Opl g om Kubulus' karrierementorordning v/Marie M gelvang

Opl g om Kubulus' karrierementorordning v/Marie M gelvang
Karrierementorprogram på
Københavns Universitet
Ved alumneforeningen Kubulus –
et mødested for studerende og færdige kandidater
28-11-2011
Dias 1
Alumneforeningen Kubulus
Formål:
Alumneforeningen skal styrke og udvikle kontakten mellem
Københavns Universitet og universitetets alumner.
Etableringen af en alumneforening er et led i Københavns
Universitets strategi om at være et internationalt førende
universitet, der har en tæt kontakt til omverdenen både fagligt
og socialt
Aktiviteter:
• Arrangementer for studerende og alumner
• Etablering af faglige og tematiske netværk
Karriereorienterede aktiviteter
• Mentorprogram
• Karrierebørser
• Videre samarbejdsmuligheder
28-11-2011
Dias 2
Mentorprogram (I)
Formål:
• Programmet skal lette overgangen fra studie til arbejdsliv for de
studerende og skabe et tættere samarbejde mellem universitet og
erhvervslivet
• 2011 er programmets fjerde årgang med 183 mentees og 34
virksomheder. Hver virksomhed har 3-12 mentees
• Mentor og mentee mødes første gang ved kick off-arrangementet i
januar og har derefter 5-7 møder af 1 – 1 ½ times varighed
• Mødeemner dækker over karriereovervejelser eksempelvis i forhold
til kompetenceafklaring og relevante arbejdsområder
Ressourcer:
Deltagelsesomkostningerne er på 16.000 kr. ekskl.
moms pr. virksomhed pr. år til dækning af en mindre
del af programmets administrationsudgifter,
deltagelse i 1-2 årlige karrierebørser, PR materiale
m.v.
DIKU Business Club medlemmer får ca. 40% rabat
28-11-2011
Dias 3
Mentorprogram (II)
Udbytte:
Værdifuld indsigt i studerendes syn på jeres virksomhed.
Hvad kan de studerende og hvad er deres forventninger til
arbejdslivet?
Effektiv markedsføring af virksomheden.
Positiv omtale af virksomheden mellem mentee og familie,
venner m.fl. er den bedste reklame. Omkostningerne er lave i
forhold til andre rekrutteringsværktøjer
Udvikling af leder- og coachingkompetencer hos mentoren.
Forløbet er en mulighed for lederaspiranter til at afprøve og
styrke deres evner inden for medarbejderudvikling
28-11-2011
Dias 4
Hvad får mentorer/mentees ud af at deltage?
Mentorer 2011
• 90 % tilkendegiver, at de
har øget deres evner inden
for coaching/ledelse
• 86 % har fået bedre
kendskab til kommende
kandidaters forventninger til
arbejdsmarkedet
• 70 % deltager, fordi de
gerne vil opdateres inden for
menteens
uddannelsesområde
28-11-2011
Dias 5
Mentees 2011
• 96 % vil anbefale andre
studerende at søge om en mentor
• 90 % kan se flere
karrieremuligheder end ved
starten af forløbet
• 89 % føler sig bedre rustet til
arbejdsmarkedet
Mentorvirksomheder 2011 m.fl.
28-11-2011
Dias 6
Karrierebørser
Formål og indhold:
Der er to årlige karrierebørser, som markedsføres til alle
38.000 studerende. Hver børs har omkring 500
besøgende
På karrierebørserne kan offentlige og private
virksomheder profilere, hvordan de studerende kan
samarbejde med dem både under og efter studierne
Samarbejdsmuligheder er praktik, studiejob,
projektopgaver, specialepladser, besøgsdage,
graduate programmer m.fl.
Udbytte:
Omfattende profilering af virksomheden og direkte
feedback fra potentielle medarbejdere og øvrige
interessenter
VIDEO
28-11-2011
Dias 7
Videre samarbejdsmuligheder
• Job shadowing
• Company dating
• Konsulentprogram
28-11-2011
Dias 8
Kontakt Alumnesekretariatet
Københavns Universitet
Alumnesekretariatet
Frue Plads 4
1168 København K.
Kontakt koordinator Marie Møgelvang:
[email protected]
Tlf.: 35 32 20 37 - www.kubulus.ku.dk
28-11-2011
Dias 9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement