Declaration of Conformity - BlackBerry Curve 8320 Smartphone

Declaration of Conformity - BlackBerry Curve 8320 Smartphone
Research In Motion Limited
Ref.: RTS-0628-0704-dofc
Research In Motion Limited
295 Phillip Street
Waterloo, Ontario
Canada N2L 3W8
+1 519 888 7465, fax +1 519 888 6906
E-mail: [email protected]
PREHLÁSENIE O ZHODE
My,
Research In Motion Limited a Research In Motion UK Limited
(názov výrobcu)
so sídlom
295 Phillip Street, Waterloo, Ontario N2L 3W8, CANADA
a
Centrum House, 36 Station Road, Egham, Surrey TW20 9LF, UK
(adresa)
prehlasujeme v rámci našej zodpovednosti, že produkt
Inteligentný telefón BlackBerry® 8320, model RBJ41GW
Softvér: Platforma 2.5.0.16_aplikácie 4.2.2.146
Verzia hardvéru: CER-15665-001 Rev
na ktorý sa toto prehlásenie vzťahuje, je v súlade so základnými požiadavkami
normy 1999/5/ES. Tento súlad sa podložil normami:
EN 301 489-1/-7/-17
EN 300 328, EN 55022
EN 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11
EN 61000-3-2/-3
ISO 7637-2, EN 301 511
EN 60950-1, EN 50360
Produkt sa označuje označením CE a pripevneným kódom 0168 oboznámeného orgánu.
Postup posúdenia súladu, o ktorom sa zmieňuje v článku 10 a podrobne v prílohe IV normy
1999/5/ES sa dodržal s účasťou nasledujúceho oboznámeného orgánu:
BABT, Balfour House, Churchfield, Walton-on-Thames, KT12 2TD, UK
0168
Identifikačné
označenie:
(Číslo oboznámeného orgánu)
Technická dokumentácia týkajúca sa vyššie uvedeného zariadenia sa bude uchovávať na
adrese:
Research In Motion UK Limited
Centrum House
36 Station Road, Egham, Surrey TW20 9LF, UK
Kontakt: Právny
(meno a adresa zástupcu v EÚ)
Charles Bishop
(meno)
Riaditeľ certifikácie projektu
(titul)
23. júl 2007
(podpis autorizovanej osoby)
MAT-17229-026
(dátum)
PRINTSPEC-006
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement