Hama 00050307 Brugervejledning

Hama 00050307 Brugervejledning
O
F
F
I
C
E
Laminator
Plastifieuse
Laminatore
Laminatorn
Lamináló készülék
Laminovacího stroje
Laminátora
Lamineringsapparatet
00050307
d
Geräteelemente . . . . . . . . . . . . . 11
Bedienelemente. . . . . . . . . . . . . . 12
2
KHL 48
d
KHL 48
3
d
4
KHL 48
d
KHL 48
5
d
6
KHL 48
d
KHL 48
7
d
8
KHL 48
d
KHL 48
9
d
10
KHL 48
d
Geräteelemente
Geräteelemente
3
2
4
5
KHL 48
11
d
Geräteelemente
Bedienelemente
6
7
8
12
KHL 48
d
KHL 48
13
d
14
KHL 48
d
Wartung
Kaltlaminierung
KHL 48
15
d
16
KHL 48
d
KHL 48
17
d
Behebung
18
KHL 48
d
50 Hz
350 W
37,0x 16,7 x 12,0 cm
2,9 kg
3,4 kg
230 mm
0,7 mm
175 μ
KHL 48
230 V AC
19
g
Safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
20
KHL 48
g
KHL 48
21
g
22
KHL 48
g
KHL 48
23
g
Safety
24
KHL 48
g
KHL 48
25
g
Safety
26
KHL 48
g
KHL 48
27
g
28
KHL 48
g
2
4
5
KHL 48
29
g
6
7
8
30
KHL 48
Handling and operation
g
KHL 48
31
g
32
KHL 48
g
KHL 48
33
g
34
KHL 48
g
Remedy
KHL 48
35
g
36
KHL 48
g
Annex
Technical data
Input voltage
Mains frequency
50 Hz
350 W
37,0 x 16,7 x 12,0 cm
2,9 kg
3,4 kg
Maximum laminating width
230 mm
0.7 mm
175 μm
5 minutes
300 mm/minute
2
Heating system
KHL 48
230 VAC
Yes
37
f
Nettoyage et entretien. . . . . . . . . 52
38
KHL 48
f
KHL 48
39
f
40
KHL 48
f
KHL 48
41
f
42
KHL 48
f
KHL 48
43
f
44
KHL 48
f
KHL 48
45
f
46
KHL 48
f
2
4
5
KHL 48
47
f
6
7
8
48
KHL 48
f
KHL 48
49
f
50
KHL 48
f
KHL 48
51
f
Nettoyage et entretien
52
KHL 48
f
KHL 48
53
f
Annexe
Erreur
54
KHL 48
f
230 V CA
50 Hz
350 W
Dimensions (L x H x P)
Poids (netto)
2,9 kg
Poids (brut)
3,4 kg
230 mm
0,7mm
175 μ
KHL 48
37,0 x 16,7 x 12,0 cm
55
i
56
KHL 48
i
KHL 48
57
i
58
KHL 48
i
KHL 48
59
i
Sicurezza
60
KHL 48
i
KHL 48
61
i
Sicurezza
62
KHL 48
i
KHL 48
63
i
64
KHL 48
i
2
4
5
KHL 48
65
i
6
7
8
66
KHL 48
i
KHL 48
67
i
68
KHL 48
i
KHL 48
69
i
Pulizia e cura
70
KHL 48
i
KHL 48
71
i
72
KHL 48
i
50 Hz
350 W
Dimensioni (L x H x P)
37,0 x 16,7 x 12,0 cm
2,9 kg
Peso (lordo)
3,4 kg
230 mm
0,7 mm
KHL 48
230 V AC
73
s
Bruksanvisning
Lagring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Apparatens komponenter . . . . . 83
Manöverelemen . . . . . . . . . . . . . . 84
74
KHL 48
s
KHl 48
75
s
Inledning
76
KHL 48
s
KHl 48
77
s
Säkerhet
78
KHL 48
s
KHl 48
79
s
80
KHL 48
s
KHl 48
81
s
82
KHL 48
s
2
4
5
KHl 48
83
s
Apparatens komponenter
6
7
8
84
KHL 48
s
KHl 48
85
s
86
KHL 48
s
‹ Om du av någon anledning vill bearbeta objektet igen trycker du
spaken 4 neråt.
KHl 48
87
s
88
KHL 48
s
Apparaten defekt
KHl 48
89
s
90
KHL 48
s
50 Hz
350 W
37,0 x 16,7 x 12,0 cm
Vikt (netto)
2,9 kg
Vikt (brutto)
3,4 kg
230 mm
Maximal lamineringstjocklek
0,7 mm
175 μ.
5 minuter
Maximal hastighet
300 mm/minut
2
KHl 48
230 V AC
91
h
92
KHL 48
h
KHL 48
93
h
94
KHL 48
h
KHL 48
95
h
96
KHL 48
h
KHL 48
97
h
98
KHL 48
h
KHL 48
99
h
100
KHL 48
h
2
4
5
KHL 48
101
h
6
7
8
102
KHL 48
h
KHL 48
103
h
104
KHL 48
Karbantartás
h
KHL 48
105
h
106
KHL 48
h
KHL 48
107
h
108
KHL 48
h
50 Hz
350 W
37,0 x 16,7 x 12,0 cm
2,9 kg
3,4 kg
230 mm
0,7 mm
maximális tasakvastagság
175 μ
5 perc
300 mm/perc
2
KHL 48
230 V AC
109
c
110
KHL 48
c
KHL 48
111
c
Úvod
112
KHL 48
c
KHL 48
113
c
114
KHL 48
c
KHL 48
115
c
(viz
116
KHL 48
c
KHL 48
117
c
118
KHL 48
c
2
4
5
KHL 48
119
c
6
7
8
120
KHL 48
c
KHL 48
121
c
122
KHL 48
c
KHL 48
123
c
124
KHL 48
c
KHL 48
125
c
126
KHL 48
c
50 Hz
350 W
37,0 x 16,7 x 12,0 cm
Hmotnost (netto)
2,9 kg
Hrubá hmotnost
3,4 kg
230 mm
0,7 mm
KHL 48
230 V AC
127
v
Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
128
KHL 48
v
KHL 48
129
v
Úvod
130
KHL 48
v
KHL 48
131
v
132
KHL 48
v
KHL 48
133
v
134
KHL 48
v
KHL 48
135
v
136
KHL 48
v
2
4
5
KHL 48
137
v
6
7
8
138
KHL 48
v
KHL 48
139
v
140
KHL 48
v
KHL 48
141
v
142
KHL 48
v
Na zapnutie stlačte
tlačidlo I/O
Na ovládacom
prvku nebliká
žiadna LED
2 postlačení
tlačidla 8 sa
nič nezobrazí.
KHL 48
143
v
144
KHL 48
v
50 Hz
350 W
37,0 x 16,7 x 12,0 cm
2,9 kg
3,4 kg
230 mm
0,7 mm
175 μ
300 mm/minuta
2
KHL 48
230 V AC
Áno
145
j
Betjeningsvejledning
Inholdsfortegnelse
Indføring . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Betjening og brug . . . . . . . . . . 157
Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Informationer til denne
betjeningsvejledning . . . . . . . . . 147
Ophavsret . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Advarslessymboler . . . . . . . . . . 148
Korrekt anvendelse . . . . . . . . . . 149
Ansvarsfraskrivelse . . . . . . . . . . 149
Korrekt anvendelse . . . . . . . . . . 157
Start af makulatoren . . . . . . . . . 157
Varmlaminering . . . . . . . . . . . . . 157
Koldlaminering . . . . . . . . . . . . . . 158
Slukning af makulatoren . . . . . . 159
Sikkerhed . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Grundlæggende
sikkerhedshenvisninger . . . . . . . 150
Fare pga. elektrisk strøm. . . . . . 151
Fare for personskade. . . . . . . . . 151
Advarselssymboler på
makulatoren . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Opsætning og tilslutning . . . . 153
Udpakning . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Leveringsomfang og evtl.
transportskader . . . . . . . . . . . . . 153
Bortskaffelse af
forpakningsmateriale . . . . . . . . . 154
Krav til makulatorens placering . 154
Elektisk tilslutning . . . . . . . . . . . 154
Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . 159
Rengøring og pleje . . . . . . . . . 160
Sikkerhedshenvisninger. . . . . . . 160
Rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Opbevaring. . . . . . . . . . . . . . . . 160
Fejlafhjælpning . . . . . . . . . . . . 161
Sikkerhedshenvisninger. . . . . . . 161
Fejlårsag og -afhjælpning . . . . . 161
Tillæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Henvisninger til EF-overensstemmelseserklæringen . . . . . . . . . . 162
Tekniske data. . . . . . . . . . . . . . . 163
Makulatorens dele . . . . . . . . . . 155
Betjeningselementer . . . . . . . . . 156
146
KHL 48
Indføring
j
Indføring
Forord
Kære kunde,
med købet af dette lamineringsapparat har du valgt et kvalitetsprodukt
fra Hama, hvis teknik og funktionalitet lever op til den mest moderne
udviklingsstandard.
Læs alle informationer der er indeholdt her, for at du hurtigt bliver fortrolig med din makulator og kan udnytte dens funktioner i fuld omfang.
Vi håber at du vil få stor glæde af at bruge den
Informationer til denne betjeningsvejledning
Informationer om denne betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning hører til lamineringsapparatet KHL 48 (i det følgende kaldet apparat) og giver dig vigtige tips vedr. brugsbetingelserne, sikkerheden,
tilslutningen samt betjeningen af apparatet.
Betjeningsvejledningen bør opbevares i nærheden af makulatoren så
den altid er tilgængeligt. Den bør læses og anvendes af enhver person som betjener makulatoren eller gennemfører en fejlafhjælpning
på den.
Opbevar denne betjeningsvejledning og overdrag den til efterfølgende
ejere af makulatoren.
Ophavsret
Denne dokumentation er ophavsretslig beskyttet.
Enhver mangfoldiggørelse, hhv. ethvert eftertryk, også i uddrag, samt
endhver gengivelse af illustrationer, også i ændret form er kun tilladt
med producentens skriftlige samtykke.
KHL 48
147
j
Indføring
Advarslessymboler
I den foreliggende betjeningsvejledning anvendes følgende advarselssymboler.
FARE
En advarselshenvisning til dette fareniveau kendetegner en
truende farlig situation.
Hvis den farlige situation ikke undgåes, kan det medføre død eller
alvorlig personskade.
► Følg anvisningerne i denne advarselshenvisning, for at undgå
fare for død eller alvorlig personskade.
ADVARSEL
En advarselshenvisning til dette fareniveau kendetegner en
mulig farlig situation.
Hvis den farlige situation ikke undgåes, kan det medføre personskade.
► Følg anvisningerne i denne advarselshenvisning, for at undgå
personskade.
GIV AGT
En advarselshenvisning til dette fareniveau kendetegner fare
for materielle skader.
Hvis situationen ikker undgåes, kan det medføre materielle skader.
► Følg anvisningerne i denne advarselshenvisning, for at undgå
materielle skader.
HENVISNING
► En henvisning kendetegner yderligere informationer, som skal
lette arbejdet med makulatoren.
148
KHL 48
j
Indføring
Korrekt anvendelse
Dette apparat er kun beregnet til at indlaminere dokumenter og må
kun bruges i lukkede rum.
En anden eller derudover gående brug anses for at være fejlagtig.
ADVARSEL
Fare pga. fejlagtig brug!
Ved fejlagtig og/eller andet end almindelig brug kan makulatoren
udgøre et sikkerhedsrisiko.
► Brug makulatoren udelukkende efter hensigt.
► Overhold fremgangsmåderne som er beskrevet i denne betjeningsvejledning.
Erstatningskrav for skader der er opstået som følge af fejlagtig brug
er udelukket.
Ejeren bærer alene risikoen herfor.
Ansvarsfraskrivelse
Alle tekniske informationer, oplysninger og henvisninger til brugen i
denne betjeningsvejledning svarer til den nyeste stand på udgivelsestidspunktet og baserer på bedste viden med hensyn til vore hidtidlige
erfaringer og erkendelser.
Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for skader, som er opstået
pga. tilsidesættelse af vejledningen, fejlagtig brug, ufaglig reparatur,
uautoriserede forandringer på makulatoren eller anvendelse af ikke
godkendte reservedele.
KHL 48
149
j
Sikkerhed
Sikkerhed
I dette kapitel får du vigtige sikkerhedshenvisninger til brugen af makulatoren.
Denne makulator overholder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser.
Usagkyndig brug kan dog føre til personskader og materielle skader.
Grundlæggende sikkerhedshenvisninger
For at sikre en farefri brug af makulatoren, tag hensyn til følgende sikkerhedshenvisninger:
■ Undersøg makulatoren for synlige ydre beskadigelser før brug.
Tag den ikke i brug, hvis den er beskadiget.
■ Personer som pga. deres legemlige, mentale eller motoriske evner
ikke er i stand til at betjene makulatoren, må kun bruge den under
opsyn eller vejledning af en ansvarlig person.
■ Reparationer af makulatoren bør kun gennemføres af fagfolk. Ved
ufaglig reparation bortfalder garantikravene.
■ Defekte Elementer må kun udskiftes med originale reservedele.
Kun ved disse dele er der garanti for, at de opfylder sikkerhedskravene.
■ Beskyt makulatoren for fugt og indtrængen af væske hhv. fremmedlegemer. Ved kontakt med væsker afbryd strømforsyningen til
makulatoren med det samme.
■ Anbring ikke genstande på makulatoren.
150
KHL 48
j
Sikkerhed
Fare pga. elektrisk strøm.
FARE
Livsfare pga. elektrisk strøm!
Kontakt med ledninger og bestanddele som står under spænding er livsfarligt!
Tag hensyn til følgende sikkerhedshenvisninger, for at undgår fare
pga. elektrisk strøm:
► Brug ikke makulatoren hvis tilslutningsledningen eller stikkontaken er beskadiget.
► Åben aldrig makulatorens kapsling. Ved berøring af spændingsførende tilslutninger og forandringer i den elektriske og mekaniske opbygning er der fare for strømslag.
► Undlad at nedsænke makulatoren eller stikkontakten i vand eller
anden væske.
Fare for personskade
ADVARSEL
Fare for forbrænding på hus!
Tag hensyn til følgende sikkerhedshenvisninger, for at undgår
kvæstelser:
► Berør ikke huset.
KHL 48
151
j
Sikkerhed
Advarselssymboler på makulatoren
(se afbildning i kapitlet Makulatorens
Følgende advarselssymboler
dele) er anbragt på makulatoren:
Før principielt først laminatet med den lukkede folieside ind i
apparatet.
Kontroller altid, at lamineringsfoliet har den rigtige størrelse.
Undgå kontakt med huset, da det kan blive meget varmt.
ADVARSEL
Fare for personskade!
► Tag hensyn til Advarselssymbolerne, for at undgår personskader
eller materielle skader.
152
KHL 48
Opsætning og tilslutning
j
Opsætning og tilslutning
Udpakning
FARE
Fare for kvælning pga. indpakningsmateriale.
► Indpakningsmaterialer må ikke benyttes til at lege med. Der er
risiko for kvælning.
‹ Tag alle makulatorens dele og betjeningsvejledningen op af kassen.
‹ Fjern alt forpakninsmateriale og plastikindpakningen af makulatoren.
HENVISNING
► Fjern aldrig typeskiltet og advarselshenvisningerne.
Leveringsomfang og evtl. transportskader
Makulatoren leveres standardmæssigt med følgende komponenter:
● Lamineringsapparat
● Cleaning Paper til rensning af valserne
● Betjeningsvejledning
HENVISNING
► Kontroller leveringen for fuldstændighed og synlige skader.
Mangler skal omgående meddeles til din leverandør/forhandler.
KHL 48
153
j
Opsætning og tilslutning
Bortskaffelse af forpakningsmateriale
Forpakningen beskytter makulatoren mod transportskader. Forpakningsmaterialerne er udvalgt med hensyn til miljøvenlighed og bortskaffelsestekniske overvejelser og er derfor egnet til genbrug.
Tilbageføring af forpakningen til materialkredsløbet sparer på råstoffer og nedsætter affaldsmængderne. Forpakningsmateriale som ikke
bruges længere bortskaffes i hht. de lokale bestemmelser
HENVISNING
► Om muligt opbevar origingalindpakningen gennem makulatorens garantiperiode, for at kunne forpakke den forsvarligt i
garantitilfælde.
Krav til makulatorens placering
For en sikker og fejlfri brug af makulatoren må dens placering opfylde
følgende forudsætninger:
■ Placer makulatoren på et jævnt, vandret gulv.
■ Placer ikke makulatoren i meget varme, våde eller meget fugtige
omgivelser.
■ Placer makulatoren så den ikke udsættes for direkte solindstråling.
■ Stikkontakten må være let tilgængeligt, sådan at strømforsyningen
i nødstilfælde hurtigt kan afbrydes.
Elektisk tilslutning
For en sikker og fejlfri brug af makulatoren skal der ved den elektriske
tilslutning tages hensyn til følgende henvisninger:
■ Før tilslutningen af makulatoren bør du sammenligne de tilslutningsdata (spænding og frekvens) der er angivet på makulatorens
typeskilt med de nærværende tilslutningsforhold. Det er vigtigt, at
disse data stemmer overens for at undgå beskadigelse på makulatoren.
■ Beskyt tilslutningsledningen mod varme overflader og skarpe kanter.
■ Vær opmærksom på, at tilslutningsledningen ikke spændes for
stramt eller bøjes for stærkt..
■ Sørg for, at tilslutningsledningen ikke hænger over hjørner (snubletrådseffekt).
154
KHL 48
j
Makulatorens dele
Makulatorens dele
3
2
Advarselssymboler
2 Betjeningselementer
3 Tilslutningsledning
4
5
4 manuelt tilbageløb
5 folieholder
KHL 48
155
j
Makulatorens dele
Betjeningselementer
6
7
8
6 visning af den indstillede folietykkelse
7 taste til indstilling af folietykkelsen
8 start-/stop-taste
156
KHL 48
Betjening og brug
j
Betjening og brug
Korrekt anvendelse
■ Indstil principielt den rigtige temperatur for tykkelsen af det anvendte lamineringsfolie.
■ Lamineres tykt papir eller flere sider, anbefales det at bruge et folie,
der ikke er så tykt.
■ Sørg altid for at afslutte en lamineringsproces, før den næste startes.
Start af makulatoren
‹ Tryk på start-/stop-tasten 8 for at tænde for apparatet
‹ Kør skinnerne hen til folieholderen.
Makulering af papir
‹ Efter tændingen er produktet principielt forindstillet på 75μ. Hertil
lyser den pågældende lysdiode på betjeningselementet 2 .
‹ Indstilingen ændres ved at trykke på tasten 7 igen og igen, til
lysdioden lyser ved den ønskede folietykkelse.
‹ Læg det, der skal lamineres, ind i den pågældende lomme.
‹ Når den nødvendige driftstemperatur er nået, lyser den pågældende lysdiode hele tiden.
‹ Før folielommen ind i den forreste åbning på apparatet. Sørg for,
at den forseglede ende føres ind først.
‹ Dokumentet kommer ud på bagsiden.
‹ Er genstanden ikke blevet lamineret fuldstændigt, skal du gentage de første skridt.
KHL 48
157
j
Betjening og brug
‹ Ønsker du at udføre genstanden igen af en eller anden grund,
trykkes armen 4 nedad.
BEMÆRK
► Laminerede genstande, der kommer ud af apparatet, er muligvis
for varme til, at man kan berøre dem.
HENVISNING
► Lamineringsproduktet er varmt og er nemt at bøje. Læg genstanden på en flad overflade og lad den afkøle, så den ikke
ruller sig.
Koldlaminering
‹ Efter tændingen er produktet principielt forindstillet på 75μ. Hertil
lyser den pågældende lysdiode på betjeningselementet 2 .
‹ Til koldlaminering trykkes på tasten 7 igen og igen, til lysdioden blinker ved “Cold”.
‹ Læg det, der skal lamineres, ind i den pågældende lomme.
‹ Er der blevet gennemført en varmlaminering forinden, kan det
vare ca. 25 minutter, til produktet er afkølet. Lysdioden ved
“Cold” lyser så hele tiden.
‹ Før folielommen ind i den forreste åbning på apparatet. Sørg for,
at den forseglede ende føres ind først.
‹ Dokumentet kommer ud på bagsiden.
‹ Er genstanden ikke blevet lamineret fuldstændigt, skal du gentage de første skridt.
158
KHL 48
Vedligeholdelse
j
Koldlaminering
‹ Ønsker du at udføre genstanden igen af en eller anden grund,
trykkes armen 4 nedad.
Apparat slukkes
‹ Tryk på tasten 8 . Den netop lysende lysdiode slukker.
Vedligeholdelse
Lamineringsapparatets valser skal befries for støv og evt. limrester
med regelmæssige mellemrum. Dette gøres på følgende måde:
‹ Tænd for apparatet som beskrevet ovenfor.
‹ Lyser lysdioden hele tiden ved 75mic, føres Cleaning Paper ind i
produktet.
‹ Bliver meget snavs siddende på papiret, vendes det om, og
processen gentages.
KHL 48
159
j
Rengøring og pleje
Rengøring og pleje
I dette kapitel får du vigtige informationer om rengøringen og plejen af
makulatoren.
Sikkerhedshenvisninger
FARE
Livsfare pga. elektrisk strøm!
► Træk stikket ud af kontakten, før du begynder med rengøringen.
ADVARSEL
Fare for forbrænding på hus!
Tag hensyn til følgende sikkerhedshenvisninger, for at undgår
kvæstelser:
► Vent til apparatet er helt afkølet.
GIV AGT
Beskadigelse på makulatoren pga. af fugtighed!
► Giv agt på, at der ikke trænger fugtighed ind i makulatoren, for
at undgå en uoprettelig beskadigelse på den.
Rengøring
■ Rens makulatoren med en tør klud. Ved stærk forurening kan kluden befugtes lidt.
Opbevaring
Hvis du ikker skal bruge makulatoren i længere tid, sluk den, afbryd
strømforsyningen og opbevar den på et rent, tørt sted uden direkte
solindstråling.
160
KHL 48
j
Fejlafhjælpning
Fejlafhjælpning
I dette kapitel får du vigtige henvisninger til fejlsøgning og fejlafhjælpning. Tag hensyn til henvisningerne, for at undgå farer og beskadigelse.
Sikkerhedshenvisninger
ADVARSEL
Tag hensyn til efterfølgende sikkerhedshenvisninger for at undgå
farer og materielle beskadigelser.
► Elekroniske redskaber må kun repareres af fagfolk, som er uddannet af producenten. Ufaglig reparation kan medføre alvorlige
farer for brugeren og beskadigelser på maskinen.
Fejlårsag og -afhjælpning
Nedenstående tabel hjælper med lokaliseringen og afhjælpning af
mindre forstyrrelser:
Fejl
Der blinker ikke
nogen lysdiode
på betjeningselementet 2
efter tryk på
kontakten 8 .
KHL 48
Mulige årsager
Afhjælpning
Start-stop-tasten
blev ikke trykket ned
Tryk på start-stop-tasten
for at tænde
Netledningerne er
ikke sat ordentligt i
Kontrollér om stikket sidder ordentligt i kontakten.
Der er ikke spænKontrollér husets el-tavle.
ding på stikkontakten
Makulatoren defekt
Kontakt kundeservice.
Lommer
lamineres ikke
rigtigt.
Temperaturen er
ikke indstillet på den
anvendte folietykkelse.
Indstil den ønskede tykkelse på apparatet ved at
trykke på tasten 7 .
Den ilagte
taske/lomme
løber ikke ud
bagtil
Det produkt, der skal
lamineres, sidder
evt. fast eller er for
stort til at kunne passere rullerne
Tryk armen 4 ned for at
få fat i genstanden forfra.
Kontroller genstandens
tykkelse
161
j
Tillæg
HENVISNING
► Hvis ovenfor stående fremgangsmåder ikke løser problemet
kontakt venligst kundeservice.
Tillæg
Henvisninger til EF-overensstemmelseserklæringen
Hermed erklærer Hama GmbH & Co KG,at denne
makulator opfylder de grundlæggende krav og
yderligere vedrørende reguleringer ifølge EF-lavspændingsdirektivet 2006/95/EF og EMC-direktivet
2004/108/EG.
Den fuldstændige original-konformitetserklæring kan
du se på internetadressen: http://www.hama.com
162
KHL 48
j
Tillæg
Tekniske data
Indgangsspænding
Netfrekvens
50 Hz
max. effektforbrug
350 W
Mål (B x H x D)
37,0 x 16,7 x 12,0 cm
Vægt (netto)
2,9 kg
Vægt (brutto)
3,4 kg
Maks. lamineringsbredde
230 mm
Maks. lamineringstykkelse
0,7 mm
Maks. lommetykkelse
175 μ
Maks. opvarmningstid
5 minutter
Maksimal hastighed
Antal varmeruller
Varmesystem
Motortype
Koldlaminering
KHL 48
230 V AC
300 mm/minut
2
Varmesko
Vekselstrømmotor
Ja
163
d Hinweis zum Umweltschutz:
Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG in nationales Recht gilt folgendes:
Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet,
elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an
die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder
der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung
von Altgeräten/Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.
g Note on environmental protection:
After the implementation of the European Directive 2002/96/EU and 2006/66/EU in the national legal system, the following applies:
Electric and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. Consumers are obliged by law to return electrical
and electronic devices as well as batteries at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale.
Details to this are defined by the national law of the respective country.
This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations.
By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices/Batteries, you are making an important contribution to protecting our
environment.
f Remarques concernant la protection de l’environnement:
Conformément à la directive européenne 2002/96/CE et 2006/66/CE, et afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs en matière de protection de
l'environnement, les règles suivantes doivent être appliquées:
Les appareils électriques et électroniques ainsi que les batteries ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Le pictogramme “picto”
présent sur le produit, son manuel d'utilisation ou son emballage indique que le produit est soumis à cette réglementation. Le consommateur doit
retourner le produit/la batterie usager aux points de collecte prévus à cet effet. Il peut aussi le remettre à un revendeur. En permettant enfin le
recyclage des produits ainsi que les batteries, le consommateur contribuera à la protection de notre environnement. C'est un acte écologique.
e Nota sobre la protección medioambiental:
Después de la puesta en marcha de la directiva Europea 2002/96/EU y 2006/66/EU en el sistema legislativo nacional, se aplicara lo siguiente:
Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como las baterías, no se deben evacuar en la basura doméstica. El usuario está legalmente obligado
a llevar los aparatos eléctricos y electrónicos, así como pilas y pilas recargables, al final de su vida útil a los puntos de recogida comunales o a
devolverlos al lugar donde los adquirió. Los detalles quedaran definidos por la ley de cada país. El símbolo en el producto, en las instrucciones de
uso o en el embalaje hace referencia a ello. Gracias al reciclaje, al reciclaje del material o a otras formas de reciclaje de aparatos/pilas usados,
contribuye Usted de forma importante a la protección de nuestro medio ambiente.
o Notitie aangaande de bescherming van het milieu:
Ten gevolge van de invoering van de Europese Richtlijn 2002/96/EU en 2006/66/EU in het nationaal juridisch system, is het volgende van toepassing:
Elektrische en elektronische apparatuur, zoals batterijen mag niet met het huisvuil weggegooid worden. Consumenten zijn wettelijk verplicht om
electrische en elctronische apparaten zoals batterijen op het einde van gebruik in te dienen bij openbare verzamelplaatsen speciaal opgezet voor
dit doeleinde of bij een verkooppunt. Verdere specificaties aangaande dit onderwerp zijn omschreven door de nationale wet van het betreffende
land. Dit symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking duidt erop dat het product onderworpen is aan deze richtlijnen. Door te
recycleren, hergebruiken van materialen of andere vormen van hergebruiken van oude toestellen/batterijen, levert u een grote bijdrage aan de
bescherming van het mileu.
i Informazioni per protezione ambientale:
Dopo l’implementazione della Direttiva Europea 2002/96/EU e 2006/66/EU nel sistema legale nazionale, ci sono le seguenti applicazioni:
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati dalla
legge a restituire I dispositivi elettrici ed elettronici e le batterie alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta pubblici preposti per questo scopo
o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d’istruzioni
o sull’imballo indicano che questo prodotto è soggetto a queste regole. Riciclando, ri-utilizzando i materiali o utilizzando sotto altra forma i vecchi
prodotti/le batterie, darete un importante contributo alla protezione dell’ambiente.
k Υπόδειξη σχετικά με την προστασία περιβάλλοντος:
Από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EΕ και 2006/66/EE ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο ισχύουν τα εξής:
Οι ηλεκτρικές και οι ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και οι μπαταρίες δεν επιτρέπεται να πετιούνται στα οικιακά απορρίμματα. Οι καταναλωτές υποχρεούνται
από τον νόμο να επιστρέφουν τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και τις μπαταρίες στο τέλος της ζωής τους στα δημόσια σημεία
περισυλλογής που έχουν δημιουργηθεί γι’ αυτό το σκοπό ή στα σημεία πώλησης. Οι λεπτομέρειες ρυθμίζονται στη σχετική νομοθεσία. Το σύμβολο πάνω
στο προϊόν, στο εγχειρίδιο χρήσης ή στη συσκευασία παραπέμπει σε αυτές τις διατάξεις. Με την ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση των υλικών ή με άλλες
μορφές χρησιμοποίησης παλιών συσκευών / Μπαταριών συνεισφέρετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Στη Γερμανία ισχύουν αντίστοιχα οι
παραπάνω κανόνες απόρριψης σύμφωνα με τον κανονισμό για μπαταρίες και συσσωρευτές.
s Not om miljöskydd:
Efter implementeringen av EU direktiv 2002/96/EU och 2006/66/EU i den nationella lagstiftningen, gäller följande:
Elektriska och elektroniska apparater samt batterier får inte kastas i hushållssoporna. Konsumenter är skyldiga att återlämna elektriska och
elektroniska apparater samt batterier vid slutet av dess livslängd till, för detta ändamål, offentliga uppsamlingsplatser. Detaljer för detta definieras
via den nationella lagstiftningen i respektive land. Denna symbol på produkten, instruktionsmanualen eller på förpackningen indikerar att produkten
innefattas av denna bestämmelse. Genom återvinning och återanvändning av material/batterier bidrar du till att skydda miljön och din omgivning.
m Ympäristönsuojelua koskeva ohje:
Siitä lähtien, kun Euroopan unionin direktiivi 2002/96/EU ja 2006/66/EU otetaan käyttöön kansallisessa lainsäädännössä, pätevät seuraavat
määräykset: Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja paristoja ei saa hävittää talousjätteen mukana. Kuluttajalla on lain mukaan velvollisuus toimittaa
sähkö- ja elektroniikkalaitteet niiden käyttöiän päätyttyä niille varattuihin julkisiin keräyspisteisiin tai palauttaa ne myyntipaikkaan. Tähän
liittyvistä yksityiskohdista säädetään kulloisenkin osavaltion laissa. Näistä määräyksistä mainitaan myös tuotteen symbolissa, käyttöohjeessa tai
pakkauksessa. Uudelleenkäytöllä, materiaalien/paristoja uudelleenkäytöllä tai muilla vanhojen laitteiden uudelleenkäyttötavoilla on tärkeä vaikutus
yhteisen ympäristömme suojelussa.
164
KHL 48
q
Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:
Od czasu wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące ustalenia:
Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z codziennymi odpadami domowymi!
Użytkownik zobowiązany prawnie do odniesienia zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do
punktu zbiórki lub do sprzedawcy. Szczegółowe kwestie regulują przepisy prawne danego kraju. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza
umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!
h
c
v
p
Nota em Protecção Ambiental:
Após a implementação da directiva comunitária 2002/96/EU e 2006/66/EU no sistema legal nacional, o seguinte aplica-se:
Os aparelhos eléctricos e electrónicos, bem como baterias, não podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Consumidores estão
obrigados por lei a colocar os aparelhos eléctricos e electrónicos, bem como baterias, sem uso em locais públicos específicos para este efeito
ou no ponto de venda. Os detalhes para este processo são definidos por lei pelos respectivos países. Este símbolo no produto, o manual de
instruções ou a embalagem indicam que o produto está sujeito a estes regulamentos. Reciclando, reutilizando os materiais dos seus velhos
aparelhos/baterias, esta a fazer uma enorme contribuição para a protecção do ambiente.
u
Охрана окружающей среды:
С момента перехода национального законодательства на европейские нормативы 2002/96/EU и 2006/66/EU действительно следующее:
Электрические и электронные приборы, а также батареи запрещается утилизировать с обычным мусором. Потребитель, согласно закону,
обязан утилизировать электрические и электронные приборы, а также батареи и аккумуляторы после их использования в специально
предназначенных для этого пунктах сбора, либо в пунктах продажи. Детальная регламентация этих требований осуществляется
соответствующим местным законодательством. Необходимость соблюдения данных предписаний обозначается особым значком на изделии,
инструкции по эксплуатации или упаковке. При переработке, повторном использовании материалов или при другой форме утилизации
бывших в употреблении приборов Вы помогаете охране окружающей среды. В соответствии с предписаниями по обращению с батареями, в
Германии вышеназванные нормативы действуют для утилизации батарей и аккумуляторов.
t
Çevre koruma uyarısı:
Avrupa Birliği Direktifi 2002/96/EU ve 2006/66/EU ulusal yasal uygulamalar için de geçerli olduğu tarihten itibaren:
Elektrikli ve elektronik cihazlarla piller normal evsel çöpe atılmamalıdır. Tüketiciler için, artık çalışmayan elektrikli ve elektronik cihazları piller, kamuya ait
toplama yerlerine götürme veya satın alındıkları yerlere geri verme yasal bir zorunluluktur. Bu konu ile ilgili ayrıntılar ulusal yasalarla düzenlenmektedir.
Ürün üzerinde, kullanma kılavuzunda veya ambalajda bulunan bu sembol tüketiciyi bu konuda uyarır. Eski cihazların geri kazanımı, yapıldıkları
malzemelerin değerlendirilmesi veya diğer değerlendirme şekilleri ile, çevre korumasına önemli bir katkıda bulunursunuz. Yukarıda adı geçen atık
toplama kuralları Almanya’da piller ve aküler için de geçerlidir.
r
Instrucţiuni pentru protecţia mediului înconjurător:
Din momentul aplicării directivelor europene 2002/96/UE în dreptul naţional sunt valabile următoarele:
Aparatele electrice şi electronice nu pot fi salubrizate cu gunoiul menajer. Consumatorul este obigat conform legii să predea
aparatele electrice și electronice la sfârșitul duratei de utilizare la locurile de colectare publice sau înapoi de unde au fost cumpărate.
Detaliile sunt reglementate de către legislaţia ţării respective. Simbolul de pe produs, în instrucţiunile de utilizare sau pe ambalaj
indică aceste reglementări. Prin reciclarea, revalorificarea materialelor sau alte forme de valorificare a aparatelor scoase din uz
aduceţi o contribuţie importată la protecţia mediului nostru înconjurător.
j
Anvisninger til beskyttelse af miljøet:
Fra og med indførelsen af EU-direktiverne 2002/96/EF og 2006/66/EF i national ret gælder følgende:
Elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Forbrugeren er lovmæssigt
forpligtet til at aflevere udtjent elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier til dertil indrettede, offentlige indsamlingssteder eller til forhandleren.
De nærmere bestemmelser vedr. dette fastlægges af lovgivningen i det pågældende land. Symbolet på produktet, brugsvejledningen eller
emballagen henviser til disse bestemmelser. Ved genbrug, genvinding eller andre former for nyttiggørelse af udtjent udstyr/batterier giver du et
vigtigt bidrag til beskyttelse af miljøet.
n
Informasjon om beskyttelse av miljøet:
Fra tidspunktet for omsetning av de europeiske direktivene 2002/96/EF og 2006/66/EF i nasjonal rett gjelder følgende:
Elektriske og elektroniske apparater og batterier må ikke deponeres sammen med husholdningssøppelet. Forbrukeren er lovmessig forpliktet til
å levere elektriske og elektroniske apparater og batterier til de offentlige samlestedene eller tilbake til stedet hvor produktene ble kjøpt. Detaljer
angående dette reguleres av hvert land. Symbolet på produktet, bruksanvisningen eller emballasjen henviser om disse bestemmelsene. Med
resirkulering, gjenbruk av stoffer eller andre former av gjenbruk av gamle apparater/batterier bidrar du betydelig til å beskytte miljøet vårt.
KHL 48
165
g
f
i
s
Support- und Kontaktinformationen
h
c
v
j
Bei defekten Produkten:
Bitte wenden Sie sich bei Produktreklamationen an Ihren
Händler oder an die Hama Produktberatung.
Internet/World Wide Web:
Produktunterstützung, neue Treiber oder Produktinformationen bekommen Sie unter www.hama.com
Support Hotline – Hama Produktberatung:
Tel. +49 (0) 9091 / 502-115 Fax +49 (0) 9091 / 502-272
e-mail: [email protected]
If products are defective:
Please contact your dealer or Hama Product Consulting if you
have any product claims.
Internet / World Wide Web:
Product support, new drivers or product information can be
found at www.hama.com
Support Hotline – Hama Product Consulting:
Tel. +49 (0) 9091 / 502-115 Fax +49 (0) 9091 / 502-272
E-mail: [email protected]
En cas d’appareil défectueux :
En cas de réclamation concernant le produit, veuillez vous
adresser à votre revendeur ou au département conseil
produits de Hama.
Internet / World Wide Web :
Notre support technique, les nouveaux pilotes et les informations produits sont disponibles sous : www.hama.com
Ligne téléphonique directe d’assistance – Conseil
produits Hama :
Tél. +49 (0) 9091 / 502-115 Fax +49 (0) 9091 / 502-272
E-mail : [email protected]
In caso di prodotti guasti:
Per reclami in merito ai prodotti, rivolgersi al proprio rivenditore o alla Consulenza prodotto Hama.
Internet/World Wide Web:
Assistenza sui prodotti, nuovi driver o informazioni sui prodotti
all’indirizzo www.hama.com
Support Hotline – Consulenza prodotto Hama:
Tel. +49 (0) 9091 / 502-115 Fax +49 (0)9091/502-272
e-mail: [email protected]
Při závadách produktu se prosím obraťte se na reklamační
oddělení Vašeho prodejce nebo na informační oddělení fi
rmy Hama.
Internet/World Wide Web:
Podporu produktů, nové provozní nebo produktové informace
se dozvíte na www.hama.com
Support Hotline informační linka:
Tel. +49 (0) 9091 / 502-115 Fax +49 (0) 9091 / 502-272
e-mail: [email protected]
Pri chybách produktu sa prosím obráťte na reklamačné
oddelenie Vášho predajcu, alebo na informačné oddelenie
fi rmy Hama.
Internet/World Wide Web:
Podporu produktov, nové prevádzkové alebo produktové
informácie nájdete na www.hama.com
Support Hotline informačná linka:
Tel. +49 (0) 9091 / 502-115 Fax +49 (0) 9091 / 502-272
e-mail: [email protected]
Support- og kontaktinformationer
Ved defekte produkter:
Ved produktreklamationer bedes du kontakte din forhandler
eller Hama produktrådgivning.
Internet/World Wide Web:
Få produktunderstøttelse, nye drivere eller produktinformationer. Se under www.hama.com
Support hotline – Hama produktrådgivning:
Tlf. +49 (0) 9091 / 502-115 Fax +49 (0) 9091 / 502-272
E-mail: [email protected]
000 50308/05.10
d
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Danish were displayed