Hama 00052379 Návod k obsluze

Hama 00052379 Návod k obsluze
Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com
00052379/07.10
C
O
M
P
U
T
E
R
2
c Pokyny pro instalaci
Propojte USB vidlici myši s volnou USB zdířkou na PC/ Notebooku. Myš je provozním systémem automaticky rozpoznána
a nainstalována. Tento proces může trvat několik sekund.
Upozornění: pomocí softwaru se dají osadit 3 tlačítka
přídavnými funkcemi. Prosím, stáhěte si k tomu potřebný
externí manuál k myši na www.hama.com a nainstalujte jej.
4
f
e
o
i
k
s
5
q
h
c
Ochrana životního prostředí:
Evropská směrnice 2002/96/EG a 2006/66/EU ustanovujete následující:
Elektrická a elektronická zařízení stejně jako baterie nepatří do domovního odpadu. Spotřebitel se zavazuje odevzdat všechna zařízení a baterie po uplynutí
jejich životnosti do příslušných sběren. Podrobnosti stanoví zákon příšlušné země. Symbol na produktu, návod k obsluze nebo balení na toto poukazuje.
Recyklací a jinými způsoby zužitkování přispíváte k ochraně životního prostředí.
v
p
u
t
r
j
n
6
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement