Draytek V2950 - Internet toegang

Draytek V2950 - Internet toegang
VIGOR 2950
Snelstart Handleiding
Inhoudsopgave
INHOUDSOPGAVE......................................................................................................................... 2
VERPAKKINGSINHOUD / VOORBEREIDING..................................................................................... 3
LED INDICATIE / AANSLUITINGEN .................................................................................................. 4
VERBINDEN VAN DE ROUTER EN HET COMPUTERSYSTEEM ............................................................ 5
CONFIGURATIE COMPUTERSYSTEMEN ........................................................................................... 6
CONFIGUREER UW COMPUTER IN WINDOWS XP .......................................................................................... 7
CONFIGUREER UW COMPUTER IN WINDOWS 2000 ...................................................................................... 8
CONFIGUREER UW COMPUTER IN WINDOWS 98 / ME .................................................................................. 9
CONFIGUREER UW COMPUTER IN WINDOWS NT ........................................................................................ 10
CONFIGURATIE ONDER MACOS / MACOS X .............................................................................................. 11
BENADEREN VAN DE WEBCONFIGURATIE .................................................................................... 12
CONFIGURATIE WAN1 ETHERNET ................................................................................................ 13
INSTELLINGEN VOOR ADSL VIA KPN TELECOM I.C.M. EEN SPEEDTOUCH HOME ............................................... 13
INSTELLINGEN VOOR ADSL VIA KPN TELECOM I.C.M. EEN SPEEDTOUCH 500/700 SERIE................................... 15
INSTELLINGEN VOOR INTERNET VIA ZIGGO ................................................................................................ 17
INSTELLINGEN VOOR INTERNET VIA BREEDBAND DYNAMISCH ........................................................................ 19
INSTELLINGEN VOOR INTERNET VIA PPPOE ................................................................................................ 21
FAQ ............................................................................................................................................ 23
DE KLEINE LETTERTJES ................................................................................................................ 24
2|
Verpakkingsinhoud / Voorbereiding
Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren van de
Vigor 2950, kijk op www.draytek.nl
Verpakkingsinhoud







DrayTek Vigor 2950 router
CD-ROM met Engelstalige handleiding, firmware en hulpprogramma’s
Ethernet CAT-5 UTP kabel
Voedingskabel
Nederlandstalige snelstart
Engelstalige snelstart
Bevestigingsbeugels voor 19” montage
Voorbereiding







Kijk op www.draytek.nl voor de laatste instellingen van de door u gebruikte Internet Service
Provider en de laatste firmware versies.
Gebruik de Vigor 2950 niet in vochtige ruimtes of bij hoge temperaturen. Stel de Vigor 2950 niet
langdurig bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen. Plaats geen apparaten op of onder
de Vigor 2950.
Gebruik uitsluitend de bijgeleverde voedingsadapter voor de Vigor 2950. Gebruik geen
voedingsadapters van andere apparaten. Gebruik maken van een andere voedingsadapter kan de
Vigor 2950 ernstig beschadigen.
Open of repareer de Vigor 2950 niet zelf. Indien de Vigor 2950 te warm wordt haal dan de
voedingsadapter direct los en biedt de Vigor 2950 via uw wederverkoper ter reparatie aan.
Plaats de Vigor 2950 op een stabiele ondergrond.
Houd de verpakking buiten het bereik van kinderen. Houd bij het weggooien van het product
rekening met de lokale regelgeving.
Internet Explorer 6 met Service Pack 1 of hoger beschikt niet over Java ondersteuning welke voor
het gebruik van de Router Web Configurator noodzakelijk is.
3|
LED indicatie / aansluitingen
Led indicatie
LED
Soort
ACT
Activiteit
DMZ
VPN
Monitor
Qos
Link
Link
Link
Link
Omschrijving
Knippert langzaam wanneer er spanning op de router staat en de router normaal
functioneert. Knippert snel(ler) wanneer de router in firmware mode staat.
Brand wanneer de DMZ functie is ingeschakeld.
Brand wanneer er een VPN verbinding actief is.
Brand wannneer de LAN/Mirror poort is geconfigureerd als mirroring poort.
Brand wanneer er Quality of Service wordt toegepast.
Aansluitingen
Naam
RST
WAN
LAN/Monitor
LAN
1…4
Omschrijving
Reset knop welke met een pen of paperclip ingedrukt kan worden om de Vigor 2950 terug
te zetten naar de fabrieksinstellingen. Indien deze reset knop gedurende 10 seconden
wordt ingedrukt met de netspanning aangesloten, dan wordt de Vigor 2950 naar de
fabrieksinstellingen hersteld.
Aansluitpunten voor uw internetverbindingen.
LAN poort die gebruikt kan worden voor data-mirroring van het verkeer op de 4 LAN
poorten. De LAN/Mirroring poort kan ook gebruikt worden als 5e LAN poort.
Verbind een UTP Ethernet kabel (CAT-5 of CAT-5E) aan één van de vier LAN poorten
wanneer u deze wilt verbinden met een computer of een ander netwerk apparaat.
4|
Verbinden van de router en het computersysteem
-
Zet uw computersysteem uit.
Sluit uw computersysteem aan op één van de LAN aansluitingen.
Sluit de breedband verbinding aan op de WAN1 poort met de bijgeleverde RJ45 netwerkkabel.
Sluit de voedingskabel aan.
Zet de Vigor 2950 router aan.
Zet uw computersysteem aan.
-
De ACT LED gaat knipperen indien de router correct werkt.
Het indicatielampje op de LAN poort gaat branden indien de netwerkkabel correct is
aangesloten tussen de Vigor 2950 en het computersysteem.
De indicatielampjes op de WAN poort gaat branden indien de breedband verbinding correct is
aangesloten.
-
Indien u als besturingssysteem heeft:
Windows Vista
Windows XP
Windows 2000
Windows 98 / ME
Windows NT
MacOS / MacOS X
ga naar pagina 6
ga naar pagina 7
ga naar pagina 8
ga naar pagina 9
ga naar pagina 10
ga naar pagina 11
5|
Configuratie computersystemen
Configureer uw Computer in Windows Vista
1. Ga naar Start / Configuratiescherm (in klassieke
weergave). In het configuratiescherm, dubbel- klik op
Netwerkcentrum
2. Kies in het menu aan de linkerkant voor
Netwerkverbindingen beheren.
3. Klik één keer op de aangesloten netwerkadapter met
de rechtermuisknop en selecteer Eigenschappen.
4. Selecteer Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4) en
klik op Eigenschappen.
5. Selecteer Automatisch een IP-adres laten toewijzen
en Automatisch een DNS serveradres laten
toewijzen.
6. Klik OK om de configuratie te beëindigen.
7. Sluit nu alle venster met OK.
Ga nu naar Pagina 12 om verder te gaan met de configuratie.
6|
Configureer uw Computer in Windows XP
1.
Ga naar Start / Instellingen / Configuratiescherm
(in klassieke weergave). In het configuratiescherm,
dubbel- klik op Netwerk verbindingen.
2.
Dubbel-klik op LAN-verbinding.
3.
In het Status van LAN verbinding scherm, klik op
Eigenschappen.
4.
Selecteer Internet Protocol (TCP/IP) en klik op
Eigenschappen.
5.
Selecteer Automatisch een IP-adres laten toewijzen
en Automatisch een DNS serveradres laten
toewijzen.
6.
Klik OK om de configuratie te beëindigen.
7.
Sluit nu alle venster met OK.
Ga nu naar Pagina 12 om verder te gaan met de configuratie.
7|
Configureer uw Computer in Windows 2000
1. Ga naar Start / Instellingen / Configuratiescherm. In
het configuratiescherm, dubbelklik op Netwerk en
inbelverbindingen.
2. Dubbel klik op LAN verbinding.
3. In het Status van LAN verbinding scherm, klik op
Eigenschappen.
4. Selecteer Internet Protocol (TCP/IP) en klik op
Eigenschappen.
5. Selecteer Automatisch IP-adres verkrijgen en
Automatisch een DNS serveradres laten toewijzen.
6. Klik OK om de configuratie te beëindigen.
7. Sluit nu alle vensters met OK.
Ga nu naar Pagina 12 om verder te gaan met de configuratie.
8|
Configureer uw Computer in Windows 98 / ME
1. Ga naar Start / Instellingen / Configuratiescherm. In
het configuratiescherm, dubbelklik op Netwerk en
selecteer het Configuratie tabblad
2. Selecteer TCP/IP ->(van uw netwerk adapter) klik
vervolgens op Eigenschappen.
3. Selecteer Automatisch een IP-adres laten
toewijzen.
4. Ga vervolgens naar het tabblad DNS Configuratie.
5. Selecteer DNS uitschakelen en klik op OK om de
configuratie te beëindigen.
6. Sluit nu alle vensters met OK.
Ga nu naar Pagina 12 om verder te gaan met de configuratie.
9|
Configureer uw Computer in Windows NT
1. Ga naar Start / Instellingen / Configuratiescherm. In
het configuratiescherm, dubbelklik op Netwerk en
selecteer het tabblad Protocol.
2. Selecteer TCP/IP protocol en klik op Eigenschappen.
3. Selecteer Automatisch IP-adres verkrijgen van een
DHCP server en klik op OK.
4. Sluit nu alle vensters met OK.
Ga nu naar Pagina 12 om verder te gaan met de configuratie.
10 |
Configuratie onder MacOS / MacOS X
Mac OS (8.x / 9.x)

Klik op Apple (icoon) > Regelpanelen > TCP/IP.

Onder Verbind via selecteert u Ethernet. Onder
Configureer selecteert u Via DHCP-server. Sluit
links bovenin het TCP/IP scherm. Klik op Bewaren
indien daarom gevraagd wordt. Herstart de Apple
Macintosh.
Apple MacOS X

Klik op Apple (icoon) > Systeemvoorkeuren >
Netwerk.

Selecteer bij Toon: de optie Ingebouwd Ethernet.
Selecteer onder de tab TCP/IP de optie Via DHCP.
Klik op Pas nu toe.
Ga nu naar Pagina 12 om verder te gaan met de configuratie.
11 |
Benaderen van de Webconfiguratie
Om de Vigor 2950 te configureren dient u te beschikken over Microsoft Internet
Explorer 5.0 / Netscape 4.5 of hoger.
1.
Open uw internet browser. Typ in de adresbalk
http://192.168.1.1 Dit nummer is het standaard IPadres voor deze router. Druk vervolgens op Enter.
2. Een gebruikersnaam en wachtwoord scherm zal
nu verschijnen. Klik op OK om door te gaan.
Standaard heeft de router geen gebruikersnaam
en wachtwoord.
Wij raden u aan om alvorens de installatie te
starten uw wachtwoord te wijzigen.
Het wachtwoord kan worden aangepast in het
menu:
System Maintenance >> Administrator Password
3.
-
Nu verschijnt er een overzichtspagina. In dit
menu is het mogelijk om de instellingen van uw
router te wijzigen.
Voor de configuratie van uw verbinding via KPN Telecom i.c.m een Speedtouch Home ga naar
pagina 13
Voor de configuratie van uw verbinding via KPN Telecom i.c.m. Speedtouch 500/700 serie ga
naar pagina 15
Voor de configuratie van uw verbinding via ZIGGO ga naar pagina 17
Voor de configuratie van uw verbinding via Breedband Dynamisch ga naar pagina 19
Voor de configuratie van uw verbinding via PPPoE ga naar pagina 21
In de nu volgende pagina´s wordt de configuratie uitgelegd voor de verschillende
Nederlandse Internet aanbieders.
12 |
Configuratie WAN1 Ethernet
Instellingen voor ADSL via KPN Telecom i.c.m. een Speedtouch Home
De Internet verbinding configureren
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> General Setup.
De algemene instellingen voor de internet verbinding
worden in het scherm aangemaakt.
Vul de volgende gegevens in bij WAN1:
- Enable
Yes
- Display Name
Speedtouchhome
- Physical Type
10M half duplex
- Load Balance Mode
Auto Weight
- Active mode
Always On
Druk op OK om de instellingen toe te passen.
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> Internet Access
Selecteer bij WAN1 Access Mode de optie PPTP en
klik op Details Page.
Neem onderstaande gegevens over in de router.
- PPTP Client Mode
Enable
- PPTP Server
10.0.0.138
- Username
- Password
Uw volledige
gebruikersnaam
Uw wachtwoord
- PPP Authentication
- Fixed IP
PAP or CHAP
NO
IP-address
- Subnet Mask
10.0.0.150
255.255.255.0
Klik op OK om de instellingen toe te passen.
13 |
Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het
scherm hiernaast verschijnen.
Selecteer de optie Using current configuration.
Klik vervolgens op OK om verder te gaan.
Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink
1st http://192.168.1.1:80
Nu zal het hoofdmenu van de router weer verschijnen
en zal de internetverbinding na ongeveer 1 minuut
actief zijn.
De verbinding kunt u controleren door de
onderstaande stappen te volgen.
De verbinding controleren
Kies in het hoofdmenu voor:
Online Status
De huidige status van de router verschijnt.
Als de waarden “groen” zijn weergegeven bij WAN1
geeft dit aan dat de verbinding correct is ingesteld en
actief is.
De verbinding werkt niet
Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en
proberen:
- Werkt internet wèl correct als de router niet aangesloten is?
- Zijn alle kabels correct aangesloten?
- Brand het indicatielampje op de WAN1 poort van de router? De led geeft een correct
aangesloten modem aan.
- Schakel zowel modem als router uit en start deze in dezelfde volgorde weer op.
14 |
Instellingen voor ADSL via KPN Telecom i.c.m. een Speedtouch 500/700 serie
De Internet verbinding configureren
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> General Setup.
De algemene instellingen voor de internet verbinding
worden in het scherm aangemaakt.
Vul de volgende gegevens in bij WAN1:
- Enable
Yes
- Display Name
Speedtouch
- Physical Type
Auto negotiation
- Load Balance Mode
Auto Weight
- Active mode
Always On
Druk op OK om de instellingen toe te passen.
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> Internet Access
Selecteer bij WAN1 Access Mode de optie Static or
Dynamic en klik op Details Page.
Neem onderstaande gegevens over in de router.
- Static or Dynamic IP
Enable
- Overige invulvelden aan de linkerkant mogen
leeg blijven.
- Selecteer onder WAN IP Network settings de
optie Obtain an IP address Automatically
Klik op OK om de instellingen toe te passen.
15 |
Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het
scherm hiernaast verschijnen.
Selecteer de optie Using current configuration.
Klik vervolgens op OK om verder te gaan.
Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink
1st http://192.168.1.1:80
Nu zal het hoofdmenu van de router weer verschijnen
en zal de internetverbinding na ongeveer 1 minuut
actief zijn.
De verbinding kunt u controleren door de
onderstaande stappen te volgen.
De verbinding controleren
Kies in het hoofdmenu voor:
Online Status
De huidige status van de router verschijnt.
Als de waarden “groen” zijn weergegeven bij WAN1
geeft dit aan dat de verbinding correct is ingesteld en
actief is.
De verbinding werkt niet
Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en
proberen:
- Werkt internet wèl correct als de router niet aangesloten is?
- Zijn alle kabels correct aangesloten?
- Brand het indicatielampje op de WAN1 poort van de router? De led geeft een correct
aangesloten modem aan.
- Schakel zowel modem als router uit en start deze in dezelfde volgorde weer op.
16 |
Instellingen voor internet via ZIGGO
De Internet verbinding configureren
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> General Setup.
De algemene instellingen voor de internet verbinding
worden in het scherm aangemaakt.
Vul de volgende gegevens in bij WAN1:
- Enable
Yes
- Display Name
Naam internet provider
- Physical Type
Auto negotiation
- Load Balance Mode
Auto Weight
- Active mode
Always On
Druk op OK om de instellingen toe te passen.
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> Internet Access
Selecteer bij WAN1 Access Mode de optie Static or
Dynamic en klik op Details Page.
Neem onderstaande gegevens over in de router.
- Static or Dynamic IP
Enable
- Overige invulvelden aan de linkerkant mogen
leeg blijven.
- Selecteer onder WAN IP Network settings de
optie Obtain an IP address Automatically
- Vul bij Router Name uw CC,CO of CP nummer
in.
Klik op OK om de instellingen toe te passen.
17 |
Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het
scherm hiernaast verschijnen.
Selecteer de optie Using current configuration.
Klik vervolgens op OK om verder te gaan.
Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink
1st http://192.168.1.1:80
Nu zal het hoofdmenu van de router weer verschijnen
en zal de internetverbinding na ongeveer 1 minuut
actief zijn.
De verbinding kunt u controleren door de
onderstaande stappen te volgen.
De verbinding controleren
Kies in het hoofdmenu voor:
Online Status
De huidige status van de router verschijnt.
Als de waarden “groen” zijn weergegeven bij WAN1
geeft dit aan dat de verbinding correct is ingesteld en
actief is.
De verbinding werkt niet
Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en
proberen:
- Werkt internet wèl correct als de router niet aangesloten is?
- Zijn alle kabels correct aangesloten?
- Brand het indicatielampje op de WAN1 poort van de router? De led geeft een correct
aangesloten modem aan.
- Schakel zowel modem als router uit en start deze in dezelfde volgorde weer op.
18 |
Instellingen voor internet via Breedband Dynamisch
De Internet verbinding configureren
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> General Setup.
De algemene instellingen voor de internet verbinding
worden in het scherm aangemaakt.
Vul de volgende gegevens in bij WAN1:
- Enable
Yes
- Display Name
Naam internet provider
- Physical Type
Auto negotiation
- Load Balance Mode
Auto Weight
- Active mode
Always On
Druk op OK om de instellingen toe te passen.
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> Internet Access
Selecteer bij WAN1 Access Mode de optie Static or
Dynamic en klik op Details Page.
Neem onderstaande gegevens over in de router.
- Static or Dynamic IP
Enable
- Overige invulvelden aan de linkerkant mogen
leeg blijven.
- Selecteer onder WAN IP Network settings de
optie Obtain an IP address Automatically
Klik op OK om de instellingen toe te passen.
19 |
Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het
scherm hiernaast verschijnen.
Selecteer de optie Using current configuration.
Klik vervolgens op OK om verder te gaan.
Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink
1st http://192.168.1.1:80
Nu zal het hoofdmenu van de router weer verschijnen
en zal de internetverbinding na ongeveer 1 minuut
actief zijn.
De verbinding kunt u controleren door de
onderstaande stappen te volgen.
De verbinding controleren
Kies in het hoofdmenu voor:
Online Status
De huidige status van de router verschijnt.
Als de waarden “groen” zijn weergegeven bij WAN1
geeft dit aan dat de verbinding correct is ingesteld en
actief is.
De verbinding werkt niet
Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en
proberen:
- Werkt internet wèl correct als de router niet aangesloten is?
- Zijn alle kabels correct aangesloten?
- Brand het indicatielampje op de WAN1 poort van de router? De led geeft een correct
aangesloten modem aan.
- Schakel zowel modem als router uit en start deze in dezelfde volgorde weer op.
20 |
Instellingen voor internet via PPPoE
De Internet verbinding configureren
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> General Setup.
De algemene instellingen voor de internet verbinding
worden in het scherm aangemaakt.
Vul de volgende gegevens in bij WAN1:
- Enable
Yes
- Display Name
Naam internet provider
- Physical Type
Auto negotiation
- Load Balance Mode
Auto Weight
- Active mode
Always On
Druk op OK om de instellingen toe te passen.
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> Internet Access
Selecteer bij WAN1 Access Mode de optie PPPoE en
klik op Details Page.
Neem onderstaande gegevens over in de router.
- PPPoE Client Mode
Enable
- Username
Uw volledige
gebruikersnaam
Uw wachtwoord
- Password
- PPP Authentication PAP or CHAP
Klik op OK om de instellingen toe te passen.
21 |
Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het
scherm hiernaast verschijnen.
Selecteer de optie Using current configuration.
Klik vervolgens op OK om verder te gaan.
Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink
1st http://192.168.1.1:80
Nu zal het hoofdmenu van de router weer verschijnen
en zal de internetverbinding na ongeveer 1 minuut
actief zijn.
De verbinding kunt u controleren door de
onderstaande stappen te volgen.
De verbinding controleren
Kies in het hoofdmenu voor:
Online Status
De huidige status van de router verschijnt.
Als de waarden “groen” zijn weergegeven bij WAN1
geeft dit aan dat de verbinding correct is ingesteld en
actief is.
De verbinding werkt niet
Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en
proberen:
- Werkt internet wèl correct als de router niet aangesloten is?
- Zijn alle kabels correct aangesloten?
- Brand het indicatielampje op de WAN1 poort van de router? De led geeft een correct
aangesloten modem aan.
- Schakel zowel modem als router uit en start deze in dezelfde volgorde weer op.
22 |
FAQ
1.
Wat is de inlog naam en het inlog wachtwoord voor toegang tot de router?
De standaard inlog naam is admin. Standaard is er geen inlog wachtwoord ingesteld. U kunt
in de Router Web Configurator onder System Maintenance > Administrator Password bij
New Password en Retype New Password een wachtwoord invoeren zodat uw Vigor 2950
beveiligd is.
2.
Ik ben het inlog wachtwoord vergeten. Wat moet ik doen?
Helaas is er geen andere mogelijkheid om toegang tot de Vigor 2950 te verkrijgen behalve
door de Vigor 2950 te resetten naar de fabrieksinstellingen. Druk met een pen of paperclip
aan de achterzijde de Factory Reset in en houd deze ingedrukt tot de System / ACT LED
sneller gaat knipperen. Laat de Factory Reset vervolgens weer los. De router dient nu weer
opnieuw te worden geconfigureerd.
3.
Wat is het standaard IP-adres van de Vigor 2950?
Het standaard IP-adres is 192.168.1.1 met subnet masker 255.255.255.0.
4.
De Vigor 2950 is onbereikbaar en de System LED knippert sneller.
De router staat vast in firmware mode. De enige manier om de router uit firmware mode te
krijgen is door firmware naar de Vigor 2950 te sturen. U vindt de firmware instructies via
www.draytek.nl/firmware.
5.
Vanaf sommige computersystemen laden de pagina’s heel langzaam of soms helemaal
niet.
In dit geval is dit vrijwel altijd een bekabelingsprobleem. Controleer of andere
computersystemen in uw netwerk wel op de juiste snelheden pagina’s laden.
6.
Waarom kan ik niet bij de Router Web Configurator?
U heeft geen of de verkeerde kabel tussen de computer en de router. Controleer of het LANlampje op de router oplicht. Controleer of uw computer een IP-adres in de juiste IP-reeks
heeft. Controleer of u de router kunt pingen. Controleer of de router niet in firmware upload
mode staat. Schakel een eventueel aanwezige firewall toepassing uit.
7.
Ik kan niet altijd bij alle websites komen.
Controleer of er correcte DNS gegevens in de computer staan ingesteld. Niet alle Internet
Service Providers staan toe dat anderen dan hun eigen gebruikers gebruik maken van hun
DNS-server. Niet correct ingestelde DNS instellingen zijn de meest voorkomende oorzaak van
dergelijke problemen. U kan dit testen door i.p.v. een naam (b.v. www.draytek.nl) een IPadres (b.v. 85.236.48.69) in de adresregel van uw internet browser in te vullen. Als het IPadres wel werkt dan weet u zeker dat het een DNS probleem is.
8.
Hoe moet ik de tweede en verdere computersystemen configureren?
Hanteer dezelfde instellingen voor het door u gebruikte besturingssysteem. De te hanteren
instellingen voor de diverse besturingssystemen vindt u vanaf pagina 5.
9.
Mag ik mijn Vigor 2950 uitzetten als ik deze niet gebruik?
Het is beter voor (de elektronica in) de Vigor 2950 om deze continu aan te laten staan. De
router is ontworpen om ingeschakeld te blijven.
10. Waar vind ik meer informatie over de Vigor 2950?
Voor een uitgebreide configuratie handleiding kijk op www.draytek.nl
23 |
De kleine lettertjes
Voorbehoud
We behouden ons het recht voor om deze en andere documentatie te wijzigen zonder de
verplichting gebruikers hiervan op de hoogte te stellen. Afbeeldingen en screenshots kunnen
afwijken.
Garantie
Wij garanderen dat de DrayTek Vigor routers gedurende de eerste drie jaar na aankoop, vrij zullen
blijven van defecten als het gevolg van fabricagefouten en defecte onderdelen. Bewaar uw
aankoopbon of pakbon op een veilige locatie aangezien dit het bewijs is wanneer het product is
aangekocht.
Gedurende de garantieperiode en bij het overleggen van het bewijs van aankoop zal, indien het
product faalt als gevolg van slechte fabricage of falen van onderdelen, het apparaat naar onze keuze
gerepareerd dan wel vervangen worden zonder dat er arbeidsloon of onderdelen in rekening zullen
worden gebracht. Eventuele vervanging zal geschieden door nieuwe of reeds gerepareerde
functioneel gelijkwaardige apparaten. De garantie is niet van toepassing indien het apparaat is
gemodificeerd, misbruikt, bewerkt, beschadigd door natuurgeweld of onder abnormale
omstandigheden heeft moeten functioneren. De garantie strekt zich niet uit tot eventuele
gebundelde of gelicenceerde programmatuur van andere leveranciers. Defecten die het gebruik van
het apparaat niet significant beïnvloeden zijn uitgesloten van garantie. Indien u in aanmerking denkt
te komen voor een garantie afhandeling neem dan contact op met uw leverancier.
EC keuringen
Hierbij verklaart DrayTek Corporation dat de DrayTek Vigor routers in overeenstemming zijn met de
essentiële voorwaarden van directieve 99/5/EC.
Copyright verklaring
© 2011 DrayTek. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier,
zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B
Auteurswet 1912 j° het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus
1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde
vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht. Voor het opnemen van gedeelte(n) uit deze
uitgave in bloemlezingen, readers of andere compilatie- of andere werken (artikel 16 Auteurswet
1912), in welke vorm dan ook, dient men zich tot de uitgever te wenden.
Ondanks alle aan de samenstelling van deze handleiding bestede zorg kan noch de fabrikant, noch de
auteur, noch de distributeur aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige
fout uit deze uitgave.
Trademarks
Alle merken en geregistreerde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
Registreren
U kunt via www.draytek.nl/registratie uw product registreren. Geregistreerde gebruikers worden per
e-mail op de hoogte gehouden van nieuwe firmware versies en ontwikkelingen.
24 |
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement