wyjazd na konferencję krajową

wyjazd na konferencję krajową
Gdańsk, ................................... r.
POLITECHNIKA GDAŃSKA
Wydział Elektroniki Telekomunikacji
i Informatyki
KWESTURA
w/m
Dot. Konferencji
Nazwa organizatora: ...........................................................................................................................
NIP:
...........................................................................................................................
Nazwa konferencji:
...........................................................................................................................
Miejsce i termin konferencji :
....................................................................................................
Imię i nazwisko uczestnika:
....................................................................................................
Kwota:
.................................. słownie:
Bank (nazwa, adres):
............................................................................
................................................................................................................
Numer konta bankowego (IBAN):
....................................................................................................
SWIFT:
................................................................................................................
Tytuł przelewu:
................................................................................................................
.......................................................................
podpis kierownika jednostki/dysponenta środków finansowych
z zadania:
.....................................
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement