Istruzioni di montaggio - Westfalia

Istruzioni di montaggio - Westfalia
D
CZ
DK
Anhængertræk Montage- og driftsvejledning
E
F
FIN
GB
GR
H
I
N
NL
Trekhaak Montage- en gebruikshandleiding
PL
RUS
S
Сцепка Инструкция по монтажу и эксплуатации
Dragkrok Monterings- och bruksanvisning
D-VALUE
D 9,2 kN
MAX. VERT. LOAD
S
80 kg
CHARGE
PN
313 396 691 101 - 005
D
CZ
DK
Vores produkter fremstilles med stor omhu. Hvis du engang alligevel skulle have grund til at klage, bedes du henvende dig direkte
til din kontrahent. I dette tilfælde bør du under alle omstændigheder angive batchnummeret. Batchnummeret står på typeskiltet.
Uden dette nummer kan din reklamation ikke behandles.
E
F
FIN
GB
GR
H
I
N
NL
PL
RUS
S
55R - 01 XXXX
TYPE XXX XXX
CLASS A 50-X
D-VALUE
XX kN
D
MAX. VERT. LOAD
XX kg
S
CHARGE
PN
313 396 691 101 - 005
3
D
CZ
DK
De nationale direktiver for afmontering af påmonterede dele skal overholdes.
Enhver ændring eller ombygning på anhængertrækket er forbudt. Dette medfører, at typegodkendelsen udløber.
Fjern isoleringsmassen hhv. undergulvsbeskyttelsen på personbilen. - hvis monteret - i området for anhængertrækkets
anlægsflade.
Anhængertrækket anvendes til trækning af anhængere og brug af ladvogne. Ikke-bestemmelsesmæssig anvendelse er forbudt.
Ved køretøjer med parkeringshjælp kan der opstå fejlfunktioner efter montering af anhængertrækket, da der kan ligge dele
(kuglestang, koblingskugle) i følernes dækningsområde. I dette tilfælde skal dækningsområdet tilpasses eller parkeringshjælpen
deaktiveres. Ved anvendelse af anhængertræk med aftagelige eller svingbare kuglestænger bør der ikke opstå fejlfunktioner i
parkeringshjælpen, når kuglestangen stilles ud af driftsposition.
Anhængertrækket er en sikkerhedsdel og må kun monteres af autoriserede firmaer. Ved forkert montering er der fare for alvorlige
uheld! Den tyske tekst i denne vejledning er bindende.
Ret til ændringer forbeholdes.
E
F
313 396 691 101 - 005
4
4
FIN
GB
GR
H
I
313 396 691 101 - 005
5
N
NL
PL
RUS
S
313 396 691 101 - 005
6
6
x
23kg
x+23kg
313 396 691 101 - 005
7
313 396 691 101 - 005
8
8
313 396 691 101 - 005
9
313 396 691 101 - 005
10
10
“a“
“a“
313 396 691 101 - 005
11
Mercedes Benz CLA Shooting Brake
313 396 691 101 - 005
12
12
S
Der Freiraum nach Anhang 7, Abbildung 25a und 25b der
Richtlinie ECE-R 55 ist zu gewährleisten.
Volný prostor ve smyslu Přílohy 7, obr. 25a a 25b směrnice
ECE-R 55 musí být zaručen.
Det skal sikres, at der er spillerum i overensstemmelse med bilag
7, fig. 25a og 25b i henhold til direktiv ECE-R 55.
Hay que garantizar el espacio libre conforme al anexo 7, fig. 25a
y 25b de la directiva ECE-R 55.
La zone de dégagement, selon l'annexe 7, figure 25a et 25b de la
directive ECE-R 55, doit être assurée.
Välyksen tulee täyttää ohjeen ECE-R 55 liitteen 7 kuvissa 25a ja
25b ilmoitetut vaatimukset.
Make sure to provide clearance according to appendix 7, figures
25a and 25b of the ECE-R 55 regulations.
Πρέπει να εξασφαλίζεται ο ελεύθερος χώρος σύμφωνα με το
παράρτημα 7, σχήμα 25a και 25b της κοινοτικής οδηγίας
ECE-R 55.
Biztosítani kell az ECE-R 55 irányelv szerinti, 7. számú függelék,
25a. és 25b ábrákban jelölt szabad teret.
Deve essere garantito lo spazio libero secondo l'allegato 7, figure
25a e 25b della normativa europea ECE-R 55.
Det må sørges for fritt rom i samsvar med tillegg 7, figur 25a og
25b i direktiv ECE-R 55.
De vrije ruimte volgens supplement 7, afbeelding 25a en 25b van
richtlijn ECE-R 55 moet gewaarborgd zijn.
Należy zapewnić wolną przestrzeń zgodnie z załącznikiem 7, rys.
25a i 25b, dyrektywy ECE-R 55.
Оставлять свободное пространство согласно Приложению 7,
рис. 25a и 25b Директивы ECE-R 55.
Spelrummet enligt bilaga 7, bild 25a och 25b i riktlinje ECE-R 55,
måste garanteras.
D
CZ
DK
* ved tilladt totalvægt for køretøjet
E
F
FIN
GB
GR
H
I
N
NL
PL
RUS
S
* при допустимом общем весе автомобиля
* vid fordonets tillåtna totalvikt
313 396 691 101 - 005
13
14
14
313 396 691 101 - 005
e
………………………………………………………..
timbro e firma
………………………..……………..lì…………..………………
sul veicolo…………………………………………………………………..
dove:
D = (T x C) / (T + C) x 0,00981 = …kN
Dispositivo di traino tipo: 313 396
Per autoveicolo:
Mercedes Benz A-Klasse, Mercede Benz B-Klasse, Mercedes Benz CLA,
Mercedes Benz CLA Shooting Brake 2015
Tipo funzionale:
117, 117????, 117?????, 117??????, 117???????
156, 156????, 156?????, 156??????, 156???????
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement