Panasonic ES2013 Betjeningsvejledning

Panasonic ES2013 Betjeningsvejledning
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:26 ページ 76
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:26 ページ 1
B485420_ES2013_EU_Tori
1
08-12-12
15:32:21
Epilator
0
http://panasonic.net
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:26 ページ 2
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:26 ページ 3
2
1
08-12-12
15:32:21
4
A
1
2
B
D
3
C
4
E
0
F
5
5
2
INDEX
ENGLISH .....................Page
DEUTSCH....................Seite
FRANÇAIS...................Page
ITALIANO..................Pagina
NEDERLANDS..........Pagina
ESPAÑOL .................Pagina
DANSK..........................Side
PORTUGÊS ..............Pagina
NORSK .........................Side
3
2
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:26 ページ 5
3
08-12-12
15:32:21
4
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:26 ページ 7
4
08-12-12
15:32:22
7
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:26 ページ 8
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:26 ページ 9
5
08-12-12
15:32:22
8
9
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:26 ページ 10
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:26 ページ 11
6
08-12-12
15:32:22
10
11
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 13
7
08-12-12
15:32:22
12
13
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 14
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 15
8
08-12-12
15:32:22
14
15
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 16
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 17
9
08-12-12
15:32:23
16
17
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 19
10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
08-12-12
15:32:23
18
19
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 21
11
08-12-12
15:32:23
20
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 23
12
08-12-12
15:32:23
bij
22
23
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 24
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 25
13
08-12-12
15:32:23
24
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 26
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 27
14
08-12-12
15:32:23
26
27
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 29
15
Delenes betegnelse (Fig. 1)
at du henvender dig til din læge.
Generelt set vil hudreaktioner og
smertefølelse mindskes betragteligt
ved gentagen anvendelse.
Hvis du er i tvivl om noget, hvad
angår dette produkt, bedes du
henvende dig til din læge.
I de følgende tilfælde bør dette
produkt kun anvendes efter
forudgående aftale med lægen.
• eksem, sår, betændelse i huden,
som f.ex. follikulitis (materiefyldte
hårsække) og åreknuder
• omkring modermærker
• nedsat hud-immunitet, dvs.
diabetes mellitus, under graviditet,
Raynauds sygdom
• hæmofili (blødersygdom) eller
nedsat immunsystem
D
A Beskyttelseshætte
D
B Hårfjernerhoved
q Hårfjernerskiver (indvendige)
w Hudbeskytter (metaldel på
ydersiden)
e Rammeudløserknap
D
C Hoveddel
r Hovedudløserknap
t Afbryder
D
D Adapter/netledning
D
E Rensebørste
D
F Pose
LÆS DENNE
BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT
OG I DENS FULDE LÆNGDE
INDEN BRUGEN.
Generel information om
hårfjernelse
Dette produkt er beregnet til at
fjerne hår på ben og arme.
Når hårfjerneren er tændt, må den
aldrig komme i berøring med
hovedhår, øjenbryn, bånd eller tøj
etc., da dette kan medføre risiko for
tilskadekomst og blokering af eller
skade på maskinen.
Alle metoder til hårfjernelse ved
hårrødderne kan føre til mindre
hudlæsioner og indgroet hår. Alle
mikrolæsioner, som er forårsaget af
udtrækning af hår, kan give
betændelse ved at der trænger
bakterier ind i huden. En grundig
rengøring af hårfjernelsespladerne
inden hver anvendelse vil minimere
risikoen for infektion.
Afhængigt af tilstanden af din hud
og dit hår, kan der opstå en del
irritation (dvs. smerter, udslæt), når
du begynder at anvende produktet.
Når hår fjernes med roden, er dette
en normal reaktion, som hurtigt vil
forsvinde igen.
Hvis din hud stadig udviser irritation
efter 48 timers forløb, anbefaler vi,
Hvordan hårfjerneren
anvendes
Kontroller, at hudbeskytteren og
skiverne ikke har lidt skade eller er
deformere. Hvis dette er tilfældet,
må hårfjerneren ikke anvendes.
• Skyd afbryderen til stilling 0.
• Fjern hætten.
• Sæt netledningen ordentligt i
hårfjerneren.
• Sæt netledningen ordentligt i en
stikkontakt i væggen.
08-12-12
15:32:23
Bedste hårfjernelsesresultater
gennem korrekt brug
• Hvis håret er langt, er det nemmere
at fjerne, og det vil nedsætte
smerten, hvis håret klippes inden
fjernelsen. Hår på ben og arme
bør afkortes til en længde af 3 til 5
mm.
• Anvend hårfjerneren i en ret vinkel
(90°) mod huden. Det bedste
resultat opnås ved at hårfjerneren
holdes i kontakt med hudfladen.
Tryk forsigtigt og før hårfjerneren
langsomt mod hårets groretning.
Maskinens afbryderside skal være
vendt mod hårets groretning. (Fig.
2)
• Gnid huden, så korte hår løftes.
• Før hårfjerneren langsomt henover
huden med hudbeskytteren i
lodret berøring.
Ben: Før apparatet opad fra det
nederste af benet.
Arme: Før apparatet indad fra
ydersiden af armen.
Overarme: Før apparatet opad fra
det nederste af overarmene.
BEMÆRK: Når du anvender apparatet på områder, hvor huden har
tendes til at “hænge” (knæhaserne
og albuen), skal du trække i og
strække huden, så den bliver stram.
Flere nyttige tips
• I begyndelsen er det tilrådeligt at
fjerne hår om aftenen, således at
eventuelt røde hudområder kan
blive normale igen i løbet af
natten. Afkøl huden med et koldt
håndklæde, hvis du føler smerte
eller hvis der er opstået udslæt.
• Det er nemmere at fjerne hår, efter
at du har taget bad eller brusebad.
Din hud skal være helt tør!
• For at forebygge risikoen for indgroet hår, anbefaler vi regelmæssig
anvendelse af massagesvampe,
f.eks. efter et brusebad, eller
hudafskrabning.
Bevægeligt hoved (Fig. 3)
• Hovedet bevæger sig til venstre
og højre og fjerner hurtigt korte
hår. Denne funktion fjerner hår på
effektiv vis.
Fjernelse af hår på ben og arme
(Fig. 4)
Vigtigt angående fjernelse af hår på
ben og arme:
Anvend hårfjerneren i en ret vinkel
(90°) mod huden.
28
Hvis apparatet trykkes for hårdt
mod huden eller det bruges i en
vinkel, kan huden lide skade.
Tryk forsigtigt og før apparatet
langsomt mod hårets groretning.
Hvis du bevæger apparatet for
hurtigt, vil alle hår ikke blive fjernet.
• Skyd afbryderen i stilling og begynd at fjerne hår.
• Efter en fuldstændig hårfjernelse,
skydes afbryderen til stilling 0.
• Tag netledningen ud af stikkontakten og apparatet.
Rengøring (Fig. 5)
Sluk for maskinen og tag den ud af
forbindelse, inden du rengør den.
29
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 30
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 31
16
Tryk på rammeudløserknapperne
og tag rammen af.
Børst hårfjernerhovedet.
Under rengøringen kan hårfjernerskiverne drejes manuelt.
Vær påpasselig med at hudbeskytteren ikke går i stykker under
rengøringen.
I nogle tilfælde er det svært at fjern
hår, som har sat sig fast på skiverne.
Hold i sådanne tilfælde apparatet
således, at det peger nedad, drej
det nogle gange, og rengør det
derefter igen med børsten.
(Sørg altid for, at afbryderen er
slukket, inden dette gøres).
Når du fjerner rammen, må du ikke
røre ved metaldelen på siden af
skiven.
Anvend ikke andre børster end den
medfølgende.
Til disinfektion af hårfjernerskiverne
anvendes kun ren alkohol.
Obs! Tør kun hoveddelen af med en
fugtig klud. Anvendelse af alkohol
el. lign. kan medføre misfarvning
eller misdannelse af hoveddelen.
Efter rengøringen anbringes hætten
på hårfjernerhovedet.
delse ved at trække i netledningen.
• Opladeadapteren må aldrig tages
ud af eller sættes ind i kontakten,
hvis du har våde hænder.
• Anvend ikke maskinen i badekarret eller under bruseren.
• Tag altid maskinen ud af forbindelse med stikkontakten med det
samme efter anvendelsen.
• Anvend kun denne maskine til det,
den er beregnet til som beskrevet
i denne brugsvejledning. Anvend
ikke tilbehørsdele, som ikke er
anbefalet af fabrikanten.
• Lad være med at tabe eller stikke
genstande ind i maskinens åbninger.
• Hold maskinen på god afstand af
åben ild.
• Anvend ikke maskinen med et
hårfjernerhoved, som er beskadiget eller gået i stykker.
• Sæt altid netledningen i maskinen
først, inden den tilsluttes stikkontakten. Maskinen tages ud af
forbindelse ved at man drejer
afbryderen til stilling 0 og derefter
tager netledningen ud af stikkontakten.
• Anvend kun den medfølgende
netledning.
• Lad være med at trække i, sno
eller bøje netledningen kraftigt.
• Lad være med at vikle netledningen stramt omkring maskinen.
• En beskadiget eller defekt
netledning bør leveres tilbage til
forhandleren eller til en autoriseret
servicecenter.
Forsøg ikke at anvende en defekt
maskine eller at reparere den selv.
Dette vil medføre, at din garanti
ugyldiggøres.
Advarsel
Hold apparatet tørt.
Forsigtig
• Som med alle elektriske apparater
skal hårfjerneren opbevares på
god afstand af vand.
• Lad aldrig børn være alene med
elektriske apparater.
• Tag aldrig maskinen ud af forbin-
08-12-12
15:32:24
Luftbåren akustistisk støj:
66 (dB(A) re 1pW)
Professionelle brugere i EU
Hvis du ønsker at smide elektriske
apparater eller elektronisk udstyr
ud, skal du kontakte din forhandler
eller leverandør for at få yderligere
oplysninger.
Oplysninger til brugerne
om afhændelse af
elektriske apparater og
elektronisk udstyr (private
husholdninger)
Oplysninger om afhændelse i
lande uden for EU
Dette symbol er kun gyldigt i EU.
Hvis du ønsker at afhænde dette
produkt, skal du rette henvendelse
til de lokale myndigheder eller din
forhandler. Her kan du få oplysninger om, hvordan du bedst kommer
af med produktet.
Når produkter og/eller
medfølgende dokumenter
indeholder dette symbol,
betyder det, at elektriske
apparater og elektronisk
udstyr ikke må smides
ud sammen med det almindelige
husholdningsaffald.
For at sikre en korrekt behandling,
indsamling og genbrug, skal du
aflevere disse produkter på dertil
indrettede indsamlingssteder, hvor
de vil blive modtaget uden ekstra
omkostninger. I nogle lande er der
også mulighed for, at du kan
indlevere dine produkter hos den
lokale forhandler, hvis du køber et
nyt og tilsvarende produkt.
Hvis du afhænder dette produkt på
korrekt vis, vil det være med at
spare på de værdifulde naturlige
råstoffer og forhindre eventuelle
negative påvirkninger på folkesundheden og miljøet, hvilket ellers
kunne blive følgerne af en forkert
håndtering af affaldet. Kontakt de
lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvor du kan
finde det nærmeste indsamlingssted.
I visse lande vil en forkert afhændelse af affaldet medføre en bødestraf
30
i henhold til de gældende bestemmelser på området.
31
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 32
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 33
17
08-12-12
15:32:24
32
33
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 35
18
•
•
•
•
08-12-12
15:32:24
34
35
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 36
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 37
19
08-12-12
15:32:24
36
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 38
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 39
20
08-12-12
15:32:24
et
38
39
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 41
21
08-12-12
15:32:25
40
41
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 42
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 43
22
08-12-12
15:32:25
42
43
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 45
23
PYYDÄMME LUKEMAAN TÄMÄN
KÄYTTÖOHJEEN HUOLELLISESTI
ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ.
08-12-12
15:32:26
•
•
•
•
44
45
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 46
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_00-47.qxd 08.11.21 15:27 ページ 47
24
08-12-12
15:32:26
46
47
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:29 ページ 48
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:29 ページ 49
25
08-12-12
15:32:26
48
49
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:29 ページ 51
26
08-12-12
15:32:26
50
51
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:29 ページ 53
27
08-12-12
15:32:26
52
53
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:29 ページ 54
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:30 ページ 55
28
08-12-12
15:32:27
54
55
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:30 ページ 56
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:30 ページ 57
29
08-12-12
15:32:27
56
57
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:30 ページ 58
B485420_ES2013_EU_Tori
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:30 ページ 59
30
08-12-12
15:32:27
58
59
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:30 ページ 61
31
08-12-12
15:32:27
60
61
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:30 ページ 63
32
08-12-12
15:32:28
62
63
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:30 ページ 65
33
08-12-12
15:32:28
64
65
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:30 ページ 67
34
08-12-12
15:32:29
66
67
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:31 ページ 69
35
08-12-12
15:32:29
68
69
ES2013_EU_48-75.qxd 08.12.12 10:13 ページ 71
36
08-12-12
15:32:29
70
Refine_ES2013_EU.70.p1.pdf
Refine_08-11-21
15:33:21
71
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:31 ページ 73
37
08-12-12
15:32:29
72
73
ES2013_EU_48-75.qxd 08.11.21 15:31 ページ 75
38
08-12-12
15:32:30
74
75
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Danish were displayed