Jamo S406BEU Blad

Jamo S406BEU Blad
S 40
S 406 / S 408
S 402 / S 403
2
S 402 / S 403
2 M / 6 ft
3
S 406 / S 408
4
S 402
S 403
3
SC 4600
2
1
5
-
6
+
7
Large
8
S 40CEN / S 40CEN.2
Small
Large
Type ....................................................................S 408
S 402 / S 403
9
Type ....................................................................S 403
Type ........................................................... S 40 SUB
www.jamo.com
10
English
Dansk
Garantiperioden træder i kraft fra den på fakturaen påførte købsdato. Tidsrummet for garantiens dækning er
som følger:
• 2 år for elektronikdele (strømforsyning, forstærker etc.)
• 7 år for andre dele (kabinet, højttaler-enheder etc.)
Alle henvendelser om garanti skal ske til forhandleren.
Ved anmodning om servicering under garanti skal original faktura medbringes.
Hvad omfatter garantien:
Med undtagelse af nedenstående dækker garantien alle
fabrikations- og materialefejl på produktet.
Hvad omfatter garantien ikke:
• Fejl opstået som følge af uheld, misbrug, normalt slid,
misligholdelse, spændingsudsving, overbelastning,
lynnedslag og force majeure i øvrigt
• Fejl opstået som følge af ukorrekt installering eller betjening
• Fejl opstået som følge af modifikation/reparation/forsøg på reparation foretaget af et ikke-autoriseret service center
• Fejl opstået i forbindelse med brugen af uoriginale
reservedele
• Fejl på produkter med ændret eller manglende serienummer
• Fejl i øvrigt på grund af forhold eller omstændigheder, som leverandøren ikke er ansvarlig for
Omkostninger til transport i forbindelse med servicering
er ikke omfattet af garantien.
Leverandøren er alene forpligtet til at udbedre eller
omlevere fejlbehæftede dele eller produkter, og leverandøren er ikke ansvarlig for indirekte tab og/eller følgeskader i øvrigt ved brugen af produktet. Erstatningen kan
ikke overstige værdien af det leverede.
I det omfang nærværende betingelser, herunder ansvarsbegrænsning m.v., måtte stride mod ufravigelige regler
i kundens bopælsland har disse regler forrang i forholdet til nærværende bestemmelser.
11
Garantieumfang
12
Garantievoorwaarden
13
Italiano
Garanzia
14
Suomi
15
16
17
18
7
7
19
20
21
22
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Danish were displayed