Hama 00014205 Brugervejledning

Hama 00014205 Brugervejledning
www.hama.de
Hama GmbH & Co KG
Postfach 80
86651 Monheim/Germany
Tel. +49 (0)9091/502-0
Fax +49 (0)9091/502-274
[email protected]
www.hama.com
00014205-06.06
00014205
Merkmale:
4
3
2
1
5
3
Paar-Modus:
5
Hama GmbH & Co. KG
Hersteller/Verantwortliche Person //
erklärt, dass das Produkt
declares that the product
Hama Art.-Nr. 00014205
❑ Funkanlage
Geräteklasse
angewendete harmonisierte Normen ...
Einhaltung der grundlegenden
Anforderungen auf andere Art und Weise
(hierzu verwendete Standards/
Spezifikationen) ...
Other means of proving conformity with the essential
requirements (standards/specifications used) ...
angewendete harmonisierte Normen ...
EN 301489-1
EN 301489-17
Hamonised standards applied ...
6
❑ Luftschnittstelle bei Funkanlagen gemäß § 3(2) (Artikel 3(2))
Air interface of the radio systems pursuant to § 3(2) (Article 3(2))
angewendete harmonisierte Normen ...
EN / HN
EN 300 328
Hama GmbH & Co KG
86651 Monheim/Germany
www.hama.com
+ TK-Nr.
Phone, fax, e-mail
Tel: 0 90 91/5 02-0
Fax: 0 90 91/5 02-2 74
e-mail: [email protected]
http://www.hama.com
Ort, Datum
7
Features:
4
3
2
1
5
Pair mode:
Note:
11
Konformitätserklärung gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und
Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG) und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)
Declaration of Conformity in accordance with the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Act
(FTEG)
and Directive 1999/5/EC (R&TTE Directive)
Hama Art.-Nr. 00014205
Telecommunications terminal equipment
bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des § 3 und
den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht.
complies with the essential requirements of § 3 and the other relevant provisions of the FTEG (Article 3 of the
R&TTE Directive), when used for its intended purpose.
angewendete harmonisierte Normen ...
Einhaltung der grundlegenden
Anforderungen auf andere Art und Weise
(hierzu verwendete Standards/
Spezifikationen) ...
Other means of proving conformity with the essential
requirements (standards/specifications used) ...
angewendete harmonisierte Normen ...
12
❑ Luftschnittstelle bei Funkanlagen gemäß § 3(2) (Artikel 3(2))
Air interface of the radio systems pursuant to § 3(2) (Article 3(2))
angewendete harmonisierte Normen ...
EN / HN
EN 300 328
Hama GmbH & Co KG
86651 Monheim/Germany
www.hama.com
+ TK-Nr.
Phone, fax, e-mail
Tel: 0 90 91/5 02-0
Fax: 0 90 91/5 02-2 74
e-mail: [email protected]
http://www.hama.com
Ort, Datum
13
4
3
2
1
5
Mode pairing:
17
Hama Art.-Nr. 00014205
1
EN 60950-1
EN 301489-1
EN 301489-17
18
EN/HN
EN 300 328
Adresse
Tel: 0 90 91/5 02-0
Fax: 0 90 91/5 02-2 74
e-mail: [email protected]
http://www.hama.com
Lieu, date
4
3
2
1
5
22
Nota:
23
Receptor Bluetooth® para HiFi »RX 2«
1
EN 60950-1
EN 301489-1
EN 301489-17
24
EN/HN
EN 300 328
Hama GmbH & Co KG
86651 Monheim/Germany
www.hama.com
Teléf. fax, e-mail
Tel: 0 90 91/5 02-0
Fax: 0 90 91/5 02-2 74
e-mail: [email protected]
http://www.hama.com
Lugar, fecha
4
3
2
1
5
29
Hama GmbH & Co. KG
Hama Art.-Nr. 00014205
1
EN 60950-1
EN 301489-1
EN 301489-17
30
EN/HN
EN 300 328
Hama GmbH & Co KG
86651 Monheim/Germany
www.hama.com
Telefono, fax, e-mail
Tel: 0 90 91/5 02-0
Fax: 0 90 91/5 02-2 74
e-mail: [email protected]
http://www.hama.com
Luogo, data
Per le dichiarazioni di conformità specifiche per ciascun paese,
vedere all’indirizzo:
http://www.hama.de/service/download/zertifizierungen/
deutsch_-_englisch/index.hsp
31
Beschrijving:
Kenmerken:
4
3
2
1
5
Aansluiting:
33
Paarmodus:
35
Type (evt. installatieconfiguratie incl. de modulen):
❑Telecommunicatie eindinrichting
1
Gebruiksdoeleinde
Apparatuurklasse
EN 60950-1
EN 301489-1
EN 301489-17
36
EN/HN
EN 300 328
Adres
Hama GmbH & Co KG
86651 Monheim/Germany
www.hama.com
Tel: 0 90 91/5 02-0
Fax: 0 90 91/5 02-2 74
e-mail: [email protected]
http://www.hama.com
Plaats, datum
÷ Bluetooth® HiFi receiver »RX 2«
Det glæder os, at du har valgt at købe et af vores produkter.
Beskrivelse:
Universal modtagelse af Bluetooth® audiosignaler fx fra
MP3-playere, mobiltelefoner eller fra PC’er til forbindelse til en ledig
tilslutning på HiFi-stereoanlægget.
Der kan benyttes forskellige enheder (med Bluetooth® sendemulighed)
til kun en enkelt tilslutning (HiFi-anlægget).
(fx enten MP3-Player eller mobiltelefon eller PC eller PDA)
Ideelt supplement til det universelle Bluetooth® audio dongle sæt
»RXTX 2« (men kan også kombineres med andre universelle
Bluetooth® sendeenheder.
Anvendelsesområder for apparater med Bluetooth®:
• MP3-player på HiFi-anlæg/aktive højtalere
• GSM på HiFi-anlæg/aktive højttalere
• Laptop/PC på HiFi-anlæg/aktive højttalere
• Spilkonsoller på HiFi-anlæg/aktive højttalere
• Bluetooth® audio-streamplayer på HiFi-anlæg/aktive højttalere
Egenskaber:
– Plug and play (automatisk pairing-funktion, ingen software nødvendig)
– Bluetooth® Class 1 (trådløs modtagelse inden for en radius af
max. 100 m med Bluetooth® enheder af klasse 1, ved klasse 2 tilsvarende
mindre modtagelsesrækkevidde)
– Bluetooth® standard V1.2 (understøtter bl.a. stereo-profil »A2DP«)
– blå og rød lysdiode til visning af drift, overførsel eller pairing-funktion
– strømforbrug:
i standby: ca. 40 mA
typisk: 75 mA
– phono-tilslutning til direkte forbindelse til stereoanlægget,
3,5-mm-jack-tilslutning til direkte forbindelse til fx aktive højttalere
– inkl. forbindelseskabel 3,5 mm stereo-jack-hanstik til
2x phono-hanstik
– inkl. netdel (100–240 V/50 Hz/5 V, 300 mA)
38
Apparat-detaljer:
4
3
2
1
1. Tænd-/sluk-kontakt
2. RCA udgang (2x phono)
3. 3,5-mm-audioudgang for
tilslutning til hjemmets
stereosystem eller aktive højttalere
5
4. Tilslutning til netdel
5. Drifts-/pairingindikator-lysdiode
Tilslutninger:
– Inden du tilslutter din Bluetooth® audiomodtager til dit stereosystem
(eller alternativt til aktive højttalere), skal du sikre dig, at apparatet
er slukket.
– Sæt derfor modtagerens kontakt »ON/OFF« i stilling »OFF«
(tilsvarende gælder for separate, universelle sende-dongles,
fx »RXTX 2« senderen).
– Sæt stereoanlæggets lydstyrkeregulering på laveste styrke
– Forbind Bluetooth® modtageren (»RX 2«) med 3,5 mm jack-tilslutningen
på det medfølgende kabel til stereoanlægget
(2 x phono fx til AUX indgangen).
– Vælg nu den indgang på dit HiFi-system til hvilken
Bluetooth® Audio modtageren (»RX 2«) er tilsluttet (fx AUX indgangen).
– Forbind netdelen med Bluetooth® modtageren.
– Sæt netdelen i en stikkontakt.
39
Pairing-funktion:
Nu skal Bluetooth® forbindelsen oprettes mellem Bluetooth®
audiomodtageren og senderenheden (fx Bluetooth® dongle til MP3-player,
mobiltelefon, PC-USB-dongle).
a) Forbindelse med en Bluetooth® mobiltelefon/USB-dongle
(der har A2DP-profil):
– Først skal du med mobiltelefonen eller med en
PC-USB-dongle gå til funktionen »Søgning efter Bluetooth® enheder«,
for at kunne etablere en forbindelse.
– Hertil skal du følge enhedens vejledning.
– Efter aktivering af funktionen, skal du inden for de
næste 5 sekunder sætte Bluetooth® audiomodtagerens kontakt
i stilling »ON«.
– Drifts-/pairingindikator-lysdioden begynder at blinke
(skiftevis blåt og rødt).
– Pairing-funktionen blev startet.
– Hvis flere apparater findes, skal du vælge Bluetooth® Receiver.
– Til spørgsmålet om pinkode skal du indtaste »0000«.
– Eventuelt må du følge yderligere anvisninger vedrørende
mobiltelefonen/PC-USB-donglen(se enhedens vejledning).
b) Forbindelse med en universel sende-dongle (3,5-mm-jack):
– Tænd først for din universelle sende-dongle.
– Sæt inden for de næste 5 sekunder Bluetooth® HiFi-receiver »RX 2«
kontakten i stilling »ON«; drifts-/pairingindikator-lysdioden
begynder at blinke (skiftevis blåt og rødt).
– Hvis sende donglen er kompatibel med Bluetooth® modtageren
(har samme Bluetooth® profil), opbygges forbindelsen automatisk
efter nogle sekunder.
– I givet fald skal yderligere anvisninger vedrørende senderens
pairing-funktion iagttages.
Følg vejledningen vedrørende dette.
40
Bemærk:
– Læg mærke til at ikke alle Bluetooth® enheder er kompatible med
hinanden (afhængigt af profil og interne passwords).
– Vi anbefaler til brug den universelle sende-dongle
(fx til MP3-player) »Sendeenheden« Hama vare nr. 14102 eller 14103
(Universelt Bluetooth® audio dongle sæt »RXTX 2«)
– Hvis pairing-processen lykkedes, blinker lysdioden hver 3 sekunder
to gange blåt.
– Nu kan du modtage musikken fra din Bluetooth® lydkilde på
dit hjemmestereosystem (HiFi).
Sikkerhedsanvisninger:
– Beskyt apparatet mod snavs, fugtighed og overophedning og
benyt det kun i tørre lokaler.
– TÅbn aldrig apparatet og benyt det ikke, hvis det er beskadiget.
Lad kun apparatet reparere af fagfolk!
– il rengøring bør kun anvendes tørre og bløde klude.
(Apparatet er ikke vandtæt)
– Bemærk! Apparatet skal, som andre elektriske enheder,
holdes uden for børns rækkevidde!
– Beskyt apparatet mod direkte sollys, radiatorer, rystelser og støv.
– Hvis apparatet ikke skal benyttes i længere tid,
skal ledningen tages du af stikkontakten.
41
Hama GmbH & Co. KG
Fabrikanten/den ansvarlige person //
erklærer, at produktet
declares that the product
HiFi receiver »RX 2«
Type (hvis anvendeligt, konfiguration inkl. modulerne):
Hama Art.-Nr. 00014205
❑ Telekommunikations (TK-) terminaludstyr
❑ Radioudstyr
1
Anvendelsesformål
Apparatklasse
opfylder de grundlæggende betingelser i § 3 og de øvrige relevante bestemmelser i FTEG
(artikel 3 i R & TTE direktivet) under forudsætning af korrekt anvendelse.
complies with the essential requirements of § 3 and the other relevant provisions of the FTEG (Article 3 of the
R&TTE Directive), when used for its intended purpose.
Sundhed og sikkerhed i henhold til § 3 (1) 1. (artikel 3 (1) a))
Anvendte harmoniseringsnormer ...
Overholdelse af grundlæggende
krav af anden slags
(i denne forbindelse anvendte standarder/specifikationer) ...
Other means of proving conformity with the essential
requirements (standards/specifications used) ...
Beskyttelseskrav i henseende til elektromagnetisk kompatibilitet § 3 (1) 2,
artikel 3 (1) b))
Anvendte harmoniseringsnormer ...
Overholdelse af grundlæggende
krav af anden slags
(i denne forbindelse anvendte standarder/specifikationer) ...
EN 301489-1
EN 301489-17
42
Forholdsregler til effektiv udnyttelse af radiofrekvensområdet
Measures for the efficient use of the radio frequency spectrum
❑ Luftgrænseflade ved radioanlæg i overensstemmelse med § 3(2) (artikel 3(2))
Air interface of the radio systems pursuant to § 3(2) (Article 3(2))
Anvendte harmoniseringsnormer ...
Overholdelse af grundlæggende
krav af anden slags
(i denne forbindelse anvendte standarder/grænsefladespecifikationer) ...
EN / HN
EN 300 328
Tel: 0 90 91/5 02-0
Fax: 0 90 91/5 02-2 74
e-mail: [email protected]
http://www.hama.com
Sted og dato
e
Se nedenfor vedrørende yderligere overensstemmelseserklæringer
for de enkelte lande:
http://www.hama.de/service/download/zertifizierungen/
deutsch_-_englisch/index.hsp
43
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Danish were displayed