A320-A340-A360 - 1.indd
A3
06.2005
A 320 / A 340
B
A
C
A 320
3
2
4
1
2
5
6
3
A 320
1
2
3
A 340
Max
4 mm
1
2
4
3
A 3 CEN.4
2
1
5
A 360
242 mm / 9.5 in
6
7
8
9
SUB 1810 / SUB 6510 / A 3SUB.1 / A 3SUB.3
SUB 1810 / 6510 (A 320 PDD 2 / A 340 PDD 5)
2
1
10
SUB 1810
SUB 6510
11
A 3SUB.1
Sub
Line out
12
A 3SUB.3
Sub
Line out
SUB 1810 / SUB 6510
A 3SUB.1 / A 3SUB.3
A 360
A 340
A 320
13
A 3CEN.4
A 340
A 320
14
A 340
A 320
A 360
A 320
A 320
15
www.jamo.com
16
Type ................................................................... A 360
Frequency range [Hz]...............................100-20.000
Maximum SPL ..................................................... 100 dB
Impedance [Ohm] .........................................................6
......................................................... 13.6 x 12.4 x 13.6 in
4.4 x 40 x 3.6 in
Type ........................................................ SUB 1810
System ......................................................................reflex
Frequency range [Hz]...................................... 35 -150
Impedance [Ohm] ....................................................22K
Frequency range .......................................35 - 150 Hz
Maximum SPL ..................................................... 102 dB
Phase.............................................. Adjustable 0 - 180°
Limiter ...........................................................................yes
* 90/19mm Coaxial driver
......................................................... 15.4 x 12.6 x 19.3 in
13.4 x 13.4 x 13.4 in
Weight ..................................................14,8 kg / 32.6 lb
17
English
Dansk
Garantiperioden træder i kraft fra den på fakturaen påførte købsdato. Tidsrummet for garantiens dækning er
som følger:
• 2 år for elektronikdele (strømforsyning, forstærker etc.)
• 7 år for andre dele (kabinet, højttaler-enheder etc.)
Alle henvendelser om garanti skal ske til forhandleren.
Ved anmodning om servicering under garanti skal original faktura medbringes.
Hvad omfatter garantien:
Med undtagelse af nedenstående dækker garantien alle
fabrikations- og materialefejl på produktet.
Hvad omfatter garantien ikke:
• Fejl opstået som følge af uheld, misbrug, normalt slid,
misligholdelse, spændingsudsving, overbelastning,
lynnedslag og force majeure i øvrigt
• Fejl opstået som følge af ukorrekt installering eller betjening
• Fejl opstået som følge af modifikation/reparation/forsøg på reparation foretaget af et ikke-autoriseret service center
• Fejl opstået i forbindelse med brugen af uoriginale
reservedele
• Fejl på produkter med ændret eller manglende serienummer
• Fejl i øvrigt på grund af forhold eller omstændigheder, som leverandøren ikke er ansvarlig for
18
Omkostninger til transport i forbindelse med servicering
er ikke omfattet af garantien.
Leverandøren er alene forpligtet til at udbedre eller
omlevere fejlbehæftede dele eller produkter, og leverandøren er ikke ansvarlig for indirekte tab og/eller følgeskader i øvrigt ved brugen af produktet. Erstatningen kan
ikke overstige værdien af det leverede.
I det omfang nærværende betingelser, herunder ansvarsbegrænsning m.v., måtte stride mod ufravigelige regler
i kundens bopælsland har disse regler forrang i forholdet til nærværende bestemmelser.
Garantieumfang
19
Garantievoorwaarden
20
Italiano
Garanzia
21
Suomi
O alcance da garantia
22
23
24
25
7
7
26
27
28
29
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Danish were displayed