ale codului de bare introduse atunci când
încercaţi să imprimaţi sau să previzualizaţi o etichetă. Introduceţi datele
înainte de a continua.
Valoarea introdusă pentru setarea lungimii benzii. Introduceţi o valoare
validă pentru setare.
Există deja cinci rânduri de text atunci când apăsaţi tasta Introducere.
Limitaţi numărul de rânduri la cinci.
Există mai mult de trei rânduri de text când apăsaţi tasta Imprimare sau
Previzualizare la utilizarea unei benzi de 12 mm. Limitaţi numărul de
rânduri la trei sau înlocuiţi cu o casetă de bandă de o lăţime mai mare.
Există mai mult de două rânduri de text când apăsaţi tasta Imprimare sau
Previzualizare la utilizarea unei benzi de 9 sau 6 mm. Limitaţi numărul de
rânduri la două sau înlocuiţi cu o casetă de bandă de o lăţime mai mare.
Există mai mult de un rând de text când apăsaţi tasta Imprimare sau
Previzualizare la utilizarea unei benzi de 3,5 mm. Limitaţi numărul de
rânduri la unu sau înlocuiţi cu o casetă de bandă de o lăţime mai mare.
Există deja cinci blocuri de text. Limitaţi numărul de blocuri la cinci.
Lungimea etichetei care trebuie imprimată folosind textul introdus este mai
mare de 1 m. Editaţi textul astfel încât lungimea etichetei să fie mai mică
de 1 m.
Mesaje de eroare
1
2
3
4
5
6
7
8
9
49
DEPANARE
Mesaj
Text
prea lung!
Memorie plină!
Verif. nr.
de cifre
introduse!
Intr. A,B,C
sau D la
Pornire&ter.!
Max 5 coduri
de bare pe
etichetă!
Text
prea sus!
Banda instal.
nu e compatib.
cu aparatul!
Er. Sist.XX!
Select. altă
opţiune de
tăiere!
Limit. rând!
Max 100 rând.
pe etich.
Funcţia bloc
nepermisă!
Limit. rând!
Max 2 rând.
Funcţia necesită
bandă de 9mm
sau mai lată!
Secv. Niciun. ed.!
Cas.
nucor.
Cont?
50
Mesaje de eroare
Cauză/Soluţie
Lungimea etichetei care trebuie imprimată folosind textul introdus este mai
mare decât setarea lungimii. Editaţi textul pentru a se încadra în lungimea
setată sau modificaţi setarea lungimii.
Nu există suficientă memorie internă disponibilă când încercaţi să salvaţi
un fişier de etichetă. Ştergeţi fişierele inutile pentru a suplimenta memoria
disponibilă pentru fişierul de etichetă nou.
Numărul de cifre introduse în datele codului de bare nu corespunde cu
numărul de cifre setat în parametrii codului de bare. Introduceţi numărul
corect de cifre.
Datele codului de bare introduse nu au codul de început/de sfârşit necesar
(A, B, C sau D necesar la începutul şi sfârşitul datelor codului de bare
pentru protocolul CODABAR). Introduceţi corect datele codului de bare.
Există deja cinci coduri de bare introduse în datele textului atunci când
încercaţi să introduceţi un nou cod de bare. Puteţi folosi doar maximum
cinci coduri de bare în fiecare etichetă. Puteţi introduce până la două
coduri de bare atunci când este selectat (AA|AA) la formatul steagului.
Dimensiunea textului este prea mare. Selectaţi o opţiune diferită pentru
dimensiune.
Banda instalată este incompatibilă cu acest sistem de etichetare. Utilizaţi
bandă compatibilă.
Contactaţi Serviciul Clienţi Brother.
Lungimea benzii setată cu ajutorul setării lungimii benzii este mai mică
decât lungimea totală a marginilor stânga şi dreapta aplicate pentru
opţiunea de tăiere „Marg. mare”. Trebuie să selectaţi o opţiune de tăiere
diferită.
Depăşeşte max. Puteţi introduce până la 100 de rânduri pe întreaga
pagină şi în toate blocurile.
În această setare, nu puteţi adăuga sau şterge blocuri.
Formatul BLOC SERTIZARE permite imprimarea a până la 2 rânduri/bloc.
Formatul BLOC SERTIZARE trebuie să utilizeze casete de bandă de 9 mm
sau mai lată.
Textele nu pot fi editate atunci când setaţi tipul de secvenţă din BLOC
SERTIZARE la Orizontal sau Cotor.
De exemplu, cartuşul pentru tub termocontractil este detectat, însă modul
Tub termocontractil nu este selectat sau modul Tub termocontractil este
selectat, însă cartuşul pentru tub termocontractil nu este introdus în
sistemul de etichetare P-touch.
ROMÂNĂ
ANEXĂ
 ANEXĂ
Specificaţii
Unitatea principală
Element
Afişaj
Afişarea caracterelor
Contrast ecran
Imprimare
Metodă imprimare
Cap de imprimare
Înălţime imprimare
Viteză imprimare
Casetă bandă/tub
Număr rânduri
Opţiune de tăiere
Memorie
Dimensiune buffer
memorie
Memorare fişiere
Sursă de alimentare
Sursă de alimentare
Oprire automată
Mărime
Dimensiuni
Greutate
Altele
Temperatură/
umiditate de
funcţionare
Specificaţie
16 caractere x 2 informaţii şi 2 rânduri text
(128 x 56 pct)
5 niveluri (+2, +1, 0, -1, -2)
Transfer termic
112 pct/180 dpi
15,8 mm max. (la utilizarea benzii de 18 mm)*1
Aprox. 20 mm/sec.
Casetă de bandă standard TZe (lăţimi de 3,5 mm, 6 mm, 9 mm,
12 mm, 18 mm)
Casetă tub Brother HSE (lăţimi de 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm)
Bandă de 18 mm: 1 – 5 rânduri;
bandă de 12 mm: 1 – 3 rânduri; bandă de 9 mm: 1 – 2 rânduri;
bandă de 6 mm: 1 – 2 rânduri; bandă de 3,5 mm: 1 rând
Marg. mare, Marg. mică, Lanţ, Fără tăi.
Maximum 2.400 caractere
Maxim 50 fişiere
Şase baterii alcaline „AA” (LR6)*2, şase baterii reîncărcabile
Ni-MH „AA” (HR6)*2, *3, baterie Li-ion (BA-E001), adaptor AC
(AD-E001)
Baterie: 5 min. Adaptor AC: 5 min.
1
Aprox. 134 mm (l) x 221 mm (L) x 69 mm (H)
Aprox. 750 g (fără casetă de bandă şi baterii)
2
3
10 – 35 °C/umiditate 20 – 80% (fără condens)
Temperatură maximă a bulbului umed: 27 °C
4
5
*1 Dimensiunea reală a caracterelor poate fi mai mică decât înălţimea maximă de imprimare.
*2 Nu sunt incluse.
*3 Pentru cele mai recente informaţii despre bateriile recomandate, vă rugăm să ne vizitaţi la adresa
http://solutions.brother.com/
6
7
8
9
Specificaţii
51
ANEXĂ
Simboluri
Categorie
Simboluri
Punctuaţie
Datacom
Audio/Vizual
Electric
Săgeţi
Siguranţă
Interzis
Paranteze
Matematică
Grecesc
Exponent/
Indice
Marcatori
Monedă
Div.
Simbolurile afişate în tabel pot fi uşor diferite de cele de pe ecranul LCD al sistemului de
etichetare şi atunci când sunt imprimate.
52
Simboluri
ROMÂNĂ
 ANEXĂ
Caractere accentuate
Caracter
Caractere accentuate
Caracter
a
n
A
N
c
o
C
O
d
r
D
R
e
s
E
S
g
t
G
T
i
u
I
U
k
y
K
Y
l
z
L
Z
Caractere accentuate
Atribut de caracter
Atribut
Font
Valoare
LGO
(Letter
Gothic)
Rezultat
Valoare
Rezultat
ATL
(Atlanta)
HEL
(Helsinki)
ADM
(Adams)
BRU
(Brussels)
SOF
(Sofia)
1
2
3
4
5
6
LA
(Los
Angeles)
7
8
9
Caractere accentuate
53
ANEXĂ
Atribut
Valoare
Auto
Mărime
Rezultat
Când este selectat Auto,
textul este ajustat
automat pentru a imprima
cea mai mare dimensiune
disponibilă pentru fiecare
lăţime a benzii.
Valoare
42 pt
36 pt
12 pt
24 pt
9 pt
18 pt
6 pt
x2
x 2/3
x1
x 1/2
Normal
CRS
(Cursiv)
Lăţime
ALDIN
Stil
CONT.
(Contur)
UMBRĂ
SOLID
(Plin)
Oprit
Linie
Alin.
(Aliniere)
54
Atribut de caracter
C+ALD
(Cursiv
aldin)
C+CON
(Cursiv
contur)
C+UMB
(Cursiv
umbră)
C+SLD
(Cursiv
solid)
SUB
(Subliniat)
DRP
(Tăiat)
Stg
Drpt.
Centru
Just
(Stângadreapta)
Rezultat
ROMÂNĂ
 ANEXĂ
• Mărimea reală a fontului imprimat variază în funcţie de lăţimea benzii, numărul de caractere şi
numărul de rânduri introduse. După ce caracterele ajung la o mărime minimă, fontul selectat se
va modifica implicit într-un font personalizat, bazat pe stilul Helsinki. Astfel, puteţi imprima
etichete utilizând cel mai mic text posibil pe etichete înguste sau cu mai multe rânduri.
• Întregul text de 6 puncte este imprimat în Helsinki, exceptând setarea implicită.
Cadre
Atribut
Valoare
Rezultat
Valoare
Oprit
4
1
5
2
6
3
7
Rezultat
Cadru
Lung.
Lungimea etichetei poate fi setată în intervalul 25 – 300 mm. Când este
selectat Auto, lungimea etichetei este ajustată automat în funcţie de volumul
textului introdus.
.
Coduri de bare
Tabel cu setările codurilor de bare
Atribut
Protocol
Lăţime
Nr.sub
(caractere imprimate
sub codul de bare)
Cif.ctrl
(cifră control)
Valoare
CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13,
GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR
Mic
1
2
Mare
3
Pornit
4
Oprit
5
Oprit
Pornit
(disponibil doar pentru protocoalele CODE39, I-2/5
şi CODABAR)
6
7
8
9
Cadre
55
ANEXĂ
Lista caracterelor speciale
CODE39
CODABAR
Caracter special
Caracter special
(SPAŢ.)
CODE128, GS1-128 (UCC/EAN-128)
Caracter special
Caracter special
(SPAŢ.)
NUL
SOH
STX
ETX
EOT
ENQ
ACK
BEL
BS
HT
LF
VT
FF
CR
SO
SI
DLE
DC1
DC2
56
Coduri de bare
Caracter special
DC3
DC4
NAK
SYN
ETB
CAN
EM
SUB
ESC
FS
GS
RS
US
DEL
FNC3
FNC2
FNC4
FNC1
ROMÂNĂ
INDEX
T
Adaptor AC ................................................... 19
Tastatură ....................................................... 17
Taste cursor .................................................. 35
Text
introducere şi editare ........................... 35
Rânduri .................................................. 35
Timp de oprire automată ............................ 24
B
Baterie ........................................................... 22
C
Caractere accentuate .................................. 53
Casete de bandă .......................................... 23
Contrast ......................................................... 25
 INDEX
A
F
Formatare
Atribute caracter ................................... 38
Cadre ..................................................... 39
I
Introducere
Text ........................................................ 35
L
Lăţime ............................................................ 38
Lungimea benzii ........................................... 16
M
Mărime ........................................................... 38
Modul Majuscule .......................................... 16
N
Număr de rând ............................................. 16
R
Rând ............................................................... 38
Rând nou ....................................................... 35
1
S
2
Semn de retur ............................................... 16
Simboluri ....................................................... 36
Specificaţii ..................................................... 51
Stil ................................................................... 38
Sursă de alimentare .................................... 19
3
4
5
Ş
6
Ştergere
Numai text ............................................. 36
Text şi formatare .................................. 36
7
8
9
57
Tipărit în China
LAE384001
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement