Certyfikat CE

Certyfikat CE
ALARM-TECH SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ
Deklaracja zgodności
Na podstawie: DZ/FO/P/PL
Alarm-Tech s.c. Systemy Zabezpieczeń
os. Jagiellońskie 19, 31-834 Kraków
deklaruje, że następujący wyrób:
Przełącznica 12-portów 1U SC
spełnia wymagania następujących norm i dokumentów:
EN ETS 300119
PN-EN 60825-2:2005
ITU-L.50:2003
ZN-60 TP S.A.-009
RoHS 2002/95/WE
Kraków 24.04.2013
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement