Kampa Kampa Diddy, G103776, Diddy Betjeningsvejledning


Add to My manuals
60 Pages

advertisement

Kampa Kampa Diddy, G103776, Diddy Betjeningsvejledning | Manualzz
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 1 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
NO Vifteovnen
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
FR
FI
ES
PL
Termowentylator
SK
CS
DA Varmeventilator
Betjeningsvejledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
IT
Instrukcja obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Návod na obsluhu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Návod k obsluze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 2 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 3 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
1
1
2
3
4
4445103324
3
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 4 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
4
!
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 5 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
Intended use
!
!
I
4445103324
5
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 6 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
No. in
fig. 1, page 3
1
0
Off
2
I
3
II
4
-
!
M
Diddy
750 W
1500 W
Dimensions H x W x D:
26.5 x 18 x 18 cm
!
A
6
4445103324
1 kg
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 7 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
4445103324
7
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 8 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
8
4445103324
!
I
!
!
A
1
0
Aus
2
I
3
II
4
–
4445103324
9
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 10 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
M
750 W
1500 W
26,5 x 18 x 18 cm
1 kg
Zulassung:
10
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 11 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
!
4445103324
11
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 12 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
12
!
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 13 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
I
No. dans
fig. 1, page 3
1
0
Arrêt
2
I
3
II
4
-
!
A
M
!
4445103324
13
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 14 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
750 W
1500 W
26,5 x 18 x max 18 cm
Poids :
1 kg
14
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 15 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
!
4445103324
15
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 16 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
16
!
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 17 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
I
A
1
0
Apagado
2
I
3
II
4
-
Interruptor antivuelco
Ajuste de la temperatura
!
M
!
4445103324
17
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 18 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
750 W
1500 W
Dimensiones H x A x P:
Peso:
26,5 x 18 x 18 cm
1 kg
18
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 19 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
!
4445103324
19
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 20 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
20
!
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 21 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
I
N.º na
fig. 1,
página 3
A
1
0
Off
2
I
3
II
4
-
Garantia
Definir a temperatura
Desligar da rede elétrica e armazenar
!
M
!
4445103324
21
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 22 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
750 W
1500 W
26,5 x 18 x 18 cm
1 kg
22
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 23 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
Symbolforklaring
!
!
A
I
!
!
4445103324
23
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 24 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
24
!
I
4445103324
Garanti
N. nella
fig. 1,
pagina 3
1
0
Off
2
I
3
II
4
-
M
!
750 W
Pulizia e cura
1500 W
!
A
26,5 x 18 x 18 cm
1 kg
4445103324
25
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 26 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
Verklaring van de symbolen
!
!
A
I
!
26
!
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 27 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
Kachel gebruiken
!
4445103324
27
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 28 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
I
Nr. in
afb. 1,
pagina 3
A
1
0
Uit
2
I
Minimale warmte (750 W)
3
II
Maximale warmte
(1500 W)
4
-
Temperatuur instellen
➤Zet de bedienknop in de gewenste stand.
!
1. Draai de bedienknop in de stand „Uit”.
M
!
28
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 29 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
Technische gegevens
Diddy
Aansluitspanning:
Vermogensniveau
(stand I):
750 W
Vermogensniveau
(stand II):
1500 W
26,5 x 18 x 18 cm
1 kg
4445103324
29
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 30 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
DA
Læs og følg alle disse anvisninger, retningslinjer og advarsler i denne produktvejledning grundigt for at sikre, at du altid installerer, bruger og vedligeholder produktet korrekt. Disse anvisninger SKAL opbevares sammen med
dette produkt.
Ved at benytte produktet bekræfter du hermed, at du har læst alle anvisninger, retningslinjer og advarsler grundigt, og at du forstår og er indforstået
med de vilkår og betingelser, der er fastlagt heri. Du er indforstået med kun
at bruge dette produkt til det beregnede formål og anvendelse i overensstemmelse med anvisningerne, retningslinjerne og advarslerne i denne produktvejledningen samt i overensstemmelse med alle de gældende love og
forskrifter. Manglende læsning og ignorering af disse anvisninger og advarsler kan medføre kvæstelser på dig selv og andre, skade på dit produkt eller
skade på anden ejendom i nærheden. Der tages forbehold for eventuelle
ændringer og opdateringer af denne produktvejledning samt anvisningerne, retningslinjerne og advarslerne samt den tilhørende dokumentation.
For opdaterede produktinformationer, se kampaoutdoors.com.
Forklaring af symboler
!
!
A
I
ADVARSEL!
Sikkerhedshenvisning: Angiver en
farlig situation, som kan medføre dødsfald eller alvorlig kvæstelse, såfremt den
ikke undgås.
FORSIGTIG!
Sikkerhedshenvisning: Angiver en
farlig situation, som kan medføre mindre
eller lette kvæstelser, såfremt den ikke
undgås.
VIGTIGT!
Angiver en situation, som kan medføre
materielle skader, såfremt den ikke undgås.
BEMÆRK
Supplerende informationer om betjening af produktet.
Sikkerhedshenvisninger
Grundlæggende sikkerhed
!
ADVARSEL! Manglende overholdelse
af disse advarsler kan medføre
dødelige eller alvorlige kvæstelser.
Fare for elektrisk stød
• Hvis varmeapparatet har synlige beskadigelser,
må du ikke tage det i brug.
• Tag aldrig fat i uisolerede ledninger med bare
hænder.
30
• Hvis dette varmeapparats tilslutningskabel er
beskadiget, skal det udskiftes af producenten
eller dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende uddannet person for at forhindre farer.
• Reparationer på varmeapparat må kun foretages
af fagfolk. Ved ukorrekte reparationer kan der
opstå alvorlige farer.
• Brug ikke varmeapparatet udenfor eller på våde
overflader.
• Brug ikke varmeapparatet i nærheden af et
badekar, en bruser eller en swimmingpool.
• Udsæt ikke varmeapparatet for regn eller fugt.
• Åbn ikke varmeapparatet.
Brandfare
• Brug ikke dette varmeapparat på steder, hvor
der opbevares farlige eller brandfarlige produkter (maling, brændstof, alkohol osv.).
• Overhold en sikkerhedsafstand på mindst 75 cm
til alle overhængende overflader.
• Overhold en sikkerhedsafstand på mindst 90 cm
i alle retninger fra varmeapparatet til brandbare
materialer som gardiner eller andre møbler.
• Brug ikke varmeapparatet på tykke tæpper eller
andre brandbare materialer.
• Brug ikke varmeapparatet på bløde materialer
som en madras.
• Brug ikke varmeapparatet til tørring af vasketøj.
!
FORSIGTIG! Manglende overholdelse af disse forsigtighedshenvisninger kan medføre mindre eller
moderate kvæstelser.
Fare for kvæstelser
• Dette varmeapparat kan anvendes af børn over
8 år og personer med reducerede fysiske,
sanse- eller mentale evner eller uden erfaring
eller viden, hvis de er under opsyn eller blev
instrueret i sikker brug af køleskabet og forstår
de involverede farer.
• Nogle dele af dette varmeapparat kan blive
meget varme og forårsage forbrændinger. Lad
ikke bar hud komme i berøring med varme flader.
• Børn må IKKE lege omkring varmeapparatet.
• Rengøring og brugerens vedligeholdelse må
ikke udføres af børn uden opsyn.
4445103324
Sikker betjening af varmeventilatoren
!
ADVARSEL! Manglende overholdelse
af disse advarsler kan medføre
dødelige eller alvorlige kvæstelser.
Brandfare
• Brug ikke dette varmeapparat med en programmeret indstilling, timer, separat fjernbetjening
eller andet udstyr, der kan tænde automatisk for
varmeapparatet, da der er brandfare, hvis varmeapparatet er tildækkes eller har en ukorrekt
position.
• Brug ikke en forlængerledning, når dette varmeapparat anvendes. Sæt altid stikket direkte i en
vægstikkontakt.
• Stræk ikke ledningen, og udsæt den ikke for
belastning.
• Hold ledningen væk fra varme overflader. Brug
ikke varmeapparatet med ledningen hængende
foran luftudgangsgitteret.
• Før ikke ledningen under gulvtæpper. Dæk ikke
ledningen med små tæpper, løbere eller lignende.
• Før ikke ledningen under møbler eller apparater.
• Lad ikke dette varmeapparat stå uden opsyn, når
det er tændt.
• Du må ikke tildække eller blokere luftindgange
og luftudgange på nogen måde.
• Du må ikke placere varmeapparatet direkte
under en fastgjort stikkontakt. Stikkontakten skal
hele tiden være tilgængelig, så hovedledningens stik kan tages ud så hurtigt som muligt.
• Varmeapparatet er ikke udstyret med en anordning til at styre rumtemperaturen. Brug ikke
dette varmeapparat i små rum, når der opholder
sig personer i dem, der ikke har mulighed for at
forlade rummet på egen hånd, medmindre der
er konstant opsyn.
• Sluk altid for varmeapparatet, og træk ledningen
ud af stikkontakten, når varmeapparatet ikke er i
brug.
• Træk ikke ledningen ud ved at hive i ledningen,
men tag fat om stikket.
Korrekt brug
Denne varmeventilator (også betegnet som varmeapparatet) er egnet til:
• Opvarmning af lukkede områder som et rum
• Brug i hjemmet
Denne ventilator er ikke egnet til:
• Våde omgivelser
• Udendørs brug
• Erhvervsmæssig brug
Dette produkt er kun egnet til dets beregnede formål og anvendelse i overensstemmelse med disse
anvisninger.
Denne vejledning giver dig oplysninger om, hvad
der er nødvendigt med henblik på en korrekt montering og/eller drift af produktet. Dårlig montering
og/eller ukorrekt drift eller vedligeholdelse medfører utilstrækkelig ydeevne og mulige fejl.
Producenten påtager sig intet ansvar for kvæstelser eller skader i forbindelse med produktet, der
skyldes:
• ukorrekt samling eller forbindelse inklusive for
høj spænding
• ukorrekt vedligeholdelse eller brug af uoriginale
reservedele, der ikke stammer fra producenten
• ændringer på produktet uden udtrykkelig tilladelse fra producenten
• brug til andre formål end dem, der er beskrevet
i vejledningen.
Kampa forbeholder sig ret til at ændre produktets
udseende og produktspecifikationer.
!
4445103324
ADVARSEL! Brandfare
• Lad ikke varmeapparatet være uden
opsyn, mens det anvendes.
• Sluk altid på reguleringen, og træk stikket ud af stikdåsen, når varmeapparatet ikke er i brug.
31
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 32 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
I
BEMÆRK
Dette varmeapparat er udstyret vælteafbryder, der slukker for varmeapparatet,
hvis det vælter.
Nr. på
fig. 1, side 3
1. Rengør varmeapparatets udvendige overflader med en let fugtig klud.
2. Tør varmeapparatet grundigt af med en tør
klud.
Garanti
Beskrivelse
1
0
2
I
3
II
Maks. varme (1500 W)
4
-
Vælteafbryder
Tilslutning
1. Anbring varmeapparatet på et fladt og vandret
underlag.
2. Før ledningen som beskrevet i sikkerhedshenvisningerne og væk fra områder, hvor man går
og evt. kunne falde over den.
3. Sæt stikket i stikdåsen.
Indstilling af temperaturen
➤Stil reguleringen på den ønskede position.
Den lovbestemte garantiperiode gælder. Hvis
produktet er defekt, skal du kontakte producentens afdeling i dit land (se
kampaoutdoors.com/store-locator) eller din forhandler.
Ved reparation eller krav om garanti skal du medsende følgende bilag:
• en kopi af regningen med købsdato
• en reklamationsgrund eller en fejlbeskrivelse.
Bortskaffelse
➤Bortskaf så vidt muligt emballagen sammen med
det tilsvarende genbrugsaffald.
Hvis du tager produktet endegyldigt ud af
drift, skal du kontakte det nærmeste
recyclingcenter eller din faghandel for at få
de pågældende forskrifter om bortskaffelse.
M
Afbrydelse og opbevaring
!
FORSIGTIG!
Kontrollér, at varmeapparatet køler korrekt af, før du opbevarer det.
Tekniske data
Diddy
1. Drej reguleringen hen på „Off“.
Tilslutningsspænding:
2. Træk stikket ud af stikdåsen.
Effektniveau (tilstand I):
750 W
Effektniveau (tilstand II):
1500 W
Rengøring og vedligeholdelse
!
A
32
ADVARSEL!
Træk varmeapparatet ud af stikdåsen før
rengøring og vedligeholdelse.
Mål H x B x D:
Vægt:
Godkendelse:
VIGTIGT!
• Du må ikke bruge skarpe eller hårde
genstande og heller ikke rengøringsmidler eller kemikalier.
• Sørg for, at der ikke kommer vand/fugt
ind i varmeapparatets åbninger.
4445103324
26,5 x 18 x 18 cm
1 kg
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 33 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
!
4445103324
33
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 34 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
34
!
I
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 35 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
Garanti
Beskrivning
Anslutning
Avfallshantering
1
0
Av
2
I
3
II
4
-
M
Tekniska data
!
750 W
1500 W
Vikt:
!
A
26,5 x 18 x max 18 cm
1 kg
4445103324
35
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 36 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
Symbolforklaring
!
!
A
I
!
ADVARSEL! Manglende overholdelse
av disse advarslene kan resultere i
alvorlige personskader, eventuelt
med døden til følge.
Fare for elektrisk støt
• Ikke bruk varmeapparatet hvis det har synlige
skader.
36
!
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 37 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
Forskriftsmessig bruk
!
!
I
4445103324
37
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 38 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
Garanti
Nr. i
fig. 1, side 3
Beskrivelse
1
0
Av
2
I
Minste temperatur
(750 W)
3
II
Maksimal temperatur
(1500 W)
4
-
M
!
Diddy
Mål H x B x D:
Vekt:
!
Sertifisering:
A
38
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 39 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
!
4445103324
39
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 40 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
I
40
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 41 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
Takuu
Kuvaus
1
0
Pois
2
I
3
II
4
-
M
Diddy
!
750 W
Teho (tila II):
1500 W
Teho (tila I):
26,5 x 18 x 18 cm
1 kg
!
A
4445103324
41
!
!
A
I
42
!
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 43 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
4445103324
43
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 44 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
I
44
Поз. на
рис. 1, стр. 3
Наименование
1
0
2
I
3
II
4
-
Отключение и хранение
!
!
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 45 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
A
750 Вт
1500 Вт
26,5 x 18 x 18 см
Гарантия
Вес:
Сертификат:
1 кг
M
4445103324
45
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 46 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
!
46
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 47 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
4445103324
47
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 48 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
I
0
2
I
3
II
4
-
48
!
A
Opis
!
M
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 49 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
750 W
1500 W
26,5 x 18 x 18 cm
1 kg
4445103324
49
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 50 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
50
!
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 51 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
4445103324
51
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 52 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
I
Č. na
Obr. 1,
strana 3
Opis
Pripojenie
1
0
Vyp
2
I
3
II
4
-
!
M
!
A
52
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 53 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
!
4445103324
53
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 54 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
I
54
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 55 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
Č. na
obr. 1,
strana 3
Popis
1
0
2
I
3
II
4
-
Likvidace
M
!
Diddy
750 W
1500 W
Hmotnost:
A
26,5 x 18 x 18 cm
1 kg
Certifikace:
!
4445103324
55
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 56 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
A
I
!
56
!
4445103324
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 57 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
!
!
I
4445103324
57
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 58 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
1
0
Ki
2
I
3
II
4
-
M
!
!
A
750 W
1500 W
58
4445103324
26,5 x 18 x max 18 cm
1 kg
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 59 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18
4445103324
2021-03-14
KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 60 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents