Dell Precision 350 Hurtig start guide


Add to My manuals
164 Pages

advertisement

Dell Precision 350 Hurtig start guide | Manualzz
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m
P /N 8T147
Rev. A01
Contents
. . . . . . . . . . . . . .
5
. . . . . . . . . . . . . .
9
. . . . . . . . . . . .
10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
. . . . . . .
15
. . . . . . . . . . . . . .
16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
. . . . . . .
20
. . . . . . . . . . . . . .
21
. . . . . . . . . .
22
. . . . . . . . . . . . . . . .
23
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
Error Messages
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diagnostic Lights
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
26
30
Contents
3
4
Contents
Find it Here
•
•
•
•
5
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m
Find it Here
6
Find it Here
•
•
•
•
User’s Guide Icon
7
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m
Find it Here
•
•
•
•
•
•
Dell Premier Support Website —
premiersupport.dell.com
8
9
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m
10
A
B
C
D
11
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m
VGA
Dual DVI Y Cable Adapter
DVI
VGA
VGA
DVI
12
DVI
VGA
VGA
VGA
DVI
DVI
DVI
VGA
VGA
VGA
13
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m
14
15
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m
2
3
16
1
Go to www.support.dell.com.
2
3
2
3
4
5
6
7
b
c
17
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m
1
2
3
1
18
1
2
3
Inside Your Computer
1
9
8
7
6
2
3
4
5
1
hard drive
6
2
internal speaker
7
3
8
4
system board
9
CD/DVD drive
5
19
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m
2
3
4
5
6
2
3
4
Windows 2000
20
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
2
Click System Restore.
3
21
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m
2
3
4
5
6
22
1
2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Receive error messages if problems are detected
23
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m
1
2
3
4
2
24
3
4
5
6
7
8
9
Dell Diagnostics Main Menu
1
2
Function
Express
Test
3
Results
Errors
Displays error conditions encountered, error codes, and
problem description.
Help
25
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m
Configuration
4
5
26
Problem Description
Suggested Resolution
YYYG
YYGY
Possible microprocessor
failure.
YYGG
27
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m
Problem Description
YGYY
Possible expansion card
failure.
YGGY
Possible floppy or hard
drive failure.
YGGG
Possible USB failure.
GYYY
28
Light Pattern
GYYG
Problem Description
Possible system board
failure.
GYGY
GYGG
GGYY
Possible expansion card
failure.
GGGY
29
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m
Light Pattern
GGGG
Problem Description
Suggested Resolution
None.
2
3
30
How Do I...
Solution
How Do I...
Solution
31
32
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m
Dell Precision™ 350-arbejdsstation
Installations- og
referencehåndbog
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
Bemærkninger, meddelelser og
advarsler
BEMÆRK! En BEMÆRKNING angiver vigtige oplysninger, som du kan
bruge for at udnytte computeren optimalt.
MEDDELELSE: En MEDDELELSE angiver enten en mulig beskadigelse
af hardware eller tab af data og oplyser dig om, hvordan du kan undgå
dette problem.
ADVARSEL! En ADVARSEL angiver en mulig tingskade,
legemsbeskadigelse eller død.
Forkortelser og akronymer
En fuldstændig liste over forkortelser og akronymer finder du i ordlisten
i brugerhåndbogen.
Hvis du har købt en Dell™ n Series-computer, gælder referencer i dette
dokument til Microsoft® Windows®-operativsystemer ikke.
____________________
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
© 2002 Dell Computer Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.
Enhver form for gengivelse uden skriftlig tilladelse fra Dell Computer Corporation er strengt forbudt.
Anvendte varemærker i denne tekst: Dell, DELL-logoet og Dell Precision er registrerede
varemærker tilhørende Dell Computer Corporation. Microsoft og Windows er registrerede
varemærker tilhørende Microsoft Corporation.
Andre varemærker og firmanavne kan være brugt i dette dokument til at henvise til enten de
fysiske eller juridiske personer, som gør krav på mærkerne og navnene, eller til deres produkter.
Dell Computer Corporation fraskriver sig enhver tingslig rettighed, for så vidt angår varemærker
og firmanavne, som ikke er deres egne.
December 2002
P /N 8T147
Rev. A01
Sådan finder du oplysninger om din computer .
Tilslut tastaturet og musen
. . . . . . . . . .
37
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
. . . . . . . . . . . . .
42
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
Tilslut modemmet eller netværkskablet
Tilslut skærmen
Tilslut højttalerne
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
. . . . . . . . . . . .
48
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
Installer yderligere software eller enheder
Åbning af computerens dæksel .
Computerens indhold
Problemløsning
Løsning af software- og hardwareinkompatibilitet
. . . . . . . .
54
. . . . .
55
. . . . . . . . . . . . .
56
Brug af Last Known Good Configuration (Sidste kendte
fungerende konfiguration) i Windows 2000 . . . . . .
Hvornår skal du bruge Dell Diagnostics
(Dell Diagnosticering)? . . . . . . . .
52
. .
Brug af System Restore (Systemgendannelse) i Windows XP
. . . . . . . . .
57
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
Start af Dell Diagnostics (Dell Diagnosticering)
Bipkoder
46
. . .
Tilslut netledningerne, og tænd for computeren og skærmen
Fejlmeddelelser
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ofte stillede spørgsmål
60
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
Diagnosticeringslamper
Indhold
35
36
Sådan finder du oplysninger om din
computer
Nedenstående tabel viser de ressourcer, Dell tilbyder som supportværktøjer.
Yderligere ressourcer leveres muligvis sammen med computeren.
Hvad søger du efter?
Find det her
•
•
•
•
Cd'en Drivers and Utilities (Drivere og
hjælpeværktøjer – også kendt som ressourcecd'en)
Et fejlfindingsprogram til computeren
Drivere til computeren
Dokumentation til computeren
Dokumentation til enheden
Du kan bruge denne cd til at få adgang til dokumentation, geninstallere
drivere, eller køre diagnosticeringsværktøjer.
• Sådan konfigureres computeren
• Fejlfindingsoplysninger
• Værktøjer
Installations- og referencehåndbog
Installations- og referencehåndbog
37
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
Hvad søger du efter?
Find det her
• Ekspresservicekode og servicemærke
• Microsoft® Windows®-licensmærke
Ekspresservicekode og produktnøgle
Mærkaterne er placeret på computeren under lågen til frontpanelet.
• Sådan geninstallerer du operativsystemet
Cd med operativsystem og installationsvejledning
Hvis du installerer operativsystemet igen, skal du bruge cd'en Drivers
and Utilities (Drivere og hjælpeværktøjer) for at geninstallere drivere
til de enheder, der blev leveret sammen med computeren.
38
Installations- og referencehåndbog
Hvad søger du efter?
Find det her
•
•
•
•
Ikonet for User's Guide (Brugerhåndbog)
Afmontering og udskiftning af dele
Tekniske specifikationer
Konfiguration af systemindstillinger
Fejlfinding og løsning af problemer
Hvis du vil have adgang til den elektroniske dokumentation, der er
gemt på harddisken:
Hvis du bruger Microsoft Windows 2000, skal du dobbeltklikke på
ikonet for User's Guide (Brugerhåndbog) på skrivebordet. Hvis du
bruger Windows XP, skal du klikke på knappen Start (Start) og
derefter klikke på Help and Support (Hjælp og support).
• Placeringen af stik på systemkortet
Mærkat med systemoplysninger
Denne mærkat er placeret på indersiden af computerdækslet.
• De nyeste drivere til computeren
• Svar på spørgsmål om teknisk support
• Onlinediskussioner med andre brugere
og teknisk support
• Dokumentation til computeren herunder
Service Manual (Servicehåndbog)
W e b s t e d f o r D e l l S u p p o r t — support.dell.com
Webstedet for Dell Support på adressen support.dell.com indeholder
flere onlineværktøjer, herunder:
• Videnbase – råd, tip og onlinekurser
• Kundeforum – onlinediskussion med andre Dell-kunder
• Opgraderinger – opgraderingoplysninger om komponenter, f.eks.
hukommelse, harddisken og operativsystemet
• Kundeservice – kontaktoplysninger, ordrestatus, garanti og
reparationsoplysninger
• Download – drivere, programrettelser og softwareopdateringer
• Dokumentation – computerdokumentation, produktspecifikationer
og hvidbøger
Installations- og referencehåndbog
39
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
Hvad søger du efter?
Find det her
• Status for serviceopkald
• De vigtigste tekniske problemer
for computeren
• Ofte stillede spørgsmål
• Hentning af filer
• Oplysninger om min computers
konfiguration
• Servicekontrakt for computeren
Webstedet for Dell Premier Support —
premiersupport.dell.com
• Garanti
• Brug af Windows XP
• Dokumentation til computeren
og enhederne
Windows XP Help and Support Center (Hjælp
og support)
1 Klik på knappen Start (Start), og klik på Help and Support
(Hjælp og support).
2 Skriv et ord eller en sætning, der beskriver problemet, og klik
på pileikonet.
3 Klik på det emne, der beskriver problemet.
4 Følg vejledning på skærmen.
40
Webstedet for Dell Premier Support er tilpasset kunder fra
erhvervslivet, den offentlige sektor og uddannelsessektoren.
Webstedet er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande.
Installations- og referencehåndbog
Konfiguration af Dell Precision™ 350computeren
Du skal udføre alle trin for at konfigurere computeren korrekt.
Installations- og referencehåndbog
41
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
Tilslut modemmet eller netværkskablet
MEDDELELSE: Tilslut ikke et modemkabel til netværksadapteren.
Spænding fra telefonkommunikation kan beskadige netværksadapteren.
BEMÆRK! Hvis
der er installeret
et netværkskort i
computeren, skal du
tilslutte netværkskablet
til kortet.
42
Installations- og referencehåndbog
Tilslut skærmen
Du kan tilslutte skærmen på forskellige måder, afhængigt af hvilket
grafikkort du har i computeren.
A
B
C
D
MEDDELELSE: Computeren kræver muligvis, at du anvender
den medfølgende adapter eller det medfølgende kabel, når du skal
tilslutte skærmen.
Installations- og referencehåndbog
43
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
Til grafikkort til en eller to skærme med et enkelt stik
VGA-adapter
VGA
• Brug VGA-adapteren, når du har et grafikkort til én
skærm, og du vil tilslutte til en VGA-skærm.
DVI Y-kabel til to skærme
VGA Y-kabel til to skærme
DVI
VGA
VGA
DVI
• Brug det korrekte Y-kabel, hvis dit grafikkort
har et enkelt stik, og du vil tilslutte til en eller
to VGA-skærme.
• Brug det korrekte Y-kabel, hvis dit grafikkort
har et enkelt stik, og du vil tilslutte til en eller
to DVI-skærme.
Kablet til to skærme er farvemærket. Det blå stik er til den primære
skærm, og det sorte stik er til den sekundære skærm. Hvis du vil aktivere
understøttelsen af to skærme, skal begge skærme være tilsluttet, når du
starter computeren.
44
Installations- og referencehåndbog
Grafikkort til to skærme med 1 DVI- og 1 VGA-stik
Én DVI/én VGA
VGA-kabel til to skærme med VGA-adapter
DVI
VGA
VGA
VGA
Grafikkort til to skærme med 2 DVI-stik
DVI til to skærme
DVI
DVI-kabel til to skærme med én
VGA-adapter
DVI-kabel til to skærme med to
VGA-adaptere
DVI
DVI
VGA
VGA
VGA
Installations- og referencehåndbog
45
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
Tilslut højttalerne
BEMÆRK! Hvis der
er installeret et lydkort
i computeren, skal du
tilslutte højttalerne
til kortet.
46
Installations- og referencehåndbog
Tilslut netledningerne, og tænd for computeren
og skærmen
Installations- og referencehåndbog
47
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
Installer yderligere software eller enheder
Før du installerer enheder eller software, der ikke blev leveret sammen med
computeren, skal du læse den dokumentation, der fulgte med softwaren
eller enheden, eller kontakte leverandøren for at kontrollere, at softwaren
eller enheden er kompatibel med computeren og operativsystemet.
Tillykke! Du har konfigureret computeren.
Yderligere oplysninger om computeren, herunder afmontering og
udskiftning af dele, diagnosticerings- og fejlfindingsværktøjer, finder du
i User's Guide (Brugerhåndbog) på harddisken, cd'en Drivers and Utilities
(Drivere og hjælpeværktøjer) eller webstedet for Dell Support.
Sådan får du adgang til User's Guide (Brugerhåndbog) på harddisken:
Hvis du har Windows 2000, skal du dobbeltklikke på ikonet for
User's Guide (Brugerhåndbog).
Hvis du har Windows XP, skal du klikke på knappen Start (Start)
og klikke på Help and Support (Hjælp og support).
Sådan får du adgang til User's Guide (Brugerhåndbog) på cd'en:
1
Læg cd'en Drivers and Utilities (Drivere og hjælpeværktøjer) i
cd-rom-drevet.
Hvis du bruger cd'en Drivers and Utilities (Drivere og
hjælpeværktøjer) for første gang, åbnes vinduet ResourceCD
Installation (Ressource-cd Installation) for at fortælle dig, at
installationen af cd'en begynder.
48
2
Klik på OK for at fortsætte, og følg derefter prompterne i
installationsprogrammet.
3
Klik på Next (Næste) på velkomstskærmbilledet.
Installations- og referencehåndbog
Sådan får du adgang til User's Guide (Brugerhåndbog) på webstedet for
Dell Support:
1
Gå til adressen www.support.dell.com.
2
Følg prompterne på webstedet, hvor du bliver bedt om oplysninger
om computeren.
3
Klik på Reference (Dokumentation), klik på User's Guides
(Brugerhåndbøger), klik på Systems (Systemer), og vælg derefter
din Dell Precision-computer på webstedet for Dell Support.
Åbning af computerens dæksel
ADVARSEL! Før du begynder på nogen af procedurerne i dette
afsnit, skal du følge sikkerhedsinstruktionerne i Systeminformation.
1
Luk computeren via menuen Start (Start).
2
Kontroller, at computeren og de tilsluttede enheder er slukket. Hvis
computeren og de tilsluttede enheder ikke blev slukket automatisk,
da du lukkede computeren, skal du slukke dem nu.
MEDDELELSE: Hvis du skal fjerne et netværkskabel, skal du først
trække stikket ud fra computeren og derefter trække det ud fra
netværksstikket i væggen.
3
Fjern alle telefon- og kommunikationslinjer fra computeren.
4
Tag netledningerne til computeren og alle tilsluttede enheder ud af
stikkontakten, og tryk derefter på tænd/sluk-knappen for at sikre,
at systemkortet har jordforbindelse.
5
Hvis du har installeret en lås i låseringen på bagpanelet, skal du
fjerne låsen.
ADVARSEL! For at undgå elektrisk stød skal du altid tage
computerens netledning ud af stikkontakten, før du åbner
dækslet.
6
Læg computeren på siden som vist på illustrationen.
MEDDELELSE: Kontroller, at der er tilstrækkelig plads til det åbne
dæksel – mindst 30 cm plads på bordpladen.
Installations- og referencehåndbog
49
Åbn computerens dæksel:
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
7
a
Placer dig bag computeren, og tryk på udløserknappen på højre
side af computeren med den ene hånd, mens du trækker op i
dækslet med den anden hånd.
b
Tryk på udløserknappen på venstre side af computeren med den
ene hånd, mens du trækker op i dækslet med den anden.
c
Hold fast i computerens bund med den ene hånd, og træk derefter
dækslet op med den anden hånd.
1
2
3
1
50
Installations- og referencehåndbog
1
udløserknapper (2)
2
låsering
3
stik til sikkerhedskabel
1
9
8
7
6
2
3
4
5
1
6
kølerkappe og blæserenhed
2
intern højttaler
7
3
kontakt til åbning af chassis
8
4
systemkort
9
cd/dvd-drev
5
låsering
Installations- og referencehåndbog
51
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
Problemløsning
Løsning af software- og hardwareinkompatibilitet
Microsoft® Windows® XP
Windows XP IRQ-konflikter opstår, hvis en enhed enten ikke bliver
registreret under konfigurationen af operativsystemet eller er blevet
registreret, men ikke konfigureret korrekt.
Sådan kontrollerer du, om der er konflikter på en computer, der kører
Windows XP:
1
2
Klik på Performance and Maintenance (Ydelse og vedligeholdelse),
og klik på System (System).
3
Klik på fanen Hardware (Hardware), og klik derefter på Device
Manager (Enhedshåndtering).
4
Kontroller, om der er konflikter med andre enheder i listen Device
Manager (Enhedshåndtering).
Eventuelle konflikter vises med et gult udråbstegn (!) ud for den
enhed, der er i konflikt, eller et rødt X, hvis enheden er deaktiveret.
5
Dobbeltklik på en konflikt for at få vist vinduet Properties (Egenskaber).
Hvis der findes en IRQ-konflikt, viser statusområdet Device (Enhed)
i vinduet Properties (Egenskaber) de kort eller enheder, der deler
enhedens IRQ.
6
Løs konflikterne ved at omkonfigurere enhederne eller fjerne
enhederne fra Device Manager (Enhedshåndtering).
52
1
2
Skriv hardware troubleshooter (Hardwarefejlfinding) i feltet
Search (Søg), og klik på pilen for at starte søgningen.
Installations- og referencehåndbog
3
Klik på Hardware Troubleshooter (Hardwarefejlfinding) på listen
Search Results (Søgeresultater).
4
Klik på I need to resolve a hardware conflict on my computer (Jeg
har brug for at løse en hardwarekonflikt på min computer) på listen
Hardware Troubleshooter (Hardwarefejlfinding), og klik derefter
på Next (Næste).
Windows 2000
Sådan kontrollerer du, om der er konflikter på en computer, der kører
Windows 2000:
1
Klik på knappen Start (Start), peg på Settings (Indstillinger), og klik
derefter på Control Panel (Kontrolpanel).
2
Dobbeltklik på System (System) i vinduet Control Panel (Kontrolpanel).
3
4
Klik på Device Manager (Enhedshåndtering).
5
Klik på View (Vis), og klik på Resources by connection (Ressourcer
efter tilslutning).
6
Dobbeltklik på Interrupt request (IRQ) (Interrupt request (IRQ))
for at få vist IRQ-tildelinger.
Eventuelle konflikter vises med et gult udråbstegn (!) ud for den
enhed, der er i konflikt, eller et rødt X, hvis enheden er deaktiveret.
7
Dobbeltklik på en konflikt for at få vist vinduet Properties (Egenskaber).
Hvis der findes en IRQ-konflikt, viser statusområdet Device (Enhed)
i vinduet Properties (Egenskaber) de kort eller enheder, der deler
enhedens IRQ.
8
Løs konflikterne ved at omkonfigurere enhederne eller fjerne
enhederne fra Device Manager (Enhedshåndtering).
Installations- og referencehåndbog
53
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
Klik på knappen Start (Start), og klik derefter på Help (Hjælp).
2
Klik på Troubleshooting and Maintenance (Fejlfinding og
vedligeholdelse) på fanen Contents (Indhold), klik på Windows 2000
troubleshooters (Windows 2000 Fejlfinding), og klik derefter på
Hardware (Hardware).
3
Klik på I need to resolve a hardware conflict on my computer (Jeg
har brug for at løse en hardwarekonflikt på min computer) på listen
Hardware Troubleshooter (Hardwarefejlfinding), og klik derefter
på Next (Næste).
Brug af System Restore (Systemgendannelse) i Windows XP
Operativsystemet Windows XP indeholder funktionen System Restore
(Systemgendannelse), hvormed du kan sætte computeren tilbage til
en tidligere driftstilstand (uden at der sker noget med datafiler), hvis
ændringer ved hardware, software eller andre systemindstillinger har bragt
computeren i en uønsket driftstilstand. Yderligere oplysninger om brug af
System Restore (Systemgendannelse) finder du under "Windows XP Help
and Support Center (Hjælp og support)" på side 40.
MEDDELELSE: Husk at sikkerhedskopiere datafilerne jævnligt. System
Restore (Systemgendannelse) overvåger ikke dine datafiler eller genopretter dem.
Oprettelse af et gendannelsespunkt
54
1
2
Klik på System Restore (Systemgendannelse).
3
Følg vejledningen på skærmen.
Installations- og referencehåndbog
Gendannelse af computeren til et tidligere driftstidspunkt
MEDDELELSE: Før du gendanner computeren til en tidligere driftstilstand,
skal du gemme og lukke alle åbne filer og lukke alle åbne programmer.
Du må ikke ændre, åbne eller slette nogen filer eller programmer,
før systemgendannelsen er fuldført.
1
Klik på knappen Start (Start), peg på All Programs → Accessories →
System Tools (Alle programmer → Tilbehør → Systemværktøjer),
og klik derefter på System Restore (Systemgendannelse).
2
Kontroller, at Restore my computer to an earlier time (Gendan
computeren til et tidligere tidspunkt) er markeret, og klik derefter
på Next (Næste).
3
Klik på en kalenderdato, som du vil gendanne computeren til.
Skærmbilledet Select a Restore Point (Vælg et gendannelsespunkt)
indeholder en kalender, hvor du kan se og vælge gendannelsespunkter.
Alle kalenderdatoer med ledige gendannelsespunkter vises med fed.
4
Vælg et gendannelsespunkt, og klik på Next (Næste).
Hvis en kalenderdato kun har et enkelt gendannelsespunkt, vælges
det automatisk. Hvis der er to eller flere ledige gendannelsespunkter,
skal du klikke på det punkt, du foretrækker.
5
Klik på Next (Næste).
Skærmbilledet Restoration Complete (Gendannelsen er fuldført)
vises, efter at System Restore (Systemgendannelse) har indsamlet
data, og derefter genstartes computeren automatisk.
6
Når computeren er genstartet, skal du klikke på OK.
Hvis du vil skifte gendannelsespunkt, kan du enten gentage trinene og
bruge et andet gendannelsespunkt, eller du kan fortryde gendannelsen.
Brug af Last Known Good Configuration (Sidste kendte
fungerende konfiguration) i Windows 2000
1
Genstart computeren, og tryk på <F8>, når meddelelsen Please
select the operating system to start (Vælg det
operativsystem, der skal startes) vises.
2
Marker Last Known Good Setting, (Sidste kendte fungerende
konfiguration), tryk på <Enter>, tryk på <L>, og vælg dit
operativsystem, når du bliver bedt om det.
Installations- og referencehåndbog
55
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
Andre muligheder, der kan hjælpe med at løse yderligere enheds- eller
softwarekonflikter
MEDDELELSE: De følgende fremgangsmåder sletter alle oplysningerne
på harddisken.
•
Hvis de tidligere fremgangsmåder ikke virkede, skal du køre en
grundformatering af harddisken.
Yderligere oplysninger finder du i installationsvejledningen til
operativsystemet.
•
Geninstaller operativsystemet ved hjælp af installationsvejledningen
til operativsystemet og cd'en med operativsystemet.
Hvornår skal du bruge Dell Diagnostics (Dell Diagnosticering)?
Hvis du får problemer med computeren, skal du følge procedurerne i
afsnittet om problemløsning i User’s Guide (Brugerhåndbog) og køre
Dell Diagnostics (Dell Diagnosticering), før du kontakter Dell for at få
hjælp. Hvis du kører Dell Diagnostics (Dell Diagnosticering), kan du
muligvis løse problemet uden at kontakte Dell. Hvis du kontakter Dell, kan
testresultaterne give Dells service- og supportpersonale vigtige oplysninger.
Med Dell Diagnostics (Dell Diagnosticering) kan du:
56
•
Udføre hurtige, omfattende eller brugerdefinerede test på en eller
alle enheder
•
Vælge testmetoden ud fra, hvilke typer problemer der er tegn på
•
Vælge, hvor mange gange en test skal køre
•
Vise testresultater
•
Standse testen midlertidigt, hvis der opdages en fejl
•
Få adgang til online hjælp, der beskriver testene og enhederne
•
Modtage statusmeddelelser, der fortæller, om testene er blevet fuldført
uden fejl
•
Modtage fejlmeddelelser, hvis der opstår problemer
Installations- og referencehåndbog
Start af Dell Diagnostics (Dell Diagnosticering)
Det anbefales, at du udskriver disse procedurer, før du begynder.
MEDDELELSE: Brug kun Dell Diagnostics (Dell Diagnosticering) til at
teste din Dell™-computer. Brug af dette program sammen med andre
computere kan resultere i fejlmeddelelser.
Få adgang til systemopsætningen, gennemse computerens
konfigurationsoplysninger, og sørg for, at den enhed, du vil teste,
er vist i systemopsætningen, og at den er aktiv.
Start Dell Diagnostics (Dell Diagnosticering) fra harddisken eller fra
cd'en Drivers and Utilities (Drivere og hjælpeværktøjer) (også kaldet
ResourceCD(ressource-cd)).
Sådan startes Dell Diagnostics (Dell Diagnosticering) fra harddisken
1
Luk computeren, og genstart den.
2
Tryk på <F12>, så snart DELL-logoet vises.
Hvis du venter for længe, og Windows-logoet vises, skal du blive ved
med at vente, indtil du ser skrivebordet i Windows. Luk derefter
computeren via menuen Start, og prøv igen.
3
Når listen med startenheder vises, skal du markere Boot to Utility
Partition (Start partitionen med diagnosticeringsværktøjet) og
trykke på <Enter>.
4
Når hovedmenuen i Dell Diagnostics (Dell Diagnosticering) vises,
skal du vælge den type test, du vil udføre.
Sådan startes Dell Diagnostics (Dell Diagnosticering) fra cd'en Drivers and
Utilities (Drivere og hjælpeværktøjer)
1
Læg cd'en Drivers and Utilities (Drivere og hjælpeværktøjer) i
cd-rom-drevet.
2
Luk computeren, og genstart den.
BEMÆRK! Hvis der
vises en meddelelse
om, at der ikke blev
fundet en partition
med diagnosticeringsværktøjet, skal du følge
instruktionerne på
skærmen for at køre
Dell Diagnostics
(Dell Diagnostics)
fra cd'en Drivers and
Utilities (Drivere og
hjælpeværktøjer).
Tryk på <F12>, så snart DELL-logoet vises.
Hvis du venter for længe, og Windows-logoet vises, skal du blive ved
med at vente, indtil du ser skrivebordet i Windows. Luk derefter
computeren via menuen Start, og prøv igen.
Installations- og referencehåndbog
57
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
BEMÆRK! Denne
funktion ændrer kun
startsekvensen en
enkelt gang. Næste
gang du starter
computeren, starter den i
overensstemmelse med de
enheder, der er angivet i
systemopsætningen.
3
Når listen med startenheder vises, skal du markere IDE CD-ROM
Device (IDE-cd-rom-enhed) og trykke på <Enter>.
4
Vælg punktet IDE CD-ROM Device (IDE-cd-rom-enhed) fra
cd'ens startmenu.
5
Vælg punktet Boot from CD-ROM (Start fra cd-rom) fra den menu,
der vises.
6
Skriv 1 for at åbne ressource-cd'ens menu.
7
Skriv 2 for at starte Dell Diagnostics (Dell Diagnosticering).
8
Vælg Run the 32-bit Diagnostics (Kør 32-bit diagnosticering) på den
nummererede liste. Hvis der er angivet flere versioner, skal du vælge
den version, der passer til platformen.
9
Når hovedmenuen i Dell Diagnostics (Dell Diagnosticering) vises,
skal du vælge den type test, du vil udføre.
Hovedmenuen i Dell Diagnostics (Dell Diagnosticering)
1
BEMÆRK!
Computerens
servicemærke er
placeret øverst på
testskærmbillederne.
2
Når Dell Diagnostics (Dell Diagnosticering) er indlæst, og
skærmbilledet Main Menu (Hovedmenu) vises, skal du klikke
på knappen for den ønskede indstilling.
Indstilling
Funktion
Hurtig test
Udfører en hurtig test af enhederne. Denne test varer
typisk 10-20 minutter og kræver ingen handling fra dig.
Kør den hurtige test først for at øge muligheden for
hurtigt at identificere problemet.
Udvidet test
Udfører en grundig test af enhederne. Denne test
varer typisk en time eller længere og kræver, at du
indimellem besvarer nogle spørgsmål.
Brugerdefineret
test
Tester en bestemt enhed. Du kan selv definere, hvilke
test du vil køre.
Her vises en liste over de hyppigst forekomne
symptomer, og du får mulighed for at vælge en test,
som er baseret på det problemsymptom, du er stødt på.
Hvis der opstår et problem under udførelsen af en test, vises der en
besked med en fejlkode og en beskrivelse af problemet. Skriv fejlkoden
og beskrivelsen af problemet ned, og følg vejledningen på skærmen.
Hvis du ikke kan løse problemet, skal du kontakte Dell.
58
Installations- og referencehåndbog
3
Hvis du kører en test via indstillingen Custom Test (Brugerdefineret
test) eller indstillingen Symptom Tree (Liste over symptomer), skal du
klikke på den relevante fane, som er beskrevet i nedenstående tabel,
for at få yderligere oplysninger.
Fane
Funktion
Resultater
Her vises testresultaterne og de fejl, som opstod.
Fejl
Her vises, hvilke fejl der opstod, fejlkoder og beskrivelser
af problemerne.
Hjælp
Her får du en beskrivelse af testen og evt. hvilke krav der
stilles til udførsel af testen.
Konfiguration
Her vises hardwarekonfigurationen for den valgte enhed.
Dell Diagnostics (Dell Diagnosticering) indeholder
konfigurationsoplysningerne for alle enhederne fra
systemopsætning, hukommelse og forskellige interne
test. Oplysningerne vises på listen over enheder i
skærmbilledets venstre side. Det er ikke sikkert, at alle
komponenter, som er installeret på computeren, eller
alle enheder, som er tilsluttet til computeren, vises på
listen over enheder.
Parametre
Giver dig mulighed for at tilpasse testen ved at ændre
testindstillingerne.
4
Hvis du kører Dell Diagnostics (Dell Diagnosticering) fra cd'en Drivers
and Utilities (Drivere og hjælpeværktøjer), skal du fjerne cd'en, når
testene er udført.
5
Luk testskærmbilledet for at vende tilbage til skærmbilledet Main
Menu (Hovedmenu). Hvis du vil afslutte Dell Diagnostics (Dell
Diagnosticering) og genstarte computeren, skal du lukke
skærmbilledet Main Menu (Hovedmenu).
Bipkoder
Computeren kan udsende en serie bip, som identificerer et problem. En
mulig serie (kode 1-3-1) består af et enkelt bip, tre bip i rap og så et enkelt
bip. Denne serie fortæller, at computeren har et hukommelsesproblem.
Hvis du hører en bipkode, skal du skrive den ned og slå den op under
"Beep Codes" (Bipkoder) i User's Guide (Brugerhåndbog).
Installations- og referencehåndbog
59
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
Fejlmeddelelser
BEMÆRK! Hvis
meddelelsen ikke findes
på listen, skal du se i
dokumentationen til enten
operativsystemet eller det
program, der kørte, da
meddelelsen blev vist.
Hvis der opstår en fejl under starten, kan der blive vist en meddelelse
på skærmen, der identificerer problemet. Se under "Error Messages"
(Fejlmeddelelser) i User's Guide (Brugerhåndbog) for at få forslag til
løsning af et problem.
Diagnosticeringslamper
Som en hjælp til at løse problemer er computeren udstyret med fire lamper
på bagpanelet, der er mærket "A","B", "C" og "D". Disse lamper kan være
gule eller grønne. Når computeren starter normalt, blinker lamperne. Når
computeren er startet, forbliver lamperne grønne. Hvis computeren ikke
fungerer korrekt, identificerer farven og rækkefølgen af lamperne problemet.
ADVARSEL! Før du begynder på nogen af procedurerne i dette
afsnit, skal du følge sikkerhedsinstruktionerne i Systeminformation.
Lampemønster
60
Problembeskrivelse
Mulig løsning
Computeren er i normal
deaktiveret tilstand, eller
der er muligvis opstået
strømafbrydelse.
Kontroller, at computerens netledning er sat i
computeren og en korrekt fungerende stikkontakt.
Tryk på tænd/sluk-knappen.
YYYG
Der er muligvis opstået en
BIOS-fejl. Computeren er
i genoprettelsestilstand.
Kør værktøjet BIOS Recovery (BIOS-genoprettelse),
vent til genoprettelsen er udført, og genstart
computeren.
YYGY
Der er muligvis opstået en
fejl i mikroprocessoren.
Geninstaller mikroprocessoren, og genstart computeren.
Installations- og referencehåndbog
Lampemønster
Problembeskrivelse
Mulig løsning
YYGG
Der er registreret
hukommelsesmoduler,
men der er opstået en
hukommelsesfejl.
Fjern og geninstaller alle hukommelsesmoduler og
CRIMM'er. Kontroller, at alle tapperne på stikket er låst.
Genstart computeren.
Installer hukommelsesmodulerne i hukommelsesstikkene RIMM 1 (placeret tættest på mikroprocessoren) og
RIMM 2, og at der er installeret CRIMM'er i hukommelsesstikkene RIMM 3 og RIMM 4, hvis der ikke bruges
yderligere hukommelse.
Hvis du har installeret hukommelsesmoduler i
hukommelsesstikkene RIMM3 og RIMM4, som ikke
er købt af Dell, skal du fjerne modulerne og erstatte
dem med de CRIMM'er, der oprindeligt var installeret
i computeren.
Hvis det er muligt, skal du installere Dell-hukommelse af
samme type i computeren.
Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Dell.
YGYY
Der er muligvis opstået en
fejl i et udvidelseskort.
1 Find ud af, om der findes en konflikt ved at fjerne
YGYG
Der er muligvis opstået en
fejl i videokortet, eller der
er defekt integreret video.
et kort (ikke videokortet) og derefter genstarte
computeren.
2 Hvis problemet fortsætter, skal du geninstallere det
kort, du fjernede, fjerne et andet kort og derefter
genstarte computeren.
3 Gentag denne proces for hvert kort. Hvis computeren
starter normalt, skal du foretage fejlfinding af det
sidste kort, du har fjernet, for ressourcekonflikter (se
"Resolving Software and Hardware Incompatibilities"
(Løsning af software- og hardwareinkompatibilitet)
i User's Guide (Brugerhåndbog)).
4 Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Dell.
Hvis problemet fortsætter, eller computeren har
integreret video, skal du kontakte Dell.
Installations- og referencehåndbog
61
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
Lampemønster
Problembeskrivelse
Mulig løsning
YGGY
Der er muligvis opstået en
fejl ved diskettedrevet eller
harddisken.
Kontroller alle tilslutninger af strøm- og datakabler,
og genstart computeren.
YGGG
Der er muligvis opstået en
USB-fejl.
Geninstaller alle USB-enheder, kontroller
kabeltilslutninger, og genstart computeren.
GYYY
Geninstaller alle hukommelsesmoduler, og genstart
computeren.
Der er muligvis opstået en
fejl i et systemkortet.
Følg procedurerne i afsnittet om problemer med
systemkortet i User’s Guide (Brugerhåndbog).
GYYG
Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Dell.
Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Dell.
GYGY
Der er registreret hukommelsesmoduler, men der
er en fejl i hukommelseskonfigurationen eller en
kompatibilitetsfejl.
Kontroller, at der ikke er specielle krav til placeringen af
hukommelsesmodul/hukommelsesstik (se "Memory"
(Hukommelse) i User's Guide (Brugerhåndbog)).
Kontroller, at de hukommelsesmoduler, du installerer,
er kompatible med computeren (se "Memory"
(Hukommelse) i User's Guide (Brugerhåndbog)).
Geninstaller hukommelsesmodulerne, og genstart
computeren.
Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Dell.
62
Installations- og referencehåndbog
Lampemønster
GYGG
Problembeskrivelse
Mulig løsning
Der er muligvis opstået en
fejl i systemkortet og/eller
hardwaren.
Følg proceduren i afsnittet om problemer med
systemkortet og se "Resolving Software and Hardware
Incompatibilities" (Løsning af software- og
hardwareinkompatibilitet) i User’s Guide
(Brugerhåndbog).
Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Dell.
GGYY
Der er muligvis opstået en
fejl i et udvidelseskort.
GGGY
Der er opstået andre fejl.
1 Find ud af, om der findes en konflikt ved at fjerne
et kort (ikke videokortet) og derefter genstarte
computeren.
2 Hvis problemet fortsætter, skal du geninstallere det
kort, du fjernede, fjerne et andet kort og derefter
genstarte computeren.
3 Gentag denne proces for hvert kort. Hvis computeren
starter normalt, skal du foretage fejlfinding af det
sidste kort, du har fjernet, for ressourcekonflikter (se
"Resolving Software and Hardware Incompatibilities"
(Løsning af software- og hardwareinkompatibilitet)
i User's Guide (Brugerhåndbog)).
4 Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Dell.
Kontroller, at kablerne fra harddisken, cd-drevet og
dvd-drevet er tilsluttet korrekt til systemkortet.
Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Dell.
GGGG
Normal driftstilstand
efter POST.
Ingen.
Installations- og referencehåndbog
63
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
Hvis der opstår problemer med computeren, som du ikke kan løse ved hjælp
af trinene i dette afsnit eller procedurerne i "Finding Solutions" (Sådan
finder du løsninger) i User's Guide (Brugerhåndbog), skal du udføre
følgende trin, før du kontakter Dell:
1
Nedskriv en detaljeret beskrivelse af fejlen, bipkoden eller
diagnosticeringslampeproblemet.
2
Nedskriv ekspresservicekoden og servicemærket.
3
Kontakt Dell fra samme placering som computeren.
Ofte stillede spørgsmål
64
Hvordan...
Løsning
Tilslutter jeg to skærme til
computeren?
Hvis computeren har det
påkrævede grafikkort til
understøttelse af to skærme, skal
du se i kassen efter et Y-kabel.
Kablet har et enkelt stik i den
ene ende (stik dette stik ind i
bagpanelet) og deler sig i to
stik (stik disse stik ind i
skærmkablerne). Se "Tilslut
skærmen" på side 43.
Kan jeg tilslutte skærmen, hvis
stikket på kablet til skærmen
ikke ser ud til at passe til stikket
bag på computeren?
Hvis grafikkortet har et DVI-stik,
men skærmen har et VGA-stik, skal
du bruge en adapter. Der skal være
en adapter i kassen.
Kontakt Dells afdeling for teknisk
support for at få flere oplysninger.
Se den dokumentation, der blev
leveret sammen med højttalerne,
for at få flere oplysninger.
Finder jeg det rigtige stik til
mine USB-enheder?
Dell Precision 350-computeren
har otte USB-stik (to foran og
seks bagpå).
Se illustrationen af forsiden og
bagsiden af computeren i User's
Guide (Brugerhåndbog). Hvis
du vil have hjælp til at finde
User's Guide (Brugerhåndbog),
kan du se under "Sådan finder
du oplysninger om din
computer" på side 37.
Installations- og referencehåndbog
Yderligere oplysninger
Hvordan...
Løsning
Yderligere oplysninger
Finder jeg oplysninger om
hardwaren og andre tekniske
specifikationer for computeren?
I User's Guide (Brugerhåndbog) er
der en tabel med specifikationer,
der indeholder mere detaljerede
oplysninger om computeren og
hardwaren. Hvis du vil finde
User's Guide (Brugerhåndbog),
kan du se under "Sådan finder du
oplysninger om din computer" på
side 37.
Gå til webstedet for Dell Support,
og brug et af følgende supportværktøjer: Læs hvidbog om den
nyeste teknologi, eller kommuniker
med andre Dell-brugere i Dells
meddelelsesforum.
Finder jeg dokumentation til
min computer?
Der er følgende dokumentation
til computeren:
• Brugerhåndbog
• Installations- og
referencehåndbog
• Systeminformation
• Mærkat med systemoplysninger
• Servicehåndbog
Hvis du mister dokumentationen,
er den tilgængelig på webstedet
for Dell Support på adressen
support.dell.com.
Hvis du vil finde disse dokumenter,
kan du se under "Sådan finder du
oplysninger om din computer" på
side 37.
Installations- og referencehåndbog
65
66
Installations- og referencehåndbog
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
P/N 8T147
Rev. A01
Innhold
. . . . . . . . . . . . . . . .
71
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
. . . . . . . . . . . .
76
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
. . . .
81
. . . . . . . . . . . .
82
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86
. . . . . . . . .
86
. . . . . . . . .
88
. . . . .
89
. . . . . . . . . . . . . . .
90
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98
69
70
Finn det her
•
•
•
•
71
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
Finn det her
• Kode til ekspresservice og Servicenummer
• Microsoft® Windows® lisensetikett
Kode til ekspresservice og produktnøkkel
72
Hva leter du etter?
•
•
•
•
Brukerhåndbok-ikon
73
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
Finn det her
•
•
•
•
•
Webområdet Dell Premier Support –
premiersupport.dell.com
• Garantiinformasjon
74
75
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
Koble til modemet eller nettverkskabelen
76
A
B
C
D
77
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
VGA
DVI
VGA
VGA
DVI
78
Dobbel VGA med VGA-kort
DVI
VGA
VGA
VGA
Dobbel DVI med én VGA-adapter
DVI
Dobbel DVI med to VGA-adaptere
DVI
DVI
VGA
VGA
VGA
79
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
80
81
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
Hvis du har Windows 2000, dobbeltklikker du
Brukerhåndbøker-ikonet.
Hvis du har Windows XP, klikker du Start-knappen og deretter
Hjelp og tøtte.
Slik får du tilgang til brukerhåndboken fra CDen:
1
82
2
3
Slik får du tilgang til brukerhåndboken fra Dells webområde for
kundestøtte:
1
Gå til www.support.euro.dell.com:
2
3
På startsiden til Dells webområde for kundestøtte klikker du
Referanse, klikker Brukerhåndbok, klikker Systemer og deretter
velger du Dell Precision-datamaskinen.
2
3
4
5
6
83
Åpne datamaskindekslet:
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
7
a
b
c
Hold bunnen av datamaskinen med én hånd, og dra av dekslet
med den andre hånden.
1
2
3
1
84
1
2
hengelåsring
3
spor for sikkerhetskabel
Inne i datamaskinen
1
9
8
7
6
2
3
4
5
1
6
2
7
3
chassisinntrengerbryter
8
4
hovedkort
9
5
hengelåsring
85
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
2
3
4
5
6
86
1
2
3
4
Windows 2000
2
I Kontrollpanel-vinduet dobbeltklikker du System.
3
Klikk Maskinvare-kategorien.
4
5
6
7
8
2
3
87
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
2
3
2
3
4
88
5
6
2
•
•
89
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
•
•
•
Vise testresultater
•
Avbryte testingen hvis det oppdages feil
•
•
•
90
2
3
4
2
3
4
Velg alternativet IDE CD-ROM Device (IDE CD-ROM-enhet)
fra menyen for CD-oppstart.
5
6
7
8
9
91
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
2
Egendefinert
test
Symptomtre
3
92
Resultater
Feil
Viser feiltilstander som oppstod, feilkoder og
problembeskrivelse.
Hjelp
Parametere
4
5
Signalkoder
Datamaskinen kan avgi en serie signaler som identifiserer et problem. En
mulig serie (kode 1-3-1) består av ett lydsignal, tre raske lydsignaler
etterfulgt av ett lydsignal. Denne serien forteller deg at det oppstod et
minneproblem på datamaskinen.
Hvis det gis en signalkode, skriver du den ned og ser under "Signalkoder" i
brukerhåndboken.
93
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
Lysmønster
Problembeskrivelse
Løsningsforslag
Gul Gul Gul Grønn
Gul Gul Grønn Gul
Mulig mikroprosessorfeil.
94
Problembeskrivelse
Løsningsforslag
Gul Grønn Gul Gul
Kontroller alle strøm- og datakabeltilkoblinger, og start
datamaskinen på nytt.
95
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
Grønn Gul Gul Gul
Problembeskrivelse
Løsningsforslag
Mulig USB-feil.
96
Ingen.
2
3
97
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
98
Hvordan...
Løsning
Hvordan...
Løsning
99
100
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
P /N 8T147
Rev. A01
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
110
111
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114
. . . . . . . .
115
. . . . . . . . . .
116
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119
109
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105
Lösa problem
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
120
. . . . . . . . .
121
. . . . . . .
123
. . . . . . . . . . . . . .
123
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126
120
Felmeddelanden
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diagnostiklampor
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127
127
131
103
104
Här kan du hitta det
•
•
•
•
CD:n Drivers and Utilities (kallas även
ResourceCD)
105
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
Här kan du hitta det
106
•
•
•
•
Systeminformationsetiketten
107
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
Här kan du hitta det
•
•
•
•
•
•
Webbplatsen Dell Premier Support –
premiersupport.dell.com
• Garantiinformation
108
109
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
110
A
B
C
D
111
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
VGA
DVI
VGA
VGA
DVI
112
Dubbel VGA med VGA-adapter
DVI
VGA
VGA
VGA
Dubbel DVI med en VGA-adapter
DVI
DVI
DVI
VGA
VGA
VGA
113
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
114
115
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
Installera ytterligare program eller enheter
116
2
3
Gå till www.support.dell.com.
2
3
2
3
4
5
6
117
Öppna datorhöljet:
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
7
a
b
c
1
2
3
1
118
1
2
3
Inuti datorn
1
9
8
7
6
2
3
4
5
1
6
2
7
3
8
4
systemkort
9
CD/DVD-enhet
5
119
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
2
3
4
5
6
120
1
2
3
4
Windows 2000
2
3
4
5
6
7
8
2
3
121
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
2
3
2
3
4
5
6
122
2
•
•
•
•
•
Visa testresultat
•
•
•
•
123
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
1
2
3
4
2
124
3
4
5
6
7
8
9
Dell Diagnostics huvudmeny
1
2
Funktion
Express Test
(snabbtest)
Custom Test
(anpassat test)
125
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
3
Funktion
Results
(resultat)
Errors (fel)
Help (hjälp)
Configuration
(konfiguration)
Parameters
(parametrar)
4
5
126
Mönster
Problembeskrivning
Gul, Gul, Gul, Grön
Gul, Gul, Grön, Gul
Möjligt mikroprocessorfel.
127
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
Mönster
Gul, Gul, Grön, Grön
Problembeskrivning
Gul, Grön, Gul, Gul
128
Möjligt grafikkortsfel eller
fel på den inbyggda
grafikprocessorn.
Möjligt diskettenhetseller hårddiskfel.
Mönster
Gul, Grön, Grön, Grön
Grön, Gul, Gul, Gul
Problembeskrivning
Grön, Gul, Gul, Grön
Möjligt moderkortsfel.
Grön, Gul, Grön, Gul
Grön, Gul, Grön, Grön
129
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
Mönster
Grön, Grön, Gul, Gul
Problembeskrivning
Möjligt expansionskortfel.
Ingen.
130
1
2
3
131
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m
132
‰˜˙‰ ˙‡¯Â‰Â ¯È‰Ó Íȯ„Ó |
164
support .euro.dell.com
www.dell.com
ÛÒÂ Ú„ÈÓ ˘ÙÁÏ ÔÎȉ
Ô¯˙Ù
˙Ï·˜Ï ÌÈÏÂ˜Ó¯Ï ‰ÂÂÏ‰ „ÂÚÈ˙· ÔÈÈÚ
ÆÛÒÂ Ú„ÈÓ
˙‡ ¯·Á ¨Ï˜ ÒÈ˯Π·˘ÁÓ· Ô˜˙ÂÓ Ì‡
‰‡¯ ÆÒÈ˯η Ìȯ·ÁÓÏ ÌÈϘӯ‰
Ʊ¥∂ ßÓÚ· ¢ÌÈϘӯ‰ ¯Â·ÈÁ¢
Ï˘ ¯ÂÁ‡Ó ‰ÓÈ„˜Ó Ë·Ó‰ ˙ÂÂÓ˙· ÔÈÈÚ
‰¯ÊÚ ˙Ï·˜Ï Æ˘Ó˙˘ÓÏ Íȯ„Ó· ·˘ÁÓ‰
¯Â˙ȇ¢ ‰‡¯ ˘Ó˙˘ÓÏ Íȯ„Ó‰ ¯Â˙ȇ·
Ʊ≥∑ ßÓÚ· ¢·˘ÁÓ‰ ¯Â·Ú Ú„ÈÓ
Í˙¢¯·˘ Dell Precision 350 ·˘ÁÓ
ÌÈÈ˘© USB ‚ÂÒÓ Ìȯ·ÁÓ ‰ÂÓ˘ ÏÏÂÎ
Æ®¯ÂÁ‡Ó ‰˘È˘Â ‰ÓÈ„˜Ó
˘Ó˙˘‰Â Dell Support ¯˙‡ χ ¯Â·Ú
‡¯˜ ∫Ìȇ·‰ ‰ÎÈÓ˙‰ ÈÏÎÓ „Á‡·
‰È‚ÂÏÂÎˉ ˙„‡ ˙ÂÈÎË ˙¯ȘÒ
ÌÚ ˙¯Â˘˜˙ ÌÈȘ ‡ ¯˙ÂÈ· ‰˘È„Á‰
ˇ߈‰ ¯„Á· Dell Ï˘ ÌȯÁ‡ ÌÈ˘Ó˙˘Ó
ÆDell ̯ÂÙ Ï˘
ÌÈ˯ÙÓ ˙Ï·Ë ÏÏÂÎ ˘Ó˙˘ÓÏ Íȯ„Ó‰
˙„‡ ¯˙ÂÈ Ë¯ÂÙÓ Ú„ÈÓ ˙˜ÙÒÓ‰
Íȯ„Ó‰ ˙‡ ¯˙‡Ï ȄΠƉ¯ÓÂÁ‰Â ·˘ÁÓ‰
¯Â·Ú Ú„ÈÓ ¯Â˙ȇ¢ ‰‡¯ ¨˘Ó˙˘ÓÏ
Ʊ≥∑ ßÓÚ· ¢·˘ÁÓ‰
ÌÈ˯ÙÓ ‰¯ÓÂÁ‰ ˙„‡ Ú„ÈÓ ¯Â˙ȇ
ø·˘ÁÓ‰ ¯Â·Ú ÌÈÙÒÂ ÌÈÈÎË
‡Â‰ ¨Í˙¢¯·˘ „ÂÚÈ˙‰ ˙‡ „·‡˙ ̇
˙·Â˙η Dell Support ¯˙‡· ÔÈÓÊ
Æsupport.dell.com
∫ÍÏ˘ ·˘ÁÓ‰ ¯Â·Ú ÔÈÓÊ ‡·‰ „ÂÚÈ˙‰
˘Ó˙˘ÓÏ Íȯ„Ó‰
¯È‰Ó ÔÂÈÚÏ ‰˜˙‰Ï Íȯ„Ó‰
˙ίÚÓ Ú„ÈÓ Íȯ„Ó
˙ίÚÓ‰ Ú„ÈÓ ˙ÈÂÂ˙
®˙Â¯È˘‰ Íȯ„Ó© Service Manual
¯Â˙ȇ¢ ‰‡¯ ¨‰Ï‡ ÌÈÎÓÒÓ ¯˙‡Ï È„Î
Ʊ≥∑ ßÓÚ· ¢·˘ÁÓ‰ ¯Â·Ú Ú„ÈÓ
øÈÏ˘ ·˘ÁÓ‰ ¯Â·Ú „ÂÚÈ˙ ˘ÂÙÈÁ
●
●
●
●
●
163 | ‰  ˜ ˙ ‰ ˙  ‡¯  ‰Â ¯ È ‰ Ó ÍÈ ¯ „ Ó
ÆÆÆÚˆ·Ï ˘È „ˆÈÎ
Ô¯˙ÙÏ ‰Úˆ‰
‰ÈÚ· ¯Â‡È˙
ÆÔȇ
ÆPOST ¯Á‡Ï ÏÈ‚¯ ‰ÏÂÚÙ ·ˆÓ
˙ȯÂ ·ˆÓ
GGGG
ÛÈÚÒ· ÌÈ·Ï˘‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯Â˙ÙÏ Í˙¯˘Ù‡· Ôȇ ‰˙‡˘ ·˘ÁÓ· ‰ÈÚ· ˙˘Á¯˙Ó Ì‡
Íȯ„Ó· ®˙Â¯˙Ù ˘ÂÙÈÁ© ¢Finding Solutions¢ ˜¯Ù· ÌÈÎÈω‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‡ ‰Ê
∫Dell χ ‰Ù˙˘ ÈÙÏ Ìȇ·‰ ÌÈ·Ï˘‰ ˙‡ Úˆ· ¨˘Ó˙˘ÓÏ
ƉÈÚ·‰ Ï˘ ÔÂÁ·‡‰ ˙ÂȯÂ ‡ ÌÈÙˆو‰ „˜ ¨‰‡È‚˘‰ Ï˘ ˯ÂÙÓ ¯Â‡È˙ ·Â˙Î ±
ÆÍÏ˘ ˙Â¯È˘‰ ‚˙ ˙‡Â ¯È‰Ó‰ ˙Â¯È˘‰ „˜ ˙‡ Ì¢¯ ≤
ÆÍÏ˘ ·˘ÁÓ‰ ‡ˆÓ · ÌÂ˜Ó‰Ó Dell χ ‰Ù ≥
˙ˆÂÙ ˙Âχ˘
ÛÒÂ Ú„ÈÓ ˘ÙÁÏ ÔÎȉ
Ï˘ ˙ÈÎˉ ‰ÎÈÓ˙‰ ˙˜ÏÁÓ Ï‡ ‰Ù
ÆÛÒÂ Ú„ÈÓ ˙Ï·˜Ï Dell
Ô¯˙Ù
ÆÆÆÚˆ·Ï ˘È „ˆÈÎ
‰˜ÈÙ¯‚‰ ÒÈ˯ΠÍÏ˘ ·˘ÁÓ· ÌÈȘ ̇
¨ÌÈ‚ˆ È˘ ˙˜˙‰· ÍÂÓ˙Ï È„Î ˘Â¯„‰
¯·ÁÓ ÏÏÂΠϷΉ ÆY≠Ï·Î ‰ÒÙ˜· ˘ÙÁ
ÁÂÏÏ ‰Ê ¯·ÁÓ ÒΉ© „Á‡ ‰ˆ˜· „ÈÁÈ
ÒΉ© Ìȯ·ÁÓ È˘Ï ψÙ˙Ó ®È¯ÂÁ‡‰
¯Â·ÈÁ¢ ‰‡¯ Æ®ÌÈ‚ˆ‰ ÈÏ·ÎÏ ‰Ï‡ Ìȯ·ÁÓ
Ʊ± ßÓÚ· ¢‚ˆ‰
øÌÈ‚ˆ È˘· ˘ÂÓÈ˘Ï ·˘ÁÓ‰ ˙¯„‚‰
¯·ÁÓ ÏÏÂÎ ÍÏ˘ ‰˜ÈÙ¯‚‰ ÒÈ˯Π̇
¯·ÁÓ ÏÏÂÎ Í˙¢¯·˘ ‚ˆ‰ ͇ DVI ‚ÂÒÓ
Æ̇˙Ó· ˘Ó˙˘‰Ï ÍÈÏÚ ¨VGA ‚ÂÒÓ
ƉÒÙ˜· ‡ˆÓÈ‰Ï ¯ÂÓ‡ ̇˙Ó
Âȇ ‚ˆ‰ Ï·Î ¯·ÁÓ ¯˘‡Î ÈÏ˘ ‚ˆ‰ ¯Â·ÈÁ
øÈÏ˘ ·˘ÁÓ‰ ·‚· ¯·ÁÓÏ Ìȇ˙Ó
‰˜˙‰ ˙‡¯Â‰Â ¯È‰Ó Íȯ„Ó |
162
support .euro.dell.com
www.dell.com
Ô¯˙ÙÏ ‰Úˆ‰
‰ÈÚ· ¯Â‡È˙
"System Board ˜¯Ù· Ìȯ‡Â˙Ó‰ ÌÈÎÈω‰ ˙‡ Úˆ·
Æ˘Ó˙˘ÓÏ Íȯ„Ó· ®˙ίÚÓ‰ ÁÂÏ· ˙ÂÈÚ·© Problems"
ÆDell χ ‰Ù ¨˙΢Ó ‰ÈÚ·‰ ̇
Æ˙ίÚÓ‰ ÁÂÏ· ȯ˘Ù‡ Ï˘Î
GYYG
ØÔ¯ÎÈÊ Ï„ÂÓÏ ˙„ÁÂÈÓ Ì˜ÈÓ ˙Â˘È¯„ ˙ÂÓÈȘ ‡Ï ÈÎ ‡„Â
Æ®˘Ó˙˘ÓÏ Íȯ„Ó· ®Ô¯ÎÈÊ© "Memory" ‰‡¯© Ô¯ÎÈÊ ¯·ÁÓ
ÍÏ˘ ·˘ÁÓÏ ÌÈÓ‡Â˙ ÔȘ˙Ó ‰˙‡˘ Ô¯ÎÈʉ ÈÏ„ÂÓ ÈÎ ‡„Â
Æ®˘Ó˙˘ÓÏ Íȯ„Ó· ®Ô¯ÎÈÊ© "Memory" ‰‡¯©
˙‡ ˘„ÁÓ ÏÚÙ‰ ÔÎÓ ¯Á‡Ï Ô¯ÎÈʉ ÈÏ„ÂÓ ˙‡ ˘„ÁÓ Ô˜˙‰
Æ·˘ÁÓ‰
ÆDell χ ‰Ù ¨˙΢Ó ‰ÈÚ·‰ ̇
˙ÓÈȘ ͇ ¨Ô¯ÎÈÊ ÈÏ„ÂÓ Â‰ÂÊ
˙ÂÓȇ˙· ‡ Ô¯ÎÈÊ ˙¯Âˆ˙· ‰‡È‚˘
ÆÔ¯ÎÈÊ
GYGY
˙ίÚÓ ÁÂÏ ·‡˘Ó· ȯ˘Ù‡ Ï˘Î
Ɖ¯ÓÂÁ· ‡ØÂ
GYGG
Ɖ·Á¯‰ ÒÈ˯η ȯ˘Ù‡ Ï˘Î
GGYY
ƯÁ‡ Ï˘Î Ú¯È‡
GGGY
‡Ï© ÒÈ˯Π˙¯Ò‰ È„È≠ÏÚ ˙¢‚˙‰ ˙ÓÈȘ ̇ Ú·˜
Æ·˘ÁÓ‰ Ï˘ ˘„ÁÓ ‰ÏÚÙ‰ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ®Â‡„ȉ ÒÈ˯Î
¨˙¯Ò‰˘ ÒÈ˯Ή ˙‡ ˘„ÁÓ Ô˜˙‰ ¨˙΢Ó ‰ÈÚ·‰ ̇
Æ·˘ÁÓ‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÏÚÙ‰ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ¯Á‡ ÒÈ˯Π¯Ò‰
ÏÚÂÙ ·˘ÁÓ‰ ̇ ÆÒÈ˯ΠÏÎ ¯Â·Ú ‰Ê ÍÈω˙ ÏÚ ¯ÂÊÁ
ÒÈ˯η ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙¢‚˙‰ ˙ÈÈÚ· ˙‡ ¯Â˙Ù ¨ÏÈ‚¯Î
"Resolving Software ‰‡¯© ·˘ÁÓ‰Ó ¯Ò‰˘ Ô¯Á‡‰
È·ˆÓ Ô¯˙Ù© and Hardware Incompatibilities"
Æ®˘Ó˙˘ÓÏ Íȯ„Ó· ®‰¯ÓÂÁ ‰ÎÂ˙ Ï˘ ˙ÂÓȇ˙≠ȇ
ÆDell χ ‰Ù ¨˙΢Ó ‰ÈÚ·‰ ̇
±
≤
≥
¥
ÔÂÎÓ ¨ÁÈ˘˜‰ ÔÂÎ‰Ó È‡¯Î Ìȯ·ÂÁÓ ÌÈϷΉ ÈÎ ‡„Â
Æ˙ίÚÓ‰ ÁÂÏ Ï‡ DVD≠‰ ÔÂÎÓ ÌȯÂËÈϘ˙‰
ÆDell χ ‰Ù ¨˙΢Ó ‰ÈÚ·‰ ̇
161 | ‰  ˜ ˙ ‰ ˙  ‡¯  ‰Â ¯ È ‰ Ó ÍÈ ¯ „ Ó
˙ȯÂ ·ˆÓ
Ô¯˙ÙÏ ‰Úˆ‰
‰ÈÚ· ¯Â‡È˙
˙ȯÂ ·ˆÓ
Ɖ·Á¯‰ ÒÈ˯η ȯ˘Ù‡ Ï˘Î
YGYY
Ô˜˙‰Â ÒÈ˯Ή ˙‡ ¯Ò‰ ¨Â‡„È ÒÈ˯Π·˘ÁÓ· Ô˜˙ÂÓ Ì‡
Æ˘„ÁÓ Â˙‡
χ ‰Ù ¨·ÏÂ˘Ó Â‡„È ·˘ÁÓ· ÌÈȘ ̇ ‡ ˙΢Ó ‰ÈÚ·‰ ̇
ÆDell
‡ ‡„È ÒÈ˯η ȯ˘Ù‡ Ï˘Î
ÁÂÏ· Ô˜˙ÂÓ‰ Ì‚٠‡„È ÒÈ˯Î
ÆȯÂÁ‡‰
YGYG
ÏÚÙ‰ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÌÈÂ˙‰ ÈϷΠÏÓ˘Á‰ ȯ·ÈÁ ÏÎ ˙‡ ˜Â„·
Æ·˘ÁÓ‰ ˙‡ ˘„ÁÓ
‡ ÌÈÂËÈϘ˙‰ ÔÂη ȯ˘Ù‡ Ï˘Î
ÆÁÈ˘˜‰ ÔÂη
YGGY
ÌÈϷΉ ȯ·ÈÁ ˙‡ ˜Â„· ¨USB≠‰ È˜˙‰ ÏÎ ˙‡ ˘„ÁÓ Ô˜˙‰
Æ·˘ÁÓ‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÏÚÙ‰ ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ
ÆUSB≠· ȯ˘Ù‡ Ï˘Î
YGGG
˘„ÁÓ ÏÚÙ‰ ÔÎÓ ¯Á‡Ï Ô¯ÎÈʉ ÈÏ„ÂÓ ÏÎ ˙‡ ˘„ÁÓ Ô˜˙‰
Æ·˘ÁÓ‰ ˙‡
ÆDell χ ‰Ù ¨˙΢Ó ‰ÈÚ·‰ ̇
ÆÔ¯ÎÈÊ ÈÏ„ÂÓ ÌÈ˜˙ÂÓ ‡Ï
GYYY
‡Ï© ÒÈ˯Π˙¯Ò‰ È„È≠ÏÚ ˙¢‚˙‰ ˙ÓÈȘ ̇ Ú·˜
Æ·˘ÁÓ‰ Ï˘ ˘„ÁÓ ‰ÏÚÙ‰ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ®Â‡„ȉ ÒÈ˯Î
¨˙¯Ò‰˘ ÒÈ˯Ή ˙‡ ˘„ÁÓ Ô˜˙‰ ¨˙΢Ó ‰ÈÚ·‰ ̇
Æ·˘ÁÓ‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÏÚÙ‰ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ¯Á‡ ÒÈ˯Π¯Ò‰
ÏÚÂÙ ·˘ÁÓ‰ ̇ ÆÒÈ˯ΠÏÎ ¯Â·Ú ‰Ê ÍÈω˙ ÏÚ ¯ÂÊÁ
ÒÈ˯η ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙¢‚˙‰ ˙ÈÈÚ· ˙‡ ¯Â˙Ù ¨ÏÈ‚¯Î
Resolving Software¢ ‰‡¯© ·˘ÁÓ‰Ó ¯Ò‰˘ Ô¯Á‡‰
È·ˆÓ Ô¯˙Ù© ¢and Hardware Incompatibilities
Æ®˘Ó˙˘ÓÏ Íȯ„Ó· ®‰¯ÓÂÁ ‰ÎÂ˙ Ï˘ ˙ÂÓȇ˙≠ȇ
ÆDell χ ‰Ù ¨˙΢Ó ‰ÈÚ·‰ ̇
±
≤
≥
¥
‰˜˙‰ ˙‡¯Â‰Â ¯È‰Ó Íȯ„Ó |
160
support .euro.dell.com
www.dell.com
Ô¯˙ÙÏ ‰Úˆ‰
‰ÈÚ· ¯Â‡È˙
ÏÓ˘Á Ú˜˘Ï ·˘ÁÓÏ ¯·ÂÁÓ ·˘ÁÓ‰ Ï˘ ÏÓ˘Á‰ Ï·Î˘ ‡„Â
ƉÏÚÙ‰‰ ÔˆÁÏ ÏÚ ıÁÏ ÆÔȘ˙
ÏÓ˘Á ˜˙ ‡ ÏÈ‚¯ È·ÈÎ ·ˆÓ
Æȯ˘Ù‡
˙ÓÏ˘‰Ï Ô˙Ó‰ ¨BIOS ≠‰ ¯ÂÊÁ˘ Ï˘ ˙Â¯È˘‰ ÈÏÎ ˙‡ ÏÚÙ‰
Æ·˘ÁÓ‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÏÚÙ‰ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ¯ÂÊÁ˘‰
‡ˆÓ ·˘ÁÓ‰ ªÈ¯˘Ù‡ BIOS Ï˘Î
ƯÂÊÁ˘ ·ˆÓ·
YYYG
Æ·˘ÁÓ‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÏÚى „·ÚÓ≠¯˜ÈÓ‰ ˙‡ ˘„ÁÓ Ô˜˙‰
Æ„·ÚÓ≠¯˜ÈÓ‰ Ï˘ ȯ˘Ù‡ Ï˘Î
YYGY
È·Èί Ô¯ÎÈʉ ÈÏ„ÂÓ ÏÎ ˙‡ ˘„ÁÓ Ô˜˙‰Â ‡ˆÂ‰
˘„ÁÓ ÏÚÙ‰ Æ˙ÂÏÂÚ Ìȯ·ÁÓ‰ ˙ÂÈÂ˘Ï Ï΢ ‡„ ÆCRIMM≠‰
Æ·˘ÁÓ‰ ˙‡
RIMM 1 Ô¯ÎÈʉ ȯ·ÁÓ· Ô¯ÎÈʉ ÈÏ„ÂÓ ˙‡ Ô˜˙‰
RIMM 2≠ ®„·ÚÓ≠¯˜ÈÓ‰ χ ¯˙ÂÈ· ·Â¯˜‰ „ˆ· ̘ÂÓÓ‰©
ÌÈ˜˙ÂÓ CRIMMs≠‰ ¨˘ÂÓÈ˘· ÛÒÂ Ô¯ÎÈÊ Ôȇ ̇˘ ‡„ÂÂ
ÆRIMM 4≠ RIMM 3 Ô¯ÎÈʉ ȯ·ÁÓ·
ÈÏ„ÂÓ RIMM4≠ RIMM3 Ô¯ÎÈʉ ȯ·ÁÓ· ˙˜˙‰ ̇
Ì˙‡ ÛÏÁ‰Â ÌÈÏ„ÂÓ‰ ˙‡ ¯Ò‰ ¨Dell≠Ó Â˘Î¯ ‡Ï˘ Ô¯ÎÈÊ
Ư˜ӷ ·˘ÁÓ· Â˜˙‰˘ CRIMMs≠·
Â˙‡ Ô˜˙‰ ¨‚ÂÒ‰ Â˙Â‡Ó Dell Ï˘ Ô¯ÎÈÊ Í˙¢¯· ˘È ̇
Æ·˘ÁÓ·
ÆDell χ ‰Ù ¨˙΢Ó ‰ÈÚ·‰ ̇
Ï˘Î Ú¯È‡ ͇ ¨Ô¯ÎÈÊ ÈÏ„ÂÓ Â‰ÂÊ
ÆÔ¯ÎÈÊ
YYGG
159 | ‰  ˜ ˙ ‰ ˙  ‡¯  ‰Â ¯ È ‰ Ó ÍÈ ¯ „ Ó
˙ȯÂ ·ˆÓ
ƯÁ·˘ Ô˜˙‰‰ ¯Â·Ú ˙ίÚÓ‰ ˙¯Âˆ˙ ˙¯„‚‰ ˙‚ˆ‰
‰¯Âˆ˙‰ ˙¯„‚‰ Ú„ÈÓ ˙‡ ‰‚È˘Ó Dell Ï˘ ÔÂÁ·‡‰ ˙ÈÎÂ˙
¯ÙÒÓÓ Ô¯ÎÈÊ‰Ó ¨˙ίÚÓ‰ ˙¯„‚‰Ó ÌÈ˜˙‰‰ ÏÎ ¯Â·Ú
˙ÓÈ˘¯· ÔÎÓ ¯Á‡Ï Â˙‡ ‰‚ȈÓ ¨˙ÂÈÓÈÙ ˙˜Ȅ·
˙ÓÈ˘¯˘ ÔÎ˙ÈÈ ÆÍÒÓ· ˙ÈÏ‡Ó˘‰ ˙ÈÂÏÁ· ÌÈ˜˙‰‰
ÌÈ·Èί‰ ÏÎ Ï˘ ̉È˙ÂÓ˘ ˙‡ ˙ÏÏÂÎ ‰ȇ ÌÈ˜˙‰‰
Æ·˘ÁÓÏ Ìȯ·ÂÁÓ‰ ÌÈ˜˙‰‰ ÏÎ Ï˘ ‡ ·˘ÁÓ· ÌÈ˜˙ÂÓ‰
Configuration
®‰¯Âˆ˙ ˙¯„‚‰©
Dell Ï˘ ˙¯„‚‰‰ ˙È˘È‡ Ìȇ˙‰Ï ÍÏ ˙¯˘Ù‡Ó
Æ®Dell Ï˘ ÔÂÁ·‡‰ ˙ÈÎÂ˙© Diagnostics
Dell Ï˘ ÔÂÁ·‡‰ ˙ÈÎÂ˙ ˙‡ ˙ÏÚÙ‰ ̇ ¨ÔÂÁ·‡‰ ˙˜Ȅ· ˙ÏÚÙ‰ ¯Ó‚· ¥
˙‡ ‡ˆÂ‰ ¨®˙Â¯È˘ ˙ÂÈÎÂ˙ ÌÈ˜˙‰ ÈωÓ© Drivers and Utilities ¯ÂËÈϘ˙‰Ó
ÆÌȯÂËÈϘ˙‰ ÔÂÎÓ ¯ÂËÈϘ˙‰
‰‡ÈˆÈÏ Æ®È˘‡¯ ËȯÙ˙© Main Menu ÍÒÓÏ ¯ÂÊÁÏ È„Î ‰˜È„·‰ ÍÒÓ ˙‡ ¯Â‚Ò µ
¯Â‚Ò ¨·˘ÁÓ‰ Ï˘ ˘„ÁÓ ‰ÏÚى ®Dell Ï˘ ÔÂÁ·‡‰ ˙ÈÎÂ˙© Dell Diagnostics≠Ó
Æ®È˘‡¯ ËȯÙ˙© Main Menu ÔÂÏÁ‰ ˙‡
‰Ú¯˙‰ ÈÏÈψ Ȅ˜
˙ȯ˘Ù‡ ‰¯„ÈÒ Æ‰ÈÚ· ÌȉÊÓ‰ ‰Ú¯˙‰ ÈÏÈψ Ï˘ ‰¯„ÈÒ ÚÈÓ˘È ÍÏ˘ ·˘ÁÓ‰ ÈÎ ÔÎ˙ÈÈ
Ûˆو ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÌÈÙˆو ‰˘ÂÏ˘ Ï˘ ¯È‰Ó Ûˆ¯ ¨„Á‡ Ûˆو ‰ÏÈÎÓ ®±≠≥≠± „˜© ˙Á‡
Æ·˘ÁÓ· Ô¯ÎÈÊ ˙ÈÈÚ· ‰˘È ÈÎ ‰„ÈÚÓ ÂÊ ‰¯„ÈÒ Æ„Á‡
¢Beep Codes¢ ˙Á˙ Â˙‡ ˘ÙÁ ÔÎÓ ¯Á‡Ï Â˙‡ ·Â˙Î ¨‰Ú¯˙‰ ÈÏÈψ „˜ ÚÓ˘ÂÓ Ì‡
Æ˘Ó˙˘ÓÏ Íȯ„Ó· ®ÌÈÙˆو Ȅ˜©
‰‡È‚˘ ˙Âڄ‰
˙‡ ‰‰ÊÓ‰ ÍÒÓ‰ ÏÚ ‰Ú„‰ ÚÈÙÂ˙˘ ÔÎ˙ÈÈ ¨ÏÂÁ˙‡ Íωӷ ‰‡È‚˘ ˙˘Á¯˙Ó Ì‡
˙ÂÚˆ‰ ˙Ï·˜Ï ˘Ó˙˘ÓÏ Íȯ„Ó· ®‰‡È‚˘ ˙Âڄ‰© ¢Error Message¢ ‰‡¯ ƉÈÚ·‰
ÆÔ‰˘ÏÎ ˙ÂÈÚ· Ô¯˙ÙÏ
ÔÂÁ·‡ ˙ÂȯÂ
‡Ï ‰Ú„‰‰ ̇ ∫‰¯Ú‰
¯Â·Ú „ÂÚÈ˙· ÔÈÈÚ ¨˙˯ÂÙÓ
˙ÈÎÂ˙‰ ‡ ‰ÏÚÙ‰‰ ˙ίÚÓ
‰Ú„‰‰˘ ˙Ú· ‰ÏÚÙ˘
ƉÚÈÙ‰
˙ÂÓÂÒÓ‰ ȯÂÁ‡‰ ÁÂÏ· ˙ÂȯÂ Ú·¯‡· „ÈÂˆÓ ·˘ÁÓ‰ ¨‰ÈÚ· Ô¯˙Ù· ÍÏ ÚÈÈÒÏ È„Î
¯˘‡Î Æ˙Â˜Â¯È Â‡ ˙·‰ˆ ˙ÂÈ‰Ï ˙ÂÈÂ˘Ú Âχ ˙ÂȯÂ Æ“D”≠ “C”, “B”, “A” ˙ÂÈ˙‡·
˙ÂȯÂ‰ ¨ÏÚÙÂÓ ·˘ÁÓ‰˘ ¯Á‡Ï Æ˙ˆˆÓ ˙ÂȯÂ‰ ¨‰ÏÈ‚¯ ‰¯Âˆ· ÏÚÙÂÓ ·˘ÁÓ‰
˙‡ ÌȉÊÓ ˙ÂȯÂ‰ Ï˘ Ûˆ¯‰Â Ú·ˆ‰ ¨‰ÈÂ˜Ï ‰¯Âˆ· ÏÚÂÙ ·˘ÁÓ‰ ̇ Æ˙Â˜Â¯È ˙¯‡˘
ƉÈÚ·‰
‰˜˙‰ ˙‡¯Â‰Â ¯È‰Ó Íȯ„Ó |
158
®È˘‡¯ ËȯÙ˙© Main Menu ÍÒӉ ˙ÚË Dell Ï˘ ÏÂÁ˙‡‰ ˙ÈÎÂ˙˘ ¯Á‡Ï ±
ƉȈ¯‰ ˙¯˘Ù‡‰ Ï˘ ÔˆÁω ÏÚ ıÁÏ ¨ÚÈÙÂÓ
Ï˘ ˙Â¯È˘‰ ‚˙ ∫‰¯Ú‰
¢‡¯· ÚÈÙÂÓ ÍÏ˘ ·˘ÁÓ‰
Ɖ˜È„· ÍÒÓ ÏÎ Ï˘
www.dell.com
support .euro.dell.com
Dell Ï ˘ Ô Â Á · ‡ ‰ ˙ È  Î Â ˙ Ï ˘ È ˘ ‡ ¯ ‰ Ë È ¯ Ù ˙ ‰
‰ÏÂÚÙ
˙¯˘Ù‡
ͯ„· ˙΢Ó ÂÊ ‰˜È„· ÆÌÈ˜˙‰ Ï˘ ‰¯È‰Ó ‰˜È„· Úˆȷ
ÏÚÙ‰ ÆÍ˙·¯Ú˙‰ ˙‡ ˙˘¯Â„ ‰ȇ ˙˜„ ≤∞ ≠Ï ±∞ ÔÈ· ÏÏÎ
˙‡ ÏÈ„‚‰Ï È„Î ‰ÏÈÁ˙ ®‰¯È‰Ó ‰˜È„·© Express Test
Æ˙¯ȉӷ ‰ÈÚ·‰ ¯Â˙È‡Ï ˙¯˘Ù‡‰
Express Test
®‰¯È‰Ó ‰˜È„·©
ͯ„· ˙΢Ó ÂÊ ‰˜È„· ÆÌÈ˜˙‰ Ï˘ ‰ÙÈ˜Ó ‰˜È„· Úˆȷ
È„Ó ˙Âχ˘ ÏÚ ˙ÂÚÏ Í˙‡ ˙·ÈÈÁÓ ¯˙ÂÈ Â‡ ‰Ú˘ ÏÏÎ
ÆÌÚÙ
Extended Test
®˙·Á¯ÂÓ ‰˜È„·©
˙‡ ˙È˘È‡ Ìȇ˙‰Ï Í˙¯˘Ù‡· ÆÌÈÂÒÓ Ô˜˙‰ ˙˜È„·
ÆÚˆ·Ï Íˆ¯·˘ ˙˜Ȅ·‰
˙ίÚÓ‰ ‰Ï˜˙ ̉·˘ ¯˙ÂÈ· ÌȈÂÙ‰ ÌÈÈÓÒ˙‰ ˯ÈÙ
‰ÈÚ·‰ ÔÈÓÒ˙Ï Ì‡˙‰· ‰˜È„· ¯ÂÁ·Ï ˙¯˘Ù‡ Ô˙ÓÂ
Ɖگȇ˘
‰‡È‚˘‰ „˜ ˙‡ ‚Ȉ˙˘ ‰Ú„‰ ÚÈÙÂ˙ ¨‰˜È„· Íωӷ ‰ÈÚ·· ˙ίÚÓ‰ Ϙ˙˙ ̇ ≤
˙‡¯Â‰‰ ÈÙÏ ÏÚÙ ‰ÈÚ·‰ ¯Â‡È˙ ˙‡Â ‰‡È‚˘‰ „˜ ˙‡ ˜˙Ú‰ ƉÈÚ·‰ Ï˘ ¯Â‡È˙Â
ÆÍÒÓ‰ ÏÚ ˙ÂÚÈÙÂÓ‰
ÆDell χ ‰Ù ¨‰ÈÚ·‰ ·ˆÓ ˙‡ ¯Â˙ÙÏ Í˙¯˘Ù‡· Ôȇ ̇
‡ ®˙È˘È‡ ˙Ó‡˙ÂÓ ‰˜È„·© Custom Test ˙¯˘Ù‡‰Ó ‰˜È„· Úˆ·˙ ̇ ≥
‰Ï·Ë· ˙¯‡Â˙Ó‰ ‰Óȇ˙Ó‰ ‰ÈÒÈ˯Ή ÏÚ ıÁÏ ¨®ÌÈÈÓÒ˙ ıÚ© Symptom Tree
ÆÛÒÂ Ú„ÈÓ ˙Ï·˜Ï ‰‡·‰
157 | ‰  ˜ ˙ ‰ ˙  ‡¯  ‰Â ¯ È ‰ Ó ÍÈ ¯ „ Ó
‰ÏÂÚÙ
‰ÈÒÈ˯Î
‰Ï˜˙ ̉·˘ ‰‡È‚˘ È·ˆÓ ‰˜È„·‰ ˙‡ˆÂ˙ ˙‚ˆ‰
Æ˙ίÚÓ‰
Results
®˙‡ˆÂ˙©
‰‡È‚˘ Ȅ˜ ¨˙ίÚÓ‰ ‰Ï˜˙ ̉·˘ ‰‡È‚˘ È·ˆÓ ˙‚ˆ‰
Æ˙ÂÈÚ· ȯ‡È˙Â
Errors
®˙‡Ȃ˘©
Ɖ˜È„·‰ ÚÂˆÈ·Ï ˙Â˘È¯„‰ ÔÂȈ ‰˜È„·‰ ¯Â‡È˙
Help
®‰¯ÊÚ©
Á È ˘ ˜ ‰ Ô  Â Î ‰ Ó Dell Ï ˘ Ô Â Á · ‡ ‰ ˙ È  Î Â ˙ ˙ Ï Ú Ù ‰
Æ˘„ÁÓ Â˙‡ ÏÚى ·˘ÁÓ‰ ˙‡ ‰·Î
ÆÈ„ÈÈÓ ÔÙ‡· ºF12æ ˘˜‰ ¨DELL ÏÓÒ ÚÈÙÂÓ ¯˘‡Î
˙ÚÙÂ‰Ï „Ú ÔÈ˙Ó‰Ï Í˘Ó‰ ¨ÚÈÙÂÓ Windows ÏÓÒÂ È„Ó ·¯ ÔÓÊ ÔÈ˙ÓÓ ‰˙‡ ̇
ËȯÙ˙ ˙ÂÚˆÓ‡· ·˘ÁÓ‰ ˙‡ ‰·Î ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÆWindows Ï˘ ‰„·ډ ÔÁÏ¢
Æ˙È˘ ‰Ò ®‰ÏÁ˙‰© Start
Boot to Utility Partition ˙‡ ÔÓÒ ¨‰ÚÈÙÂÓ ÏÂÁ˙‡‰ È˜˙‰ ˙ÓÈ˘¯ ¯˘‡Î
ƺEnteræ ˘˜‰Â ®‰ˆÈÁÓ©
¨®Dell Ï˘ ÔÂÁ·‡‰ ˙ÈÎÂ˙© Dell Diagnostics Ï˘ È˘‡¯‰ ËȯÙ˙‰ ÚÈÙÂÓ ¯˘‡Î
ÆÚˆ·Ï Íˆ¯· ‰˙‡˘ ‰˜È„·· ¯Á·
≥
¥
Drivers and ¯ Â Ë È Ï ˜ ˙ ‰ Ó Dell Ï ˘ Ô Â Á · ‡ ‰ ˙ È  Î Â ˙ ˙ Ï Ú Ù ‰
® ˙ Â ¯ È ˘ ‰ È Ï Î Â Ì È  ˜ ˙ ‰ ‰ È Ï ‰  Ó © Utilities
ÔÂÎÏ ®˙Â¯È˘‰ ÈÏΠÌÈ˜˙‰‰ ÈωÓ© Drivers and Utilities ¯ÂËÈϘ˙ ˙‡ ÒΉ
ÆÌȯÂËÈϘ˙‰
Æ˘„ÁÓ Â˙‡ ÏÚى ·˘ÁÓ‰ ˙‡ ‰·Î
ÆÈ„ÈÈÓ ÔÙ‡· ºF12æ ˘˜‰ ¨Dell ÏÓÒ ÚÈÙÂÓ ¯˘‡Î
˙ÚÙÂ‰Ï „Ú ÔÈ˙Ó‰Ï Í˘Ó‰ ¨ÚÈÙÂÓ Windows ÏÓÒÂ È„Ó ·¯ ÔÓÊ ÔÈ˙ÓÓ ‰˙‡ ̇
ËȯÙ˙ ˙ÂÚˆÓ‡· ·˘ÁÓ‰ ˙‡ ‰·Î ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÆWindows Ï˘ ‰„·ډ ÔÁÏ¢
Æ˙È˘ ‰Ò ®ÏÁ˙‰© Start
Ô˜˙‰© IDE CD-ROM Device ˙‡ ÔÓÒ ¨‰ÚÈÙÂÓ ÏÂÁ˙‡‰ È˜˙‰ ˙ÓÈ˘¯ ¯˘‡Î
ƺEnteræ ˘˜‰Â ®IDE ‚ÂÒÓ CD-ROM
®IDE ‚ÂÒÓ CD-ROM Ô˜˙‰© IDE CD-ROM Device ˙¯˘Ù‡· ¯Á·
ƯÂËÈϘ˙Ó ÏÂÁ˙‡‰ ËȯÙ˙Ó
ÆÚÈÙÂÓ˘ ËȯÙ˙‰Ó ®¯ÂËÈϘ˙Ó ÏÂÁ˙‡© Boot from CD-ROM ˙¯˘Ù‡· ¯Á·
ÆResourceCD ËȯÙ˙‰ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï È„Î ± „Ϙ‰
ÆDell Ï˘ ÔÂÁ·‡‰ ˙ÈÎÂ˙ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï È„Î ≤ „Ϙ‰
øø Ï˘ ÔÂÁ·‡‰ ˙ÈÎÂ˙© Run the 32 Bit Dell Diagnostics ˙¯˘Ù‡· ¯Á·
¯Á· ¨˙Â·Â¯Ó ˙‡үȂ ˙Â˯ÂÙÓ Ì‡ Æ˙¯ÙÒÂÓÓ‰ ‰ÓÈ˘¯‰Ó ®Dell Ï˘ ˙ÂÈ·ÈÒ
ÆÍÏ˘ ‰Ó¯ÂÙËÏÙÏ ‰Óȇ˙Ó‰ ‰Ò¯È‚·
¯Á· ¨®Dell Ï˘ ÔÂÁ·‡‰ ˙ÈÎÂ˙© Dell Diagnostics È˘‡¯‰ ËȯÙ˙‰ ÚÈÙÂÓ ¯˘‡Î
ÆÚˆ·Ï Íˆ¯·˘ ‰˜È„·‰ ‚ÂÒ·
±
≤
≥
¥
µ
∂
∑
∏
˙‡ ‰˘Ó ÂÊ ‰ÂÎ˙ ∫‰¯Ú‰
‰ÏÚÙ‰ ¯Â·Ú ÏÂÁ˙‡‰ Ûˆ¯
¨‰‡·‰ ‰ÏÚÙ‰· Æ„·Ï· ˙Á‡
̇˙‰· ÏÁ˙Â‡È ·˘ÁÓ‰
˙˜˙‰· ÂȈ˘ ÌÈ˜˙‰Ï
Æ˙ίÚÓ‰
π
‰˜˙‰ ˙‡¯Â‰Â ¯È‰Ó Íȯ„Ó |
156
support .euro.dell.com
˙ÂÙÒÂ ˙ÂÈ¢‚˙‰ Ô¯˙Ù· ÂÚÈÈÒÈ˘ ˙¯Á‡ ˙Âȯ˘Ù‡
˙ÂÎÂ˙ ‡ ÌÈ˜˙‰ Ï˘
ÆÁÈ˘˜‰ ÔÂη Ú„ÈÓ‰ ÏÎ ˙˜ÈÁÓÏ Â‡È·È Ìȇ·‰ ÌÈÎÈω‰ ∫·Ï ÌÈ˘
ÆÁÈ˘˜‰ ÔÂΉ Ï˘ ‰ÎÂÓ ‰Ó¯· ÏÂÁ˙‡ ÏÚÙ‰ ¨‰ÙÈ ÂÏÚ ‡Ï ÌÈӄ˜‰ ÌÈÎÈω‰ ̇
ÆÛÒÂ Ú„ÈÓÏ ‰ÏÚÙ‰‰ ˙ίÚÓ ˙˜˙‰Ï Íȯ„Ó· ÔÈÈÚ
‰ÏÚÙ‰‰ ˙ίÚÓ ˙˜˙‰Ï Íȯ„Ó‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰ÏÚÙ‰‰ ˙ίÚÓ ˙‡ ˘„ÁÓ Ô˜˙‰
ƉÏÚÙ‰‰ ˙ίÚÓ ¯ÂËÈϘ˙Â
●
●
www.dell.com
Dell Ï˘ ÔÂÁ·‡‰ ˙ÈÎÂ˙· ˘Ó˙˘‰Ï È˙Ó
¢Solving Problems¢ ÛÈÚÒ·˘ ˙˜Ȅ·‰ ˙‡ Úˆ· ¨·˘ÁÓ· ‰ÈÚ·· Ϙ˙ ‰˙‡ ̇
‰Ù˙˘ ÈÙÏ Dell Ï˘ ÔÂÁ·‡‰ ˙ÈÎÂ˙ ˙‡ ÏÚى ˘Ó˙˘ÓÏ Íȯ„Ó‰≠· ®¢˙ÂÈÚ· Ô¯˙Ù¢©
¯Â˙ÙÏ ÍÏ ÚÈÈÒÏ ‰ÈÂ˘Ú Dell Ï˘ ÔÂÁ·‡‰ ˙ÈÎÂ˙‰ ˙ÏÚÙ‰ ÆÈÎË ÚÂÈÒ ˙Ï·˜Ï Dell χ
˜ÙÒÏ ˙ÂÏÂÎÈ ˙˜Ȅ·‰ ˙‡ˆÂ˙ ¨Dell χ ‰Ù˙ ̇ ÆDell≠Ï ‰Ù˙˘ ÈÏ·Ó ‰ÈÚ·‰ ˙‡
ÆDell Ï˘ ‰ÎÈÓ˙‰Â ˙Â¯È˘‰ ˙ÂÂˆÏ ·Â˘Á Ú„ÈÓ
∫˙‡·‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ Úˆ·Ï ÍÏ ˙¯˘Ù‡Ó Dell Ï˘ ÔÂÁ·‡‰ ˙ÈÎÂ˙
ÏÎ Ï˘ ‡ „Á‡ Ô˜˙‰ Ï˘ ˙È˘È‡ ˙ÂÓ‡˙ÂÓ Â‡ ˙·Á¯ÂÓ ¨˙Â¯È‰Ó ˙˜Ȅ· Úˆȷ
ÌÈ˜˙‰‰
˙Ϙ˙ ‰·˘ ‰ÈÚ·Ï Ì‡˙‰· ˙˜Ȅ· ˙¯ÈÁ·
‰˜È„· ÏÈÚÙ‰Ï ˘È˘ ÌÈÓÚÙ‰ ¯ÙÒÓ ˙¯ÈÁ·
˙˜Ȅ· ˙‡ˆÂ˙ ˙‚ˆ‰
‰‡È‚˘ ¯Â˙ȇ ˙Ú· ‰˜È„· ˙ÈÈÚ˘‰
ÌÈ˜˙‰‰Â ˙˜Ȅ·‰ ˙‡ ¯‡˙Ó‰ ‰¯ÊÚ Ú„ÈÓ Ï‡ ˙ÂÂ˜Ó ‰˘È‚
‰Áψ‰· ÂÓÏ˘Â‰ ˙˜Ȅ·‰ ̇ ˙„ÈÚÓ‰ ·ˆÓ ˙Âڄ‰ ˙Ï·˜
Ô‰˘ÏÎ ˙ÂÈÚ· ¯˙‡ ̇ ‰‡È‚˘ ˙Âڄ‰ ˙Ï·˜
●
●
●
●
●
●
●
●
Dell Ï˘ ÔÂÁ·‡‰ ˙ÈÎÂ˙ ˙ÏÚÙ‰
Ɖ„·ډ ˙ÏÈÁ˙ ÈÙÏ ‰Ï‡ ÌÈÎÈω ÒÈÙ„‰Ï ıÏÓÂÓ
ÒÎȉ Dell™ ·˘ÁÓ ˙‡ ˜Â„·Ï È„Î ˜¯ Dell Ï˘ ÔÂÁ·‡‰ ˙ÈÎÂ˙· ˘Ó˙˘‰ ∫·Ï ÌÈ˘
Íˆ¯· Â˙‡˘ Ô˜˙‰‰˘ ‡„ ·˘ÁÓ‰ Ï˘ ‰¯Âˆ˙‰ Ú„ÈÓ ˙‡ ¯Â˜Ò ¨˙ίÚÓ‰ ˙¯„‚‰Ï
ÆÏÈÚÙ ·ˆÓ· ‡ˆÓ ˙ίÚÓ‰ ˙¯„‚‰· ‚ˆÂÓ ˜Â„·Ï
Í‰ Â˙‡˘ Ô˜˙‰‰˘ ‡„ ÍÏ˘ ·˘ÁÓ‰ ˙¯Âˆ˙ ˙‡ ˜Â„· ¨˙ίÚÓ‰ ˙¯„‚‰Ï ÒΉ
ÆÏÈÚÙ ‡Â‰Â ˙ίÚÓ‰ ˙˜˙‰· ‚ˆÂÓ ˜Â„·Ï ÔÈÈÂÚÓ
155 | ‰  ˜ ˙ ‰ ˙  ‡¯  ‰Â ¯ È ‰ Ó ÍÈ ¯ „ Ó
Ȉ·˜ ÏÚ Á˜ÙÓ Âȇ ˙ίÚÓ‰ ¯ÂÊÁ˘ ÆÚ·˜ ÔÙ‡· ÍÏ˘ ÌȈ·˜Ï È·Ȃ Úˆ· ∫·Ï ÌÈ˘
ÆÌ˙‡ ¯ÊÁ˘Ó Âȇ ÌÈÂ˙‰
̄˜ ‰ÏÚÙ‰ ·ˆÓÏ ·˘ÁÓ‰ ¯ÂÊÁ˘
ÏÎ ˙‡ ¯Â‚Ò ¯ÂÓ˘ ¨Ì„˜ ‰ÏÚÙ‰ ·ˆÓÏ ·˘ÁÓ‰ ¯ÂÊÁ˘ ÈÙÏ ∫·Ï ÌÈ˘ ∫·Ï ÌÈ˘
˜ÂÁÓÏ Â‡ ÁÂ˙ÙÏ ¨˙Â˘Ï Ôȇ Æ˙ÂÁÂ˙Ù‰ ˙ÂÈÎÂ˙‰ ÏÎ ˙‡ ¯Â‚Ò ÌÈÁÂ˙Ù‰ ÌȈ·˜‰
Æ˙ίÚÓ‰ ¯ÂÊÁ˘ ˙ÓÏ˘‰ ¯Á‡Ï „Ú Ì‰˘ÏÎ ˙ÂÈÎÂ˙ ‡ ÌȈ·˜
±
≤
≥
¥
µ
∂
‰˜˙‰ ˙‡¯Â‰Â ¯È‰Ó Íȯ„Ó |
154
support .euro.dell.com
Windows 2000
www.dell.com
Windows XP ≠ · ˙ Î ¯ Ú Ó ‰ ¯ Â Ê Á ˘ · ˘ Â Ó È ˘
¯ÈÊÁ‰Ï ÍÏ ¯˘Ù‡Ó‰ ¨˙ίÚÓ‰ ¯ÂÊÁ˘ ÈÏΉ ˙‡ ˙ÏÏÂÎ Windows XP ‰ÏÚÙ‰‰ ˙ίÚÓ
¨‰¯ÓÂÁ· ÌÈÈÂÈ˘ ̇ ®ÌÈÂ˙ Ȉ·˜ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ÈÏ·Ó© ̄˜ ‰ÏÚÙ‰ ·ˆÓÏ ·˘ÁÓ‰ ˙‡
‰‡¯ ÆȈ¯ È˙Ï· ‰ÏÚÙ‰ ·ˆÓ· ·˘ÁÓ‰ ˙‡ ¯È˙‰ ˙¯Á‡ ˙ίÚÓ ˙¯„‚‰ ‡ ‰ÎÂ˙
˙„‡ ÛÒÂ Ú„ÈÓ ˙Ï·˜Ï ±¥∞ ßÓÚ· ¢Windows XP Ï˘ ‰ÎÈÓ˙‰Â ‰¯ÊÚ‰ ÊίӢ
Æ˙ίÚÓ‰ ¯ÂÊÁ˘· ˘ÂÓÈ˘‰
153 | ‰  ˜ ˙ ‰ ˙  ‡¯  ‰Â ¯ È ‰ Ó ÍÈ ¯ „ Ó
‰˜˙‰ ˙‡¯Â‰Â ¯È‰Ó Íȯ„Ó |
152
support .euro.dell.com
·˘ÁÓ‰ ÍÂ˙·
±
www.dell.com
π
∏
∑
∂
≤
≥
¥
µ
151 | ‰  ˜ ˙ ‰ ˙  ‡¯  ‰Â ¯ È ‰ Ó ÍÈ ¯ „ Ó
¯Â¯È˜ Û‚ ÁÂÙÓ ˙ίÚÓ ∂
ÏÓ˘Á ˙˜ÙÒ‡ ∑
ÌÈÂËÈϘ˙ ÔÂÎ ∏
ÁÈ˘˜ ÔÂÎ ±
ÈÓÈ٠Ϙӯ ≤
‰ˆÈ¯Ù ˙¯˜· ‚˙Ó ≥
DVDØÌȯÂËÈϘ˙ ÔÂÎ π
˙ίÚÓ‰ ÁÂÏ ¥
‰ÏÈÚ ˙Ú·Ë µ
±
≤
≥
±
®≤© ¯Â¯Á˘ ÈˆÁÏ ±
‰ÏÈÚ ˙Ú·Ë ≤
‰ÁË·‡ Ï·Î ıȯÁ ≥
‰˜˙‰ ˙‡¯Â‰Â ¯È‰Ó Íȯ„Ó |
150
support .euro.dell.com
·˘ÁÓ‰ ‰ÒÎÓ ˙ÁÈ˙Ù
˙ÂÁÈË·‰ ˙‡¯Â‰ ˙‡ Úˆ· ¨‰Ê ÛÈÚÒ· ‰˘ÏÎ ÍÈω Úˆ·Ï ÏÈÁ˙˙˘ ÈÙÏ ∫˙¯ȉÊ
Æ˙ίÚÓÏ Ú„ÈÓ Íȯ„Ó·
www.dell.com
Æ®‰ÏÁ˙‰© Start ËȯÙ˙ ˙ÂÚˆÓ‡· ·˘ÁÓ‰ ˙‡ ‰·Î ±
ÌÈ˜˙‰‰Â ·˘ÁÓ‰ ̇ ÆÌÈÈ·ΠÂÈχ Ìȯ·ÂÁÓ‰ ÌÈ˜˙‰‰Â ·˘ÁÓ‰˘ ‡„ ≤
Ì˙‡ ‰·Î ¨·˘ÁÓ‰ ˙‡ ˙È·È΢ ˙Ú· ÈËÓ¡ ÔÙ‡· ·Π‡Ï ÂÈχ Ìȯ·ÂÁÓ‰
Æ˙ÚÎ
˜˙Ï ÔÎÓ ¯Á‡Ï ·˘ÁÓ‰Ó Ï·Î‰ ˙‡ ‰ÏÈÁ˙ ˜˙Ï ˘È ¨˙˘¯ Ï·Î ˜˙Ï È„Î ∫·Ï ÌÈ˘
ƯȘ· ˙˘¯‰ Ú˜˘Ó Â˙‡
Æ·˘ÁÓ‰Ó Ì‰˘ÏÎ ‰Èˆ˜ÈÂÓ˜ÏË È˜ ‡ ÔÂÙÏË È˜ ˜˙ ≥
ıÁÏ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÏÓ˘Á ÈÚ˜˘Ó ÂÈχ Ìȯ·ÂÁÓ‰ ÌÈ˜˙‰‰ ÏÎ ˙‡Â ·˘ÁÓ‰ ˙‡ ˜˙ ¥
Æ˙ίÚÓ‰ ÁÂÏ Ï˘ ‰˜¯‡‰ Ì˘Ï ‰ÏÚÙ‰‰ ÔˆÁÏ ÏÚ
ÆÏÂÚÓ‰ ˙‡ ¯Ò‰ ¨È¯ÂÁ‡‰ ÁÂÏ· ‰ÏÈÚ‰ ˙Ú·Ë Í¯„ ÏÂÚÓ ˙˜˙‰ ̇ µ
ÈÙÏ ÏÓ˘Á‰ Ú˜˘Ó ·˘ÁÓ‰ ˙‡ „ÈÓ˙ ˜˙ ¨˙ÂÏÓ˘Á˙‰Ó ÚÓÈ‰Ï È„Î ∫˙¯ȉÊ
ƉÒÎÓ‰ ˙ÁÈ˙Ù
ƯÂȇ· ‚ˆÂÓ˘ ÈÙÎ ¨Â„Ȉ ÏÚ ·˘ÁÓ‰ ˙‡ Á‰ ∂
Áˢ Ï˘ Ó¢Ò ≥∞ ˙ÂÁÙÏ ≠ ÁÂ˙Ù‰ ‰ÒÎÓ· ÍÂÓ˙Ï È„Î Áˢ È„ ÌÈȘ ÈÎ ‡„ ∫·Ï ÌÈ˘
ÆÔÁÏ¢
∫·˘ÁÓ‰ ‰ÒÎÓ ˙‡ Á˙Ù ∑
„È· ·˘ÁÓ‰ Ï˘ ÈÓȉ „ˆ· ¯Â¯Á˘‰ ÔˆÁÏ ÏÚ ıÁÏ ¨·˘ÁÓ‰ ·‚ χ ÍÈÙ˘Î ‡
ƉÈ˘‰ Í„È· ‰ÒÎÓ‰ Ï˘ ÔÂÈÏÚ‰ ˜ÏÁ‰ ˙ÎÈ˘Ó ÍÂ˙ ˙Á‡
˜ÏÁ‰ ˙ÎÈ˘Ó ÍÂ˙ ˙Á‡ „È· ·˘ÁÓ‰ Ï˘ ÈÏ‡Ó˘‰ „ˆ· ¯Â¯Á˘‰ ÔˆÁÏ ÏÚ ıÁÏ ·
ƉÈ˘‰ Í„È· ‰ÒÎÓ‰ Ï˘ ÔÂÈÏÚ‰
‰ÎÈ˘Ó· Á˙Ù ÔÎÓ ¯Á‡Ï ˙Á‡ „È· ·˘ÁÓ‰ Ï˘ ÔÂ˙Á˙‰ ˜ÏÁ‰ ˙‡ ˜ÊÁ‰ ‚
ƉÈ˘‰ Í„È· ‰ÒÎÓ‰ ˙‡
149 | ‰  ˜ ˙ ‰ ˙  ‡¯  ‰Â ¯ È ‰ Ó ÍÈ ¯ „ Ó
ÌÈÙÒÂ ÌÈ˜˙‰ ‡ ˙ÂÎÂ˙ ˙˜˙‰
˙‡ ‡¯˜ ¨ÍÏ˘ ·˘ÁÓ‰ ÌÚ Â˜ÙÂÒ ‡Ï˘ ̉˘ÏÎ ÌÈ˜˙‰ ‡ ˙ÂÎÂ˙ ÔȘ˙˙˘ ÈÙÏ
Ô˜˙‰‰ ‡ ‰ÎÂ˙‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏ È„Î ˜ÙÒÏ ‰٠‡ ¨Ô˜˙‰Ï ‡ ‰ÎÂ˙Ï ‰ÂÂÏ‰ „ÂÚÈ˙‰
ÆÍ˙¢¯·˘ ‰ÏÚÙ‰‰ ˙ίÚÓÏ ·˘ÁÓÏ ÌÈÓ‡Â˙
Æ·˘ÁÓ‰ ˙‡ ÔȘ˙‰Ï ˙ÓÈÈÒ °„·Ή ÏÎ
ÔÂÁ·‡ ÈÏÎ ¨ÌȘÏÁ Ï˘ ‰ÙÏÁ‰Â ‰¯Ò‰ ÏÏÂÎ ¨ÍÏ˘ ·˘ÁÓ‰ ˙„‡ ÛÒÂ Ú„ÈÓ ˙Ï·˜Ï
Drivers and ¯ÂËÈϘ˙· ¨ÁÈ˘˜‰ ÔÂÎ‰Ó ˘Ó˙˘ÓÏ Íȯ„Ó· ÔÈÈÚ ¨˙ÂÈÚ· Ô¯˙ÙÂ
ÆDell Support Ë¯Ëȇ‰ ¯˙‡ ‡ ®˙Â¯È˘ ˙ÂÈÎÂ˙ ÌÈ˜˙‰ ÈωÓ© Utilities
∫¯ Â Ë È Ï ˜ ˙ ‰ Ó ˘ Ó ˙ ˘ Ó Ï Í È ¯ „ Ó Ï ‰ ˘ È‚ Ì ˘ Ï
®˙Â¯È˘ ˙ÂÈÎÂ˙ ÌÈ˜˙‰ ÈωÓ© Drivers and Utilities ¯ÂËÈϘ˙‰ ˙‡ ÒΉ ±
ÆÔÂÎÏ
˙ÂÈÎÂ˙ ÌÈ˜˙‰ ÈωÓ© Drivers and Utilities ¯ÂËÈϘ˙· ˘Ó˙˘Ó ‰˙‡ ̇
ÚÈ„Â‰Ï È„Î ResourceCD Installation ÔÂÏÁ Á˙ÙÈÈ ¨‰¢‡¯‰ ÌÚÙ· ®˙Â¯È˘
ÆÏÈÁ˙‰Ï ˙„ÓÂÚ ¯ÂËÈϘ˙‰ ˙˜˙‰ ÈÎ ÍÏ
È„È≠ÏÚ ˙‚ˆÂÓ‰ ˙¢˜·Ï ·˘‰ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÍÈ˘Ó‰Ï È„Î ®¯Â˘È‡© OK ÏÚ ıÁÏ ≤
Ɖ˜˙‰‰ ˙ÈÎÂ˙
¨‡·‰ ͯ·© Welcome Dell System Owner ÍÒÓ· ®‡·‰© Next ÏÚ ıÁÏ ≥
Æ®Dell System Ï˘ ÌÈÏÚ·‰
∫Dell Support ¯ ˙ ‡ Ó ˘ Ó ˙ ˘ Ó Ï Í È ¯ „ Ó Ï ‰ ˘ È ‚ Ì ˘ Ï
Æwww.support.dell.com χ ¯Â·Ú ±
ÆÍ˙¢¯·˘ ·˘ÁÓ‰ ˙„‡ ÌÈ˯ÙÏ ¯˙‡· ˙¢˜·Ï ·˘‰ ≤
‰˜˙‰ ˙‡¯Â‰Â ¯È‰Ó Íȯ„Ó |
148
support .euro.dell.com
www.dell.com
‚ˆ‰Â ·˘ÁÓ‰ ˙ÏÚى ÏÓ˘Á‰ ÈÏ·Î ¯Â·ÈÁ
147 | ‰  ˜ ˙ ‰ ˙  ‡¯  ‰Â ¯ È ‰ Ó ÍÈ ¯ „ Ó
ÌÈϘӯ‰ ¯Â·ÈÁ
·˘ÁÓ· ̇ ∫‰¯Ú‰
ÒÈ˯ΠԘ˙ÂÓ Í˙¢¯·˘
ÌÈϘӯ‰ ˙‡ ¯·Á ¨ÚÓ˘
ÆÒÈ˯ÎÏ
‰˜˙‰ ˙‡¯Â‰Â ¯È‰Ó Íȯ„Ó |
146
support .euro.dell.com
VGA ¯ · Á Ó Â DVI ¯ · Á Ó Ì Ú Ì È ‚ ˆ È  ˘ · Ì È Î Ó Â ˙ ‰ Ì È Ò È Ë ¯ Î ¯ Â · Ú
„ÈÁÈ VGAØ„ÈÁÈ DVI
VGA ̇˙Ó ÌÚ VGA È‚ˆ È˘
www.dell.com
DVI
VGA
VGA
VGA
χ ¯·ÁÏ Íˆ¯· ̇ VGA ̇˙Ó· ˘Ó˙˘‰
ÆVGA È‚ˆ È˘
●
Ư˙ÂÈ Â‡ „Á‡ ‚ˆ χ ¯Â·ÈÁ ˙Ú· Ìȇ˙Ó‰ ¯·ÁÓ· ˘Ó˙˘‰
●
DVI È ¯ · Á Ó È  ˘ Ì Ú Ì È ‚ ˆ È  ˘ · Ì È Î Ó Â ˙ ‰ Ì È Ò È Ë ¯ Î ¯ Â · Ú
ÈÓ‡˙Ó ÈÓ‡˙Ó È˘ ÌÚ DVI È‚ˆ È˘
VGA
DVI È‚ˆ È˘
„Á‡ VGA ̇˙Ó ÌÚ DVI È‚ˆ È˘
DVI
DVI
DVI
VGA
VGA
È„Î VGA ÈÓ‡˙Ó È˘· ˘Ó˙˘‰
ÆDVI ȯ·ÁÓÏ VGA È‚ˆ È˘ ¯·ÁÏ
VGA
●
145 | ‰  ˜ ˙ ‰ ˙  ‡¯  ‰Â ¯ È ‰ Ó ÍÈ ¯ „ Ó
È„Î VGA ̇˙Ó· ˘Ó˙˘‰
ÆDVI ¯·ÁÓÏ VGA ‚ˆ ¯·ÁÏ
●
¯·ÁÏ È„Î DVI ȯ·ÁÓ· ˘Ó˙˘‰
Ư˙ÂÈ Â‡ „Á‡ DVI ‚ˆ χ
●
Ì È‚ ˆ È  ˘ ·  ‡ „ „  · ‚ ˆ · Ì È Î Ó Â ˙ ‰ „ È Á È ¯· Á Ó È Ï Ú · Ì È Ò È Ë ¯Î ¯Â · Ú
VGA ̇˙Ó
VGA
‰˜ÈÙ¯‚ ÒÈ˯ΠÍ˙¢¯· ˘È ̇ VGA≠‰ ̇˙Ó· ˘Ó˙˘‰
ÆVGA ‚ˆ χ ¯·Á˙‰Ï Íˆ¯·Â „„· ‚ˆ· ÍÓÂ˙‰
VGA È‚ˆ È˘Ï Y ϷΠ̇˙Ó
DVI È‚ˆ È˘Ï Y ϷΠ̇˙Ó
˘È ÍÏ˘ ‰˜ÈÙ¯‚‰ ÒÈ˯ÎÏ Ì‡ Ìȇ˙Ó‰ Y Ϸη ˘Ó˙˘‰
Ư˙ÂÈ Â‡ „Á‡ DVI ‚ˆÏ ¯·Á˙‰Ï Íˆ¯·Â „„· ¯·ÁÓ
●
●
˘È ÍÏ˘ ‰˜ÈÙ¯‚‰ ÒÈ˯ÎÏ Ì‡ Ìȇ˙Ó‰ Y Ϸη ˘Ó˙˘‰
Ư˙ÂÈ Â‡ „Á‡ VGA ‚ˆÏ ¯·Á˙‰Ï Íˆ¯·Â „ÈÁÈ ¯·ÁÓ
●
¯ÂÁ˘‰ ¯·ÁÓ‰Â È˘‡¯‰ ‚ˆÏ „ÚÂÈÓ ÏÂÁΉ ¯·ÁÓ‰ ªÌÈÚ·ˆ ÈÙÏ „„Â˜Ó ÌÈ‚ˆ‰ È˘ Ï·Î
˙Ú· Ìȯ·ÂÁÓ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈ‚ˆ‰ È˘ ÏÚ ¨ÌÈ‚ˆ È˘· ‰ÎÈÓ˙ ¯˘Ù‡Ï È„Î ÆÈ˘Ó‰ ‚ˆÏ „ÚÂÈÓ
Æ·˘ÁÓ‰ ˙ÏÚÙ‰
‰˜˙‰ ˙‡¯Â‰Â ¯È‰Ó Íȯ„Ó |
144
support .euro.dell.com
‚ˆ‰ ¯Â·ÈÁ
www.dell.com
ÆÌÈί„ ¯ÙÒÓ· ‚ˆ‰ ˙‡ ¯·ÁÏ Í˙¯˘Ù‡· ¨ÍÏ˘ ‰˜ÈÙ¯‚‰ ÒÈ˯ÎÏ Ì‡˙‰·
A
B
C
D
Æ‚ˆÏ ·˘ÁÓ‰ ˙‡ ¯·ÁÏ È„Î Â˜ÙÂÒ˘ Ϸη ‡ ̇˙Ó· ˘Ó˙˘‰Ï ˘È˘ ÔÎ˙ÈÈ ∫·Ï ÌÈ˘
143 | ‰  ˜ ˙ ‰ ˙  ‡¯  ‰Â ¯ È ‰ Ó ÍÈ ¯ „ Ó
˙˘¯‰ ϷΠ‡ Ì„ÂÓ‰ ¯Â·ÈÁ
̯‚Ï ÏÂÏÚ ˙ÈÂÙÏˉ ˙¯Â˘˜˙‰Ó Á˙Ó Æ˙˘¯‰ ̇˙ÓÏ Ì„ÂÓ Ï·Î ¯·Á˙ χ ∫·Ï ÌÈ˘
Æ˙˘¯‰ ̇˙ÓÏ ˜Ê
·˘ÁÓ· Ô˜˙ÂÓ Ì‡ ∫‰¯Ú‰
˙‡ ¯·Á ¨˙˘¯ ÒÈ˯ΠÍÏ˘
ÆÒÈ˯ÎÏ ˙˘¯‰ Ï·Î
‰˜˙‰ ˙‡¯Â‰Â ¯È‰Ó Íȯ„Ó |
142
support .euro.dell.com
Dell Precision™ 350 ·˘ÁÓ ˙˜˙‰
Í˙¢¯·˘
ÆÍÏ˘ ·˘ÁÓ‰ ˙‡ ȇ¯Î ÔȘ˙‰Ï È„Î ÌÈ·Ï˘‰ ÏÎ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ÍÈÏÚ
www.dell.com
¯·Îډ ˙„ϘӉ ¯Â·ÈÁ
141 | ‰  ˜ ˙ ‰ ˙  ‡¯  ‰Â ¯ È ‰ Ó ÍÈ ¯ „ Ó
ԇΠ˙‡Ê ¯˙‡
—Dell Premier Support Ï ˘ Ë  ¯ Ë  È ‡ ‰ ¯ ˙ ‡
premiersupport.dell.com
ø˘ÙÁÓ ‰˙‡ ‰Ó
˙Â¯È˘Ï ‰ÈÙ ·ˆÓ
ÈÏ˘ ·˘ÁÓ‰ ¯Â·Ú ÌÈÈÊÎ¯Ó ÌÈÈÎË Ìȇ˘Â
˙ˆÂÙ ˙Âχ˘
ÌȈ·˜ ˙„¯Â‰
ÈÏ˘ ·˘ÁÓ‰ ˙¯Âˆ˙ ˙„‡ ÌÈ˯Ù
ÈÏ˘ ·˘ÁÓ‰ ¯Â·Ú ˙Â¯È˘ ‰ÊÂÁ
●
˙ίÚÓ Ú„ÈÓ Íȯ„Ó
˙ÂȯÁ‡ ˙„‡ Ú„ÈÓ
●
Windows XP Ï ˘ ‰ Î È Ó ˙ ‰ Â ‰ ¯ Ê Ú ‰ Ê Î ¯ Ó
Windows XP≠· ˘Ó˙˘‰Ï „ˆÈÎ
ÈÏ˘ ÌÈ˜˙‰‰Â ·˘ÁÓ‰ ¯Â·Ú „ÂÚÈ˙
˙„ÒÂÓ ¨ÌÈ‚¯‡· ˙ÂÁÂ˜Ï ˘ÂÓÈ˘Ï Ì‡˙‰ Dell Premier Support ¯˙‡
ÆÌȯÂʇ‰ Ïη ÔÈÓÊ ‰È‰È ‡Ï ‰Ê ¯˙‡ ÈÎ ÔÎ˙ÈÈ ÆÍÂÈÁÂ Ï˘ÓÓ
Help and Support ÏÚ ıÁÏ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ®ÏÁ˙‰© Start ÔˆÁÏ ÏÚ ıÁÏ
Æ®‰ÎÈÓ˙ ‰¯ÊÚ©
ÏÚ ıÁÏ ˙Ϙ˙ ‰· ‰ÈÚ·‰ ˙‡ Ìȯ‡˙Ó‰ ÌÈÏÈÓ Û¯Ȉ ‡ ‰ÏÈÓ „Ϙ‰
ÆıÁ‰ ÏÓÒ
Æ˙Ϙ˙ ‰· ‰ÈÚ·‰ ˙‡ ¯‡˙Ó‰ ‡˘Â‰ ÏÚ ıÁÏ
ÆÍÒÓ‰ ÏÚ ˙‚ˆÂÓ‰ ˙‡¯Â‰‰ ˙‡ Úˆ·
±
●
●
●
●
●
●
●
≤
≥
¥
‰˜˙‰ ˙‡¯Â‰Â ¯È‰Ó Íȯ„Ó |
140
support .euro.dell.com
ԇΠ˙‡Ê ¯˙‡
˘Ó˙˘ÓÏ Íȯ„Ó‰ ÏÓÒ
ø˘ÙÁÓ ‰˙‡ ‰Ó
ÌȘÏÁ ÛÈÏÁ‰Ï ¯ÈÒ‰Ï „ˆÈÎ
ÌÈÈÎË ÌÈ˯ÙÓ
˙ίÚÓ ˙¯„‚‰ Ú·˜Ï „ˆÈÎ
˙ÂÈÚ· ¯Â˙ÙÏ „ˆÈÎ
●
˙ίÚÓ‰ ÁÂÏ· Ìȯ·ÁÓ‰ ̘ÈÓ
●
¯Â·Ú ¯˙ÂÈ· ÌÈÈ΄ډ ÌÈ˜˙‰‰ ÈωÓ
ÈÏ˘ ·˘ÁÓ‰
ÈÎË ˙Â¯È˘Ï ˙ÂÚ‚Â‰ ˙Âχ˘Ï ˙·¢˙
˙ÈÎË ‰ÎÈÓ˙ÏÂ
ÌȯÁ‡ ÌÈ˘Ó˙˘Ó ÌÚ ÌÈÂÂ˜Ó ÌÈÂÈ„
˙ÈÎË ‰ÎÈÓ˙Â
Service ÏÏÂÎ ¨ÈÏ˘ ·˘ÁÓ‰ ¯Â·Ú „ÂÚÈ˙
®˙Â¯È˘‰ Íȯ„Ó© Manual
●
●
●
●
www.dell.com
˙ίÚÓ‰ Ú„ÈÓ ˙ÈÂÂ˙
Æ·˘ÁÓ‰ ‰ÒÎÓ Ï˘ ˙ÈÓÈÙ‰ ÔÙ„· ˙Ó˜ÂÓÓ ˙ÈÂÂ˙‰
Dell Support — support.dell.com Ï ˘ Ë  ¯ Ë  È ‡ ‰ ¯ ˙ ‡
¯ÙÒÓ ˜ÙÒÓ support.dell.com ˙·Â˙η Dell Support Ï˘ Ë¯Ëȇ‰ ¯˙‡
∫̉ÈÈ· ¨ÌÈÂÂ˜Ó ÌÈÏÎ
ÌÈÂÂ˜Ó ÌÈү˜ ÌÈÙÈË ¨ÌÈÊÓ¯ — Knowledge Base
Dell Ï˘ ÌȯÁ‡ ˙ÂÁÂ˜Ï ÌÚ ÔÂÂ˜Ó ÔÂÈ„ — ˙ÂÁÂ˜Ï Ì¯ÂÙ
ÁÈ˘˜‰ ÔÂΉ ¨Ô¯ÎÈÊ Ô‚Π¨ÌÈ·Èί ¯Â·Ú ÌȂ¯„˘ ˙„‡ Ú„ÈÓ — ÌȂ¯„˘
‰ÏÚÙ‰‰ ˙ίÚÓÂ
˙„‡ Ú„ÈÓ ˙ÂȯÁ‡ ¨‰Óʉ ·ˆÓ ¨¯˘˜ ˙¯ÈˆÈÏ Ú„ÈÓ — ˙ÂÁ˜Ϸ ÏÂÙÈË
ÌÈ˜È˙
‰ÎÂ˙ ÈÂ΄Ú ÌÈ˜È˙ ¨ÌÈ˜˙‰ ÈωÓ — ˙„¯Â‰
˙ÂÈÎË ˙¯ȘÒ ÌȯˆÂÓ È˯ÙÓ ¨·˘ÁÓ „ÂÚÈ˙ — ¯ÊÚ ¯ÓÂÁ
●
●
●
●
●
●
139 | ‰  ˜ ˙ ‰ ˙  ‡¯  ‰Â ¯ È ‰ Ó ÍÈ ¯ „ Ó
●
●
●
ԇΠ˙‡Ê ¯˙‡
¯ˆÂÓ Á˙ÙÓ ¯È‰Ó ˙Â¯È˘ „˜
●
‰ÏÚÙ‰‰ ˙ίÚÓ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔȘ˙‰Ï „ˆÈÎ
●
●
ÆÈÓ„˜‰ ÁÂω ˙Ï„ ˙Á˙ ÍÏ˘ ·˘ÁÓ· ˙ÂÓ˜ÂÓÓ ˙ÂÈÂÂ˙‰
‰ÏÚÙ‰‰ ˙ίÚÓ ¯ÂËÈϘ˙ ‰˜˙‰Ï Íȯ„Ó‰
Drivers ¯ÂËÈϘ˙· ˘Ó˙˘‰ ¨‰ÏÚÙ‰‰ ˙ίÚÓ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔȘ˙Ó ‰˙‡ ̇
ÈωÓ ˘„ÁÓ ÔȘ˙‰Ï È„Î ®˙Â¯È˘‰ ÈÏΠÌÈ˜˙‰‰ ÈωÓ© and Utilities
Æ·˘ÁÓ‰ ÌÚ Â˜ÙÂÒ˘ ÌÈ˜˙‰‰ ¯Â·Ú ÌÈ˜˙‰
‰˜˙‰ ˙‡¯Â‰Â ¯È‰Ó Íȯ„Ó |
138
support .euro.dell.com
www.dell.com
ÚÂÈÒ ڄÈÓ ¯Â˙ȇ
ƉÎÈÓ˙ ÈÏÎÎ ÍÏ ˙˜ÙÒÓ Dell≠˘ ÌÈ·‡˘Ó‰ ÌÈ˯ÂÙÓ ‰‡·‰ ‰Ï·Ë· ÌȯÂËÈϘ˙
ÆÍÏ˘ ·˘ÁÓ‰ ÌÚ „ÁÈ Â˜ÙÂÒÈ ÌÈÙÒÂ ÌÈ·‡˘Ó˘ ÔÎ˙ÈÈ
ԇΠ˙‡Ê ¯˙‡
Ì È  ˜ ˙ ‰ È Ï ‰  Ó © Drivers and Utilities ¯ Â Ë È Ï ˜ ˙ ‰
Æ ® ® Ì È · ‡ ˘ Ó © ResourceCD Ì ‚ ‡ ¯ ˜  ˘ © ® ˙ Â ¯ È ˘ ˙ Â È  Î Â ˙ Â
ø˘ÙÁÓ ‰˙‡ ‰Ó
ÈÏ˘ ·˘ÁÓ‰ ¯Â·Ú ÔÂÁ·‡ ˙ÈÎÂ˙
ÈÏ˘ ·˘ÁÓ‰ ¯Â·Ú ÌÈ˜˙‰ ÈωÓ
ÈÏ˘ ·˘ÁÓ‰ „ÂÚÈ˙
ÈÏ˘ ÌÈ˜˙‰‰ „ÂÚÈ˙
●
●
●
●
●
ÈωÓ ÔȘ˙‰Ï ¨„ÂÚÈ˙‰ χ ‰˘È‚ Ï·˜Ï È„Î ‰Ê ¯ÂËÈϘ˙· ˘Ó˙˘‰Ï Í˙¯˘Ù‡·
ÆÔÂÁ·‡ ÈÏÎ ÏÈÚÙ‰Ï Â‡ ˘„ÁÓ ÌÈ˜˙‰
¯È‰Ó ÔÂÈÚÏ ‰˜˙‰Ï Íȯ„Ó‰
137 | ‰  ˜ ˙ ‰ ˙  ‡¯  ‰Â ¯ È ‰ Ó ÍÈ ¯ „ Ó
●
●
ÌÈÈÈÚ ÔÎÂ˙ |
136
ÌÈÈÈÚ ÔÎÂ˙
±≥∑ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ÚÂÈÒ ڄÈÓ ¯Â˙ȇ
±¥± Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Í˙¢¯·˘ Dell Precision™ 350 ·˘ÁÓ ˙˜˙‰
±¥± Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ¯·Îډ ˙„ϘӉ ¯Â·ÈÁ
±¥≤ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ˙˘¯‰ ϷΠ‡ Ì„ÂÓ‰ ¯Â·ÈÁ
±¥≥ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ‚ˆ‰ ¯Â·ÈÁ
±¥∂ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ÌÈϘӯ‰ ¯Â·ÈÁ
±¥∑ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ‚ˆ‰Â ·˘ÁÓ‰ ˙ÏÚى ÏÓ˘Á‰ ÈÏ·Î ¯Â·ÈÁ
±¥∏ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ÌÈÙÒÂ ÌÈ˜˙‰ ‡ ˙ÂÎÂ˙ ˙˜˙‰
±¥π Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ·˘ÁÓ‰ ‰ÒÎÓ ˙ÁÈ˙Ù
±µ± Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ·˘ÁÓ‰ ÍÂ˙·
±µ≤ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ˙ÂÈÚ· Ô¯˙Ù
±µ≤ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ‰¯ÓÂÁ ‰ÎÂ˙ Ï˘ ˙ÂÓȇ˙≠ȇ ˙ÂÈÚ· Ô¯˙Ù
±µ≥ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Windows XP≠· ˙ίÚÓ‰ ¯ÂÊÁÈ˘· ˘ÂÓÈ˘
±µ¥ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Windows 2000≠· Ú„ȉ ‰¯Á‡‰ ‰·Âˉ ‰¯Âˆ˙· ˘ÂÓÈ˘
±µµ
±µµ
±µ∏
±µ∏
±µ∏
Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Dell Ï˘ ÔÂÁ·‡‰ ˙ÈÎÂ˙· ˘Ó˙˘‰Ï È˙Ó
Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Dell Ï˘ ÔÂÁ·‡‰ ˙ÈÎÂ˙ ˙ÏÚÙ‰
Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ‰Ú¯˙‰ ÈÏÈψ
Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ‰‡È‚˘ ˙Âڄ‰
Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ÔÂÁ·‡ ˙ÂȯÂ
±∂≤ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ˙ˆÂÙ ˙Âχ˘
135 | Ì È  È È  Ú Ô ÎÂ ˙
˙‡¯˙‰Â ˙Âڄ‰ ¨˙¯ډ
Æ˙ÂÏÈÚÈ ¯˙È· ·˘ÁÓ· ˘Ó˙˘‰Ï ÍÏ ÚÈÈÒÓ‰ ·Â˘Á Ú„ÈÓ ˙ÈÈˆÓ ‰¯Ú‰ ∫‰¯Ú‰
Ô˙È „ˆÈÎ ¯È·ÒÓ ¨ÌÈÂ˙ Ô„·Â‡ ‡ ‰¯ÓÂÁÏ È¯˘Ù‡ ˜Ê ÔÈÈˆÓ ‰Ú„‰ ÏÓÒ ∫·Ï ÌÈ˘
ƉÈÚ·‰ ˙‡ ÚÂÓÏ
Æ˙ÂÂÓ Â‡ ˙ÈÙ‚ ‰ÚÈ‚Ù ¨˘ÂÎ¯Ï ˜Ê Ï˘ ˙¯˘Ù‡ ˙ÈȈӉ ‰‡¯˙‰ ∫˙¯ȉÊ
˙·È˙ È˘‡¯Â ÌȯˆȘ
®ÌÈÁÂÓ ÔÂÏÈÓ© Glossary≠· ÔÈÈÚ ¨˙·È˙ È˘‡¯Â ÌȯˆȘ Ï˘ ‰‡ÏÓ ‰ÓÈ˘¯ ˙Ï·˜Ï
Æ˘Ó˙˘ÓÏ Íȯ„Ó·
Rev. A01
P/N 8T147
≤∞∞≤ ¯·Óˆ„
Dell Precision™ 350 ‰„Â·Ú ˙Á˙
¯È‰Ó Íȯ„Ó
‰˜˙‰ ˙‡¯Â‰Â
www.dell.com
support.euro .dell.com

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents

Languages

Only pages of the document in Danish were displayed