5714V101

5714V101
DK Side 1
UK Page 23
FR Page 45
DE Seite 67
5714
Programmable
LED Indicator
No. 5714V101-IN (1003)
F r o m s e r. n o . 0 6 0 1 3 7 0 0 1
Programmerbart LED-instrument
PReview 5714
2
3
5
6
7
7
7
8
9 9
13
14
15
16
18
20
21
1
ADVARSEL
GENERELT
ADVARSEL
FARLIG
SPÆNDING
2
3
Ansvar:
I det omfang instruktionerne i denne manual ikke er nøje overholdt, vil kunden
ikke kunne rette noget krav, som ellers måtte eksistere i henhold til den indgåede salgsaftale, mod PR electronics A/S.
Rønde, 22. december 2009
4
Kim Rasmussen.
Producentens underskrift
5
.
Front- og bagsidelayout
Programmerbart LED-instrument
PReview 5714
•
•
•
•
•
6
7
Applikationer
Bestillingsskema: 5714
46.
+
2-Trådstransmitter
-
+
Type
45.
5714
44.
TC
43.
1
42.
41
Type
24.
5714A
2,2 W
2,5 W
5714B
2,7 W
3,0 W
5714C
2,7 W
3,0 W
5714D
3,2 W
3,5 W
+
22.
.
21
11
Analog, 0/4...20 mA
Forsyning:
25.
23.
12.
2
32.
21,6...253 VAC.
eller.
19,2...300 VDC
8
.
1
31
A
B
C
D
-
1
2
2
.
Indgangstype
Alle
9
mA
≤ ±4 µA
≤ ±0,4 µA / °C
Volt
≤ ±20 µV
≤ ±2 µV / °C
Potentiometer
≤ ±0,1 Ω
Pt100
Ni100
TC-type: R, S,.
W3, W5, LR
25...15 VDC / 0...20 mA
1 x 1,5 mm2 flerkoret ledning
1 x 2,5 mm2 flerkoret ledning
< 95% RH (ikke kond.)
48 x 96 x 120 mm
44,5 x 91,5 mm
IP65
230 g
.
Standard
Pt100.
Ni100.
Potentiometer
+850°C.
+250°C.
100 kΩ
IEC60751.
DIN 43760.
-
Indgang for RTD-typer:.
Pt10, Pt20, Pt50, Pt100, Pt200, Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000.
Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000
10
50 Ω
Nom. 0,2 mA
< 0,002 Ω / Ω
Ja
< 15 Ω
.
Type
.
Standard
B.
E.
J.
K.
L.
N.
R.
S.
T.
U.
W3.
W5.
LR
11
12
Indgang
VOLT
Indgang
CURR
TEMP
Konfiguration
Altid:
ERR1=NONE, ERR2=NONE:
Ellers:
O.ERR=NONE:
Ellers:
ERR1=NONE, ERR2=NONE, O.ERR=NONE.
Ellers:
Visning
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.SH
SE.BR
SE.SH
SE.BR
SE.SH
Grænse
<= 3,6 mA; > = 21 mA
> ca. 750 kohm / (1,25 V)
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
Område
CURR
Alle
VOLT
Alle
POTM
-
Visning
-1.9.9.9
9.9.9.9
-1.9.9.9
9.9.9.9
-1.9.9.9
9.9.9.9
13
26
24
25
23
21
22
mA
Gnd.
I.
Udgang
11
I+
12
Forsyning
21,6...253 VAC
eller
19,2...300 VDC
31
Forsyning
32
Visning
HW.ER
CJ.ER
RA.ER
EE.ER
Blokdiagram
31 32
11 12
21 22 23 24 25 26
5714
EEPROM
AD
CPU
14
41
42
44
TC
2
R2
1
R1
3
- mA +
Potm.
4
Forsyning:
Indgang gnd.
+
+
-
45
Potentiometer
41 42 43 44 45 46
+
Indgang +,.
mA
41 42 43 44 45 46
-
Tx
+
0,2 mA
Tx
+
-
46
+
-
+
Strøm
41 42 43 44 45 46
20 W
2-trådstransmitter
41 42 43 44 45 46
PTC
TC
41 42 43 44 45 46
43
41 42 43 44 45 46
+V
41 42 43 44 45 46
41 42 43 44 45 46
Version D
1
2
3
4
Indgange:
R2
R1
Tilslutninger
15
Power up
1.2
F.SET
1 2
1 2
REL1
REL2
50.0
1.3
3
SETP
1 2
-1999
9999
/OFF
3
1.0
3
1
2
3
1
1.1
1.4
PASS
IN
1 2
0000
9999
1 2
3 Holde
3
DEC.P
1 2
1111
1.1.1.1
DI.LO
3
1 2
a999
9999
REL.U
DI.HI
3
1 2
a999
9999
3
1 2
PERC
DISP
REL.1
3
3
1 2
4-20
0-20
SETP
3
REL.2
3
3
VOLT 3 RANG 3
LANG
1 2
SET
SKIP
OFF
1 2
a999
9999
ACT1
3
1 2
INCR
DECR
HYS1
3
1 2
1
2999
Til 1.0
1 2
0-10
2-10
0.2-1
0.0-1
3
1.6
1.4
CA.HI
3
1 2
YES
NO
1 2
SET
SKIP
OFF
TEMP 3 TYPE
3
1 2
a999
9999
ACT2
3
1 2
INCR
DECR
HYS2
3
1 2
1
2999
3
1.5
3
ERR1
1 2
HOLD
ACTI
DEAC
NONE
A.OUT
ON.DE
3
ERR2
1 2
HOLD
ACTI
DEAC
NONE
1.6
1 2
4-20
0-20
20-4
20-0
3
SETP
1.5
1 2
0000
3600
OF.DE
ON.DE
3
1 2
0000
3600
1 2
0000
3600
3
3
OF.DE
1 2
0000
3600
3
3
1.6
1.7
3
O.LO
1 2
a999
9999
1.7
3
O.HI
1 2
a999
9999
1.5
3
O.ERR
1 2
3.5mA
0mA
23mA
NONE
RESP
3
1 2
0.0
60.0
E.PAS
3
N.PAS
1 2
0000
9999
3
3
NO
1 2
16
PT
NI
TC
3
3
PT.TY
CON.W
1 2
10
1000
1 2
4W
3W
2W
3
3
NI.TY
CON.W
DEC.P
UNIT
1 2
50
1000
1 2
4W
3W
2W
1 2
1111
111.1
1 2
'C
'F
3
----
3
3
3
3
17
Rullende hjælpetekster
Display i Normal tilstand xxxx, Hardwarefejl:
SE.BR --> KABELBRUD
SE.SH --> KORTSLUTTET FØLER
IN.HI --> INDGANG OVER MAX. VAERDI
IN.LO --> INDGANG UNDER MIN.-VAERDI
9.9.9.9 --> DISPLAY OVER MAX.-VISNING
-1.9.9.9--> DISPLAY UNDER MIN.-VISNING
HW.ER--> HARDWARE-FEJL
EE.ER --> FEJL I EEPROM KONTROLLER OPSAETNING.
RA.ER --> FEJL I RAM
CJ.ER -->FEJL PAA CJC-FØLER
.
Hurtig setpunktsindstilling (Enabled):
F.SET
REL1 --> HURTIG SETPUNKTSINDSTIL. VAELG RELAE.
REL2 -->
.
SETP
xxxx --> RELAE-SETPUNKT - TRYK OK .
FOR AT GEMME.
.
Hurtig setpunktsindstilling (Disabled):
SETP
xxxx --> RELAE-SETPUNKT - READ ONLY.
.
Konfigurationsmenuer:
LANG
DE
--> DE - WAEHLE DEUTSCHEN HILFETEXT.
DK
--> DK - VAELG DANSK HJAELPETEKST.
ES
--> ES - SELECCIONAR TEXTO DE .
AYUDA EN ESPANOL.
FR
--> FR - SELECTION TEXTE D’AIDE .
EN FRANCAIS.
IT
--> IT - SELEZIONARE TESTI DI .
AIUTO ITALIANI.
SE
--> SE - VALJ SVENSK HJALPTEXT.
UK
--> UK - SELECT ENGLISH HELPTEXT.
CZ
--> CZ - VYBER CESKOU NAPOVEDU.
.
PASS
xxxx --> ANGIV KORREKT PASSWORD.
.
IN
C.LIN* --> TEKST INDTASTET AF BRUGER I PRESET.
CURR --> STRØM INDGANG .
VOLT --> SPAENDINGS-INDGANG .
POTM --> POTENTIOMETER INDGANG .
TEMP --> TEMPERATURFØLER INDGANG .
.
RANGNår strøm er valgt:
0-20 --> INDGANGSOMRAADE I mA.
4-20 --> INDGANGSOMRAADE I mA.
.
RANGNår spænding er valgt:
0-10 --> INDGANGSOMRAADE I VOLT.
2-10 --> INDGANGSOMRAADE I VOLT.
0.0-1 --> INDGANGSOMRAADE I VOLT.
0.2-1 --> INDGANGSOMRAADE I VOLT.
.
CA.LO
YES --> KALIBRER POTENTIOMETER LAV.
NO
--> KALIBRER POTENTIOMETER LAV.
.
CA.HI
YES --> KALIBRER POTENTIOMETER HØJ.
NO
--> KALIBRER POTENTIOMETER HØJ
18
KOMMAPLACERING.
KOMMAPLACERING.
KOMMAPLACERING.
KOMMAPLACERING.
.
DISPLAYVISNING MIN..
DISPLAYVISNING MAX..
.
INDSTIL SETPUNKT I PROCENT.
INDSTIL SETPUNKT I DISPLAYVISNING.
.
VAELG PT SOM FØLER TYPE.
VAELG NI SOM FØLER TYPE.
VAELG TC SOM FØLER TYPE.
.
VAELG
VAELG
VAELG
VAELG
VAELG
VAELG
VAELG
VAELG
VAELG
VAELG
.
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
FØLER
FØLER
FØLER
FØLER
FØLER
FØLER
FØLER
FØLER
FØLER
FØLER
TYPE.
TYPE.
TYPE.
TYPE.
TYPE.
TYPE.
TYPE.
TYPE.
TYPE.
TYPE.
VAELG NI FØLER TYPE.
VAELG NI FØLER TYPE.
VAELG NI FØLER TYPE.
VAELG NI FØLER TYPE.
.
Når Pt og Ni føler er valgt
VAELG 2-LEDER FØLERTILSLUTNING.
VAELG 3-LEDER FØLERTILSLUTNING.
VAELG 4-LEDER FØLERTILSLUTNING.
.
VAELG TC FØLER TYPE.
VAELG TC FØLER TYPE.
VAELG TC FØLER TYPE.
VAELG TC FØLER TYPE.
VAELG TC FØLER TYPE.
VAELG TC FØLER TYPE.
VAELG TC FØLER TYPE.
VAELG TC FØLER TYPE.
VAELG TC FØLER TYPE.
VAELG TC FØLER TYPE.
VAELG TC FØLER TYPE.
VAELG TC FØLER TYPE.
VAELG TC FØLER TYPE.
.
Når temperatur er valgt
KOMMAPLACERING.
KOMMAPLACERING.
.
VISNING OG RELAE-.
INDSTILLING I CELSIUS.
VISNING OG RELAE-.
INDSTILLING I FAHRENHEIT
REL1
SET
-->
SKIP -->
OFF -->
SETP
xxxx -->
ACT1
INCR -->
DECR -->
HYS1
xxxx -->
ERR1
HOLD -->
ACTI -->
DEAC -->
NONE -->
ON.DE
xxxx -->
OF.DE
xxxx -->
REL2
SET
-->
SKIP -->
OFF -->
SETP
xxxx -->
ACT2
INCR -->
DECR -->
HYS2
xxxx -->
ERR2
HOLD -->
ACTI -->
DEAC -->
NONE -->
ON.DE
xxxx -->
OF.DE
xxxx -->
A.OUT
0-20 -->
4-20 -->
20-0 -->
20-4 -->
O.LO
xxxx -->
O.HI
xxxx -->
NAMUR NE43 OPSKALERING VED FEJL.
NAMUR NE43 NEDSKALERING VED FEJL.
NEDSKALERING VED FEJL.
UDEFINERET UDGANG VED FEJL.
REAKTIONSTID FOR ANALOG .
UDGANG I SEK..
.
AKTIVER PASSWORD-BESKYTTELSE.
AKTIVER PASSWORD-BESKYTTELSE.
.
VAELG NYT PASSWORD
I
I
I
I
mA.
mA.
mA.
mA.
DISPLAYVAERDI FOR UDGANG MIN..
.
DISPLAYVAERDI FOR UDGANG MAX.
19
100
100
90
90
80
80
70
70
60
Hysterese = 10
60
Setpunkt = 50
50
Hysterese = 10
40
Setpunkt = 50
50
40
30
30
20
20
10
On.N.C.
10
On.N.C.
50
60
70
80
90 100
t
60
70
80
t
90 100
20
21
Programmable LED indicator
PReview 5714
22
24
25
27
28
29
29
29
30
31 29
35
36
37
38
40
42
43
23
WARNING!
GENERaL
WARNING!
HAzARD­OUS
VOLTAGE
24
25
Rønde, 22 December 2009
26
Kim Rasmussen
Manufacturer’s signature
27
28
29
Order: 5714
Input signals:
Type
Current
46.
+
2-wire transmitter
.
Voltage
-
+
5714
45.
44.
TC
43.
1
2
42.
41
12.
26.
Type
25.
5714A
2.2 W
2.5 W
24.
5714B
2.7 W
3.0 W
23.
5714C
2.7 W
3.0 W
5714D
3.2 W
3.5W
+
22.
.
21
11
Analogue, 0/4...20 mA
Supply:
32.
21.6...253 VAC.
or.
19.2...300 VDC
A
B
C
D
2
-
1
Version
.
1
2
Absolute.
accuracy
Temperature.
coefficient
All
31
30
31
Basic values
.
Input type
Basic.
accuracy
Temperature.
coefficient
≤ ±0.4 µA / °C
mA
≤ ±4 µA
Volt
≤ ±20 µV
≤ ±2 µV / °C
Potentiometer
≤ ±0.1 Ω
Pt100
Ni100
TC type: R, S,.
W3, W5, LR
Min..
value
Max..
value
.
Standard
Pt100.
Ni100.
Potentiometer
+850°C.
+250°C.
100 kΩ
IEC60751.
DIN 43760.
-
32
Nom. 0.2 mA
< 0.002 Ω / Ω
Yes
< 15 Ω
.
Type
Min..
value
Max..
value
.
Standard
B.
E.
J.
K.
L.
N.
R.
S.
T.
U.
W3.
W5.
LR
33
34
Sensor error check in 5714 variants
Variant:
5714A
5714B
5714C
5714D
Input
VOLT
TEMP
Sensor error detection:
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
Input
CURR
TEMP
Limit
<= 3.6 mA; > = 21 mA
> ca. 750 kohm / (1,25V)
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
Range
CURR
All
VOLT
All
POTM
-
Readout
-1.9.9.9
9.9.9.9
-1.9.9.9
9.9.9.9
-1.9.9.9
9.9.9.9
35
26
Relay 2 N.C.
Relay 1 N.C.
23
24
25
21
22
I.
Output
mA
11
I+
12
Supply
21.6...253 VAC
or
19.2...300 VDC
31
Supply
Error cause
Permanent error in ADC
CJC sensor defect
Error in RAM
Error in EEPROM
32
Gnd.
Block diagram
Current
41 42 43 44 45 46
41 42 43 44 45 46
11 12
21 22 23 24 25 26
5714
EEPROM
41
Input gnd.
42
43
44
TC
+
+V
2
Relays
31 32
PTC
36
R2
2
1
R1
3
- mA +
Potm.
4
Current
3
Output:
Supply:
RTD,.
wires
+
+
-
+
Potentiometer
41 42 43 44 45 46
+
Voltage
41 42 43 44 45 46
-
45
+
0.2 mA
Tx
Input +,.
mA
-
Tx
+
46
-
20 W
AD
TC
41 42 43 44 45 46
2
41 42 43 44 45 46
1
RTD, 4-wire
41 42 43 44 45 46
CPU
RTD, 3-wire
41 42 43 44 45 46
Version D
RTD, 2-wire
3
4
R1
Inputs:
R2
37
Routing diagram
Power up
1.2
F.SET
1 2
1 2
REL1
REL2
50.0
1.3
3
SETP
1 2
-1999
9999
/OFF
3
1.0
3
1.1
1.4
PASS
IN
1 2
0000
9999
1 2
3 Hold
3
DEC.P
1 2
1111
1.1.1.1
DI.LO
3
1 2
a999
9999
REL.U
DI.HI
3
1 2
a999
9999
3
1 2
PERC
DISP
REL.1
3
3
1 2
SET
SKIP
OFF
SETP
3
1 2
a999
9999
ACT1
3
1 2
INCR
DECR
HYS1
3
1 2
1
2999
To 1.0
REL.2
3
3
VOLT 3 RANG 3
LANG
1 2
0-10
2-10
0.2-1
0.0-1
3
1.6
1.4
CA.HI
3
1 2
SET
SKIP
OFF
TEMP 3 TYPE
3
1 2
a999
9999
ACT2
3
1 2
INCR
DECR
HYS2
3
1 2
1
2999
3
1.5
3
ERR1
1 2
HOLD
ACTI
DEAC
NONE
A.OUT
ON.DE
3
ERR2
1 2
HOLD
ACTI
DEAC
NONE
1.6
1 2
4-20
0-20
20-4
20-0
3
SETP
1.5
1 2
0000
3600
OF.DE
ON.DE
3
1 2
0000
3600
1 2
0000
3600
3
3
OF.DE
1 2
0000
3600
3
3
1.6
1.7
3
O.LO
1 2
a999
9999
1.7
3
O.HI
1 2
a999
9999
1.5
3
O.ERR
1 2
3.5mA
0mA
23mA
NONE
RESP
3
1 2
0.0
60.0
E.PAS
3
N.PAS
1 2
0000
9999
3
3
NO
1 2
38
PT
NI
TC
3
3
PT.TY
CON.W
1 2
10
1000
1 2
4W
3W
2W
3
To default state 1.0
3
NI.TY
CON.W
DEC.P
UNIT
1 2
50
1000
1 2
4W
3W
2W
1 2
1111
111.1
1 2
'C
'F
3
----
3
3
3
3
39
40
DECIMAL
DECIMAL
DECIMAL
DECIMAL
.
POINT
POINT
POINT
POINT
POSITION.
POSITION.
POSITION.
POSITION.
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
SENSOR
SENSOR
SENSOR
SENSOR
SENSOR
SENSOR
SENSOR
SENSOR
SENSOR
SENSOR
TYPE.
TYPE.
TYPE.
TYPE.
TYPE.
TYPE.
TYPE.
TYPE.
TYPE.
TYPE.
REL1
SET
-->
SKIP -->
OFF -->
SETP
xxxx -->
ACT1
INCR -->
DECR -->
HYS1
xxxx -->
ERR1
HOLD -->
ACTI -->
DEAC -->
NONE -->
ON.DE
xxxx -->
OF.DE
xxxx -->
REL2
SET
-->
SKIP -->
OFF -->
SETP
xxxx -->
ACT2
INCR -->
DECR -->
HYS2
xxxx -->
ERR2
HOLD -->
ACTI -->
DEAC -->
NONE -->
ON.DE
xxxx -->
OF.DE
xxxx -->
A.OUT
0-20 -->
4-20 -->
20-0 -->
20-4 -->
O.LO
xxxx -->
O.HI
xxxx -->
ENTER RELAY 1 SETUP.
SKIP RELAY 1 SETUP.
RELAY 1 DISABLED.
.
RELAY SETPOINT.
.
ACTIVATE AT INCREASING SIGNAL.
ACTIVATE AT DECREASING SIGNALL.
.
RELAY HYSTERESIS.
.
HOLD RELAY AT ERROR.
ACTIVATE RELAY AT ERROR.
DEACTIVATE RELAY AT ERROR.
UNDEFINED STATUS AT ERROR.
.
O.ERR
23 mA -->
3,5 mA -->
0mA -->
NONE -->
RESP
xxx,x -->
E.PAS
NO
-->
YES -->
N.PAS
xxxx -->
RELAY ON-DELAY IN SECONDS.
.
RELAY OFF-DELAY IN SECONDS.
.
ENTER RELAY 2 SETUP.
SKIP RELAY 2 SETUP.
RELAY 2 DISABLED.
.
RELAY SETPOINT.
.
ACTIVATE AT INCREASING SIGNAL.
ACTIVATE AT DECREASING SIGNAL.
.
RELAY HYSTERESIS.
.
HOLD RELAY AT ERROR.
ACTIVATE RELAY AT ERROR.
DEACTIVATE RELAY AT ERROR.
UNDEFINED STATUS AT ERROR.
.
RELAY ON-DELAY IN SECONDS.
.
RELAY OFF-DELAY IN SECONDS.
.
OUTPUT
OUTPUT
OUTPUT
OUTPUT
.
RANGE
RANGE
RANGE
RANGE
IN
IN
IN
IN
mA.
mA.
mA.
mA.
DISPLAY VALUE FOR OUTPUT LOW.
.
DISPLAY VALUE FOR OUTPUT HIGH
41
100
100
90
90
80
80
70
70
30


3
20
20
10
On.N.C.
On.N.C.
10
On.N.C.
60
Hysteresis = 10
60
Setpoint = 50
50
Hysteresis = 10
40
Setpoint = 50
50
40
30
60
70
80
90 100
t
60
On.N.C.
70
80
t
90 100
42
43
44
46
47
49
50
51
51
51
52
53 53
57
58
59
60
62
64
65
45
AVERTISSEMENT !
INFORMATIONS
GENERALES
46
47
48
49
Indicateur programmable á LED
PReview 5714
•
•
•
•
•
50
51
46.
+
.
Tension
-
+
Type
45.
5714
44.
TC
43.
1
42.
41
12.
2
Type
Consommation max.
24.
5714A
2,2 W
2,5 W
23.
5714B
2,7 W
3,0 W
5714C
2,7 W
3,0 W
5714D
3,2 W
3,5W
22.
.
21
2 relais
Alimentation :
32.
.
1
31
52
25.
+
21,6...253 Vca.
ou.
19,2...300 Vcc
A
B
C
D
-
1
2
2
Tous
53
mA
≤ ±4 µA
Volt
≤ ±20 µV
≤ ±2 µV / °C
≤ ±0,1 Ω
Pt100
Ni100
Temp..
min
Temp.
max.
.
Standard
+850°C.
+250°C.
100 kΩ
IEC60751.
DIN 43760.
-
54
Temp..
min.
B.
E.
J.
K.
L.
N.
R.
S.
T.
U.
W3.
W5.
LR
Nom. 0,2 mA
< 0,002 Ω / Ω
Oui
< 15 Ω
Temp..
max.
.
Standard
55
56
TEMP
Limite
<= 3,6 mA; > = 21 mA
> ca. 750 kohm / (1,25V)
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
CURR
Tous
VOLT
Tous
POTM
-
Indication
-1.9.9.9
9.9.9.9
-1.9.9.9
9.9.9.9
-1.9.9.9
9.9.9.9
57
26
Relais 2 N.F.
Relais 1 N.F.
23
24
25
21
22
I.
Sortie
mA
Masse
11
I+
12
21,6...253 Vca
ou
19,2...300 Vcc
31
Alimentation
32
Alimentation
Schéma de principe
Relais
11 12
21 22 23 24 25 26
5714
EEPROM
AD
CPU
58
42
43
44
TC
+
2
R2
1
R1
3
- mA +
Potm.
4
31 32
+V
2
+
3
-
41 42 43 44 45 46
+
Tx
41 42 43 44 45 46
-
45
+
0,2 mA
Tx
+
-
46
+
Alimentation 2-fils
> 15 Vcc
-
+
41 42 43 44 45 46
20 W
41 42 43 44 45 46
PTC
TC
41 42 43 44 45 46
41 42 43 44 45 46
1
41 42 43 44 45 46
Version D
41 42 43 44 45 46
2
3
4
R2
R1
59
diagramme de programmation
Power up
1.2
F.SET
1 2
1 2
REL1
REL2
50.0
1.3
3
SETP
1 2
-1999
9999
/OFF
3
1.0
3
1
2
3
1
1.1
1.4
PASS
IN
1 2
0000
9999
1 2
3
3 Maintien
DEC.P
1 2
1111
1.1.1.1
DI.LO
3
1 2
a999
9999
REL.U
DI.HI
3
1 2
a999
9999
3
1 2
PERC
DISP
REL.1
3
3
1 2
SET
SKIP
OFF
SETP
3
1 2
a999
9999
ACT1
3
1 2
INCR
DECR
HYS1
3
1 2
1
2999
Au menu.
1.0
REL.2
3
3
VOLT 3 RANG 3
LANG
1 2
0-10
2-10
0.2-1
0.0-1
3
1.6
1.4
CA.HI
3
1 2
YES
NO
1 2
SET
SKIP
OFF
TEMP 3 TYPE
3
1 2
a999
9999
ACT2
3
1 2
INCR
DECR
HYS2
3
1 2
1
2999
3
1.5
3
ERR1
1 2
HOLD
ACTI
DEAC
NONE
A.OUT
ON.DE
3
ERR2
1 2
HOLD
ACTI
DEAC
NONE
1.6
1 2
4-20
0-20
20-4
20-0
3
SETP
1.5
1 2
0000
3600
OF.DE
ON.DE
3
1 2
0000
3600
1 2
0000
3600
3
3
OF.DE
1 2
0000
3600
3
3
1.6
1.7
3
O.LO
1 2
a999
9999
1.7
3
O.HI
1 2
a999
9999
1.5
3
O.ERR
1 2
3.5mA
0mA
23mA
NONE
RESP
3
1 2
0.0
60.0
E.PAS
3
1 2
YES
NO
N.PAS
1 2
0000
9999
3
3
NO
1 2
60
PT
NI
TC
3
3
PT.TY
CON.W
1 2
10
1000
1 2
4W
3W
2W
3
3
NI.TY
CON.W
DEC.P
UNIT
1 2
50
1000
1 2
4W
3W
2W
1 2
1111
111.1
1 2
'C
'F
3
----
3
3
3
3
61
62
DEC.P
1111 -->
111.1 -->
.
UNIT
°C
-->
°F
-->
REL1
SET
-->
SKIP -->
OFF -->
SETP
xxxx -->
ACT1
INCR -->
DECR -->
HYS1
xxxx -->
ERR1
HOLD -->
ACTI -->
DEAC -->
NONE -->
ON.DE
xxxx -->
OF.DE
xxxx -->
REL2
SET
-->
SKIP -->
OFF -->
SETP
xxxx -->
ACT2
INCR -->
DECR -->
HYS2
xxxx -->
ERR2
HOLD -->
ACTI -->
DEAC -->
NONE -->
ON.DE
xxxx -->
OF.DE
xxxx -->
A.OUT
0-20 -->
4-20 -->
20-0 -->
20-4 -->
AFFICHAGE ET CONFIG. RELAIS.
EN CELSIUS.
O.LO
AFFICHAGE ET CONFIG. RELAIS.
xxxx -->
EN FAHRENHEIT.
O.HI
.
xxxx -->
ENTRER CONSIGNE RELAIS 1.
O.ERR
PASSER CONFIGURATION RELAIS 1.
23 mA -->
RELAIS 1 INACTIF.
3,5 mA -->
.
0mA -->
NONE -->
CONSIGNE RELAIS.
.
RESP
xxx,x -->
ACTION CROISSANTE.
ACTION DECROISSANTE.
.
E.PAS
NO
-->
HYSTERESIS RELAIS.
.
YES -->
MAINTIEN POS. REL. EN CAS D’ERREUR. ACTIVER LE RELAIS EN CAS D’ERREUR. DESACTIVER RELAIS EN CAS D’ERREUR. N.PAS
ACTION NONDEFINIE EN CAS D’ERREUR. xxxx -->
.
PLAGE
PLAGE
PLAGE
PLAGE
.
DE
DE
DE
DE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
SORTIE
EN
EN
EN
EN
mA.
mA.
mA.
mA.
VAL. POUR 0 POUR 100 DE LA SORTIE.
.
VAL. POUR 100 POUR 100 DE LA SORTIE.
.
NAMUR NE43 HAUT EN CAS D’ERREUR.
NAMUR NE43 BAS EN CAS D’ERREUR.
BAS D’ECHELLE EN CAS D’ERREUR.
ACTION NONDEFINIE EN CAS D’ERREUR.
.
TEMPS DE REPONSE SORTIE ANALOG..
EN SEC..
.
ACTIVER LA PROTECTION PAR MOT.
DE PASSE.
ACTIVER LA PROTECTION PAR MOT.
DE PASSE.
.
ENTRER LE NOUVEAU MOT DE PASSE
DELAI ACTIVATION RELAIS EN SEC..
.
DELAI DESACTIVATION RELAIS EN SEC..
.
ENTRER CONSIGNE RELAIS 2.
PASSER CONFIGURATION RELAIS 2.
RELAIS 2 INACTIF.
.
CONSIGNE RELAIS.
.
ACTION CROISSANTE.
ACTION DECROISSANTE.
.
HYSTERESIS RELAIS.
.
MAINTIEN POS. REL. EN CAS D’ERREUR.
ACTIVER LE RELAIS EN CAS D’ERREUR.
DESACTIVER RELAIS EN CAS D’ERREUR.
ACTION NONDEFINIE EN CAS D’ERREUR.
.
DELAI ACTIVATION RELAIS EN SEC..
.
DELAI DESACTIVATION RELAIS EN SEC.
63
1
2
3
100
90
90
80
80
70
70
60
50
40
50
40
30
30
20
20
10
On.N.C.
10
On.N.C.
60
70
80
90 100
t
Off.N.O.
On.N.C.
70
80
t
90 100
64
65
Programmierbare LED Anzeige
PReview 5714
Inhaltsverzeichnis
Warnung..............................................................................
Sicherheitsregeln.................................................................
Konformitätserklärung.........................................................
Front- und Rückseiten-Layout............................................
Verwendung.........................................................................
Technische Merkmale..........................................................
Montage..............................................................................
Anwendungen.....................................................................
Bestellangaben....................................................................
Elektrische Daten................................................................
Fühlerfehlererkennung.........................................................
Anschlüsse..........................................................................
Blockdiagramm...................................................................
Flussdiagramm....................................................................
Die Laufschrift.....................................................................
Konfiguration / Bedienung der Funktionstasten.................
Graphische Abbildung der Relaisfunktion Sollwert............
66
68
69
71
72
73
73
73
74
75 75
79
80
81
82
84
86
87
67
WARNUNG
ALLGEMEINES
Dieses Modul ist für den Anschluss an lebensgefährliche elektrische Spannungen gebaut. Missachtung dieser Warnung
kann zu schweren Verletzungen oder mechanischer Zerstörung
führen. Um eine Gefährdung durch Stromstöße oder Brand
zu vermeiden müssen die Sicherheitsregeln des Handbuches
eingehalten, und die Anweisungen befolgt werden.
Die Spezifikationswerte dürfen nicht überschritten werden, und
das Modul darf nur gemäß folgender Beschreibung benutzt
werden. Das Handbuch ist sorgfältig durchzulesen, ehe das
Modul in Gebrauch genommen wird. Nur qualifizierte Personen
(Techniker) dürfen dieses Modul installieren. Wenn das Modul
nicht wie in diesem Handbuch beschrieben benutzt wird, werden die Schutzeinrichtungen des Moduls beeinträchtigt.
WARNUNG
Vor dem abgeschlossenen festen Einbau des Moduls darf
daran keine gefährliche Spannung angeschlossen werden, und
GEFÄHR- folgende Maßnahmen sollten nur in spannungslosem Zustand
des Moduls und unter ESD-sicheren Verhältnisse durchgeführt
LICHE
SPANNUNG werden:
Fehlersuche im Modul.
Reparaturen des Moduls dürfen nur von PR electronics A/S
vorgenommen werden.
Zeichenerklärungen
Dreieck mit Ausrufungszeichen: Warnung / Vorschrift. Vorgänge, die
zu lebensgefährlichen Situationen führen können..
.
Die CE-Marke ist das sichtbare Zeichen dafür, dass das Modul die
Vorschriften erfüllt..
68
Sicherheitsregeln
Definitionen:
Gefährliche Spannungen sind definitionsgemäß die Bereiche: 75...1500 Volt
Gleichspannung und 50...1000 Volt Wechselspannung.
Techniker sind qualifizierte Personen, die dazu ausgebildet oder angelernt sind,
eine Installation, Bedienung oder evtl. Fehlersuche auszuführen, die sowohl
technisch als auch sicherheitsmäßig vertretbar ist.
Bedienungspersonal sind Personen, die im Normalbetrieb mit dem Produkt die
Drucktasten oder Potentiometer des Produktes einstellen bzw. bedienen und die
mit dem Inhalt dieses Handbuches vertraut gemacht wurden.
Empfang und Auspacken:
Packen Sie das Gerät aus, ohne es zu beschädigen, und kontrollieren Sie beim
Empfang, ob der Gerätetyp Ihrer Bestellung entspricht. Die Verpackung sollte
beim Gerät bleiben, bis dieses am endgültigen Platz montiert ist.
Umgebungsbedingungen:
Direkte Sonneneinstrahlung, starke Staubentwicklung oder Hitze, mechanische
Erschütterungen und Stöße sind zu vermeiden; das Modul darf nicht Regen
oder starker Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Bei Bedarf muss eine Erwärmung,
welche die angegebenen Grenzen für die Umgebungstemperatur überschreitet,
mit Hilfe eines Kühlgebläses verhindert werden.
Alle Module gehören der Installationskategorie II, dem Verschmutzungsgrad 1
und der Isolationsklasse II an.
Installation:
Das Modul darf nur von Technikern angeschlossen werden, die mit den technischen Ausdrücken, Warnungen und Anweisungen im Handbuch vertraut sind
und diese befolgen.
Sollten Zweifel bezüglich der richtigen Handhabung des Gerätes bestehen,
sollte man mit dem Händler vor Ort Kontakt aufnehmen. Sie können aber auch
direkt mit PR electronics GmbH, Im Erlengrund 26, D-46149 Oberhausen,
(Tel.: (0) 208 62 53 09-0) oder mit PR electronics A/S, Lerbakken 10,
DK-8410 Rønde, Dänemark (Tel. : +45 86 37 26 77) Kontakt aufnehmen.
Die Installation und der Anschluss des Moduls haben in Übereinstimmung mit
den geltenden Regeln des jeweiligen Landes bez. der Installation elektrischer
Apparaturen zu erfolgen, u.a. bezüglich Leitungsquerschnitt, (elektrischer) VorAbsicherung und Positionierung.
69
Eine Beschreibung von Eingangs- / Ausgangs- und Versorgungsanschlüssen
befindet sich auf dem Blockschaltbild und auf dem seitlichen Schild.
Für Module, die dauerhaft an eine gefährliche Spannung angeschlossen sind, gilt:
Die maximale Größe der Vorsicherung beträgt 10 A und muss zusammen mit einem Unterbrecherschalter leicht zugänglich und nahe am
Modul angebracht sein. Der Unterbrecherschalter soll derart gekenn­
zeichnet sein, dass kein Zweifel darüber bestehen kann, dass er die
Spannung für das Modul unterbricht.
UL-Einbauvorschriften:
Für anwendung auf eine ebene Flache eines Typ 1 Gehäuses.
Nur 60/75°C Kupferleiter anwenden.
Max. Umgebungstemperatur.......................... 60°C
Max. Leitungsquerschnitt, Klemme 41...46.... AWG 30-16
Max. Leitungsquerschnitt, übrige................... AWG 30-12
UL Dateinummer............................................. E248256
Kalibrierung und Justierung:
Während der Kalibrierung und Justierung sind die Messung und der Anschluss
externer Spannungen entsprechend diesem Handbuch auszuführen, und
der Techniker muss hierbei sicherheitsmäßig einwandfreie Werkzeuge und
Instrumente benutzen.
Konformitätserklärung
Als Hersteller bescheinigt
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
hiermit für das folgende Produkt:
Typ: 5714
Name: Programmierbare LED Anzeige
die Konformität mit folgenden Richtlinien und Normen:
Die EMV Richtlinien 2004/108/EG und nachfolgende Änderungen
EN 61326-1
Zur Spezifikation des zulässigen Erfüllungsgrades, siehe die Elektrische.
Daten des Moduls.
Die Niederspannungsrichtlinien 2006/95/EG und nachfolgende Änderungen
EN 61010-1
Bedienung im Normalbetrieb:
Das Bedienungspersonal darf die Module nur dann einstellen oder bedienen,
wenn diese auf vertretbare Weise in Schalttafeln o. ä. fest installiert sind, so
dass die Bedienung keine Gefahr für Leben oder Material mit sich bringt. D. h.,
es darf keine Gefahr durch Berührung bestehen, und das Modul muss so pla­
ziert sein, dass es leicht zu bedienen ist.
Reinigung:
Das Modul darf in spannungslosem Zustand mit einem Lappen gereinigt werden, der mit destilliertem Wasser leicht angefeuchtet ist.
Haftung:
In dem Umfang, in welchem die Anweisungen dieses Handbuches nicht
genau eingehalten werden, kann der Kunde PR electronics gegenüber keine
Ansprüche geltend machen, welche ansonsten entsprechend der eingegangenen Verkaufsvereinbarungen existieren können.
Rønde, 22. Dezember 2009
70
Kim Rasmussen
Unterschrift des Herstellers
71
Front- und Rückseiten-Layout
Programmierbare LED Anzeige
PReview 5714
•
•
•
•
•
4-stellige 14 Segment LED Anzeige
Eingang für mA, V, Potentiometer, WTH und TE
2 Relais und Analogausgang
Universelle Versorgungsspannung
Frontprogrammierbar
Applikation:
• Digitale Anzeige für Strom-, Spannung-, Temperatur oder Potentiometer­
signale.
Bild 1: Front der PReview 5714
• Prozesssteuerung mit 2 Paaren von potentialfreien Relais und / oder
Analogausgang.
• Vorort Anzeige unter extrem feuchten Bedingungen mit einem speziellen
Spritzwassergeschützten Gehäuse.
Technische Merkmale:
• 4-stelliges Display mit 13,8 mm 14 Segmentanzeige. Max. Anzeige­
bereich -1999…9999 mit programmierbarer Dezimalstelle, Relais
Schaltzustandsanzeige ON / OFF.
• Mit den Fronttasten können alle Parameter für jede Applikation eingestellt
werden.
• Das PR5714 ist, entsprechend der angegebenen Spezifikation, komplett vorkonfiguriert erhältlich, fertig zur Prozesssteuerung und Visualisierung.
• Die Sprache für den Hilfetext kann im Menü aus 8 Sprachen ausgewählt werden.
Bild 2: Rückseite der PReview 5714
• In der Ausführung mit Relaisausgängen kann der Anwender die Inbetrieb­
nahmezeit durch die Aktivierung/Deaktivierung jedes Relais unabhängig vom
Eingangssignal minimieren.
Montage:
• Um die Schutzart IP65 (NEMA4) beim Fronttafeleinbau zu erhalten, muss die.
mitgelieferte Dichtung zwischen dem Ausschnitt und dem Display montiert.
werden. Als Zubehör für das PReview 5714 ist ein speziell entwickeltes
Spritzwassergeschütztes Gehäuse für extremen Einsatzbedingungen erhältlich.
72
73
Anwendungen
Bestellangaben: 5714
Eingangssignale:
Strom
46.
+
2-Draht-Umformer
WTH Potentio­ Verbindung, Leiter
4
3
2
meter
+
Spannung
-
+
Typ
45.
5714
44.
TE
43.
1
42.
41
Ausgangssignale:
26.
Typ
Eigenverbrauch
Max. Verbrauch
24.
5714A
2,2 W
2,5 W
5714B
2,7 W
3,0 W
5714C
2,7 W
3,0 W
5714D
3,2 W
3,5W
+
22.
.
21
11
Analog, 0/4...20 mA
2 Relais
Versorgung:
32.
21,6...253 VAC.
oder.
19,2...300 VDC
74
Isolationsspannung, Test / Betrieb............... 2,3 kVAC / 250 VAC
Signal- / Rauschverhältnis........................... Min. 60 dB (0...100 kHz)
Ansprechzeit (0...90%, 100...10%), programmierbar:.
Temperatureingang................................. 1...60 s
mA- / V- / mV-Eingang........................... 0,4...60 s
Kalibrierungstemperatur............................... 20...28°C
Genauigkeit: Der höhere Wert der allgemeinen Werte oder Grundwerte:
Allgemeine Werte
.
1
31
Spezifikationsbereich:
-20°C bis +60°C
Allgemeine Daten:
Universelle Versorgungsspannung............... 21,6...253 VAC, 50...60 Hz oder
19,2...300 VDC
Verbrauch:.
25.
23.
12.
2
A
B
C
D
NB: Das Spritzwassergeschützte Gehäuse bitte gesondert bestellen (Nr. 8335).
Elektrische Daten:
-
1
2
Version
Standard . . . . . . . . . . . . . . . :
2 Relais . . . . . . . . . . . . . . . . :
Analogausgang . . . . . . . . . . :
Analogausgang und 2 Relais :
2
.
Eingangsart
Absolute.
Genauigkeit
Temperatur-.
koeffizient
Alle
≤ ±0,1% v. Messw.
≤ ±0,01% v. Messw. / °C
75
Grundwerte
.
Eingangsart
Grund-.
genauigkeit
Temperatur-.
koeffizient
≤ ±0,4 µA / °C
mA
≤ ±4 µA
Volt
≤ ±20 µV
≤ ±2 µV / °C
Potentiometer
≤ ±0,1 Ω
Pt100
Ni100
TE-Typ:.
E, J, K, L, N, T, U
TE-Typ: R, S,.
W3, W5, LR
TE-Typ: B.
160...400°C
TE-Typ: B.
400...1820°C
EMV Störspannungseinfluss................................ < ±0,5% v. Messwert
Hilfsspannungen:.
2-Draht-Versorgung (Klemme 46...45).........
Leitungsquerschnitt (max.), Klemme 41..46..
Leitungsquerschnitt (max.), übrige...............
Relative Luftfeuchtigkeit...............................
Abmessungen (HxBxt)..................................
Abmessungen vom Ausschnitt....................
Schutzart (Fronteinbau)................................
Gewicht........................................................
WTH- und Potentiometereingang:
25...15 VDC / 0...20 mA
1 x 1,5 mm2 Litzendraht
1 x 1,5 mm2 Litzendraht
< 95% RF (nicht kond.)
48 x 96 x 120 mm
44,5 x 91,5 mm
IP65
230 g
Eingangs-.
art
Min..
Wert
Max..
Wert
.
Norm
Pt100.
Ni100.
Potentiometer
+850°C.
+200°C.
100 kΩ
IEC60751.
DIN 43760.
-
Eingang für WTH-Typen:
Pt10, Pt20, Pt50, Pt100, Pt200, Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000.
Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000
Max. Kabelwiderstand pro Leiter, WTH....... 50 Ω
76
Fühlerstrom, WTH........................................
Wirkung des Leitungswiderstandes
(3- / 4-Leiter), WTH......................................
Fühlerfehleranzeige, WTH............................
Kurzschlusserkennung, WTH.......................
TE-Eingang:
Nom. 0,2 mA
< 0,002 Ω / Ω
Ja
< 15 Ω
.
Typ
Min..
Wert
Max..
Wert
.
Norm
B.
E.
J.
K.
L.
N.
R.
S.
T.
U.
W3.
W5.
LR
Vergleichstellungskompensation (CJC).
via interner Fühler................................... ±(2,0°C + 0,4°C * Δt)
Δt = interne Temperatur - Umgebungstemperatur
Fühlerfehlererkennung, alle TE-Typen.......... Ja< ±1,0 °C
Fühlerfehlerstrom:.
Bei Erkennung........................................ Nom. 2 μA
Sonst...................................................... 0 μA
Stromeingang:
Messbereich................................................. 0...20 mA
Programmierbare Messbereiche.................. 0...20 und 4...20 mA
Eingangswiderstand:.................................... Nom. 20 Ω + PTC 25 Ω
Fühlerfehlererkennung:
Schleifenunterbrechung 4...20 mA......... Ja
Spannungseingang:
Messbereich................................................. 0...12 VDC
Programmierbare Messbereiche.................. 0...1 / 0,2...1 /
0...10 / 2...10 VDC
Eingangswiderstand..................................... Nom. 10 MΩ
77
Ausgänge:
Display:
Displayanzeige.............................................
Kommastellung............................................
Ziffernhöhe...................................................
Displayaktualisierung...................................
Eingang außerhalb des
Eingangsbereichs wird angezeigt mit..........
Stromausgang:
Signalbereich (Spanne)................................
Programmierbare Signalbereiche.................
Belastung max.............................................
Belastungsstabilität......................................
Fühlerfehlererkennung..................................
NAMUR NE 43 Up- / Downscale.................
Strombegrenzung.........................................
Relaisausgänge:
Relaisfunktionen...........................................
Hysterese, in % / Zähleinheiten...................
On- / Off-Verzögerung..................................
Fühlerfehlerbetätigung.................................
Maximalspannung........................................
Maximalstrom...............................................
Max. Wechselstromleistung.........................
Maximalstrom bei 24 VDC...........................
Marine-Zulassung:
Det Norske Veritas, Ships & Offshore..........
GOST R Zulassung:
VNIIM, Cert. no.............................................
Eingehaltene Richtlinien:
EMV 2004/108/EG........................................
LVD 2006/95/EG...........................................
UL, Standard for Safety...............................
Fühlerfehlererkennung / Fühlerfehlererkennung ausserhalb des Bereichs:
-1999...9999 (4 Ziffern)
Programmierbar
13,8 mm
2,2 mal / s
Sensorfehler Prüfung der 5714 Varianten
Variante:
5714A
5714B
Beschreibenden Texten
5714C
0...20 mA
0...20 / 4...20 /
20...0 / 20...4 mA
20 mA / 800 Ω / 16 VDC
≤ 0,01% d. Messsp. / 100 Ω
0 / 3,5 / 23 mA / keine
23 mA / 3,5 mA
≤ 28 mA
Sollwert
0,1...25% / 1...2999
0...3600 s
Schließen / Öffnen / Halten
250 VRMS
2 A / AC
500 VA
1A
Standard for Certification No. 2.4
Siehe www.prelectronics.de
Norm:
EN 61326-1
EN 61010-1
UL 508
5714D
Eingang
VOLT
Konfiguration
Immer:
ERR1=NONE, ERR2=NONE:
Sonst:
O.ERR=NONE:
Sonst:
ERR1=NONE, ERR2=NONE, O.ERR=NONE:
Sonst:
Fühler Fehlererkennung:
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
Außerhalb des Bereichs Anzeige (IN.LO, IN.HI):.
Bei verlassen des gewählten Bereichs des A/D Wandlers oder des Polynoms.
Bereich
Anzeige
Grenze
IN.LO
< -25 mV
0...1 V / 0,2...1 V
IN.HI
> 1,2 V
IN.LO
< -25 mV
0...10 V / 2...10 V
IN.HI
> 12 V
IN.LO
< -1,05 mA
0...20 mA / 4...20 mA
IN.HI
> 25,05 mA
IN.LO
< -0,5%
IN.HI
> 100,5%
IN.LO
< Temperaturbereich
TE / RTD
IN.HI
> Temperaturbereich
Fühlerfehlererkennnug (SE.BR, SE.SH):
Eingang
CURR
Bereich
Schleife unterbrochen (4..20mA)
TE
WTH, 2-Draht.
Kein SE.SH für Pt10, Pt20 und Pt50
TEMP
WTH, 3-Draht.
Kein SE.SH für Pt10, Pt20 und Pt50
WTH, 4-Draht.
Kein SE.SH für Pt10, Pt20 und Pt50
Anzeige
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.SH
SE.BR
SE.SH
SE.BR
SE.SH
Grenze
<= 3,6 mA; > = 21 mA
> ca. 750 kohm / (1,25 V)
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
> ca. 15 kohm
< ca. 15 ohm
Display Anzeige unter min. / über max. (-1.9.9.9, 9.9.9.9):
78
Eingang
Bereich
CURR
Alle
VOLT
Alle
POTM
-
Anzeige
-1.9.9.9
9.9.9.9
-1.9.9.9
9.9.9.9
-1.9.9.9
9.9.9.9
Grenze
Display Anzeige <-1999
Display Anzeige >9999
Display Anzeige <-1999
Display Anzeige >9999
Display Anzeige<-1999
Display Anzeige >9999
79
26
Generell
Relais 2 N.O.
Relais 1 N.C.
23
21
22
24
25
Generell
Relais 1 N.O.
I.
Ausgang
11 Erde
I+
12
Versorgung
21,6...253 VAC
oder
19,2...300 VDC
31
! Fehleranzeige im Display blinkt einmal pro Sekunde. Der Hilfetext erklärt den Fehler
Versorgung
Fehlergrund
Permanenter Fehler in ADC
CJC Fühler Defekt
Fehler im RAM
Fehler im EEPROM
32
Anzeige
HW.ER
CJ.ER
RA.ER
EE.ER
mA
blockdiagramm
Anzeige bei Hardwarefehler
Fehlersuche
Test der internen Kommunikation uC / ADC
Test des internen CJC Fühlers
Checksum Test der Konfiguration im RAM
Checksum Test der Konfiguration im Eeprom
2-Draht-Messumformer
Strom
41 42 43 44 45 46
41 42 43 44 45 46
Versorgung:
Relais
11 12
21 22 23 24 25 26
5714
EEPROM
+
+V
41
Eingang, Erde
42
43
TC
44
PTC
80
2
R2
1
R1
3
- mA +
Potm.
4
31 32
Ausgänge:
Strom
WTH,.
Leiter
3
2
+
+
-
45
Potentiometer
41 42 43 44 45 46
+
Eingang +,.
mA
41 42 43 44 45 46
-
Tx
+
0,2 mA
Tx
+
-
46
+
2-Draht-Versorgung
> 15 VDC
-
20 W
AD
TE
41 42 43 44 45 46
2
41 42 43 44 45 46
1
WTH, 4-Leiter
41 42 43 44 45 46
CPU
WTH, 3-Leiter
41 42 43 44 45 46
Version D
WTH, 2-Leiter
3
4
R1
Eingänge:
R2
Anschlüsse
81
Flussdiagramm
Power up
1.2
F.SET
1 2
1 2
REL1
REL2
50.0
1.3
3
SETP
1 2
-1999
9999
/OFF
3
1.0
3
1.1
PASS
IN
1 2
0000
9999
1 2
3 Halten
3
1 2
1111
1.1.1.1
3
Schnelleinstellung von Sollwert.
und Relais Test
1 Sollwert ansteigend
2 Sollwert fallend
3 Speichern und Menü verlassen
1 und 2 gleichzeitig drücken = Relais
Zustand ändern
1.4
DI.HI
DI.LO
REL.U
1 2
a999
9999
3
1 2
a999
9999
3
1 2
PERC
DISP
REL.1
3
3
1 2
4-20
0-20
SETP
3
REL.2
3
3
VOLT 3 RANG 3
LANG
1 2
SET
SKIP
OFF
1 2
a999
9999
ACT1
3
1 2
INCR
DECR
HYS1
3
1 2
1
2999
Zum
1.0
DEC.P
Wenn für eine Dauer von 2 Minuten keine Taste betätigt wird, kehrt die Anzeige
auf den Menüpunkt 1.0 zurück. Eventuelle Änderungen in der Konfiguration
werden nicht gespeichert.
1 Wert erhöhen / nächsten Parameter wählen
2 Wert herabsetzen / vorherigen Parameter wählen
3 Parameter übernehmen uznd nächsten Menü wählen
Halten 3 Zurück zum vorherigen Parameter / zurück zum Menüpunkt 1.0 ohne
Speicherung von Änderungen
1 2
0-10
2-10
0.2-1
0.0-1
3
1.6
1.4
CA.HI
3
1 2
SET
SKIP
OFF
TEMP 3 TYPE
3
1 2
a999
9999
ACT2
3
1 2
INCR
DECR
HYS2
3
1 2
1
2999
3
1.5
3
ERR1
1 2
HOLD
ACTI
DEAC
NONE
A.OUT
ON.DE
3
ERR2
1 2
HOLD
ACTI
DEAC
NONE
1.6
1 2
4-20
0-20
20-4
20-0
3
SETP
1.5
1 2
0000
3600
OF.DE
ON.DE
3
1 2
0000
3600
1 2
0000
3600
3
3
OF.DE
1 2
0000
3600
3
3
1.6
1.7
3
O.LO
1 2
a999
9999
1.7
3
O.HI
1 2
a999
9999
1.5
3
O.ERR
1 2
3.5mA
0mA
23mA
NONE
RESP
3
1 2
0.0
60.0
E.PAS
3
N.PAS
1 2
0000
9999
3
3
NO
1 2
1.0 = Normal Zustand
1.1 = Nur wenn durch Password
gesichert
1.2 = Nur wenn FastSet aktiviert ist
1.3 = FastSet und Relais Test
bei Password 5000...9999
blokiert
1.4 = Keine Relais Ausgänge
1.5 = Nicht gültig für folgende
Ein­gangssignale: Potentio­
meter, 0...20 mA und
Spannung
1.6 = Kein Analogausgang
1.7 = Nur bei Temperatureingang
82
PT
NI
TC
3
3
PT.TY
CON.W
1 2
10
1000
1 2
4W
3W
2W
3
Zum Normal Zustand 1.0
3
NI.TY
CON.W
DEC.P
UNIT
1 2
50
1000
1 2
4W
3W
2W
1 2
1111
111.1
1 2
'C
'F
3
----
3
3
3
3
83
Die Laufschrift
Anzeige im Normal Zustand xxxx, Hardwarefehler:
SE.BR --> SENSOR DRAHTBRUCH
SE.SH --> SENSOR KURZSCHLUSS
IN.HI --> EINGANG UEBERSCHREITUNG
IN.LO --> EINGANG UNTERSCHREITUNG
9.9.9.9 --> ANZEIGE UEBERSCHREITUNG
-1.9.9.9--> ANZEIGE UNTERSCHREITUNG
HW.ER--> HARDWAREFEHLER
EE.ER --> EEPROM FEHLER - UEBERPRUEFE
KONFIGURATION .
RA.ER --> RAM SPEICHER FEHLER
CJ.ER -->CJC SENSOR FEHLER
NO.CA -->GERAET NICHT KALLIBRIERT
.
In FastSet:Schnelleinstellung
F.SET
REL1 --> SCHNELLEINSTELLUNGS MENU WAEHLE RELAIS.
REL2 -->
.
SETP
(Einstellung aktiviert)
xxxx --> RELAIS SCHALTPUNKT -.
OK-DRUECK SPEICHERT.
.
SETP
(Einstellung deaktiviert)
xxxx --> RELAIS SCHALTPUNKT - NUR LESEN.
.
Konfigurationsmenü:
LANG
DE
--> DE - WAEHLE DEUTSCHEN HILFETEXT.
DK
--> DK - VAELG DANSK HJAELPETEKST.
ES
--> ES - SELECCIONAR TEXTO DE .
AYUDA EN ESPANOL.
FR
--> FR - SELECTION TEXTE D’AIDE .
EN FRANCAIS.
IT
--> IT - SELEZIONARE TESTI DI AIUTO ITALIANI.
SE
--> SE - VALJ SVENSK HJALPTEXT.
UK
--> UK - SELECT ENGLISH HELPTEXT.
CZ
--> CZ - VYBER CESKOU NAPOVEDU.
.
PASS
xxxx --> PASSWORT EINGEBEN.
.
IN
C.LIN* --> Text vom Anwend. im PReset eingegeben.
CURR --> STROM EINGANG.
VOLT --> SPANNUNGS EINGANG.
POTM --> POTENTIOMETER EINGANG.
TEMP --> TEMPERATURFUEHLER EINGANG.
.
RANG
(bei Stromeingang)
0-20 --> EINGANGSBEREICH IN mA.
4-20 --> EINGANGSBEREICH IN mA.
.
RANG
(bei Spannungseingang)
0-10 --> EINGANGSBEREICH IN VOLT.
2-10 --> EINGANGSBEREICH IN VOLT.
0.0-1 --> EINGANGSBEREICH IN VOLT.
0.2-1 --> EINGANGSBEREICH IN VOLT.
.
CA.LO
YES --> KALIBRIEREN POTENTIOMETER LOW.
NO
--> KALIBRIEREN POTENTIOMETER LOW.
.
CA.HI
YES --> KALIBRIEREN POTENTIOMETER HIGH.
NO
--> KALIBRIEREN POTENTIOMETER HIGH
84
DEZIMALPUNKT
DEZIMALPUNKT
DEZIMALPUNKT
DEZIMALPUNKT
.
POSITION.
POSITION.
POSITION.
POSITION.
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
FUEHLER
FUEHLER
FUEHLER
FUEHLER
FUEHLER
FUEHLER
FUEHLER
FUEHLER
FUEHLER
FUEHLER
TYP.
TYP.
TYP.
TYP.
TYP.
TYP.
TYP.
TYP.
TYP.
TYP.
WAEHLE NI FUEHLER TYP.
WAEHLE NI FUEHLER TYP.
WAEHLE NI FUEHLER TYP.
WAEHLE NI FUEHLER TYP.
.
(bei Pt und Ni Fühler)
WAEHLE 2-DRAHT.
FUEHLERANSCHLUSS.
WAEHLE 3-DRAHT .
FUEHLERANSCHLUSS.
WAEHLE 4-DRAHT .
FUEHLERANSCHLUSS.
.
WAEHLE TC FUEHLER TYP.
WAEHLE TC FUEHLER TYP.
WAEHLE TC FUEHLER TYP.
WAEHLE TC FUEHLER TYP.
WAEHLE TC FUEHLER TYP.
WAEHLE TC FUEHLER TYP.
WAEHLE TC FUEHLER TYP.
WAEHLE TC FUEHLER TYP.
WAEHLE TC FUEHLER TYP.
WAEHLE TC FUEHLER TYP.
WAEHLE TC FUEHLER TYP.
WAEHLE TC FUEHLER TYP.
WAEHLE TC FUEHLER TYP.
.
(bei Temperatureingang)
DEZIMALPUNKT POSITION.
DEZIMALPUNKT POSITION
UNIT °C
-->
°F
-->
.
REL1
OFF -->
SET
-->
SKIP -->
SETP xxxx -->
ACT1 INCR -->
DECR -->
HYS1
xxxx -->
ERR1
HOLD -->
ACTI -->
DEAC -->
NONE -->
ON.DE
xxxx -->
OF.DE
xxxx -->
REL2
OFF -->
SET
-->
SKIP -->
SETP
xxxx -->
ACT2
INCR -->
DECR -->
HYS2
xxxx -->
ERR2
HOLD -->
ACTI -->
DEAC -->
NONE -->
ON.DE
xxxx -->
OF.DE
xxxx -->
A.OUT
0-20 -->
4-20 -->
20-0 -->
20-4 -->
O.LO
ANZEIGE UND RELAIS SETUP IN CELSIUS. xxxx -->
ANZEIGE UND RELAIS SETUP IN.
FAHRENHEIT.
O.HI
xxxx -->
RELAIS 1 GESPERRT.
O.ERR
EINGABE SETUP RELAIS 1.
23 mA -->
UEBERSPRINGE SETUP RELAIS 1 .
.
3,5 mA -->
0 mA -->
RELAIS SCHALTPUNKT .
NONE -->
.
RESP
ANSTEUERN BEI STEIGENDEM SIGNAL. xxx,x -->
ANSTEUERN BEI FALLENDEM SIGNAL.
.
E.PAS
RELAIS HYSTERESE.
NO
-->
.
YES -->
RELAIS HALTEN BEI FEHLER.
N.PAS
RELAIS ANSTEUERN BEI FEHLER.
xxxx -->
RELAIS ABFALLEN BEI FEHLER.
UNDEFINIERTER ZUSTAND BEI FEHLER.
.
ANZEIGE WERT FUER AUSGANG LOW.
.
.
ANZEIGE WERT FUER AUSGANG HIGH.
.
NAMUR NE43 AUFSTEUERND BEI .
FEHLER.
NAMUR NE43 ABSTEUERND BEI FEHLER.
ABSTEUERND BEI FEHLER.
UNDEFINIERTER AUSGANG BEI FEHLER.
.
ANALOGAUSGANG ANSPRECHZEIT IN .
SEKUNDEN.
.
PASSWORTSCHUTZ AKTIVIEREN.
PASSWORTSCHUTZ AKTIVIEREN.
.
NEUES PASSWORT WAEHLEN
RELAIS EINSCHALTVERZOEGERUNG IN .
SEKUNDEN.
.
RELAIS AUSSCHALTVERZOEGERUNG IN.
SEKUNDEN.
.
RELAIS 2 GESPERRT.
EINGABE SETUP RELAIS 2.
UEBERSPRINGE SETUP RELAIS 2.
.
RELAIS SCHALTPUNKT .
.
ANSTEUERN BEI STEIGENDEM SIGNAL.
ANSTEUERN BEI FALLENDEM SIGNAL.
.
RELAIS HYSTERESE.
.
RELAIS HALTEN BEI FEHLER.
RELAIS ANSTEUERN BEI FEHLER.
RELAIS ABFALLEN BEI FEHLER.
UNDEFINIERTER ZUSTAND BEI FEHLER.
.
RELAIS EINSCHALTVERZOEGERUNG IN .
SEKUNDEN.
.
RELAIS AUSSCHALTVERZOEGERUNG IN .
SEKUNDEN.
.
AUSGANGSBEREICH
AUSGANGSBEREICH
AUSGANGSBEREICH
AUSGANGSBEREICH
IN
IN
IN
IN
mA.
mA.
mA.
mA
85
Konfiguration /
Bedienung der Funktionstasten
Dokumentation für das Funktionsdiagramm
Grundsätzliches:
Bei der Konfiguration der Anzeige werden Sie durch alle Parameter geleitet. Sie
können die für die Applikation benötigten Einstellungen auswählen. In jedem
Menüpunkt erscheint im Display automatisch ein Lauftext als Hilfe, wenn Sie
die Funktionstasten für 5 Sekunden nicht betätigen.
Passwörter zwischen 5000...9999 verhindern den Zugriff auf alle Teile des
Menüs, sowie auf die schnelle Grenzwerteinstellung und dem Relaistest. (der
aktuelle Grenzwert wird angezeigt).
Bei Eingabe des Master-Passwortes 2008 sind alle Konfigurationsmenüs
erreichbar.
Graphische Abbildung der Relaisfunktion Sollwert:
Relaiseinheiten
Relaiseinheiten
100
100
Die Konfiguration wird mittels der 3 Funktionstasten durchgeführt.
90
90
1erhöht den numerischen Wert oder wählt den nächsten Parameter.
2setzt den numerischen Wert herab oder wählt das vorherige Parameter.
3übernimmt den gewählten Wert und beendet das Menü.
80
80
70
70
Um die Konfiguration der Anzeige so einfach wie möglich zu halten, können
nicht existierenden Funktionen und Parameter nicht eingegeben werden.
Wenn eine Konfiguration eingegeben worden ist, zeigt das Display „----„
Bei drücken und halten von 3 - springt zurück zum vorherigen Menü oder in
den Ausgangszustand (1.0) ohne die geänderten Werte oder Parameter zu
speichern.
60
Hysterese = 10
60
Sollwert = 50
50
Hysterese = 10
40
Sollwert = 50
50
40
30
30
20
Off.N.O.
20
10
10
On.N.C.
0 10 20 30 40
Relaisaktion: Steigend
50
60
70
80
90 100
t
0 10 20 30 40
Relaisaktion: Fallend
50
60
70
80
t
90 100
Wenn 2 Minuten keine Taste betätigt wird, geht das Display, ohne die geänderten Werte oder Parameter zu speichern, in den Ausgangszustand.
Weitere Erklärungen
Schnelle Grenzwerteinstellung und Relaistest: Dieses Menü ermöglicht die
Grenzwerteinstellung schnell zu ändern und die Funktion der Relais zu testen.
Das gleichzeitige Drücken von 1 und 2 ändert den Relaisstatus – diese
Änderung ist an den Schaltzustandsdioden zu erkennen.
Die Betätigung von
3 speichert die Grenzwertänderung.
Wird die Taste 3 für mehr als 0,5 Sekunden gehalten, geht das Gerät ohne
Grenzwertänderung in den Ausgangszustand.
Passwortschutz
Die Einstellung eines Passwortes verhindert den Zugriff auf das Menü und den
Parametern. Es gibt zwei Level für den Passwortschutz. Passwörter zwischen
0000…4999 erlauben den Zugriff auf die schnelle Grenzwerteinstellung und
dem Relaistest. (Die Verwendung dieses Passwortes verhindert den Zugriff zu
allen anderen Teilen des Menüs).
86
87
DK
UK
FR
DE
PR electronics A/S tilbyder et bredt program af analoge og digitale
signalbehandlingsmoduler til industriel automation. Programmet
består af Isolatorer, Displays, Ex-barrierer, Temperaturtransmittere,
Universaltransmittere mfl. Vi har modulerne, du kan stole på i selv
barske miljøer med elektrisk støj, vibrationer og temperaturudsving,
og alle produkter opfylder de strengeste internationale standarder.
Vores motto »Signals the Best« er indbegrebet af denne filosofi –
og din garanti for kvalitet.
PR electronics A/S offers a wide range of analogue and digital
signal conditioning modules for industrial automation. The product
range includes Isolators, Displays, Ex Interfaces, Temperature
Transmitters, and Universal Modules. You can trust our products
in the most extreme environments with electrical noise, vibrations
and temperature fluctuations, and all products comply with the
most exacting international standards. »Signals the Best« is the
epitome of our philosophy – and your guarantee for quality.
PR electronics A/S offre une large gamme de produits pour le
traite­ment des signaux analogiques et numériques dans tous
les domaines industriels. La gamme de produits s’étend des
transmetteurs de température aux afficheurs, des isolateurs aux
interfaces SI, jusqu’aux modules universels. Vous pouvez compter
sur nos produits même dans les conditions d’utilisation sévères,
p.ex. bruit électrique, vibrations et fluctuations de température.
Tous nos produits sont conformes aux normes internationales les
plus strictes. Notre devise »SIGNALS the BEST« c’est notre ligne
de conduite - et pour vous l’assurance de la meilleure qualité.
PR electronics A/S verfügt über ein breites Produktprogramm
an analogen und digitalen Signalverarbeitungsmodule für die in­
dustrielle Automatisierung. Dieses Programm umfasst Displays,
Temperaturtransmitter, Ex- und galvanische Signaltrenner, und
Universalgeräte. Sie können unsere Geräte auch unter extremen
Einsatzbedingungen wie elektrisches Rauschen, Erschütterungen
und Temperaturschwingungen vertrauen, und alle Produkte von
PR electronics werden in Überein­stimmung mit den strengsten
internationalen Normen produziert. »Signals the Best« ist Ihre
Garantie für Qualität!
[email protected]
tel. +33 (0) 4 72 14 06 07
fax +33 (0) 4 72 37 88 20
Germany
PR electronics GmbH
Im Erlengrund 26
D-46149 Oberhausen
[email protected]
tel. +49 (0) 208 62 53 09-0
fax +49 (0) 208 62 53 09 99
Italy
PR electronics S.r.l.
Via Giulietti 8
IT-20132 Milano
Spain
PR electronics S.L.
Avda. Meridiana 354, 9° B
E-08027 Barcelona
[email protected]
tel. +34 93 311 01 67
fax +34 93 311 08 17
Sweden
PR electronics AB
August Barks gata 6A
S-421 32 Västra Frölunda
[email protected]
tel. +46 (0) 3149 9990
fax +46 (0) 3149 1590
[email protected]
tel. +44 (0) 1243 776 450
fax +44 (0) 1243 774 065
Head office
Denmark
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Herunterladen PDF

Werbung

In anderen Sprachen

Es wurden nur seiten des dokuments in Deutscher sprache angezeigt