335 230 600 001 335 264 600 001/DENGS-00084-17

335 230 600 001 335 264 600 001/DENGS-00084-17
D
CZ
DK
Anhængertræk Montage- og driftsvejledning
E
F
FIN
GB
GR
I
N
NL
Trekhaak Montage- en gebruikshandleiding
PL
S
e13 00 00-0246
VERT. LD:
335 229
12 kN
80 kg
COUPLING CLASS: A50-X
CHARGE:
335 230 691 101 - 003
2
335 230 691 101 - 003
5
1x
1x
2x
4x M12 (10)
2x M6 (8)
14x 30x12,5x3
2x 12,5x6,4x1,6
6x M12x1,25x35 (10.9)
4x M12x40 (10.9 )
2x M6x16 (8.8)
4
2
1
5
3
9 3 5 2 30 65 0 00 1
D
CZ
DK
Vores produkter fremstilles med stor omhu. Hvis du engang alligevel skulle have grund til at klage, bedes du henvende dig direkte
til din kontrahent. I dette tilfælde bør du under alle omstændigheder angive batchnummeret. Batchnummeret står på typeskiltet.
Uden dette nummer kan din reklamation ikke behandles.
E
F
FIN
GB
GR
I
N
NL
PL
S
e13 00 00-XXXX
XXX XXX
XX kN
XX kg
COUPLING CLASS: A50-X
CHARGE:
335 230 691 101 - 003
3
4
D
CZ
DK
De nationale direktiver for afmontering af påmonterede dele skal overholdes.
Enhver ændring eller ombygning på anhængertrækket er forbudt. Dette medfører, at typegodkendelsen udløber.
Fjern isoleringsmassen hhv. undergulvsbeskyttelsen på personbilen. - hvis monteret - i området for anhængertrækkets
anlægsflade.
Anhængertrækket anvendes til trækning af anhængere og brug af ladvogne. Ikke-bestemmelsesmæssig anvendelse er forbudt.
Ved køretøjer med parkeringshjælp kan der opstå fejlfunktioner efter montering af anhængertrækket, da der kan ligge dele
(kuglestang, koblingskugle) i følernes dækningsområde. I dette tilfælde skal dækningsområdet tilpasses eller parkeringshjælpen
deaktiveres. Ved anvendelse af anhængertræk med aftagelige eller svingbare kuglestænger bør der ikke opstå fejlfunktioner i
parkeringshjælpen, når kuglestangen stilles ud af driftsposition.
Anhængertrækket er en sikkerhedsdel og må kun monteres af autoriserede firmaer. Ved forkert montering er der fare for alvorlige
uheld! Den tyske tekst i denne vejledning er bindende.
Ret til ændringer forbeholdes.
E
F
335 230 691 101 - 003
FIN
GB
GR
I
N
335 230 691 101 - 003
5
NL
PL
S
Toyota
x
6
335 230 691 101 - 003
18kg
x+183kg
1
RH + LH
335 230 691 101 - 003
7
4
D Ausschnitt im Stoßfänger, falls nötig
CZ Výřez v nárazní ku, pokud je tř eba
DK Udsnit i kofanger, hvis det er nødvendigt
E Recorte en el paragolpes, en caso necesario
F Découpe dans le pare-chocs si nécessaire
FIN Leikkaa irti puskurin alue, jos se on tarpeellista
GB Cut out of bumper, if necessary
GR Εγκοπή στον προφυλακτήρα, εάν χρειαστεί
Tagliare la sezione nel paraurti, se necessario
I
N Utsnitt i støtfanger, hvis nødvendig
NL Indien vereist, bumper uitsnijden
PL Jeśli trzeba, należ y wykonać wyci ęcie w zderzaku
S Urskärning i stötfångaren, vid behov
5
8
335 230 691 101 - 003
6
D
Ausrichten der Anhängerkupplung: Abstand von Stoßfänger zu
Kugelkopf > 65mm. Falls benötigt, Querträger ganz nach hinten ziehen.
CZ Vyrovnání závě su pro př ívě s: odstup mezi nárazníkem a hlavou
koule > 65mm. Pokud je tř eba, př íč ný nosník zatáhnout úplně dozadu.
DK Centrering af anhængerkobling: Afstanden fra kofangeren til kuglehovedet
> 65 mm. Hvis det er nødvendigt, skal tværdrageren trækkes helt tilbage.
E Ajuste del enganche para remolque: distancia del paragolpes al cuello de
rótula > 65 mm.
En caso necesario, desplazar totalmente hacia atrás el travesaño.
F Allignez le crochet de remorquage: distance entre le pare-chocs et la
boule > 65mm. Si nécessaire, tirer la traverse à fond vers l’arriere.
FIN Suorista vetokoukkulaitteisto: puskurin ja vetokoukun kuulan etäisyyden
tulee olla vähintään 65 mm.
Vedä tarvittaessa poikittaissuuntainen putki ääriasentoonsa taaksepäin.
GB Align the towing hitch: distance from bumper to tow ball > 65mm.
If necessary, pull the crossbar fully backwards.
GR Ευθυγράμμιση του μηχανισμού ζεύξης: Απόσταση μεταξύ προφυλακτήρα
και σφαιρικής κεφαλής > 65 mm. Αν χρειαστεί, τραβήξτε την εγκάρσια
μπάρα τελείως προς τα πίσω.
I Allineamento del dispositivo di traino: distanza tra il paraurti e la testa
sferica > 65 mm.
Se necessario, tirare completamente all'indietro il supporto trasversale.
N Juster tilhengerkoblingen. Avstand fra støtfanger til kulehode >65 mm.
Trekk om nødvendig tverrøret helt bakover.
NL Positioneer de trekhaak: afstand tussen bumper en kogel > 65mm.
Indien vereist, dwarsbalk geheel naar achter trekken.
PL Wyrównanie haka holowniczego do cią gnienia przyczepy:Odległość
zderzaka od kuli haka > 65 mm.
Jeśli trzeba, belkę poprzeczną należ y przesunąć cał kiem do tył u.
S Rikta släpvagnskopplingen: Avstånd från stötfångaren till kulhuvudet
> 65 mm. Om så behövs, kan man dra tvärbalken helt och hållet bakåt.
335 230 691 101 - 003
9
7
M12 £ 95Nm
8
1
4
M6 £ 8Nm
10
335 230 691 101 - 003
9
D Für Holland: Befestigung des Anhängerfangseiles.
CZ Pro Nizozemí: Upevnění záchytného lana př ívě su.
DK Til Holland: Fastgørelse af anhængerreb.
E Para Holanda: Fijación del cable de retenida del remolque.
F Pour les Pays-Bas: Fixation du cordon de retenue de remorque.
FIN Hollantia varten: perävaunun turvaköyden kiinnitys.
GB For Netherlands: Fixation of the trailer relief coupling.
GR Για Ολλανδία: Στήριγμα του σκοινιού για το πιάσιμο της ρυμούλκας.
Per l'Olanda: fissare la fune di recupero del rimorchio.
I
N For Holland: Slik festes låsetauet for tilhengeren.
NL Voor Nederland: Bevestiging veiligheidskabel aanhangwagen.
PL Wykonanie dla Holandii: Mocowanie linki noś nej przyczepy.
S För Holland: Sätt fast släpvagnens fånglina.
335 230 691 101 - 003
11
D
CZ
DK
Frirummet skal overholdes iht. bilag VII, fig. 30 i direktiv 94/20/EF.
E
F
FIN
GB
GR
I
N
NL
PL
S
5°
CZ
DK
* ved tilladt totalvægt for køretøjet
F
45°
m ax
.R1
350 - 420 *
min. 65
min
. 45
°
°
. 30
max
min. 75 min. 75
E
x.
ma
max.
30°
D
max. 100
min. 55
min. 32
min. 140
ma
FIN
GB
GR
I
N
NL
PL
S
4 ,5
30°
max.
max
.R4
0
max. 30°
12
335 230 691 101 - 003
335 230 691 101 - 003
13
e
………………………………………………………..
timbro e firma
………………………..……………..lì…………..………………
sul veicolo…………………………………………………………………..
dove:
D = (T x C) / (T + C) x 0,00981 = …kN
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Danish were displayed