Norwegian manual

Norwegian manual
Brukerhåndbok
Copyright
© 2011 Sanford, L.P. Alle rettigheter forbeholdt.
Ingen deler av dette dokumentet eller programvaren må reproduseres eller overføres på noe vis, eller oversettes til et annet
språk, uten forutgående skriftlig tillatelse fra Sanford, L.P.
Varemerker
DYMO, DYMO Label og LabelManager er registrerte varemerker i USA og andre land. Alle andre varemerker tilhører de
respektive eierne.
“Sans” er en DejaVu-skrifttype. Skrifttypene DejaVu er basert på skrifttypene Vera, copyright © Bitstream, Inc. Glyffene
i skrifttypene DejaVu som er importert fra skrifttypene Arev er copyright © Tavmjong Bah. Alle rettigheter forbeholdt.
Innhold
Om den nye merkemaskinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Registrer merkemaskinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Komme i gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Koble til strøm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Sette i batteripakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ta ut batteripakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Lade batteripakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Sette i etikettkassetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Bruke merkemaskinen for første gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Bli kjent med merkemaskinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Strøm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Hjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Berøringsskjerm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Navigeringstaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Caps Lock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Skift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Tilbake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Slett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Bruke berøringsskjermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Gjøre et valg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Velge tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Rulle i en liste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Redigere etiketten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Velge skrifttype . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Endre skrifttypen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Endre skriftstørrelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Endre skriftstilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Sette inn spesialtegn, automatisk tekst og strekkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Sette inn symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Sette inn utklipp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Bruke automatisk nummerering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Sette inn dato og klokkeslett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Sette inn strekkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Sette inn dager, måneder eller kvartaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Sette inn internasjonale tegn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Bruke ordforslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Redigere etikettoppsettet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Legge til kantlinjer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Justere teksten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Bruke speilvendt tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Bruke vertikal tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Lage etiketter med fast lengde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Bruke merkemaskinens minne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Lagre en etikett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Laste ned etiketter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Bruke lagrede etiketter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Håndtere etiketter på merkemaskinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Vise lagrede etiketter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Opprette nye mapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Slette etiketter og mapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Slette nylig utskrevne etiketter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Håndtere tilpassede utklipp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Utskriftsalternativer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Skrive ut en serie etiketter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Skrive ut flere kopier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Slå av den automatiske klippefunksjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Skrive ut skjæremerker mellom etikettene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Tilpasse merkemaskinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Skifte språk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Endre måleenhetene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Endre etikettbredden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Endre standardskrifttypen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Endre skjerminnstillingene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Arbeide med brukerkontoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Opprette brukerkontoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Endre brukerinnstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Slette brukerkontoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vedlikeholde merkemaskinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Rengjøre merkemaskinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Kalibrere berøringsskjermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Bruke merkemaskinen med PC -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Installerer programvaren DYMO Label. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Koble merkemaskinen til datamaskinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Bruke DYMO Label-programvaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Vise status for merkemaskinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Feilsøking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilbakemelding på brukerveiledningen . . . . . . . . . . . . . . . .
Sikkerhetsregler for oppladbar litium polymer-batteripakke
Miljøinformasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
18
18
19
19
1
2
3
20
19
18
4
17
5
16
6
7
15
8
14
9
10
13
11
12
Figur 1 LabelManager 500TS label maker
1
USB-kontakt
8
Retur
15
Symboler - tegnsetting
2
Strømkontakt
9
Symbolder - valuta
16
Hjem
3
Berøringsskjerm
10
Slett
17
På/Av
4
OK
11
Tegn med aksent
18
Kutter
5
Skriv ut
12
Mellomrom
19
Utgangsåpning for etiketter
6
Forhåndsvisning
13
Skift
20
Navigering
7
Tilbake
14
Caps Lock
5
Om den nye merkemaskinen
Lade batteripakken
Med den elektroniske merkemaskinen DYMO
LabelManager 500TS, kan du lage et stort utvalg
selvklebende etiketter av høy kvalitet. Du kan skrive ut
etikettene i mange ulike skriftstørrelser og skriftstiler.
Merkemaskinen bruker DYMO D1-etikettkassetter med
bredder på 6 mm (1/4”), 9 mm (3/8”), 12 mm (1/2”),
19 mm (3/4”) eller 24 mm (1”). Etikettene kan skaffes
i flere forskjellige farger.
Bruk ladeadapteren som følger med merkemaskinen for å
lade opp batteripakken. Lading av batteripakken vil ta ca.
tre timer.
Ladeadapteren må kun brukes til å lade opp
batteripakken.
Lade batteripakken
1 Snu merkemaskinen.
2 Koble ladeadapteren
Besøk www.dymo.com for informasjon om hvordan
du kan få tak i etiketter og tilbehør til din merkemaskin.
til strømkontakten
øverst på
merkemaskinen.
Registrer merkemaskinen
Besøk www.dymo.com/register for å registrere
merkemaskinen din online.
3 Sett den andre enden
inn i en stikkontakt.
Under registreringsprosessen trenger du serienummeret
som er plassert på innsiden av det bakre dekselet på
merkemaskinen.
Les sikkerhetsreglene
for LiPo på side 19.
Sette i etikettkassetten
Komme i gang
Merkemaskinen bruker DYMO D1 etikettkassetter.
Følg anvisningene i dette avsnittet når du skal sette opp
merkemaskinen.
Slik setter du i etikettkassetten
1 Løft det bakre
Koble til strøm
dekselet på
merkemaskinen for
å åpne
etikettrommet.
Merkemaskinen får strøm fra en oppladbar litium polymer
(LiPo) batteripakke.
Sette i batteripakken
2 Kontroller at tape og
Batteripakken som fulgte med merkemaskinen din
leveres delvis oppladet.
fargebånd ligger
stramt i åpningen av
kassetten, og at
tapen kommer godt
ut mellom
etikett guidene.
Sjekk at ladeadapteren er koblet fra før du håndterer
LiPo batteripakken.
Sette i batteripakken
1 Åpne det bakre dekselet
Om nødvendig kan
du vri båndspolen
med klokken for å
stramme til båndet.
på merkemaskinen.
2 Sett inn batteripakken i
batterirommet som vist.
3 Lukk det bakre dekselet
3 Sett i kassetten og
på merkemaskinen.
trykk bestemt til den
klikker på plass.
Les sikkerhetsreglene
for LiPo på side 19.
4 Lukk det bakre
Ta ut batteripakken
dekselet på
merkemaskinen.
Ta ut batteripakken når merkemaskinen ikke skal brukes
over en lengre periode.
Sjekk at ladeadapteren kobles fra før du håndterer
LiPo batteripakken.
Ta ut batteripakken
1 Koble fra ladeadapteren.
2 Åpne det bakre dekselet på merkemaskinen.
3 Ta batteriet ut fra batterirommet.
Les sikkerhetsreglene for LiPo på side 19.
6
Tilbakespoling
av båndet
Etikettstyringer
Bruke merkemaskinen for første gang
Berøringsskjerm
Når du slår på merkemaskinen første gang, blir du bedt
om å velge språk, måleenhet og etikettbredde. Disse
valgene blir lagret til du endrer dem.
Du kan opprette og formatere etiketter ved bruk av
berørings skjermen.
Sette opp merkemaskinen
1 Trykk på
for å slå på merkemaskinen.
Første gangen du slår på merkemaskinen, kan
det ta en liten stund før systemet starter opp.
2 Velg språk og trykk Neste.
3 Velg måleenhet og etikettbredde og trykk Ferdig.
Nå er du klar til å skrive ut din første etikett.
Skrive ut en etikett
1 Bruk tastaturet til å skrive inn teksten på en enkel
Lag en ny etikett.
etikett.
2 Trykk på
.
Etiketten skrives ut og klippes
automatisk av. Se Slå av den
automatiske klippefunksjonen
på side 13 for å slå av den
automatiske klippefunksjonen.
Redigere gjeldende etikett.
Dekkpapir
Åpne en lagret eller nylig utskreven etikett.
Vise nedlastede etiketter.
3 Ta av baksiden fra etiketten for
Endre instillinger for merkemaskinen.
å få fram limet og plasser så etiketten der den skal
sitte.
Velg en bruker, opprett nye brukere og håndtere
brukerinnstillinger.
Gratulerer! Du har skrevet ut din første etikett. Les videre
for lære mer om funksjonene som er tilgjengelig for å lage
flotte etiketter.
Viser statusen for batteripakken.
Bli kjent med merkemaskinen
Navigeringstaster
Bli kjent med plasseringen av funksjonstastene på
merkemaskinen. Se Figur 1 på side 5. De følgende
avsnittene beskriver hver funksjon og mulighet i detalj.
Du kan se gjennom og redigere etiketten din med
navigasjonstastene venstre og høyre. Du kan også
navigere gjennom menyvalg med alle fire
navigasjonstastene, og deretter trykke på
for å gjøre
et valg.
Strøm
-tasten slår strømmen til merkemaskinen på og av.
Merkemaskinen går over til standby-modus etter to
minutter uten aktivitet for å spare strøm. Trykk på
tasten én gang for å gå ut av standby-modus.
Caps Lock
-tasten slår på eller av store bokstaver. Når Caps
Lock er på, vil Caps Lock-tasten lyse og alle bokstavene
som legges inn vil være store bokstaver. Når Caps Lockmoduset er av, vises all tekst som små bokstaver.
Standardinnstilling for CAPS-modus er på.
Trykk på
-tasten og hold den inne i fem sekunder for å
slå strømmen helt av.
Når ladeadapteren er tilkoblet, vises en klokke på
displayet mens merkemaskinen er i standby-modus.
Skift
Når ladeadapteren ikke er tilkoblet, vises klokken ikke og
merkemaskinen forblir i standby-modus i to minutter til før
strømmen slås av.
Tasten
slår Caps-modus på eller av for ett enkelt
alfategn.
Når merkemaskinen slås av automatisk, vil den gjeldende
teksten og formateringen for etiketten bli lagret, og vise
når du slår strømmen til merkemaskinen tilbake på.
Tasten
sletter de valgte objektene eller tegnene. Hvis
ingen objekter eller tegn er valgt, vil tegnet til venstre for
markøren bli slettet.
Tilbake
Når merkemaskinen slås av manuelt, eller hvis
batteripakken tas ut og ladeadapteren er frakobles,
vil gjeldende etikettekst og -formatering gå tapt.
Slett
På samme måte som for tilbaketasten, vil tasten
slette de valgte objektene eller tegnene. Hvis ingen
objekter eller tegn er valgt, vil tegnet til høyre for markøren
bli slettet.
Hjem
Tasten
viser Hjem-skjermen eller avbryter eventuelle,
åpne dialogbokser eller pop-opp-meldinger.
7
Bruke berøringsskjermen
Redigere etiketten
Du kan utføre valg og styre berøringsskjermen ved å
bruke fingrene dine til å trykke, dobbelttrykke og dra.
Du kan velge mellom flere formateringsalternativer for å
forbedre utseendet på etikettene dine.
Ikke trykk på berøringsskjermen med harde
gjenstander, som f.eks. en negl.
Gjøre et valg
Du kan gjøre valg på berøringsskjermen ved å trykke på
en enhet.
Velge skrifttype
Du kan velge mellom flere formateringsalternativer for å
forbedre utseendet på etikettene dine. Du kan endre
formatering for hele teksten på etiketten, eller deler av
den.
Du kan endre skrifttypen, -størrelsen og -stilen.
Trykk for å velge kategori,
menypunkt eller avmerkingsboks.
Velge tekst
Du kan raskt velge tekst for redigering eller sletting.
Dobbelttrykk for å
velge et ord.
1
Dra i håndtakene for å velge
mer eller mindre tekst.
Trykk for å velge all
teksten på etiketten.
2
3
4
5
6
1 Skrifttype
5 Skriftstørrelse
2 Fet
6 Gjennomstreking
3 Kursiv
7 Omriss
4 Understrekning
8 Autotilpasse tekst
7
8
Formatere etiketteksten
1 Trykk om nødvendig på
Rulle i en liste
på Hjem-skjermen.
2 Velg kategorien Skrifttyper.
Du kan flytte deg raskt gjennom en meny eller liste ved å
dra et rullefelt.
Endre skrifttypen
Du kan endre skrifttype for hele teksten på etiketten, eller
deler av den.
Slik endrer du skrifttypen
1 Velg den teksten som skal endres, om nødvendig.
For å endre skrifttype for kun ny tekst, trenger du
ikke velge tekst som allerede finnes.
2 Velg ønsket skrifttype fra listen.
Dra for å rulle
gjennom en liste.
8
Endre skriftstørrelsen
Sette inn utklipp
Skriftstørrelsene som er tilgjengelige avhenger av
etikettbredden du har valgt.
Merkemaskinen har en rekke utklippsbilder som du kan
bruke på etikettene.
Slik endrer du skriftstørrelsen
Du kan også laste ned dine egne utklipp til
merkemaskinen. Se Bruke merkemaskinen med PC en på side 16 for informasjon om nedlasting av utklipp.
1 Velg den teksten som skal endres, om nødvendig.
For å endre skriftstilen for kun ny tekst, trenger
du ikke velge tekst som allerede finnes.
Sette inn utklipp
1 Velg Utklipp i kategorien Sett inn.
2 Velg ønsket skriftstørrelse fra listen.
2 Velg bildet du ønsker å sette inn på etiketten.
Endre skriftstilen
Hver etikett kan kun inneholde ett utklippsbilde.
Du kan velge mellom fem skriftstiler på etikettene: fet
skrift, kursiv, understreket, gjennomstreket eller
innrammet. Alle stilene kan kombineres.
Bruke automatisk nummerering
Du kan skrive ut en serie på opptil 50 etiketter om gangen
med automatisk nummerering.
Slik endrer du skriftstilen
1 Velg den teksten som skal endres, om nødvendig.
Bruk automatisk nummerering
For å endre skriftstilen for kun ny tekst, trenger
du ikke velge tekst som allerede finnes.
1 Velg Automatiske felter og strekkoder i kategorien
Sett inn.
2 Trykk på knappen for hver av stilene du ønsker å
2 Trykk på Nummerering.
bruke.
Dialogboksen Sett inn nummerering vises.
Sette inn spesialtegn, automatisk tekst og
strekkoder
3 Velg nummereringsstil.
4 Velg startverdien for den automatiske
Du kan raskt legge til symboler, utklipp, strekkoder, flere
typer automatisk tekst og internasjonale tegn fra Sett
inn-kategorien.
nummereringen.
5 Velg hvor mye hver etikett skal øke med.
6 Velg antall etiketter som skal lages.
7 Du kan også merke avmerkingsboksen Legg til
foranstående nuller for å legge til foranstående
nuller før numrene.
8 Trykk på OK.
Feltet for automatisk nummerering settes inn på
etiketten.
Feltet for automatisk nummerering behandles som ett
enkelt tegn på etiketten. Du kan slette dette feltet på
samme måte som du ville slettet hvilket som helst tegn.
Nylig brukte utklipp og symboler legges automatisk til
Favoritter-kategorien. Favoritter finner du øverst på Sett
inn-listen.
Se Skrive ut en serie etiketter på side 13 for informasjon
om utskrift av etiketter med automatisk nummerering.
Slik åpner du Sett inn-kategorien
Du kan sette inn gjeldende dato og klokkeslett på
etiketten din. Før du setter inn dato og klokkeslett på
etiketten, må du stille inn gjeldende dato og klokkeslett
i merkemaskinens innstillinger.
1 Trykk om nødvendig på
Sette inn dato og klokkeslett
på Hjem-skjermen.
2 Velg kategorien Sett inn.
Sette inn symboler
Sette opp datoen
Merkemaskinen støtter et utvalg av nyttige symboler som
du raskt kan legge til etikettene.
1 Trykk på
på Hjem-skjermen.
2 Velg Dato fra listen over innstillinger.
Slik setter du inn et symbol
3 Velg gjeldende år, måned og dag.
1 Velg Symboler i kategorien Sett inn.
4 Velg ønsket datoformat, og trykk deretter på Ferdig.
2 Velg symbolet du ønsker å sette inn på etiketten.
Du kan raskt få tilgang til symboler for skilletegn ved
å trykke på
eller valutasymboler ved å trykke på
på tastaturet.
9
Sette opp tiden
1 Trykk på
3 Velg strekkodetype fra listen Strekkodetype.
4 Legg inn dataene for strekkoden i boksen
på Hjem-skjermen.
2 Velg Tid fra listen over innstillinger.
Strekkode data.
3 Velg gjeldende timer og minutter.
For å sette inn et symbol, trykker du på Legg til
symbol og velger det symbolet du ønsker å legge til.
4 Gjør ett av følgende:
5 Velg ett av følgende fra listen Vis strekkodedata:
• For å bruke 24-timers format, merker du
avmerkingsboksen Bruk 24-timers format.
• Under strekkoden – plasserer strekkodeteksten
under strekkoden.
• For å bruke 12-timers format fjerner du merket i
avmerkingsboksen Bruk 24-timers format og
velger deretter enten AM eller PM fra listen.
• Over strekkoden – plasserer strekkodeteksten
over strekkoden.
• Ingen – ikke skriv ut strekkodeteksten.
5 Trykk på Ferdig.
6 Trykk på Velg layout, og gjør følgende:
Sette inn dato og klokkeslett
• Velg størrelse for strekkoden fra listen
Strekkodestørrelse.
1 Velg Automatiske felter og strekkoder i kategorien
Sett inn.
Velg Medium for best resultat.
2 Trykk på Dato og klokkeslett
• Velg hvor strekkoden skal plasseres på etiketten i
forhold til annen tekst.
Dialogboksen Sett inn dato og klokkeslett vises.
3 Gjør følgende for å sette inn datoen:
a
7 Trykk på OK.
Velg avmerkingsboksen Dato.
Strekkoden settes inn på etiketten.
b Velg ønsket datoformat fra listen.
Strekkoden behandles som ett enkelt tegn på etiketten.
Du kan slette strekkoden på samme måte som du ville
slettet hvilket som helst tegn.
4 Gjør følgende for å sette inn tiden:
a
Velg avmerkingsboksen Tid.
b Velg avmerkingsboksen Bruk 24-timers format
Sette inn dager, måneder eller kvartaler
hvis du ønsker det.
Du kan automatisk sette inn navn på dager, måneder eller
kvartaler på etiketten. Når du velger å sette inn dager,
måneder eller kvartaler, lages én etikett for hver dag,
måned eller kvartal du velger.
5 For å oppdatere dato og tid automatisk hver gang
etiketten skrives ut, velger du avmerkingsboksen
Automatisk oppdatering for dato og klokkeslett.
6 Trykk på OK.
Feltene for dato og klokkeslett settes inn på etiketten.
Både feltet for dato og klokkeslett behandles som ett
enkelt tegn på etiketten. Du kan slette disse feltene på
samme måte som du ville slettet hvilket som helst tegn.
Dager, måneder og kvartaler kan ikke kombineres
på én enkelt etikett. Kun ett av disse navnene kan
brukes om gangen.
Sette inn dager, måneder eller kvartaler
1 Velg Automatiske felter og strekkoder i kategorien
Sette inn strekkoder
Sett inn.
Du kan skrive ut følgende typer strekkoder:
UPC-A
UPC-E
Code 128 B
Code 39
2 Trykk på Dager, Måneder eller Kvartaler.
EAN 13
EAN 8
Den tilhørende dialogboksen vises.
3 Velg navnet på dagen, månedne eller kvartalet som
Du kan velge om du vil skrive ut strekkodeteksten, og
du kan velge å skrive ut denne teksten under eller over
strekkoden.
Du kan også legge til teksten før, etter, over eller under
strekkoden.
skal brukes.
Det lages en etikett for hver dag, måned eller kvartal
som ble valgt.
4 Velg avmerkingsboksen Forkort for å forkorte navnet
på dagen, måneden eller kvartalet.
Denne brukerhåndboken forutsetter at du allerede
forstår forskjellene mellom strekkodetypene, og har
lagt en plan for hvordan du skal ta i bruk strekkoder
i organisasjonen. Hvis du vil lære mer om strekkoder,
finnes det mange gode bøker om hvordan det gjøres
på biblioteket og hos bokhandlerne.
5 Trykk på OK.
Det valgte feltet settes inn på etiketten.
Feltet behandles som ett enkelt tegn på etiketten. Du kan
slette dette feltet på samme måte som du ville slettet
hvilket som helst tegn.
Se Skrive ut en serie etiketter på side 13 for informasjon
om utskrift av etiketter med navn på dag, måned eller
kvartal.
Sette inn strekkode
1 Velg Automatiske felter og strekkoder i kategorien
Sett inn.
2 Trykk på Strekkode.
Dialogboksen Sett inn strekkode vises.
10
Sette inn internasjonale tegn
Redigere etikettoppsettet
Merkemaskinen støtter det utvidede latinske tegn settet.
Flere oppsettsalternativer er tilgjengelige for å forbedre
utseendet på etikettene. Du kan legge til en kantlinje på
etiketten, justere plassering og retning på teksten, og lage
etiketter med fast lengde.
Ved å trykke på
etterfulgt av en bokstav, kan du
vise alle mulige variasjoner av den bokstaven.
Hvis du for eksempel trykker på
og deretter
bokstaven a, ser du a à á â ã ä å osv. med alle
tilgjengelige variasjoner.
Sette inn aksenttegn
1 Trykk på
og deretter på et alfategn.
Aksentvariasjonene for det alfategnet vises.
2 Bruk navigasjonstastene til å velge tegnet som du
vil bruke og trykk på
.
Merknader
• Du kan også få tilgang til aksentvariasjonene for
en bokstav ved å trykke og kort holde inne
korresponderende bokstavtast.
Redigere etikettoppsettet
1 Trykk om nødvendig på
på Hjem-skjermen.
2 Velg kategorien Oppsett.
• Du kan også få tilgang til internasjonale tegn ved
å velge Diakritika i kategorien Sett inn.
Legge til kantlinjer
Du kan velge mellom flere typer kantilinje for å gi etiketten
et bedre utseende.
Du kan velge mellom fem kantlinjer:
Bruke ordforslag
Merkemaskinen husker ord på over fem tegn som du
bruker for etiketter. Etter hvert som skriver nye ord inn
på etiketten, vil ord som du tidligere har brukt automatisk
bli foreslått.
Bruke foreslåtte ord
1 Skriv inn tekst på etiketten.
Hvis et ordforslag er tilgjengelig, vil det foreslåtte
ordet vises under etiketten på skjermen Rediger
etikett.
Når du legger til kantlinje på en etikett, omgir kantlinjen
hele etiketten.
Slik legger du til kantlinje:
2 Trykk på ordforslaget for å sette det ordet inn på
1 Velg Kantlinje i kategorien Oppsett.
etiketten.
2 Velg hvilken kantlinje du vil bruke.
Hvis du ikke ønsker å bruke ordforslaget,
fortsetter du å skrive eller klikker på for å lukke
ordforslagsboksen.
Justere teksten
Du kan justere teksten til å skrives ut til venstre, midstilt
eller til høyre på etiketten. Standardjusteringen er i
midten.
Slå av ordforslag
1 Trykk på
på Hjem-skjermen.
Justere tekst
2 Velg Ordforslag fra listen Innstillinger.
1 Velg Justering i kategorien Oppsett.
3 Fjern merket i avmerkingsboksen Bruk ordforslag.
2 Velg justeringsalternativet du vil bruke.
Slette tilgjengelige ordforslag
1 Trykk på
Bruke speilvendt tekst
på Hjem-skjermen.
Speilformatet lar deg skrive ut tekst som leses fra høyre til
venstre, som om du ser teksten i et speil.
2 Velg Ordforslag fra listen Innstillinger.
3 Trykk på Håndtere ord.
Bruke speilvendt tekst
Dialogboksen Håndtere ord vises og alle tilgjengelige
ordforslag vises.
1 Velg Retning i kategorien Oppsett.
2 Berør
4 (Valgfritt) Skriv inn tekst i boksen Filter for å filtrere
.
Speilformatet vises på skjermen.
ordlisten.
5 Gjør ett av følgende:
• For å slette ett enkelt ord fra listen, trykker du på
ved siden av ordet.
• For å slette alle ordene fra listen, trykker du på
Slett alle, og deretter på Slett alle på nytt når du
blir bedt om det.
11
Bruke vertikal tekst
Bruke lagrede etiketter
Du kan skrive ut etiketter med teksten i en vertikal
retning. Etiketter med flere linjer tekst skrives som flere
kolonner med tekst.
Du kan bruke hvilke som helst lagrede, nylig utskrevne
eller nedlastede etiketter.
Bruke en lagret etikett
Bruke vertikal tekst
1 Trykk på
1 Velg Retning i kategorien Oppsett.
2 Berør
på Hjem-skjermen.
2 Bla deg fram til og velg etiketten du vil bruke, og
.
trykk deretter på Åpne.
Vertikalformatet vises på skjermen.
De valgte etikettene vises på skjermen Rediger etikett
og kan redigeres og skrives ut.
Lage etiketter med fast lengde
Håndtere etiketter på merkemaskinen
Vanligvis bestemmes lengden på etiketten av lengden på
teksten. Du kan derimot stille inn lengden på etiketten for
et spesielt formål. Du kan velge en fast lengde på opptil
1 000 mm (40 tommer).
Du kan vise, organisere og slette lagrede og nedlastede
etiketter som er lagret på merkemaskinen.
Vise lagrede etiketter
Stille inn en fast lengde
1 Velg Lengde og bredde i kategorien Oppsett.
Du kan raskt vise alle lagrede etiketter på
merkemaskinen.
2 Velg Fast, og deretter etikettlengden.
Vise lagrede eller nedlastede etiketter
Bruke merkemaskinens minne
1 Trykk på
Merkemaskinen har en kraftig minnefunksjon, som lar deg
lagre og organisere etiketter som ofte er i bruk, lagre
nedlastede etiketter og håndtere tilpassede utklippsbilder.
2 Velg Håndtere filer fra listen Innstillinger.
på Hjem-skjermen.
3 Trykk på en av følgende:
• Lagrede etiketter - for å vise alle de lagrede
etikettene.
Du kan opprette mapper for å oppbevare de lagrede og
nedlastede etikettene på en organisert måte.
• Nedlastede etiketter - for å vise alle de
nedlastede etikettene.
Lagre en etikett
Når du lagrer en etikett, lagres teksten og all formatering.
Opprette nye mapper
Lagre en etikett
Du kan opprette mapper for å oppbevare de lagrede og
nedlastede etikettene på en organisert måte.
1 Trykk på
på skjermen Rediger etikett.
Opprette en ny mappe:
2 (Valgfritt) Velg hvilken mappe du vil lagre etiketten i.
1 Trykk på Ny mappe.
3 Gjør følgende for å opprette en ny mappe for
Dialogboksen Opprett ny mappe vises.
etiketten:
a
Trykk på Ny mappe.
2 Angi et navn for mappen i boksen Mappenavn og
trykk deretter på Opprett mappe.
Dialogboksen Opprett ny mappe vises.
Slette etiketter og mapper
b Angi et navn for mappen i boksen Mappenavn og
Du kan slette lagrede eller nedlastede etiketter og mapper
når som helst.
trykk deretter på Opprett mappe.
Mappen legges til og velges på skjermen Lagre
etikett.
Slette etiketter og mapper
4 Angi et navn for etiketten i boksen Etikettnavn og
1 Velg avmerkingsboksen ved siden av alle etikettene
trykk deretter på Lagre.
eller mappene du vil slette.
2 Trykk på Slett.
Laste ned etiketter
En melding som spør om du vil slette de valgte
enhetene vises.
Du kan lage etiketter fra en databasefil med
programvaren DYMO Label™ på datamaskinen, og så
laste ned etikettene til merkemaskinen. Se Bruke
merkemaskinen med PC -en på side 16 for mer
informasjon om hvordan du lager og laster ned etiketter.
3 Trykk på Ja.
De valgte etikettene og mappene slettes permanent.
12
Redigere etiketter og mapper
5 Trykk på Slett.
En melding som spør om du vil slette de valgte
bildene vises.
Du kan gi nytt navn til, klippe ut, kopiere og lime inn
etiketter og mapper for å holde etikettene organisert.
6 Trykk på Slett.
Gi nytt navn til en etikett eller mappe
Utskriftsalternativer
1 Velg avmerkingsboksen ved siden av etiketten eller
mappen du vil gi nytt navn.
Du kan velge å skrive ut flere eksemplarer av samme
etikett på én gang.
2 Trykk på Rediger og deretter på Gi nytt navn.
Dialogboksen Gi nytt navn vises.
Som standard klippes hver etikett automatisk av etter
utskrift. Du kan imidlertid velge å slå den automatiske
klippefunksjonen av. Hvis du slår av funksjonen for
automatisk klipping, kan du også velge om du vil skrive ut
klippelinjer mellom hver etikett eller ikke.
3 Angi et nytt navn for etiketten eller mappen i boksen
Nytt navn og trykk deretter på Gi nytt navn.
Klippe ut eller kopiere etiketter og mapper
1 Velg avmerkingsboksen ved siden av alle etikettene
Skrive ut en serie etiketter
eller mappene du vil klippe ut eller kopiere.
Du kan lage en serie med etiketter ved å bruke
automatisk nummerering eller ved å sette inn navn på
dag, måned eller kvartal på etikettene.
2 Trykk på Rediger og deretter på en av følgende:
• Klipp ut - for å klippe ut etikettene og mappene
• Kopier - for å kopiere etikettene og mappene
Se Bruke automatisk nummerering og Sette inn
dager, måneder eller kvartaler på side 10 for mer
informasjon om hvordan du bruker disse funksjonene.
Lime inn etiketter og mapper
1 Klipp ut eller kopier etikettene eller mappene du vil
lime inn.
Du kan ikke skrive ut flere kopier av en serie etiketter.
2 Naviger til mappen der du vil lime inn etikettene eller
Skrive ut en serie etiketter
mappene.
1 Lag en serie med etiketter ved å bruke automatisk
3 Trykk på Rediger og deretter på Lim inn.
nummerering eller ved å sette inn navn på dag,
måned eller kvartal på etiketten.
Etikettene eller mappene limes inn til den valgte
plasseringen.
2 Trykk på
Slette nylig utskrevne etiketter
.
Skjermen Forhåndsvisning vises.
Du kan raskt slette alle nylig utskrevne etiketter fra minnet
til merkemaskinen.
3 Dra til venstre eller høyre for å vise hver etikett i
Når listen over nylig utskrevne etiketter slettes,
slettes den for alle brukerne.
4 Trykk på Skriv ut.
serien.
Skrive ut flere kopier
Slette nylig utskrevne etiketter
1 Trykk på
Du kan skrive ut opptil 49 kopier av samme etikett på en
gang.
på Hjem-skjermen.
2 Velg Håndtere filer fra listen Innstillinger.
Slik skriver du ut flere eksemplarer:
3 Trykk på Slett nylig utskrevne.
1 Trykk på
En melding som spør om du vil slette nylig utskrevne
etiketter for alle brukere vises.
Skjermen Forhåndsvisning vises.
2 Velg antall eksemplarer som skal skrives ut, i boksen
4 Trykk på Ja.
Antall kopier.
Håndtere tilpassede utklipp
3 Trykk på Skriv ut.
Du kan slette tilpassede utklippsbilder som du har lastet
ned til merkemaskinen.
Slå av den automatiske klippefunksjonen
Når den automatiske klippefunksjonen er slått på, klippes
hver etikett av automatisk etter utskrift. Denne funksjonen
er på som standard. Du kan imidlertid slå denne
funksjonen av.
Se Bruke merkemaskinen med PC -en på side 16 for
mer informasjon om nedlasting av utklipp.
Slette tilpassede utklipp
1 Trykk på
.
på Hjem-skjermen.
Slå av den automatiske klippefunksjonen
2 Velg Håndtere filer fra listen Innstillinger.
1 Trykk på
3 Klikk på Nedlastede utklipp.
2 Velg Etikett fra listen Innstillinger.
Skjermen Håndtere nedlastede utklipp vises.
på Hjem-skjermen.
3 Fjern merket i avmerkingsboksen Skjær av hver
etikett etter utskrift.
4 Velg bildene som skal slettes.
Trykk på Velg alle for å slette alle bildene.
13
Skrive ut skjæremerker mellom etikettene
Endre standardskrifttypen
Når den automatiske klippefunksjonen er av, kan du velge
å skrive ut et skjæremerke mellom hver etikett for å vise
hvor etikettene skal skjæres av.
Du kan velge standard skrifttype, -størrelse og -stil på
etikettene. Du kan enkelt endre skriften på individuelle
etiketter fra skjermen Rediger etikett.
Skrive ut skjæremerker mellom etikettene
Slik endrer du standardskrifttypen
1 Trykk på
på Hjem-skjermen.
1 Trykk på
på Hjem-skjermen.
2 Velg Etikett fra listen Innstillinger.
2 Velg Skrifttype fra listen Innstillinger.
3 Fjern merket i avmerkingsboksen Klipp av hver
3 Velg skrifttypen, -størrelsen og -stilen du vil bruke
etikett etter utskrift om nødvendig.
som standard, og klikk deretter på Ferdig.
4 Merk av avmerkingsboksen Skriv ut skjæremerker
Endre skjerminnstillingene
mellom etikettene.
Du kan justere lysstyrken på skjermen og velge hvorvidt
klokken skal vise når merkemaskinen er i standby-modus
og ladeadapteren er koblet til.
Tilpasse merkemaskinen
Det er flere alternativer for tilpassing av merkemaskinen.
Du kan velge skjermspråk, måleenheter, etikettbredde,
standard skrifttype og skjerminnstillinger.
Endre lysstyrke på skjermen
1 Trykk på
på Hjem-skjermen.
Skifte språk
2 Velg Skjerm fra listen Innstillinger.
Du kan endre visningsspråket for merkemaskinen slik at
du kan jobbe i det språket du ønsker.
3 Flytt skyvebryteren til høyre eller venstre under
Lysstyrke for å øke eller redusere lysstyrken på
skjermen.
Endre språk
1 Trykk på
4 Trykk på Ferdig.
på Hjem-skjermen.
Slå av klokken
2 Velg Språk fra listen Innstillinger.
1 Trykk på
3 Velg ønsket språk fra listen Angi språk og trykk
2 Velg Skjerm fra listen Innstillinger.
deretter på Ferdig.
3 Fjern merket i avmerkingsboksen Vis klokken ved
Endre måleenhetene
lading og trykk deretter på Ferdig.
Du kan velge å bruke engelske måleenheter (tommer) eller
metriske måleenheter. Metrisk er valgt som standard.
Arbeide med brukerkontoer
Slik endrer du måleenhetene
1 Trykk på
Du kan opprette brukerkontoer for ulike brukere på
merkemaskinen. Hver bruker kan så velge sine egne
standardinnstillinger for merkemaskinen.
på Hjem-skjermen.
2 Velg Måleenheter fra listen Innstillinger.
Opprette brukerkontoer
3 Velg Metrisk (mm) eller Tommer og trykk deretter på
Ferdig.
Du kan opprette opp til fem brukerkontoer.
Opprette en brukerkonto
Endre etikettbredden
1 Trykk på
Hver gang en etikettkassett settes inn i merkemaskinen,
blir du bedt om å stille inn etikettbredden, slik at
merkemaskinen vet hvilken etikettstørrelse som brukes.
Noen av funksjonene som brukes til å lage etiketter,
avhenger av etikettbredden. Du kan endre innstillingen for
etikettbredde når som helst, uavhengig av hvilken
etikettkassett som faktisk sitter i merkemaskinen.
2 Trykk på
på Hjem-skjermen.
Ny bruker.
Dialogboksen Brukerinnstillinger vises.
3 Angi et navn på den nye brukeren i boksen
Brukernavn.
4 Velg innstillinger for den nye brukeren.
Se Endre brukerinnstillinger på side 15 for
informasjon om valg av brukerinnstillinger.
Slik stiller du inn etikettbredden
1 Trykk på
på Hjem-skjermen.
på Hjem-skjermen.
5 Trykk på Lagre.
2 Velg Etikett fra listen Innstillinger.
3 Velg bredden på etikettene som er satt inn i
merkemaskinen fra listen Etikettbredde og trykk
deretter på Ferdig.
Etiketten på skjermen Rediger etikett endres til den
nye bredden.
14
Endre brukerinnstillinger
Rense skrivehodet
Du kan stille inn språk, dato- og tidformat, måleenheter,
skrifttype og innstillinger for ordforslag individuelt for hver
bruker.
1 Ta ut etikettkassetten.
2 Ta ut rengjøringsredskapet for skrivehodet fra inne i
rommet for kassetten.
Endre brukerinnstillinger
1 Trykk på
Rengjøringsredskap
for skrivehodet
på Hjem-skjermen.
2 Velg hvilken bruker du vil endre innstillinger for og
trykk deretter på Innstillinger.
3 Gjør følgende for hver innstilling du vil endre:
a
Velg hvilken innstilling du vil endre fra listen
Brukerinnstillinger.
b Utfør de ønskede endringene i den valgte
innstillingen.
4 Trykk på Lagre.
3 Stryk forsiktig av utskriftshodet med den polstrede
delen av redskapet.
Slette brukerkontoer
Når du ikke lenger trenger en brukerkonto, kan du slette
den brukerkontoen fra merkemaskinen.
Skriverhode
Du kan ikke slette standardbrukerkontoen.
Slette en brukerkonto
1 Trykk på
på Hjem-skjermen.
2 Velg brukeren som skal slettes.
3 Trykk på Slett.
En melding som spør om du vil slette brukeren vises.
Kalibrere berøringsskjermen
4 Trykk på Ja.
Vedlikeholde merkemaskinen
Nå og da kan det være nødvendig å kalibrere
berøringsskjermen for at den skal fungere slik den skal.
Merkemaskinen er utviklet for å arbeide problemfritt i
årevis med minimalt vedlikehold.
Kalibrere skjermen
1 Trykk på
Rengjør merkemaskinen og kalibrer skjermen jevnlig for å
sikre at merkemaskinen fungerer slik den skal.
på Hjem-skjermen.
2 Velg Skjerm fra listen Innstillinger.
3 Trykk på Kalibrer skjerm.
Rengjøre merkemaskinen
4 Trykk på Start når du blir bedt om å starte
Rengjør merkemaskinen jevnlig slik at den fungerer slik
den skal.
kalibreringen.
5 Trykk midt i hvert av kryssene når de vises på
Rengjøre berøringsskjermen
skjermen.
1 Bruk en lofri klut til å tørke av utsiden av
merkemaskinen og berøringsskjermen.
Ikke trykk på berøringsskjermen med harde
gjenstander, som f.eks. en negl.
2 Bruk om nødvendig etanol til å fjerne skitt og merker.
Ikke bruk alkaliske vaskemidler, inkludert
glassrens, neglelakkfjerner, benzen eller andre,
organiske løsemidler.
15
Bruke merkemaskinen med PC -en
4 Gjør følgende hvis du har mer enn en DYMO
merkemaskin installert:
Merkemaskinen kan brukes som en selvstendig
etikettskriver eller du kan skrive ut etiketter direkte fra
datamaskinen med programmet DYMO Label™
(krever DYMO Label v.8.4 eller senere).
a
Klikk på skriverbildet i utskriftsfeltet for DYMO
Label-programvaren.
Du kan også bruke DYMO Label til følgende:
 Opprette og laste ned etiketter ved å importere data
fra flere standard databaseformater.
Alle etikettskriverne som er installert på
datamaskinen din, vises der.
 Laste ned egne, tilpassede utklipp til merkemaskinen.
 Håndtere etiketter og utklipp på merkemaskinen
b Velg merkemaskinen LabelManager 500TS.
Installerer programvaren DYMO Label.
Ikke koble merkemaskinen til datamaskinen før
installasjonsprogrammet ber deg om det.
Installere programvaren på et Windows®-system
1 Last ned siste versjon av programvaren DYMO Label
fra Support-delen på DYMOs nettsted på
www.dymo.com.
2 Lukke alle åpne Microsoft Office-programmer.
3 Dobbeltklikk på installasjonsikonet.
Etter et par sekunder vil installasjonsvinduet komme
fram.
4 Klikk på Installer og følg instruksjonene i
installasjonsprogrammet.
Installere programvaren på et Mac OS®-system
1 Last ned siste versjon av programvaren DYMO Label
fra Support-delen på DYMOs nettsted på
www.dymo.com.
2 Dobbelklikk på installasjonsikonet og følg
instruksjonene på skjermen.
Koble merkemaskinen til datamaskinen
Merkemaskinen kobles til PC-en via USB-kontakten på
toppen av merkemaskinen.
Ikke koble merkemaskinen til datamaskinen før
installasjonsprogrammet ber deg om det.
Koble merkemaskinen til PC-en
1 Koble USB-kabelen til USB-porten på toppen av
merkemaskinen.
2 Koble den andre enden av USB-kabelen til i en
tilgjengelig USB-port på PC -en.
3 Trykk, om nødvendig, på
for å slå på
merkemaskinen.
16
Bruke DYMO Label-programvaren
Følgende figur viser noen av funksjonene som er tilgjengelige i programmet DYMO Label v.8.
Bruke et oppsett
på en etikett.
Velg etikettypen
visuelt og bruk
oppsett.
Hent et bilde fra en del av skjermen
og sett det inn på etiketten.
Sett inn tekst, adresser,
bilder, fasonger, linjer,
strekkoder, datoer og
tellere.
Lagre favorittadresser
eller andre data i
adresseboken. Sett
automatisk inn dataene
på etiketten.
Skriv ut en etikett.
Velg en merkemaskin å
skrive ut etikettene på.
Importere og laste ned etiketter, laste ned
utklipp og håndtere filene på merkemaskinen.
Se hjelpefunkjonen til programmet for fullstendig informasjon om bruk av programvaren.
I Hjelp-menyen kan du gjøre følgende:
 DYMO Label v.8 Hjelp
 DYMO Label v.8 Bruksanvisning
 LabelManager 500TS Bruksanvisning
Vise status for merkemaskinen
Status for merkemaskinen vises i utskriftsfeltet i programmet DYMO Label. Følgende tabell beskriver mulige statuser på
merkemaskinen.
Merkemaskinen er koblet til og batteripakken lader
Merkemaskinen er koblet til og batteripakken lader. Utskrift er ikke mulig
Merkemaskinen er koblet til og batteripakken lader ikke
Merkemaskinen er koblet til og batteripakken lader ikke. Utskrift er ikke mulig
Merkemaskinen er ikke koblet til eller er slått av.
Merkemaskinen er tilkoblet og det er et problem med batteripakken
17
Feilsøking
Gå gjennom følgende mulige løsninger hvis det skulle oppstå problemer når du bruker merkemaskinen.
Problem/feilmelding
Løsning
Skjermen er tom
 Sjekk at merkemaskinen er slått på.
 Fest strømadapteren for lading til merkemaskinen for å lade opp
batteripakken. Se Lade batteripakken.
Dårlig utskriftskvalitet
 Fest strømadapteren for lading til merkemaskinen for å lade opp
batteripakken. Se Lade batteripakken.
 Rens skrivehodet. Se Rengjøre merkemaskinen.
 Kontroller at tapekassetten er satt inn riktig.
 Skift etikettkassetten.
Ingen etikettkassett i merkemaskinen
Teksten er utenfor det utskriftbare området
Sett inn en etikettkassett.
 Slett noe eller all teksten i bufferen.
 Reduser skrifttypestørrelse.
 Merk avmerkingsboksen Autotilpass tekst i kategorien Skrifttype på
skjermen Rediger etikett.
Batterinivået er lavt.
 Slett linjer for å passe inn på etikettbredden.
 Sett inn en bredere tapekassett.
 Fest strømadapteren for lading til merkemaskinen for å lade opp
batteripakken. Se Lade batteripakken.
Fastkjørte etiketter
Fastkjøring i kniven
Kan ikke skrive ut
Hvordan fjerner jeg baksiden på etikettene?






Sørg for at batteripakken er satt inn riktig. Se Sette i batteripakken.
Skift ut batteripakken.
Fjern den fastkjørte etiketten og skift kassetten.
Rengjør kappebladet.
Fjern den fastkjørte etiketten og skift kassetten.
Rengjør kappebladet.
Sett i batteripakken og prøv på nytt. Se Sette i batteripakken.
DYMO-etiketter har et dekkpapir som er lett å ta av.
Dekkpapir
1 Finn splitten i dekkpapiret.
2 Brett forsiktig på langs av etiketten, mot den påskrevne
siden på den. Da vil dekkpapiret løsne.
3 Ta dekkpapiret forsiktig av etiketten.
Hvis du fremdeles trenger hjelp, kan du gå til DYMOs nettsted på www.dymo.com.
Tilbakemelding på brukerveiledningen
Vi arbeider kontinuerlig med å utarbeide dokumentasjon av høyest mulig kvalitet for produktene våre. Vi vil sette pris på
tilbakemeldinger fra deg.
Send oss kommentarer eller forslag til forbedring av brukerhåndbøkene våre. Vi ber legge ved følgende informasjon
sammen med tilbakemeldingen:
 Produktnavn, modellnummer og sidenummer i brukerhåndboken
 En kort beskrivelse av instruksjoner som er feil eller uklare, områder hvor flere detaljer er nødvendige, osv.
Vi vil også gjerne høre fra deg hvis du har forslag til andre emner som burde vært med i brukerveiledningen.
Send e-post til: [email protected]
Husk på at denne e-postadressen bare skal brukes til tilbakemelding på dokumentasjonen. Hvis du har tekniske spørsmål,
ber vi deg ta kontakt med Kundestøtte.
18
Sikkerhetsregler for oppladbar litium polymer-batteripakke
Feil håndtering av litium polymer-batterier kan føre til lekkasje, varme, røyk, eksplosjon eller brann. Dette kan redusere
ytelsen eller forårsake funksjonssvikt. Det kan også ødelegge verneinnretningen i batteripakken. Dette kan skade utstyr
eller brukere. Følg anvisningene nedenfor nøye.
Mens batteripakken lades
FARE
 Ved opplading av batteripakken, må du bruke dedikerte ladere og følge anvisningene som gis.
 Ikke koble direkte til et elektrisk strømuttak eller en lader til et lighteruttak i bil.
 Ikke bruk eller lagre batteripakken i nærheten av brann eller i en bil hvor temperaturen kan bli mer enn 60 ˚C (140 °F).
Advarsel
 Stans opplading av batteripakken hvis ikke oppladingen er ferdig innen den angitte tiden.
Forsiktig
 Les denne brukerhåndboken nøye før du lader batteripakken.
 Ikke lad batteriet på et sted som genererer statisk elektrisitet.
 Batteriet kan kun lades innenfor temperaturområdet 0 °C~45 °C (32 °F~113 °F).
Ved utlading av batteripakken
FARE
 Bruk kun batteripakken i det utstyret som er spesifisert.
 Ikke bruk eller lagre batteripakken i nærheten av brann eller i en bil hvor temperaturen kan bli mer enn 60 ˚C (140 °F).
Forsiktig
 Ikke lad batteriet på et sted som genererer statisk elektrisitet.
 Batteriet kan kun brukes innenfor temperaturområdet -20 °C~60 °C (-4 °F~140 °F).
Miljøinformasjon
For produksjonen av utstyret som du har kjøpt kreves det utvinning og bruk av naturlige ressurser. Utstyret kan inneholde
stoffer som er kjent å være farlige for miljøet eller menneskers helse.
For å kunne unngå spredningen av slike stoffer i miljøet, og for å redusere presset på naturlige ressurser, oppmuntrer vi
deg til å benytte gjenvinningsprogrammer. Disse systemene vil på en miljøvennlig måte gjenbruke eller gjenvinne de fleste
av materialene i utstyret etter at utstyrets levetid er over.
Symbolet med den utkryssede søppelkassen på enheten betyr at du bør bruke disse programmene.
Hvis du trenger mer informasjon om innsamling, gjenbruk eller resirkulering av dette produktet, må du kontakte ditt lokale
eller regionale renovasjonsbyrå.
Du kan også kontakte DYMO for mer informasjon om miljøpåvirkningen våre produkter har.
19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement