Aeg-Electrolux DD9993-M Brugermanual

Aeg-Electrolux DD9993-M Brugermanual
DD9963-M
DD9993-M
Einbau-Flachschirm-Dunstabzugshaube
Built-In- Flat-Screen Fume Extractor Hood
Inbouw-wasemkappen met plat scherm
Cappa aspirante da incasso con schermo piatto Estraibile
Utsugande köksfläkt för inbyggnad med platt utdragbar skärm
Innebygget kjøkkenvifte (sugeversjon) med flat uttrekkbar skjerm
Emhætte til indbygning med flad, udtagelig skærm
Keittiökaapistoon asennettava etulevyllinen poistoilmatuuletin
INHALTSVERZEICHNIS
DE
EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE......................................................................................................................................4
CHARAKTERISTIKEN............................................................................................................................................................5
MONTAGE..............................................................................................................................................................................7
BEDIENUNG.........................................................................................................................................................................10
WARTUNG............................................................................................................................................................................11
INDEX
EN
INHOUDSOPGAVE
NL
INDICE
IT
INNEHÅLL
SE
INNHOLD
NO
2
2
INDHOLD
DK
FI
3
3
DE
4
4
CHARAKTERISTIKEN
12a
St.
1
1
1
1
1
Pos.
7.2.1
11
11a
12a
12c
St.
2
6
2
6
10
St.
1
DE
7.2.1
11
2.1
12c
2.2
12c
9
16
11a
1
11
12a
5
5
DE
6
6
1
11a
11
2
Y
Y
150 150
1
2
820
1090
12a
X
7.2.1
60
200
90
350
DE
7
7
11a
11
Vr
12a
9
12e
DE
ø 120
ø 150
8
12c
16
8
8
Kaminmontage
7.2.1
12c
2.1
2
2.2
12c
DE
9
9
BEDIENUNG
Led V1
A
B
C
V2
D
V3
E
F
G
H
F
G
H
D
E
F
G
H
DE
1
10
0
DE
1
11
1
B
A
DE
1
12
2
EN
1
13
3
Q.ty
1
1
1
1
1
7.2.1
11
2.1
12c
2.2
12c
9
16
11a
1
11
12a
EN
1
14
4
Dimensions
EN
1
15
5
1
11a
11
Y
150 150
1
2
1090
2
Y
820
12a
X
7.2.1
60
200
90
350
EN
1
16
6
11a
11
Vr
12a
9
12e
EN
ø 120
ø 150
8
12c
16
1
17
7
Flue assembly
7.2.1
12c
2.1
2
2.2
12c
EN
1
18
8
A
B
C
D
V2
V3
E
F
G
H
F
G
H
D
E
F
G
H
EN
1
19
9
EN
2
20
0
B
A
EN
2
21
1
NL
2
22
2
EIGENSCHAPPEN
12a
7.2.1
11
2.1
12c
2.2
12c
9
16
11a
1
11
Aantal Documentatie
1 Instructieboekje
NL
12a
2
23
3
NL
2
24
4
1
11a
11
60
200
Y
150 150
1
2
90
350
820
Dampkap
Y
2
Y
1090
12a
X
7.2.1
NL
2
25
5
11a
11
Vr
12a
9
12e
ø 120
ø 150
8
12c
16
NL
2
26
6
7.2.1
12c
2.1
2
2.2
12c
NL
2
27
7
A
B
C
V2
D
V3
E
F
G
H
F
G
H
D
E
F
G
H
NL
2
28
8
NL
2
29
9
B
A
NL
3
30
0
IT
3
31
1
7.2.1
11
2.1
12c
2.2
12c
9
16
11a
1
11
IT
12a
3
32
2
Ingombro
IT
3
33
3
1
11a
11
60
200
Y
150 150
1
2
90
350
820
2
Y
1090
12a
X
7.2.1
IT
3
34
4
11a
11
Vr
12a
9
12e
IT
ø 120
ø 150
8
12c
16
3
35
5
7.2.1
12c
2.1
2
2.2
12c
IT
3
36
6
A
B
C
V2
D
V3
E
F
G
H
F
G
H
D
E
F
G
H
IT
3
37
7
IT
3
38
8
B
A
IT
3
39
9
SE
4
40
0
7.2.1
11
2.1
12c
2.2
12c
9
16
11a
1
11
SE
12a
4
41
1
Mått
SE
4
42
2
1
11a
11
2
Y
Y
150 150
1
2
820
1090
12a
X
7.2.1
60
200
90
350
SE
4
43
3
11a
11
Vr
12a
9
12e
SE
ø 120
ø 150
8
12c
16
4
44
4
7.2.1
12c
2.1
2
2.2
12c
SE
4
45
5
A
B
C
D
V2
V3
E
F
G
H
F
G
H
D
E
F
G
H
SE
4
46
6
SE
4
47
7
B
A
SE
4
48
8
NO
4
49
9
7.2.1
11
2.1
12c
2.2
12c
9
16
11a
1
11
NO
12a
5
50
0
NO
5
51
1
1
11a
11
Y
150 150
1
2
90
350
820
2
Y
1090
12a
X
7.2.1
NO
5
52
2
11a
11
Vr
12a
9
12e
NO
ø 120
ø 150
8
12c
16
5
53
3
7.2.1
12c
2.1
2
2.2
12c
NO
5
54
4
A
B
C
V2
D
V3
E
F
G
H
F
G
H
D
E
F
G
H
NO
5
55
5
NO
5
56
6
B
A
NO
5
57
7
RÅD OG ANVISNINGER
Denne brugervejledning gælder for flere versioner af apparatet.
Der fremstilles muligvis enkelte dele af tilbehøret, der ikke vedrører jeres apparat.
INSTALLATION
• Producenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, der skyldes ukorrekt eller forkert installation.
• Den mindst tilladelige sikkerhedsafstand mellem komfurets top og emhættens
underside er 650 mm.
• Kontrollér, at lysnetspændingen er den samme som den spænding, der er
angivet mærkepladen, der sidder på inde i emhætten.
• For Klasse I apparater skal det også kontrolleres, at elforsyningen er forsynet
med jord.
• Emhætten kobles til aftrækskanalen ved hjælp af et rør med en min.-diameter
på 120 mm. Afstanden fra emhætten til kanalen skal være så kort som mulig.
• Emhætten må ikke tilsluttes en kanal, der fører forbrændingsgasser ud i det fri
(oliefyr, brændeovne etc.).
• Hvis emhætten skal anvendes i forbindelse med ikke-elektriske apparater
(f.eks. gaskomfur, gaskogeblus), skal det sikres, at lufttilgangen til rummet er
tilstrækkelig, så aftræksgasserne ikke slår tilbage. Køkkenet skal have en åbning, der har direkte forbindelse til det fri, så der er sikret en tilstrækkelig
mængde ren luft.
ANVENDELSE
• Emhætten er udelukkende beregnet til at fjerne em og lugte i køkkener i private husholdninger.
• Emhætten må kun anvendes til det formål, hvortil den er konstrueret.
• Der må ikke forekomme høj åben ild under emhætten, mens den anvendes.
• Justér brænderen, så flammerne er rettet direkte mod bunden af panden/gryden – de må ikke nå ud over kanten af bunden.
• Frituregryder skal under brug holdes under konstant opsyn: kogende varm olie
kan sprøjte ind i flammerne.
• Emhætten må ikke anvendes af børn og personer, som ikke ved, hvordan den
betjenes.
• Apparatet er ikke beregnet til at skulle anvendes af mindre børn eller svækkede personer uden opsyn.
• Undlad at flambere retter under emhætten; der opstår ellers brandfare.
• Dette apparat må ikke anvendes af personer (derunder børn) med nedsatte
psykiske, sensoriske eller sindsmæssige evner, eller personer uden erfaring
eller tilstrækkeligt kendskab, med mindre de overvåges eller oplæres i brug af
apparatet af personer, der er ansvarlige for deres sikkerhed.
• Børn skal overvåges for at undgå, at de leger med apparatet.
VEDLIGEHOLDELSE
• Inden apparatet skal vedligeholdes eller rengøres, skal der slukkes for det eller
stikket skal tages ud af stikkontakten.
• Rengør og/eller udskift filtrene iht. det angivne tidinterval.
• Rengør emhætten ved hjælp af en fugtig klud og et neutralt flydende rengøringsmiddel.
Symbolet
på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at
sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle
negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse
af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produkt er købt,
for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
DK
5
58
8
APPARATBESKRIVELSE
12a
Komponenter
Ref.
1
2.1
2.2
9
16
Stk. Produktets komponenter
1 Emhættens hoveddel inkl.: Betjeningsanordninger, lys, ventilatorenhed, filtre
1 Øverste aftræk
1 Nederste aftræk
1 Sidepasstykke 150-120 mm
1 Filterdæksel
7.2.1
11
2.1
12c
2.2
12c
9
16
Ref. Stk. Installationsdele
7.2.1 2 Beslag til befæstigelse af øverste aftræk
11
6 Forankringer
11a
2 Forankringer SB 12/10
12a
6 Skruer 4,2 x 44,4
12c
10 Skruer 2,9 x 6,5
11a
1
11
Stk. Dokumentation
1 Brugerhåndbog
DK
12a
5
59
9
Dimensioner
DK
6
60
0
INSTALLATION
Boring i væg og befæstigelse af beslag
1÷2
1
11a
11
2
Y
Y
150 150
1
2
820
1090
12a
X
7.2.1
Emhættetype
Y
60
200
90
350
Hvis der skal installeres en emhætte i den filtrerende version, skal man tage højde for, at der over emhætten
skal være en afstand til den øverste grænse (loft eller hylde) på mindst 8-10 cm.
På væggen skal der afmærkes:
• en lodret linje op til loftet eller den øverste grænse, i midten af emhættens monteringsområde;
• en vandret linje mindst 1.090 mm over kogepladen.
• Sæt et mærke (1) på den vandrette linje Y mm til højre for den lodrette referencelinje.
• Gør det samme på den anden side, og kontrollér nivelleringen.
• Sæt et mærke (2) som vist 150 mm fra den lodrette referencelinje, 820 mm over kogepladen.
• Gør det samme på den anden side, og kontrollér nivelleringen.
• Bor et hul med ø 12 mm (1) på de afmærkede steder.
• Bor et hul med ø 8 mm (2) på de afmærkede steder.
• Sæt forankringerne med beslag 11a i hullerne (1) fastskru dem.
• Sæt forankringen 11 i hullet (2).
• Placér beslaget 7.2.1 som vist, d.v.s. 1-2 mm fra loftet eller den øverste grænse, og stil dets midte (indskæringer) på lige linje med den lodrette referencelinje.
• Afmærk midten af hullerne i beslaget.
• Placér beslaget 7.2.1 som vist, X mm under det første beslag (X=højden på det øverste aftræk, der følger med), og stil dets midte (indskæringer) på lige linje med den lodrette referencelinje.
• Afmærk midten af hullerne i beslaget.
• Bor et hul med ø 8 mm på de afmærkede steder.
• Sæt forankringerne 11 i hullerne.
• Fastgør beslagene ved hjælp af de medfølgende skruer 12a (4,2 x 44,4).
DK
6
61
1
Montering af emhættens hoveddel
• Fjern fedtfiltrene ved hjælp af håndtagene.
• Stil beslagenes 11a to skruer Vr ved begyndelsen af
deres arbejdslængde.
• Sæt emhættens hoveddel på de 2 beslag 11a.
• Skru på skruerne Vr inden i emhættens hoveddel for
at nivellere emhættens hoveddel.
• Fastskru sikkerhedsskruerne 12a.
11a
11
Vr
12a
Tilslutninger
AFSKÆRMET UDGAVE LUFTAFTRÆKSYSTEM
Når den afskærmede version installeres, skal emhætten
tilsluttes skorstenen ved hjælp af enten et flex- eller et
stift rør ø 150 eller 120 mm. Det beslutter installatøren
• For at installere en ø 120 mm tilslutning til luftaftræk
skal reduktionsflangen 9 sættes på emhættens udtræk.
• Fastgør røret på plads ved hjælp af tilstrækkeligt med
rørholdere (ikke medleveret).
• Fjern alle aktive kulfiltre.
9
12e
Luftudledning i versionen til filtrering
Til installation af den filtrerende version er det nødvendigt at købe det ekstra sæt med indsats til aktivt kul.
• Fjern sidestykket til fastgàrelse af aftrækket
• Fastskru filterdækslet på luftudledningen ved hjælp
af de fire skruer 12c (2,9 x 6,5).
DK
ø 120
ø 150
8
12c
16
6
62
2
7.2.1
Montering af aftræk
Aftrækket må kun installeres med tilsluttet emhætte med udsugning.
Øverste aftræk
• Skub de to sideflapper lidt ud, sæt dem fast bag ved beslagene
7.2.1, og luk dem til igen, helt til stoppet.
• Fastgør dem på siden af beslagene ved hjælp af de 4 medfølgende skruer 12c (2,9 x 6,5).
Nederste aftræk
• Skub aftrækkets sideflapper lidt ud, sæt dem fast mellem det
øverste aftræk og væggen, og luk dem igen, helt til stoppet.
• Fastgør undersiden på siden af emhættens hoveddel ved hjælp
af de 2 medfølgende skruer 12c (2,9 x 6,5).
12c
2.1
2
2.2
12c
TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING
• Tilslut emhætten til elnettet, idet der indsættes en topolet afbryder med en kontaktafstand på mindst 3 mm.
• Fjern fedtfiltrene (se afsnittet ”Vedligeholdelse”) og kontroller,
at eltilslutningens kabelklemme er korrekt indsat i udsugningsgruppens stik.
DK
6
63
3
A
B
C
V2
D
V3
E
F
G
H
F
G
H
D
E
F
G
H
Funktion
Tænder og slukker for belysningssystemet.
Tænder og slukker for belysningssystemet med
nedsat styrke.
Tænder og slukker udsugningsmotoren ved den
sidste anvendte hastighed.
Sætter driftshastigheden op.
Nedsætter driftshastigheden.
Aktiverer den intensive hastighed fra hvilken
som helst hastighed, også når motoren er slukket. Denne hastighed er tidsindstillet til 5 minutter, hvorefter systemet går tilbage til den
sidste indstillede hastighed. Er i stand til at
klare selv den kraftigste os fra madlavningen.
Den inaktiveres ved tryk på tasten eller ved at
slukke motoren.
Aktiverer den automatiske forsinkede slukning
af motoren og af belysningssystemet med 10
min., hvis der er indstillet tredje hastighed, 15
min. hvis det er anden hastighed og 20 min.
hvis det er første hastighed. Velegnet til at
fjerne tiloversblevne lugte helt. Den deaktiveres ved tryk på tasten eller ved at slukke motoren.
Foretager kun Reset af alarmen for mætning af
filtrene, hvis det signaleres.
LED
LED’ene tændes og slukkes efter den indstillede hastighed.
Hastighed 1, LED V1 tændt.
Hastighed 2, LED V1+V2 tændt.
Hastighed 3, LED V1+V2+V3 tændt.
LED F tændes.
LED G tændes.
Efter 100 driftstimer lyser LED H fast for at
gøre opmærksom på mætning af metalfiltrene.
Efter 200 driftstimer blinker LED H for at gøre
opmærksom på mætning af filtrene med aktivt
kul.
Advarsel: tryk på symbolet for at aktivere funktionen.
DK
6
64
4
VEDLIGEHOLDELSE
Fedtfiltre af metal
RENGØRING AF SELVBÆRENDE FEDTFILTRE AF METAL
Tilbagestilling af alarmsignalet
• Sluk lysene og udsugningsmotoren.
• Tryk på tasten H.
Rengøring af filtre
• De kan også vaskes i opvaskemaskine, og de skal renses, hver
gang kontrollampen til tasten H vises fast på skærmen eller
mindst hver 2. måned ved almindelig anvendelse, helst oftere
ved særlig intensiv anvendelse.
• Fjern filtrene et ad gangen og støt dem med den ene hånd,
mens håndtaget trækkes nedad med den anden hånd.
• Skyl filtrene uden at bøje dem, og lad dem tørre, før de sættes
på plads igen.
• Sæt dem på plads igen, og sørg for, at håndtaget vender mod
den synlige yderside.
DK
6
65
5
Lugtfilter med aktivt kul (Filtrerende version)
Det kan hverken vaskes eller gendannes, og det skal udskiftes, når LED H blinker eller mindst
hver 4. måned. Alarmen forekommer kun, hvis udsugningsmotoren er aktiveret.
Aktivering af alarmsignalet
• På emhætter af den filtrerende version skal alarmsignalet for mætning af filtret aktiveres ved
installationen eller senere.
• Sluk lysene og udsugningsmotoren.
• Tryk på tasten G.
• Inden der går 5 sekunder, skal der trykkes på tasten H, indtil LED H blinker for at bekræfte:
• LED’en blinker 2 gange - Alarm for mætning af lugtfiltret med aktivt kul AKTIVERET.
• LED’en blinker 1 gang - Alarm for mætning af lugtfiltret med aktivt kul INAKTIVERET.
Udskiftning af lugtfiltret med aktivt kul
Tilbagestilling af alarmsignalet
• Sluk lysene og udsugningsmotoren.
• Tryk på tasten H.
Udskiftning af filter
• Fjern fedtfiltrene af metal.
• Fjern de mættede luftfiltre med aktivt kul som vist (A).
• Sæt de nye filtre fast som vist (B).
• Sæt fedtfiltrene af metal på plads igen.
B
A
Belysning
UDSKIFTNING AF PÆRER
20W halogenpærer.
• Fjern de 2 skruer, som fastholder fatningen og tag den ud af
emhætten.
• Tag pæren ud af fatningen.
• Skift den ud med en ny af samme slags, idet man sørger for at
indsætte de to spidser korrekt i fatningen.
• Montér fatningen igen ved hjælp af de to skruer.
DK
6
66
6
FI
6
67
7
MITAT JA OSAT
12a
7.2.1
11
2.1
12c
2.2
12c
9
16
11a
1
11
FI
12a
6
68
8
Mitat
FI
6
69
9
1
11a
11
Y
150 150
1
2
60
820
2
Y
1090
12a
X
7.2.1
350
FI
7
70
0
11a
11
Vr
12a
9
12e
FI
ø 120
ø 150
8
12c
16
7
71
1
7.2.1
12c
2.1
2
2.2
12c
FI
7
72
2
KÄYTTÖ
Led V1
A
B
C
V2
D
V3
E
F
G
H
F
G
H
D
E
F
G
H
FI
7
73
3
FI
7
74
4
B
A
FI
7
75
5
Bitte geben Sie unserem Kundendienst folgende Angaben bei einer Störung an:
If your appliance has a fault, please contact our service engineer and state the following numbers:
Geef onze klantenservice bij een storing de volgende gegevens op:
Qualora constataste un difetto vi preghiamo di comunicare i seguenti dati al nostro servizio tecnico assistenza clienti:
Om du skulle konstatera en defekt ber vi dig att meddela följande data till vår tekniska kundservice:
Dersom du oppdager en feil, meddel vennligst følgende data til vårt servicesenter:
Skulle der opstå fejl, bedes I angive følgende data til vores undeserviceafdeling:
Mikäli tuote on viallinen ilmoita tekniseen huoltopisteeseemme seuraavat tiedot:
436004042_ver3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Danish were displayed