Hama 00052377 Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη

Hama 00052377 Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη
T H E
S O L U T I O N
00052375 00052376 • 00052377
1.
2.
5 sec.
3.
d Installationsanleitung
2
k Οδηγίες χρήσης
1α) Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών και τοποθετήστε τις
παρεχόμενες μπαταρίες με σωστή πολικότητα στη θήκη. Κλείστε πάλι
τη θήκη μπαταριών.
1β) Θέστε το γενικό διακόπτη στη θέση ”ON”. Ο οπτικός αισθητήρας
όπως και η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας ανάβουν.
2) Στον πίνακα ελέγχου των Windows κάντε κλικ στο „Υλικό και ήχος“ και
στη συνέχεια στο „Προσθήκη συσκευής“ (Windows8). Στα Windows7
κάντε κλικ στο “Προσθήκη συσκευών Bluetooth“. Στα Windows XP/
Vista κάντε κλικ στο “Συσκευές Bluetooth“ και στη συνέχεια στο
“Προσθήκη ασύρματης συσκευής“. Πατήστε το πλήκτρο „Connect“
στην κάτω πλευρά του ποντικιού για περίπου 5 δευτερόλεπτα.
Επιλέξτε το „Hama M2140“ και κάντε κλικ στο „Συνέχεια“.Αν σας
ζητηθεί κλειδί επιλέξτε „Δεν επιθυμώ τη χρήση κλειδιού“. Το ποντίκι
είναι τώρα έτοιμο για χρήση.
3) Σε περίπτωση πολύ χαμηλής τάσης μπαταρίας αρχίζει να
αναβοσβήνει μπλε η λυχνία ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή αλλάξτε
με την πρώτη ευκαιρία μπαταρίες.
s Bruksanvisning
m Pistokelaturi
3
4
g English
i Italiano
[Italian]
u Россия
[Russian]
h Magyar
[Hungarian]
k Ελληνική
[Greek]
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Hama GmbH & Co. KG ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ 00052374_77 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. Τη δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την οδηγία 99/5/EΚ περί R&TTE θα
τη βρείτε στη διεύθυνση www.hama.com
5
f
e
o
i
k
Υπόδειξη σχετικά με την προστασία περιβάλλοντος:
Από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EΕ και 2006/66/EE ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο ισχύουν τα εξής:
Οι ηλεκτρικές και οι ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και οι μπαταρίες δεν επιτρέπεται να πετιούνται στα οικιακά απορρίμματα. Οι καταναλωτές υποχρεούνται από
τον νόμο να επιστρέφουν τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και τις μπαταρίες στο τέλος της ζωής τους στα δημόσια σημεία περισυλλογής που έχουν
δημιουργηθεί γι’ αυτό το σκοπό ή στα σημεία πώλησης. Οι λεπτομέρειες ρυθμίζονται στη σχετική νομοθεσία. Το σύμβολο πάνω στο προϊόν, στο εγχειρίδιο χρήσης
ή στη συσκευασία παραπέμπει σε αυτές τις διατάξεις. Με την ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση των υλικών ή με άλλες μορφές χρησιμοποίησης παλιών συσκευών
/ Μπαταριών συνεισφέρετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Στη Γερμανία ισχύουν αντίστοιχα οι παραπάνω κανόνες απόρριψης σύμφωνα με τον
κανονισμό για μπαταρίες και συσσωρευτές.
s
6
q
h
c
v
p
u
t
r
j
Anvisninger til beskyttelse af miljøet:
Fra og med indførelsen af EU-direktiverne 2002/96/EF og 2006/66/EF i national ret gælder følgende:
Elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Forbrugeren er lovmæssigt forpligtet
til at aflevere udtjent elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier til dertil indrettede, offentlige indsamlingssteder eller til forhandleren. De nærmere
bestemmelser vedr. dette fastlægges af lovgivningen i det pågældende land. Symbolet på produktet, brugsvejledningen eller emballagen henviser til disse
bestemmelser. Ved genbrug, genvinding eller andre former for nyttiggørelse af udtjent udstyr/batterier giver du et vigtigt bidrag til beskyttelse af miljøet.
n
Informasjon om beskyttelse av miljøet:
Fra tidspunktet for omsetning av de europeiske direktivene 2002/96/EF og 2006/66/EF i nasjonal rett gjelder følgende:
Elektriske og elektroniske apparater og batterier må ikke deponeres sammen med husholdningssøppelet. Forbrukeren er lovmessig forpliktet til å levere
elektriske og elektroniske apparater og batterier til de offentlige samlestedene eller tilbake til stedet hvor produktene ble kjøpt. Detaljer angående dette
reguleres av hvert land. Symbolet på produktet, bruksanvisningen eller emballasjen henviser om disse bestemmelsene. Med resirkulering, gjenbruk av stoffer
eller andre former av gjenbruk av gamle apparater/batterier bidrar du betydelig til å beskytte miljøet vårt.
7
00052374_77/02.16
Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany
www.hama.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement