DustCatch 125 Laser DustCatch 230 Laser

DustCatch 125 Laser DustCatch 230 Laser
 NL ENG F ES DK GEBRUIKSAANWIJZING OPERATING INSTRUCTIONS MODE D’EMPLOI INSTRUCCIONES DE MANEJO BRUGSANVISNINGEN FØR BRUGEN EC‐DECLARATION OF CONFORMITY (CE) 03
10
16
23
30
36
2. MACHINE GEGEVENS Technische gegevens Type DC‐125 DC‐230 ‐1
Toelaatbaar onbelast toerental 11.000 6.600 min
Maximale diameter Ø 125 Ø 230 mm
Laserklasse 2 / < 1 mW 2 / < 1 mW
Gewicht (zonder machine) 1,0
2,0 kg
Toepasbare slijpmachines DC‐125 Laser: G13SD • G13S1 • G13SB2 • G13SB3 • G13V • G13YC •  Hitachi G13YD • G13SB • G13SP • G13YB1 9565CV • GA5021C • 9562CHX  Makita GWS9‐125 • GWS10‐125C • GWS10‐125CE • GWS14‐
 Bosch 125C • GWS14‐125CE  Metabo W8‐125 • W8‐125 Quick • WE 9‐125 • W11‐125 Quick
• WB11‐125 Quick • WE14‐125 Plus  DeWalt D28130 • D28132C • D28065 • D28133 • D28134 • D28135 • D28136 Toepasbare slijpmachines DC‐230 Laser: G23MR • G23MRU • G23SC3 • G23SCY • G23SE2 •  Hitachi G23SEY • G23UA2 • G23UAY • G23UB2 • G23UBY GA9010C • GA9020S • GA9030S • GA9040S  Makita GWS20‐230 • GWS24‐230 • GWS26‐230  Bosch  Metabo W21‐230 • W23‐230 • W25‐230  DeWalt D28400 • D28401 • D28411 • D28414 • D28421 • D28423 • D28432C • D28492 • D28750 2. DATOS DE LA MÁQUINA Datos técnicos Modelo DC‐125 DC‐230 ‐1
Velocidad sin carga 11.000 6.600 min
Diámetro disco Ø 125 Ø 230 mm
Clase Láser 2 / < 1 mW 2 / < 1 mW
Peso (sin máquina) 1,0
2,0 kg
Amoladoras compatibles DC‐125 Laser: G13SD • G13S1 • G13SB2 • G13SB3 • G13V • G13YC •  Hitachi G13YD • G13SB • G13SP • G13YB1 9565CV • GA5021C • 9562CHX  Makita GWS9‐125 • GWS10‐125C • GWS10‐125CE • GWS14‐
 Bosch 125C • GWS14‐125CE  Metabo W8‐125 • W8‐125 Quick • WE 9‐125 • W11‐125 Quick
• WB11‐125 Quick • WE14‐125 Plus  DeWalt D28130 • D28132C • D28065 • D28133 • D28134 • D28135 • D28136 Amoladoras compatibles DC‐230 Laser: G23MR • G23MRU • G23SC3 • G23SCY • G23SE2 •  Hitachi G23SEY • G23UA2 • G23UAY • G23UB2 • G23UBY GA9010C • GA9020S • GA9030S • GA9040S  Makita GWS20‐230 • GWS24‐230 • GWS26‐230  Bosch  Metabo W21‐230 • W23‐230 • W25‐230  DeWalt D28400 • D28401 • D28411 • D28414 • D28421 • D28423 • D28432C • D28492 • D28750 ESPAÑOL – TRADUCCIÓN DEL MANUAL ORIGINAL | 25 DANSK – OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE | 31 betydelig forøgelse af svingningsbelastningen i hele arbejdstidsrummet. Til en nøjagtig vurdering af svingningsbelastningen bør der også tages højde for de tider, i hvilke værktøjet er slukket eller godt nok kører, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan føre til en betydelig reduktion af svingningsbelastningen i hele arbejdstidsrummet. Laser Dette værktøj, er udstyret med laser. Når denne er tilsluttet, vises en rød linie, på den overflade, der skal skæres. Synligheden af laseren, kan styrkes, ved brug af laserbriller, kontakt Deres Carat forhandler, for yderligere information. Se aldrig ind I laserstrålen! Laser klasse 2 < 1 mW, 635‐370 nm Omgivelser Brug ikke dette værktøj I farlige omgivelser. Værktøjet må ikke bruges i fugtige eller regnvåde omgivelser. Arbejdspladsen skal altid være tør. Når der skæres, skal det sikres, at der ikke skæres i skjulte elinstallationer, rør og lign. Kontroller evt. dette med en detekter. Følges disse instruktioner ikke, er der fare for elektrisk stød, brand eller andre alvorlige skader. Hoveddele Hvoeddelene er nummerede, og henviser til tegningen på side 2, I denne manual. 1. Tilslutningsflange (5 par) 2. Skruer (Vedr. Tilslutningsflangerne 2 stk.) 3. Beskyttelses‐ og udsugningsskærm 4. Skruer (til beskyttelses‐ og udsugningsskærmen, 4 stk.) 5. Indvendig beskyttelse 6. Dybdestop 7. Dæksel 8. Spændemøtrik [*] 9. Diamant skæreskive [*] 10. Afstandsstykke 11. Montageflange [*] 12. Vinkelsliber aksel [*] 13. Støvsugertiolslutning 14. Støvsugerslange 15. Knap for spindellås [*] 16. Tænd/sluk kontakt [*] 17. Hjælpe håndtag [*] 18. Laser 19. Spændenøgle [*] [*] = Dette, ikke er en del af DustCatch sugeskærmen. 3. SAMLE INSTRUKTION Før enhver samling eller adskillelse af maskinen, skal ledningen tages ud af strømforsygningen. Det anbefales, at der bæres arbejdshandsker, når diamantklingen monteres eller afmonteres. Diamantklingerne bliver varme når der arbejdes. Rør ikke ved klingerne, før de er kølet af. Diamant skæreskive Dette værktøj, er ikke beregnet for skæring med andre værktøjer, end diamantskæreskiver. Beskyttelsesskærmen yder ikke passende beskyttelse, hvis der benyttes andet end diamantskæreskiver. Centerhullet på diamantklingen, skal passé på monteringsflangen. Forsøg ikke, at gøre hullet større eller evt. at reducere hul diameteren. Den tilladte omdrejningshastighed, for diamantklingen, skal være mindst, lige så stor, som vinkelsliberens omdrejningshastighed. Se maskinens typeskilt. Der skal altid vælges, en klinge der er egnet for skæring i det materiale, der skal skæres i. Vi anbefaler diamantklinger fra Carat Tools. Vær opmærksom på diamantklingens manual. Vær opmærksom på diamantklingens rotationsretning. Kontroller at retningspilen på diamantklingen og på maskinen, peger samme vej. Montering af universalsugekåben Denne universalsugekåbe leveres med 5 par samleflanger, der gør det muligt, at montere den på de fleste maskiner. Se ”Tekniske data”. Brug aldrig flanger, der ikke passer, til den valgte vinkelsliber. Hver af flangerne er mærket med, hvilken maskine den passer til. På den ene del af flangen, er typenummeret samt flangenummeret mærket, på den anden del, er kun flangenummeret mærket.  Fjern den originale beskyttelsesskærm, fra maskinen. Vær opmærksom på manualen for den vinkelsliber, som universalsugekåben skal monteres på.  Afmonter spændemøtrikken [8] og montageflangen [11], fra den maskine, som universalsugekåben skal monteres på.  Spænd de 2 dele af samleflangerne [1] på vinkelsliberens flange. Hvis nødvendigt (Ikke for Metabo) spænd de 2 skruer [2] som vist på side 2, figur A. Vær opmærksom på, at teksten på flangerne SKAL vende ud.  Løsn de 3 skruer der holder dækslet [7] på skærmen [3] ved hjælp af en skruetrækker  Løsn dybdestoppet [6].  Fjern dækslet fra skærmen.  Monter sugekappen på flangerne, og spænd de 4 skruer [4], som vist på side 2 figur A.  Monter vinkelsliberens støttehåndtag [17], parallelt med diamantklingen, som vist. Montering af diamantklinge For at udskifte diamantklingen, skal kappen og sugestudsen svinges væk. Placer vinkelsliberen på et plant underlag.  Rengør flange og spændemøtrik.  Placer montageflangen (B) på vinkelsliberens aksel (A). Monteringsflangen skal monteres således at rotationslåsen passer på vinkelsliberens aksel.  Monter afstandsstykket (C; 5,2 mm) på vinkelsliberens aksel, vær sikker på at bøsningen peger ud. Hvis diamantklingen er for tæt på skærmen og sugestudsen, benyttes 7,2 mm. afstandsstykke. Når diamantklingen monteres, skal det sikres at, klingens‐ og vinkelsliberesn omdrejningsretning, er den same. DANSK – OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE | 33  Maskinen må kun benyttes, uden brug af vand.  Hvis klingen skærer dårligt, og der kommer gnister, kan det betide, at klingen er blevet “døv”. Dette afhjælpes ved at der skæres i et abrasivt materiale, evt. lim‐ eller sandsten. Dette vil skærpe klingen. 5. SERVICE & VEDLIGEHOLD Stikket fjernes fra strømforsyningen, før nogen service, vedligehold eller anden tilsvarende betjening må finde sted. El‐værktøj og el‐værktøjets ventilationsåbninger skal altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde. Afmonter og rengør diamantklingen, afstandsstykke og flanger efter brug. Rengør også sugekappen og sugestudsen. Vær også opmærksom på vinkelsliberens service og vedligeholdelses vejledning. Justering af laser Laseren skal justeres, således at den passer til den anvendte vinkelsliber. Herudover må det påregnes at, laseren med mellemrum, skal justeres. Dette gøres, som beskrevet herunder:  Skruen (A) løsnes to omgange.  Juster lasreren i huset med knap (B).  Herefter strammes knap (A). Udskiftning af batterier Laseren forsynes med strøm fra batterier. Kommer der ikke lys i laseren når den tændes, kan det skyldes, at der ikke er strøm på batterierne. Batterierne skiftes som beskrevet nedenfor. Vær opmærksom på at laseren er slukket.  Skruerne der holder dækslet på sugekåbet [7] ved hjælp af en skruetrækker.  Låsen på dybdestoppet [6] løsnes.  Dækslet fra sugekåben fjernes.  Knap (A) løsnes. Denne knap bruges også når laseren justeres.  Tag laseren (B) ud af sugekappen.  Låget (C) afmonteres.  Udskift de tomme batterier (D) med tre nye af samme type; LR44. Vær opmærksom på, at den positive på batterierne vender mod låget. De kasserede batterier, må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet, men skal sendes til genanvendelse.  Låget skrues på laseren.  Genmonter laseren I sugekappen.  Skru laserens justerknap fast på sugekappen.  Monter dækslet på sugekappen. Vær opmærksom på, at dybdestopper er på plads.  Stram dybdestoppet.  De tre skruer der holder dækslet spændes med en skruetrækker.  Laseren justeres, se afsnittet “Justering af laser”. 6. ADVARSELSHENVISNINGER GENERELLE ADVARSELSHENVISNINGER FOR EL VÆRKTØJ ADVARSEL Læs alle advarselshenvisninger og instrukser. I tilfælde af manglende overholdelse af advarselshenvisningerne og instrukserne er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser. Opbevar alle advarselshenvisninger og instrukser til senere brug. Det i advarselshenvisningerne benyttede begreb „el‐værktøj“ refererer til netdrevet el‐værktøj (med netkabel) og akkudrevet el‐
værktøj (uden netkabel). 1) Sikkerhed på arbejdspladsen a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og rigtigt belyst. Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld. b) Brug ikke el‐værktøjet i eksplosionsfarlige omgivelser, hvor der findes brændbare væsker, gasser eller støv. El‐værktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe. c) Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når maskinen er i brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen. 2) Elektrisk sikkerhed a) El‐værktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundet el‐værktøj. Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød. b) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød. c) Maskinen må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængning af vand i et el‐værktøj øger risikoen for elektrisk stød. d) Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f.eks. må man aldrig bære el‐værktøjet i ledningen, hænge el‐værktøjet op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der er i bevægelse. Beskadigede eller indviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød. e) Hvis el‐værktøjet benyttes i det fri, må der kun benyttes en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød. f) Hvis det ikke kan undgås at bruge el‐værktøjet i fugtige omgivelser, skal der bruges et HFI‐relæ. Brug af et HFI‐relæ reducerer risikoen for at få elektrisk stød. 3) Personlig sikkerhed a) Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge el‐værktøjet fornuftigt. Brug ikke noget el‐værktøj, hvis du er træt, har nydt alkohol eller er påvirket af medikamenter eller euforiserende stoffer. Få sekunders uopmærksomhed ved brug af el‐
værktøjet kan føre til alvorlige personskader. b) Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbriller på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængig af maskintype og anvendelse nedsætter risikoen for personskader. c) Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at el‐værktøjet er slukket, før du tilslutter det til strømtilførslen og/eller akkuen, løfter eller bærer det. Undgå at bære el‐værktøjet med fingeren på DANSK – OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE | 35 slibeskiven brækker af eller fører til et tilbageslag. Slibeskiven bevæger sig så hen imod eller væk fra betjeningspersonen, afhængigt af skivens drejeretning på blokeringsstedet. Derved kan slibeskiver også brække. Et tilbageslag skyldes forkert eller fejlbehæftet brug af el‐værktøjet. Det kan forhindres ved at træffe egnede sikkerhedsforanstaltninger, der beskrives i det følgende. a) Hold godt fast i el‐værktøjet og sørg for at både krop og arme befinder sig i en position, der kan klare tilbageslagskræfterne. Anvend altid ekstrahåndtaget, hvis et sådant findes, for at have så meget kontrol som muligt over tilbageslagskræfterne eller reaktionsmomenterne, når maskinen kører op i hastighed. Betjeningspersonen kan beherske tilbageslags‐ og reaktionskræfterne med egnede sikkerhedsforanstaltninger. b) Sørg for at Din hånd aldrig kommer i nærheden af det roterende indsatsværktøj. Indsatsværktøjet kan bevæge sig hen over Din hånd i forbindelse med et tilbageslag. c) Undgå at Din krop befinder sig i det område, hvor el‐værktøjet bevæger sig i forbindelse med et tilbageslag. Tilbageslaget driver el‐
værktøjet i modsat retning af slibeskivens bevægelse på blokeringsstedet. d) Arbejd særlig forsigtig i områder som f.eks. hjørner, skarpe kanter osv. Det skal forhindres, at indsatsværktøjet slår tilbage fra emnet og sætter sig fast. Det roterende indsatsværktøj har tendens til at sætte sig fast, når det anvendes i hjørner, skarpe kanter, eller hvis det springer tilbage. Dette medfører, at man taber kontrollen eller tilbageslag. e) Brug ikke kædesavklinger eller tandede savklinger. Sådant indsatsværktøj fører hyppigt til tilbageslag, eller at man mister kontrollen over el‐værktøjet. f) Undgå at skæreskiven blokerer eller får for højt modtryk. Foretag ikke meget dybe snit. Overbelastes skæreskiven, øges skivens belastning og der er større tendens til, at skiven kan sætte sig i klemme eller blokere, hvilket igen kan føre til tilbageslag eller brud på slibeskiven/ slibestiften. g) Sidder skæreskiven i klemme eller afbryder Du arbejdet, slukkes el‐værktøjet og maskinen holdes roligt, til skiven er stoppet. Forsøg aldrig at trække skæreskiven ud af snittet, mens den roterer, da dette kan føre til et tilbageslag. Lokalisér og afhjælp fejlen. h) Tænd ikke for el‐værktøjet, så længe det befinder sig i emnet. Sørg for at skæreskiven når op på sit fulde omdrejningstal, før Du forsigtigt fortsætter snittet. Ellers kan skiven sætte sig i klemme, springe ud af emnet eller forårsage et tilbageslag. i) Understøt plader eller store emner for at reducere risikoen for et tilbageslag som følge af en fastklemt skæreskive. Store plader kan bøje sig under deres egen vægt. Emnet skal støttes på begge sider, både i nærheden af skæresnittet og ved kanten. j) Vær særlig forsigtig ved „lommesnit“ i bestående vægge eller andre områder, man ikke kan ses ind i. Den neddykkende skæreskive kan forårsage et tilbageslag, når der skæres i gas‐ eller vandledninger, elektriske ledninger eller andre genstande. EKSTRA ADVARSELSHENVISINNGER a) Anvend egnede søgeinstrumenter til at finde frem til skjulte forsyningsledninger eller kontakt det lokale forsyningsselskab. Kontakt med elektriske ledninger kan føre til brand og elektrisk stød. Beskadigelse af en gasledning kan føre til eksplosion. Brud på et vandrør kan føre til materiel skade eller elektrisk stød. b) Brug en støvopsugning til bearbejdning af sten. Støvsugeren skal være godkendt til opsugning af stenstøv. Brug af dette udstyr nedsætter risikoen for personskader som følge af støv. c) Hold altid maskinen fast med begge hænder og sørg for at stå sikkert under arbejdet. El‐værktøjet føres sikkert med to hænder. d) Sikr emnet. Et emne holdes bedre fast med spændeanordninger eller skruestik end med hånden. e) El‐værktøjet må ikke benyttes, hvis ledningen er beskadiget. Berør ikke den beskadigede ledning og træk netstikket ud, hvis ledningen beskadiges under arbejdet. Beskadigede ledninger øger risikoen for elektrisk stød. 7. GARANTI Garantiperioden for DustCatch 125 Laser eller DustCatch 230 Laser er 12 måneder, startende fra købstidspunktet. Indkøbsfaktura skal altid følge garantisager. Garantien dækker reparationer af fejl, der kan henføres til materiale og/eller fabrikationsfejl. Følgende dækkes ikke af garantien:  Skader som følge af misbrug eller forkert strømtilslutning.  Skader som følge af overbeslastning.  Skader som følge af mangelfuld vedligehold.  Skader som følge af, at instryktioner, ikke er blevet flugt.  Skader som følge, af ikke autoricerede personers brug.  Skader som følge af forkert brug.  Hvis maskinen er repareret, med ikke originale reservedele.  Hvis maskinens typeplade er ødelagt eller fjernet.  Skader som følge af brand, fugt eller transport. Carat Centrale B.V. Nikkelstraat 18 4523 AB Breda Holland T: +31 (0) 765 420 814 F: +31 (0) 765 440 490 E: [email protected]‐centrale.com 
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Danish were displayed