Fellowes L125-A4 Blad

Fellowes L125-A4 Blad
RE
AD
Y
PO
WE
R
A6
A4
A5
A6
4R
A4
A6
4R
A4
RU
GR
DE
TR
IT
CZ
NL
SK
HU
SE
PT
DK
Læs venligst denne vejledning før anvendelse.
BG
FI
RO
N0
HR
PL
SI
GB
FR
ES
40-42
4-6
3
TÜRKÇE
43-45
7-9
ČESKY
46-48
10-12
49-51
13-15
MAGYAR
52-54
ITALIANO
16-18
PORTUGUÊS
55-57
NEDERLANDS
19-21
58-60
22-24
61-63
DANSK
25-27
HRVATSKI
64-66
SUOMI
28-30
67-69
NORSK
31-33
POLSKI
34-36
37-39
B
F
RE
AD
Y
PO
WER
A6
A4
A5
A6
4R
A4
A6
4R
A4
D
A
1
4
3
READY
POWER
m
c
50
READY
A4
A5
POWER
A6
A5
A4
READY
A6
POWER
A6
A6
ER
A4
A4
A5
A6
POW
A5
A5
A5
A4
A4
5
6
READY
READY
7
8
A4
A5
POWER
POWER
READY
A6
A4
A5
A6
4R
A4
A6
4R
READY
READY
POWER
POWER
A6
A6
A5
9
READY
A6
A4
A5
A6
4R
A4
A6
4R
A4
3
A5
A4
A4
A4
GB
LAMINATOR CONTROLS
A
B
C
D
E
F
FEATURES & TIPS
•
•
•
•
•
•
SETTING UP THE LAMINATOR
3.
8.
9.
HOW TO LAMINATE
Solution
Jamming
Damaged rollers or adhesive on rollers
FR
•
•
•
•
•
•
PRÉPARATION DE LA PLASTIFIEUSE
POUR PLASTIFIER
8.
9.
ES
CONTROLES DE LA PLASTIFICADORA
A
B
C
)
D
E
F
Ranura de entrada de bolsa / documento
Salida de bolsa / documento
Luz LED de encendido
4 minutos
aprox. 30 cm/min
(velocidad fija)
2
Luz (verde)
Sí
Sí
10
•
•
•
•
•
•
CONFIGURACIÓN DE LA PLASTIFICADORA
3.
8.
9.
11
Posible causa
La bolsa tiene ondas o burbujas
DE
BEDIENELEMENTE
A
B
C
D
E
F
220-240 V AC, 50/60 Hz,
1,5 A
300 Watt
66mm x 356mm x 158mm
1,3 kg
0,4mm
•
•
•
•
•
•
3.
9.
FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG
Problem
Folienstärke eventuell falsch.
ITALIANO
IT
COMANDI DELLA PLASTIFICATRICE
A
B
C
D
E
F
Sì
16
Auto
Shut
Off
•
•
•
•
•
•
COME PLASTIFICARE
8.
9.
17
18
NEDERLANDS
NL
BEDIENINGSKNOPPEN LAMINEERMACHINE
A
B
C
D
E
F
Technische gegevens
Spanning / Frequentie /
Stroomsterkte (amp.)
220-240 VAC, 50/60 Hz,
1,5 A
Elektrisch vermogen
300 watt
Afmetingen (HxBxD)
66mm x 356mm x 158mm
Netto gewicht
1,3 kg
Maximale documentdikte
(lamineercapaciteit)
0,02” / 0,4 mm
19
KENMERKEN & TIPS
•
•
•
•
•
•
INSTELLEN VAN LAMINEERMACHINE
3.
HOE TE LAMINEREN
9.
20
PROBLEEMOPLOSSING
Probleem
Hoes sluit het item niet volledig af
Item is te dik om te lamineren
Maximale documentdikte is ,40mm
Hoesdikte is onjuist
Vastloop
Druk op de ontgrendeling en trek de hoes er
handmatig uit
SV
)
D
E
F
SPECIFIKATIONER
Kapacitet
220−240 V AC, 50/60 Hz
1,5 A
300 W
66mm x 356mm x 158mm
1,3 kg
0,02 tum/0,4 mm
•
•
•
•
•
•
23
DANSK
DK
Tænd/sluk-knap
Klar-lampe (grøn)
Udløserhåndtag (
)
D
E
F
Lomme/dokumentindføringsåbning
Lomme/dokumentudgang
Tændt-lampe (rød)
KAPACITET
Ydeevne
Format
Indføringsbredde
Lommetykkelse (min)
Lommetykkelse (maks.)
Opvarmningstid (skøn)
Lamineringshastighed
(+/- 5%)
Antal ruller
Klarmelding
Udløserhåndtag
Auto-sluk
241 mm
A4 = 241 mm
75 mikroner (per side)
125 mikroner (per side)
4 minutter
ca. 30 cm/min
(fast hastighed)
2
Lys (grøn)
Ja
Ja
Tekniske data
Spænding/frekvens/
strømstyrke (A)
220-240 V AC, 50/60 Hz
1,5 A
300 watt
66mm x 356mm x 158mm
1,3 kg
Effekt
Mål (HxBxD)
Nettovægt
Maks. dokumenttykkelse
(lamineringskapacitet)
0,4 mm
VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER – GEMMES TIL SENERE BRUG
– Maskinen er kun til indendørs brug. Tilslut maskinen til en lettilgængelig stikkontakt.
– For at forhindre elektrisk stød – brug ikke apparatet tæt på vand, spild ikke vand på apparatet, strømledningen
eller stikkontakten.
DU SKAL sørge for, at maskinen står på en stabil
DU MÅ IKKE lade strømledningen komme i kontakt
overflade.
med varme overflader.
DU MÅ IKKE lade strømledningen hænge ned fra skabe
DU SKAL sørge for at kontrollere lamineringsmaskieller hylder.
nens indstillinger ved at laminere kasserede ark, før du
laminerer uerstattelige dokumenter.
DU MÅ IKKE anvende enheden, hvis strømledningen er
DU SKAL fjerne hæfteklammer og andre metalgenbeskadiget.
stande før laminering.
DU MÅ IKKE forsøge at åbne eller på anden måde
DU SKAL holde maskinen på afstand af varme- og
reparere maskinen.
vandkilder.
DU MÅ IKKE overstige maskinens angivne ydeevne.
DU SKAL slukke maskinen efter brug.
DU MÅ IKKE lade børn benytte maskinen uden opsyn
DU SKAL tage maskinens stik ud af stikkontakten, når
af en voksen.
den ikke skal anvendes i en længere periode.
DU MÅ IKKE laminere skarpe genstande eller metalgenDU SKAL anvende lommer, der er beregnet til brug med stande (for eksempel: hæfteklammer, papirclips).
de relevante indstillinger.
DU MÅ IKKE laminere varmefølsomme dokumenter (for
DU SKAL holde husdyr på afstand, når maskinen
eksempel: billetter, ultralyd osv.) på varmeindstillinger.
anvendes.
DU MÅ IKKE laminere med selvklæbende lommer på
varmeindstillinger.
DU MÅ IKKE laminere en tom lomme.
25
Udløserfunktion
En lomme kan fjernes eller justeres under
lamineringen ved at aktivere udløserhåndtaget, som sidder bag på maskinen. Lommen
kan kun fjernes fra indføringsåbningen, når
håndtaget er aktiveret.
Auto-sluk
Efter 30 minutter vil maskinen automatisk
gå til Autosluk-tilstand. Tændt-lampen
blinker rødt i fem min. og slukkes derefter.
Klar-lampen slukkes. Hvis du vil fortsætte med
at bruge maskinen, skal du trykke på Tænd/
sluk-knappen. Maskinen nulstiller sig selv.
•
•
•
•
•
•
Brug mærkelommer fra Fellowes ® for at opnå de
bedste resultater: 80-125 mikron
Denne maskine har ikke brug for et indføringsark for at
laminere. Den er en mekanisme uden indføringsark.
Læg altid den genstand, der skal lamineres, i en lomme
i passende størrelse.
Prøvelaminer altid med en lignende størrelse og tykkelse inden den endelige behandling.
Forbered lomme og dokument til laminering. Anbring
dokumentet centreret inde i lommen, så det berører den
forreste lukkede kant. Kontroller, at lommen ikke er for
stor til genstanden.
Hvis det er nødvendigt, skal du skære overskydende
materiale af genstanden efter laminering og nedkøling.
1. Sørg for, at maskinen står på en stabil overflade.
3.
2. Kontroller at der er plads nok (min. 50 cm) bag
4. Tænd for strømmen (placeret på siden af maskinen). 8.
5. Den røde lampe "Tændt" tændes. Maskinen opvarmes
Kontroller, at lommen kommer ind i maskinen med
den lukkede kant først. Hold lommen lige og centralt
placeret i åbningen, ikke i en vinkel. Brug indføringsmarkeringerne som guide.
6. Lampen "Klar" forbliver tændt, når maskinen er klar. 9.
7. Anbring dokumentet i den åbne lomme. Kontroller,
Når det laminerede dokument kommer ud af
lamineringsmaskinen, er lommen varm og blød. For
at forhindre blokering skal det laminerede dokument
straks fjernes. Placer lommen på en flad overflade til
afkøling. Pas på, når du håndterer varme lommer.
nu.
at dokumentet er centreret mod den lukkede kant.
Brug den egnede lommestørrelse til dokumentet.
HAR DU BRUG FOR HJÆLP?
Lad vores eksperter hjælpe dig med en løsning.
Kundeservice...
Ring altid til Fellowes, før du kontakter forhandleren – se kontaktoplysningerne på bagsiden.
Overvej at registrere maskinen på www.fellowes.com/register for at modtage opdateringer og yderligere oplysninger.
26
Mulig årsag
Lampen "Tændt" lyser ikke (rød diode) Maskinen er ikke tændt
Løsning
Tænd for maskinen bagpå og på vægkontakten.
Ingen "klar"-lampe, selvom den
grønne lampe har været tændt længe
(grøn diode)
Tændt-lampen blinker rødt, og Klarlampen (grøn) er slukket
Klar-lampen (grøn) og Tændt-lampen
(rød) er slukkede
Lommen forsegler ikke genstanden
helt
Maskinen er i et varmt eller fugtigt
område
Flyt maskinen til et køligere og tørt sted
Laminatormaskinen er slukket
automatisk
Laminatormaskinen er slukket
automatisk
Genstanden kan være for tyk til at
blive lamineret
Lommen har bølger eller bobler
Lommetykkelsen kan være forkert
Lommen sidder fast
Lommen blev brugt med den "åbne
ende" først
Lommen var ikke centreret ved
indførsel
Lommen var ikke lige ved indførsel
Tom lomme blev brugt
Tryk på udløserhåndtaget, og træk genstanden
ud med hånden
Beskadigede ruller eller lim på rullerne
Afprøv og rengør rullerne ved at køre et
rengøringsark gennem lamineringsmaskinen
Lommen er beskadiget efter laminering
Maksimal dokumenttykkelse er ,40mm
OPBEVARING & RENGØRING
Sluk for maskinen på væggen. Lad maskinen køle ned. Lamineringsmaskinen kan rengøres udvendigt med en fugtig klud. Brug
ikke opløsningsmidler eller brandfarlige materialer til at polere maskinen med. Til rengøring af lamineringsmaskinen kan benyttes
rengøringsark, som kan købes separat. Når maskinen er varm – kør arkene gennem maskinen for at rengøre enhver rest fra rullerne.
For optimal ydeevne anbefales det, at rengøringsarkene anvendes sammen med maskinen regelmæssigt. (Bestillingsnummer til
rengøringsark #5320604)
PRODUKTREGISTRERING / VERDENSOMSPÆNDENDE GARANTI
Tak fordi du købte et Fellowes produkt. Besøg www.fellowes.com/register for at registrere dit produkt og nyde godt af produktnyheder, feedback og
tilbud. Produktdetaljer kan findes på typeskiltet, der er placeret på bagsiden eller undersiden af maskinen.
Fellowes garanterer at alle dele af lamineringsmaskinen er fri for defekter i materiale og udførelse i 1 år fra købsdatoen for den oprindelige forbruger.
Hvis det konstateres, at en del er defekt under garantiperioden, vil den eneste og eksklusive afhjælpende foranstaltning være reparation eller
udskiftning af den defekte del efter Fellowes’ valg og for Fellowes’ regning. Denne garanti gælder ikke i tilfælde af misbrug, forkert håndtering eller
uautoriseret reparation. Eventuelle implicitte garantier, inklusive salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål, begrænses hermed i varighed til den
relevante garantiperiode, der er anført ovenfor. Fellowes er under ingen omstændigheder ansvarlig for eventuelle følgeskader, der kan tilskrives dette
produkt. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder. Du kan have andre juridiske rettigheder, som adskiller sig fra denne garanti. Varighed,
vilkår og betingelser under denne garanti er gældende på verdensplan, undtagen hvor andre begrænsninger, restriktioner eller betingelser kræves af
den lokale lovgivning. For yderligere oplysninger eller for service under denne garanti, bedes du kontakte Fellowes eller din forhandler.
W.E.E.E.
Dette produkt er klassificeret som elektrisk og elektronisk udstyr. Kommer det tidspunkt, hvor du skal bortskaffe dette
produkt, skal du sikre dig at du gør dette i overensstemmelse med det europæiske direktiv om affald af elektrisk og
elektronisk udstyr (WEEE) og i overensstemmelse med lokale love i forbindelse med dette direktiv.
For yderligere information om WEEE Direktivet se venligst www.fellowesinternational.com/WEEE
27
SUOMI
FI
D
E
F
28
•
•
•
•
•
•
LAMINAATTORIN ASENNUS
3.
maan.
29
Tukos
NORSK
N
)
D
E
F
KAPASITET
Kapasitet
9,5" / 241 mm
A4 = 241 mm
75 mikroner (per side)
125 mikroner (per side)
4 minutter
ca. 30 cm/min.
(fast hastighet)
2
Lys (grønt)
Ja
Ja
•
•
•
•
•
•
KLARGJØRE LAMINERINGSMASKINEN
3.
6. Når maskinen er klar, lyser den grønne ”Klar”-
HVORDAN LAMINERE
opp.
lampen kontinuerlig.
9.
FEILRETTING
Problem
Løsning
Ingen "på"-lampe (rød LED)
Laminatoren har gått i modusen
Automatisk avstenging.
Elementet kan være for tykt til å
lamineres
Posen har bølger eller bobler
Posetykkelsen kan være feil
Laminatoren godtar poser på 75–125 mikron
33
POLSKI
PL
Tak
34
FUNKCJE I PORADY
•
•
•
•
•
•
3.
HOW TO LAMINATE
35
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem
36
RU
D
E
F
37
•
•
•
•
•
•
3.
8.
9.
38
Способ устранения
Нажмите на рычаг освобождения и извлеките
пакет вручную
39
GR
220-240 V AC,
50/60 Hz,
1,5 A
300 Watt
66mm x 356mm x
158mm
1,3 Kg
•
•
•
•
•
•
9.
41
Λύση
42
TÜRKÇE
TR
)
D
E
F
220-240V AC, 50/60Hz,
1,5A
300 Wat
66mm x 356mm x 158mm
1,3 Kg
0.02” / 0.4mm
Evet
•
•
•
•
•
•
LAMİNASYON MAKİNESİNİ AYARLAMA
kontrol edin.
9.
44
Çözüm
Laminasyon makinesi Otomatik Kapatma
moduna girmiştir
ČESKY
CZ
220-240V AC,
300 wattů
66mm x 356mm x
158mm
1,3 kg
46
VLASTNOSTI & TIPY
•
•
•
•
•
•
NASTAVENÍ LAMINÁTORU
3.
8.
47
48
SK
D
E
F
1,5 A
300 W
66mm x 356mm x
158mm
1,3 kg
•
•
•
•
•
•
NASTAVENIE LAMINÁTORA
POSTUP LAMINOVANIA
9.
50
Riešenie
Zaseknutie
MAGYAR
HU
LAMINÁLÓGÉP VEZÉRLŐI
A
B
C
D
E
F
220-240 V AC,
50/60 Hz, 1,5 A
300 Watt
66mm x 356mm x
158mm
1,3 kg
52
•
•
•
•
•
•
HOGYAN LAMINÁLJUNK
8.
9.
53
Max. dokumentumvastagság: ,40 mm
54
PORTUGUÊS
P
)
D
E
F
CAPACIDADES
Desempenho
•
•
•
•
•
•
1.
3.
4. Ligue o aparelho (interruptor situado na parte lateral do 8.
2.
9.
DETECÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Problema
O laminador encontra-se no modo de
encerramento automático
Encravamento
W.E.E.E.
Este equipamento está classificado como Equipamento Eléctrico e Electrónico. Caso seja necessário eliminar este
equipamento, certifique-se de que procede em conformidade com a Directiva Europeia relativa a Equipamento Eléctrico e
Electrónico (REEE) e de acordo com a legislação local relativa a esta directiva.
Para mais informações sobre a Directiva REEE, visite www.fellowesinternational.com/WEEE
57
BG
БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛАМИНАТОРА
A
B
C
D
E
F
9.5” / 241 mm
A4 = 241 mm
75 микрона
(на страна)
125 микрона
(на страна)
4 минути
прибл. 30 cm/min
(фиксирана
220-240 V AC,
50/60 Hz, 1.5 A
300 вата
66mm x 356mm x
158mm
Нетно тегло
1,3 Kg
Максимална дебелина на документа
(капацитет на ламиниране)
0.02” / 0,4mm
58
•
•
•
•
•
•
НАСТРОЙВАНЕ НА ЛАМИНАТОРА
3.
2. Проверете дали има достатъчно пространство зад машината
(мин. 50 см), за да могат документите да преминават
свободно.
9.
59
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Проблем
RO
D
E
F
Da
Da
•
•
•
•
•
•
9.
62
63
HRVATSKI
HR
KONTROLE PLASTIFIKATORA
Sklopka uključeno/isključeno
LED-žaruljica pripravnosti (zelena)
)
Otpusna poluga (
A
B
C
D
E
F
64
•
•
•
•
•
•
3.
8.
9.
LED-žaruljica napajanja treperi crveno,
a LED-žaruljica pripravnosti (zelena) je
isključena
Folija nije potpuno zatvorila artikl
66
SI
D
E
F
ZMOGLJIVOST
Zmogljivost
•
•
•
•
•
•
3.
68
Napravo prestavite na hladnejše in bolj suho mesto
Lučka stanja pripravljenosti (zelena) in LED
za napajanje (rdeča) sta ugasnili
Maksimalna debelina dokumenta je lahko ,40 mm
69
+1-800-33-11-77
+1-800-665-4339
00-800-1810-1810
+001-800-514-9057
+1-800-955-0959
+61-3-8336-9700
+31-(0)-13-458-0580
+1-905-475-6320
+ 49-(0)-511-545-489-0
+34-91-748-05-01
+33-(0)-1-78-64-91-00
+39-071-730041
Japan
Korea
Malaysia
Polska
Russia
Singapore
United Kingdom
+81-(0)-3-5496-2401
+82-2-3462-2884
+60-(0)-35122-1231
+48-(22)-2052110
+7-495-280-7180
+65-6221-3811
+44-(0)-1302-836800
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement