Joycare JC-437 Технически данни

Joycare JC-437 Технически данни
I
1
I
I
I
4
I
Età
Femmine
Peso
OK
Sovrappeso
Obeso
Obeso
<=30
5.0-16.90
17.0-22.9
23.0-27.9
28.0-50
5.0-19.9
20.0-29.9
30.0-34.9
35.0-50.0
>30
5.0-17.9
18.0-24.9
25.0-29.9
30.0-50.0
5.0-21.9
22.0-31.9
32.0-36.9
37.0-50.0
Sovrappeso
Obeso
b) Body water
Età
Obeso
Peso
OK
<=30
66.0-54.7
54.6-51.6
51.5-47.8
47.7-13.8
66.0-58.1
58.0-55.0
54.9-51.9
51.8-13.8
>30
66.0-51.6
51.5-48.1
48.0-44.7
44.6-13.8
66.0-55.4
55.3-52.3
52.2-49.2
49.1-13.8
c) Muscoli
Età
16-50
Femmine
OK
OK
> 31
> 38
5
I
d) Ossa
Età
16-50
OK
OK
>8
> 10
Height: between 60 and 220 cm
10
Age
Male
Underfat
Healty
Overfat
Obese
Healty
Overfat
Obese
<=30
5.0-16.90
17.0-22.9
23.0-27.9
28.0-50
5.0-19.9
20.0-29.9
30.0-34.9
35.0-50.0
>30
5.0-17.9
18.0-24.9
25.0-29.9
30.0-50.0
5.0-21.9
22.0-31.9
32.0-36.9
37.0-50.0
Age
Male
Underfat
Overfat
Obese
Overfat
Obese
<=30
66.0-54.7
54.6-51.6
51.5-47.8
47.7-13.8
66.0-58.1
58.0-55.0
54.9-51.9
51.8-13.8
>30
66.0-51.6
51.5-48.1
48.0-44.7
44.6-13.8
66.0-55.4
55.3-52.3
52.2-49.2
49.1-13.8
Age
16-50
Male
> 31
> 38
Male
>8
> 10
Age
16-50
11
12
13
16
Femme
Âge
Poids
insuffisant
Surpoids
<=30
5.0-16.90
17.0-22.9
>30
5.0-17.9
18.0-24.9
Surpoids
Obèse
23.0-27.9
28.0-50
5.0-19.9
20.0-29.9
30.0-34.9
35.0-50.0
25.0-29.9
30.0-50.0
5.0-21.9
22.0-31.9
32.0-36.9
37.0-50.0
Surpoids
Obèse
Femme
Homme
Âge
Poids
insuffisant
Surpoids
Obèse
Poids
insuffisant
<=30
66.0-54.7
54.6-51.6
51.5-47.8
47.7-13.8
66.0-58.1
58.0-55.0
54.9-51.9
51.8-13.8
>30
66.0-51.6
51.5-48.1
48.0-44.7
44.6-13.8
66.0-55.4
55.3-52.3
52.2-49.2
49.1-13.8
Age
16-50
Male
> 31
> 38
Femme
Homme
>8
> 10
Âge
16-50
17
18
22
Alter
Zu niedrig
Zu hoch
Zu niedrig
Zu hoch
<=30
5.0-16.90
17.0-22.9
23.0-27.9
28.0-50
5.0-19.9
20.0-29.9
30.0-34.9
35.0-50.0
>30
5.0-17.9
18.0-24.9
25.0-29.9
30.0-50.0
5.0-21.9
22.0-31.9
32.0-36.9
37.0-50.0
Alter
Zu niedrig
Zu hoch
Zu niedrig
Zu hoch
<=30
66.0-54.7
54.6-51.6
51.5-47.8
47.7-13.8
66.0-58.1
58.0-55.0
54.9-51.9
51.8-13.8
>30
66.0-51.6
51.5-48.1
48.0-44.7
44.6-13.8
66.0-55.4
55.3-52.3
52.2-49.2
49.1-13.8
23
D JC-437 BODY MONITOR
c) Körpermuskelmasseanteil
Alter
16-50
> 31
> 38
>8
> 10
Alter
16-50
25
Edad
Mujer
Varón
Delgadez
Delgadez
<=30
5.0-16.90
17.0-22.9
23.0-27.9
28.0-50
5.0-19.9
20.0-29.9
30.0-34.9
35.0-50.0
>30
5.0-17.9
18.0-24.9
25.0-29.9
30.0-50.0
5.0-21.9
22.0-31.9
32.0-36.9
37.0-50.0
Edad
Mujer
Varón
Delgadez
Delgadez
<=30
66.0-54.7
54.6-51.6
51.5-47.8
47.7-13.8
66.0-58.1
58.0-55.0
54.9-51.9
51.8-13.8
>30
66.0-51.6
51.5-48.1
48.0-44.7
44.6-13.8
66.0-55.4
55.3-52.3
52.2-49.2
49.1-13.8
Alter
16-50
30
> 31
> 38
JC-437 BODY MONITOR E
d) Intervalo de masa ósea
Alter
16-50
>8
> 10
P JC-437 BODY MONITOR
35
Idade
Homem
Obesa
Magra
Obesa
<=30
5.0-16.90
17.0-22.9
23.0-27.9
28.0-50
5.0-19.9
20.0-29.9
30.0-34.9
35.0-50.0
>30
5.0-17.9
18.0-24.9
25.0-29.9
30.0-50.0
5.0-21.9
22.0-31.9
32.0-36.9
37.0-50.0
Idade
Magra
Obesa
<=30
66.0-54.7
54.6-51.6
51.5-47.8
47.7-13.8
66.0-58.1
58.0-55.0
54.9-51.9
51.8-13.8
>30
66.0-51.6
51.5-48.1
48.0-44.7
44.6-13.8
66.0-55.4
55.3-52.3
52.2-49.2
49.1-13.8
Idade
16-50
Homem
Saudável
Saudável
> 31
> 38
Idade
16-50
Homem
Saudável
Saudável
>8
> 10
BG JC-437 ВЕЗНА ЗА КОНТРОЛ НА ТЯЛОТО
JC-437 ВЕЗНА ЗА КОНТРОЛ НА ТЯЛОТО
ВАРИРАНЕ НА СЪОТНОШЕНИЕТО НА МАЗНИНИ В ТЕЧЕНИЕ НА ДЕНЯ
Нивото на хидратиране на тялото, начинът на живот и всекидневните навици могат да повлияят върху
измерването на съотношението на телесните мазнини. Измерване, извършено в първите часове на деня,
ще изчисли по-високо съотношение на мазнини, тъй като тялото е склонно да се дехидратира след дългата
нощ, прекарана в сън. За по-точно изчисление
и за да можете да съпоставяте различните измервания, ви препоръчваме да използвате уреда в един и
същ час на деня, както и при еднакви условия. Затова преди да преминете към измерването, е важно да
не забравяте, че:
- след като сте се изкъпали, съотношението може да бъде по-ниско
- след хранене или пиене съотношението може да бъде по-високо
- по време на менструалния цикъл на жената изчисленията може да не са точни
-съотношението на вода в нашия организъм може да намалее след период на болест или след тежка
физическа дейност: тези обстоятелства в действителност водят до по-силно изпотяване в сравнение с
нормалните условия.
КАКВО ПРРЕДСТАВЛЯВА СЪОТНОШЕНИЕТО НА ВОДА В ТЯЛОТО?
Съотношението на водата, налична в човешкото тяла отговаря на количеството течности, изразено
в проценти, в сравнение с общото тегло на индивида и се изчислява въз основа на специална научна
формула, използвана също и от специалистите диетолози. Важно е да се знае, че водата в нашия организъм
изпълнява основна функция, налична е във всяка тъкан и всеки орган: нашето тяло е съставено от около
50-65% вода. Благодарение на тази везна, е възможно да се контролира съотношението на вода, което е от
основно значение за правилното функциониране на нашия организъм. Стойностите в проценти на водата,
налична в тялото на даден индивид, са следните:
ЖЕНИ от 45-60%
МЪЖЕ от 50-65%
ВАРИРАНЕ НА СЪОТНОШЕНИЕТО НА ВОДА В ТЕЧЕНИЕ НА ДЕНЯ
За да получите надеждно измерване, ви препоръчваме да измервате съотношението на вода вечер (преди
вечеря); в този интервал на деня нивата на хидратация са по-равномерни. Все пак, с цел да можете
да съпоставяте различните измервания, винаги е препоръчително да спазвате определените часове.
Съотношението на водата е склонно да бъде по-ниско, ако се измерва сутрин, това е така, защото тялото
се обезводнява по време на сън, но най-вече, защото течностите през нощта са склонни да се събират в
торса (докато през деня се разпределят отново равномерно в тялото, благодарение на силата на земното
притегляне). Факторите, които често променят съотношението на водата, са: сънят, хранене и/или пиене,
физическа активност, къпане, приемане на лекарства, физическо състояние и уриниране.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МУСКУЛНАТА МАСА
Като мускулна маса се определя общият обем на мускулатурата в човешкото тяло. Мускулната система е
комбинация от тъкани, която прави възможна двигателната дейност на индивида, както и преминаването
на вътрешните органични вещества, като например кръвта и храната. Контролът на мускулната маса е
особено важен за хора, които имат проблеми с теглото си и с мазнините. Тъй като тялото се нуждае от
38
JC-437 ВЕЗНА ЗА КОНТРОЛ НА ТЯЛОТО BG
мускулите, за да раздробява „възглавничките” от мазнина, намаляването на теглото може да даде трайни
положителни резултати, ако е придружено от подсилване на мускулатурата.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КОСТНАТА МАСА
Костната тъкан се характеризира със значителна трайност и издръжливост. Костната тъкан образува
костите, които съставят скелета на прешлените, като изпълняват функцията на поддържане на тялото,
на предпазване на жизненоважните органи (като например гръдния кош) и прави възможни, заедно с
мускулите, двигателните дейности. Докато костната структура не се поддава лесно на промени, които
могат да се установяват краткосрочно, е важно да развивате и поддържате вашите кости здрави, като
следвате уравновесено хранене и практикувате много движение.
ВАЖНИ ПРАВИЛА ЗА СИГУРНОСТ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Стойностите, които се измерват от този апарат за следене на телесните мазнини, са приблизителни и
не бива по никаква причина да заместват мнението на лекаря. Не забравяйте: саморъчно измерване
означава контрол, а не диагноза или лечение. Необичайни стойности трябва да бъдат винаги обсъждани
с личния лекар. При никакви обстоятелства не трябва да променяте дозировките на каквото и да е
лекарство, предписано от личния лекар.
Везната не бива да бъде използвана от:
-хора с пейсмейкър или каквото и да е вътрешно устройство, слабият електрически сигнал би могъл да
наруши правилното функциониране на устройството
- хора, страдащи от едема, остеопороза и с висока температура
- хора на диализа
- в случай на приемане на лекарства за сърдечносъдови проблеми
- бременни жени
- атлети, които практикуват повече от 10 часа на интензивна тренировка на седмица
- тези, които имат сърдечен ритъм, в спокойно състояние, равен или по-нисък от 60 удара в минута.
Използвайте везната само за целите, описани в настоящото ръководства за употреба и само за домашна
употреба. Всеки друг вид употреба ще се счита за неподходящ и поради това - за опасен. Преди употреба
проверете дали уредът изглежда цялостен без видими повреди. Ако се съмнявате, не използвайте
уреда и се свържете със специализиран технически сервиз. Не се опитвайте да ремонтирате уреда
сами, а се обръщайте винаги към специализиран технически сервиз. За да избегнете интерференция, ви
препоръчваме да използвате уреда далеч от оборудване със силно магнитно поле. Никога не поставяйте
везната върху мокри или хлъзгави повърхности. Никога не потапяйте уреда във вода и не го оставяйте
на влажни места. Винаги оставяйте уреда далеч от източници на топлина, от слънчеви лъчи, от режещи
предмети и други подобни. Когато уредът не се използва за продължителен период, е препоръчително
да извадите батерията, тъй като евентуално изтичане на течност би могло да го повреди. Освен това,
тъй като качеството на батериите варира за различните модели, гаранцията на уреда не покрива щетите,
предизвикани от възможно изтичане на течност.
Никога не оставяйте уреда без надзор в присъствието на деца и го прибирайте винаги на място, далеч от
техния обсег.
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
Почиствайте платформата на везната, като използвате мека кърпа. Възможно е да използвате и кърпа,
39
BG JC-437 ВЕЗНА ЗА КОНТРОЛ НА ТЯЛОТО
леко навлажнена с вода. Не използвайте химични или абразивни вещества. След като сте почистили
платформата преди да започнете измерване, се уверете, че тя е добре подсушена. Мокра или влажна
повърхност може да стане хлъзгава. Поставяйте везната винаги върху стабилна и равна повърхност.
Избягвайте килими и подобни на тях материали. Избягвайте да скачате върху везната, да я изпускате и
да я подлагате на силни удари. Факт е, че вътрешните механизми са много деликатни и прецизни, поради
което биха могли да се увредят лесно. Избягвайте да излагате уреда на електромагнитни вълни, които
биха могли да причинят загуба на данните в паметта. Продавачът не носи отговорност в случай на загуба
на запаметените данни във везната. Забележка: Всички указания и фигури се основават на най-новите
налични данни към момента на отпечатване на ръководството и може да бъдат променяни.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Тази везна не може да се използва за определянето на теглото на предмети или вещества при търговски
операции, за производството на лекарства, за изчисляване на налози, тарифи, такси, премии, изменения,
възнаграждения, дългове или данъци от подобен тип, определяни в зависимост от теглото. Тази везна BFW
може да се използва за следене на собственото телесно тегло, на съотношенията на мазнини и вода, като
не може да се използва за поставяне на диагнози или медицински лечения. Стойности, които ви се струват
необичайни или извън нормата, трябва да бъдат обсъждани винаги с личния лекар.
За да се избегнат рискове за ползвателя на този уред, при никакви обстоятелства не бива да се
променят дозите на които и да са лекарства или терапии, предписани от личния лекар, въз основа на
данните, измерени от този уред.
Функции
Капацитет: 180 кг
Разделение: 0,1 кг
Мерна единица: кг / фунта
Дисплей: REVERSE
Батерия: 4xAAA
Брой потребители: 10
Възрастова група: 10~85
Режим на измерване на атлети
Идентификация на потребителя: Идентифицира потребителя автоматично въз основа на последно
измереното тегло
Функция за измерване на телесни мазнини, вода, мускулна маса и костна маса
Индикация на степента на мазнините
Автоматично включване или натиснете
Функция за автоматично изключване
Използване на бутоните
Бутон SET: Натиснете, за да изберете режима и да потвърдите
При задаване на стойностите, за движение използвайте бутоните със стрелка.
40
JC-437 ВЕЗНА ЗА КОНТРОЛ НА ТЯЛОТО BG
LCD дисплей
1 - Мъж/жена
2 - % вода
3 - Памет за код на потребителя
4 - % мускули
5 - Мерна единица за тегло
6 - Кости
7 - Индикация за мазнини
8 - Възраст
9 - Стойност в проценти
10 - % мазнини
11 - Мерна единица за височина
Експлоатация на уреда
Отворете отделението за батерии и поставете 4 батерии AAA, като спазвате посоченото разположение на
полюсите.
Поставете везната върху равна и стабилна повърхност (килимите не са препоръчителни). Тази везна се
включва при натиск. За измерване на теглото, стъпете върху везната с двата крака.
Ако желаете да промените мерната единица (възможност за избор между kg-фунт-st), натиснете бутона
Unit (който се намира от задната страна на везната).
Щом теглото остане изписано на дисплея, везната се изключва след 10 секунди.
Функции контрол на тялото
Натиснете бутона SET, за да започнете въвеждането на данните на потребителя.
Редът за въвеждане на данните е следният: номер на потребителя; пол ; възраст ; височина.
След въвеждането на данните, дисплеят се връща на показание “0.0kg”
41
BG JC-437 ВЕЗНА ЗА КОНТРОЛ НА ТЯЛОТО
Въвеждане на номера на потребителя :
Въвеждане на пол и «спортист»
(мъж или жена, мъж спортист или жена спортистка
Възраст : от 10 до 85 години
Височина : от 60 до 220 cm
Щом въведете данните, настройте везната в режим отчитане на теглото и стъпете върху нея, за да се
претеглите. Когато показанието за теглото се стабилизира на дисплея, в долната му част се появяват
данните за контрола на телесните мазнини, водата, мускулите и костите за съответния потребител (както
е показано на фигурата по-долу).
Съобщения за грешка
“----” : Появява се на дисплея, когато везната е претоварена
“LO” : Появява се на дисплея, когато се налага смяна на батерията
“Err” : Появява се на дисплея, когато измерването не е извършено правилно
42
JC-437 ВЕЗНА ЗА КОНТРОЛ НА ТЯЛОТО BG
“Err” : Появява се на дисплея ако отчетеното процентно съдържание на телесни мазнини е под 5%, както и
когато е над 50%.
Друго
Преди да стъпите върху везната за измерване на процентното съдържание на мазнини и вода, винаги
събувайте обувките и чорапите си
Уверете се, че везната и краката са чисти, за да може да извършите правилно измерване.
За гарантиране на правилно измерване, препоръчваме измерванията да се извършват винаги в определени
часове на деня (напр. 19:00 – 21:00)
Диапазон на телесни мазнини, вода, мускули и кости
a) Съотношение на телесните мазнини (%)
Възраст
Жена
Мъж
Прекалено слаб
Здрав
Наднормено тегло Затлъстяване Прекалено слаб
Здрав
<=30
5.0-16.90
17.0-22.9
23.0-27.9
28.0-50
5.0-19.9
20.0-29.9
30.0-34.9
35.0-50.0
>30
5.0-17.9
18.0-24.9
25.0-29.9
30.0-50.0
5.0-21.9
22.0-31.9
32.0-36.9
37.0-50.0
b) Съотношение на съдържанието на вода в тялото
Възраст
Жена
Наднормено тегло Затлъстяване
Мъж
Прекалено слаб
Здрав
Наднормено тегло Затлъстяване Прекалено слаб
Здрав
Наднормено тегло Затлъстяване
<=30
66.0-54.7
54.6-51.6
51.5-47.8
47.7-13.8
66.0-58.1
58.0-55.0
54.9-51.9
51.8-13.8
>30
66.0-51.6
51.5-48.1
48.0-44.7
44.6-13.8
66.0-55.4
55.3-52.3
52.2-49.2
49.1-13.8
c) Съотношение на мускулна маса в тялото
Възраст
16-50
Жена
Мъж
Здрав
Здрав
> 31
> 38
Жена
Мъж
Здрав
Здрав
>8
> 10
d) Съотношение на костна маса
Възраст
16-50
43
BG JC-437 ВЕЗНА ЗА КОНТРОЛ НА ТЯЛОТО
Този артикул е проектиран и произведен в съответствие с всички приложими европейски
директиви.
ИЗХВЪРЛЯНЕ
В края на полезния си живот уредът, включително и неговите свалящи се части и принадлежности, не
бива да бъде изхвърлян заедно с битовите отпадъци, а в съответствие с европейската директива 2002/96/
EО. Тъй като е необходимо да се третира отделно от домакинските отпадъци, той трябва да бъде занесен
в център за разделно събиране на електрически и електронни уреди, или да бъде върнат на търговския
представител при закупуването на нов уред от същия тип. В случай на неспазване на тези разпоредби се
предвиждат строги санкции.
Използваните за този уред батерии трябва да бъдат изхвърляни в съответните пунктове за събиране
в края на техния полезен живот.
ЗАБЕЛЕЖКА: Всички указания и изображения се базират на най-скорошната информация, налична към
момента на отпечатване на ръководството и могат да подлежат на промени.
44
47
48
<=30
>30
5.0-16.90
17.0-22.9
5.0-17.9
18.0-24.9
Obez
Obez
23.0-27.9
28.0-50
5.0-19.9
20.0-29.9
30.0-34.9
35.0-50.0
25.0-29.9
30.0-50.0
5.0-21.9
22.0-31.9
32.0-36.9
37.0-50.0
49
<=30
>30
66.0-54.7
54.6-51.6
66.0-51.6
51.5-48.1
Obez
Obez
51.5-47.8
47.7-13.8
66.0-58.1
58.0-55.0
54.9-51.9
51.8-13.8
48.0-44.7
44.6-13.8
66.0-55.4
55.3-52.3
52.2-49.2
49.1-13.8
> 31
> 38
Bărbat
>8
> 10
d) Intervalul masei osoase
50
54
Nő
Férfi
Sovány
Kövér
Sovány
Kövér
<=30
5.0-16.90
17.0-22.9
23.0-27.9
28.0-50
5.0-19.9
20.0-29.9
30.0-34.9
35.0-50.0
>30
5.0-17.9
18.0-24.9
25.0-29.9
30.0-50.0
5.0-21.9
22.0-31.9
32.0-36.9
37.0-50.0
55
Nő
Férfi
Sovány
Kövér
Sovány
Kövér
<=30
66.0-54.7
54.6-51.6
51.5-47.8
47.7-13.8
66.0-58.1
58.0-55.0
54.9-51.9
51.8-13.8
>30
66.0-51.6
51.5-48.1
48.0-44.7
44.6-13.8
66.0-55.4
55.3-52.3
52.2-49.2
49.1-13.8
Nő
Férfi
> 31
> 38
Nő
Férfi
>8
> 10
56
GARANZIE
The warranty does not cover damage caused by accidental breakage, transportation, incorrect maintenance or
cleaning, misuse, tampering or repairs carried out by non authorised third parties. The following is also excluded:
damage caused by incorrect product installation, and damage caused by wear and tear, obviously including parts
subject to wear and tear. In order to obtain the replacement/repair of products under warranty in cases other
than those mentioned above, but which are instead caused by manufacturing defects, please contact your
local importer/distributer. Goods that are not held to be in good condition because of the aforesaid causes must
be accompanied by this certificate, duly filled-in, as well as a receipt for the goods (invoices and transport
documents) and purchasing documentation.
Please keep the original packaging of the product.
F: CARTE DE GARANTIE
Joycare S.p.A. sociétaire unique, offre 3 année de garantie dès la date d’achat. Ne sont pas couverts par la
garantie les dommages causés par la casse accidentelle, les dommages dus au transport, par une mauvaise
manutention, usage, nettoyage ou une négligence, par altérations ou réparations effectuées par des personnes
non autorisées. Sont également exclus les dommages dérivants d’une installation incorrecte du produit et les
dommages consécutifs à l’usure des parties, naturellement sujettes à l’usure. Pour obtenir le remplacement/la
réparation du produit sous garantie, dans les cas non prévus ci dessus, mais pour défauts de fabrication, nous
vous invitons à contacter l’importateur/distributeur local. La marchandise considérée déficiente pour les raisons
évoquées plus haut, doit être accompagnée du présent certificat dûment complété, de la preuve d’achat des
marchandises (facture et dut), et du document d’achat.
Nous vous recommandons de conserver l’emballage d’origine du produit.
D: WORTLAUT DER GEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG FÜR DAS AUSLAND
Die Joycare S.p.A. mit einem einzigen Gesellschafter bietet eine Gewährleistung von 3 Jahren ab dem
Kaufdatum. Durch die Garantie werden keine Schäden abgedeckt, die durch Unfälle, Transporte, unsachgemäße
Wartung und Reinigung, unsachgemäße Handhabung der Waren oder Wartungsarbeiten bzw. Reparaturen, die
durch unautorisierte Dritte verursacht werden. Außerdem sind Schäden auszuschließen, die sich aus einer
unsachgemäßen Installation des Produkts ergeben sowie Gebrauchsfolgeschäden und die Bestandteile, die für
den Gebrauch gedacht sind.
Damit das Produkt im Rahmen der Garantie ersetzt/repariert werden kann, wenden Sie sich in anderen Fällen
als den oben genannten (d.h., bei Fabrikationsfehlern) an den örtlichen Händler oder Importeur. Wird die Ware
aus den oben genannten Gründen für schadhaft befunden, so ist der Rücksendung Folgendes beizulegen: das
beiliegende, ausgefüllte Formular, der Kaufbeleg für die Ware (Rechnung) sowie die Kaufquittung.
Es wird empfohlen, die Originalverpackung des Produkts aufzubewahren.
E: CERTIFICADO DE GARANTIA
Joycare S.p.A. socio único ofrece 3 años de garantía a partir de la flecha de adquisición. La garantía no cubre los
daños causados por una ruptura accidental, por el transporte, por un mantenimiento y una limpieza incorrectos,
por incapacidad en el uso profesional al que se destinan los bienes, y por las violaciones o reparaciones efectuadas
por terceros no autorizados. Se excluyen además los daños derivados de una instalación incorrecta del producto,
los daños derivados del desgaste y, naturalmente, las partes desgastadas. Para obtener la sustitución/reparación
del producto en garantía en los casos no previstos anteriormente sino por defecto de fabricación, se invita a
contactar el importador/distribuidor local. La mercancía considerada no eficiente por las causas mencionadas
58
59
60
61
NOTE
62
NOTE
63
REV.00-JAN2011
JOYCARE S.p.A. socio unico
Sede legale: via Fabio Massimo, 45 - Roma - Italy
e-mail: [email protected] - www.joycare.it
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Bulgarian were displayed