FMsem1

FMsem1
Kierunek studiów: FIZYKA MEDYCZNA
ROK STUDIÓW: 1
Semestr: 1
Przedmioty:
godziny w ujęciu semestru
godz. W
C
L
P
godziny na tydzień
W C
L
P
E
S
CH
KOD
Wychowanie fizyczne
O
M1010
30
Fizyka I
P
M1020
105
60
45
4
3
E
10
Matematyczne metody fizyki I
P
M1030
60
30
30
2
2
E
6
Matematyka I
P
M1040
90
45
45
3
3
E
8
Podstawy fizyki
P
M1050
30
30
Podstawy chemii
P
M1060
60
30
sumy: godzin; godzin/tydz; egzaminów; kredytów
375
25
30
2
2
30
CH - charakter przedmiotu: Ogólny (O), Podstawowy (P), Kierunkowy (K), Specjalistyczny (S)
2
3
2
3
3 30
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement