AEG HE634070XB Εγχειρίδιο χρήστη


Add to My manuals
116 Pages

advertisement

AEG HE634070XB Εγχειρίδιο χρήστη | Manualzz
User Manual
Benutzerinformation
Notice d'utilisation
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucciones
Käyttöohje
Οδηγίες Χρήσης
2
17
34
51
67
83
98
USER
MANUAL
HE634070XB
1.
SAFETY INFORMATION
•
•
•
•
•
•
•
•
3
•
•
•
•
•
•
•
•
4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6
Serial number ...........................
3.3 Built-in hobs
576
516
40
min. 55
490+1
560+1
max. R5
min. 28
1 Cooking zone
2 Control panel
1
265 mm
145 mm
170 mm
120/175/210
mm
1
145 mm
2
1
7
4.2 Control panel layout
1
2 3
4
5
6
7
9
8
1
-
2
-
3
-
4
-
Timer display
-
-
7
-
8
9
5
6
/
-
8
Display
+ digit
/
/
comes on.
9
•
or
.
6 hours
3-4
5 hours
5
4 hours
6-9
1.5 hour
,1-2
10
and
.
.
.
.
.
. The
comes on.
5.7 Lock
•
•
. The
6.1 Cookware
•
11
•
•
Time
(min)
Hints
as neces‐
sary
1-2
Hollandaise sauce, melt: butter, choco‐ 5 - 25
late, gelatine.
1-2
Solidify: fluffy omelettes, baked eggs.
10 - 40
2-3
25 - 50
3-4
20 - 45
Add a couple of tablespoons of liquid.
4-5
Steam potatoes.
20 - 60
4-5
60 - 150
Up to 3 l of liquid plus ingredients.
6-7
as neces‐
sary
7-8
5 - 15
9
12
•
•
•
•
•
Possible cause
Remedy
The zone is hot.
13
Problem
comes on.
Remedy
14
9.2 Cooking zones specification
Cooking zone
800 / 1600 / 2300
120 / 175 / 210
1200
145
1200
145
1500 / 2400
170 / 265
HE634070XB
4
21.0 cm
14.5 cm
14.5 cm
L 26.5 cm
W 17.0 cm
194.9 Wh / kg
188.0 Wh / kg
188.0 Wh / kg
191.6 Wh / kg
190.6 Wh / kg
•
•
•
•
10.2 Energy saving
•
•
•
15
16
INHALTSVERZEICHNIS
1. SICHERHEITSHINWEISE............................................................................................ 17
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN................................................................................... 20
3. MONTAGE.................................................................................................................... 22
4. GERÄTEBESCHREIBUNG...........................................................................................23
5. TÄGLICHER GEBRAUCH............................................................................................ 25
6. TIPPS UND HINWEISE................................................................................................ 28
7. REINIGUNG UND PFLEGE.......................................................................................... 29
8. FEHLERSUCHE............................................................................................................29
9. TECHNISCHE DATEN..................................................................................................31
10. ENERGIEEFFIZIENZ.................................................................................................. 32
11. UMWELTTIPPS.......................................................................................................... 33
1.
17
•
•
•
•
•
18
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
19
•
•
•
•
•
20
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
21
•
•
•
•
•
2.5 Wartung
•
22
576
516
40
min. 55
490+1
560+1
max. R5
min. 28
1
265 mm
145 mm
170 mm
120/175/210
mm
1
145 mm
2
1
23
2 3
4
5
6
7
9
8
1
Kommentar
-
2
-
3
-
4
-
-
-
7
-
8
9
5
6
/
-
24
Display
+ Zahl
/
/
25
.
•
3-4
5 Std
5
4 Std
6-9
26
, um die
.
und
an.
.
Sekunden lang, bis
.
4
4
4
27
3
oder
•
•
Tipps
1-2
1-2
10 - 40
2-3
25 - 50
3-4
20 - 45
28
Tipps
4-5
20 - 60
4-5
60 - 150
6-7
7-8
5 - 15
9
•
•
29
Problembehebung
30
Problembehebung
31
Kochzone
1200
145
1200
145
1500 / 2400
170 / 265
HE634070XB
Kochfeldtyp
4
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
L 26,5 cm
W 17,0 cm
Vorne links
Hinten links
Vorne rechts
Hinten rechts
194,9 Wh/kg
188,0 Wh/kg
188,0 Wh/kg
191,6 Wh/kg
32
190,6 Wh/kg
•
•
•
•
•
•
33
1.
•
•
•
•
•
•
35
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
36
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
37
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.4 Entretien et Nettoyage
•
38
•
•
•
•
39
516
576
40
490+1
min. 55
max. R5
1
265 mm
145 mm
170 mm
120/175/210
mm
1
145 mm
2
1
2 3
4
5
6
7
9
40
8
1
-
2
-
3
-
4
-
-
-
7
-
8
9
5
6
/
-
/
41
42
•
•
•
•
.
et
.
3-4
5
4 heures
6-9
1,5 heure
.
43
.
.
s'allume
.
s'allume
cuisson : allumez une zone de cuisson.
.
ou
s'allume.
44
pendant
5.7 Touches Verrouil
s'allume. Appuyez sur
.
•
•
,
•
•
1-2
5 - 25
Mélangez de temps en temps.
1-2
Solidifier : omelettes, œufs cocotte.
10 - 40
2-3
25 - 50
3-4
20 - 45
4-5
20 - 60
4-5
60 - 150
-1
45
6-7
7-8
Friture, galettes de pommes de terre,
biftecks, steaks.
5 - 15
9
46
•
•
Il y a une zone sombre sur
la zone multiple.
47
Solution
Diamètre de la zone de cuisson
[mm]
Avant gauche
800 / 1600 / 2300
120 / 175 / 210
1200
145
48
Diamètre de la zone de cuisson
[mm]
1200
145
1500 / 2400
170 / 265
HE634070XB
Table de cuisson encastra‐
ble
Nombre de zones de cuisson
4
Radiant
•
•
•
•
•
•
•
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
L 26,5 cm
l 17,0 cm
194,9 Wh / kg
188,0 Wh / kg
188,0 Wh / kg
191,6 Wh / kg
190,6 Wh / kg
49
50
1.
51
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare personen
•
•
•
•
•
•
•
•
52
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NEDERLANDS
53
•
•
•
•
•
•
2.2 Elektrische aansluiting
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
54
NEDERLANDS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.4 Onderhoud en reiniging
•
•
NEDERLANDS
55
•
•
•
2.6 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of verstikking.
•
•
•
3. INSTALLATIE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
3.1 Aansluittype kookplaat en oven
56
NEDERLANDS
Zoek de videotutorial "Hoe installeert u uw
AEG stralingskookplaat - installatie op het
aanrecht" door de volledige naam die in de
onderstaande afbeelding staat in te typen.
516
576
40
490+1
min. 55
560+1
max. R5
min. 28
4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
4.1 Indeling kookoppervlak
1
1 Kookzone
2 Bedieningspaneel
1
265 mm
145 mm
170 mm
120/175/210
mm
1
145 mm
2
1
4.2 Bedieningspaneel lay-out
1
2 3
4
5
6
7
9
8
NEDERLANDS
57
1
Functie
Opmerking
-
2
-
Kookstanddisplay
De kookstand weergeven.
3
-
4
-
Timerdisplay
-
-
7
-
8
Blokkering / Kinderbeveiligingsin‐
richting
9
5
6
/
-
/
58
NEDERLANDS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
NEDERLANDS
59
•
•
en
.
.
6 uur
3-4
5 uur
Om de functie te activeren: tik op
5
4 uur
6-9
1,5 uur
,1-2
om de
of
.
60
NEDERLANDS
en
kookzone in te stellen. Tik op
van
en
.
Om de functie te activeren: tik op
en tik
.
4 seconden
aan.
aan. De
3
•
•
•
NEDERLANDS
61
6.3 Voorbeelden van
kooktoepassingen
6.2 Öko Timer (Eco-timer)
Gebruik om het volgende te
doen:
Houd gekookt voedsel warm.
indien no‐
dig
1-2
Hollandaisesaus, smelten: boter, cho‐
colade, gelatine.
5 - 25
1-2
10 - 40
2-3
25 - 50
3-4
Stoom groenten, vis, vlees.
20 - 45
4-5
Stoom aardappelen.
20 - 60
Gebruik max. ¼ l water voor 750 g
aardappelen.
4-5
Bereid grotere hoeveelheden voedsel,
stoofschotels en soepen.
60 - 150
Tot 3 liter vloeistof plus ingrediënten.
6-7
indien no‐
dig
7-8
Zware friet, hash browns, lenden‐
steaks, steaks.
5 - 15
9
Kook water, kook pasta, braadvlees (goulash, stoofvlees), frietjes bakken.
-1
7. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
62
NEDERLANDS
•
•
•
•
•
STOP+GO is in werking.
Water of vetvlekken op het bedie‐
ningspaneel.
Reinig het bedieningspaneel.
Automatisch opwarmen werkt
niet.
De hoogste kookstand is ingesteld.
NEDERLANDS
63
Probleem
Er klinkt geen geluidsignaal wan‐
neer je de tiptoetsen van het be‐
dieningspaneel aanraakt.
gaat aan.
gaat aan.
64
NEDERLANDS
AEG
Kookzone
Diameter van de kookzone [mm]
Links voor
800 / 1600 / 2300
120 / 175 / 210
1200
145
1200
145
1500 / 2400
170 / 265
Gebruik voor optimale kookresultaten
kookgerei dat niet groter is dan de diameter
van de kookzone.
10. ENERGIEZUINIGHEID
10.1 Productinformatie*
Modelnummer
HE634070XB
Type kookplaat
Aantal kookzones
4
Diameter van ronde kookzones (Ø)
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
Lengte (L) en breedte (W) van niet-ronde kookzone
L 26,5 cm
W 17,0 cm
Links voor
Links achter
Rechtsvoor
Rechtsachter
194,9 Wh / kg
188,0 Wh / kg
188,0 Wh / kg
191,6 Wh / kg
190,6 Wh / kg
NEDERLANDS
65
•
•
•
•
66
NEDERLANDS
Visite nuestro sitio web para:
ATENCIÓN AL CLIENTE Y SERVICIO
CONTENIDO
1. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD.........................................................................67
2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD............................................................................ 70
3. INSTALACIÓN.............................................................................................................. 72
4. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO................................................................................73
5. USO DIARIO................................................................................................................. 75
6. CONSEJOS...................................................................................................................77
7. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA................................................................................... 78
8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS...................................................................................... 79
9. DATOS TÉCNICOS...................................................................................................... 80
10. EFICACIA ENERGÉTICA........................................................................................... 81
11. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES...........................................................................82
1.
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
67
•
•
•
•
•
•
68
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
69
•
•
•
70
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
71
•
72
516
576
40
490+1
min. 55
560+1
max. R5
min. 28
1
265 mm
145 mm
170 mm
120/175/210
mm
1
145 mm
2
1
2 3
4
5
6
7
9
8
73
1
Comentario
-
2
-
3
-
4
-
-
-
Para aumentar o disminuir el tiempo.
7
-
8
Bloqueo / Dispositivo de seguri‐
dad para niños
9
5
6
/
-
/
74
5. USO DIARIO
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
.
•
75
3-4
5 horas
5
4 horas
6-9
1,5 hora
o
a la
del
y
.
para
.
76
5.5 Temporizador
.
.
Se
. Se
se
. Se
durante 4 segundos
.
se
parpadee Toque
.
•
6.1 Utensilios de cocina
•
77
•
•
Usar para:
1-2
5 - 25
1-2
10 - 40
2-3
25 - 50
3-4
20 - 45
4-5
Patatas al vapor.
20 - 60
4-5
6-7
7-8
Fritura fuerte: hash browns, filetes de
lomo, bistecs.
5 - 15
9
Hervir agua, cocer pasta, dorar carne (gulash, asado), patatas fritas.
-1
7. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
78
•
•
•
•
•
•
Posible causa
Consulte "Uso diario".
Limpie el panel de control.
Ha colocado uno o varios sensores.
79
Problema
Posible causa
El utensilio de cocina es demasiado
grande o está colocado demasiado
cerca de los mandos.
Consulte "Uso diario".
80
Nº serie: ................
AEG
800 / 1600 / 2300
120 / 175 / 210
Parte trasera izquier‐
da
1200
145
1200
145
170 / 265
HE634070XB
4
21 cm
14,5 cm
14,5 cm
L 26,5 cm
A 17 cm
194,9 Wh / kg
188,0 Wh / kg
188,0 Wh / kg
191,6 Wh / kg
190,6 Wh / kg
81
•
•
•
•
•
•
•
82
TÄYDELLISIÄ TULOKSIA
ASIAKASPALVELU
1.
TURVALLISUUSTIEDOT
83
•
•
•
•
•
•
•
84
SUOMI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SUOMI
85
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
86
SUOMI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.5 Huolto
•
•
SUOMI
87
576
516
40
min. 55
490+1
560+1
max. R5
min. 28
88
SUOMI
1
265 mm
145 mm
170 mm
120/175/210
mm
145 mm
1
2
1
2 3
4
5
6
7
9
8
1
Kuvaus
-
2
-
3
-
4
-
-
5
SUOMI
89
Koske‐
tuspai‐
nike
Kuvaus
-
7
-
8
9
6
/
-
/
90
SUOMI
.
•
3-4
5
6-9
1,5 tunti
SUOMI
91
tai
.
.
92
SUOMI
.
.
.
Kosketa
.
.
tai
•
•
4
SUOMI
93
Tehoasetus
Aika
(min)
1-2
Hollandaise-kastike, sulanut: voi, suk‐
laa, gelatiini.
5 - 25
1-2
2-3
25 - 50
3-4
20 - 45
4-5
20 - 60
4-5
60 - 150
6-7
7-8
5 - 15
9
-1
94
SUOMI
•
•
•
alue.
Kosketuspainikkeet kuumenevat.
SUOMI
95
800 / 1600 / 2300
120 / 175 / 210
1200
145
1200
145
Oikea takana
1500 / 2400
170 / 265
96
SUOMI
HE634070XB
4
Kuumennusteknologia
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
Oikea takana
L 26,5 cm
W 17,0 cm
194,9 Wh/kg
188,0 Wh/kg
188,0 Wh/kg
191,6 Wh/kg
190,6 Wh/kg
•
•
•
•
•
•
•
SUOMI
97
ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν AEG. Το έχουμε δημιουργήσει για να σας
παρέχουμε τέλεια απόδοση για πολλά χρόνια, με καινοτόμες τεχνολογίες που βοηθούν να
απλοποιείτε τη ζωή σας – δυνατότητες που μπορεί να μην βρείτε σε συνηθισμένες
συσκευές. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να διαβάσετε τις οδηγίες, ώστε
να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή χρήση της συσκευής σας.
Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας για να:
Βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων,
πληροφορίες σέρβις και επισκευής:
www.aeg.com/support
Καταχωρίσετε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις:
www.registeraeg.com
Αγοράσετε αξεσουάρ, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή σας:
www.aeg.com/shop
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ
Χρησιμοποιείτε πάντα μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
Όταν επικοινωνείτε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμα
τα ακόλουθα στοιχεία: Μοντέλο, PNC, Αριθμός σειράς.
Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες για την ασφάλεια
Γενικές πληροφορίες και συμβουλές
Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ..........................................................................98
2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ................................................................................... 101
3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ........................................................................................................... 103
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ......................................................................................... 105
5. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ...............................................................................................107
6. ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ.................................................................................110
7. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ.....................................................................................111
8. ΕΠΊΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ........................................................................................111
9. ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ......................................................................................113
10. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΑΠΌΔΟΣΗ.........................................................................................113
11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ...................................................................................114
1.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής,
διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο
98
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν τραυματισμούς
ή ζημίες που είναι αποτέλεσμα λανθασμένης εγκατάστασης ή
χρήσης. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες σε ένα
ασφαλές μέρος με εύκολη πρόσβαση για μελλοντική αναφορά.
1.1 Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
•
•
•
•
•
•
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν
λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή
τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Παιδιά
ηλικίας μικρότερης των 8 ετών και άτομα με εκτενείς και
περίπλοκες αναπηρίες πρέπει να παραμένουν μακριά από
τη συσκευή, εκτός εάν επιβλέπονται συνεχώς.
Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται ώστε να διασφαλίζεται
ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά
και απορρίψτε τα κατάλληλα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα
μακριά από τη συσκευή όταν λειτουργεί ή όταν ψύχεται. Τα
προσβάσιμα μέρη θερμαίνονται κατά τη χρήση.
Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφαλείας για παιδιά, θα
πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και τη
συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή χωρίς
επίβλεψη.
1.2 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
•
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της
θερμαίνονται κατά τη χρήση. Χρειάζεται προσοχή για να μην
αγγίζετε τις αντιστάσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το μαγείρεμα χωρίς επιτήρηση σε
εστίες με λάδι ή λίπος μπορεί να είναι επικίνδυνο και να
προκαλέσει πυρκαγιά.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
99
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να σβήσετε τη φωτιά με νερό, αλλά
σβήστε τη συσκευή και καλύψτε τη φλόγα, π.χ. με ένα
καπάκι ή με πυρίμαχη κουβέρτα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται
μέσω μιας εξωτερικής διάταξης μεταγωγής, όπως ένας
χρονοδιακόπτης, ή να είναι συνδεδεμένη σε κύκλωμα το
οποίο ενεργοποιείται και απενεργοποιείται συχνά από μια
διάταξη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να
επιβλέπεται. Μια σύντομη διαδικασία μαγειρέματος πρέπει
να επιβλέπεται συνεχώς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς: Μη φυλάσσετε
αντικείμενα επάνω στις επιφάνειες μαγειρέματος.
Μην τοποθετείτε πάνω στην επιφάνεια της εστίας μεταλλικά
αντικείμενα όπως μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια και καπάκια,
γιατί μπορούν να ζεσταθούν.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή πριν την εγκαταστήσετε
στην ενσωματωμένη δομή.
Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για τον καθαρισμό της
συσκευής.
Εάν υπάρχουν ρωγμές στην υαλοκεραμική / γυάλινη
επιφάνεια, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε
την από την πρίζα. Σε περίπτωση που η συσκευή είναι
συνδεδεμένη απευθείας στην παροχή ρεύματος με κουτί
σύνδεσης, αφαιρέστε την ασφάλεια για να αποσυνδέσετε τη
συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος. Σε κάθε
περίπτωση, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο
Σέρβις.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιές, θα πρέπει
να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα
καταρτισμένο άτομο ώστε να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο προστατευτικά
εστιών του κατασκευαστή της συσκευής μαγειρέματος ή που
υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή της συσκευής στις
οδηγίες χρήσης ως κατάλληλα ή προστατευτικά εστιών που
100
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
είναι ενσωματωμένα στη συσκευή. Η χρήση ακατάλληλων
προστατευτικών μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.
2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
2.1 Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Μόνο ένα εξειδικευμένο άτομο
πρέπει να εγκαταστήσει αυτήν τη
συσκευή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού ή
βλάβης της συσκευής.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας.
Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην
προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.
Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης
που παρέχονται με τη συσκευή.
Τηρείτε την ελάχιστη απόσταση από άλλες
συσκευές και μονάδες.
Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε τη
συσκευή καθώς είναι βαριά. Να
χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας
και κλειστά παπούτσια.
Στεγανοποιήστε τις κομμένες επιφάνειες
με υλικό στεγανοποίησης, ώστε να
αποτραπεί η διόγκωσή τους από την
υγρασία.
Προστατέψτε το κάτω μέρος της συσκευής
από ατμούς και υγρασία.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή δίπλα σε
πόρτα ή κάτω από παράθυρο. Έτσι,
αποτρέπεται η πτώση ζεστών μαγειρικών
σκευών από τη συσκευή κατά το άνοιγμα
της πόρτας ή του παραθύρου.
Εάν η συσκευή είναι εγκατεστημένη
επάνω από συρτάρια, διασφαλίστε ότι ο
χώρος ανάμεσα στο κάτω μέρος της
συσκευής και το επάνω συρτάρι είναι
επαρκής για την κυκλοφορία αέρα.
Το κάτω μέρος της συσκευής μπορεί να
θερμανθεί πολύ. Φροντίστε να
τοποθετήσετε ένα διαχωριστικό πλαίσιο
από κόντρα πλακέ, υλικό για σκελετό
επίπλων κουζίνας ή άλλα μη εύφλεκτα
υλικά κάτω από τη συσκευή για την
αποτροπή πρόσβασης στο κάτω μέρος.
•
Το διαχωριστικό πλαίσιο πρέπει να
καλύπτει πλήρως την περιοχή κάτω από
τις εστίες.
2.2 Ηλεκτρική σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος πυρκαγιάς και
ηλεκτροπληξίας.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να
πραγματοποιούνται από επαγγελματία
ηλεκτρολόγο.
Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
Πριν συνδέσετε τις εστίες σε φούρνο και
πριν από κάθε καλωδίωση, βεβαιωθείτε
ότι οι ακροδέκτες τροφοδοσίας και των
δύο συσκευών δεν είναι υπό τάση.
Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών είναι
συμβατές με τις ονομαστικές τιμές
ηλεκτρικού ρεύματος της παροχής
ρεύματος.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει
εγκατασταθεί σωστά. Οι χαλαρές ή
λανθασμένες συνδέσεις στο καλώδιο
τροφοδοσίας ή το φις (κατά περίπτωση),
μπορούν να οδηγήσουν σε υπερθέρμανση
του ακροδέκτη.
Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο καλώδιο
τροφοδοσίας.
Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να
μπερδεύεται.
Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί
προστασία από ηλεκτροπληξία.
Χρησιμοποιήστε τον σφιγκτήρα
ανακούφισης καταπόνησης στο καλώδιο.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας ή
το φις (κατά περίπτωση) δεν έρχεται σε
επαφή με τη ζεστή συσκευή ή με ζεστά
μαγειρικά σκεύη κατά τη σύνδεση της
συσκευής σε πρίζα.
Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και
μπαλαντέζες.
Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο
φις τροφοδοσίας (κατά περίπτωση) ή στο
καλώδιο τροφοδοσίας. Επικοινωνήστε με
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
101
•
•
•
•
•
•
το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή έναν
ηλεκτρολόγο για την αλλαγή ενός
κατεστραμμένου καλωδίου τροφοδοσίας.
Η προστασία από ηλεκτροπληξία των υπό
τάση ή μονωμένων τμημάτων πρέπει να
στερεώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην
είναι δυνατή η αφαίρεσή της χωρίς
εργαλεία.
Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα
μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση,
βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση
στο φις τροφοδοσίας.
Εάν η πρίζα είναι χαλαρή, μη συνδέετε το
φις τροφοδοσίας.
Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για
να αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τραβάτε
πάντα το φις τροφοδοσίας.
Χρησιμοποιείτε μόνο σωστές μονωτικές
διατάξεις: ασφαλειοδιακόπτες, ασφάλειες
(βιδωτές ασφάλειες αφαιρούμενες από την
υποδοχή), διακόπτες διαφυγής ρεύματος
και ρελέ.
Στην ηλεκτρική εγκατάσταση της
συσκευής πρέπει να προβλέπεται
μονωτική διάταξη που να επιτρέπει την
αποσύνδεση της συσκευής από το δίκτυο
ρεύματος από όλους τους πόλους. Η
μονωτική διάταξη πρέπει να έχει ελάχιστη
απόσταση 3 mm μεταξύ των επαφών.
2.3 Χρήση
•
•
•
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης
•
•
•
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού,
εγκαυμάτων και ηλεκτροπληξίας.
•
•
•
•
•
•
•
Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, τις
ετικέτες και την προστατευτική μεμβράνη
(κατά περίπτωση) πριν από την πρώτη
χρήση.
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
οικιακή χρήση (εσωτερικοί χώροι).
Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της
συσκευής.
Φροντίστε τα ανοίγματα αερισμού να είναι
ελεύθερα από εμπόδια.
Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση
κατά τη λειτουργία.
Ορίστε τις ζώνες μαγειρέματος στη θέση
«Απενεργοποίηση» μετά από κάθε χρήση.
Μην τοποθετείτε μαχαιροπίρουνα ή
καπάκια από κατσαρολάκια πάνω στις
102
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ζώνες μαγειρέματος. Μπορεί να
ζεσταθούν.
Μην λειτουργείτε τη συσκευή με βρεγμένα
χέρια ή όταν είναι σε επαφή με νερό.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως
επιφάνεια εργασίας ή ως επιφάνεια
αποθήκευσης αντικειμένων.
Εάν υπάρξουν ρωγμές στην επιφάνεια της
συσκευής, αποσυνδέστε την αμέσως από
την παροχή ρεύματος. Με αυτόν τον
τρόπο, αποτρέπεται πιθανή
ηλεκτροπληξία.
Όταν τοποθετείτε φαγητό μέσα σε ζεστό
λάδι, μπορεί να υπάρξει πιτσίλισμα.
Τα λίπη και το λάδι απελευθερώνουν
εύφλεκτους ατμούς όταν θερμαίνονται.
Κρατάτε γυμνές φλόγες ή θερμά
αντικείμενα μακριά από λίπη και λάδια
όταν τα χρησιμοποιείτε στο μαγείρεμα.
Οι ατμοί που απελευθερώνει το πολύ
ζεστό λάδι μπορεί να προκαλέσουν
αυθόρμητη ανάφλεξη.
Το χρησιμοποιημένο λάδι, που μπορεί να
που περιέχει υπολείμματα τροφίμων,
μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά σε
χαμηλότερη θερμοκρασία από το λάδι που
χρησιμοποιείται για πρώτη φορά.
Μην τοποθετείτε εύφλεκτα προϊόντα ή
στοιχεία που είναι βρεγμένα με εύφλεκτα
προϊόντα μέσα, κοντά ή πάνω στη
συσκευή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στη
συσκευή.
•
•
•
•
•
Μην τοποθετείτε ζεστά μαγειρικά σκεύη
επάνω στον πίνακα χειριστηρίων.
Μην τοποθετείτε το ζεστό κάλυμμα
σκεύους στη γυάλινη επιφάνεια των
εστιών.
Μην αφήνετε να στεγνώσει το περιεχόμενο
των μαγειρικών σκευών καθώς
μαγειρεύετε.
Προσέξετε να μην αφήσετε αντικείμενα ή
μαγειρικά σκεύη να πέσουν πάνω στη
συσκευή. Η επιφάνεια μπορεί να
καταστραφεί.
Μην ενεργοποιείτε τις ζώνες μαγειρέματος
με άδεια σκεύη ή χωρίς σκεύη.
•
•
•
Μην τοποθετείτε αλουμινόχαρτο επάνω
στη συσκευή.
Τα μαγειρικά σκεύη από χυτοσίδηρο,
αλουμίνιο ή αυτά με φθαρμένη βάση
μπορούν να χαράξουν τη γυάλινη /
υαλοκεραμική επιφάνεια. Να σηκώνετε
πάντα αυτά τα αντικείμενα όταν πρέπει να
τα μετακινήσετε στην επιφάνεια
μαγειρέματος.
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
μαγειρική χρήση. Δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς,
όπως για παράδειγμα για τη θέρμανση
δωματίου.
2.4 Φροντίδα και καθάρισμα
•
•
•
•
Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή για να
αποτραπεί η φθορά του υλικού της
επιφάνειας.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε
την να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή
ατμό για το καθάρισμα της συσκευής.
Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό
μαλακό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο
ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη
χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα,
σφουγγαράκια που χαράσσουν, διαλύτες
ή μεταλλικά αντικείμενα.
•
Κέντρο Σέρβις. Χρησιμοποιείτε μόνο
γνήσια ανταλλακτικά.
Σχετικά με τον/τους λαμπτήρα/λαμπτήρες
εντός αυτού του προϊόντος και τους
ανταλλακτικούς λαμπτήρες που
πωλούνται ξεχωριστά: Αυτοί οι λαμπτήρες
προορίζονται ώστε να αντέχουν σε
εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες σε οικιακές
συσκευές, όπως σε θερμοκρασίες,
δονήσεις, υγρασία ή προορίζονται να
σηματοδοτούν πληροφορίες σχετικά με τη
λειτουργική κατάσταση της συσκευής. Δεν
προορίζονται για χρήση σε άλλες
εφαρμογές και δεν είναι κατάλληλοι για τον
φωτισμό οικιακών χώρων.
2.6 Απόρριψη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού ή
ασφυξίας.
•
•
•
Επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές της
περιοχής σας για πληροφορίες σχετικά με
τον τρόπο απόρριψης της συσκευής.
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
παροχή ρεύματος.
Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά στη
συσκευή και απορρίψτε το.
2.5 Σέρβις
•
Για την επισκευή της συσκευής,
επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο
3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά
με την Ασφάλεια.
3.1 Τύπος σύνδεσης εστιών και
φούρνου
Αυτή η συσκευή έχει κίτρινο 1x14-πολικό
σύνδεσμο και μπορεί να συνδεθεί σε φούρνο
με κίτρινο 1x14-πολικό σύνδεσμο.
3.2 Πριν από την εγκατάσταση
Προτού εγκαταστήσετε τις εστίες, σημειώστε
τις παρακάτω πληροφορίες από την πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών. Η πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών βρίσκεται στο
κάτω μέρος των εστιών.
Σειριακός αριθμός ...........................
3.3 Εντοιχιζόμενες εστίες
Πρώτα εγκαταστήστε τον φούρνο και μετά τις
εστίες στην κομμένη εσοχή.
Χρησιμοποιείτε τις εντοιχιζόμενες εστίες μόνο
μετά την εγκατάστασή τους σε σωστά
κατασκευασμένα εντοιχιζόμενα ντουλάπια και
πάγκους εργασίας που πληρούν τα ισχύοντα
πρότυπα.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
103
3.4 Συναρμολόγηση
Εάν εγκαταστήσετε την εστία κάτω από
απορροφητήρα, ανατρέξτε στις οδηγίες
εγκατάστασης του απορροφητήρα για την
ελάχιστη απόσταση μεταξύ των συσκευών.
Βρείτε το εκπαιδευτικό βίντεο «Πώς να
εγκαταστήσετε τις ηλεκτρικές εστίες της AEG Εγκατάσταση σε πάγκο», πληκτρολογώντας
το πλήρες όνομα που υποδεικνύεται στο
παρακάτω γραφικό.
www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg
576
516
40
min. 55
490+1
560+1
max. R5
min. 28
104
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
4.1 Διάταξη επιφάνειας μαγειρέματος
1
1 Ζώνη μαγειρέματος
2 Πίνακας χειριστηρίων
1
265 mm
145 mm
170 mm
120/175/210
mm
145 mm
1
2
1
4.2 Διάταξη χειριστηρίου
1
2 3
4
5
6
7
9
8
Χρησιμοποιήστε τα πεδία αφής για τη λειτουργία της συσκευής. Οι οθόνες, οι ενδείξεις και οι
ήχοι υποδεικνύουν τις λειτουργίες που είναι ενεργοποιημένες.
Πεδίο
αφής
1
Λειτουργία
Σχόλιο
-
Για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του εξωτερικού
δακτυλίου.
2
-
Ένδειξη σκάλας μαγειρέματος
Για εμφάνιση της σκάλας μαγειρέματος.
3
-
Ενδείξεις χρονοδιακόπτη για τις
ζώνες μαγειρέματος
Για εμφάνιση της ζώνης για την οποία έχει ρυθμιστεί ο
χρόνος.
4
-
Ένδειξη χρονοδιακόπτη
Για εμφάνιση του χρόνου σε λεπτά.
-
Για επιλογή της ζώνης μαγειρέματος.
5
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
105
Πεδίο
αφής
Λειτουργία
Σχόλιο
-
Για αύξηση ή μείωση του χρόνου.
7
-
Για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του εξωτερικού
δακτυλίου.
8
Κλείδωμα / Διάταξη ασφαλείας για
παιδιά
Για κλείδωμα / ξεκλείδωμα του χειριστηρίου.
9
Για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας.
6
/
4.3 Ενδείξεις σκάλας μαγειρέματος
Οθόνη
Περιγραφή
Η ζώνη μαγειρέματος είναι απενεργοποιημένη.
Η ζώνη μαγειρέματος είναι ενεργοποιημένη.
-
Είναι ενεργοποιημένη η επιλογή STOP+GO.
Είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Αυτόματη προθέρμανση.
+ ψηφίο
/
/
Υπάρχει δυσλειτουργία.
OptiHeat Control (Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας 3 σταδίων): συνέχιση μαγειρέμα‐
τος / διατήρηση θερμότητας / υπολειπόμενη θερμότητα.
Είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Κλείδωμα / Διάταξη ασφαλείας για παιδιά.
Είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Αυτόματη απενεργοποίηση.
4.4 OptiHeat Control (Ένδειξη
υπολειπόμενης θερμότητας 3
σταδίων)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
/
/
Όσο η ένδειξη είναι
αναμμένη, υπάρχει κίνδυνος
εγκαυμάτων από την
υπολειπόμενη θερμότητα.
Εμφανίζονται οι ενδείξεις
/
/
όταν
μια ζώνη μαγειρέματος είναι ζεστή.
Υποδεικνύουν το επίπεδο της υπολειπόμενης
106
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
θερμότητας για τις ζώνες μαγειρέματος που
χρησιμοποιείτε εκείνη τη στιγμή.
Η ένδειξη μπορεί επίσης να εμφανίζεται:
• για τις διπλανές ζώνες μαγειρέματος
ακόμη και αν δεν τις χρησιμοποιείτε,
• όταν τοποθετούνται ζεστά μαγειρικά σκεύη
σε κρύα ζώνη μαγειρέματος,
• όταν η εστία είναι απενεργοποιημένη,
αλλά η ζώνη μαγειρέματος παραμένει
ζεστή.
Η ένδειξη εξαφανίζεται όταν η ζώνη
μαγειρέματος έχει κρυώσει.
5. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά
με την Ασφάλεια.
θερμότητας για λίγο χρόνο και, στη συνέχεια,
μειώνεται στη σωστή ρύθμιση θερμότητας.
Για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία, θα πρέπει η ζώνη
μαγειρέματος να έχει κρυώσει.
5.1 Λειτουργία της εστίας
Η λειτουργία της εστίας πραγματοποιείται με
τους διακόπτες του φούρνου και τον πίνακα
χειριστηρίων της εστίας. Ανατρέξτε στην
ενότητα «Καθημερινή χρήση» στο εγχειρίδιο
χρήστη του φούρνου.
5.2 Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση των εξωτερικών
δακτυλίων
Μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος της
εστίας μαγειρέματος στις διαστάσεις του
μαγειρικού σκεύους.
Χρήση του πεδίου αφής:
Για την ενεργοποίηση του εξωτερικού
δακτυλίου: αγγίξτε το πεδίο αφής. Ανάβει η
ένδειξη.
Για ενεργοποίηση περισσότερων
εξωτερικών δακτυλίων: αγγίξτε ξανά το ίδιο
πεδίο αφής. Ανάβει η επακόλουθη ένδειξη.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία για
μια ζώνη μαγειρέματος: στρέψτε τον
να
διακόπτη δεξιόστροφα μέχρι η ένδειξη
ανάψει. Ρυθμίστε αμέσως τη σωστή ρύθμιση
θερμότητας. Μετά από 3 δευτερόλεπτα, η
ένδειξη
5.4 Αυτόματη απενεργοποίηση
Η λειτουργία απενεργοποιεί αυτόματα τις
εστίες, εάν:
•
•
•
Για την απενεργοποίηση του εξωτερικού
δακτυλίου: αγγίξτε το πεδίο αφής μέχρι να
σβήσει η ένδειξη.
Όταν ενεργοποιείτε τη ζώνη αλλά
δεν ενεργοποιείτε τον εξωτερικό
δακτύλιο, ο φωτισμός που
εξέρχεται από τη ζώνη ενδέχεται
να καλύπτει τον εξωτερικό
δακτύλιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο
εξωτερικός δακτύλιος είναι
ενεργοποιημένος. Για να δείτε αν
ο δακτύλιος είναι
ενεργοποιημένος ελέγξτε την
ένδειξη.
•
έχουν απενεργοποιηθεί όλες οι ζώνες
μαγειρέματος,
δεν επιλέξετε σκάλα μαγειρέματος μετά
την ενεργοποίηση των εστιών,
χύθηκε κάτι ή έχετε τοποθετήσει κάτι
επάνω στο χειριστήριο για περισσότερο
από 10 δευτερόλεπτα (ένα σκεύος, ένα
πανί, κ.λπ.). Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα
και οι εστίες απενεργοποιούνται.
Αφαιρέστε το αντικείμενο ή καθαρίστε τον
πίνακα χειριστηρίων.
μην απενεργοποιείτε μια ζώνη
μαγειρέματος ή μην αλλάζετε τη σκάλα
μαγειρέματος. Μετά από κάποιο χρονικό
και οι εστίες
διάστημα, ανάβει η ένδειξη
απενεργοποιούνται.
Η σχέση μεταξύ της σκάλας μαγειρέματος
και του χρόνου μετά τον οποίο οι εστίες
απενεργοποιούνται:
Σκάλα μαγειρέματος
5.3 Αυτόματη προθέρμανση
Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία,
μπορείτε να επιτύχετε μια απαραίτητη
ρύθμιση θερμότητας σε πιο σύντομο χρόνο.
Η λειτουργία ορίζει την υψηλότερη ρύθμιση
ανάβει.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
στρέψτε τον διακόπτη αριστερόστροφα.
,1-2
Οι εστίες απενεργο‐
ποιούνται μετά από
6 ώρες
3-4
5 ώρες
5
4 ώρες
6-9
1,5 ώρα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
107
5.5 Χρονοδιακόπτης
χρονικό διάστημα λειτουργίας της ζώνης
μαγειρέματος.
•
Χρονοδιακόπτης αντίστροφης
μέτρησης
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία για να ρυθμίσετε το χρονικό
διάστημα για μια συγκεκριμένη περίοδο
μαγειρέματος.
Για να ρυθμίσετε τη ζώνη μαγειρέματος:
αγγίξτε επανειλημμένα το
μέχρι η ένδειξη
της ζώνης μαγειρέματος να εμφανιστεί.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
Ρυθμίστε πρώτα τη σκάλα μαγειρέματος για
τη ζώνη μαγειρέματος και κατόπιν τη
λειτουργία.
Για να ρυθμίσετε τη ζώνη μαγειρέματος:
αγγίξτε επανειλημμένα το
μέχρι η ένδειξη
της ζώνης μαγειρέματος να εμφανιστεί.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
του χρονοδιακόπτη για να
αγγίξτε το
ρυθμίσετε τον χρόνο (00 - 99 λεπτά). Όταν η
ένδειξη της ζώνης μαγειρέματος αρχίσει να
αναβοσβήνει, εκτελείται αντίστροφη μέτρηση.
Για να δείτε τον υπολειπόμενο χρόνο:
αγγίξτε το
για ρύθμιση της ζώνης
μαγειρέματος. Η ένδειξη της ζώνης
μαγειρέματος αρχίζει να αναβοσβήνει. Η
οθόνη εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο.
Για να αλλάξετε την ώρα: αγγίξτε το
για
ρύθμιση της ζώνης μαγειρέματος. Αγγίξτε το
ή το
.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
αγγίξτε το
για ρύθμιση της ζώνης
μαγειρέματος και μετά αγγίξτε το . Ο
χρόνος ξεκινά να μετρά αντίστροφα έως την
τιμή 00. Η ένδειξη της ζώνης μαγειρέματος
εξαφανίζεται. Για να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία, μπορείτε επίσης να αγγίξτε τα
και
ταυτόχρονα.
Όταν τελειώσει η αντίστροφη
μέτρηση, ακούγεται ένα ηχητικό
σήμα και η ένδειξη 00
αναβοσβήνει. Η ζώνη
μαγειρέματος απενεργοποιείται.
Για να διακόψετε τον ήχο: αγγίξτε το
• CountUp Timer
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία για να παρακολουθήσετε το
108
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
αγγίξτε το
του χρονοδιακόπτη.
Εμφανίζεται η ένδειξη . Όταν η ένδειξη της
ζώνης μαγειρέματος αρχίσει να αναβοσβήνει,
εκτελείται αντίστροφη μέτρηση. Η οθόνη
εναλλάσσεται ανάμεσα στην ένδειξη
τον μετρηθέντα χρόνο (σε λεπτά).
Για να δείτε τη διάρκεια λειτουργίας της
ζώνης μαγειρέματος: αγγίξτε το
για
ρύθμιση της ζώνης μαγειρέματος. Η ένδειξη
της ζώνης μαγειρέματος αρχίζει να
αναβοσβήνει. Η οθόνη προβάλει τη διάρκεια
λειτουργίας της ζώνης μαγειρέματος.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
αγγίξτε το
και στη συνέχεια αγγίξτε το
ή
το . Η ένδειξη της ζώνης μαγειρέματος
εξαφανίζεται.
• Χρονομετρητής
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία όταν οι εστίες είναι
ενεργοποιημένες και οι ζώνες μαγειρέματος
δεν λειτουργούν. Η ένδειξη σκάλας
μαγειρέματος εμφανίζει το
.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
αγγίξτε το
και μετά αγγίξτε
ή
του
χρονοδιακόπτη για να ρυθμίσετε το χρόνο. Η
ένδειξη των ζωνών μαγειρέματος
απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 10
δευτερόλεπτα. Όταν τελειώσει ο χρόνος,
ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και η ένδειξη 00
αναβοσβήνει.
Για να διακόψετε τον ήχο: αγγίξτε το
.
και
.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
ενεργοποιήστε την μπροστινή αριστερή ζώνη
μαγειρέματος για ένα μικρό χρονικό διάστημα
και απενεργοποιήστε τη.
Η λειτουργία δεν έχει καμία
επίδραση στη λειτουργία των
ζωνών μαγειρέματος.
αναβοσβήσει η ένδειξη
Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει όλες τις ζώνες
μαγειρέματος που βρίσκονται σε λειτουργία
στη χαμηλότερη σκάλα μαγειρέματος.
Η λειτουργία δεν διακόπτει τις λειτουργίες του
χρονοδιακόπτη.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
αγγίξτε το
. Ανάβει η ένδειξη
.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
αγγίξτε το . Ανάβει η προηγούμενη σκάλα
μαγειρέματος.
Αν αλλάξετε τη σκάλα
μαγειρέματος, η λειτουργία
σταματά και η οθόνη εμφανίζει τη
νέα σκάλα μαγειρέματος.
5.7 Κλείδωμα
Μπορείτε να κλειδώσετε τους αισθητήρες στις
εστίες ενώ οι ζώνες μαγειρέματος
λειτουργούν.
Επιλέξτε πρώτα τη σκάλα μαγειρέματος.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
για 4
αγγίξτε το . Ανάβει η ένδειξη
δευτερόλεπτα. Ο Χρονοδιακόπτης παραμένει
σε λειτουργία.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
αγγίξτε το . Ανάβει η προηγούμενη σκάλα
μαγειρέματος.
Όταν απενεργοποιήσετε τις
εστίες, απενεργοποιείτε και αυτή
τη λειτουργία.
5.8 Διάταξη Ασφαλείας για Παιδιά
Η λειτουργία αυτή εμποδίζει την ακούσια
χρήση των εστιών.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία: οι
εστίες πρέπει να είναι απενεργοποιημένες.
Αγγίξτε το
Ανάβει η ένδειξη
. Αγγίξτε το
.
για 4 δευτερόλεπτα.
Για απενεργοποίηση της λειτουργίας: οι
εστίες πρέπει να είναι απενεργοποιημένες.
Αγγίξτε το
για 4 δευτερόλεπτα μέχρι να
αναβοσβήσει η ένδειξη
Ανάβει η ένδειξη
. Αγγίξτε το
.
για 4 δευτερόλεπτα.
Για να παρακάμψετε τη λειτουργία μόνο
για μια περίοδο μαγειρέματος:
ενεργοποιήστε μία ζώνη μαγειρέματος.
Ανάβει η ένδειξη
. Αγγίξτε το
για 4
δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει η ένδειξη
για όλες τις ζώνες. Ρυθμίστε τη σκάλα
μαγειρέματος εντός 4 δευτερολέπτων.
Μπορείτε να λειτουργήσετε την εστία. Όταν
απενεργοποιείτε τη συσκευή, η λειτουργία
ενεργοποιείται πάλι.
5.9 OffSound Control
(Απενεργοποίηση και
ενεργοποίηση των ήχων)
Απενεργοποιήστε τις εστίες. Αγγίξτε το
3 δευτερόλεπτα. Αγγίξτε το
δευτερόλεπτα. Η ένδειξη
για
για 3
ή
ανάβει.
του χρονοδιακόπτη για να
Αγγίξτε το
επιλέξετε ένα από τα εξής:
•
- απενεργοποίηση των ήχων
•
- ενεργοποίηση των ήχων.
Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας,
περιμένετε μέχρι οι εστίες να
απενεργοποιηθούν αυτόματα.
Όταν η λειτουργία είναι ρυθμισμένη σε ,
ακούτε τους ήχους μόνο όταν:
• η ένδειξη Χρονομετρητής μειώνεται
• η ένδειξη Χρονοδιακόπτης Αντίστροφης
Μέτρησης μειώνεται
• τοποθετήσετε κάτι επάνω στο χειριστήριο.
για 4 δευτερόλεπτα μέχρι να
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
109
6. ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά
με την Ασφάλεια.
6.1 Μαγειρικά σκεύη
•
•
•
Το κάτω μέρος των μαγειρικών σκευών
πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο παχύ
και επίπεδο.
Βεβαιωθείτε ότι οι βάσεις των σκευών είναι
καθαρές και στεγνές προτού τα
τοποθετήσετε στην επιφάνεια των εστιών.
Για να αποφύγετε τις γρατζουνιές, μη
σέρνετε και μην τρίβετε το σκεύος πάνω
στην υαλοκεραμική εστία.
6.2 Öko Timer (Χρονοδιακόπτης
εξοικονόμησης ενέργειας)
Για την εξοικονόμηση ενέργειας, η αντίσταση
της ζώνης μαγειρέματος απενεργοποιείται
πριν ηχήσει ο χρονοδιακόπτης αντίστροφης
μέτρησης. Η διαφορά στο χρόνο λειτουργίας
εξαρτάται από τη σκάλα μαγειρέματος και τη
διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος.
6.3 Παραδείγματα μαγειρικών
εφαρμογών
Τα δεδομένα στον πίνακα είναι
αποκλειστικά για οδηγίες.
Τα μαγειρικά σκεύη από χάλυβα
εμαγιέ και βάσεις από αλουμίνιο
ή χαλκό μπορούν να
προκαλέσουν αλλαγή χρώματος
στην υαλοκεραμική επιφάνεια.
Ρύθμιση ζεστά‐ Χρησιμοποιήστε το για:
ματος
Χρόνος
(min)
Συμβουλές
Διατηρήστε το μαγειρεμένο φαγητό ζε‐
στό.
εάν χρειά‐
ζεται
Τοποθετήστε ένα καπάκι στο μαγειρικό
σκεύος.
1-2
Σάλτσα ολλαντέζ, λιώσιμο βουτύρου,
σοκολάτας, ζελατίνας.
5 - 25
Ανακατεύετε κατά διαστήματα.
1-2
Στερεοποίηση: ομελέτα, ψητά αυγά.
10 - 40
Μαγειρέψτε με το καπάκι.
2-3
Σιγανό βράσιμο ρυζιού και φαγητών με
βάση το γάλα, ζέσταμα έτοιμων φαγη‐
τών.
25 - 50
Προσθέστε υγρά σε τουλάχιστον δι‐
πλάσια ποσότητα από το ρύζι, ανακα‐
τεύετε μόλις περάσει ο μισός χρόνος
τις συνταγές που περιέχουν γάλα.
3-4
Λαχανικά, ψάρι και κρέας στον ατμό.
20 - 45
Προσθέστε μερικές κουταλιές υγρού.
4-5
Πατάτες στον ατμό.
20 - 60
Χρησιμοποιήστε το πολύ ¼ l νερό για
750 g πατάτες.
4-5
Μαγειρέψτε μεγαλύτερες ποσότητες
τροφίμων, σούπες και φαγητά κατσα‐
ρόλας.
60 - 150
Έως 3 l υγρό συν τα υλικά.
6-7
Ρόδισμα στο τηγάνι: σνίτσελ,
μοσχαρίσιο cordon bleu, μπριζόλες,
μπιφτέκια, λουκάνικα, συκώτι, κουρ‐
κούτι, αυγά, κρέπες, ντόνατς.
εάν χρειά‐
ζεται
Γυρίστε από την άλλη πλευρά μόλις
περάσει ο μισός χρόνος.
7-8
Δυνατό τηγάνισμα, Hash Browns, κομ‐
μάτια παντσέτας, μπριζόλες.
5 - 15
Γυρίστε από την άλλη πλευρά μόλις
περάσει ο μισός χρόνος.
-1
110
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ρύθμιση ζεστά‐ Χρησιμοποιήστε το για:
ματος
9
Χρόνος
(min)
Συμβουλές
Βράσιμο νερού, βράσιμο ζυμαρικών, σοτάρισμα κρέατος (γκούλας, κρέας στην κατσαρόλα),
τηγανιτές πατάτες.
7. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά
με την Ασφάλεια.
7.1 Γενικές πληροφορίες
•
•
•
•
•
Καθαρίζετε την εστία μετά από κάθε
χρήση.
Χρησιμοποιείτε πάντα μαγειρικά σκεύη με
καθαρή βάση.
Οι γρατζουνιές ή οι σκούροι λεκέδες στην
επιφάνεια δεν επηρεάζουν τον τρόπο
λειτουργίας της εστίας.
Χρησιμοποιείτε ειδικό καθαριστικό,
κατάλληλο για την επιφάνεια της εστίας.
Χρησιμοποιείτε ειδική ξύστρα για τη
γυάλινη επιφάνεια.
7.2 Καθαρισμός των εστιών
•
Αφαιρέστε αμέσως: λιωμένο πλαστικό,
πλαστική μεμβράνη, ζάχαρη και φαγητά
•
•
που περιέχουν ζάχαρη καθώς σε αντίθετη
περίπτωση η βρομιά μπορεί να
προκαλέσει ζημιά στις εστίες. Προσέχετε
ώστε να μην προκληθούν εγκαύματα.
Χρησιμοποιήστε την ειδική ξύστρα εστιών
στη γυάλινη επιφάνεια υπό οξεία γωνία
και μετακινήστε τη λεπίδα επάνω στην
επιφάνεια.
Αφαιρέστε από τις εστίες όταν έχουν
κρυώσει επαρκώς: δακτυλίους από
άλατα, δακτυλίους λεκέδων από νερό,
λεκέδες από λίπη, γυαλιστερούς
μεταλλικούς αποχρωματισμούς.
Καθαρίστε την εστία με ένα υγρό πανί και
λίγο μη διαβρωτικό απορρυπαντικό. Μετά
τον καθαρισμό, στεγνώστε τις εστίες με
ένα μαλακό πανί.
Αφαιρέστε τον μεταλλικό γυαλιστερό
αποχρωματισμό: χρησιμοποιήστε ένα
διάλυμα νερού με ξύδι και καθαρίστε τη
γυάλινη επιφάνεια με ένα πανί.
8. ΕΠΊΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά
με την Ασφάλεια.
8.1 Τι να κάνετε αν...
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε
ή να λειτουργήσετε τις εστίες.
Έχει καεί η ασφάλεια.
Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια είναι η αιτία
της δυσλειτουργίας. Αν η ασφάλεια πέ‐
φτει επανειλημμένα, επικοινωνήστε με
ηλεκτρολόγο που διαθέτει τα κατάλλη‐
λα προσόντα.
Αγγίξατε ταυτόχρονα 2 ή περισσότε‐
ρα πεδία αφής.
Αγγίξτε μόνο ένα πεδίο αφής.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
111
Πρόβλημα
Ακούγεται ηχητικό σήμα και οι
εστίες απενεργοποιούνται.
Μόλις απενεργοποιηθούν οι
εστίες ακούγεται ένα ηχητικό σή‐
μα.
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Είναι ενεργοποιημένη η επιλογή
STOP+GO.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Καθημερινή
χρήση».
Υπάρχει νερό ή λεκέδες λίπους στον
πίνακα ελέγχου.
Καθαρίστε τον πίνακα ελέγχου.
Έχετε τοποθετήσει κάτι σε ένα ή πε‐
ρισσότερα πεδία αφής.
Αφαιρέστε τα αντικείμενα από τα πεδία
αφής.
Δεν ανάβει η ένδειξη υπολειπόμε‐ Η ζώνη δεν είναι ζεστή επειδή λει‐
νης θερμότητας.
τούργησε μόνο για σύντομο χρονικό
διάστημα ή επειδή ο αισθητήρας έχει
υποστεί ζημιά.
Αν η ζώνη έχει λειτουργήσει επαρκώς
ώστε να είναι ζεστή, μιλήστε με το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Η επιλογή Αυτόματη
προθέρμανση δεν λειτουργεί.
Η ζώνη είναι ζεστή.
Αφήστε τη ζώνη να κρυώσει επαρκώς.
Έχει οριστεί η μεγαλύτερη σκάλα μα‐
γειρέματος.
Η μεγαλύτερη σκάλα μαγειρέματος έχει
την ίδια ισχύ με τη λειτουργία.
Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε
ή να απενεργοποιήσετε τον εξω‐
τερικό δακτύλιο.
Υπάρχει μια σκούρα πε‐
ριοχή στην πολλαπλή ζώνη.
Πρώτα, ενεργοποιήστε τον εσωτερικό
δακτύλιο αλλάζοντας τη σκάλα μαγει‐
ρέματος.
Είναι φυσιολογικό να υπάρχει μια
σκούρα περιοχή στην πολλαπλή ζώ‐
νη.
Τα πεδία αφής έχουν ζεσταθεί.
Το σκεύος είναι πολύ μεγάλο ή το
έχετε βάλει πολύ κοντά στα χειριστή‐
ρια.
Τοποθετείτε τα μεγάλα μαγειρικά σκεύη
στις πίσω ζώνες αν είναι δυνατό.
Δεν υπάρχει ήχος όταν αγγίζετε
τα πεδία αφής του χειριστηρίου.
Οι ήχοι είναι απενεργοποιημένοι.
Ενεργοποιήστε τους ήχους. Ανατρέξτε
στο κεφάλαιο «Καθημερινή χρήση».
Ανάβει η ένδειξη
Ανάβει η ένδειξη
αριθμός.
Είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Διά‐ Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Καθημερινή
ταξη ασφαλείας για παιδιά ή Κλείδω‐ χρήση».
μα.
.
και ένας
Έχει εκδηλωθεί κάποιο σφάλμα στις
εστίες.
Απενεργοποιήστε την εστία και ενεργο‐
ποιήστε την ξανά μετά από 30 δευτε‐
ρόλεπτα. Αν η ένδειξη
εμφανιστεί
ξανά, αποσυνδέστε τις εστίες από την
ηλεκτρική παροχή. Μετά από 30 δευτε‐
ρόλεπτα, συνδέστε και πάλι τις εστίες.
Αν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνή‐
στε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο
Σέρβις.
Ακούγεται ένα συνεχόμενο ηχητι‐
κό σήμα.
Η ηλεκτρική σύνδεση είναι εσφαλμέ‐
νη.
Αποσυνδέστε τις εστίες από την ηλεκ‐
τρική παροχή. Ζητήστε από ηλεκτρο‐
λόγο που διαθέτει τα κατάλληλα προ‐
σόντα να ελέγξει την εγκατάσταση.
Ανάβει η ένδειξη
Λείπει η δεύτερη φάση της παροχής
ρεύματος.
Ελέγξτε εάν οι εστίες είναι σωστά συν‐
δεδεμένες στην ηλεκτρική παροχή.
Αφαιρέστε την ασφάλεια, περιμένετε
ένα λεπτό, και τοποθετήστε την πάλι.
112
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
.
8.2 Εάν δεν μπορείτε να βρείτε
λύση...
Εάν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το
πρόβλημα μόνοι σας, επικοινωνήστε με τον
αντιπρόσωπό μας ή το Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις. Αναφέρετε τα στοιχεία από
την πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
Αναφέρετε επίσης τον τριψήφιο κωδικό με
γράμματα για την υαλοκεραμική εστία
(βρίσκεται στη γωνία της γυάλινης
επιφάνειας) και το μήνυμα σφάλματος που
εμφανίζεται. Βεβαιωθείτε ότι έχετε θέσει σε
λειτουργία σωστά την εστία. Σε αντίθετη
περίπτωση, το σέρβις από τεχνικό ή
αντιπρόσωπο θα χρεώνεται και κατά τη
διάρκεια ισχύος της εγγύησης. Οι
πληροφορίες σχετικά με την περίοδο της
εγγύησης και τα Εξουσιοδοτημένα Κέντρα
Σέρβις βρίσκονται στο φυλλάδιο της
εγγύησης.
9. ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
9.1 Πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών
Μοντέλο HE634070XB
Τύπος 60 HAD C6 AO
Κωδικός Προϊόντος (PNC) 949 595 055 03
220-240 V ~ 50-60 Hz
Κατασκευάζεται στην: Γερμανία
7.1 kW
Αρ. σειρ, ................
AEG
9.2 Προδιαγραφές ζωνών μαγειρέματος
Ζώνη μαγειρέμα‐
τος
Ονομαστική ισχύς (Μέγ. σκάλα
μαγειρέματος) [W]
Διάμετρος ζώνης μαγειρέματος
[mm]
Εμπρός αριστερά
800 / 1600 / 2300
120 / 175 / 210
Πίσω αριστερά
1200
145
Εμπρός δεξιά
1200
145
Πίσω δεξιά
1500 / 2400
170 / 265
Για βέλτιστα μαγειρικά αποτελέσματα μη
χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη μεγαλύτερης
διαμέτρου από αυτήν της ζώνης
μαγειρέματος.
10. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΑΠΌΔΟΣΗ
10.1 Πληροφορίες προϊόντος*
Ταυτότητα μοντέλου
HE634070XB
Τύπος εστίας
Εντοιχισμένη εστία
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος
4
Τεχνολογία θέρμανσης
Θερμαντήρας ακτινοβολίας
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
113
Διάμετρος κυκλικών ζωνών μαγειρέματος (Ø)
Εμπρός αριστερά
Πίσω αριστερά
Εμπρός δεξιά
Μήκος (Μ) και πλάτος (Π) μη κυκλικής ζώνης μαγει‐
ρέματος
Πίσω δεξιά
Κατανάλωση ενέργειας ανά ζώνη μαγειρέματος (EC
electric cooking)
Εμπρός αριστερά
Πίσω αριστερά
Εμπρός δεξιά
Πίσω δεξιά
Κατανάλωση ενέργειας από την εστία (EC electric hob)
Μ 26,5 cm
Π 17,0 cm
194,9 Wh / kg
188,0 Wh / kg
188,0 Wh / kg
191,6 Wh / kg
190,6 Wh / kg
* Για την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τον
Κανονισμό 66/2014 της ΕΕ. Για τη
Λευκορωσία σύμφωνα με το πρότυπο STB
2477-2017, Παράρτημα A. Για την Ουκρανία
σύμφωνα με το πρότυπο 742/2019.
•
•
•
EN 60350-2 - Οικιακές ηλεκτρικές συσκευές
μαγειρέματος - Μέρος 2: Εστίες - Μέθοδοι
μέτρησης της απόδοσης
•
10.2 Εξοικονόμηση ενέργειας
•
Μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια κατά τη
διάρκεια του καθημερινού μαγειρέματος αν
ακολουθήσετε τις παρακάτω συμβουλές.
•
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
•
Όταν ζεσταίνετε νερό, χρησιμοποιείτε
μόνο την ποσότητα που χρειάζεστε.
Εάν είναι δυνατόν, σκεπάζετε πάντα τα
μαγειρικά σκεύη με το καπάκι τους.
Πριν ενεργοποιήσετε τη ζώνη
μαγειρέματος, τοποθετήστε επάνω της το
μαγειρικό σκεύος.
Η βάση του μαγειρικού σκεύους πρέπει να
έχει την ίδια διάμετρο με τη ζώνη
μαγειρέματος.
Τοποθετείτε τα μικρότερα μαγειρικά σκεύη
στις μικρότερες ζώνες μαγειρέματος.
Τοποθετείτε τα μαγειρικά σκεύη απευθείας
στο κέντρο της ζώνης μαγειρέματος.
Χρησιμοποιήστε την υπολειπόμενη
θερμότητα για να διατηρήσετε ζεστό το
φαγητό ή να το αφήσετε να χυλώσει.
11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
τα οικιακά απορρίμματα συσκευές που
σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία του
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας
ανακυκλώνοντας τις άχρηστες ηλεκτρικές και
ηλεκτρονικές συσκευές. Μην απορρίπτετε με
φέρουν το σύμβολο . Επιστρέψτε το
προϊόν στην τοπική σας μονάδα
ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη
δημοτική αρχή.
114
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
*
115
867372651-A-382021

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents

Languages

Only pages of the document in Greek were displayed