Elcom 2100 ssab

Elcom 2100 ssab
20°
Modern och attraktiv design i
svart och silver
Enkelt att ställa in arbetshöjd för optimal funktion
20°
10°
Stora alfanumeriska displayer
med tre olika grupperingar
och två färger
36 tecken grupperade i tre
fält för optimal och samtidig
visning för biträde och kund
5 cm
290°
Specialare
Snabb och tyst termokvittoskrivare för 57 mm kvitto
Inbyggd miniräknare för
snabba extraberäkningar
Smart kabelergonomi med
flera olika möjligheter
Kan roteras, höjas och vridas
för optimal läsbarhet och
arbetsställning
Unik BlackMask-teknik ger
hög läsbarhet genom hög
kontrast och upplösning
JoDo - externt journalminne
som blixtsnabbt tömmer
kassan för fortsatt arbete
Enkel anslutning till PC och
andra enheter via USB eller
seriell kommunikation
Stöder anslutning till ett
nätverk
Avancerade tangentbord
www.elcom.eu
Effektiva displayer
Funktionell design
Stöd för
CleanCash®
Euro-2100TE
Unik kombination av
design och funktion
Unikt membrantangentbord
med 36 programmerbara
touchtangenter i två lager
Beskrivning på både huvudknapparna och membrantangenterna kan anpassas
Fötter med självhäftande tejp
för stabil förankring
Euro-2100TE
Euro-2100TE
JoDo - extern enhet för
snabb nedladdning av den
elektroniska journalen
Nedladdning av
elektronisk journal från
kassan eller JoDo
Euro2A - effektiv
mjukvara för
administration av
kassan
Möjlighet
att bygga ett
kassanätverk
Euro-500TE Handy
Extern nätadapter
USB-anslutning
till PC
CleanCash®
kontrollenhet
Presentationsscanner
Externt, programmerbart
tangentbord med vanliga
knappar eller membrantangenter
Vanligt PC-tangentbord för
snabbare anpassning och
uppdatering av artikelregistret i kassan
Handhållen
streckkodsläsare
Kassalåda med
olika formfaktor
Euro-2100TE
Antal artiklar
16.000 PLUer
Antal varugrupper
30 varugrupper
Antal biträden
Säkerhet
6 kassörer
Login med lösenord samt olika rättigheter för biträde
Antal inställbara momsgrupper
4
Skrivare
Termokvittoskrivare
Utskriftshastighet
20 rader per sekund
Bredd på kvittorulle
57 mm
Antal tecken i artikelbenämning
24 tecken per PLU
Antal tecken i kvittorubrik
24 eller 12 tecken (normal eller dubbel storlek)
Antal rader i kvittorubrik
Upp till nio rader
Specialtecken
Stor, normal och liten text. Normal eller fet stil
Språkstöd vid programmering
Svenska
Språkstöd för rapporter
Svenska
Språkstöd på kvitton
Rapporter
Svenska
Varugrupp, PLU, biträde, lager, daglig samt periodisk rapport
Övrig export
Elektronisk journal samt överföring till PC
Operatörsdisplay för biträde
Kunddisplay
Alfanumerisk, 20+6+10 tecken, LCD, Black Mask, bakgrundsbelysning
Alfanumerisk, 20+6+10 tecken, LCD, Black Mask, bakgrundsbelysning
Höj- och vridbar
Gränssnitt mot PC
USB
Gränssnitt för streckkodsläsare eller annan enhet
Två seriella portar (RS-232), PS/2-kontakt
Mjukvara för PC för inställningar och administration
Euro 2A. Stöder samtliga Elcom-modeller. Svenska menyer
Stöd för kontrollenhet
Tangentbord
CleanCash® Typ A. Kabel medföljer. Extra port finns monterad
Programmerbart med möjlighet att byta text på tangenten
Membrantangentbord för snabbaccess
36 programmerbara touchtangenter i två lager (ger 72 funktioner)
Externt tangentbord
Extra utgång för valfri expansion av inmatningsverktyg
Kassalåda
Utgång för automatisk öppning av kassalåda, 24 V
Format
350 × 320 × 210 mm
Vikt
2,4 kg
Nätadapter
230 V / 24 V DC, 1.5 A
Effektförbrukning
36 Watt
Energisparläge
Ja
Tillbehör
Streckkodsläsare, externt tangentbord, JoDo (externt journalminne för
export av elektronisk journal) samt internt batteri
Elcom Euro-2100TE - Utmärkande design med avancerade funktioner
Euro-2100TE är framtagen för moderna butiker som bygger sina framgångar och sin
utveckling på senaste tekniken med unik design - för ökad kundnytta. Unika egenskaper hos Euro-2100TE gör den till ett perfekt redskap i varu- och servicebutiker
med lite högre transaktionsmängder.
Avancerad teknik för hög kundnytta
Euro-2100TE är utrustad med massor av godbitar. Den klarar anslutning till PC
för snabb konfiguration, har massor av programmerbara knappar på sitt inbyggda
touchtangentbord, dess displayer för kund och biträde är lättlästa och funktionella
samtidigt som ytterligare utrustning som streckkodsläsare, externt tangentbord samt
kontrollenheten CleanCash® enkelt kan anslutas.
Skapa mervärde och attraktionskraft i butiken
Med Euro-2100TE skapas möjligheter att öka attraktionskraften i butiken. Många
funktioner, t.ex. den inbyggda miniräknaren som snabbt aktiveras när extraberäkningar behöver göras, innebär kraftigt ökad genomströmning i kassan samt
ökad tillit, självförtroende och arbetsglädje bland biträdena. Ergonomi, design och
funktion skapar på detta sätt stora möjligheter för den enskilda butiken.
Tillverkare
Elcom, s.r.o.
Jesenná 26 • 080 01 Prešov • Slovakien
+42-51-74 64 111 (tel) • +42-51-74 64 444 (fax)
www.elcom.eu • elcom@elcom.eu
Svensk importör och generalagent
Origum Distribution AB
Rosersbergsvägen 28 • 195 71 Rosersberg
08-410 509 50 (tel) • 08-410 509 60 (fax)
www.origum.se • origum@origum.se
Återförsäljare
Elcom reserverar sig för felaktigheter, ändringar och förbättringar på produkter och tjänster
beskrivna i detta dokument. Specifikationen kan komma att ändras utan föregående varning.
© Origum Distribution - 2009-10
Teknisk specifikation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising