C35
C35
OWNER’S MANUAL
2-6
BETRIEBSANLEITUNG
7 - 12
MODE D’EMPLOI
13 - 18
HANDLEIDING
19 - 24
MANUALE D’USO
25 - 29
MANUAL DEL USUARIO
30 - 34
BRUKSANVISNING
35 - 39
KÄYTTÖOHJE
40 - 44
Serial number
Seriennummer
Numero de serie
Serienummer
Numero di serie
Nòmero de serie
Seriennummer
Sarjanumero
www.tunturi.com
O
W
N
E
R ’
S
M
A
N
U
A
L
kinderen de trainer mogen gebruiken moet u als ouder of
verantwoordelijke rekening houden met de lichamelijke
en psychische ontwikkeling en vooral de aard van het
kind. Vertel kinderen duidelijk hoe de trainer moet worden
gebruikt en houd toezicht. De trainer is geen geval
bedoeld als speelgoed.
• Controleer voor de training of het apparaat goed
functioneert. Train nooit op een defect apparaat.
• De trainer mag uitsluitend door één persoon tegelijk
gebruikt worden.
• Pak bij het op- en afstappen de vaste handsteun vast.
• Draag tijdens de training de juiste kleding en geschikte
schoenen.
• Gebruik de trainer alleen als alle afschermingen en
omkastingen geplaatst zijn.
• Voer alleen die onderhoudsverrichtingen en afstellingen
uit die in deze handleiding beschreven
zijn. Volg de onderhoudsinstructies van de handleiding
nauwkeurig op.
• Gebruik de trainer uitsluitend voor het doel waarvoor
deze is gemaakt en zoals hierna beschreven wordt.
beschreven wordt.
• Zorg ervoor dat de monitor niet met water in aanraking
komt. Veeg de monitor altijd af met een
zachte en absorberende doek als er zweetdruppels op
gevallen zijn. Reinig de monitor niet met
oplosmiddelen.
• Druk op de toetsen met uw vingertoppen; nagels
kunnen de toetsmembranen beschadigen.
• Houd de monitor uit de zon; door zonlicht kunnen
kleuren van de monitor verbleken.
• De trainer is geschikt voor personen met een
lichaamsgewicht tot maximaal 135 kg.
• Nadere informatie over de garantie op uw
trainingstoestel vindt u in het bijgesloten garantieboekje.
De garantie vervalt bij schade ontstaan tijdens de
verzending of door het niet volgen van de in deze
handleiding gegeven instructies betreffende het
monteren, afstellen en onderhoud van het apparaat.
NEDERLANDS
INHOUD
OPMERKINGEN EN ADVIEZEN
HET MONTEREN
CONDITIETRAINEN
MONITOR
ONDERHOUD
VERPLAATSEN
TECHNISCHE GEGEVENS
19
45
20
21
23
23
24
WELKOM IN DE WERELD VAN
TUNTURI TRAINING!
Uw keuze toont aan, dat u echt in uw gezondheid
en conditie wilt investeren. Het bewijst ook, dat u
kwaliteit en stijl belangrijk vindt en waardeert. Met
deze Tunturi crosstrainer heeft u een veilig, motiverend
kwaliteitsproduct als trainingspartner gekozen. Wat uw
trainingsdoel ook is, wij zijn ervan overtuigd dat de keuze
van deze trainer de juiste is om uw doel te bereiken. Meer
informatie over het gebruik van uw trainingsapparatuur en
efficiënte training kunt u vinden op Tunturi’s website
WWW.TUNTURI.COM.
OPMERKINGEN EN
ADVIEZEN
Deze gids is een essentieel onderdeel van uw crosstrainer.
Lees deze gids zorgvuldig door vóórdat u begint met
monteren, gebruiken of onderhouden van uw crosstrainer.
Bewaar de gids op een handige plaats. U kunt er, nu en in
de toekomst, nuttige informatie uithalen die u nodig heeft
voor het gebruik en het onderhoud van de apparatuur.
Volg de instructies altijd met zorg op.
BEWAAR DEZE HANDLEIDING ALS NASLAGWERK
GEZONDHEID
OPMERKING OVER VEILIHGEID BIJ UNITS MET
ELEKTRISCHE STROOMTOEVOER
• Laat uw conditie door uw huisarts controleren voordat u
begint met trainen.
• Bij misselijkheid, duizeligheid of andere abnormale
symptomen moet u direct stoppen met de training en een
arts raadplegen.
• Om spierpijn te voorkomen, begint u de training met
een warming up en sluit u die af met cooling-down
langzaam peddelen met geringe weerstand). U sluit de
training af met stretch oefeningen.
Voordat het apparaat wordt aangesloten op het
elektriciteitsnetwerk moet u ervoor zorgen dat het
plaatselijke voltage past bij het voltage dat staat
aangegeven op de typeplaat: het apparaat werkt op
230 V of 115 V (Noord-Amerikaanse versie). Gebruik geen
verlengsnoeren bij het aansluiten van de apparatuur op
het elektriciteitsnetwerk. Schakel altijd de stroom uit en
verwijder de stekker van het apparaat altijd onmiddellijk
na het trainen uit het stopcontact!
DE TRAININGSRUIMTE
• Plaats de trainer op een vlakke en stevige ondergrond.
Bescherm de vloer onder de trainer tegen beschadiging.
• Zorg voor voldoende ventilatie tijdens de training, maar
zorg dat u niet op de tocht zit.
• Tijdens de training is de toegestane gebruikstemperatuur
tussen +10º en +35°C; voor opslag gelden de
temperaturen tussen -15° en +40°C. De luchtvochtigheid
in de trainings- of opslagruimte mag nooit hoger dan
90 % zijn.
Om het risico op brandwonden, brand, elektrische schok
of verwondingen bij mensen te beperken:
1. De apparatuur mag nooit onbemand worden
achtergelaten als deze is aangesloten op het
elektriciteitsnetwerk. Verwijder de stekker van het
apparaat altijd uit het stopcontact wanneer het
apparaat niet wordt gebruikt, vóór het uitvoeren van
onderhoudswerkzaamheden of reparaties en wanneer
het apparaat wordt verplaatst.
2. Gebruik het apparaat niet als dit is afgedekt onder
een deken of ander brandbaar materiaal. Dit kan
oververhitting en brand, elektrische schokken of
verwondingen veroorzaken.
3. Sluit het apparaat niet aan op een stroombron, of
HET GEBRUIK VAN DE TRAINER
• Ouders en verzorgers van kinderen moeten er rekening
mee houden dat kinderen speels zijn en graag alles
uitproberen. Dit kan ertoe leiden dat de trainer wordt
gebruikt op een manier waarvoor deze niet bedoeld is. Als
19
C35 - HANDLEIDING NEDERLANDS
gebruik het apparaat niet als er enige sprake is van
beschadiging van het elektriciteitssnoer of het apparaat
zelf.
4. Sluit het apparaat niet aan op een stroombron of
gebruik het apparaat niet in de buitenlucht of op
vochtige locaties.
5. Houd het elektriciteitssnoer uit de buurt van hete
voorwerpen.
6. Laat het elektriciteitssnoer niet onder het tapijt
doorlopen en plaats geen voorwerpen op het snoer. Zorg
er ook voor dat het snoer niet onder het apparaat door
loopt.
7. Maak geen aanpassingen aan het snoer (bijvoorbeeld
verlengen) tussen de transformator en het apparaat.
gewichtsverlies. Zeker als u de training combineert met
gezonde voeding. Wie wil afvallen kan het best beginnen
met een dagelijkse training van ongeveer dertig minuten
en dat geleidelijk opbouwen tot hooguit een uur. Zeker
bij overgewicht is het verstandig om altijd in een rustig
tempo en met weinig weerstand te beginnen om het
hart- en vaatsysteem niet te zwaar te belasten. Als de
conditie beter wordt, kunnen trapsnelheid en weerstand
geleidelijk worden verhoogd. De doelmatigheid van een
training is te controleren aan de hand van de hartslag.
Met de hartslagmeter kunt u de hartslag tijdens de
training eenvoudig meten en zo controleren of de training
voldoende effectief is zonder dat het lichaam te zwaar
wordt belast.
OPMERKING OVER HET MONTEREN VAN HET
APPARAAT
TRAININGS NIVEAU
Hartslag kan telemetrisch worden gemeten. De C35
hebben een ingebouwde hartslagontvanger. De hartslag
borstband is als accessoire verkrijgbaar bij uw Tunturi
dealer.
Begin met het uitpakken van de apparatuur. De
gedetailleerde montage-instructies vindt u achter in
deze gids. Volg de instructies in de volgorde die wordt
aangegeven.
Dit is het meest betrouwbare systeem, dat werkt met
een borstband met meerdere elektrodes waarvan de
gemeten waarden draadloos doorgeseind worden
naar de monitor. Als u een pacemaker gebruikt, mag
u de borstband alleen met toestemming van een arts
gebruiken. Wanneer u uw hartslag tijdens de training
op deze manier wilt controleren, moeten de geribbelde
elektroden aan de binnenzijde van de borstband vochtig
gemaakt worden (water).
Controleer de inhoud van het pakket voordat u begint
met de montage. Als er een onderdeel ontbreekt, neem
dan contact op met de dealer. Vermeld het model,
het serienummer van het apparaat en het nummer van
het ontbrekende onderdeel. Achter in deze gids vindt u
de onderdelenlijst. De inhoud van het hardwarepakket
is aangegeven met een * in de lijst met onderdelen.
De aanwijzingen ’links’, ’rechts’, ’voor’ en ’achter’ zijn
gegeven vanuit de gebruikspositie van het apparaat.
Bewaar het montagegereedschap; mogelijk heeft u
het later nodig, bijvoorbeeld voor het afstellen van het
apparaat. NB: voor de montage zijn twee mensen nodig.
Plaats de zender juist onder de borst met de elastische
band strak genoeg om tijdens het peddelen de
elektroden contact te laten houden met de huid, maar
niet zo strak dat normaal ademen wordt belemmerd.
De zender geeft de hartslag automatisch door aan
de monitor die zich niet verder dan één meter van de
borstband mag bevinden. Wanneer de zender verder van
de monitor verwijderd is, wordt het signaal te zwak om
te ontvangen. Let er ook op dat niet meerdere personen
met een borstband om, binnen een straal van één meter
rond de monitor staan, want de monitor ontvangt dan
van elke elektrode een signaal en telt deze dan bij elkaar
op.
De verpakking bevat een zakje met silicaatkorrels dat de
apparatuur tijdens opslag en transport heeft beschermd
tegen vocht. Dit zakje kan na het uitpakken van het
apparaat worden weggegooid. Houd rondom de
apparatuur ten minste een bewegingsruimte van 100cm.
Wij raden u ook aan om het pakket uit te pakken en het
product te monteren op een beschermde ondergrond.
CONDITIETRAINEN
Denkt u eraan wat de trainingskleding betreft, dat
bepaalde in de kleding gebruikte vezels (zoals polyester
of polyamide) statische electriciteit veroorzaken, wat bij
de hartslagmeting problemen veroorzaken kan. Denkt
u eraan dat mobiele telefoons, een teevee of andere
electronische apparaten een electromagnetisch veld om
zich heen vormen, wat bij de hartslagmeting problemen
veroorzaken kan.
Trainen op een fietstrainer is een uitstekende aérobe
oefening, die in principe licht maar langdurig van
aard is. Aérobe inspanning vergroot het zuurstof
opnamevermogen van het lichaam, waardoor
uithoudingsvermogen en de conditie verbeteren. Door
de verbeterde zuurstofopname neemt ook het vet
verbrandings vermogen van het lichaam toe. Een fi t
lichaam verbrandt dus ook in rust meer vet. Aërobe
training is bovenal aangenaam. Transpireren is uitstekend,
maar het is niet de bedoeling dat u buiten adem raakt.
Tijdens de training kunt u nog normaal spreken, u gaat dus
niet hijgen. Om een goede basisconditie op te bouwen
moet u minstens drie keer per week dertig minuten
trainen. Om een bepaald conditieniveau te handhaven
zijn enkele trainingen per week voldoende. De conditie
kan eenvoudig verder worden verbeterd door het aantal
trainingen per week te verhogen.
HARTSLAGMETING MET HANDSENSOREN
De hartslag wordt gemeten door middel van twee
sensoren op de stuurstang. Wanneer beide handen op
de sensoren rusten, toont de display de hartslag van dat
moment. Een te droge of te vochtige huid verzwakken het
functioneren van de polsslagmeting.
Het beste resultaat bereikt u om uw algehele fitness
te verbeteren door, efficiënt, niet te zwaar en niet te
licht te trainen. Deze manier van trainen wordt aërobeof uithoudingstraining, genoemd. Tijdens de training
produceert uw lichaam de energie die nodig is om
vet met behulp van zuurstof te verbranden. Hierdoor
vermindert de hoeveelheid vetweefsel in uw lichaam.
Wat uw doel, uw streven ook met het trainen is, u bereikt
TRAINEN OM AFTEVALLEN
Omdat inspanning de enige manier is om het
energieverbruik (vetverbranding) van het lichaam
te verhogen, wordt u voor uw training beloond met
20
MONITOR
het beste resultaat door te trainen op een niveau dat
u aankunt. Daarvoor is, zoals gezegd, uw hartslag de
beste graadmeter. Om te beginnen dient u te weten wat
uw maximale hartslag is: dit is de hartslag die bij mèèr
inspanning niet meer hoger wordt. Als u niet weet wat
uw maximale hartslag is, kunt u de volgende formule als
leidraad nemen:
220 - DE LEEFTIJD
Dit zijn gemiddelde waarden en het maximum varieert
van persoon tot persoon. De maximale hartslag daalt
per jaar met gemiddeld èèn punt. Als u tot de eerder
genoemde risicogroepen behoort, vraag dan een arts
om de juiste hoogte van uw maximale hartslag. Om u
te helpen met uw training, hebben wij drie verschillende
hartslag niveaus geselecteerd.
BEGINNER • 50 TOT 60 % VAN DE MAXIMALE HARTSLAG
Dit niveau is ook geschikt voor mensen die lijnen, mensen
die herstellende zijn van een ziekte en mensen die lang
niet getraind hebben. Drie trainingen van tenminste
een halfuur per week zijn aan te bevelen. Regelmatig
trainen stimuleert bij een beginner de ademhaling en
bloedsomloop in sterke mate en zorgt al snel voor een
merkbaar resultaat.
MIDDELMATIGE • 60 TOT 70 % VAN DE MAXIMALE
HARTSLAG
Een perfect niveau om fitness te verbeteren en op peil te
houden. Zelfs een redelijk normale inspanning -minimaal
3 trainingen van 30 minuten per week- heeft een positief
effect op hart en longen. Om uw conditie verder te
verbeteren kunt u het aantal keren trainen per week
verhogen of de duur van uw training verlengen. Verhoog
echter nooit beide tegelijkertijd!
KNOPPEN
1. KEUZEWIEL
U kunt het keuzewiel op twee manieren gebruiken:
A) Draaien aan het wiel (+/-). Door het wiel rechtsom
te draaien, kunt u menu’s naar rechts schuiven en de
waarden of de weerstand verhogen. Door het wiel
linksom te draaien, kunt u menu’s naar links schuiven en
de waarden of de weerstand verlagen.
B) Het wiel indrukken (ENTER). Door het wiel in te drukken,
kunt u de keuze bevestigen die u eerder hebt gemaakt
door aan het wiel te draaien.
2. START/STOP
Hiermee wordt de training gestart, gepauzeerd en
beëindigd. Tijdens de training kunt u, door één keer op
deze knop te drukken, de Pauze-stand activeren. Als u
opnieuw op de knop drukt, gaat het programma weer
verder.
3. RESET
Eén keer kort indrukken: hiermee keert u terug naar het
programmamenu. Lang indrukken: hiermee wordt de
meter opnieuw gestart.
4. RECOVERY
Berekent de index van uw herstelhartslag.
5. BODY FATAT
Berekent uw ‘body mass index’ (BMI) en laat het
percentage lichaamsvet zien.
GEVORDERDE • 70 TOT 80 % VAN DE MAXIMALE HARTSLAG
Trainen op dit niveau is alleen weggelegd voor wie ècht fit
is en wie gewend is aan langdurige uithoudingsvermogen,
trainingen. Rust is in een fitness programma net zo
belangrijk als de trainingen zelf. Traint u bijvoorbeeld drie
weken achter elkaar zeer regelmatig, dan is het goed om
het de week daarna wat rustiger aan te doen.
BEELDSCHERM
Tijd (mm:ss), snelheid (km/u of ml/u), RPM (omwentelingen
per min.), afstand (km of ml), energieverbruik (kcal),
vermogen (W) en hartslag (slagen per minuut) worden
getoond.
PROGRAMMA’S
1.MANUAL PROGRAMMA
Stel een streeftijd en/of -afstand en/of -energieverbruik
en/of bovenste hartslaggrens in door middel van het
KEUZEWIEL.
Start de training door de START/STOP-knop in te drukken.
Als u streefdoelen/streefdoelen heeft ingesteld, dan zullen
die streefdoelen/streefdoelen beginnen met aftellen. De
weerstand kunt u instellen met het KEUZEWIEL.
21
C35 - HANDLEIDING NEDERLANDS
2. VOORGEPROGRAMMEERDE PROGRAMMA’S
Het profiel van het voorgeprogrammeerde programma
wordt gedurende twee seconden getoond terwijl u
door de programma’s bladert. Selecteer het gewenste
voorgeprogrammeerde programma met behulp van het
KEUZEWIEL.
Stel een trainingstijd en/of streefafstand en/of
-energieverbruik en/of bovenste hartslaggrens in door
middel van het KEUZEWIEL.
Start de training door de START/STOP-knop in te drukken.
Als u streefdoelen/streefdoelen heeft ingesteld, dan zullen
die streefdoelen/streefdoelen beginnen met aftellen.
Tijdens de training kunt u de weerstand aanpassen door
gebruik te maken van het KEUZEWIEL.
3. USER PROGRAMMA
Het programmaprofiel dat als laatste is gebruikt, verschijnt
in beeld. U kunt beginnen met trainen volgens uw
persoonlijke trainingsstreefdoelen die in het geheugen
zijn opgeslagen (door de START/STOP-knop in te drukken),
of u kunt het programma aanpassen. De balk met het
programmaprofiel (1/16) dat nu kan worden aangepast,
knippert. Als u het programma wilt aanpassen, pas dan
de instellingen in de knipperende balk aan en bevestig
uw keuze. Vervolgens gaat de volgende balk knipperen.
Na de laatste balk verschijnt de eerste balk weer op het
scherm. Door 2 seconden lang de ENTER-knop ingedrukt
te houden, voltooit u de aanpassingen in het profiel.
Nu is het programma ingesteld met uw opgeslagen
persoonlijke trainingsgegevens (streefdoelen voor tijd,
afstand, energieverbruik en hartslaggrens). U kunt uw
streefdoelen naar behoefte aanpassen. Start de training
door de START/STOP-knop in te drukken.
Als u streefdoelen/streefdoelen heeft ingesteld, dan zullen
die streefdoelen/streefdoelen beginnen met aftellen.
Tijdens de training kunt u de weerstand aanpassen door
gebruik te maken van het KEUZEWIEL.
4. TARGET HR
Kies één van de vier verschillende trainingsintensiteiten
(55%, 75%, 90% of TARGET).
Als u TARGET kiest, dan kunt u een streefdoel voor uw
hartslag invoeren.
Start de training door de START/STOP-knop in te drukken.
Tijdens de training zal de apparatuur automatisch de
weerstand aanpassen, zodat uw streefdoel kan worden
bereikt en vastgehouden.
5. CONSTANT WATT
Stel een streefdoel in voor het vermogen in watt en een
streeftijd en/of -afstand en/of -energieverbruik en/of
bovenste hartslaggrens door middel van het KEUZEWIEL.
Start de training door de START/STOP-knop in te drukken.
Als u streefdoelen/streefdoelen heeft ingesteld, dan zullen
die streefdoelen/streefdoelen beginnen met aftellen.
Tijdens de training zal de apparatuur automatisch de
weerstand aanpassen, afhankelijk van uw trapsnelheid,
zodat het streefdoel voor het vermogen wordt bereikt en
vastgehouden. U kunt het streefvermogen veranderen
met het KEUZEWIEL.
6. RECOVERY
Begin met de herstelberekening na de training. Druk
hiervoor op de RECOVERY-knop. De berekening van
de herstelhartslag kan alleen worden gestart als de
hartslagmeting is ingeschakeld en de hartslagwaarde
wordt getoond op het scherm. Deze meting duurt 60
seconden. Na 60 seconden verschijnt op het scherm
uw herstelindex op een schaal van F1 tot F6 (F1 = beste
resultaat). Om terug te keren naar het hoofdmenu drukt u
één keer op de RECOVERY-knop.
7. BODY FAT
Druk op de BODY FAT-knop om te beginnen met de
meting. Houd beide handen op de handgrepen
en wacht gedurende 8 seconden. De meter toont
gedurende 30 seconden het adviessymbool voor
lichaamsvet, het percentage lichaamsvet en de BMI.
GEBRUIKERSGEGEVENS INSTELLEN
Net na het herstarten van de meter of het terugzetten
van de meter (lang ingedrukt houden), kunt u het
gebruikersmenu binnengaan. Selecteer de gebruiker en
bevestig uw keuze. Stel uw geslacht, leeftijd, lengte en
gewicht in.
Bevestig uw keuze met het keuzewiel. Gegevens
over persoonlijke trainingsstreefdoelen (tijd, afstand,
energieverbruik, hartslaggrens) zullen worden opgeslagen
in het geheugen en standaard worden opgehaald
wanneer de betreffende gebruiker wordt geselecteerd.
Als u uw persoonlijke trainingsgegevens aanpast, zullen
deze veranderingen automatisch in het geheugen
worden opgeslagen.
AANVULLENDE OPMERKINGEN
1. Voor het instellen van de snelheid en afstand kunt u
kiezen voor metrische of Engelse eenheden. Dit kunt u
instellen door gebruik te maken van de KM/ML-schakelaar
die zich aan de achterkant van de meter bevindt. Het
elektriciteitssnoer moet opnieuw in het stopcontact
worden gestoken om de verandering door te voeren.
2. Als u niet aan het trainen bent en er worden geen
knoppen ingedrukt, dan schakelt de meter na ca. vier
minuten automatisch over naar de slaapstand. Op het
scherm wordt de kamertemperatuur weergegeven.
3. Als de START/STOP-knop wordt ingedrukt, wordt de
training maximaal 4 minuten gepauzeerd. Als de knop
daarna opnieuw wordt ingedrukt, kunt u doorgaan met
de gepauzeerde trainingssessie en kunt u hierbij gebruik
maken van de eerder gebruikte trainingsgegevens.
4. Het invoeren van trainingsstreefdoelen (tijd, afstand,
energieverbruik, hartslaggrens) is alleen mogelijk wanneer
het apparaat in de STOP-stand staat (niet tijdens de
training).
5. Als u uw gebruikersgegevens niet steeds wilt veranderen
als u begint met een training, druk dan op START/STOP
om het bewerken van de gebruikersgegevens over te
slaan. Op deze manier wordt de training begonnen in de
handmatige stand (Manual).
6. Deze apparatuur kan niet worden gebruikt voor
therapeutische doeleinden.
7. Het energieverbruik wordt berekend op basis van
gemiddelde waarden. Het energieverbruik wordt
weergegeven in kilocalorieën. Om dit om te rekenen in
joules gebruikt u de volgende formule: 1 Kcal = 4,187 KJ.
8. Als u traint met een hartslagmeting (met een borstriem
of hartslagmeter in de handgrepen), kunt u een
maximale hartslaggrens instellen. Wanneer deze grens
wordt overschreven tijdens het trainen, zal de meter een
alarmsignaal afgeven.
9. Voorgeprogrammeerde programma’s zijn verdeeld in
16 stappen. De duur van één stap is afhankelijk van de
tijd die is ingesteld voor de hele training. Als er geen tijd is
ingesteld, dan duurt één stap 100 meter in afstand.
10. Als u streefdoelen heeft ingesteld die aftellen, dan
klinkt er een signaal en wordt de training automatisch
stopgezet wanneer een van de streefdoelen de
nulwaarde bereikt. U kunt de training hervatten door te
drukken op START/STOP.
11. NB: de herstelindex staat in verhouding tot de
22
hartslagfrequentie, zowel aan het begin als aan het einde
van de meting.
12. Bij het HRC-programma wordt het bereik van het
hartslagstreefdoel (55%, 75% en 90%) berekend als
percentage van de maximale hartslag zoals die geldt
voor uw leeftijd (berekeningsformule: maximale hartslag =
220 – leeftijd).
13. De weerstand wordt tijdens het HRC-programma elke
30 seconden verhoogd en elke 15 seconden verlaagd,
indien nodig.
BODY FAT is een persoonlijke meting. Het resultaat is
gebaseerd op de gemiddelde waarden zoals die gelden
voor de Europese bevolkingsgroep.
is het onnodig om het gehele apparaat ter reparatie
aan te bieden, aangezien de storing meestal kan
worden opgelost door het vervangen van het defecte
onderdeel. Mochten er storingen optreden bij het gebruik
van de trainer, neem dan onmiddellijk contact op met
uw Tunturi dealer. Vermeldt daarbij altijd het model en
het serienummer van uw Tunturi trainer, de eventuele
storingscode en door wie de trainer is geïnstalleerd.
Indien u merkt dat er iets niet in orde is met de looptrainer,
schakelt u direct de looptrainer uit door de aan- en
uitknop in te drukken. Wacht vervolgens één minuut en
schakel de looptrainer weer aan. Op deze manier moeten
incidentele fouten hersteld zijn en kan de looptrainer
opnieuw worden gebruikt. Indien de looptrainer na het
aan- en uitschakelen door de aan- en uitknop nog steeds
niet goed functioneert, neem dan contact op met uw
Tunturi dealer voor onderhoud.
Vermeldt bij het bestellen van onderdelen het model, het
serienummer van het apparaat en het nummer van het
onderdeel. Op de laatste pagina’s van deze gids vindt u
de onderdelenlijst.
B.M.I. (Body Mass Index) tabel:
LAAG < 20
LAAG / GEMIDDELD 20 – 24
GEMIDDELD 24 - 26,5
GEMIDDELD / HOOG > 26,5
Formule voor BMI = gewicht (kg) / lengte^2 (m)
LICHAAMSVET % (gemiddelde Europese bevolking) tabel:
VERPLAATSEN
Man:
LAAG < 13
LAAG / GEMIDDELD 13 – 26
GEMIDDELD 26 – 30
GEMIDDELD / HOOG > 30
De C35 is uitgerust met transportwielen. Verplaats de C35
op de hieronder beschreven wijze om gevaarlijke situaties
te vermijden.
Wrouv:
LAAG < 23
LAAG / GEMIDDELD 23 – 36
GEMIDDELD 36 – 40
GEMIDDELD / HOOG > 40
Schakel bij het verplaatsen van het apparaat altijd eerst
de elektriciteit uit en neem de stekker uit het stopcontact!
Voor het verplaatsen van het apparaat zijn twee
volwassenen nodig, die zich aan beide zijden aan de
voorkant van het apparaat opstellen en de handgrepen
stevig vastpakken. U moet dan de voorkant van het
apparaat zo optillen dat de achterkant steunt op de
transportwielen.
ONDERHOUD
Verplaats het apparaat met behulp van de
transportwielen en laat het daarna voorzichtig zakken.
De Tunturi apparaten hebben weinig onderhoud nodig.
Het is raadzaam om zo nu en dan te controleren of alle
bouten en moeren nog goed vast zitten. U kunt het
apparaat schoonhouden door het af te nemen met een
vochtige doek. Gebruik echter geen oplosmiddelen.
BELANGRIJK! Extra voorzichtigheid is geboden bij het
verplaatsen van de trainer over een oneffen vloer of
over een drempel. Ook mag de trainer beslist nooit op
de wielen over een trap gereden worden, in dit geval
moet de trainer worden opgetild. Pas op dat de vloer niet
beschadigt wanneer u het toestel verplaatst. Bescherm
tere vloermaterialen zoals parketvloeren enz.
Plaats de trainer in een droge, stofvrije ruimte met
minimale temperatuurverschillen om storingen te
voorkomen.
• Verwijder de kunststof behuizing van het apparaat
nooit!
• De elektromagnetische weerstand genereert
een magnetisch veld dat bijvoorbeeld horloges
of de magneetstrip op bank- en creditcards kan
beschadigen als deze in direct contact komen met de
magneten. Probeer daarom nooit het gedeelte met
de elektromagnetische weerstand te openen of te
demonteren!
• Het elektromagnetische weerstand systeem is
gebaseerd op het opwekken van elektromagnetische
kracht. Het weerstand niveau en de veranderingen
daarvan worden elektronisch gemeten en weergegeven,
op het beeldscherm, in Watts. Hierdoor hoeft uw Tunturi
fietscrosstrainer niet opnieuw gekalibreerd te worden
wanneer deze gemonteerd, onderhouden of gebruikt
wordt, geheel volgens de instructies in deze handleiding.
Plaats de trainer in een droge, stofvrije ruimte met
minimale temperatuurverschillen om storingen te
voorkomen.
GEBRUIKSSTORINGEN
BELANGRIJK! Ondanks voortdurende kwaliteitscontroles,
kunnen er defecten of storingen optreden die het gevolg
zijn van het niet goed functioneren van onderdelen die
in de looptrainer zijn gebruikt. In de meeste gevallen
23
C35 - HANDLEIDING NEDERLANDS
TECHNISCHE
GEGEVENS
Lengte
Breedte
Hoogte
Gewicht
183 cm
70 cm
170 cm
69 kg
De C35 voldoet aan de eisen van EUs EMC Directieven
betreffende elektromagnetische compatibiliteit (89/336/
EEC) en elektrische apparatuur ontworpen voor gebruik
binnen bepaalde spanningslimieten (73/23/EEC). Daarom
is dit product met de CE label voorzien.
De C35 voldoet aan de EN-957-normen voor
trainingsapparatuur, precisieklasse B. De nauwkeurigheid
van de meting van het vermogen wordt tijdens het
productieproces gecontroleerd door de rem van het
apparaat af te stellen met een dynamometer. De
berekening van het trainingsvermogen is gebaseerd op
de toersnelheid en het moment.
De C35 voldoet aan EN precisie- en veiligheidsnormen
(Norm HB, EN-957, deel 1 en 9).
Tunturi is gerechtigd om specificaties te veranderen
zonder daarover nader te berichten.
BELANGRIJK! De garantie vervalt bij schade als gevolg van
het niet volgen van de instructies in deze gids betreffende
het monteren, het instellen en het onderhouden van de
apparatuur. De instructies dienen bij het in elkaar zetten,
het onderhoud en het gebruik, zo zorgvuldig mogelijk te
worden gevolgd. Veranderingen of modificaties, welke
niet door Tunturi Oy Ltd zijn goedgekeurd, laten de Tunturi
Oy Ltd product aansprakelijkheid geheel vervallen.
WIJ WENSEN U VEEL PLEZIERIGE TRAININGEN MET UW
NIEUWE TUNTURI TRAININGSPARTNER
24
CX4 NO.1-9
FX4 NO.1-19
HX8 NO.1-27
G
NO.1-25 16.5*21.7*0.25TBILLOW WASHER(2)
M8*15mm ALLEN HEAD SCREW(
16)
A
J
J
NO.1-1M8*58mm ALLEN HEAD SCREW(4)
NO.1-33 M6*10mm SCREW(1)
B
EX2 NO.1-14
GX2 NO.1-23
NO.1-34 M6*15mm SCREW(2)
M8*2.0*38 mm WASHER(4)
NO.1-7 NYLOC NUT M8(4)
TOOL(1)
B
EX2 NO.1-12
FX2 NO.1-16
GX2NO.1-21
NO.1-8
M5*30 SCREW(2)
TOOL(1)
G NO.1-26
M8*20mm ALLEN HEAD SCREW
(6)
I
M8*25mm ALLEN HEAD SCREW
(2)
TOOL(1)
E NO.1-15
NO.1-30 M8*42mm ALLEN HEAD SCREW(2)
M5*15mm SCREW(2)
AX4 NO.1-3
CX4 NO.1-11
FX4 NO.1-20
GX2 NO.1-24
NO.1-29
HX8
M8*1.2mm WASHER(22)
F
AX4 NO.1-2
BX4 NO.1-6 NO.1-4 M8*56mm ALLEN HEAD SCREW(4)
CX4 NO.1-10 B
BX8NO.1-5
M8 WASHER CURVE(10)
IX2NO.1-32
EX2 NO.1-13
FX6 NO.1-17
GX4 NO.1-22
HX8 NO.1-28
IX2 NO.1-31
NO.1-18 M8*2.0*28 mm WASHER(2)
J
NO.1-35 M6 SPRINGWASHER(2)
M8 SPRINGWASHER(34)
4X
M8X58
B
A
4X
M8X56
4X
M8
8X
M8X16X1.2
4X
M8X16X1.2
4X
M8
4X
M8
2X
M5X30
C
D
4X
M8X15
4X
M8
4X
M8X16X1.2
45
C35 - KÄYTTÖOHJE FINNISH
E
2X
M8X20
2X
M8
2X
M8X38X2.0t
2X
M5X15
46
8X
M5X12
8X
M5
8X
M5X 16X 1.5t
F1
F2
8X
M5X12
8X
M5
2X
M8X20
6X
M8
8X
2X
M5X 16X 1.5t
M8X28X2.0t
4X
M8X15
4X
M8X16X1.2t
F3
F4
F5
47
G
2X
M8X20
8X
M8X15
4X
M8
8X
M8
2X
M8X38X2.0t
8X
M8X16X1.2
H
2X
M8X16X1.2
2X
16.5*
21.7*0.25T
2X
M8X25
I
J
2X
M8X42
1X
M6X10
2X
M8
2X
M6X15
2X
M6
4X
M5X12
2X
M8X16X1.2
48
PARTLIST
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
-
Base frame
1
Upright tube
(incl. Part 52)
1
Upper moving handle bar (L) (incl. 64, 83)
1
Upper moving handle bar (R) (incl. 64, 83)
1
Lower moving handle bar (L) (incl. 52)
1
Lower moving handle bar (R) (incl. 52)
1
Pedal tube
(L) (incl. 53-55)
1
Pedal tube
(R) (incl. 53-55)
1
Outer pedal post (L)(incl. Part 55)
1
Outer pedal post (R)(incl. Part 55)
1
Front foot
(incl.19,32,37,48,61,84,103) 1
Middle foot
(incl. 61)
1
Rear foot
(incl. part 58,61)
1
Cross frame
2
Rail for roller
2
Axle for pulley
1
Axle for moving handle bars
1
Pedal shaft
2
Transport wheel bushing
4
Fixed handle bar bracket
1
Pedal fixing bracket
2
Fixed handlebar
(incl. 59,82,90,91,100)
1
M5*20mm DIN 7981C Self tapping screw
16
M8*52mm DIN 931 Bolt
1
M6*53mm DIN 912 Allen head screw
1
M5*12mm DIN 7985A Screw
8
M6*10mm DIN 7985A Screw (*1pcs)
1
M8*15mm ISO 7380 Allen head screw (*8pcs) 16
M8*20mm ISO 7380 Allen head screw (*6pcs) 10
M8*42mm ISO 7380 Allen head screw (*2pcs) 2
M8*58mm ISO 7380 Allen head screw (*4pcs) 4
M8*63mm ISO 7380 Allen head screw
2
M6*12 mm DIN 7981 C Screw
1
M6*18mm DIN 933 Hex head bolt
4
M5*1.5 DIN 125 A Washer
8
M8*25mm ISO 7380 Allen head screw (*2pcs) 2
M8*1.2*16mm DIN 125A Washer (*22pcs)
30
M8*2*28mm
Washer (*2pcs)
2
M8*2*38mm
Washer (*4pcs)
4
Axle for roller
2
M6*1.2mm DIN 126 Washer
1
M8 DIN 127B
Spring washer
38
M8*56mm ISO 738 Allen head screw
4
M8 DIN 137A
Curve washer
10
3/8” turning plate axle nut
2
M6 DIN 985
Nyloc nut
5
M6 DIN 985
Nyloc nut
1
M8 DIN 985
Nyloc nut (*4 pcs)
6
17*1mm DIN 471
Retaining ring
3
6203 ZZ
Bearing
4
6001 ZZ
Bearing
6
Moving handle bar bushing
6
Inner pedal post bushing_1
4
Inner pedal post bushing_2
4
Pedal post bushing
8
Oval end cap
1
Square cap for 30 x 70mm tube
1
Round end cap for rail tube
2
Fixed handlebar end cap
2
Roller
(incl. part 51)
2
Height adjustment screw
6
Turning plate
2
Belt
1
Moving handlebar end cap
2
Head tube sleeve
1
Main cover
(L)
1
49
Main cover
(R)
Screw cover
Front foot cover
Middle foot cover
Roller cover
Sensor wire
Upper UI cable
Servo motor
DC wire
Pedal
Pulley
(incl. part 94)
Turning plate cap
UI mounting clamp
Base for user interface
Head tube adaptor
Fixed handlebar foam
Moving handlebar foam
Transport wheel
M5*15mm DIN 7981C Screw (*2pcs)
M8*15mm ISO 7380 Allen head screw (*8pcs)
Flywheel assembly set (incl. part 51)
Sensor bracket
Hand pulse sensor set
Hand pulse wire
DIN 985
Nyloc nut m8
User interface (UI)KM
Magnet
Spacer sleeve
Adaptor 9V/500ma
M3*12mm DIN 7981C Screw
M5*12mm DIN 7985A Screw
M5*20mm DIN 965A Self tapping screw
M5*30mm DIN 7981C Screw (*2 pcs)
M6*1.2 DIN 126
washer
M6*2t DIN 127 B
Spring washer (*2 pcs)
M4*15mm DIN 7981C Screw
Magnet adjustment bracket
M6*15mm DIN 7985A Screw (*2 pcs)
M6*16*1.5 DIN 9021 Washer bk
M5 DIN 127 B
Spring washer
Spring
M8*15mm DIN 933 Screw
Idle wheel bracket (incl. part 50)
Spring
Magnet bow
M6*65mm DIN 933 Screw
M6 DIN 985
Nyloc nut
M6 DIN 125 A
Washer
M6*10mm DIN 7985A Bolt
M8 DIN 127 B
Spring washer
M8 DIN 126
Washer
Flywheel axle
12*1mm DIN 471
Retaining ring
M10*2 DIN 1440
Washer
3/8” fly wheel axle nut
M6*14mm DIN 933 Screw
Hardware kit
Owner’s manual
Warranty booklet
Label set
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
3
1
2
4
2
2
1
2
4
1
2
3
8
1
2
1
1
1
1
1
1
4
2
1
1
2
2
2
3
1
1
1
1
62
125
45
124
123
51
63
14
88
51
115
23
122
16
50
123
77
34
124
126
95
125
109
94
112
120
121
50
1
49
46
74
113
57
89
119
114
50
72
33
75
49
50
75
74
49
50
107
14
92
86
62
111
23
24
117 41
118
116
46
45
C35 EXPLODED VIEW
51
29
61
51
26
35
76
42
110
58
43
37
85
44
35
60
26
61
42
13
44
51
40
71
48
48
42
44
29
58
42
15
37
55
9
43
87
44
42
43
37
15
48
42
54
39
53
42
48
61
29
28
39
42
42
42
44
37
55
21
28
31
44
38
55
7
55
29
29
3
44
93
44
12
103
54
29
104
36
51
42
37
42
85
61
67
5
79
37
37
42
28
70
43
53
52
47
60
105
51
40
55
38
29
108
52
71
28
1
18
101
37
81
29
55
21
66
74
65
42
80
37
28
42
42
37
28
52
73
27
8
105
25
76
26 110
35
2
108
37
37
42
31
106
52
53
26 110
35
54
102
28
61
68
42
78
54
37
53
48
17
10
91
69
42
29
61
11
19
42
39
84
30
32
102
37
19
56
20
100
42
28
55
22
55
18
37
52
4
87
90
82
59
37
36
6
28
42
37
52
42
64
39
42
83
29
96
10TUC35X00
52
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising