SLV 1002097, VALETO 1002097 Brugermanual


Add to my manuals
6 Pages

advertisement

SLV 1002097, VALETO 1002097 Brugermanual | Manualzz
1002097
CR2450
A
+
ON / OFF
ON / OFF
Gebruiksaanwijzing VALETO®
afstandsbediening 1002097
Naar fabrieksinstellingen resetten
•
Open het batterijvak
•
Reset-knop (A) >5 sec. ingedrukt houden
•
Rode led stopt met knipperen.
CR2450
A
+
Brugsvejledning VALETO® fjernbetjening
1002097
002097
Med en VALETO® Smart System fjernbetjening kan op til 16
VALETO® Smart System lamper styres. Under optimale forhold (frit
rum) har fjernbetjeningen en rækkevidde på 30 m.
Ibrugtagning
Åbn batterirummet.
Fjern isoleringsstrimlen.
Luk igen batterirummet.
Funkcje
Функции
ON / OFF
DIM-UP - øger lysstyrken
ON / OFF
DIM-UP – zwiększa jasność
DIM-UP - увеличивает яркость
GEM– tryk > 5 sekunder gemmer den sidste
indstilling / tryk <1 sekund kalder den gemte
indstilling frem
Kompatible VALETO® produkter
1002132 …33 …34
VALETO® LIPSY 30 …40
…50
1001916 …17
LED E27
1001918 …18
LED GU10 51 mm
1001920 …21 …22 …23
LED GU10 111mm
1002411
VALETO® Gateway
Fjernbetjeningen er kompatibel med følgende lyskilder: Philips Hue,
Osram Smart+, Ikea Tradfri.
Tilføjelse af VALETO® lamper
•
Hold fjernbetjeningen mod den lampe, som skal tilføjes.
Maksimal afstand: 5 cm.
•
Tryk på tasterne ON / OFF og DIM-UP > 5 sekunder.
LED’en på fjernbetjeningen blinker.
•
Lampen lyser op fire gange for at bekræfte koblingen.
Integration i VALETO® appen
Forudsætning: Gatewayen skal være forbundet med den mobile
enhed.
•
Åbn appen Configuration Basic configuration
Open for new devices
•
Hold fjernbetjeningen op mod gatewayen. Maksimal
afstand: 5 cm.
•
Tryk på tasterne ON / OFF og DIM-UP > 5 sekunder.
LED’en på fjernbetjeningen blinker.
•
Tryk på Define components
•
Tryk på den tilsvarende komponent.
•
Tryk på Close again.
Fjernelse fra VALETO® appen
•
Åbn appen Configuration Basic configuration
Define components
•
Tryk på den pågældende komponent og slip den ikke.
•
Klik på papirkurven (i hjørnet oppe til højre)
Reset til fabriksindstillinger
•
Åbn batterirummet.
•
Tryk nu på reset-knappen (A) i mere end 5 sekunder.
•
Den røde LED holder op med at blinke.
Skift af batteri.
Åbn batterirummet.
Fjern det tomme batteri.
Sæt et nyt batteri (1x 3V, CR2450, litium) i og tag hensyn til de
angivne poler.
Luk igen batterirummet.
CR2450
A
+
Funkciók
ON/OFF
DIM-DOWN - csökkentett világítás
DIM-DOWN - parlaklığı azaltır
Kompatibla VALETO® produkter
1002132 …33 …34
VALETO® LIPSY 30 …40
…50
1001916 …17
LED E27
1001918 …18
LED GU10 51 mm
1001920 …21 …22 …23
LED GU10 111mm
1002411
VALETO® Gateway
ON / OFF
ON / OFF
CR2450
A
+
Henvisning om bortskafning (EU)
Produktet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet!
Produkter med dette symbol skal i henhold til direktivet (WEEE,
2012/19) om affald af elektrisk og elektronisk udstyr bortskaffes via
de lokale indsamlingssteder for gamle el-apparater!
Batterierne må ikke smides væk sammen med almindeligt
husholdningsaffald! Batterier kan indeholde giftstoffer, som skader
miljøet og også helbredet af mennesker, dyr og planter. Batterier
skal bortskaffes på korrekt og miljøvenlig mådeMed sorteret bortskafning opnår man, at skadelige stoffer ikke
skader miljøet. Batterier må ikke beskadiges eller kastes i ilden eksplosionsfare!
Hermed erklærer SLV GmbH, at den her beskrevne
funktionsanlægstype svarer til retningslinjen 2014/53/EG. EUkonformitetserklæringens fuldstændige tekst kan fås under
følgende internetadresse:
www.slv.com/jump/1002097
Produktet må sælges i alle EU-lande.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement

Languages

Only pages of the document in Danish were displayed