Pallas 2-fix
CYBEX PALLAS 2-fix | ECE R44/04, Gr I – ca. 9M–4Y (9-18kg/20-40lbs) |
CYBEX PALLAS 2-FIX
CYBEX Industrial Ltd.
1/F. Sunning Plaza | 10 Hysan Avenue | Hong Kong
USER GUIDE
info@cybex-online.com / www.cybex-online.com
DK / FI / SE / NO / RU / PL / CZ / EN / TR
C223_677-2_01B
CYBEX SOLUTION X2-fix | ECE R44/04, Gr II/III – ca. 3–12Y (15-36kg/33–79lbs) |
1
DK – Gruppe I (9-18 kg) / FI – Ryhmä I (9–18 kg) / SE – Grupp I (9-18 kg) / NO – Gruppe I (9–18 kg) / RU – Группа I (9-18 кг) /
PL – Grupa I (9-18 kg) / CZ – Skupina I (9-18kg) / EN – Group I (9-18 kg) / TR – Grup I (9-18 kg)
DK – Gruppe II/III (15-36 kg) / FI – Ryhmä II ja III (15–36 kg) / SE – Grupp II/III (15-36 kg) / NO – Gruppe II/III (15–36 kg) /
RU – Группа II / III (15-36 кг) / PL – Grupa II/III (15-36 kg) / CZ – Skupina II/III (15-36kg) / EN – Group II / III (15-36 kg) / TR – Grup II/III (15-36 kg)
DK – Kort vejledning / FI – Lyhyt käyttöopas / SE – kortversion / NO – hurtigveiledning / RU – короткое руководство /
PL – Instrukcja skrócona / CZ – krátké instrukce / EN – Short manual / TR – Kısa bilgi
DK – Kort vejledning / FI – Lyhyt käyttöopas / SE – kortversion / NO – hurtigveiledning / RU – короткое руководство /
PL – Instrukcja skrócona / CZ – krátké instrukce / EN – Short manual / TR – Kısa bilgi
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6
7
8
9
10
DK
RU
FI
PL
SE
CZ
NO
EN
Warning! This short manual serves as an overview only. For maximum protection and best comfort for your child, it is essential to read and
follow the entire instruction manual carefully.
TR
2
Kære kunde!
TAK, FORDI DU HAR KØBT EN CYBEX PALLAS 2-FIX.
VI HAR UDVIKLET CYBEX PALLAS 2-FIX MED FOKUS PÅ SIKKERHED, KOMFORT OG BRUGERVENLIGHED. PRODUKTET ER
FREMSTILLET UNDER SÆRLIG KVALITETSKONTROL OG LEVER OP TIL DE STRENGESTE SIKKERHEDSKRAV.
Hyvä asiakas!
KIITÄMME SINUA CYBEX PALLAS 2-FIX -TURVAISTUIMEN OSTOSTA.
VAKUUTAMME, ETTÄ CYBEX PALLAS 2-FIX -TURVAISTUIMEN KEHITTÄMISESSÄ ON KESKITETTY ISTUIMEN TURVALLISUUTEEN,
MUKAVUUTEEN JA KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLISYYTEEN. TUOTE VALMISTETAAN TARKAN LAADUNVALVONNAN ALAISENA, JA
SE ON TIUKKOJEN TURVALLISUUSVAATIMUSTEN MUKAINEN.
Bästa kund!
TACK FÖR ATT DU VALDE ATT KÖPA CYBEX PALLAS 2-FIX.
VI FÖRSÄKRAR ATT SÄKERHET, KOMFORT OCH ENKEL ANVÄNDNING HAR STÅTT I FOKUS VID UTVECKLINGEN AV
CYBEX PALLAS 2-FIX. PRODUKTEN HAR TILLVERKATS UNDER NOGGRANN KVALITETSKONTROLL OCH UPPFYLLER DE
3
STRÄNGASTE SÄKERHETSKRAVEN.
4
Solution X2-fix
CYBEX PALLAS 2-FIX - TURVAISTUIN
säädettävä päärunko, jossa on istuintyyny selkänojalla
ja pääntuella sekä säädettävä törmäystyyny.
Suositellaan:
Ikä: 9 kuukautta–4 vuotta
Paino: 9–18 kg
Ajoneuvojen istuimiin, joissa on automaattinen
kolmipisteturvavyö.
Hyväksyntä:
ECE R-44/04,
CYBEX Pallas 2-fix - Ryhmä I 9–18 kg
CYBEX SOLUTION X2-fix - Ryhmä II ja III 15–36 kg
CYBEX PALLAS 2-FIX BILBARNSTOL
Bälteskudde med rygg- och huvudstöd på en
justerbar ram med en justerbar krockkudde.
Rekommenderas för:
Ålder: från cirka 9 månader till 4 år
Vikt: 9 till 18 kg
För bilsäten med trepunktsbälte
Godkännande:
ECE R-44/04,
CYBEX Pallas 2-fix - Grupp I 9 till 18 kg
CYBEX SOLUTION X2-fix - Grupp II/III 15 till 36 kg
08/2011
5
DK
FI
SE
INDHOLDSFORTEGNELSE
SISÄLLYSLUETTELO
INNEHÅLL
KORT VEJLEDNING GRUPPE I .............................................................................................1
KORT VEJLEDNING GRUPPE II/III ........................................................................................2
GODKENDELSE ...................................................................................................................5
FØRSTE MONTERING ..........................................................................................................7
AUTOSTOLENS PLACERING I BILEN ....................................................................................7
MONTERING AF AUTOSTOLEN MED ISOFIX .......................................................................9
AFMONTERING AF CYBEX PALLAS 2-FIX .........................................................................11
FASTSPÆNDING AF BARNET ............................................................................................11
INDSTILLING TIL BARNETS STØRRELSE...............................................................................13
AFMONTERING AF SÆDEINDLÆG ..................................................................................13
INDSTILLING AF MAVEPUDE – ECE-GRUPPE I (9-18 KG)..................................................13
OPREJST OG TILBAGELÆNET POSITION – ECE-GRUPPE I (9-18 KG)...............................15
NAKKESTØTTE MED VIPPEFUNKTION ...............................................................................15
FASTSPÆNDING MED MAVEPUDE – ECE-GRUPPE I (9-18 KG) .......................................17
SKIFT FRA ECE-GRUPPE I (9-18 KG) TIL ECE-GRUPPE II/III (15-36 KG)..............................17
JUSTERING MED ISOFIX ....................................................................................................19
FASTSPÆNDING UDEN MAVEPUDE – ECE-GRUPPE II/III (15-36 KG) ...............................21
ER DIT BARN KORREKT FASTSPÆNDT? .............................................................................21
VEDLIGEHOLDELSE...........................................................................................................23
AFMONTERING AF BETRÆK .............................................................................................23
AFMONTERING AF RYGLÆNETS BETRÆK ........................................................................23
RENGØRING.....................................................................................................................23
EFTER EN ULYKKE ...............................................................................................................25
PRODUKTETS LEVETID .......................................................................................................25
BORTSKAFFELSE ................................................................................................................25
GARANTI ...........................................................................................................................27
LYHYT KÄYTTÖOPAS RYHMÄ I ............................................................................................1
LYHYT KÄYTTÖOPAS RYHMÄ II JA III ...................................................................................2
HYVÄKSYNTÄ – KELPOISUUS ..............................................................................................5
ENSIASENNUS .....................................................................................................................8
OIKEA PAIKKA AJONEUVOSSA..........................................................................................8
LASTEN TURVAISTUIMEN ASENNUS ISOFIX-KIINNITYKSELLÄ.............................................10
CYBEX PALLAS 2-FIX -ISTUIMEN IRROTTAMINEN ..............................................................12
LAPSEN SUOJAAMINEN ...................................................................................................12
ISTUIMEN SÄÄTÄMINEN KOON MUKAAN .......................................................................14
KOROKKEEN POISTAMINEN .............................................................................................14
TÖRMÄYSTYYNYN SÄÄTÄMINEN – ECE-PAINOLUOKKA I (9-18 KG) ..............................14
ISTUMA- JA LEPOASENNON SÄÄTÄMINEN – ECE-PAINOLUOKKA I (9-18 KG) ..............16
KALLISTUVA PÄÄNTUKI .....................................................................................................16
LAPSEN SUOJAAMINEN TÖRMÄYSTYYNYLLÄ – ECE-PAINOLUOKKA I (9-18 KG) ..........18
SIIRTYMINEN ECE PAINOLUOKASTA I (9-18 KG) ECE LUOKKIIN II/III (15-36 KG) .............18
ISOFIX-KIINNITYKSEN MUUNTELU......................................................................................20
LAPSEN SUOJAAMINEN ILMAN TÖRMÄYSTYYNYÄ –
ECE-PAINOLUOKAT II/III (15-36 KG) .................................................................................22
ONKO LAPSI KIINNITETTY ISTUIMEEN OIKEIN? ..................................................................22
TUOTTEEN HUOLTO ...........................................................................................................24
ISTUIMEN PÄÄLLYSTEEN POISTAMINEN ............................................................................24
SELKÄNOJAN PÄÄLLYSTEEN POISTAMINEN ....................................................................24
PUHDISTUS.........................................................................................................................24
TOIMINTA ONNETTOMUUDEN JÄLKEEN ..........................................................................26
TUOTTEEN KESTÄVYYS ......................................................................................................26
KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN .................................................................................................26
TAKUU................................................................................................................................28
KORT BRUKSANVISNING GRUPP I ......................................................................................1
KORT BRUKSANVISNING GRUPP II/III .................................................................................2
GODKÄNNANDE ...............................................................................................................5
INLEDANDE MONTERING...................................................................................................8
DEN RÄTTA POSITIONEN I BILEN .........................................................................................8
INSTALLATION AV BARNSTOL MED ISOFIX KOPPLINGSSYSTEM.......................................10
BORTTAGANDE AV CYBEX PALLAS 2-FIX .........................................................................12
SPÄNNA FAST BARNET......................................................................................................12
JUSTERA EFTER KROPPSSTORLEKEN .................................................................................14
ATT AVLÄGSNA INSATSEN ................................................................................................14
JUSTERING AV SÄKERHETSKUDDE – ECE GRUPP I (9-18 KG) ..........................................14
SITTANDE OCH TILLBAKALUTANDE STÄLLNING – ECE GRUPP I (9-18 KG) .....................16
LUTNINGSBART NACKSTÖD .............................................................................................16
FÖRANKRING AV SÄKERHETSKUDDE – ECE GRUPP I (9-18 KG) ....................................18
BYTE FRÅN ECE GRUPP I (9-18 KG) TILL ECE GRUPP II/III (15-36 KG) ..............................18
MODIFIERING AB ISOFIX-KOPPLINGSSYSTEM .................................................................20
FÖRANKRING UTAN SÄKERHETSKUDDE – ECE GRUPP II/III (15-36 KG) ..........................22
ÄR DITT BARN ORDENTLIGT FASTSPÄNT? ........................................................................22
SKÖTSELRÅD .....................................................................................................................24
ATT TA BORT SITSÖVERDRAGET ........................................................................................24
AVLÄGSNA SITSÖVERDRAGET FRÅN RYGGSTÖDET.......................................................24
RENGÖRING.....................................................................................................................24
SÅ HÄR GÖR DU EFTER EN OLYCKA ................................................................................26
PRODUKTENS HÅLLBARHET ..............................................................................................26
ÅTERVINNING ...................................................................................................................26
GARANTI ...........................................................................................................................28
6
FØRSTE MONTERING
ENSIASENNUS
INLEDANDE MONTERING
B
o
f
7
8
u
d
j
w
c
o
y
c
9
b
10
o
11
y
b
12
i
ee
hh
p
d
13
z
14
p
v
v
w
r
15
t
16
f
x
p
x
m
n
f
l
x
f
l
n
v
a
w
d
q
s
17
18
c
w
o
A
o
19
v
20
l
l
m
ff
n
n
kk
dd
n
n
kk
ee
g
g
f
ff
g
n
21
k
k
f+n
22
23
24
25
26
27
28
Kjære kunde!
TAKK FOR AT DU VALGTE Å KJØPE CYBEX PALLAS 2-FIX.
VI FORSIKRER DEG OM AT VI HAR FOKUSERT PÅ SIKKERHET, KOMFORT OG BRUKERVENNLIGHET UNDER UTVIKLINGEN
AV CYBEX PALLAS 2-FIX. PRODUKTET ER FREMSTILT UNDER STRENG KVALITETSKONTROLL OG OPPFYLLER DE STRENGESTE
SIKKERHETSKRAV.
30
Solution X2-fix
08/2011
31
NO
RU
PL
INNHOLD
СОДЕРЖАНИЕ
SPIS TREŚCI
HURTIGGUIDE, GRUPPE I....................................................................................................1
HURTIGGUIDE, GRUPPE II/III ...............................................................................................2
GODKJENT FOR................................................................................................................31
MONTERING FØRSTE GANG ...........................................................................................33
RIKTIG PLASSERING I BILEN...............................................................................................33
SLIK TAR DU BORT CYBEX PALLAS-FESTET ........................................................................37
INSTALLASJON AV BARNESTOL MED ISOFIX FESTESYSTEM..............................................35
SIKRING AV BARNET..........................................................................................................37
JUSTERING I FORHOLD TIL KROPPSSTØRRELSE ...............................................................39
FJERNE INNLEGGET ...........................................................................................................39
INNSTILLING AV SIKKERHETSPUTE - ECE GRUPPE I (9-18 KG) ..........................................39
SITTE- OG LIGGEPOSISJON – ECE GRUPPE I (9-18 KG)...................................................41
INNSTILLBAR HODESTØTTE ...............................................................................................41
FASTGJØRING MED SIKKERHETSPUTE – ECE GRUPPE 1 (9-18 KG)..................................43
SKIFTE FRA ECE GRUPPE I (9-18KG) TIL ECE GRUPPE II/III (15-36KG) ..............................43
ENDRING AV ISOFIX-FESTESYSTEM ...................................................................................45
FASTGJØRING UTEN SIKKERHETSPUTE – ECE GRUPPE II/III (15-36 KG) ...........................47
ER BARNET FORSVARLIG SIKRET? .....................................................................................47
VEDLIKEHOLD AV PRODUKT ............................................................................................49
FJERNE SETETREKK .............................................................................................................49
FJERNE SETETREKKET PÅ RYGGSTØTTEN...........................................................................49
RENGJØRING ...................................................................................................................49
ETTER EN ULYKKE ...............................................................................................................51
PRODUKTETS LEVETID .......................................................................................................51
AVHENDING .....................................................................................................................51
GARANTI ...........................................................................................................................53
INSTRUKCJA SKRÓCONA GRUPA I ....................................................................................1
INSTRUKCJA SKRÓCONA GRUPA II/III ...............................................................................2
HOMOLOGACJA .............................................................................................................31
PIERWSZY MONTAŻ FOTELIKA ..........................................................................................34
WŁAŚCIWE MIEJSCE W SAMOCHODZIE ........................................................................34
MONTAŻ FOTELIKA ZA POMOCĄ ZACZEPÓW ISOFIX ....................................................36
DEMONTAŻ FOTELIKA Pallas 2-fix ....................................................................................38
ZABEZPIECZANIE DZIECKA ...............................................................................................38
DOSTOSOWANIE FOTELIKA DO WZROSTU DZIECKA ......................................................40
WYJMOWANIE WKŁADKI Z SIEDZISKA..............................................................................40
REGULACJA OSŁONY TUŁOWIA - ECE GRUPA I (9-18 KG) ............................................40
POZYCJA SIEDZĄCA I ODCHYLONA - ECE GRUPA I (9-18 KG)......................................42
REGULACJA ZAGŁÓWKA ................................................................................................42
ZABEZPIECZANIE DZIECKA Z OSŁONĄ TUŁOWIA - ECE GRUPA I (9-18 KG) ...................44
ZMIANA FOTELIKA ZGODNEGO Z ECE GRUPA I (9-18 KG) W GRUPĘ II/III (15-36 KG)...44
PRZEKŁADANIE ZACZEPÓW ISOFIX .................................................................................46
ZABEZPIECZANIE DZIECKA BEZ OSŁONY TUŁOWIA - ECE GRUPA II/III (15-36 KG).........48
CZY DZIECKO JEST DOBRZE ZABEZPIECZONE? ...............................................................48
KONSERWACJA ................................................................................................................50
ZDEJMOWANIE TAPICERKI ...............................................................................................50
ZDEJMOWANIE TAPICERKI Z OPARCIA FOTELIKA .........................................................50
CZYSZCZENIE ....................................................................................................................50
POSTĘPOWANIE PO WYPADKU DROGOWYM ...............................................................52
TRWAŁOŚĆ PRODUKTU ....................................................................................................52
UTYLIZACJA ......................................................................................................................52
GWARANCJA ...................................................................................................................54
32
MONTERING FØRSTE GANG
B
o
f
33
ПЕРВАЯ УСТАНОВКА
PIERWSZY MONTAŻ FOTELIKA
34
u
d
j
w
c
o
y
c
35
b
36
o
37
y
b
38
i
ee
hh
p
d
39
z
40
p
v
v
w
r
41
t
42
f
x
p
x
m
n
f
l
x
f
l
n
v
a
w
d
q
s
43
44
c
w
o
A
o
45
v
46
l
l
m
ff
n
n
kk
dd
nn
kk
f
ff
g
47
ee
g
g
n
k
k
f+n
48
49
50
51
52
53
54
Dear Customer!
THANK YOU FOR PURCHASING THE CYBEX PALLAS 2-FIX.
WE ASSURE YOU THAT IN THE PROCESS OF DEVELOPING THE CYBEX PALLAS 2-FIX WE FOCUSED ON SAFETY, COMFORT
AND USER FRIENDLINESS. THE PRODUCT IS MANUFACTURED UNDER SPECIAL QUALITY SURVEILLANCE AND COMPLIES
WITH THE STRICTEST SAFETY REQUIREMENTS.
56
Solution X2-fix
CYBEX PALLAS 2-fix CHILD RESTRAINT SYSTEM
Seat Cushion with backrest and headrest on adjustable
main frame with an adjustable crash pillow.
Recommended for:
Age: Approximately 9 months to 4 years
Weight: 9 to 18 kg
For vehicle seats with three-point automatic retractor
belt
Homologation:
ECE R-44/04,
CYBEX PALLAS 2-fix - Group I, 9 to 18 kg
CYBEX SOLUTION X2-fix - Group II/III, 15 to 36 kg
CYBEX PALLAS 2-fix ÇOCUK OTO GUVENLIK KOLTUGU
Sırtlık ve kafalıklı ayarlanabilir koltuk, ayarlanabilir
güvenlik yastığına sahiptir.
UYGUNLUK:
Yaş: 9 aydan 4 yıla kadar.
Ağırlık: 9-18 kg.
3 noktadan bağlantılı emniyet kemerine sahip
araçlarda kullanılır.
HOMOLOGASYON
ECE R44/04,
CYBEX PALLAS 2-fix- Group I, 9-18 kg.
CYBEX SOLUTION X2-fix - Group II /III, 15-36 kg.
08/2011
57
CZ
EN
TR
Warning! For your child’s maximum protection it is essential to use and install the
CYBEX Pallas 2-fix according to the instructions in this user guide.
Note! Please keep the user guide close by for further references (e.g. under the
elastic cover on the rear side of the backrest).
OBSAH
CONTENTS
KRÁTKÝ NÁVOD PRO ECE SKUPINU I.................................................................................1
KRÁTKÝ NÁVOD PRO ECE SKUPINU II/III ............................................................................2
SCHVÁLENO .....................................................................................................................57
PRVNÍ INSTALACE .............................................................................................................59
SPRÁVNÁ POLOHA V AUTOMOBILU ...............................................................................59
UPEVNĚNÍ SEDAČKY DO AUTOMOBILU POMOCÍ ISOFIX-SYSTÉMU ..............................61
VYMONTOVÁNÍ AUTOSEDAČKY CYBEX PALLAS 2-FIX ...................................................63
ZAJIŠTĚNÍ AUTOSEDAČKY V AUTĚ....................................................................................63
UZPŮSOBENÍ SEDAČKY VELIKOSTI TĚLA DÍTĚTE................................................................65
VYJMUTÍ VLOŽKY SEDÁKU ................................................................................................65
NASTAVENÍ PŘEDNÍHO PULTU - ECE SKUPINA I (9-18 KG) ...............................................65
SEDÍCÍ A LEŽÍCÍ POZICE - ECE SKUPINA I (9-18 KG) ........................................................67
POLOHOVACÍ OPĚRKA HLAVY ........................................................................................67
PŘIPOUTÁNÍ DÍTĚTE - S PŘEDNÍM PULTEM - ECE SKUPINA I (9-18 KG).............................69
PŘESTAVENÍ ZE ECE SKUPINY I (9-18 KG) NA ECE SKUPINU II/III (15-36 KG) ....................69
NASTAVENÍ ISOFIX-DRŽÁKŮ..............................................................................................71
PŘIPOUTÁNÍ DÍTĚTE VE ECE SKUPINĚ II/III (15-36 KG) ......................................................73
JE VAŠE DÍTĚ SPRÁVNĚ ZAJIŠTĚNO? ................................................................................73
PÉČE O VÝROBEK.............................................................................................................75
ODSTRANĚNÍ POTAHU .....................................................................................................75
ODSTRANĚNÍ POTAHU SEDACÍ ČÁSTI AUTOSEDAČKY...................................................75
ČIŠTĚNÍ ..............................................................................................................................75
CHOVÁNÍ PO NEHODĚ ....................................................................................................77
TRVANLIVOST VÝROBKU...................................................................................................77
LIKVIDACE ........................................................................................................................77
ZÁRUKA .............................................................................................................................79
SHORT MANUAL GROUP I .................................................................................................1
SHORT MANUAL GROUP II/III .............................................................................................2
HOMOLOGATION ............................................................................................................57
FIRST INSTALLATION ..........................................................................................................60
THE BEST POSITION IN THE CAR ........................................................................................60
INSTALLING OF THE CHILD SEAT WITH THE ISOFIX-CONNECT SYSTEM ...........................62
REMOVING THE CYBEX Pallas 2-fix .................................................................................64
SECURING THE CHILD ......................................................................................................64
ADJUSTMENT TO THE BODY SIZE ......................................................................................66
REMOVING THE BOOSTER INLAY .....................................................................................66
SAFETY CUSHION ADJUSTMENT – ECE GROUP I (9-18 KG) ............................................66
SITTING AND RECLINING POSITION – ECE GROUP I (9-18 KG) ......................................68
RECLINING HEADREST......................................................................................................68
SECURING WITH SAFETY CUSHION – ECE GROUP I (9-18 KG) .......................................70
SWITCHING FROM ECE GROUP I (9-18kg) TO ECE GROUP II/III (15-36kg) ...................70
ISOFIX-CONNECT MODIFICATION .................................................................................72
SECURING WITHOUT SAFETY CUSHION – ECE GROUP II/III (15-36 KG) .........................74
IS YOUR CHILD PROPERLY SECURED? ............................................................................74
PRODUCT CARE ............................................................................................................. 76
REMOVING THE COVER ..................................................................................................76
REMOVING THE SEAT COVER FROM THE BACKREST ......................................................76
CLEANING ........................................................................................................................76
WHAT TO DO AFTER AN ACCIDENT ................................................................................78
DURABILITY OF THE PRODUCT ........................................................................................78
DISPOSAL ..........................................................................................................................78
WARRANTY .......................................................................................................................80
ÖZET GRUP I ........................................................................................................................1
ÖZET GRUP II/III ...................................................................................................................2
HOMOLOGASYON...........................................................................................................57
ARAÇ İÇİ İDEAL POZİSYON ..............................................................................................60
İLK KURULUM .....................................................................................................................60
KOLTUGUN ISOFIX BAGLANTI SISTEMI İLE KURULUMU .....................................................62
CYBEX PALLAS 2-FIX‘IN SOKUMU.....................................................................................64
ÇOCUĞUN BAĞLANMASI...............................................................................................64
VÜCUT ÖLÇÜSÜNE GÖRE AYARLANMASI.......................................................................66
KOLTUĞUN İÇİNDEKİ MİNDERİN ÇIKARTILMASI ..............................................................66
GÜVENLİK YASTIĞININ AYARLANMASI- ECE GRUP I (9-18 KG) .......................................66
OTURMA VE YATAR POZİSYON - ECE GRUP I (9-18 KG) .................................................68
EĞİM AYARLI KAFALIK .......................................................................................................68
GÜVENLİK YASTIĞI İLE BAĞLANTI - ECE GRUP I (9-18) ....................................................70
ECE GRUP I (9-18 KG) DEN ECE GRUP II/III‘E (15-36 KG) GEÇİŞ ....................................70
ISOFIX BAGLANTI AYARI....................................................................................................72
GÜVENLİK YASTIĞI KULLANILMADAN BAGLANTI - ECE GRUP II/III (15-36 KG) ..............74
ÇOCUĞUNUZ DÜZGÜN ŞEKİLDE BAĞLANDI MI? ...........................................................74
ÜRÜN BAKIMI ....................................................................................................................76
KILIFIN SÖKÜLMESİ ............................................................................................................76
KOLTUK KILIFININ SIRTLIKTAN SÖKÜLMESİ .........................................................................76
TEMİZLEME ........................................................................................................................76
KAZADAN SONRA YAPILACAKLAR .................................................................................78
ÜRÜNÜNÜN ÖMRÜ ...........................................................................................................78
ÜRÜNÜN ÖMRÜNÜ TAMAMLAMASINDAN SONRA TASFİYESİ ........................................78
GARANTİ ...........................................................................................................................80
58
B
o
f
59
FIRST INSTALLATION
Insert the Linear Side-impact Protection (L.S.P. System) pads on both sides into the
mounting holes (B), then push down until they click into place.
THE BEST POSITION IN THE CAR
The CYBEX Pallas 2-fix can be used without ISOFIX-CONNECT on all vehicle
seats with a three-point automatic retractor belt, assuming the seat is
approved for adults.
Warning! Do not use the child seat with a two-point belt or a lap belt. When securing
your child with a two-point belt, the child may sustain lethal injuries in an accident.
When installing the CYBEX Pallas 2-fix with ISOFIX-CONNECT system (o), the
child seat falls into the “semi-universal” admission category, i.e. it may only
be used in certain types of vehicles. Please refer to the list of approved cars
to check your vehicle’s compatibility. The list is updated regularly and the
latest version can be accessed online at www.cybexonline. com.
Please note the following exceptions, when the child seat may be used on the
passenger seat:
– In cars equipped with an airbag please push the passenger seat as far back
as possible. Please make sure that the upper point of the vehicle seat belt stays
behind the belt guide of the child seat.
– Strictly follow the recommendations of the vehicle manufacturer.
Warning! The seat belt (f) must run diagonally from the back und must never lead
to the front upper belt point of the seat in your vehicle. Should you be unable to
adjust this, for example by pushing the seat to the front or by using the child seat on a
different seat in the car, then the child seat is not suitable for this vehicle.
Luggage or other objects in the vehicle which may cause injuries in an accident must
always be secured properly. Loose parts may turn into deadly projectiles during an
impact.
Warning! For vehicles with seats that are positioned sideways, the use of this child seat
is not permitted. For seats that are positioned backwards, e.g. in a van or minibus, the
use of the child seat is permitted, assuming the seat is approved for adults. Please
ensure that the headrest is not taken off when installing the child seat on a rearward
facing seat! The child seat must have the seat belt fastened even when not in use.
This is necessary to avoid the driver or passenger getting injured by a loose child seat
when making an emergency stop or in case of a crash.
Note! Please never leave your child unattended in the car.
60
u
d
j
w
c
o
y
c
61
b
INSTALLING OF THE CHILD SEAT WITH THE ISOFIX-CONNECT SYSTEM
The safety of your child will be increased using the ISOFIX-CONNECT system
linking the CYBEX Pallas 2-fix tightly with the vehicle. Your child will still be
buckled up using the car’s three-point belt.
– Connect the two enclosed ISOFIX-CONNECT guides (u) (longer parts pointing
upward) with the ISOFIX anchorage points (j). An opposite installation (longer parts
pointing downward) is also possible.
Note! The car’s ISOFIX anchorage points (j) are two metal rings per seat, located
between the backrest and the seat cushion of your vehicle seat. If in doubt please
refer to your vehicle owner’s manual.
– Pull the adjusting handle (c), located under the seat cushion (d) on main frame
(w) of the CYBEX Pallas 2-fix.
– Pull the connectors (o) as far out as they will go.
– Rotate the connectors (o) by 180° until they point into the direction of the ISOFIXCONNECT guides (u).
Note! Make sure that the green safety indication (b) of the connectors is not visible. If
necessary, release them by pushing and simultaneously pulling back the red release
button (y). Repeat this procedure with the other connector.
– Push both of the connectors (o) into the ISOFIX-CONNECT guides (u) until you hear
them clicking into the ISOFIX anchorage points (j).
– Make sure that the CYBEX Pallas 2-fix is connected properly by trying to pull the
child seat out.
– The green safety indication (b) must be clearly visible on both sides of the red
release buttons (y).
– With the adjusting handle (c), located on the main frame (w) of the CYBEX Pallas
2-fix, you can now adjust the position of the child seat.
Note! For additional information please refer to the section “SECURING THE CHILD”.
– You can now buckle up the child. Please refer to section “SECURING WITH SAFETY
CUSHION”.
62
o
63
y
b
REMOVING THE CYBEX PALLAS 2-FIX
Perform all installation steps in reverse order.
– Release the ISOFIX connectors (o) by simultaneously pulling and slinging
back the red release buttons (y).
– Pull the child seat out of the ISOFIX-CONNECT guides (u).
– Rotate the connectors (o) by 180°.
– Pull the adjusting handle (c) located on the main frame (w) of the CYBEX Pallas
2-fix and push the connectors (o) into the child seat until they are completely
hidden.
Note! By following these steps the vehicle’s seat pad will be protected and the ISOFIX
connectors will be prevented from being stained or damaged. Damages and stains
could obstruct a smooth operation.
SECURING THE CHILD
Place the CYBEX Pallas 2-fix on the respective seat in the car.
– Please make sure that the backrest (a) of the CYBEX Pallas 2-fix rests flat against
the backrest of the car seat so that the child seat is under no circumstance in a
sleeping position.
– When using the ISOFIX anchorage points (j) in the car, make sure that
the backrest (a) of the CYBEX Pallas 2-fix is perfectly aligned and in full
contact with the upright part backrest of the car seat. The position can
be adjusted with the adjusting handle (c) located under the seat cushion
(d) on the main frame (w) of the child seat.
– Should the headrest of the vehicle seat interfere, please pull it out completely, turn
it around or take it off entirely (exceptional case, refer to the section “THE BEST
POSITION IN THE CAR”). The backrest (a) optimally adjusts to almost any inclination
of the vehicle seat.
Warning! The backrest of the CYBEX Pallas 2-fix should rest flat against backrest of
the car seat. Pushing the booster rearwards the seat should be tightly pressed against
the seat. For the best possible protection of your child, the seat must be in a normal
upright position!
Note! On some car seat covers made of sensitive material (e.g. velour’s, leather etc.)
the use of child seats may lead to traces of wear and tear. To avoid this, put a blanket
or a towel underneath the child seat.
64
i
ee
hh
ADJUSTMENT TO THE BODY SIZE
For a proper height adjustment of the CYBEX Pallas 2-fix a booster inlay (i) is included
and already inserted under the seat cover when purchased.
– It is recommended to use this height adjustment inlay (i) between the age of 9 and
18 months.
– For children over 19 months the height adjustment inlay (i) may be removed.
– Afterwards the height adjustment should be regulated by moving the headrest
(e) into the correct position. Pull the adjustment handle (h) in order to release the
headrest.
– The seat is correctly adjusted if you can fit 2 fingers between the bottom edge of
the headrest (e) and the shoulder of the child. Pull the adjustment handle (h) in
order to unlock the shoulder and headrest.
Note! Shoulder and headrest (e) need to be perfectly adjusted in height to provide
the best protection and comfort for your child and to also guarantee the optimal
position of the diagonal belt (f). The height of the shoulder and headrest can be
adjusted in 11 positions. The shoulder part is attached to the headrest and does not
have to be adjusted separately.
REMOVING THE BOOSTER INLAY
1. Open the press buttons at the front of the booster cover.
2. Lift the booster cover until the height adjusting inlay (i) can be easily removed from
the front.
3. Remove the height adjustment inlay (i) according to the above age
recommendation.
4. Put the seat cover back in its original position and fasten the press buttons.
SAFETY CUSHION ADJUSTMENT – ECE GROUP I (9-18 KG)
By pushing the two buttons (z) the safety cushion (p) will slide into the widest position.
By releasing the buttons (z) the safety cushion (p) will be locked in position.
The side parts of the safety cushion (p) fit exactly into the armrest of the booster
cushion. They connect the safety cushion (p) and the booster (d).
The safety cushion (p) should be well adjusted to touch the child’s chest without
exerting any pressure on the child’s body.
Warning! Safety cushion (p) may only be used in conjunction with the main frame (w)
and only up to a maximum weight of 18 kg!
p
d
65
z
66
p
v
v
w
r
67
t
SITTING AND RECLINING POSITION – ECE GROUP I (9-18 KG)
It is not necessary to open the seat belt, to move the CYBEX Pallas 2-fix into a reclining
position.
– When the child is about to fall asleep, pull the handle (v) and the CYBEX Pallas 2-fix
slides down automatically.
Note! As long the car is in motion, the driver is not allowed to adjust the reclining
position.
– When the child is no longer in the seat you can move the seat into an upright
position by pulling the handle (v) again and slightly pressing against the booster
(d).
Warning! Make sure that the handle (v) of the reclining mechanism is always
audibly locked. The reclining position is only approved for ECE Group I (9-18 kg), in
conjunction with the main frame (w) and the safety cushion (p).
Note! Make sure that both lap belt (n) and diagonal belt (f) are always tightly
fastened.
RECLINING HEADREST
The CYBEX Pallas 2-fix has a reclining headrest (r) preventing your child’s head from
falling forward when asleep. Furthermore, this adjustable headrest contributes to the
comfort of your child during the car ride.
Note! Please ensure that the child’s head always remains in contact with the reclining
headrest since otherwise the headrest cannot fulfill its optimal side-crash protection
function.
By slightly lifting the headrest, the inclination of the headrest (r) can be adjusted in
three different positions.
Warning! The locking device (t) must never be blocked by any objects! In case of an
accident, the free movement of the reclining mechanism must be guaranteed since
otherwise your child may suffer injuries.
68
f
x
p
x
m
n
f
l
x
f
l
n
v
a
w
d
SECURING WITH SAFETY CUSHION – ECE GROUP I (9-18 KG)
1. Place the child in the CYBEX Pallas 2-fix child seat.
2. Attach the previously adjusted safety cushion (p) to the child seat. (See chapter
“SAFETY CUSHION ADJUSTMENT”)
3. Pull out the complete vehicle belt length. Take the lap belt (n) and slide it into the
dedicated belt routings (x) (marked red) of the safety cushion (p).
Warning! Never twist the belt!
4. Insert the belt tongue (m) into the belt buckle (l). Listen for an audible “CLICK”.
5. Now take the shoulder belt (f) and pull it to tighten lap belt (n).
6. Lead back the shoulder belt (f) parallel to the lap belt (n) into the same belt routing
(x) channel.
7. Pull the belt tight and make sure that the diagonal belt (f) and the lap belt (n) are
running completely inside (over the whole width) of the belt routing (x).
SWITCHING FROM ECE GROUP I (9-18KG) TO ECE GROUP II/III (15- 36KG)
1. Remove the safety cushion (p).
2. Press the two release buttons (q) on the bottom side of the seat cushion (d) and
simultaneously pull it away from the main frame (w) until you feel a resistance.
3. Now pull the reclining handle (v), situated centrally on the bottom of the seat
cushion (d), and pull off the child seat from the main frame (w).
4. To remove the spacers (s), pull up the backrest cover to reveal the finger hole on
the backside of the backrest (a).
5. Push the release hook inside the finger hole and pull the spacers (s) out of the
backrest (a).
6. Repeat this procedure on the other side of the backrest.
q
s
69
70
c
w
o
A
o
71
v
ISOFIX-CONNECT MODIFICATION – ECE GROUP II/III (15-36 KG)
7. Press the adjusting handle (c) of the main frame (w) and pull out the ISOFIX
connectors (o) until you feel a resistance.
8. Simultaneously hold the adjusting handle (c) and release the two snap-fits (A) with
your fingers or the aid of a screw driver.
Note! In correct position, the ISOFIX connectors (o) release automatically from the
main frame (w), simply by force of gravity.
Warning! Observe a minimum drop height to avoid damaging parts of the child seat
or hurting yourself or others.
9. Shift the ISOFIX connectors (o) into the designed chamber on the bottom side of
the seat cushion (d) until you feel a resistance.
Warning! Please make sure that the adjustment and fixation teeth are on top of the
ISOFIX Connect arms before mounting to the booster seat.
10. Press the handle (v) situated centrally on the bottom of the seat cushion (d) and
push the ISOFIX connectors (o) into the seat cushion until they are completely
hidden.
11. We refer to the section “INSTALLING OF THE CHILD SEAT WITH THE ISOFIX-CONNECT
SYSTEM” for further installation steps.
Note! Please keep all spare parts together and store them properly.
Warning! For reassembly please proceed with these steps in reverse order. Check the
user guide in advance to make sure no parts are missing.
72
l
l
m
ff
n
n
kk
dd
nn
kk
ee
g
g
f
ff
g
n
73
k
k
SECURING WITHOUT SAFETY CUSHION – ECE GROUP II/III (15-36 KG)
Put your child in the child seat. Pull out the three-point belt and lead it in front of your
child to the buckle (l).
Warning! Never twist the belt!
Insert the belt tongue (m) into the belt buckle (l). If you hear an audible “CLICK” it is
securely locked.
Put the lap belt (n) in the bottom belt guides (k) of the child seat. Now pull the lap
belt (n) tight by pulling the diagonal belt (f) until there is no slack. The tighter the belt
the better it can protect from injuries. The diagonal belt (f) and the lap belt (n) should
both be inserted in the bottom belt guide at the side of the belt buckle.
Warning! The belt buckle of the car seat (l) must under no circumstances reach into
the bottom belt guide (k). If the belt strap is too long, the child seat is not suitable
for this vehicle.
The lap belt (n) should be placed in the bottom belt guides (k) on both sides of the
seat (d).
Note! Teach your child from the beginning to always pay attention to a tight belt and
to pull the belt tight on her/his own if necessary.
Warning! The lap belt (n) must, on both sides, run as low across the groin of your child
as possible in order to take optimal effect in case of an accident.
Now lead the diagonal belt (f) through the upper red belt guide (g) in the shoulder
rest (e) until it is inside the belt guide.
Please make sure that the diagonal belt (f) runs between the outer edge of the
shoulder and your child’s neck. If necessary, adjust the running of the belt by adjusting
the height of the headrest. The height of the headrest can still be adjusted in the car.
IS YOUR CHILD PROPERLY SECURED?
In order to guarantee the best possible safety for your child, please check prior to
the ride, whether …
– the lap belt (n) runs in the bottom belt guides (k) on both sides of the child seat.
– the diagonal belt (f) also runs in the bottom belt guide (k) of the child seat on the
side of the belt buckle.
– the diagonal belt (f) runs through the belt guide (g) of the shoulder rest (e), marked
red.
– the diagonal belt (f) runs diagonally towards the back.
– the entire belt sits tight and is not twisted.
f+n
74
75
PRODUCT CARE
In order to guarantee the best possible protection of your child seat, it is necessary
that you take note of the following:
– All important parts of the child seat should be examined for any damages on a
regular basis. The mechanical parts must function flawlessly.
– It is essential that the child seat does not get jammed between hard objects e.g.
like the door of the car, seat rail etc. causing possible damage to the seat.
– The child seat must be examined by the manufacturer after a fall or similar
situations.
REMOVING THE SEAT COVER
The seat cover consists of four parts which are fixed to the seat either by velcros, press
buttons or button holes. Once you have released all fixations, the cover parts can
be removed.
In order to put the covers back on the seat, proceed in the reversed order as
removing them.
Warning! The child seat must never be used without the cover.
REMOVING THE SEAT COVER FROM THE BACKREST
1. Pull the headrest (e) into its top position by using the release handle (h).
2. To release the headrest (e), simultaneously pull the handle (h) and the lower rim
of the upper rib of the backrest (a). Now the headrest (e) can be completely
detached.
3. Now the cover can be removed.
4. To reassemble, pull the adjustment handle (h) and insert the headrest (e) into the
backrest (a).
CLEANING
It is important to use only original CYBEX seat cover since the cover is also an essential
part of the function. You may obtain spare covers at your retailer.
Note! Please wash the cover before using it the first time. Seat covers are machine
washable at max. 30°C on delicate cycle. If you wash it at a higher temperature,
the cover fabric may lose colour. Please wash the cover separately and never dry it
mechanically! Do not dry the cover in direct sunlight! You can clean the plastic parts
with a mild detergent and warm water.
Warning! Please do not use chemical detergents or bleaching agents under any
circumstances!
76
77
WHAT TO DO AFTER AN ACCIDENT
In an accident the seat can sustain damages which are invisible to the eye. Therefore
the seat should be replaced immediately in such cases. If in doubt please contact
your retailer or the manufacturer.
DURABILITY OF THE PRODUCT
The CYBEX Pallas 2-fix was designed to easily fulfill its purpose for the expected
durability (adding up to 11 years). However, since high fluctuations of temperature
might occur and since there might be unforeseeable exposure to child seats, it is
important to note the following:
– If the car is exposed to direct sunlight for a longer period of time, the child seat
must be taken out of the car or covered with a cloth.
– Examine all plastic and metal parts of the seat for any damages or changes
about their form or colour on a yearly basis. If you notice any changes, you need
to dispose of the child seat or it must be examined by the manufacturer and
replaced if necessary.
– Changes of the fabric, in particular the fading of colour, are normal after yearlong
use in the car and do not constitute a fault.
DISPOSAL
At the end of its life cycle the child seat should be disposed properly. Waste disposal
regulations may vary regionally. In order to guarantee a proper disposal of the child
seat, please contact your communal waste management or administration of your
city. In all cases, please note the waste disposal regulations of your country.
78
79
WARRANTY
The following warranty applies solely in the country where this product was initially
sold by a retailer to a customer. The warranty covers all manufacturing and material
defects, existing and appearing, at the date of purchase or appearing within
a term of two (2) years from the date of purchase from the retailer who initially
sold the product to a consumer (manufacturer’s warranty). In the event that a
manufacturing or material defect should appear, we will – at our own discretion –
either repair the product free of charge or replace it with a new product. To obtain
such warranty it is required to take or ship the product to the retailer, who initially
sold this product to a customer and to submit an original proof of purchase (sales
receipt or invoice) that contains the date of purchase, the name of the retailer and
the type designation of this product. This warranty shall not apply in the event that
this product is taken or shipped to the manufacturer or any other person other than
the retailer who initially sold this product to a consumer. Please check the product
with respect to completeness and manufacturing or material defects immediately
at the date of purchase or, in the event that the product was purchased in distance
selling, immediately after receipt. In case of a defect stop using the product and
take or ship it immediately to the retailer who initially sold it. In a warranty case the
product has to be returned in a clean and complete condition. Prior to contacting
the retailer, please read this instruction manual carefully. This warranty does not
cover any damages caused by misuse, environmental influence (water, fire, road
accidents etc.) or normal wear and tear. It does solely apply in the event that the use
of the product was always in compliance with the operating instructions, if any and
all modifications and services were performed by authorized persons and if original
components and accessories were used. This warranty does not exclude, limit or
otherwise affect any statutory consumer rights, including claims in tort and claims
with respect to a breach of contract, which the buyer may have against the seller or
the manufacturer of the product.
TÜRKIYE DISTRIBÜTÖRÜ:
Opera Istanbul Altınay Cad. Gul Sok. 21/2 Seyrantepe
+90 212 321 8132
www.operaistanbul.com
info@operaistanbul.com
80
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising