Bedienungsanleitung für abnehmbare Kugelstange

Bedienungsanleitung für abnehmbare Kugelstange
4.)
5.)
307 286 691 102 – 03/05 – 001
7
Demontage der Kugelstange:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
8
5.)
9
10
Betjeningsvejledning til aftagelig kuglestang
Bemærk!
Før hver kørsel skal det kontrolleres, at den aftagelige kuglestang er låst forsvarligt, så nedenstående
opfyldes:
· Snaplåsen (G) eller en hængelås skal være sat i boltens (E) sikringshul (F) og den skal være klappet
sammen hhv. aflåst.
· Kuglestangen (A) skal sidde helt fast i monteringsrøret (B). Kontrollér det ved at rykke i den med
hånden.
· Håndtaget (H) skal være faldet i hak i låsen (L).
I tilfælde af at kontrollen af alle 3 punkter ikke er tilfredsstillende, skal man gentage montagen.
Hvis derefter også blot et af punkterne ikke er opfyldt, må man ikke anvende anhængeranordningen. Der er
fare for ulykker. Kontakt fabrikanten.
Montagen og afmonteringen af kuglestangen kan uden problemer gennemføres manuelt.
Brug aldrig hjælperedskaber, værktøj osv., da man derved kan komme til at beskadige mekanismen.
Lås aldrig op, når der er tilkoblet en anhænger eller monteret en lastbærer!
Ved kørsel uden anhænger eller lastbærer skal kuglestangen tages af og lukkeproppen skal altid sættes ind
i monteringsrøret. Dette gælder især, hvis kuglen spærrer for udsynet til køretøjets nummerplade eller lygter.
Montering af kuglestangen:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
Træk proppen (C) ud af monteringsrøret (B).
Sæt kuglestangen (A) ind i monteringsrøret (B), så hullerne i kuglestangen og monteringsrøret sidder ud
for hinanden.
Stik bolten (E) fra siden ind gennem hullet (J), monteringsrøret (B) og kuglestangen (A), indtil
sikringshullet (F) kommer til syne. Drej nu bolten (E) ved hjælp af håndtaget (H), indtil kuglestangen (A)
sidder i monteringsrøret (B) uden spillerum.
Stik derpå snaplåsen (G) ind gennem sikringshullet (F) og klap snaplåsens ring til side, så snaplåsen
ikke kan trækkes ud af hullet.
Snaplåsen (G) kan også skiftes ud med en hængelås (tyverisikring).
Træk håndtaget (H) i pilens retning (K) indtil anslaget (friløb) og drej samtidig i retning mod låsen (L).
Lad nu håndtaget (H) falde i hak i låsen (L), så håndtaget (H) sikres mod at kunne dreje sig.
11
Afmontering af kuglestangen:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
Klap snaplåsens (G) ring til side og træk snaplåsen ud af sikringshullet (F).
Træk håndtaget (H) ud af låsen (L) i pilens retning (K) (friløb) indtil anslaget og drej samtidig. Drej bolten
(E) ved hjælp af håndtaget (H), indtil kuglestangen (A) sidder løst i monteringsrøret (B).
Træk bolten (E) ud af monteringsrøret (B) og kuglestangen (A) ved hjælp af håndtaget (H).
Tag kuglestangen (A) ud af monteringsrøret (B).
Sæt proppen (C) i monteringsrøret (B).
Læg kuglestangen sikkert i bagagerummet og beskyt den mod snavs.
Bemærk!
Den aftagelige kuglestang må kun repareres og skilles ad af fabrikanten.
Det vedlagte henvisningsskilt skal placeres på køretøjet i nærheden af monteringsrøret eller indvendigt i
bagagerummet og skal være synligt.
For at garantere en ordentlig funktion skal kuglestangen og monteringsrøret være rene.
Man skal være opmærksom på, at man regelmæssigt plejer anordningen. Lejesteder og glideflader skal
regelmæssigt smøres ind med harpiksfri fedtstof eller olie. Smøring med fedstof og olier udgør også en ekstra
korrosionsbeskyttelse.
12
4.)
5.)
13
3.)
4.)
5.)
6.)
14
4.)
5.)
15
16
Kuulatangon asennus:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
17
Kuulatangon purku:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
18
4.)
5.)
19
3.)
4.)
5.)
6.)
20
4.)
5.)
21
3.)
4.)
5.)
6.)
22
4.)
5.)
23
3.)
4.)
5.)
6.)
24
4.)
5.)
25
3.)
4.)
5.)
6.)
26
4.)
5.)
27
28
Montage van de kogelstang:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
29
3.)
4.)
5.)
6.)
30
4.)
5.)
31
3.)
4.)
5.)
6.)
32
4.)
5.)
33
3.)
4.)
5.)
6.)
34
4.)
5.)
35
36
4.)
5.)
37
38
4.)
5.)
39
3.)
4.)
5.)
6.)
40
41
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement