Bedienungsanleitung für abnehmbare Kugelstange

Bedienungsanleitung für abnehmbare Kugelstange
4.)
5.)
307 286 691 102 – 03/05 – 001
7
3.)
4.)
5.)
6.)
8
Návod k použití odnímatelné tyče s koulí
Upozornění!
Před každou jízdou je třeba zkontrolovat řádné zajištění odnímatelné tyče s koulí z hlediska následujících
zásad:
· Sklápěcí kolík (G) nebo visací zámek musí být v zajišťovacím otvoru (F) čepu (E) a sklapnut resp.
zamknut.
· Tyč (A) musí pevně držet v úchytné rouře (B). Vezměte do ruky a zatřeste.
· Rukojeť (H) musí být zaklapnutá v aretaci (L).
Není-li splněna některá ze 3 výše uvedených podmínek, proveďte montáž znovu.
Pokud zůstane i potom některá z podmínek nesplněna, nesmí se závěsné zařízení použít. Existuje nebezpečí
nehody. Kontaktujte výrobce.
Při montáži a demontáži tyče s koulí vystačíte bez problémů s běžnou silou ruky.
Nikdy nepoužívejte pomůcky, nástroje atd., protože by tím mohlo dojít k poškození mechanizmu.
Nikdy neodjišťujte při zapojeném přívěsu resp. namontovaném nosiči břemen !
Při jízdě bez přívěsu nebo nosiče břemen je nutno závěsnou tyč odmontovat a do úchytné roury nasadit vždy
záslepku. To platí zejména tehdy, je-li SPZ nebo osvětlení koulí zakryto.
Montáž tyče s koulí:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
Vytáhněte záslepku (C) z úchytné roury (B).
Tyč (A) nasaďte do úchytné roury (B) tak, aby otvory tyče a roury lícovaly.
Čep (E) nasunout zboku do otvoru (J), úchytné roury (B) a tyče (A) tak, aby se uvolnil bezpečnostní otvor
(F). Nyní otočit čepem (E) pomocí rukojeti (H) tak, aby tyč (A) v úchytné rouře (B) neměla vůli.
Poté prostrčit sklápěcí kolík (G) bezpečnostním otvorem (F) a kroužek kolíku překlopit tak, aby kolík
nebylo možné z otvoru vytáhnout.
Sklápěcí kolík (G) může být nahrazen visacím zámkem (ochrana proti krádeži).
Vytáhnout rukojeť (H) až na doraz ve směru šipky (K) (volnoběh) a současně otočit ve směru aretace (L).
Nyní rukojeť (H) zaklapnout do aretace (L), tímto bude rukojeť (H) zajištěna proti přetáčení.
9
Demontáž tyče s koulí:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
kroužek sklápěcího kolíku (G) překlopit a kolík vytáhnout ze zajišťovacího otvoru (F).
Rukojeť (H) vytáhnout až na doraz z aretace (L) ve směru šipky (K) (volnoběh) a současně otočit. Otočit
čepem (E) pomocí rukojeti (H) tak, aby se tyč s koulí (A) v úchytné rouře (B) uvolnila.
Vytáhnout čep (E) pomocí rukojeti (H) z úchytné roury (B) a tyče (A).
Tyč (A) vyjmout z úchytné roury (B).
Do úchytné roury (B) nasadit záslepku (C).
Tyč do zavazadlového prostoru ukládejte tak, aby byla bezpečně zajištěna a chráněna před znečištěním.
Poznámky!
Opravy a rozebírání odnímatelné tyče s koulí smí zásadně provádět jen výrobce.
Přiloženou nálepku upevněte na vozidle v blízkosti úchytné roury nebo na vnitřní straně zavazadlového
prostoru na dobře viditelném místě.
Pro zajištění správné funkce musí být tyč i úchytná roura stále čisté.
Provádějte pravidelnou údržbu mechaniky. Pravidelně mazejte místa uložení a kluzné plochy tukem resp.
olejem bez obsahu pryskyřic. Mazání slouží současně také jako dodatečná ochrana proti korozi.
10
4.)
5.)
11
12
4.)
5.)
13
3.)
4.)
5.)
6.)
14
4.)
5.)
15
16
Kuulatangon asennus:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
17
Kuulatangon purku:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
18
4.)
5.)
19
3.)
4.)
5.)
6.)
20
4.)
5.)
21
3.)
4.)
5.)
6.)
22
4.)
5.)
23
3.)
4.)
5.)
6.)
24
4.)
5.)
25
3.)
4.)
5.)
6.)
26
4.)
5.)
27
28
Montage van de kogelstang:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
29
3.)
4.)
5.)
6.)
30
4.)
5.)
31
3.)
4.)
5.)
6.)
32
4.)
5.)
33
3.)
4.)
5.)
6.)
34
4.)
5.)
35
36
4.)
5.)
37
38
4.)
5.)
39
3.)
4.)
5.)
6.)
40
41
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement