Makita HR3210FCT Kasutusjuhend

Makita HR3210FCT Kasutusjuhend
INSTRUCTION MANUAL
S
BRUKSANVISNING
N
Borhammer
BRUKSANVISNING
FIN
Poravasara
KÄYTTÖOHJE
LV
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
LT
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
EE
Puurvasar
KASUTUSJUHEND
GB
RUS
1
1
1
1
008537
1
1
2
008549
3
008538
1
2
1
1
2
2
3
2
3
3
4
008608
5
008552
6
008540
1
2
1
3
2
1
2
7
008600
3
8
008539
9
008541
1
1
2
1
2
10
008542
11
003150
1
1
12
1
2
008543
2
2
3
13
008544
14
008545
2
15
008546
1
1
16
001300
17
008547
18
002449
1
1
3
2
2
19
008548
20
008551
21
008552
1
2
1
1
1
22
008553
23
008601
24
008607
27
008604
2
1
25
1
008602
26
008603
1
28
008605
29
008606
3
ENGLISH
SPECIFICATIONS
Model
Concrete
HR3200C
HR3210C
Tungsten-carbide tipped bit
32 mm
Core bit
90 mm
Capacities
Steel
13 mm
Wood
32 mm
315 - 630
1,650 - 3,300
398 mm
Net weight
4.4 kg
424 mm
4.8 kg
HR3210FCT
5.0 kg
/II
ENG215-1
ENF002-1
sum)
ENG303-1
For Model HR3200C
ENG102-1
For Model HR3210C
ENG102-1
ENG215-1
sum)
GEB007-2
ENG303-1
For Model HR3210FCT
ENG102-1
sum)
ENG303-1
000230
supplier safety data.
•
•
FUNCTIONAL DESCRIPTION
•
•
Revolutions per
minute
5
4
3
2
1
630
590
480
370
315
3,300
3,100
2,500
1,900
1,650
•
008550
•
6
Torque limiter
•
Depth gauge
ASSEMBLY
•
Dust cup
Side grip
Dust cup 5
Dust cup 9
Fig.10
Bit diameter
6 mm - 14.5 mm
12 mm - 16 mm
006406
•
Fig.13
7
•
Chipping/Scaling/Demolition
MAINTENANCE
•
Drilling in wood or metal
•
•
•
Lubrication
•
Fig.27
•
8
•
9
SVENSKA
SPECIFIKATIONER
Modell
HR3200C
HR3210C
Bits med topp av tungstenskarbid
Cement
Kapacitet
HR3210FCT
32 mm
90 mm
Stål
13 mm
Trä
32 mm
Obelastat varvtal (min-1)
315 - 630
Slag per minut
1 650 - 3 300
Längd
398 mm
Vikt
4,4 kg
424 mm
4,8 kg
5,0 kg
/II
ENG215-1
ENF002-1
ENG303-1
ENG102-1
mätta
är
mätta
enligt
Direktör
Ansvarig tillverkare:
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN
Auktoriserad representant i Europa:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15
8JD, ENGLAND
GEB007-2
ENG303-1
mätta
enligt
ENG215-1
000230
Tomoyasu Kato
11
14.
•
SPARA DESSA ANVISNINGAR.
•
FUNKTIONSBESKRIVNING
•
Var per minut
Slag per minut
•
5
4
3
2
1
630
590
480
370
315
3 300
3 100
2 500
1 900
1 650
•
008550
12
Mejselvinkel (vid huggmejsling, gradmejsling
eller demolering)
•
Indikatorlampa
MONTERING
•
Sidohandtag
Fig.10
006406
•
Fig.13
13
•
Huggmejsling/gradmejsling/demolering
UNDERHÅLL
•
•
•
•
Fig.27
•
•
14
•
15
NORSK
TEKNISKE DATA
Modell
Betong
HR3200C
HR3210C
Bits med wolframkarbidspiss
Kjernebor
Kapasitet
HR3210FCT
32 mm
90 mm
Stål
13 mm
Tre
32 mm
Ubelastet turtall (min-1)
315 - 630
1 650 - 3 300
398 mm
Nettovekt
4,4 kg
424 mm
4,8 kg
5,0 kg
/II
ENG215-1
ENF002-1
ENG303-1
For modell HR3200C
ENG102-1
For modell HR3210C
ENG102-1
Gjelder bare land i Europa
Støy
Typisk A-vektet lydtrykknivå er bestemt i henhold til
EN60745-2-6:
16
ENG215-1
GEB007-2
ENG303-1
For modell HR3210FCT
ENG102-1
EUs SAMSVARS-ERKLÆRING
Modell; HR3200C,HR3210C,HR3210FCT
Vi tar det hele og fulle ansvar for at dette produktet
samsvarer med følgende standarder:
EN60745, NEK EN 55014 og NEK EN 61000 i
overensstemmelse med Rådsdirektivene 2004/108/EF
og 98/37/EF.
CE2007
000230
Tomoyasu Kato
Direktør
17
14.
3 300
3 100
2 500
1 900
1 650
008550
TA VARE PÅ DISSE
INSTRUKSENE.
•
•
630
590
480
370
315
•
18
•
•
Fig.13
•
Dybdemåler
Fig.15
Dybdemåleren er praktisk ved boring av flere hull med
samme dybde. Løsne klemskruen og juster
dybdemåleren til ønsket dybde. Etter justering må
klemskruen strammes godt.
MERK:
•
Dybdemåleren kan ikke brukes i en stilling hvor
måleren treffer girhuset.
MONTERING
•
Støttehåndtak
Fig.10
006406
•
•
•
•
bruke
VEDLIKEHOLD
•
•
-symbolet,
Fig.27
•
•
•
20
TILBEHØR
•
21
SUOMI
TEKNISET TIEDOT
Malli
Betoni
HR3200C
HR3210C
Teho
HR3210FCT
32 mm
Timanttiporanterä
90 mm
Teräs
13 mm
Puu
32 mm
315 - 630
1 650 - 3 300
398 mm
4,4 kg
424 mm
4,8 kg
5,0 kg
/II
ja
kiven
ENG215-1
ENF002-1
ENG303-1
ENG302-1
22
Malli HR3210C
ENG102-1
ovat
000230
ENG215-1
GEB007-2
ENG303-1
Malli HR3210FCT
ENG102-1
ovat
ENG215-1
23
10.
11.
12.
13.
14.
3 300
3 100
2 500
1 900
1 650
008550
•
•
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.
VAROITUS:
TOIMINTAKUVAUS
•
630
590
480
370
315
•
24
•
•
•
Kuva13
KOKOONPANO
•
•
006406
25
•
•
HUOLTO
•
•
•
•
•
26
•
27
LATVIEŠU
Betons
HR3200C
HR3210C
32 mm
90 mm
HR3210FCT
13 mm
Koksne
32 mm
-1
315 - 630
1 650 - 3 300
398 mm
Neto svars
4,4 kg
424 mm
4,8 kg
5,0 kg
/II
ENG215-1
ENF002-1
ENG303-1
Modelim HR3200C
ENG102-1
Modelim HR3210C
ENG102-1
000230
ENG215-1
GEB007-2
ENG303-1
Modelim HR3210FCT
ENG102-1
13.
14.
630
590
480
370
315
008550
SAGLABĀJIET ŠOS
NORĀDĪJUMUS.
•
•
FUNKCIJU APRAKSTS
•
•
30
•
•
to
Att.13
MONTĀŽA
•
•
31
EKSPLUATĀCIJA
•
•
•
•
•
•
APKOPE
•
PIEDERUMI
Att.27
•
•
33
LIETUVIŲ KALBA
HR3200C
HR3210C
HR3210FCT
32 mm
90 mm
Plienas
13 mm
Medis
32 mm
315 - 630
1 650 - 3 300
398 mm
Neto svoris
4,4 kg
424 mm
4,8 kg
5,0 kg
/II
ENG215-1
ENF002-1
ENG303-1
Modeliui HR3200C
ENG102-1
ENG302-1
34
Modeliui HR3210C
CE2007
ENG102-1
000230
Tomoyasu Kato
Direktorius
Atsakingasis gamintojas:
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN (JAPONIJA)
Įgaliotasis atstovas Europoje:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15
8JD, ENGLAND (ANGLIJA)
ENG215-1
GEB007-2
ENG303-1
Modeliui HR3210FCT
ENG102-1
13.
14.
3 300
3 100
2 500
1 900
1 650
008550
SAUGOKITE ŠIAS
INSTRUKCIJAS.
•
•
VEIKIMO APRAŠYMAS
•
630
590
480
370
315
36
•
•
Pav.13
•
Indikatoriaus lemputė
SURINKIMAS
•
Pav.10
006406
Grąžto skersmuo
6 mm - 14,5 mm
12 mm - 16 mm
NAUDOJIMAS
Galėsite gręžti iki 13 mm skersmens skyles metale ir iki
32 mm skersmens skyles medyje.
•
•
•
•
•
•
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
•
•
38
PRIEDAI
Pav.27
•
•
39
EESTI
Üldvaate selgitus
8-2. Muutmishoob
8-3. Lukustusnupp
9-1. Toite märgutuli (roheline)
9-2. Hoolduse märgutuli (punane)
10-1. Külgkäepide
11-1. Otsaku vars
11-2. Puurimääre
12-1. Otsak
12-2. Padruni kate
13-1. Otsak
13-2. Padruni kate
14-1. Muutmishoob
14-2. Lukustusnupp
14-3. Osuti
15-1. Sügavuse piiraja
15-2. Pitskruvi
1-1. Lüliti päästik
2-1. Lamp
3-1. Regulaatorketas
4-1. SDS-plusi kiirvahetuspadrun
4-2. Vahetuskate
4-3. Padruni kate
5-1. Võll
5-2. Kiirvahetatav puuripadrun
5-3. Vahetuskate
6-1. Lukustusnupp
6-2. Osuti
6-3. Muutmishoob
7-1. Lukustusnupp
7-2. Muutmishoob
7-3. Osuti
8-1. Osuti
16-1. Tolmutops
18-1. Väljapuhke kolb
20-1. Padruniadapter
20-2. Võtmeta puuripadrun
21-1. Võll
21-2. Kiirvahetatav puuripadrun
21-3. Vahetuskate
22-1. Hülss
22-2. Rõngas
23-1. Kruvid
24-1. Liitmik
25-1. Karteri korgi kate
25-2. Kruvid
26-1. Kruvid
29-1. Liitmik
TEHNILISED ANDMED
Mudel
Betoon
HR3200C
HR3210C
Volframkarbiidist otsaga otsak
Suutlikkus
HR3210FCT
32 mm
Südamikupuur
90 mm
Metall
13 mm
Puit
32 mm
Ilma koormuseta kiirus (min-1)
315 - 630
Löökide arv minutis
1 650 - 3 300
Kogupikkus
398 mm
4,4 kg
Kaitseklass
424 mm
4,8 kg
5,0 kg
/II
• Meie jätkuva teadus- ja arendustegevuse programmi tõttu võidakse siin antud tehnilisi andmeid muuta ilma ette teatamata.
• Märkus: Tehnilised andmed võivad olla riigiti erinevad.
ENE044-1
Ettenähtud kasutamine
Tööriist on ette nähtud telliste,
löökpuurimiseks,
samuti
ka
teostamiseks.
Määramatus (K) : 3 dB(A)
Kasutage kõrvaklappe
betooni ja kivi
meiseldustööde
ENG215-1
Vibratsioon
Vibratsiooni koguväärtus (kolmeteljeliste vektorite
summa) määratud vastavalt EN60745-2-6:
Töörežiim : meisli režiim
Vibratsiooni emissioon (ah,CHeq) : 12.5 m/s2
Määramatus (K): 1.5 m/s2
ENF002-1
Toide
Tööriista võib ühendada ainult selle andmesildil näidatud
pingele vastava pingega toiteallikaga ning seda saab
kasutada ainult ühefaasilisel vahelduvvoolutoitel.
Tööriist on vastavalt Euroopa standardile kahekordse
isolatsiooniga ning seega võib seda kasutada ka ilma
maandusjuhtmeta pistikupessa ühendatult.
ENG303-1
Töörežiim: betooni löökpuurimine,
diameeter ja 100 mm sügavus
Vibratsiooni emissioon (ah,HD) : 18 m/s2
Määramatus (K) : 1.5 m/s2
16
mm
ENG302-1
Töörežiim: metalli puurimine
Vibratsioonitase (ah,D) : 2.5 m/s2 või vähem
Mudelile HR3200C
ENG102-1
Ainult Euroopa riikidele
Müra
Tüüpiline
A-korrigeeritud
müratase
EN60745-2-6:
Müratase (LpA) : 89 dB(A)
Helivõimsuse tase (LWA) : 100 dB(A)
40
Mudelile HR3210C
ENG102-1
Ainult Euroopa riikidele
Müra
Tüüpiline
A-korrigeeritud
müratase
EN60745-2-6:
Müratase (LpA) : 89 dB(A)
Helivõimsuse tase (LWA) : 100 dB(A)
Määramatus (K) : 3 dB(A)
Kasutage kõrvaklappe
000230
ENG215-1
Vibratsioon
Vibratsiooni koguväärtus (kolmeteljeliste vektorite
summa) määratud vastavalt EN60745-2-6:
Töörežiim : meisli režiim
Vibratsiooni emissioon (ah,CHeq) : 7.5 m/s2
Määramatus (K): 1.5 m/s2
GEB007-2
Ohutuse erijuhised
ÄRGE
laske
mugavusel
või
toote
kasutamisharjumustel (mis on saadud korduva
kasutuse jooksul) asendada vankumatut puurvasara
ohutuseeskirjade järgimist. Kui kasutate käesolevat
elektritööriista ohtlikult või valesti, võite põhjustada
tervisekahjustusi.
1.
Kandke kuulmiskaitseid. Müra võib põhjustada
kuulmiskadu.
2.
Kasutage tööriistaga komplektis olevaid
abipidemeid. Kontrolli kadumine võib põhjustada
terviskahjustusi.
3.
Hoidke elektrilisi tööriistu töötamise ajal
isoleeritud käepidemetest kohtades, kus
lõiketera võib puutuda kokku peidetud
juhtmete või seadme enda juhtmega.
Kokkupuude „voolu all" juhtmega pingestab
tööriista katmata metallosad ning operaator võib
saada elektrilöögi.
4.
Kandke tugevat
peakatet (kaitsekiiver),
kaitseprille ja/või näokatet. Tavalised prillid või
päikeseprillid EI OLE kaitseprillid. Eriti
soovitatakse kanda ka tolmumaski ja paksult
polsterdatud kindaid.
5.
Enne toimingu teostamist veenduge, et
lõikeotsik on kindlalt kinnitatud.
6.
Reeglipärasel töötamisel on ette nähtud, et
tööriist tekitab vibratsiooni. Kruvid võivad
hõlpsasti logisema hakata, põhjustades
purunemise või õnnetuse. Enne toimingu
teostamist kontrollige hoolikalt kruvide
pingutatust.
7.
Külma ilmaga või siis, kui tööriista ei ole kaua
aega kasutatud, laske tööriistal mõnda aega
soojeneda, käitades seda ilma koormuseta.
See
vabastab
õlitamise.
Ilma
õige
soojenemiseta on löökrežiimil töötamine
raskendatud.
8.
Veenduge
alati,
et
omaksite
kindlat
toetuspinda.
Kui töötate kõrguses, siis jälgige, et teist
allpool ei viibiks inimesi.
9.
Hoidke tööriista kindlalt kahe käega.
10. Hoidke käed liikuvatest osadest eemal.
ENG303-1
Töörežiim: betooni löökpuurimine,
diameeter ja 100 mm sügavus
Vibratsiooni emissioon (ah,HD) : 10 m/s2
Määramatus (K) : 1.5 m/s2
16
mm
ENG302-1
Töörežiim: metalli puurimine
Vibratsioonitase (ah,D) : 2.5 m/s2 või vähem
Mudelile HR3210FCT
ENG102-1
Ainult Euroopa riikidele
Müra
Tüüpiline
A-korrigeeritud
müratase
EN60745-2-6:
Müratase (LpA) : 88 dB(A)
Helivõimsuse tase (LWA) : 99 dB(A)
Määramatus (K) : 3 dB(A)
Kasutage kõrvaklappe
ENG215-1
Vibratsioon
Vibratsiooni koguväärtus (kolmeteljeliste vektorite
summa) määratud vastavalt EN60745-2-6:
Töörežiim : meisli režiim
Vibratsiooni emissioon (ah,CHeq) : 8 m/s2
Määramatus (K): 1.5 m/s2
ENG303-1
Töörežiim: betooni löökpuurimine,
diameeter ja 100 mm sügavus
Vibratsiooni emissioon (ah,HD) : 10 m/s2
Määramatus (K) : 1.5 m/s2
16
mm
ENG302-1
Töörežiim: metalli puurimine
Vibratsioonitase (ah,D) : 2.5 m/s2 või vähem
ENH101-8
EÜ-VASTAVUSDEKLARATSIOON
Mudel; HR3200C,HR3210C,HR3210FCT
Allakirjutanud kinnitavad, et käesolev toode vastab
järgmistele standarditele või normdokumentidele:
EN60745, EN55014, EN61000 kooskõlas Euroopa
Nõukogu direktiividega 2004/108/EÜ ja 98/37/EÜ.
CE2007
41
11.
12.
13.
14.
Alltoodud tabelis on esitatud seosed regulaatorkettal
olevate numbrite ja minutis tehtavate pöörete/löökide
arvu vahel.
Ärge jätke tööriista käima. Käivitage tööriist
ainult siis, kui hoiate seda käes.
Ärge
suunake
töötavat
tööriista
töötamispiirkonnas viibijatele. Lõikeotsik võib
välja lennata ja kedagi tõsiselt vigastada.
Ärge puudutage lõikeotsikut ega selle
läheduses paiknevaid osi vahetult pärast
tööoperatsiooni teostamist; need võivad olla
väga kuumad ja põhjustada põletushaavu.
Mõned materjalid võivad sisaldada mürgiseid
aineid.
Rakendage
meetmeid
tolmu
sissehingamise
ja
nahaga
kokkupuute
vältimiseks.
Järgige
materjali
tarnija
ohutusalast teavet.
Regulaatorkettal
olev number
630
590
480
370
315
3 300
3 100
2 500
1 900
1 650
008550
•
HOIATUS:
VALE KASUTUS või käesoleva kasutusjuhendi
ohutuse eeskirjade eiramine võib põhjustada
tervisekahjustusi.
HOIATUS:
Kui tööriista kaua aega katkestamatult madalal
kiirusel kasutatakse, tekib mootori ülekoormus, mis
põhjustab tööriista tõrkeid.
Kiiruseregulaatorit saab keerata ainult numbrini 5
ja tagasi numbrini 1. Ärge kiiruseregulaatorit jõuga
üle 5 või 1 keerata püüdke, sest vastasel korral ei
pruugi kiiruse reguleerimise funktsioon enam
töötada.
SDS-plusi kiirvahetuspadruni vahetamine
FUNKTSIONAALNE KIRJELDUS
•
Pöörete arv minutis Löökide arv minutis
5
4
3
2
1
Mudelile HR3210FCT
Kiirvahetatava puuripadruni saab hõlpsasti vahetada
SDS-plusi kiirvahetuspadruniga.
SDS-plusi kiirvahetuspadruni eemaldamine
Joon.4
HOIATUS:
Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne
reguleerimist ja kontrollimist välja lülitatud ja
vooluvõrgust lahti ühendatud.
HOIATUS:
Enne
SDS-plusi
kiirvahetatava
padruni
eemaldamist eemaldage alati otsak.
Hoidke pöidla ja keskmise sõrmega vahetatavat katet
ning tõmmake seda 1. noole suunas. Samal ajal hoidke
nimetissõrmega padrunikatet. Sel viisil padrunikatet
hoides tõmmake 2. noole suunas välja SDS-plusi
kiirvahetatav padrun.
Kiirvahetatava puuripadruni kinnitamine
Joon.5
Haarake vahetatav kate ja asetage kiirvahetatav
puuripadrun tööriista võllile.
Kontrollige kiirvahetatava puuripadruni kindlalt paigas
olekut, tõmmates seda mitu korda.
Lüliti funktsioneerimine
•
Joon.1
HOIATUS:
Kontrollige alati enne tööriista vooluvõrku
ühendamist, kas lüliti päästik funktsioneerib
nõuetekohaselt ja liigub lahtilaskmisel tagasi
väljalülitatud asendisse.
Tööriista töölelülitamiseks on vaja lihtsalt lüliti päästikut
tõmmata. Seiskamiseks vabastage lüliti päästik.
•
Lampide süütamine
Mudelile HR3210FCT
Joon.2
HOIATUS:
Ärge vaadake otse valgusesse ega valgusallikat.
Vajutage lambi süütamiseks päästikut. Vabastage
päästik lambi kustutamiseks.
Töörežiimi valimine
•
Pöörlemine koos haamrifunktsiooniga
Joon.6
Betooni,
müüritise
jms
puurimiseks
vajutage
lukustusnupp alla ja keerake vahetushooba nii, et osuti
näitaks sümbolile
. Kasutage volframkarbiidotsaga
otsakuid.
Ainult pöörlemisfunktsioon
Joon.7
Puidu, metalli või plastmassi puurimiseks vajutage
lukustusnupp alla ja keerake vahetushooba nii, et osuti
näitaks sümbolile
. Kasutage keerdpuuri või
puidupuuri.
MÄRKUS:
•
Kasutage lambiklaasilt mustuse ära pühkimiseks
kuiva riidelappi. Olge seda tehes ettevaatlik, et
lambiklaasi mitte kriimustada, sest vastasel korral
võib valgustus väheneda.
Kiiruse muutmine
Joon.3
Pöördeid ja lööke minutis saab reguleerida
regulaatorkettaga. Kettal on märgised 1-st (madalaim
kiirus) 5-ni (täiskiirus).
42
Otsaku paigaldamine või eemaldamine
Ainult haamrifunktsioon
Joon.8
Täksimiseks,
pealiskihi
eemaldamiseks
või
lammutustöödeks vajutage lukustusnupp alla ja keerake
muutmishooba nii, et osuti näitaks sümbolile
.
Kasutage piiktera, külmmeislit, pealiskihi meislit jne.
•
•
Joon.11
Enne paigaldamist puhastage otsaku vars ja kandke
sellele puurimääret.
Pange otsak tööriista sisse. Keerake ja suruge otsakut,
kuni see fikseerub.
Joon.12
Kui otsakut ei õnnestu sisse suruda, siis eemaldage see.
Tõmmake padruni katet paar korda alla. Seejärel pange
otsak uuesti sisse. Keerake ja suruge otsakut, kuni see
fikseerub.
Pärast paigaldamist veenduge alati, et otsak on kindlalt
paigas, proovides seda välja tõmmata.
Otsaku eemaldamiseks tõmmake padruni kate lõpuni
alla ja tõmmake otsak välja.
HOIATUS:
Ärge pöörake muutmishooba siis, kui tööriist
koormatult töötab. See kahjustab tööriista.
Režiimimuutmise mehhanismi kiire kulumise
vältimiseks veenduge, et vahetushoob oleks alati
korralikult ühes kolmest töörežiimi asendist.
Väändemomendi piirik
Väändemomendi
piirik
rakendub
teatava
väändemomendi
taseme
saavutamisel.
Mootor
lahutatakse ülekandevõllist. Sel juhul lakkab otsak
pöörlemast.
•
Joon.13
Otsaku kaldenurk (täksimisel, pealiskihi
eemaldamisel või lammutustöödel)
HOIATUS:
Niipea, kui väändemomendi piirik rakendub,
lülitage tööriist kohe välja. See aitab vältida
tööriista enneaegset kulumist.
Joon.14
Otsaku saab fikseerida 24 erineva nurga all. Otsaku
nurga muutmiseks vajutage lukustusnupp alla ja
pöörake vahetushooba nii, et osuti näitaks sümbolile
.
Seadke otsak soovitud nurga alla.
Vajutage lukustusnupp alla ja keerake muutmishooba nii,
et osuti näitaks sümbolile
. Seejärel veenduge, et
otsak on kindlalt paigas, proovides seda pisut keerata.
Märgutuli
Joon.9
Tööriista ühendamisel vooluvõrku süttib roheline toite
märgutuli. Kui märgutuli ei sütti, on toitejuhe või
kontroller võib-olla defektne. Kui märgutuli põleb, kuid
tööriist ei käivitu, ehkki on sisse lülitatud, on süsiharjad
võib-olla kulunud või kontroller, mootor või toitelüliti on
defektne.
Kui süsiharjad on peaaegu lõpuni kulunud, süttib
punane hoolduse märgutuli, andes märku vajadusest
hoolduse järele. Pärast umbes 8-tunnist kasutamist
lülitub mootor automaatselt välja.
Sügavuse piiraja
Joon.15
Sügavuse piiraja on mugav abivahend ühesuguse
sügavusega aukude puurimiseks. Lõdvendage pitskruvi
ja reguleerige sügavuse piiraja soovitud sügavusele.
Pärast reguleerimist keerake pitskruvi korralikult kinni.
MÄRKUS:
•
Sügavuse piirajat ei tohi kasutada asendis, kus see
puutub vastu ülekandeajami või mootori korpust.
KOKKUPANEK
•
HOIATUS:
Kandke alati enne tööriistal mingite tööde
teostamist hoolt selle eest, et see oleks välja
lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud.
Joon.16
Ülespoole suunatud puurimisel kasutage tolmutopsi, et
vältida tolmu langemist tööriistale ja kasutajale.
Kinnitage tolmutops joonisel näidatud viisil otsaku külge.
Tolmutopsi saab kinnitada järgmise suurusega
otsakutele.
Külgkäepide
Joon.10
HOIATUS:
Betooni, müüritise jms puurimisel kasutage
tööohutuse tagamiseks alati külgkäepidet.
Külgkäepidet saab pöörata kummalegi küljele,
võimaldades tööriista hõlpsat käsitsemist igas asendis.
Keerake külgkäepide vastupäeva lahti ja pöörake see
soovitud asendisse, seejärel keerake see päripäeva
kinni.
Tolmutops nr 5
Tolmutops nr 9
•
Otsaku läbimõõt
6 mm - 14,5 mm
12 mm - 16 mm
006406
TÖÖRIISTA KASUTAMINE
Löökpuurimise režiim
Joon.17
Seadke muutmishoob sümbolile
.
Asetage otsak augu jaoks valitud kohale ning tõmmake
siis lüliti päästikut. Ärge tööriista jõuga tagant sundige.
43
Parimad tulemused saavutatakse kerge survega. Hoidke
tööriist õiges asendis ning vältige selle august
väljalibisemist.
Ärge rakendage lisajõudu, kui auk ummistub laastude
või osakestega. Selle asemel laske tööriistal käia
tühikäigul, siis eemaldage otsak osaliselt august.
Korrates seda tegevust mitu korda, saab auk puhtaks ja
võite jätkata tavapärase puurimisega.
•
•
•
HOIATUS:
Kui otsak hakkab betooni läbistama või põrkab
vastu betooni sarrust, võib tööriist anda ohtliku
tagasilöögi. Ohtliku tagasilöögi vältimiseks toetuge
tasakaalu hoides kindlalt jalgadele ning hoidke
tööriista tugevasti mõlema käega.
•
•
Väljapuhke kolb (lisatarvik)
HOIATUS:
Kui tööriistale on paigaldatud kiirvahetatav
puuripadrun,
ärge
kunagi
kasutage
pöörlemisfunktsiooni koos haamrifunktsiooniga.
Kiirvahetatav puuripadrun võib olla kahjustatud.
Liiga suur surve seadmele ei kiirenda puurimist.
Liigne surve hoopis kahjustab puuri tippu,
vähendab seadme efektiivsust ja lühendab
seadme tööiga.
Materjali läbistamisel rakendub tööriistale/otsakule
väga suur väändejõud. Hoidke tööriista kindlalt
ning olge tähelepanelik, kui otsak hakkab
puuritavast materjalist läbi tungima.
Väiksed töödeldavad detailid kinnitage alati kas
kruustangide või sarnaste abivahenditega.
Teemant-südamikupuuri kasutamine
Joon.18
Kui auk on valmis puuritud kasutage väljapuhke kolbi, et
auku tolmust puhastada.
Teemant-südamikupuuriga töötamisel seadke ainult
pöörlemisfunktsiooni kasutamiseks muutmishoob alati
asendisse
.
Täksimine / pealiskihi eemaldamine /
lammutustööd
•
Joon.19
Seadke muutmishoob sümbolile
.
Hoidke tööriista kindlalt kahe käega. Lülitage tööriist
sisse ja avaldage sellele kerget survet, et tööriist ei
põrkuks kontrollimatult tagasi. Liiga suur surve tööriistale
ei muuda tööd tõhusamaks.
HOIATUS:
Kui teemant-südamikupuuri kasutada töörežiimis
„pöörlemisfunktsioon koos haamrifunktsiooniga",
võib teemant-südamikupuur puruneda.
HOOLDUS
Puidu või metalli puurimine
•
Joon.20
Joon.21
Joon.22
Mudelitele HR3200C, HR3210C
Kasutage lisavarustusse kuuluvat puuripadruni moodulit.
Selle paigaldamisel juhinduge eelmisel leheküljel
olevast lõigust „Otsaku paigaldamine või eemaldamine".
Seadke muutmisnupp nii, et osuti näitaks sümbolile
.
Mudelile HR3210FCT
Kasutage
standardvarustusena
kiirvahetatavat
puuripadrunit. Selle paigaldamisel juhinduge eelmisel
leheküljel olevast lõigust „SDS-plusi kiirvahetuspadruni
vahetamine".
Hoidke padrunirõngast käega kinni ja keerake pakkide
avamiseks padruni keret vastupäeva. Paigaldage otsak
padrunisse
maksimaalsele
sügavusele.
Hoidke
padrunirõngast kindlalt kinni ja pingutamiseks keerake
padruni keret päripäeva. Otsaku eemaldamiseks hoidke
padrunirõngas paigal ja keerake padruni keret
vastupäeva.
Seadke vahetushoob sümbolile
.
Metalli saab puurida kuni 13 mm läbimõõduga auke ja
puitu 32 mm läbimõõduga auke.
HOIATUS:
Kandke alati enne kontroll- või hooldustoimingute
teostamist hoolt selle eest, et tööriist oleks välja
lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud.
Õlitamine
HOIATUS:
Seda tööd peaks teostama ainult volitatud Makita
teeninduskeskus või tehase teeninduskeskus.
See tööriist ei nõua igapäevast või tunni aja tagust
määrimist, kuna see on varustatud määrdesüsteemiga.
Määrige tööriista iga kord, kui vahetate süsiharjasid.
Laske tööriistal soojenemiseks mõned minutid töötada.
Lülitage tööriist välja ja lahutage vooluvõrgust.
•
Joon.23
Keerake lahti neli kruvi ja eemaldage käepide. Pange
tähele, et ülemised kruvid erinevad teistest kruvidest.
Joon.24
Ühendage liitmik lahti, tõmmates seda.
Joon.25
Keerake lahti karteri otsakukate ja eemaldage karteri
otsak.
Joon.26
Joondage vahetushoob sümboliga
, keerake lahti viis
kruvi ja seejärel eemaldage karteri otsak.
44
TARVIKUD
Joon.27
•
HOIATUS:
Karteri otsaku võite eemaldada ainult pärast
vahetushoova joondamist sümboliga
. Ärge
eemaldage seda kunagi jõuga, ilma et oleksite
vahetushoova joondanud sümboliga
. Vastasel
juhul ei saa te enam tööriista kokku panna.
HOIATUS:
Neid tarvikuid ja lisaseadiseid on soovitav
kasutada koos Makita tööriistaga, mille kasutamist
selles kasutusjuhendis kirjeldatakse. Muude
tarvikute ja lisaseadiste kasutamisega kaasneb
vigastada saamise oht. Kasutage tarvikuid ja
lisaseadiseid ainult otstarvetel, milleks need on
ette nähtud.
Saate vajadusel kohalikust Makita teeninduskeskusest
lisateavet nende tarvikute kohta.
•
SDS-Plus karbiidotsaga otsakud
•
Piiktera
•
Südamikupuur
•
Külmmeisel
•
Teemant-südamikupuur
•
Vasaramääre
•
Pealiskihi meisel
•
Soonepeitel
•
Puuripadruni moodul
•
Puuripadrun S13
•
Padruniadapter
•
Padrunivõti S13
•
Puurimääre
•
Külgkäepide
•
Sügavuse piiraja
•
Väljapuhke kolb
•
Tolmutops
•
Kaitseprillid
•
Plastist kandekohver
•
Joon.28
Toetage tööriist lauale, suunates otsaku ülespoole. See
võimaldab vanal määrdel valguda karteri korpusse.
Pühkige vana määre seest ära ja lisage värsket määret
(30 g). Kasutage ainult ehtsat Makita vasaramääret
(lisatarvik). Lubatust (ligikaudu 30 g) suurema koguse
määrde kasutamine võib põhjustada vale haamritööd või
tööriista rikkeid. Kasutage täitmisel määret ainult
ettenähtud koguses.
HOIATUS:
Olge ettevaatlik, et mitte vigastada liitmikku või
voolujuhtmeid,
eriti
kasutatud
määrde
eemaldamisel.
Tööriista kokku panemiseks järgige paigaldamise
protseduuri vastupidises järjekorras.
•
•
HOIATUS:
Ärge keerake karteri korki liiga tugevasti kinni. See
on valmistatud vaigust ning võib puruneda.
Joon.29
Ühendage liitmik ja seejärel paigaldage käepide tagasi.
HOIATUS:
Olge ettevaatlik, et mitte vigastada liitmikku või
voolujuhtmeid, eriti käepideme paigaldamisel.
Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE säilimiseks tuleb
vajalikud remonttööd, süsiharja kontrollimine ja
väljavahetamine ning muud hooldus- ja reguleerimistööd
lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes. Alati
tuleb kasutada Makita varuosi.
•
45
HR3200C
HR3210C
Долото с наконечником из
сплава карбида вольфрама
32 мм
90 мм
Сталь
HR3210FCT
13 мм
32 мм
Число оборотов без нагрузки (мин.-1)
315 - 630
1 650 - 3 300
398 мм
Вес нетто
4,4 кг
424 мм
4,8 кг
5,0 кг
/II
ENG102-1
ENF002-1
ENG215-1
ENG303-1
ENG302-1
ENG302-1
ENH101-8
000230
Томоясу Като
Директор
Ответственный производитель:
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN (ЯПОНИЯ)
Уполномоченный представитель в Европе:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15
8JD, ENGLAND (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
ENG215-1
GEB007-2
ENG302-1
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
ОПИСАНИЕ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
•
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ
ИНСТРУКЦИИ.
48
630
590
480
370
315
008550
•
•
•
•
•
49
МОНТАЖ
•
•
006406
•
50
Расщепление/Скобление/Разрушение
•
•
•
•
•
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
•
51
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
•
•
52
53
54
55
Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan
884769-987
56
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Estonian were displayed