Braun 93XXcc, Series 9 Brugermanual

Braun 93XXcc, Series 9 Brugermanual
90897614/ IX-19
93XXcc
www.braun.com
raun.com
Type 5793
6
11
16
22
28
34
40
Dansk
46
Norsk
51
56
Suomi
61
66
DE / AT
CH
08 44 - 88 40 10
UK
0800 783 7010
IE
1 800 509 448
FR
0 800 944 802
(service & appel gratuits)
BE
0 800 14 592
ES
900 814 208
PT
808 20 00 33
IT
800 440 017
NL
0 800-445 53 88
DK
70 15 00 13
NO
22 63 00 93
SE
020 - 21 33 21
FI
020 377 877
GR
210-9478700
HK
Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg/Germany
www.braun.com
www.service.braun.com
DE/UK/FR/ES/PT/IT/NL/DK/NO/SE/FI/GR
1
10
2
S9
wet&dry
10a*
6
7
3
8
S9
11
wet&dry
4
S9
wet&dry
5
9
5c
10a*
5d
5b
5e*
5b
5e*
5a
5f
5g*
5a
5f
5g*
15a
14
15b
15c*
15
12
13
16
17
3
A
90°
2
1
20°
10°
0° 10° 20°
B
C
4
D
2
1
2
1
E
F
5
6
8
Selbsthilfe:
9
10
12
Remedy:
14
15
Rasoir
1
2
3
4
5
5a
5b
5c
5d
5e
5f
5g
6
7
8
9
10
10a
11
16
Utilisation
12
13
18
20
21
22
24
25
26
27
Máquina de barbear
1
2
3
4
5
5a
5b
28
12
13
14
30
31
Motivo possível
32
33
34
12
13
14
15
15a
15b
15c
16
17
36
Possibile causa
38
39
40
16
17
Startknop
Reinigingspatroon
42
43
44
Verhoogd verbruik van
reinigingsvloeistof.
45
Dansk
POA
Vores produkter er udviklet til at opfylde de højeste
standarder med hensyn til kvalitet, funktionalitet og
design. Vi håber, du vil nyde dit nye Brauns-produkt.
Læs denne brugervejledning fuldstændigt, da
den indeholder sikkerhedsinformation. Behold
den til fremtidig reference.
Vigtigt
Dit apparat er forsynet med en ledning
med integreret transformer og ekstra
lav spænding for større sikkerhed.
Ingen dele må udskiftes eller manipuleres, da der er risiko for elektrisk stød.
Anvend kun den ledning, der følger
med apparatet. Hvis apparatet er
mærket med 492 , kan det bruges
med enhver anden Braunstrømforsyning med 492-XXXX.
Dette apparat kan rengøres under
rindende vand og anvendes i
badet eller brusebadet. Af sikkerhedsmæssige grunde må det kun anvendes ledningsfrit. Afbryd strømforsyningen til barbermaskinen, før den
anvendes i vand.
Apparatet må ikke bruges, hvis skærebladet eller strømforsyningen er beskadiget.
Apparatet må ikke åbnes! De indbyggede,
genopladelige batterier skal skiftes af et autoriseret
Braun servicecenter.
Dette apparat kan anvendes af børn fra
8 år og personer med nedsatte fysiske,
sansemæssige eller mentale evner eller
manglende erfaring eller viden, hvis de
er under opsyn og får instruktioner om
sikker brug af apparatet og forstår den
involverede fare. Børn må ikke lege
med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af
børn, medmindre de er over 8 år og er
under opsyn.
Advarsel
Hold ledning, opladningsholder* og Clean & Chargestation* tør.
Clean & Charge Station*
Sørg for, at Clean & Charge-stationen er placeret
på en plan overflade for at forhindre lækage af
rengøringsvæske. Når en rengøringspatron er
sat i, må stationen ikke vippes, flyttes pludseligt
eller transporteres, da rengøringsvæske derved
kan løbe ud af patronen. Stationen må ikke
placeres i et spejlskab eller på en poleret eller
lakeret overflade.
Rengøringspatronen indeholder meget brændbar
væske og skal holdes væk fra antændingskilder.
Må ikke udsættes for direkte sollys og cigaretrygning eller opbevares over en radiator.
Patronen må ikke genfyldes. Brug kun
originale Braun refill-patroner.
* følger ikke med alle modeller
Barbermaskine
1
2
3
4
5
5a
5b
5c
5d
5e
5f
5g
6
7
8
9
10
10a
11
Kassette med skæreblade og lamelknive
Udløserknap til kassette
MultiHeadLock-afbryder
Tænd-/slukknap
Barbermaskine-display**
Rejselås
Indikator for udskiftning af kassette med
skæreblade og lamelknive
Statussegmenter
Display med resterende minutter
Indikator for rengøring*
Stik
Batteriikon*
Præcisionstrimmer
Barbermaskine-til-station-kontakter
Udløserknap til præcisionstrimmer
Strømstik til barbermaskine
Strømstik**
Opladningsholder*/**
Rejseetui
* fås ikke til alle modeller (se displayboks)
** design kan variere
Elektriske specifikationer findes på ledningen.
Grundlæggende
betjeningsoplysninger
• En fuld opladning tager 1 time og giver op til
60 minutters ledningsfri barbering. Dette kan
variere afhængigt af din skægvækst og den
omgivende temperatur.
• Anbefalet temperatur ved opladning er 5 °C til
35 °C, for opbevaring er den 15 °C til 35 °C.
Batteriet oplades måske ikke ordentligt eller slet
ikke ved en ekstremt lav eller høj temperatur.
• Apparatet må ikke udsættes for temperaturer over
50 °C i længere perioder.
• Når barbermaskinen sluttes til en kontakt, kan det
tage noget tid, før displayet lyser op.
46
kontakt (9) eller opladningsholder (10a).
For cc modeller tilslut strømstikket til stationen
(se kapitel «Clean & Charge-station»).
• Første opladning tager mindst 1 time.
• Batteriets faktiske status vises på displayet.
Display
• Displayets informationer afhænger af modellen.
• Nogle modeller viser kun ikoner under opladning eller brug. På andre modeller vises en
række ikoner også efter barbermaskinen er
slukket.
• Tabellen herunder viser de ikoner, der kan vises
på barbermaskinens display.
Batteristatus
Batteristatus vises med
segmenter og desuden i tal
(på nogle modeller også med
batteriikon).
• Statussegmenter vises/
forsvinder gradvis i forhold til
batteriets status.
• Det digitale tal viser resterende barberingstid i minutter.
Stik
(lavt batteriniveau / kun ledningsfri betjening)
1. Blink: Batteriets status er
lav, dvs. 5 minutters
barbering tilbage.
2. Hurtige blink: Dette apparat
kun anvendes ledningsfrit.
Afbryd strømforsyningen
til barbermaskinen, før du
tænder den.
Rejselås
POA
Anvendelse
Strømforsyningen til barbermaskinen skal være
afbrudt. Tryk på tænd-/slukknappen (4) for at
betjene barbermaskinen.
Tip til en perfekt barbering
1. Hold barbermaskinen i en ret vinkel (90°) ind
mod huden
2. Glat huden let ud med hånden
3. Barber dig mod skæggets vokseretning
MultiHeadLock-afbryder (hovedlås)
Barberhovedet kan låses i fem positioner for at
barbere svært tilgængelige områder (f.eks. under
næsen).
• Skub multihovedlåsen (3) ned for at låse barberhovedet.
• Flyt barberhovedet manuelt til den ønskede
position.
• For automatisk rengøring i Clean & Charge-stationen skal hovedlåsen låses op.
Præcisionstrimmer
Trimmeren kan anvendes til at trimme bakkenbarter,
overskæg eller skæg.
• Tryk på udløserknappen (8), og skub trimmeren
(6) op.
Rejselås
Barbermaskinen kan låses for at undgå uønsket
start af motoren (f.eks. ved opbevaring i kuffert).
• Tryk på tænd-/slukknappen (4) i 5 sekunder at
låse barbermaskinen/låse den op. Dette bekræftes med en biplyd og låseikonet vises/forsvinder
fra displayet.
Udskiftning af skæreblad
Når rejselåsens ikon vises på
displayet, er barbermaskinen
låst.
Indikator for udskiftning af kassette med
skæreblade og lamelknive
Indikator for udskiftning
viser brug af kassette med
skæreblade og lamelknive.
Statussegmenterne forsvinder
gradvis for hver barbering*.
Indikator for rengøring
(kun med Clean & Charge-station)
Indikator for rengøring lyser
efter hver barbering for at
minde om, at barbermaskinen
bør rengøres i Clean & Chargestationen.
* følger ikke med alle modeller
For at opretholde 100 % ydelse, skal kassetten
med skæreblade og lamelknive (1) udskiftes, når
indikator for udskiftning af skæreblad lyser, (og der
ikke er nogen synlige statussegmenter).
• Tryk på udløserknappen (2) for at udskifte
kassetten med skæreblade og lamelknive.
• Tryk på tænd-/slukknappen i 10 sekunder for at
nulstille tælleren.
• Derefter skal du låse barbermaskinen op
(se kapitel «Rejselås»).
• På nogle modeller nulstilles indikatoren for udskiftning automatisk efter 7 barberinger.
Rengøring
Rengøring under rindende vand
Særligt vigtig efter brug med skum eller gel.
• Tænd barbermaskinen (trådløst), og skyl
barberhovedet under varmt rindende vand,
indtil alle rester er fjernet. Du kan bruge
47
flydende sæbe uden slibemiddel. Skyl alt skum
af, og lad barbermaskinen køre et par sekunder
længere.
• Sluk herefter for barbermaskinen, tryk på
udløserknappen (2) for at fjerne kassetten med
skæreblade og lamelknive (1) og lad den tørre.
• Hvis du regelmæssigt rengør barbermaskinen
med vand, skal du en gang om ugen påføre en
dråbe let maskinolie oven på kassetten med
skæreblade og lamelknive.
POA
Barbermaskinen skal rengøres under
rindende vand, hver gang den har været brugt
sammen med skum eller gel!
Rengøring med en børste
• Sluk for barbermaskinen. Fjern kassetten med
skæreblade og lamelknive (1) og tøm den ud på
en plan overflade. Rengør det indvendige område
i det drejelige hoved ved hjælp af børsten.
Kassetten må ikke rengøres med børsten, da dette
kan ødelægge den.
• Indsæt barbermaskinen i C & C med bunden i
vejret, forsiden fremad og hovedlåsen (3) låst op.
• Kontakterne (7) bag på barbermaskinen skal
flugte med kontakterne (14) i C & C. Tryk barbermaskinen baglæns til den korrekte position. En
biplyd bekræfter, at barbermaskinen er anbragt
rigtigt i C & C.
• Kun C & C med valg af rengøringsprogram: C & C
analyserer renlighed. Status vises ved hjælp af
indikatorerne for rengøringsprogrammet (15c) i
C & C-displayet (15).
Sådan skifter du barbermaskine i C&C
Opladning starter automatisk, når barbermaskinen
er anbragt korrekt.
Sådan rengør du barbermaskinen i C&C
Når rengøringsindikatoren lyser op i barbermaskinens display, isættes barbermaskinen i C&C som
beskrevet ovenfor.
Rengøringsprogrammer (ikke alle modeller)
kort / økonomisk rengøring
normal rengøring
meget intensiv rengøring
Clean&Charge-stationen er udviklet til at kunne
rengøre, oplade, smøre, tørre og opbevare din
Braun barbermaskine.
Hvert rengøringsprogram består af flere cyklusser,
hvor rengøringsvæske skyller gennem barberhovedet.
12
13
14
15
15a
15b
15c
16
17
Strømstik til stationen
Løfteknap til udskiftning af kassette
Station-til-barbermaskine-kontakter
Clean&Charge-stationdisplay
Niveauindikator
Statuslys
Indikatorer for rengøringsprogram*
Startknap
Rensepatron
* fås ikke til alle modeller (se displayboks)
C & C Installation
• Fjern beskyttelsesfolien fra C & C-displayet.
• Tryk på løfteknappen (13) på bagsiden af C & C for
at løfte kabinettet.
• Hold rengøringspatronen (17) ned mod en flad,
stabil overflade (f.eks. et bord).
• Fjern forsigtigt låget fra patronen.
• Skub patronen fra bagsiden og ind i stationens
fod, indtil den klikker fast.
• Luk kabinettet langsomt, idet du skubber det
nedad, til det låser.
• Tilslut stationens stik (12) til lysnettet med
ledningen (10).
C & C Anvendelse
Vigtigt: Barbermaskinen skal være tør og fri for
barberskum, gel eller sæberester!
Start rengøringsprocessen ved at trykke på
startknappen (16). Hvis statuslyset (15b) ikke lyser
(C & C skifter over til stand-by efter ca. 10 minutter),
trykkes 2 gange på startknappen. Ellers går
rengøringen ikke i gang.
Afhængigt af din model og/eller det valgte program,
varer rengøringen op til 3 minutter, og derefter kører
en blæser. I dette tidsrum blinker statuslyset (15b).
Når rengøring, tørring og opladning er afsluttet,
slukker alle indikatorer.
Sådan fjerner du barbermaskinen
fra C&C
Hold på C&C med den ene hånd, og tip barbermaskinen let fremad for at frigøre den.
Rensepatron/udskiftning
Når niveauindikatoren (15a) lyser rødt permanent,
er der tilstrækkelig væske i patronen til yderligere
3 cyklusser. Når niveauindikatoren blinker rødt, skal
patronen udskiftes - ca. hver 4. uge, når den bruges
dagligt.
Efter tryk på løfteknappen (13) for at åbne kabinettet, skal du vente et par sekunder mere, før du tager
den brugte patron ud, for at undgå, at den drypper.
48
POA
Før du kasserer den brugte patron, skal du sørge for
at lukke åbningerne med låget fra den nye patron,
idet den brugte patron vil indeholde forurenet
rensevæske.
Den rensepatron indeholder ethanol eller isopropanol (se specifikation på patronen), som, når den
først er åbnet, langsomt fordamper. Derfor bør hver
patron udskiftes ca. hver 8. uge, hvis de ikke bruges
daglig. Rengøringspatronen indeholder smøremidler til barbermaskinen, som kan efterlade mærker på
skærebladenes ydre ramme og i rengøringskammeret i C & C. Disse mærker kan nemt fjernes ved at
tørre dem af med en fugtig klud, og de påvirker ikke
barbermaskinen eller dens ydelse på nogen måde.
Miljømæssige oplysninger
Produktet indeholder batterier og/eller
elektriske dele til genbrug. For at beskytte
miljøet må apparatet ikke bortskaffes med
husholdningsaffald, men skal afleveres til
genbrug af elektriske produkter på en genbrugsstation i dit land.
Rensepatronen kan kasseres med det almindelige
husholdningsaffald.
Der tages forbehold for ændringer uden forudgående varsel.
Tilbehør
Braun anbefaler, at du udskifter din barbermaskines
kassette til skæreblade og lamelknive hver 18.
måned for at opretholde din barbermaskines
maksimale ydelse.
Fås hos din forhandler eller Brauns Servicecentre:
• Kassette med skæreblade og lamelknive:
92S/92M
• Rensepatron CCR
• Rengøringsspray til Braun barbermaskine
Fejlfinding
Problem
Barbermaskinen
Mulig årsag
Afhjælpning
1. Barbermaskinen kan kun
anvendes ledningsfrit.
2. Rejselås er aktiveret.
1. Opladningen starter
sommetider forsinket (f.eks.
efter lang tids opbevaring).
2. Den omgivende temperatur
ligger uden for det gyldige
område.
3. Specialledningen er ikke sat
rigtigt i.
4. Barbermaskinen er ikke
placeret rigtigt i Clean &
Charge-stationen.
Den omgivende temperatur ligger
uden for det gyldige område.
1. Afbryd strømmen til barbermaskinen.
2. Tryk på tænd-/slukknappen i
5 sekunder for at låse barbermaskinen
op.
1. Vent et par minutter, så starter
opladningen automatisk.
2. Anbefalet temperatur ved opladning
er 5 °C til 35 °C.
3. Specialledningen skal klikkes rigtigt
fast.
4. Barbermaskinens kontakter skal røre
ved kontakterne i Clean & Chargestationen.
Barbermaskinen oplader
ikke helt og bliver ved
med at blinke.
Barberhovedet lugter
dårligt.
Anbefalet temperatur ved opladning
er 5 °C til 35 °C.
1. Barberhovedet er rengjort med 1. Når man rengør barberhovedet udelukvand.
kende med vand, skal man bruge varmt
2. Rensepatronen har været i brug
vand og engang imellem flydende sæbe
i mere end 8 uger.
(uden slibemiddel). Fjern kassetten med
skæreblade og lamelknive for at tørre.
2. Skift rengøringspatronen mindst hver
8. uge.
49
POA
Batteriets ydeevne er
gået betydeligt ned.
1. Skæreblade og lamelknive er
slidt, hvilket kræver mere kraft
ved hver barbering.
2. Barberhovedet er blevet
rengjort regelmæssigt med
vand, men ikke smurt.
Barberingen er blevet
meget dårligere.
1. Skæreblade og lamelknive er
slidt.
2. Barbersystemet er stoppet til.
1. Udskift kassetten med skæreblade og
lamelknive.
2. Hvis du regelmæssigt rengør barbermaskinen med vand, skal du en gang
om ugen påføre en dråbe let maskinolie
oven på kassetten med skæreblade og
lamelknive for at smøre den.
1. Udskift kassetten med skæreblade og
lamelknive.
2. Sæt kassetten med skæreblade og
lamelknive i blød i varmt vand med en
dråbe opvaskemiddel. Skyl den herefter
grundigt og bank indholdet ud. Når den
er tør, skal du påføre en dråbe let
maskinolie oven skærebladene.
1. Vent til tørreprocessen er afsluttet.
2. Rens afløbet med en tandstikker.
Barberhovedet er fugtigt. 1. Tørretiden efter automatisk
rengøring var for kort.
2. Afløbet i Clean & Charge station
er stoppet til.
Clean&Charge-stationen
Rengøringen starter ikke, 1. Barbermaskinen er ikke
1. Indsæt barbermaskinen i Clean &
når jeg trykker på
placeret rigtigt i Clean &
Charge-stationen, og skub den mod
start-knappen.
Charge-stationen.
stationens bagside (barbermaskinens
2. Rensepatronen indeholder ikke
kontakter skal flugte med kontakterne
tilstrækkeligt med rensevæske
i stationen).
(displayet blinker rødt).
2. Isæt ny rensepatron. Tryk på start3. Apparatet står på standby.
knappen igen.
3. Tryk på startknappen igen.
Stigende forbrug af
Clean & Charge-stationens afløb
– Rens afløbet med en tandstikker af træ.
rensevæske.
er stoppet.
– Tør regelmæssigt karret rent.
Garanti
Braun yder 2 års garanti på dette produkt gældende
fra købsdatoen. Inden for garantiperioden vil Braun
for egen regning afhjælpe fabrikations- og
materialefejl efter vort skøn gennem reparation eller
ombytning af apparatet.
Ved udskiftning af dele til produktet kan nye dele
have en anden farve eller være en tilsvarende model.
Denne garanti gælder i alle lande, hvor Braun er
repræsenteret.
Denne garanti dækker ikke skader opstået ved
fejlbetjening, normalt slid (f.eks. skæreblad og
lamelkniv) samt fejl, som har ringe effekt på
apparatets værdi eller funktionsdygtighed.
Garantien bortfalder ved reparationer udført af
andre end de af Braun anviste reparatører og hvor
originale Braun reservedele ikke er anvendt.
Ved service inden for garantiperioden afleveres eller
indsendes hele apparatet sammen med købsbevis til
et autoriseret Braun Service Center:
www.service.braun.com.
Ring 7015 0013 for oplysning om nærmeste
Braun Service Center.
50
Norsk
POA
Barbermaskin
1
2
3
4
5
5a
5b
5c
5d
5e
5f
5g
6
7
8
9
10
10a
11
52
POA
POA
Problemløsing
Problem
Barbermaskinen
54
POA
Barberingsytelsen ble
markant dårligere.
Barberhodet er fuktig.
Økt forbruk av rensevæske.
55
POA
Barbermaskin
1
2
3
4
5
5a
5b
5c
5d
5e
5f
5g
6
7
8
9
10
10a
11
56
58
POA
Rengöringspatron / Byte
Tillbehör
60
Suomi
POA
Parranajokone
1
2
3
4
5
5a
5b
5c
5d
5e
5f
5g
6
7
8
9
10
10a
11
62
POA
POA
64
65
∂ÏÏËÓÈο
POA
66
POA
68
POA
Λύση
70
71
POA
92S/92M
/
/
DE Bitte notieren Sie das Austauschdatum (heute in 18 Monaten) unterhalb der
Scherteilenummer.
FR Merci de noter la date de remplacement suggérée (dans les 18 mois à partir de
maintenant) sous la référence de la cassette de rasage.
ES Por favor, apunte la fecha recomendada de sustitución (18 meses a partir de hoy)
bajo los números de serie de las piezas de recambio.
PT Tome nota da data sugerida para a substituição (dentro de 18 meses) por baixo do
número das peças.
IT Prendere nota della data di sostituzione (18 mesi a partire da oggi), sotto i dati delle
parti di ricambio.
NL Noteer daarom de geadviseerde vervangdatum (binnen 18 maanden vanaf nu) onder
het nummer van de onderdelen.
DK Noter den foreslåede udskiftningsdato (om 18 måneder fra i dag) under
reservedelsnummeret.
NO Noter gjerne anbefalt byttedato (18 måneder fra nå) under delenumrene.
SE Om du skriver upp det föreslagna utbytesdatumet (18 månader från nu) nedanför
huvuddelarnas nummer, så glömmer du det inte.
FI Merkitse suositeltu vaihtopäivämäärä muistiin (18 kuukauden kuluttua nykyhetkestä)
osanumeron alle.
GR Παρακαλούμε σημειώστε την προτεινόμενη ημερομηνία αντικατάστασης (σε 18 μήνες
από τώρα) κάτω από τον αριθμό των ανταλλακτικών.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Danish were displayed