153.140 LED Panel "Ice Cream" 153.143 LED Panel "Coffee

153.140 LED Panel "Ice Cream" 153.143 LED Panel "Coffee
153.140
153.143
153.146
153.149
153.152
LED Panel "Ice Cream"
LED Panel "Coffee"
LED Panel "Beer"
LED Panel "Cocktails"
LED Panel "Open"
DK
Tillykke med købet af dette SkyTronic LED display.
Læs venligst denne manual grundigt, inden apparatet tages i brug.
Bemærk:
- Læs denne manual grundigt før brug
- Gem vejledningen for senere brug
- Gem emballagen således at apparatet kan transporteres forsvarligt ved en evt.
reparation
- Må kun anvendes indendørs
- Ved installation, må ingen personer stå nedenunder
- Første gang apparatet tages i anvendelse, bør dette efterses af en teknisk kvalificeret
person
- Enheden indeholder dele til højspænding, og må derfor ALDRIG åbnes af uautoriserede
personer
- Berør aldrig stikprop eller apparat med våde/fugtige hænder
- Såfremt stikprop eller apparat er beskadiget, skal dette indleveres til reparation
omgående. Tilslut aldrig defekte apparater til lysnettet
- Må kun tilsluttes lysnet 100~240Vac / 50-60Hz.
- Udtag altid stikproppen når apparatet ikke anvendes, eller i forbindelse med tordenvejr
- Hvis apparatet ikke har været anvendt i længere tid, eller kommer fra udetemperatur kan
der opstå kondens. Vent et par timer under stuetemperatur, før tilslutning sker.
- Når lysnetkablet udtages af stikkontakten, tag da fat om selve stikket. Hiv aldrig i
ledningen.
- Den medfølgende ophængskæde skal anvendes for at sikre den nødvendige fastgørelse
- Hvis apparatet anvendes i lokaliteter med offentlig adgang, skal der tages højde for evt.
sikkerhedsregler ved anvendelse af dette apparat. Kontakt myndighederne i tvivlstilfælde.
- Apparatet må ikke anvendes af børn, ej heller kunne berøres af børn.
Specifikationer
Strømforsyning:...... 100~240Vac / 50-60Hz (adaptor)
..............................................................12VDC / 1,5A
Effektforbrug: .......................................max. 20 Watts
Dimensioner (hxbxd): ................... 279 x 686 x 25 mm
Reparationer må kun foretages af autoriserede elektronikværksteder. Forsøg på at åbne, reparere eller modificere produktet, medfører at reklamationsretten
bortfalder. Reklamationsretten bortfalder desuden såfremt at skader og defekter på apparatet er opstået fordi denne vejledning ikke er overholdt. SkyTronic
fraskriver sig ethvert ansvar på følgeskader opstået fordi sikkerhedsanvisninger og advarsler ikke er fulgt. Ved defekter på apparatet, skal dette indleveres hos
den forhandler hvor det er købt, sammen med kopi af faktura/regning.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Danish were displayed