Panasonic SC-NE3, SC-NE5, SCNE5EG, SCNE3EG Operativní instrukce

Panasonic SC-NE3, SC-NE5, SCNE5EG, SCNE3EG Operativní instrukce
VQC9399_mst.fm
1 ページ
2013年1月15日 火曜日 午後6時57分
Wireless Speaker System
Model No. SC-NE5
SC-NE3
VQC9399
Wi-Fi® connection guide
TM
Yes
Which model do you use?
iOS device*1, Android device
or Mac/PC
SC-NE5
SC-NE5/
SC-NE3
Yes
*2
No
Blinks in blue
SC-NE3
6
7
Using AirPlay
“Wi-Fi”
VQC9399_pol.fm
1 ページ
2013年1月16日 水曜日 午前11時39分
Nr Modelu SC-NE5
SC-NE3
Tak
SC-NE5
SC-NE5/
SC-NE3
SC-NE3
Tak
Nie
Mruga na
niebiesko
*2
Włącz
“Wi-Fi”
1 ページ
2013年1月16日 水曜日 午前11時37分
Zahájit nastavení bezdrátové sítě
Příprava
Bezdrátový reproduktorový systém
1 Umístěte reproduktory SC-NE5/SC-NE3 blíže ke směrovači bezdrátové sítě.
2 Zapněte tento systém.
3 Podle tabulky níže vyberte metodu nastavení sítě.
Model č. SC-NE5
SC-NE3
≥ Pokud chcete provést bezdrátové nastavení s vaším počítačem MAC/PC nebo chcete použít pokročilé
nastavení, postupuje podle [SC-NE5] “Způsob 4” nebo [SC-NE3] “Způsob 3” návodu k obsluze.
Průvodce připojením sítě Wi-Fi®
Podporuje váš bezdrátový směrovač sítě technologii
WPS (Wi-Fi Protected SetupTM)?
Do reproduktorů SC-NE5/SC-NE3 můžete bezdrátově streamovat hudbu ze zařízení s
operačním systémem iOS nebo AndroidTM, nebo počítače Mac/PC. Chcete-li použít tuto
funkci streamování hudby, je nutné přidat reproduktory SC-NE5/SC-NE3 do stejné
bezdrátové sítě 2,4 GHz jako kompatibilní zařízení přes bezdrátový směrovač sítě
(přístupový bod).
Ano
Ne / Nevím
Jaký model používáte?
Zařízení s operačním systémem Bezdrátový směrovač
sítě
iOS*1, Android
nebo počítač Mac/PC
SC-NE5
SC-NE5/
SC-NE3
Používáte zařízení iPod touch/iPhone/iPad?
Je systém iOS ve verzi 5.0 nebo novější?
*1: Informace o kompatibilitě naleznete v návodu k obsluze.
Snímky obrazovek použité v tomto listu: iPhone 4S, iOS 6.0.1
Ano
Připojení pomocí tlačítka WPS
Připojení pomocí doku iPod (pouze SC-NE5)
a držte tlačítko [s WPS]
1 Stiskněte
na jednotce reproduktoru déle než
Následující vysvětlení jsou založena na přístroji iPhone.
3 sekundy.
jakákoliv zařízení
1 Odpojte
připojená k jednotce CD.
směrovači bezdrátové sítě
2 Na
stiskněte tlačítko WPS.
[sNETWORK SETUP] na
jednotce CD po dobu delší než 3
sekundy.
iPhone k jednotce CD.
3 Připojte
Vyberte jedno z následujících
připojení.
iPod touch/iPhone kompatibilní s
konektorem Lightning:
*
2
Ne
Připojení pomocí aplikace smartphonu
zařízení iPhone a
4 Odemkněte
poté stiskněte a podržte
zařízení iPhone k vaší
2 Připojte
domácí bezdrátové síti.
Bliká modře
SC-NE3
zařízení iPhone se zobrazí
5 Na
zpráva. Povolte v zařízení iPhone
sdílení nastavení bezdrátové sítě.
Nastavení bude dokončeno po
zobrazení hodnoty “SUCCESS” a
ukazatel se rozsvítí modře.
∫ Poznámka pro verzi iOS
Po kroku 2
1 Zadejte heslo pro domácí
bezdrátovou síť, ke které za
zařízení iOS připojeno.
Nastavení bezdrátové sítě lze provést 2 Po zobrazení pokynu pro připojení
pomocí aplikace “Panasonic Stereo
zařízení s operačním systémem
System Network Setup” (zdarma).
iOS k tomuto zařízení, ukončete
Pokud používáte zařízení se
aplikaci stisknutím tlačítka pro
systémem Android, stáhněte si
návrat na úvodní obrazovku.
3 Na obrazovce výběru Wi-Fi sítě v
příslušnou aplikaci z webu Google
“Settings” vyberte “00 Setup _ _ _
PlayTM Store. Pokud používáte iPod
_ _ _”.
touch/iPhone/iPad, stáhněte si ji z
webu App Store.
Příprava
≥ Připojte smartphone k domácí
bezdrátové síti.
≥ Zkontrolujte heslo pro domácí
bezdrátovou síť.
4 Poté, co se zobrazí zpráva o
dokončení připojení k tomuto
systému, restartujte aplikaci.
dálkovém ovládání
1 Na
opakovaným stiskem tlačítka
iPod touch/iPhone/iPad se
systémem iOS verze 5.0 nebo
novějším:
Nastavení bude dokončeno po
6 zobrazení
hodnoty “SUCCESS” a
ukazatel na jednotce reproduktoru
se rozsvítí modře.
Svítí modře
*2 : Označení se může lišit.
Pro opuštění stiskněte na
7 dálkovém
ovládání tlačítko [OK].
opuštění stiskněte na
3 Pro
dálkovém ovládání tlačítko [OK].
[SETUP] zvolte “NET SETUP” a
poté stiskněte [OK].
Spusťte ve smartphonu aplikaci
2 “Panasonic
Stereo System
5 Poté, co se zobrazí zpráva o
dokončení nastavení Wi-Fi na
tomto systému, ukončete aplikaci
a poté zkontrolujte funkci AirPlay
atd.
Network Setup” a postupujte
podle pokynů.
Vyhrazený kabel dodávaný se zařízením
iOS
Používání funkce AirPlay
1 Připojte zařízení iPhone k vaší domácí bezdrátové síti.
Následující vysvětlení jsou založena na přístroji
iPhone.
Příprava
≥ Zapněte tento systém.
“Settings”
Zapněte jej
“Wi-Fi”
Název vaší
bezdrátové domácí
sítě (SSID)*3
*3: Můžete být požádáni o zadání hesla. Zadejte heslo pro vaši domácí bezdrátovou síť.
2 Vyberte možnost “Panasonic NE5 (NE3) _ _ _ _ _ _” na ikoně AirPlay
a spusťte přehrávání.
“Panasonic NE5 (NE3) _ _ _ _ _ _”
“Music”
Dojde k zahájení
přehrávání.
(přehrávání začne s
mírným zpožděním)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Czech were displayed