gemm - Joie
0+/1 (0–18kg)
Instruction Manual
Manual de Instruções
Manual de instrucciones
Manuel d’instructions
Bedienungsanleitung
Handleiding
Libretto di istruzioni
Návod k použití
Instrukcja obsługi
사용 설명서
3
4
5
6
7
8
9
2
1
1
1
2
2
3
1
3
2
4
1
1
1
2
14
10
2
1
1
11
2
3
12
15
2
1
13
1
2
3
16
17
2
1
4
1
3
19
21
5
22
23
24
25
26
27
18
2
20
6
7
28
29
34
30
31
36
32
33
37
35
8
42
43
44
45
38
1
2
3
39
1
40
41
2
1
9
10
Contents
19
20
11
5
14
18
10
3
17
17
17
17
18
19
9
4
8
15
17
16
21
20
6
7
11
13
19
12
20
12
Installation
Mode
0+/1
1
9 - 18kg
1 year
to
4 years
13
14
13
-1
13
-2
Note
-1&
14
- 2 Vehicle belt slot
14
8
- 1
Webbing adjuster
15
8
-1
Webbing adjuster
16
Forward Reclining Angle Adjustment
-2
8
-1
Webbing adjuster
17
18
Note
8
-1
Webbing adjuster
19
20
21
11
14
18
10
9
8
15
17
16
21
20
7
13
19
12
20
22
23
Installation Modes
Grupo
0+/1
1
9 a 18 kg
1a4
24
13
-1
13
-2
-1&
14
14
8
- 1
8
-1
25
26
-2
Nota
Nota
!
8
-1
27
28
8
-1
29
30
39
40
31
18
3
37 37
37
37
38
39
5
9
4
8
21
6
15
17
16
20
7
11
12
13
19
20
32
33
0+/1
1
9 a 18 kg
Instrucciones
34
13
-1
13
-2
-1&
14
14
Cinta de ajuste
8
-1
35
36
Nota
8 -1
37
38
Nota
8 -1
Cinta de ajuste
39
40
FR Félicitations !
47 47
47
47
48
49
49
50
Urgence
41
14
2
3
5
18
10
9
4
8
21
15
17
16
20
6
7
11
13
19
12
20
42
43
0+/1
1
9 - 18 kg
retenir l’enfant
44
13
-1
13
-2
Note
-1/
14
- 2 Fente pour ceinture de véhicule
14
45
46
1 - 4 ans
-2
8 - 1
47
48
Note
8
-1
49
50
Produktinformationen
57 57
57
57
58
59
59
60
Notfall
1
2
14
5
18
10
3
9
4
8
21
15
17
16
20
6
7
11
13
19
12
20
51
52
53
0+/1
1
Montagemodus
weniger
als
18 kg
9 - 18 kg
54
13
13
14
-1/
14
-2
55
56
!
8
-1
57
58
59
60
67 67
67
67
68
69
69
70
Noodsituatie
14
1
2
18
10
3
5
9
4
8
15
17
16
21
20
6
7
11
13
19
12
20
61
62
minder
dan
18 kg
0+/1
Stoelstand
Instructies
minder
dan
4 jaar
Nodig voor
0-6
maanden
1. Voertuigstoelen met 2-punt voertuigriemen.
63
1
9 - 18 kg
1 jaar
tot
4 jaar
2.
Installatiezorgen
minder dan 4 jaar
Stoelstand
64
Gebruik van binnenkussens
8
-1
13
-1
13
-2
Voertuig tailleriem
-1/
14
- 2 Voertuig riemgleuf
14
Uw kind veilig vastzetten in de autostoel
65
66
8
-1
67
68
Opmerking
8
-1
69
70
IT
71
77 77
77
77
78
79
79
80
1
2
5
14
18
10
3
9
4
15
8
21
17
16
20
6
7
11
13
19
12
20
72
73
0+/1
1
meno di
18kg
9 - 18kg
Da 1 a
4 anni
74
Nota
13
13
14
-1
-2
-1/
14
75
76
8
-1
77
78
Nota
79
80
CZ Blahopřejeme!
Informace o výrobku
Zakoupili jste si vysoce kvalitní plně oficiálně certifikovanou bezpečnostní dětskou autosedačku.
Tento výrobek je vhodný k použití pro děti do váhy 18 kg (přibližně do 4 let věku). Pročtěte si
prosím pozorně tento návod k použití a důsledně se řiďte jednotlivými kroky instalace. To je jediný
způsob, jak v případě dopravní nehody ochránit vaše dítě před zraněním nebo dokonce smrtí a
umožnit vašemu dítěti pohodlí při používání tohoto výrobku.
Tento návod k použití prosím uchovejte pro budoucí použití.
Navštivte naše stránky joiebaby.com, ze kterých můžete stáhnout návody a kde naleznete více
úžasných produktů Joie!
Proveďte prosím následující kontrolu
Přesvědčte se o tom, že vaše vozidlo je vybaveno tříbodovým zatahovacím bezpečnostním pásem.
Bezpečností pásy se mohou lišit konstrukcí a délkou v závislosti na výrobci, datu výroby a typu
vozidla. Tato dětská autosedačka je vhodná k použití pouze ve vozidlech, která jsou vybavena
tříbodovým zatahovacím bezpečnostním pásem a jsou schválena podle Evropského předpisu číslo
16 a ostatních ekvivalentních norem.
Ponechte prosím návod k použití v dolním skladovacím prostoru, který je umístěn v základně
dětské autosedačky, neboť ho můžete potřebovat v budoucnosti.
Obsah
Důležitá upozornění
Instalační režim Důležitá opatření pro instalaci
83
84
84
Dříve, než začnete tento výrobek používat, přečtěte si pozorně všechny pokyny. Pokud máte ještě další otázky, obraťte
se přímo na prodejce.
Tento výrobek představuje „univerzální“ bezpečnostní upoutání dítěte. Bylo řádně schváleno podle Evropského nařízení
č. 44 a odpovídajícího dodatku č. 04 pro všeobecné použití ve vozidlech, a hodí se pro většinu automobilových sedadel,
i když mé úplně pro všechna.
VýrobekAutosedačka
Vhodné pro
Děti o váze až 18 kg (tedy pro děti přibližně do 4 let věku)
Hmotnostní skupina
Skupina 0+/1
Materiály
Plastické hmoty, kov, textilní vlákna
Číslo patentu
Patent v řízení
Vyrobeno v Číně
Název značkyJoie
Internetová stránkawww.joiebaby.com
Výrobce
Joie Children's Products (UK) Limited
Seznam součástek
Mezi měkké součásti autosedačky patří polstrování sedadla, kryt ramenního pásu, polstrovaný středový výstupek,
opěrka hlavy, a podpěra těla dítěte. Přesvědčte se prosím, že žádné součástky nechybějí. Pokud některá součástka
chybí, obraťs se na společnost Joie. Přesvědčte se prosím, že jsou všechny části správně smontované.
1 Polstrování sedačky
2 Otvor pro vedení ramenního
pásu
3 Přezky remenních pásů
4Spona
5 Středový polštářek
6 Nastavovací pás
7 Polohovací rukojeť
Instalace proti směru jízdy
Pro děti o váze až 18 kg / skupina 0+/1
84
Správná poloha ramenního pásu
85
Využití vnitřních polštářků
85
Úprava úhlu záklonu
85
Instalace proti směru jízdy 86
Bezpečné usazení dítěte v autosedačce
86
Instalace ve směru jízdy vozidla
Pro děti o váze 9 až 18 kg / skupina 1
Úprava úhlu předklonu
Správná poloha ramenního pásu
Úprava výšky ramenního pásu Instalace ve směru jízdy vozidla
Bezpečné usazení vašeho dítěte v autosedačce
87 87
87
87
88
89
Péče o výrobek a jeho údržba Montáž měkkých součástí
Naléhavé situace
89
90
8 Přední otvor pro vedení
bezpečnostního pásu vozidla
9 Kryt ramenního pásu
10 Zamykací mechanismus
11 Podpěrka hlavy
12 Otvor v podpěrce hlavy
13 Podpěrka těla dítěte
14 Skelet sedačky
15 Zadní otvory pro vedení
ramenních pásů vozidla
14
1
2
18
10
3
5
16 Zadní kryt
17 Upevňovač textilního potahu
18 Přední otvor pro vedení
ramenního pásu vozidla
19 Prostor pro uložení návodu k
použití
20 Základna
21 Zadní otvor pro vedení
bederního pásu vozidla
9
4
8
15
17
16
21
20
6
7
11
13
19
12
20
V případě mimořádné situace nebo dopravní nehody je mimořádně důležité, aby vaše dítě okamžitě obdrželo
první pomoc a lékařské ošetření.
81
82
Důležitá upozornění
! Žádná automobilová sedačka nemůže zaručit úplnou ochranu před zraněním v případě dopravní nehody. Nicméně
správné používání této automobilové sedačky umožňuje snížit nebezpečí vážného zranění nebo dokonce smrti
vašeho dítěte.
! Nikdy nenechávejte své dítě v autosedačce bez dozoru.
! Tato automobilová sedačka je určena pouze pro děti o váze do 18 kg (tedy přibližně do věku 4 let).
! Nikdy nepoužívejte ani nainstalujte tuto autosedačku, dokud si nepřečtete pokyny v tomto návodu a v uživatelské
příručce k vašemu vozidlu a neporozumíte jim.
! Instalace nebo používání této automobilové sedačky bez přečtení si a dodržení pokynů a důležitých upozornění v
tomto návodu může uvést vaše dítě v nebezpečí zranění nebo smrti.
! Neprovádějte na této autosedačce žádné úpravy ani ji nepoužívejte se součástkami jiných výrobců.
! NELIKVIDUJTE zadní kryt, neboť je nutné jej připevnit k sedadlu vozu před použitím v režimu otočeném ve směru
jízdy vpřed.
! Tuto automobilovou sedačku nepoužívejte, pokud obsahuje poškozené součástky nebo některá součástka chybí.
! Nepoužívejte pro své dítě ošacení přílišné velikosti, neboť to by mohlo mít za následek skutečnost, že dítě nebude
řádně a bezpečně upoutáno ramenním a středovým pásem.
! Tuto autosedačku nenechávejte ve svém vozidle odpoutanou a nezajištěnou, poněvadž nezajištěná automobilová
sedačka se může posouvat a jinak pohybovat a v případě prudkého zabočení, náhlého zastavení nebo srážky může
zranit cestující.
! Tuto autosedačku neumisťujte na sedadla automobilu s aktivovanými předními airbagy, pokud budete dítě usazovat
čelem dozadu.
! Nikdy nepoužívejte použitou autosedačku ani autosedačku, jejíž historii neznáte, protože by mohla mít strukturální
poškození, které by ohrozilo bezpečnost vašeho dítěte.
! Nikdy nepoužívejte provazy nebo jiné náhražky k upoutání autosedačky ve vozidle nebo k bezpečnému usazení
vašeho dítěte v autosedačce.
! Součásti této autosedačky se nikdy nesmějí jakýmkoliv způsobem mazat.
! Pokud je vaše dítě ve vozidle, vždy je bezpečně usaďte dětské autosedačce, a to se týká i krátkých jízd, neboť právě
při nich nejčastěji dochází k dopravním nehodám.
! Tuto autosedačku nikdy nepoužívejte jako obyčejnou židli, protože se může převrátit a poranit vaše dítě.
! Chraňte prosím tuto autosedačku před slunečním svitem, poněvadž by mohla být příliš horká pro pokožku dítěte.
Přímý sluneční svit může totiž automobilovou sedačku velmi silně ohřát. Dříve, než do ní usadíte své dítě, přesvědčte
se hmatem, že není rozehřátá.
! Tuto automobilovou sedačku nepoužívejte bez jejích měkkých součástí.
! Tyto měkké součásti lze nahradit pouze originálními součástmi doporučenými výrobcem. Některé měkké součásti
mají ve správném fungování dětské autosedačky svoji nezadatelnou úlohu.
! Do této automobilové sedačky vkládejte pouze vnitřní polštářky doporučeného typu.
! Tuto autosedačku nepřenášejte, pokud v ní sedí dítě.
! Ve svém vozidle nemějte žádné neupevněné předměty, poněvadž ty se mohou posunout nebo jinak pohybovat a
mohou tak způsobit zranění cestujících v ostré zatáčce, při náhlém zastavení nebo při srážce.
! Prodělala-li tato autosedačka nějakou dopravní nehodu, již ji nepoužívejte. Ihned ji vyměňte, neboť může obsahovat
neviditelné strukturální poškození pocházející z takové nehody.
! Pokud tuto autosedačku nepoužíváte, odstraňte ji z vozidla.
! O konkrétních otázkách týkajících se údržby, opravy a výměny součástí se poraďte s prodejcem.
! Tuto autosedačku neinstalujte za následujících podmínek:
1. Sedadla vozidla jsou vybavena pouze dvojbodovými bezpečnostními pásy.
2. Sedadla vozidla směřují do stran nebo proti směru jízdy vozidla.
3. Během instalace se ukáže, že sedadla vozidla nejsou stabilní.
! Při instalaci tohoto automobilového sedačky dbejte na to, aby žádná její část nestála v dráze pohyblivých sedadel
nebo dveří vozidla.
! Tuto autosedačku nepoužívejte více než 5 let od data jejího nákupu, poněvadž její součásti mohou časem ztratit na
kvalitě například vystavením slunečnímu svitu, a nemusely by v případě dopravní nehody správně fungovat.
83
Režimy instalace
Skupina
0+/1
Váha
dítěte
méně
než
18kg
Režim
instalace
Obrázek
pro instalaci
Vyžaduje se
pro děti ve
věku do
Režim v
protisměru s 8 měsíců
podpěrkou
těla dítěte
Vhodný
věk dítěte
Poloha
sedačky
méně
než
4 roku
Poloha č. 4:
Horní modrý
kosočtverec
je zarovnán
se spodním
modrým
kosočtvercem
Polohy č. 1-3:
Pro děti starší 6
Zarovnejte
měsíců
horní červenou
tečku se spodní podpěrku těla
červenou
dítěte
tečkou pro
nepoužívejte
3 možné
polohy
4
1
9 - 18kg
Režim ve
směru
jízdy
Pokyny
Podpěrka těla
dítěte se musí
použít pro děti
ve věku do
6 měsíců k
pevnému
usazení dítěte
Důležité upozornění
1. Nikdy neinstalujte tuto sedačku ve směru jízdy vozidla, dokud dítě nepřesáhne váhu 9 kg. Autosedačka
nainstalovaná ve směru jízdy je pro dítě lehčí než 9 kg nebezpečná.
2. Jakmile dítě splňuje kritérium pro sedačku ve směr jízdy i proti směru jízdy, doporučujeme nainstalovat
tuto autosedačku proti směru jízdy, neboť je tak bezpečnější.
Důležité principy pro instalaci
! Tuto autosedačku neinstalujte na sedadle vozidla, která jsou vybavena pouze dvoubodovým zatahovacím
bezpečnostním pásem. 1
! Tato autosedačka je vhodná pouze pro sedadla vozidla s 3bodovým zatahovacím bezpečnostním pásem. 2
! Tuto autosedačku neinstalujte na sedadlech vozidla, která směřují do strany 3 nebo dozadu 3 a to ve vztahu ke
směru jízdy vozidla.
! Tuto autosedačku neumisťujte na sedadla automobilu s aktivovanými předními airbagy, pokud budete dítě usazovat
čelem dozadu. To by mohlo způsobit vážné zranění nebo dokonce smrt. Další informace naleznete v uživatelské
příručce k vašemu vozidlu. 3
! Ačkoli to nedoporučujeme, pokud již instalujete tuto automobilovou sedačku směrem dopředu na předním sedadle
vozidla vybaveného bezpečnostním zařízením airbag, buď airbag vypněte nebo posuňte sedadlo vozidla tak daleko
dozadu, jak je to jen možné. Další informace naleznete v uživatelské příručce k vašemu vozidlu.
! Doporučujeme nainstalovat tuto autosedačku na zadním sedadle vozidla. 3
Instalace v režimu proti směru jízdy
(pro děti lehčí než 18 kg / skupina 0+/1)
Doporučený věk dítěte
Novorozeně až dítě o věku 4 a půl roku
Poloha sedačky
Poloha Č. 4 (horní modrý kosočtverec a spodní modrý kosočtverec musí být zarovnány). 4
! Vždy nejprve nainstalujte autosedačku, a teprve potom do ní usaďte dítě.
84
Instalace proti směru jízdy
Správná poloha ramenních pásů
Zvolte prosím správnou dvojici otvorů pro vedení pásů podle výšky dítěte.
1. Vytáhněte bezpečnostní pás vozidla a zasuňte jazýček přezky do vlastní přezky. 13
! Otvory pro vedení ramenních pásů by měly být na úrovni ramen dítěte nebo poněkud níže. Ramenní pásy, které jsou
příliš vysoko nebo příliš nízko, nejsou bezpečné. 5
! Pokud ramenní pásy nejsou ve správné výšce, může být dítě v případě automobilové mehody ze sedačky vymrštěno.
2. Přetočte autosedačku do protisměru a protáhněte bederní bezpečnostní pás vozidla otvory pro vedení
bederních pásů vozidla pod skeletem sedačky. 14
Použití vnitřních polštářků
Poznámka
Ramenní pás vozidla
13 - 2 Bederní pás vozidla
14 - 1 a 14 - 2 Otvor pro vedení bezpečnostního pásu vozidla
Správně namontovaný pás ukazuje 15
3. Nyní nainstalujte ramenní bezpečnostní pás vozidla do zadních otvorů pro vedení ramenních pásů vozidla na
zadní straně skeletu sedačky. 16
1. Vnitřní polštářky jsou podpěrka hlavy a podpěrka těla dítěte.
2. Podpěrka hlavy je pro děti vhodná ve všech instalačních režimech.
3.
13 - 1 ! Ramenní pás musí procházet zadními otvory provedení ramenního pásu.
4. Pevně tlačte autosedačku do sedadla vozidla a zatažením za ramenní pás vozidla pevně a bezpečně upevněte
autosedačku. 17
Podpěrka těla dítěte slouží k ochraně dítěte. Pro děti do 6 měsíců se podpěrka těla dítěte musí používat.
1. Nejprve odtáhněte podpěrku hlavy do strany a protáhněte ramenní pásy otvorem v opěrce pro hlavu tak,
abyste odpěrku hlavy připevnili k ramenním pásům. 7
! Zkontrolujte prosím, zdali je automobilová sedačka pevně nainstalována tak, že pohnete autosedačkou
sem a tam v dráze bezpečnostního pásu vozidla (autosedačka by se neměla posunout o více než 25 mm).
Správně namontovaný bezpečnostní pás vozidla ukazuje 18 .
! Bederní pás musí procházet zadními otvory pro vedení bederních bezpečnostních pásů vozidla, jak ukazuje 18 - 1.
! Ramenní pás musí procházet zadními otvory pro vedení ramenních pásů vozidla tak, jak ukazuje 18 - 2.
! Jazýček přezky se správně zapojuje do vlastní prezky tak, jak ukazuje 18 - 3.
Dříve, než nainstalujete opěrku hlavy, zkontrolujte, zdali ramenní pásy jsou ve správné výšce. Další informace
viz na Správná polohramenních pásů a na Úprava výšky ramenních pásů.
2. Zatáhněte za nastavovací pás a vytáhněte ramenní pás do správné délky. 8
8 -1
Nastavovací pás
3. Stisknutím červeného tlačítka otevřete sponku 9 - 1, a poté umístětpodpěrku těla dítěte do
Bezpečné usazení vašeho dítěte v autosedačce
autosedačky. 9
4. Zasuňte přezku, až se zaklapne. 10 Poznámka
5. Pevně utáhněte nastavovací pás. 11 1. Děti do věku 6 měsíců musí používat podpěrku těla dítěte.
Úprava úhlu záklonu sedačky
Zatlačte nastavovací rukojeť podle 12 - 1, a nakloňte autosedačku z přímé polohy polohy do maximálně zakloněné polohy. 12 - 2
2. Nejdříve prosím nainstalujte autosedačku do sedadla vozidla, a teprve potom umístěte dítě do automobilové
sedačky.
3. Jakmile umístíte dítě do sedačky, ověřte si prosím, zdali jsou ramenní pásy ve správné výši. Další informace
naleznete na Správná poloha ramenních pásů a na Úprava výšky ramenních pásů.
Správný úhel: Horní modrý kosočtverec a spodní modrý kosočtverec jsou zarovnány (poloha č. 4). 4
1. Zatáhněte za nastavovací pás a vytáhněte ramenní pásy do správné délky. 8
Poznámka
1. Dříve, než nainstalujete tuto autosedačku, přesvědčte se, že ramenní pásy jsou nastaveny do správné výšky.
Další informace naleznete na Správná poloha ramenních pásů a na Úprava výšky ramenních pásů.
8
-1
Nastavovací pás
2. Stisknutím červeného tlačítka rozpojte přezku 9 - 1, a poté ponechte pásy na levé a pravé straně autosedačky. 9
3. Umístěte dítě do autosedačky a protáhněte obě jeho paže pod pásy. 19
2. Nejprve upravte úhel autosedačky do polohy č. 4. Správní úhel: Horní modrý kosočtverec a spodní modrý kosočtverec jsou zarovnány. 4
3. Při instalaci a úpravě bezpečnostních pásů vozidla se přesvědčte, že ramenní pás ani bederní pás není překroucen a tak neznemožní správnou funkci bezpečnostních pásů vozidla.
4. Zapojte přezku, až zaklapne. 10
! Po usazení dítěte znovu zkontrolujte, zdali jsou ramenní pásy ve správné výšce. Další informace naleznete
na Správná poloha ramenních pásů a na Úprava výšky ramenních pásů. 5
5. Zatáhněte za nastavovací pás a upravte ji do správné délky tak, aby dítě bylo v autosedačce pevně
zabezpečeno. 20
! Ujistěte se, že mezi dítětem a ramenními pásy je vzdálenost asi na tloušťku ruky.
85
86
Instalace v režimu ve směru jízdy vozidla
(pro děti o váze 9 až 18 kg / skupina 1)
Určeno pro děti ve věku
1 až 4 let
Montáž a ramenních pásů
1. Zvolte vhodné otvory pro vedení ramenních pásů a provlečte jimi kryty ramenních pásů. 27
! Vždy zajistěte, aby ramenní pásy byly nainstalovány tak, aby jejich pryžová strana směřovala směrem
k dítěti.
Poloha sedačky
Poloha 1 – poloha 3 : Horní červená tečka a spodní červená tečka jsou zarovnané tak, jak ukazuje 21
! Nejdříve nainstalujte autosedačku do sedadla vozidla a teprve potom do ní umístěte dítě.
Úprava úhlu záklonu
4. Zaveďte oba ramenní pásy na zadní části sedačky na ocelovou destičku ve tvaru T. 30
Tlačte na rukojeť pro úpravu záklonu podle 12 - 1, a posuňte autosedačku do požadované polohy podle obrázku
12
- 2 Správný úhel: Horní červená tečka a spodní červená tečka jsou zarovnané.
Polohy v záklonu ukazuje 21
Správná poloha ramenních pásů
Zvolte prosím správnou dvojici otvorů pro vedení ramenních pásů, která odpovídá výšce dítěte.
! Otvory pro vedení ramenních pásů by měly být na úrovni ramen dítěte nebo lehce nad ní. Ramenní pásy, které jsou
příliš vysoko nebo příliš nízko, nejsou bezpečné. 22
! Pokud nejsou ramenní pásy ve správné výšce, může při dopravní nehodě dojít k tomu, že dítě je ze sedačky
vymrštěno.
Úprava výšky a ramenních pásů
Poznámka
1.
2.
3.
4.
5.
Neodstraňujte kryty ramenních pásů, protože jsou důležité k zabránění posunu dítěte v případě srážky vozidel.
Nejdříve protáhněte kryty ramenních pásů a poté protáhněte ramenní pásy kryty.
Při montáži dbejte na to, aby ramenní pásy nebyly překroucené.
Po montáži ramenních pásů vraťte na místo pod opěrku hlavy.
NELIKVIDUJTE zadní kryt, neboť je nutné jej připevnit k sedadlu vozu před použitím v režimu otočeném ve
směru jízdy vpřed.
6. Dříve než odmontujete ramenní pásy, odstraňte ze sedačky podpěrku hlavy a malý polštářek.
Demontáž ramenních pásů
1. Zatáhněte za nastavovací pás a vytáhněte a ramenní pás do správné polohy. 8
8
-1
Nastavovací pás
2. Odstraňte zadní kryt z těla. 23
3. Na zadní části sedačky demontujte dva ramenní pásy z ocelové destičky ve tvaru T. 24
4. Vytáhněte ramenní pásy. 25
5. Protáhněte kryty ramenních pásů otvory pro vedení ramenních pásů. 26
87
2. Protáhněte ramenní pásy kryty ramenních pásů. 28
! Nejdříve prosím zapněte přezku tak, abyste zabránili zkroucení ramenních pásů.
3. Protáhněte ramenní pásy otvory pro vedení ramenních pásů. 29
Správně namontované ramenní pásy ukazuje 31
5. Provlečte pramení pásy otvorem pro podpěrku hlavy, čímž podpěrku hlavy připevníte k pásům, a poté pevně
utáhněte nastavovací pás. 32
6. Namontujte zadní kryt na tělo. 33
Poznámka
1. Upravte prosím ramenní pásy do správné výšky (na úrovni ramen dítěte nebo lehce nad nimi) dříve, než
nainstalujete autosedačku. Další informace naleznete na Správná poloha ramenních pásů a na Úprava výšky
ramenních pásů.
2. Nastavte prosím autosedačku do správného úhlu (existují 3 možné polohy v režimu instalace ve směru jízdy
vozidla). Správný úhel: Horní červená a spodní červená tečka jsou zarovnány tak, jak ukazuje 21
! Úhel záklonu musíte zvolit dříve, než autosedačku nainstalujete do vozidla. Úprava polohy záklonu situaci,
kdy je sedačka instalována ve vozidle, může uvolnit bezpečnostní pásy vozidla na sedačce, což v případě
dopravní nehody může mít za následek vážné zranění nebo dokonce smrt.
3. Při instalaci a úpravě pásů vozidla zajistěte, aby ramenní pás ini bederní pás nebyl překroucen, což by bránilo
správnému fungování pásů vozidla.
Instalace ve směru jízdy vozidla
1. Vytáhněte pás vozidla, otočte sedačku dopředu, a provlečte pás dvěma předními otvory pro vedení bederního
pásu na zadní straně skeletu sedačky. 34
2. Zapněte pásy vozidla do přezky. 35
3. Tlačte sedačku pevně do sedadla vozidlaa táhněte ramenní pás vozidla směrem k zatahovacímu zařízení a tím
pevně a bezpečně připoutejte sedačku. 36
4. Otevřete zamykací mechanismus a protáhněte jím a ramenní pás vozidla.
Poté ramenní pás vozidla v uzamykacím mechanismu zamkněte. 37
! Zkontrolujte prosím, zdali je sedačka dostatečně pevně instalována tím, že pohnete sedačkou tam a zpět v dráze pásu vozidla (sedačka by se neměla pohnout o více než 25 mm)
Správně namontovaný bezpečnostní pás vozidla ukazuje 38
! Přesvědčte se, že ramenní pás vozidlo prochází zamykacím mechanismem tak, jak ukazuje 38 - 1.
! Přesvědčte se, že bederní pás vozidla prochází předními otvory pro vedení bederního pásu vozidla tak, jak
ukazuje 38 - 2.
! Přesvědčte se, že jazýček přezky vozidla je správně zasunut do vlastní přezky tak, jak ukazuje 38 - 3.
88
Bezpečné usazendí dítěte v autosedačce
Poznámka
1. Pokud instalujete autosedačku v režimu ve směru jízdy vozidla, nepoužívejte podpěrku pro tělo dítěte.
2. Nejdříve prosím řádně nainstalujte autosedačku do vozidla a teprve potom do ní umístěte dítě.
3. Poté, co umístíte dítě do sedačky, se přesvědčte, zdali jsou ramenní pásy nastaveny do správné výšky. Další
informace naleznete na Správná poloha ramenních pásů a na Úprava výšky ramenních pásů.
Montáž měkkých součástí
1. Umístěte polštářky sedačky na skelet a provlečte přezku otvorem pro polštářek. 40
2. Otočte se středový polštářek kolem středového pásu a upevněte suchým zipem.
3. Protáhněte nastavovací pás a a upínací pásy na obou stranách polštáře sedačky. 41
4. Vložte upevňovací elementy na přední straně polštáře sedačky do 2 otvorů na spodní straně skeletu sedačky. 42
5. Vložte upevňovací elementy po stranách polštáře sedačky do 2 otvorů na obou stranách skeletu sedačky. 43
6. Vložte podpěrku těla dítěte do sedačky a sepněte přezku. 44
1. Zatáhněte za nastavovací vás a vytáhněte ramenní pásy do správné délky. 8
8
-1
7. Další informace o zbývajících krocích naleznete na Montáž ramenních pásů. Správně nainstalované měkké
součásti ukazuje obrázek 45 .
Nastavovací pás
2. Stisknutím červeného tlačítka rozpojte přezku tak, jak ukazuje 9 - 1, a poté nechte pásy ležet na pravé a levé
straně autosedačky. 9
3. Umístěte dítě do sedačky a protáhněte jeho ruce pod oběma ramenními pásy. 39
! Poté, co je dítě usazeno, přesvědčte se, zdali jsou ramenní pásy ve správné výšce. Další informace naleznete
na Správná poloha ramenních pásů a na Úprava výšky ramenních pásů. 22
4. Zatáhněte za nastavovací pás a upravte pásy tak, aby vaše dítě pevně sedělo v sedačce. 38 - 1
! Zajistěte, aby vzdálenost mezi dítětem a ramenními pásy byla asi na tloušťku ruky.
Věčně a údržba
!
Perte v pračce měkké součástky sedačky ve studené vodě o nejvyšší teplotě 30°C.
!
Měkké součástky sedačky nežehlete.
!
Na měkké součástky sedačky nepoužívejte bělidlo ani je nečistěte chemicky.
!
Žádnou součást automobilové sedačky nečistěte nezředěným neutrální pracím prostředkem, benzínem ani jiným organickým rozpouštědlem. Mohli byste totiž sedačku poškodit. Používejte pouze mírný prací prostředek a
vodua hadříkem očistěte skeleton sedačky a pásy.
!
Neždímejte měkké součásti sedačky příliš velikou silou. To by mohlo zvrásnit.
!
K sušení pověste měkké součástky pouze do stínu. K sušení těchto součástek nepoužívejte sušičku.
!
Pokud nebudete sedačku delší dobu používat, odstraňte ji ze svého vozidla. Sedačku potom umístěte mimo dosah dětí.
!
Dříve než budete prát podporu těla dítěte v pračte, musítez ní vyjmout pěnovou podložku. Informace o
zpětném vložení vložky do podpory těla dítěte naleznete na 6
89
90
PL Gratulacje!
93
94
97
97
97
97
97
98
99
99
100
14
1
2
18
10
3
5
9
4
8
15
17
16
21
20
6
7
11
13
19
12
20
91
92
!
d instalacji
Grupa
0+/1
1
9 - 18kg
Instrukcja
4
Ustawienie
fotelika
Ważne
93
94
-1
-2
14
-1/
14
Uwaga:
13
13
8
-1
95
96
1 – 4 lata
Ustawienie fotelika
Uwaga:
-1
97
Demontaż szelek
!
98
Uwaga:
8
-1
99
100
Notes
101
Notes
102
제품 정보
목차
웹사이트 www.joiebaby.com
제조자
Joie Children't Products (UK) Limited
부품
105
106
106
18
10
3
5
14
1
2
응급
9
4
8
15
17
16
21
20
6
7
11
13
19
12
20
103
104
경고
그룹
설치
모드
추천
나이
0-6 개월 사용
설치
형태
18 kg
미만
0+/1
1
9 - 18kg
중요
설치 문제
신생아 - 4 세
105
106
노트
107
108
1-4 세
노트
노트
109
110
111
112
gemm™
0+ (0–13kg)
P-IM0013G
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Czech were displayed