Hama 00053837 Návod k obsluze

Hama 00053837 Návod k obsluze
00053837_66053837_67053837_89053837_R1053837_S2053837/04.10
Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com
P
C
-
H
A
R
D
W A
R
E
00053837
2
3
4
c Návod k použití
Instalace klávesnice (USB)
Vložte USB zástrčku klávesnice do USB portu Vašeho PC nebo do USB hub.
Operační program automaticky vyhledá a nainstaluje klávesnici. Tento postup může
pár sekund trvat.
Poznámka
Nemusíte vypínat Váš PC, jak tomu bývá při instalaci používání PS/2 portu.
5
6
7
f
e
o
i
k
s
8
q
h
c
Ochrana životního prostředí:
Evropská směrnice 2002/96/EG a 2006/66/EU ustanovujete následující: Elektrická a elektronická zařízení stejně jako baterie nepatří do
domovního odpadu. Spotřebitel se zavazuje odevzdat všechna zařízení a baterie po uplynutí jejich životnosti do příslušných sběren.
Podrobnosti stanoví zákon příšlušné země. Symbol na produktu, návod k obsluze nebo balení na toto poukazuje.
Recyklací a jinými způsoby zužitkování přispíváte k ochraně životního prostředí.
v
p
u
t
r
j
n
9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement