Panasonic ES7038, ES7036 Operativní instrukce

Panasonic ES7038, ES7036 Operativní instrukce
2 Dansk
33 Česky
63
68
13 Norsk
73
Italiano
48 Română
79
23 Suomi
53 Türkçe
84
58
1
2009/09/10
19:29:46
2
2009/09/10
19:29:46
English


Ch
ar
ge

















3
2009/09/10
19:29:46
3
shave.
8
4
2009/09/10
19:29:47
1
(A)
(B)
2 3
ES7036_EU.indb
5
2009/09/10
19:29:47





6
2009/09/10
19:29:47
7
2009/09/10
19:29:47


g
Ladevorgang
















8
2009/09/10
19:29:47
Ra
su
r
9
2009/09/10
19:29:47
igu
ng
Rei
n
3
1
2 3
8
10
10
2009/09/10
19:29:47
1
(A)
(B)








11
11
2009/09/10
19:29:47
12
ES7036_EU.indb
12
2009/09/10
19:29:48
13
13
2009/09/10
19:29:48
Ch


arg
em
ent
















S’allume en rouge.
14
ES7036_EU.indb
14
2009/09/10
19:29:48
3
rasez-vous.
ra
8
15
15
2009/09/10
19:29:48
2 3
(A)
(B)
16
16
2009/09/10
19:29:48





17
17
2009/09/10
19:29:48
Italiano
18
18
2009/09/10
19:29:48
ca
ric
a


Ri

















19
19
2009/09/10
19:29:48
Pu
liz
ia
Ra
sa
tu
ra
3
Italiano
8
20
20
2009/09/10
19:29:49
lama interna
1
2 3
(A)
(B)
Italiano
21
21
2009/09/10
19:29:49






Italiano
22
22
2009/09/10
19:29:49
23
23
2009/09/10
19:29:49


en

















Knippert iedere seconde.
24
ES7036_EU.indb
24
2009/09/10
19:29:49
3
ige
n
Re
in
8
25
25
2009/09/10
19:29:49
1
2 3
(A)
(B)
26
26
2009/09/10
19:29:49




27
27
2009/09/10
19:29:49
28
28
2009/09/10
19:29:50


Ca
rg
a
Carga

















29
29
2009/09/10
19:29:50
Li
mp
iez
a
o
Af
eit
ad
3
8
30
30
2009/09/10
19:29:50
Limpieza con la escobilla
1
1
2 3
(A)
(B)
31
31
2009/09/10
19:29:50





32
32
2009/09/10
19:29:50
Dansk
33
33
2009/09/10
19:29:50
Op


lad
n in
g
Opladning

















Om LED-displayet
Dansk
34
34
2009/09/10
19:29:50
r
Re
ng
ø
ng
eri
Ba
rb
3
Dansk
8
35
35
2009/09/10
19:29:50
en gang hvert andet år
1
2 3
Dansk
(A)
(B)
36
36
2009/09/10
19:29:51





Dansk
37
37
2009/09/10
19:29:51
38
38
2009/09/10
19:29:51
Car


rega

















39
ES7036_EU.indb
39
2009/09/10
19:29:51
pa
r
m
Li
rb
ea
r
Ba
3
8
40
ES7036_EU.indb
40
2009/09/10
19:29:51
Limpeza com o pincel
1
1
(B)
2 3
(A)
41
41
2009/09/10
19:29:51





42
42
2009/09/10
19:29:51
Norsk
43
43
2009/09/10
19:29:51


La
di
ng
Lading

















Norsk
44
44
2009/09/10
19:29:52
Re
ng
jø
r
ng
eri
Ba
rb
3
deg.
8
Norsk
45
45
2009/09/10
19:29:52
1
2 3
(A)
(B)
Norsk
46
46
2009/09/10
19:29:52





Norsk
47
47
2009/09/10
19:29:52
48
48
2009/09/10
19:29:52


La
dd
nin
g
















49
49
2009/09/10
19:29:52
r
Re
ng
ö
3
8
50
50
2009/09/10
19:29:52
ytterbladsenhet
1
2 3
(A)
(B)
51
ES7036_EU.indb
51
2009/09/10
19:29:52





52
52
2009/09/10
19:29:53
Suomi
53
53
2009/09/10
19:29:53


La
ta
us
















54
ES7036_EU.indb
54
2009/09/10
19:29:53
3
Suomi
Pu
hd
as
Pa
rra
na
jo
8
55
55
2009/09/10
19:29:53
Suomi
1
2 3
(B)
(A)
56
56
2009/09/10
19:29:53





Suomi
57
57
2009/09/10
19:29:53
58
58
2009/09/10
19:29:53
Ła


do
w
an
ie

















59
59
2009/09/10
19:29:53
len
ie
Go
3
8
60
60
2009/09/10
19:29:54
1
2 3
(A)
(B)
61
61
2009/09/10
19:29:54





62
62
2009/09/10
19:29:54
 Před použitím
Tento holící strojek pro mokré/suché holení se používá pro mokré
holení s pěnou na holení nebo pro suché holení. Tento holící strojek je
vodotěsný, a lze jej tudíž používat ve sprše a čistit jej ve vodě. Toto je
symbol holícího strojku na mokré holení. Tento symbol znamená, že
přenosná část strojku se může používat ve vaně nebo ve sprše.
Holte se metodou mokrého holení s použitím pěny po dobu minimálně
tří týdnů a vnímejte rozdíl. Na holící strojek Panasonic pro mokré/
suché holení si musíte krátkou chvíli zvykat, protože Vaše pokožka a
vousy potřebují vždy přibližně jeden měsíc na to, aby se přizpůsobily
nové metodě holení.
 Používání holícího strojku
Pozor - Vnější fólie je velmi tenká a při nesprávném používání se může
zničit. Před použitím holícího strojku se ujistěte, že je fólie
nepoškozená. Nepoužívejte holící strojek, pokud je fólie poškozená,
protože byste se mohli pořezat.
 Nabíjení holícího strojku
Nepoužívejte jinou přívodní šňůru nebo síťový adaptér než speciálně
určené pro tento model (RE7‑58). Adaptér zapojte do zásuvky v místě,
kde není vlhko, a dotýkejte se jej suchýma rukama. Během používání
a nabíjení se holící strojek může zahřívat. Tento jev nicméně
nesignalizuje poruchu přístroje. Holící strojek nenabíjejte na místě
vystaveném přímému slunečnímu záření nebo jiným zdrojům tepla. Při
odpojování ze zásuvky adaptér přidržte. Za síťovou šňůru netahejte,
protože by jste ji mohli zničit. Poškozenou síťovou šňůru nelze
vyměnit. Pokud je síťová šňůra poškozena, přístroj musí být vyhozen.
Vhodná okolní teplota pro nabíjení je 0-35 °C.
 Čištění holícího strojku
Varování - Před čištěním holícího strojku odpojte síťovou šňůru, aby
nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
Oba vnitřní břity nechte zasunuté ve strojku. Je-li zasunut pouze jeden
vnitřní břit, může se holící strojek zničit. Čistíte-li holící strojek vodou,
nepoužívejte mořskou nebo horkou vodu. Nenamáčejte holící strojek
ve vodě příliš dlouho. Otřete jej hadříkem navlhčeným mýdlovou
vodou. Nepoužívejte ředidlo, benzín ani líh.
 Uložení holícího strojku
Při skladování holícího strojku síťovou šňůru odpojte. Síťovou šňůru
neohýbejte, ani ji na holící strojek nenavíjejte. Tento spotřebič není
určen pro použití osob (včetně dětí) s omezenými fyzickými,
smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby s
nepostačujícími zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem
a nebo nebyly poučeny o používání spotřebiče osobou zodpovědnou
za jejich bezpečnost. Na děti je třeba dohlížet, aby si s přístrojem
nehrály. Uschovejte si tento návod na bezpečném místě.
Česky
Důležité
TECHNICKÉ ÚDAJE
Zdroj energie: Viz název štítku na produktu.
(Automatický převod napětí)
Napětí motoru: stejnosměrný proud 2,4 V
Doba nabíjení: 1 hodina
Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití.
Akustický hluk ve vzduchu; 67 (dB (A) při 1 pW)
63
63
2009/09/10
19:29:54


Na
bí
jen
í
Označení částí
Nabíjení














holícího strojku zasuňte
1 Do
zástrčku.
2 Zapojte adaptér do zásuvky.
Česky



AOchranné víčko
BSekce vnější fólie
1Vnější fólie přístroje
2Tlačítka pro uvolnění vnější
fólie přístroje
3Rám fólie
CVnitřní břity
DHlavní část
4Tlačítka pro uvolnění rámu
fólie
5Tlačítko zámku vypínače
Pokud kontrolka dobíjení bliká, dobijte strojek podle následujících kroků.
Strojek je možné plně dobít za 1 hodinu.
O displeji LED
6Hlavní vypínač
7Kontrolka dobíjení
8Kontrolka stavu nabití baterie
9Zastřihávač
:Rukojeť zastřihávače
EAdaptér (RE7‑58)
;Síťová šňůra
Zástrčka přístroje
FCestovní pouzdro
GKartáček na čištění
Během nabíjení
Když je nabíjení dokončeno
Svítí červeně.
Bliká každou sekundu.
Když je kapacita baterie nízká
• Po započetí blikání dobíjející kontrolky lze provést 1
až 2 holení.
(Závisí to na způsobu použití.)
Kontrolka dobíjení bliká.
• Plně nabitá baterie dodá energii na přibližně 14 oholení po
3 minutách.
64
64
2009/09/10
19:29:54
3
tlačítko
holící strojek tak,
1 Stiskněte
2 Držte
zámku vypínače a
jak je ukázáno na obrázku
posuňte hlavní
vypínač nahoru.
výše, a oholte se.
• Jemně přitlačte strojek k obličeji a začněte se holit. Volnou rukou
napněte kůži a holícím strojkem pohybujte tam a zpět ve směru růstu
vousů. Když si pokožka přivykne na tento holící strojek, můžete mírně
zvýšit tlak na pokožku. Nadměrný tlak však neumožňuje lepší oholení.
Čištění
1. Odpojte síťovou šňůru z holícího
strojku.
2. Na vnější fólii naneste mýdlo a
trochu vody.
3. Zapněte holící strojek.
4. Po 10 až 20 sekundách holící
strojek vypněte.
5. Sejměte vnější planžetu a
zapněte strojek.
6. Omyjte strojek a vnější planžetu
tekoucí vodou.
7. Setřete všechny kapky vody
suchým hadříkem.
8. Vnější část planžety a holící
strojek nechte zcela vyschnout.
9. Vnější část planžety připevněte k
holícímu strojku.
Česky
stý
Či
len
í
Ho
Používání holícího strojku
 Používání zastřihávače
Vysuňte rukojeť zastřihávače
nahoru. Přidržte ji ve správném
úhlu k pokožce a pohybem dolů si
zastřihněte kotlety.
8
65
65
2009/09/10
19:29:54
Výměna vnější fólie přístroje a vnitřních břitů
vnější fólie přístroje
jednou za rok
vnitřní břit
jednou za dva roky
Čištění pomocí kartáčku
1
Výměna vnější fólie přístroje
1. Stiskněte tlačítka a vysuňte fólii
nahoru, jak je ukázáno na
obrázku.
2. Vnější fólii přístroje nasaďte tím,
že ji zatlačíte dolů, až zacvakne.
1
Česky
Výměna vnitřních břitů
1
2 3
1. Stiskněte uvolňovací tlačítko
rámu fólie a nadzvedněte část
vnější fólie, jak je ukázáno na
obrázku.
2. Vyjměte vnitřní břity jeden po
druhém, jak je ukázáno na
obrázku.
• Nedotýkejte se okrajů vnitřních
břitů (kovových částí), abyste si
neporanili ruce.
3. Nasaďte vnitřní břity jeden po
druhém, až zacvaknou, jak je
ukázáno na obrázku.
(A)
(B)
1. Krátkým kartáčkem očistěte
vnitřní břity pohybem ve směru
(A).
Dlouhým kartáčkem očistěte
vnější fólii přístroje, tělo holícího
strojku a zastřihávač.
• Nepohybujte krátkým kartáčkem
ve směru (B), protože byste
mohli poškodit nebo ztupit
vnitřní břity.
• Nepoužívejte krátký kartáček k
čištění vnějších fólií.
Vyjmutí zabudovaných dobíjecích baterií
Než holící strojek vyhodíte, vyjměte z něj zabudované baterie. Prosíme
odevzdejte baterie k likvidaci v oficiálně určeném místě, pokud takové
existuje. Baterie nerozebírejte ani nevyměňujte, pokud chcete holící
strojek znovu použít. Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým
proudem. Nechte je vyměnit v autorizovaném servisním centru.
• Když vyjímáte baterie, odpojte od holícího strojku síťovou šňůru.
66
66
2009/09/10
19:29:54








Ochrana životního prostředí a recyklace materiálů
Tento holící strojek obsahuje metalhydridové akumulátory.
Prosíme odevzdejte baterie k likvidaci v oficiálně určeném místě, pokud
takové ve vaší zemi existuje.
Informace pro spotřebitele o sběru a likvidaci odpadu z
elektrických a elektronických zařízení a použitých baterií z
domácností.
Tyto symboly na výrobcích, obalech nebo v průvodní
dokumentaci znamenají, že použitá elektrická a
elektronická zařízení a baterie nepatří do běžného
domácího odpadu.
Správná likvidace, recyklace a opětovné použití jsou
možné jen pokud odevzdáte tato zařízení a použité
baterie na místech k tomu určených, za což neplatíte
žádné poplatky, v souladu s platnými národnímu
předpisy a se Směrnicemi 2002/96/EU a 2006/66/EU.
Správnou likvidací přístrojů a baterií pomůžete šetřit
cenné suroviny a předcházet možným negativním
účinkům na lidské zdraví a na přírodní prostředí, které
jinak mohou vzniknout při nesprávném zacházení s
odpady.
Další informace o sběru, likvidaci a recyklaci starých
přístrojů a použitých baterií Vám poskytnou místní
úřady, provozovny sběrných dvorů nebo prodejna, ve
které jste toto zboží zakoupili.
Při nesprávné likvidaci odpadu vám hrozí pokuta v
souladu s národní legislativou a místními předpisy.
Informace pro právnické osoby se sídlem v zemích
Evropské Unie (EU)
Pokud chcete likvidovat elektrická nebo elektronická
zařízení, obraťte se na prodejce nebo dodavatele s
žádostí o další informace.
[Informace o likvidaci v zemích mimo Evropskou
Unii (EU)]
Tyto symboly platí jen v zemích Evropské unie. Pokud
chcete likvidovat tento produkt, obraťte se na místní
úřady nebo prodejce a informujte se o správném
způsobu likvidace.
Poznámka k symbolu baterie (symboly uprostřed a
dole)
Tento symbol může být použit v kombinaci s chemickým
symbolem. V tomto případě splňuje tento symbol
legislativní požadavky, které jsou předepsány pro
chemickou látku obsaženou v baterii.
Česky
• Proveďte kroky 1 až 7, nadzdvihněte baterie a potom je vyjměte.
67
67
2009/09/10
19:29:55
68
68
2009/09/10
19:29:55


Na
bíj
an
ie

















Počas nabíjania
Po dokončení nabíjania
Svieti načerveno.
69
69
2009/09/10
19:29:55
ni
e
ste
Či
len
ie
Ho
3
8
70
70
2009/09/10
19:29:55
Čistenie kefkou
1
1
2 3
(A)
(B)
71
71
2009/09/10
19:29:55





72
ES7036_EU.indb
72
2009/09/10
19:29:55
73
73
2009/09/10
19:29:55


Tö

















74
74
2009/09/10
19:29:55
Bor
otvá
lkoz
ás
3
8
75
75
2009/09/10
19:29:56
1
(A)
(B)
2 3
76
76
2009/09/10
19:29:56






77
77
2009/09/10
19:29:56
78
78
2009/09/10
19:29:56
F EN, GE, FR, IT, DU, SP, DA, PT, NW, SW, FI, PL, CZ, SK, HU, RO, TK
92
2009/09/10
19:29:58
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Czech were displayed