Hama 00039832 Návod k obsluze

Hama 00039832 Návod k obsluze
00039832/07.10
T H E
00039832
A
B
2
1
C
D
SD
SecureDigital Cards: SD/SDHC/Micro SD*
Multimedia Cards:
MMC
2
3
o Gebruiksaanwijzing
4
s Bruksanvisning
5
m Pistokelaturi
6
c Návod k použití
Obsah balení:
1 x Combi čtečka karet/USB 2.0 Hub
1 x Návod k obsluze
Systémové předpoklady:
• provozní systém Windows 2000, XP, Vista, Windows 7
nebo Mac OS 10.x
• volné připojení USB, především USB 2.0
Instalace:
A) Zapojte PC/Notebook
B) Zapojte USB kabel.
C) Dodržujte pokyny a ukončete instalaci.
D) USB zařízení jedno po druhém nainstalujte.
Pozor:
Ujistěte se, zda byl dokončen přenos dat předtím, než vyjmete
paměťovou kartu ze čtečky. Používejte vždy funkci „vyhodit“ vašeho
provozního systému předtím, než vyjmete paměťovou kartu ze čtečky
(pravý klik na symbol mechaniky paměťové karty v Exploreru nebo
na pracovní ploše ==> klik na „vyhodit“) V opačném případě nelze
vyloučit ztrátu dat!
Pokud potřebujete použít čtečku karet s jiným operačním systém než
je uvedený výše, přesvědčte se prosím, jestli je možné získat více
informací nebo ovladače na www.hama.com
Bezpečnostní pokyny:
• zařízení chraňte před tlakem a pádem
• zařízení chraňte před vlhkem
• nezapojujte, pokud má zařízení nebo síťový zdroj defekt
• opravy svěřujte jen odbornému servisu
• používejte jen originální díly
• všechna zařízení musí mít označení CE
• zamezte styku se zdroji tepla a přímým slunečním zářením
• Pozor: elektrická a elektronická zařízení chraňte před dětmi
• Pozor: balící materiál držte v dostatečné vzdálenosti od dětí.
Nebezpečí udušení!
Informačně technické zařízení třídy A
Varování! Toto je zařízení třídy A. Toto zařízení může způsobovat v
domácnostech rušení.
V tomto případě lze požadovat od výrobce provedení příslušných
opatření.
* Pomocí adaptéru, který není součástí balení
Ochrana životního prostředí:
Evropská směrnice 2002/96/EG a 2006/66/EU ustanovujete
následující:
Elektrická a elektronická zařízení stejně jako baterie nepatří do
domovního odpadu. Spotřebitel se zavazuje odevzdat všechna
zařízení a baterie po uplynutí jejich životnosti do příslušných
sběren. Podrobnosti stanoví zákon příšlušné země. Symbol na
produktu, návod k obsluze nebo balení na toto poukazuje.
Recyklací a jinými způsoby zužitkování přispíváte k ochraně
životního prostředí.
7
8
9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement