Bosch EH475ME11E/01, EH470FBB1E/21, EH475MG11E/01, EH475ME11E/21, PIE375N14E/21, EH375ME11E, EH470FBB1E, EH475ME11E/20, PIE375C14E/21, PIE375C14E/20 Instruction manual


Add to my manuals
13 Pages

advertisement

Bosch EH475ME11E/01, EH470FBB1E/21, EH475MG11E/01, EH475ME11E/21, PIE375N14E/21, EH375ME11E, EH470FBB1E, EH475ME11E/20, PIE375C14E/21, PIE375C14E/20 Instruction manual | Manualzz
*9000309461*
Û
Ø
Ú
Þ
â
é
×
ì
9000309461 940908
ê
Ù
ó
Ý
ë
ô
î
Monteringsveiledning
Οδηγίες εγκατάστασης
Monteringsanvisning
Asennusohje
Instrukcja montażu
Montaj kılavuzu
Инструкция по монтажу
‘
[
%
5
'
ƒ&
(
$
PLQ
$ PLQ
D
(
E
PLQ %
PLQ
PLQ
&
'
PLQ
PLQ
PLQ PLQ
&
ƒ
PLQ PLQ
PLQ
D
E
PLQ
PLQ
PLQ
91a
/
1
9
9
en
da
× Monteringsvejledning
Vigtige henvisninger
Sikkerhed: sikkerhed under brug kan kun garanteres, hvis
installationen er udført på en korrekt teknisk måde og i
overensstemmelse med monteringsinstruktionerne. Skader, der
opstår pga. forkert montering, er installatørens ansvar.
Elektrisk tilslutning: må kun foretages af en uddannet
elektriker. Regulativerne fra elforsyningsselskabet i området skal
følges.
Tilslutningstype: apparatet tilhører beskyttelsesklasse I og må
udelukkende anvendes sammen med en tilslutning med
jordforbindelse.
Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for forkert funktion og
mulige skader, der skyldes forkert elektrisk installation.
Installation: apparatet skal sluttes til en fastgjort installation, og
der skal monteres afbrydere i overensstemmelse med
bestemmelserne for installationen.
Fastmontering under bordpladen: induktionskomfurer kan kun
installeres over skuffer,·varmluftsovne af samme mærke eller
opvaskemaskiner af samme mærke. Under kogesektionen kan
man ikke installere køleskabe, ovne uden ventilation eller
vaskemaskiner.
Forsyningskabel: sørg for, at forsyningskablet ikke bliver
spærret inde eller ført over skarpe kanter. Hvis ovnen er
undermonteret, skal du føre kablet på hjørnerne bag på ovnen
og frem til tilslutningsboksen. Skal anbringes, så det ikke
berører kogesektionens eller ovnens varme dele.
Bordplade: plan, vandret, stabil. Følg bordpladefabrikantens
anvisninger.
Garanti: en forkert installation, tilslutning eller montering
betyder, at produktgarantien bortfalder.
Bemærk: Enhver ændring i apparatets indre herunder
udskiftning af forsyningskablet skal udføres af særligt uddannet
personale i vores tekniske serviceafdeling.
Forberedelse af monteringsmøblerne, figur 1/2/3
Møbler med udskæringer: modstandsdygtige over for
temperaturer op til min. 90°C.
Udskæring: fjern spånerne, når udskæringsarbejdet er udført.
Udskæringskanter: foretag forsegling med varmeresistent
materiale.
Montering over en skuffe, figur 2a
De metalobjekter, der befinder sig i skuffen, kan opnå høje
temperaturer på grund af recirkulationsluften fra kogesektionens
ventilation. Derfor anbefales det at bruge en
adskillelsesanordning.
Støtte: Man kan erhverve sig et velegnet stykke ekstraudstyr hos
vores serviceafdeling. Referencenummeret til dette ekstraudstyr
el 448964.
Bordplade: skal have en tykkelse på min. 20 mm.
Afstanden mellem toppen af bordpladen og toppen af skuffen
skal være 65 mm.
Montering over en ovn (figur 2b)
Bordplade: skal have en tykkelse på min. 30 mm.
Bemærk: Se efter i montagevejledningen for ovnen, hvis
afstanden mellem kogetop og ovn skal forøges.
Ventilation: Afstanden mellem ovn og kogesektion skal være
mindst 5 mm.
Montage over en opvaskemaskine
Der skal installeres et mellemlæg. Ekstraudstyret skal bestilles
hos vores serviceafdeling. Referencenummeret til dette
ekstraudstyr er 448964.
Bordplade: skal have en tykkelse på min. 20 mm og maks.
40 mm.
Afstanden mellem toppen af bordpladen og toppen af
opvaskemaskinen skal være:
■ 60 mm, hvis den installeres over en kompakt
opvaskemaskine.
■ 65 mm, hvis den installeres over en opvaskemaskine, der
ikke er kompakt.
Ventilation, figur 3
Med henblik på sektionens ventilation er det nødvendigt med
følgende:
■ En åbning i den øverste del af møblets bagvæg (figur 3a).
■ En adskillelse mellem møblets bagside og køkkenvæggen
(figur 3b).
Installation af apparatet, figur 4/5
Bemærk: Anvend beskyttelseshandsker ved montagen af
kogesektionen. Der kan være skarpe kanter på de ikke synlige
flader.
1. Installer de medfølgende beslag (figur 4).
Bemærk: Anvend ikke el-skruemaskiner.
2. Slut apparatet til en strømforsyning, og afprøv funktionaliteten.
– Spænding: se mærkeplade.
– Følg altid tilslutningsskemaet ved tilslutning (figur 5).
1. Brun
2. Blå
3. Gul og grøn
Bemærk: Afhængigt af tilslutningsmåden skal placeringen af
klemmerne, som er leveret fra fabrikkens side, evt. ændres.
Afmontering af apparatet
Afbryd apparatets strømtilslutning.
Fjern forankringerne til fastgørelse.
Løft kogesektionen op ved at presse nedefra.
Pas på!
Skader på apparatet! Forsøg ikke at afmontere apparatet ved at
løfte det af fra oven.
pl
ë Instrukcja montażu
tr
ô
Montaj kılavuzu

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Black Built-in
  • 2 zone(s) Ceramic Zone induction hob
  • Timer
  • Control type: Touch

Related manuals

advertisement