Makita HR3210FCT Ohjekirja

Makita HR3210FCT Ohjekirja
INSTRUCTION MANUAL
S
BRUKSANVISNING
N
Borhammer
BRUKSANVISNING
FIN
Poravasara
KÄYTTÖOHJE
LV
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
LT
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
EE
KASUTUSJUHEND
GB
RUS
1
1
1
1
008537
1
1
2
008549
3
008538
1
2
1
1
2
2
3
2
3
3
4
008608
5
008552
6
008540
1
2
1
3
2
1
2
7
008600
3
8
008539
9
008541
1
1
2
1
2
10
008542
11
003150
1
1
12
1
2
008543
2
2
3
13
008544
14
008545
2
15
008546
1
1
16
001300
17
008547
18
002449
1
1
3
2
2
19
008548
20
008551
21
008552
1
2
1
1
1
22
008553
23
008601
24
008607
27
008604
2
1
25
1
008602
26
008603
1
28
008605
29
008606
3
ENGLISH
SPECIFICATIONS
Model
Concrete
HR3200C
HR3210C
Tungsten-carbide tipped bit
32 mm
Core bit
90 mm
Capacities
Steel
13 mm
Wood
32 mm
315 - 630
1,650 - 3,300
398 mm
Net weight
4.4 kg
424 mm
4.8 kg
HR3210FCT
5.0 kg
/II
ENG215-1
ENF002-1
sum)
ENG303-1
For Model HR3200C
ENG102-1
For Model HR3210C
ENG102-1
ENG215-1
sum)
GEB007-2
ENG303-1
For Model HR3210FCT
ENG102-1
sum)
ENG303-1
000230
supplier safety data.
•
•
FUNCTIONAL DESCRIPTION
•
•
Revolutions per
minute
5
4
3
2
1
630
590
480
370
315
3,300
3,100
2,500
1,900
1,650
•
008550
•
6
Torque limiter
•
Depth gauge
ASSEMBLY
•
Dust cup
Side grip
Dust cup 5
Dust cup 9
Fig.10
Bit diameter
6 mm - 14.5 mm
12 mm - 16 mm
006406
•
Fig.13
7
•
Chipping/Scaling/Demolition
MAINTENANCE
•
Drilling in wood or metal
•
•
•
Lubrication
•
Fig.27
•
8
•
9
SVENSKA
SPECIFIKATIONER
Modell
HR3200C
HR3210C
Bits med topp av tungstenskarbid
Cement
Kapacitet
HR3210FCT
32 mm
90 mm
Stål
13 mm
Trä
32 mm
315 - 630
Slag per minut
1 650 - 3 300
Längd
398 mm
Vikt
4,4 kg
424 mm
4,8 kg
5,0 kg
/II
ENG215-1
ENF002-1
ENG303-1
ENG102-1
mätta
är
mätta
enligt
Direktör
Ansvarig tillverkare:
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN
Auktoriserad representant i Europa:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15
8JD, ENGLAND
GEB007-2
ENG303-1
mätta
enligt
ENG215-1
000230
Tomoyasu Kato
11
14.
•
SPARA DESSA ANVISNINGAR.
•
FUNKTIONSBESKRIVNING
•
Var per minut
Slag per minut
•
5
4
3
2
1
630
590
480
370
315
3 300
3 100
2 500
1 900
1 650
•
008550
12
Mejselvinkel (vid huggmejsling, gradmejsling
eller demolering)
•
Indikatorlampa
MONTERING
•
Sidohandtag
Fig.10
006406
•
Fig.13
13
•
Huggmejsling/gradmejsling/demolering
UNDERHÅLL
•
•
•
•
Fig.27
•
•
14
•
15
NORSK
TEKNISKE DATA
Modell
Betong
HR3200C
HR3210C
Bits med wolframkarbidspiss
Kjernebor
Kapasitet
HR3210FCT
32 mm
90 mm
Stål
13 mm
Tre
32 mm
315 - 630
1 650 - 3 300
398 mm
Nettovekt
4,4 kg
424 mm
4,8 kg
5,0 kg
/II
ENG215-1
ENF002-1
ENG303-1
For modell HR3200C
ENG102-1
For modell HR3210C
ENG102-1
Gjelder bare land i Europa
Støy
Typisk A-vektet lydtrykknivå er bestemt i henhold til
EN60745-2-6:
16
ENG215-1
GEB007-2
ENG303-1
For modell HR3210FCT
ENG102-1
EUs SAMSVARS-ERKLÆRING
Modell; HR3200C,HR3210C,HR3210FCT
Vi tar det hele og fulle ansvar for at dette produktet
samsvarer med følgende standarder:
EN60745, NEK EN 55014 og NEK EN 61000 i
overensstemmelse med Rådsdirektivene 2004/108/EF
og 98/37/EF.
CE2007
000230
Tomoyasu Kato
Direktør
17
14.
3 300
3 100
2 500
1 900
1 650
008550
TA VARE PÅ DISSE
INSTRUKSENE.
•
•
630
590
480
370
315
•
18
•
•
Fig.13
•
Dybdemåler
Fig.15
Dybdemåleren er praktisk ved boring av flere hull med
samme dybde. Løsne klemskruen og juster
dybdemåleren til ønsket dybde. Etter justering må
klemskruen strammes godt.
MERK:
•
Dybdemåleren kan ikke brukes i en stilling hvor
måleren treffer girhuset.
MONTERING
•
Støttehåndtak
Fig.10
006406
•
•
•
•
bruke
VEDLIKEHOLD
•
•
-symbolet,
Fig.27
•
•
•
20
TILBEHØR
•
21
SUOMI
Yleisen näkymän selitys
8-2. Vaihtovipu
8-3. Lukituspainike
9-1. Tehon ON-merkkilamppu (vihreä)
9-2. Huoltomerkkilamppu (punainen)
10-1. Sivukahva
11-1. Terän varsi
11-2. Terärasva
12-1. Kärki
12-2. Istukan suojus
13-1. Kärki
13-2. Istukan suojus
14-1. Vaihtovipu
14-2. Lukituspainike
14-3. Osoitin
15-1. Syvyystulkki
15-2. Kiristysruuvi
1-1. Liipaisinkytkin
2-1. Lamppu
3-1. Säätöpyörä
4-1. Pikavaihtoistukka SDS-plus:aan
4-2. Vaihtokansi
4-3. Istukan suojus
5-1. Kara
5-2. Pikavaihtoporaistukka
5-3. Vaihtokansi
6-1. Lukituspainike
6-2. Osoitin
6-3. Vaihtovipu
7-1. Lukituspainike
7-2. Vaihtovipu
7-3. Osoitin
8-1. Osoitin
16-1. Pölysuojus
18-1. Puhallin
20-1. Istukan sovitin
20-2. Kiilaton poraistukka
21-1. Kara
21-2. Pikavaihtoporaistukka
21-3. Vaihtokansi
22-1. Holkki
22-2. Rengas
23-1. Ruuvit
24-1. Liitin
25-1. Kammen kuvun suojus
25-2. Ruuvit
26-1. Ruuvit
29-1. Liitin
TEKNISET TIEDOT
Malli
Betoni
HR3200C
HR3210C
Volframi-karbidikärjellä varustettu terä
Teho
HR3210FCT
32 mm
Timanttiporanterä
90 mm
Teräs
13 mm
Puu
32 mm
Kuormittamaton nopeus (min-1)
315 - 630
Lyöntiä minuutissa
1 650 - 3 300
Kokonaispituus
398 mm
Nettopaino
4,4 kg
Turvallisuusluokka
424 mm
4,8 kg
5,0 kg
/II
• Jatkuvan tutkimus- ja kehitysohjelman vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä ominaisuuksia ilman
ennakkoilmoitusta.
• Huomautus: Tekniset ominaisuudet saattavat vaihdella eri maissa.
ENE044-1
Käyttötarkoitus
Työkalu on tarkoitettu tiilen, betonin
vasaraporaukseen sekä piikkaamiseen.
ja
Horjuvuus (K): 3 dB(A)
Käytä korvassuojia
kiven
ENG215-1
Värähtely
Tärinöinnin
kokonaisarvo
(kolmen
akselin
summavektori) on määritetty standardin EN60745-2-6
mukaan:
Käyttötapa : kaiverrustoiminto
Tärinäpäästö (ah,CHeq) : 12.5 m/s2
Epävakaus (K) : 1.5 m/s2
ENF002-1
Virtalähde
Koneen saa kytkeä vain sellaiseen virtalähteeseen,
jonka jännite on sama kuin arvokilvessä ilmoitettu, ja sitä
saa käyttää ainoastaan yksivaiheisella vaihtovirralla.
Kone on kaksinkertaisesti suojaeristetty eurooppalaisten
standardien mukaisesti, ja se voidaan siten kytkeä myös
maadoittamattomaan pistorasiaan.
ENG303-1
Työtila : vasaraporaus betoniin, 16 mm halkaisija ja
100 mm syvyys
Värähtelynpäästö (ah,HD) : 18 m/s2
Epävarmuus (K) : 1.5 m/s2
Malli HR3200C
ENG102-1
Vain Euroopan maissa
Melu
Tyypilliset
A-painotetut
melutasot
määriteltyEN60745-2-6 mukaan:
Äänenpainetaso (LpA) : 89 dB(A)
Äänen tehotaso (LWA) : 100 dB(A)
ENG302-1
Työtila: poraus metalliin
Värähtelyn päästö (ah,D) : 2.5 m/s2 or less
ovat
22
Malli HR3210C
EN60745, EN55014 ja EN61000 neuvoston direktiivien
2004/108/EY ja 98/37/EY mukaisesti.
CE2007
ENG102-1
Vain Euroopan maissa
Melu
Tyypilliset
A-painotetut
melutasot
määriteltyEN60745-2-6 mukaan:
Äänenpainetaso (LpA) : 89 dB(A)
Äänen tehotaso (LWA) : 100 dB(A)
Horjuvuus (K): 3 dB(A)
Käytä korvassuojia
ovat
000230
Tomoyasu Kato
Johtaja
Vastuullinen valmistaja:
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPANI
Valtuutettu edustaja Euroopassa:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15
8JD, ISO-BRITANNIA
ENG215-1
Värähtely
Tärinöinnin
kokonaisarvo
(kolmen
akselin
summavektori) on määritetty standardin EN60745-2-6
mukaan:
Käyttötapa : kaiverrustoiminto
Tärinäpäästö (ah,CHeq) : 7.5 m/s2
Epävakaus (K) : 1.5 m/s2
GEB007-2
Erityiset turvasäännöt
ENG303-1
ÄLÄ anna tuotteen helppokäyttöisyyden tai
tuttuuden (seuraa toistuvasta käytöstä) tuudittaa
sinua väärään turvallisuuden tunteeseen niin, että
laiminlyöt iskuporakonetta koskevien turvaohjeiden
noudattamisen. Jos tätä työkalua käytetään
varomattomasti tai väärin, seurauksena voi olla
vakava henkilövahinko.
1.
Pidä kuulosuojaimia. Melulle altistuminen voi
aiheuttaa kuulokyvyn heikentymistä.
2.
Käytä
työkalun
mukana
toimitettuja
lisäkahvoja. Hallinnan menetys voi aiheuttaa
henkilövahinkoja.
3.
Pidä
sähkötyökalua
sen
eristetyistä
tartuntapinnoista, jos terä voi osua piilossa
oleviin
johtoihin
tai
koneen
omaan
virtajohtoon. Osuminen jännitteiseen johtoon
saa paljaat metalliosat jännitteisiksi ja aiheuttaa
käyttäjälle sähköiskun.
4.
Käytä kovaa päähinettä (suojakypärää),
suojalaseja ja/tai kasvosuojusta. Tavalliset
silmä- tai aurinkolasit EIVÄT ole suojalaseja.
Myös
hengityssuojaimen
ja
paksujen
käsineiden käyttö on suositeltavaa.
5.
Varmista ennen työskentelyn aloittamista, että
terä on kiinnitetty tiukasti paikoilleen.
6.
Laite on suunniteltu siten, että se värisee
normaalikäytössä.
Ruuvit
voivat
irrota
hyvinkin
helposti
aiheuttaen
laitteen
rikkoutumisen tai onnettomuuden. Tarkista
ruuvien kireys huolellisesti ennen kuin käytät
laitetta.
7.
Jos ilma on kylmä tai konetta ei ole käytetty
pitkään aikaan, anna sen lämmetä jonkin aikaa
tyhjäkäynnillä. Tämä tehostaa laitteen voitelua.
Vasarointi
voi
olla
hankalaa
ilman
asianmukaista esilämmitystä.
8.
Varmista aina, että seisot tukevasti.
Jos työskentelet korkealla, varmista, ettei
ketään ole alapuolella.
9.
Pidä työkalua tiukasti molemmin käsin.
Työtila : vasaraporaus betoniin, 16 mm halkaisija ja
100 mm syvyys
Värähtelynpäästö (ah,HD) : 10 m/s2
Epävarmuus (K) : 1.5 m/s2
ENG302-1
Työtila: poraus metalliin
Värähtelyn päästö (ah,D) : 2.5 m/s2 or less
Malli HR3210FCT
ENG102-1
Vain Euroopan maissa
Melu
Tyypilliset
A-painotetut
melutasot
määriteltyEN60745-2-6 mukaan:
Äänenpainetaso (LpA) : 88 dB(A)
Äänen tehotaso (LWA) : 99 dB(A)
Horjuvuus (K): 3 dB(A)
Käytä korvassuojia
ovat
ENG215-1
Värähtely
Tärinöinnin
kokonaisarvo
(kolmen
akselin
summavektori) on määritetty standardin EN60745-2-6
mukaan:
Käyttötapa : kaiverrustoiminto
Tärinäpäästö (ah,CHeq) : 8 m/s2
Epävakaus (K) : 1.5 m/s2
ENG303-1
Työtila : vasaraporaus betoniin, 16 mm halkaisija ja
100 mm syvyys
Värähtelynpäästö (ah,HD) : 10 m/s2
Epävarmuus (K) : 1.5 m/s2
ENG302-1
Työtila: poraus metalliin
Värähtelyn päästö (ah,D) : 2.5 m/s2 or less
ENH101-8
VAKUUTUS EC-VASTAAVUUDESTA
Malli; HR3200C,HR3210C,HR3210FCT
Makita ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote täyttää
seuraavien standardien vaatimukset;
23
10.
11.
12.
13.
14.
Pidä kädet poissa liikkuvien osien luota.
Älä jätä konetta käymään itsekseen. Käytä
laitetta vain silloin, kun pidät sitä kädessä.
Älä osoita laitteella ketään, kun käytät sitä.
Terä saattaa lennähtää irti ja aiheuttaa vakavan
loukkaantumisen.
Älä kosketa terää tai sen lähellä olevia osia
välittömästi käytön jälkeen, sillä ne voivat olla
erittäin kuumia ja aiheuttaa palovammoja.
Jotkin materiaalit sisältävät kemikaaleja, jotka
voivat olla myrkyllisiä. Huolehdi siitä, että
pölyn sisäänhengittäminen ja ihokosketus
estetään. Noudata materiaalin toimittajan
turvaohjeita.
Säätöpyörän numero Kierrosta minuutissa Lyöntiä minuutissa
5
4
3
2
1
3 300
3 100
2 500
1 900
1 650
008550
•
•
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.
VAROITUS:
HUOMAUTUS:
Jos työkalua käytetään jatkuvasti pitkään matalalla
nopeudella, moottori ylikuormittuu aiheuttaen
työkalun häiriön.
Nopeussäädintä voi kääntää vain asentoon 5 tai
asentoon 1 ja saakka. Älä pakota sitä asennon 5
tai 1 ohi, koska nopeudensäätötoiminto saattaa
lakata toimimasta.
Nopeavaihtoistukan SDS-plus vaihtaminen
VÄÄRINKÄYTTÖ
tai
tässä
käyttöohjeessa
ilmoitettujen turvamääräysten laiminlyönti voi
aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.
Malliin HR3210FCT
Pikavaihtoistukka SDS-plus:aan voidaan
helposti pikaporavaihtoistukkaan.
Nopeavaihtoistukan SDS-plus poisto
Kuva4
TOIMINTAKUVAUS
•
630
590
480
370
315
vaihtaa
HUOMAUTUS:
Ennen kuin poistat SDS-plus-pikavaihtoistukan,
poista terä.
Pidä vaihtosuojusta peukalon ja etusormen välissä ja
vedä sitä nuolen 1 suuntaan. Kun vaihtosuojus on
nuolen suunnassa, pitele istukan suojusta etusormella.
Kun istukan suojus on tässä asennossa, vedä
SDS-plus-pikavaihtoistukka ulos nuolen 2 suuntaisesti.
Pikaporan vaihtoistukan kiinnittäminen
Kuva5
Tartu vaihtosuojukseen ja aseta pikaporanistukka
koneen karaan.
Varmista, että pikaporanistukka on kunnolla kiinni
vetämällä sitä muutaman kerran.
HUOMAUTUS:
Varmista aina ennen säätöjä tai tarkastuksia, että
laite on sammutettu ja irrotettu verkosta.
•
Kytkimen toiminta
Kuva1
HUOMAUTUS:
Tarkista
aina
ennen
työkalun
liittämistä
virtalähteeseen, että liipaisinkytkin kytkeytyy oikein
ja palaa asentoon OFF, kun se vapautetaan.
Käynnistä työkalu painamalla liipaisinkytkintä. Laite
pysäytetään vapauttamalla liipaisinkytkin.
•
Lamppujen sytyttäminen
Malliin HR3210FCT
Kuva2
Toimintatavan valitseminen
Poraus iskutoiminnolla
Kuva6
Betonia, tiiliseinää tms. poratessa paina lukkonappi alas
ja kierrä valintavipua siten, että osoitin osoittaa
-symboliin. Käytä volframi-kovametalliterää.
Vain poraus
Kuva7
Jos haluat porata esimerkiksi puuta, metallia tai muovia,
paina lukituspainiketta alas ja käännä valintavipu
osoittamaan
-symbolia. Käytä kieräporanterää tai
puuterää.
Vain iskutoiminto
Kuva8
Jos haluat piikata, kuoria tai purkaa rakenteita, paina
lukkonappia alas ja kierrä vaihtovipua siten, että osoitin
osoittaa
symboliin. Käytä piikkaukseen lattatalttaa,
kylmätalttaa, kuorimistalttaa tms.
HUOMAUTUS:
•
Älä katso suoraan lamppuun tai valonlähteeseen.
Kytke lamppu päälle vetämällä kytkinvipua. Sammuta se
vapauttamalla liipaisin.
HUOMAUTUS:
•
Pyyhi lika pois lampun linssistä kuivalla liinalla. Älä
naarmuta lampun linssiä, ettei valoteho laske.
Nopeuden muuttaminen
Kuva3
Kierrokset ja puhallukset minuutissa voidaan säätää
säätöpyörää kiertämällä. Pyörä on merkitty 1:stä
(matalin nopeus) 5:een (maksiminopeus).
Katso
alhaalla
olevaa
taulukkoa
säätöpyörän
numeroasetusten ja kierroksen/puhalluksen per minuutti
välisistä suhteista.
24
•
•
Kuva12
Jos terää ei voi työntää sisään, irrota se. Vedä istukan
suojusta alaspäin muutaman kerran. Laita sitten terä
takaisin paikoilleen. Käännä terää ja työnnä sitä, kunnes
se kiinnittyy paikoilleen.
Varmista aina, että terä on kunnolla kiinni yrittämällä
vetää sitä irti.
Irrota terä painamalla istukan suojus täysin alas ja
vetämällä terä irti.
HUOMAUTUS:
Älä pyöritä vaihtokytkintä, kun työkalu on
käynnissä ja kuormitettuna. Työkalu voi rikkoutua.
Voit estää toimintatavan valintamekanismin
kulumisen varmistamalla, että valintavipu on aina
selvästi
jossakin
kolmesta
toimintatavan
asennosta.
Vääntömomentin rajoitin
Vääntömomentin rajoitin aktivoituu, kun vääntömomentti
saavuttaa tietyn tason. Tällöin moottori kytkeytyy irti
käyttöakselista. Samalla terä lakkaa pyörimästä.
•
Kuva13
Teräkulma (piikatessa, kuoriessa ja rakenteita
rikottaessa)
HUOMAUTUS:
Sammuta pora heti, kun vääntömomentin rajoitin
kytkeytyy päälle. Näin voidaan ehkäistä työkalun
liian nopea kuluminen.
Kuva14
Terän kiinnitysasentoja on 24. Voit vaihtaa terän kulmaa
painamalla lukituspainiketta alas ja kiertämällä
vaihtovipua siten, että osoitin osoittaa
-symboliin.
Kierrä terä haluttuun kulmaan.
Paina lukkonappi alas ja pyöritä vaihtovipua siten, että
osoitin osoittaa
symboliin. Varmista sitten kevyesti
kiertämällä, että terä on tiukasti paikoillaan.
Merkkivalo
Kuva9
Vihreän virran ON-merkkivalo syttyy, kun työkalu on
tulpattu PÄÄLLE. Jos merkkivalo ei syty, virtajohto tai
ohjain saattaa olla viallinen. Merkkivalo palaa mutta
työkalu ei käynnisty, vaikka se on kytketty päälle,
hiiliharjat saattavat olla kuluneet tai ohjain, moottori tai
ON/OFF kytkin saattaa olla vioittunut.
Punaisen palvelulampun valo syttyy, kun hiiliharjat ovat
lähes täysin kuluneet, viitaten siihen, että työkalu on
huollon tarpeessa. Noin 8 tunnin käytön jälkeen,
moottori sammuu automaattisesti.
Syvyydensäätöhammas
Kuva15
Syvyystulkki on kätevä apuväline, kun halutaan porata
saman syvyisiä reikiä. Löysennä kiristysruuvia ja säädä
syvyystulkki haluttuun syvyyteen. Säädön jälkeen kiristä
kiristysruuvi lujasti.
HUOMAUTUS:
•
Syvyystulkkia ei voida käyttää asennossa, jossa se
ottaa vaihdelaatikkoon/moottorin runkoon.
KOKOONPANO
•
HUOMAUTUS:
Varmista aina, että laite on sammutettu ja irrotettu
virtalähteestä, ennen kuin teet sille mitään.
Kuva16
Pölysuojus estää pölyn pääsyn laitteeseen ja suojaa
poraajaa, kun porataan yläpuolella olevia kohteita.
Kiinnitä pölysuojus terään kuvan osoittamalla tavalla.
Pölysuojus voidaan kiinnittää seuraavan kokoisiin teriin.
Sivukahva
Kuva10
HUOMAUTUS:
Käytä aina sivukahvaa varmistaaksesi toiminnan
turvallisuus, kun poraat betonia, tiiliseinää, jne.
Sivukahvaa voi liikuttaa puolelta toiselle, joten koneen
käsittely on helppoa työskentelyasennosta riippumatta.
Löysää sivukahva kiertämällä sitä vastapäivään, käännä
kahva haluamaasi asentoon ja kiristä kiertämällä sitä
myötäpäivään.
Pölykupu 5
Pölykupu 9
•
Terän halkaisija
6 mm - 14,5 mm
12 mm - 16 mm
006406
KÄYTTÖ
Iskuporaus
Kuva17
Aseta vaihtovipu symboliin.
Aseta poranterä haluttuun kohtaan ja paina
liipaisinkytkintä. Älä käytä tarpeetonta voimaa. Kevyt
paine takaa parhaan lopputuloksen. Pidä työkalu
asemassaan ja estä sen liukumista pois aukosta.
Älä käytä tarpeetonta voimaa, kun aukko tukkeutuu
lastuilla ja osasilla. Anna sen sijaan koneen käydä hetki
joutokäynnillä ja vedä terä osittain ulos reiästä. Toista
tämä useamman kerran, jolloin reikä puhdistuu, ja voit
jatkaa poraamista.
Terän kiinnitys ja irrotus
Kuva11
Puhdista terän varsi ja sivele vähän terärasvaa ennen
terän kiinnittämistä.
Työnnä terä työkaluun. Käännä terää ja työnnä sitä,
kunnes se kiinnittyy paikoilleen.
25
•
HUOMAUTUS:
Kun terä alkaa puhkaista betonin tai jos terä
iskeytyy betoniin upotettuihin lujitusraudoitukseen,
työkalu saattaa reagoida vaarallisella tavalla. Pidä
yllä hyvä tasapaino ja turvallinen asento samalla
työkalua molemmin käsin pitäen, vaarallisten
reaktioiden välttämiseksi.
Timanttiporanterällä poraus
Kun poraat timanttiporanterällä, aseta aina vaihtovipu
asentoon, ainoastaan poraustoimintaan.
•
Puhallin (valinnainen lisälaite)
HUOLTO
Kuva18
Porauksen jälkeen puhdista pöly reiästä puhaltimella.
Piikkaus/Kuorinta/Purkutyö
•
Kuva19
Aseta vaihtovipu symboliin.
Pidä laitteesta lujasti molemmin käsin. Käynnistä työkalu
ja paina sitä kevyesti niin, että se ei pompi
hallitsemattomasti ympäriinsä. Työkalun voimakas
painaminen ei lisää sen tehokkuutta.
HUOMAUTUS:
Tämä huoltotoimenpide tulisi suorittaa ainoastaan
Makitan valtuutetussa tai tehtaan huoltopisteissä.
Tämä työkalu ei vaadi tunnittaista tai päivittäistä voitelua,
koska siinä on rasvapakattu voitelujärjestelmä. Voitele
työkalu joka kerta, kun vaihdat hiiliharjat.
Lämmitä kone ajamalla sitä usean minuutin ajan.
Sammuta kone ja irrota se virtalähteestä.
•
Kuva20
Kuva21
Kuva22
Malleihin HR3200C, HR3210C
Käytä lisävarusteena toimitettavaa teräistukkaa. Katso
asentaessa edellisellä sivulla olevassa "Terän kiinnitys
ja irrotus" kohdassa annettuja ohjeita.
Aseta
vaihtonuppi
siten,
että
osoitin
osoittaa symboliin.
Malliin HR3210FCT
Käytä pikavaihdon poraistukkaa vakiovarusteena. Katso
asentaessa
edellisellä
sivulla
olevassa
"pikavaihtoistukan vaihto SDS-plus:alle" kohdassa
annettuja ohjeita.
Avaa istukan leuat kääntämällä holkkia vastapäivään
pitäen samalla rengasta paikallaan. Työnnä kärki/terä
niin syvälle istukkaan kuin se menee. Kiristä istukan
leuat kääntämällä holkkia myötäpäivään pitäen samalla
rengasta paikallaan. Irrota kärki/terä kääntämällä holkkia
vastapäivään pitäen samalla rengasta paikallaan.
Käännä valintavipu osoittamaan
-symbolia.
Voit porata halkaisijaltaan 13 mm:n asti metalliin ja
halkaisijaltaan 32 mm:n asti puuhun.
•
•
•
HUOMAUTUS:
Varmista aina ennen tarkastuksia tai huoltotöitä,
että laite on sammutettu ja kytketty irti
virtalähteestä.
Voitelu
Poraus puuhun tai metalliin
•
HUOMAUTUS:
Jos poraat timanttiporanterällä iskutoiminnalla
poraten, timanttiporanterä voi vahingoittua.
Kuva23
Löysennä neljä ruuvia ja poista kahva. Huomioi, että
yläruuvit ovat erilaisia kuin toiset ruuvit.
Kuva24
Kytke pistoke pois vetämällä niitä.
Kuva25
Löysää kampikansion kannen kaksi ruuvia ja irrota
kampikammion kansi.
Kuva26
Käännä valintavipu osoittamaan
-symbolia, löysää
viisi ruuvia ja irrota kampikammion kansi.
Kuva27
•
HUOMAUTUS:
Älä
koskaan
poraa
iskutoiminnolla,
kun
pikaporanistukka on asennettuna työkaluun.
Pikaporanistukka voi vaurioitua.
Työkalun painaminen liian voimakkaasti ei nopeuta
poraamista. Päinvastoin: liiallinen paine vain
tylsyttää poranterää, hidastaa työtä ja lyhentää
työkalun käyttöikää.
Työkaluun/terään kohdistuu valtava kääntövoima,
kun terä menee läpi. Pidä työkalu tukevassa
otteessa ja ole varovainen, kun terä alkaa tulla läpi
työkappaleesta.
Kiinnitä pienet työkappaleet aina viilapenkkiin tai
vastaavaan pidikkeeseen.
HUOMAUTUS:
Irrota kampikammion kansi vasta, kun olet
kääntänyt valintavivun osoittamaan
-symbolia.
Älä irrota sitä väkisin, kun valintavipu ei osoita
-symbolia. Jos kansi irrotetaan väkisin, sitä ei
voi enää asentaa takaisin.
Kuva28
Aseta työkalu pöydälle siten, että terä osoittaa ylöspäin.
Näin vanha rasva kerääntyy kampikammioon.
Pyyhi vanha rasva pois ja laita tilalle uutta rasvaa (30 g).
Käytä vain aitoa Makita-vasararasvaa (vaihtoehtoinen
lisävaruste). Jos rasvaa lisätään yli ilmoitetun määrän
(noin 30 g), seurauksena voi olla virheellinen
vasarointikäynti tai työkalun vioittuminen. Lisää vain
ilmoitettu määrä rasvaa.
26
HUOMAUTUS:
Ole varovainen ettet vahingoita liitintä tai
lyijyjohtoja, varsinkin silloin, kun pyyhit vanhaa
rasvaa pois.
Kone kootaan purkua päinvastaisessa järjestyksessä.
•
•
HUOMAUTUS:
Älä kiristä liikaa kampikupua. Se on tehty hartsista
ja voi rikkoutua.
Kuva29
Kiinnitä liitin napakasti ja asenna kahva takaisin.
HUOMAUTUS:
Ole varovainen ettet vahingoita liitintä tai
lyijyjohtoja, varsinkin silloin, kun asennat kahvaa.
Tuotteen TURVALLISUUDEN ja LUOTETTAVUUDEN
säilyttämiseksi Makitan valtuutetun huoltokeskuksen
tulee suorittaa korjaukset, hiiliharjojen tarkastus ja vaihto,
sekä muut huolto- tai säätötyöt Makitan varaosia
käyttäen.
•
LISÄVARUSTEET
HUOMAUTUS:
Seuraavia lisävarusteita tai laitteita suositellaan
käytettäväksi
tässä
ohjeessa
kuvatun
Makita-työkalun kanssa. Muiden lisävarusteiden tai
laitteiden käyttö voi aiheuttaa vammautumisriskin.
Käytä lisävarustetta tai laitetta vain ilmoitettuun
käyttötarkoitukseen.
Jos tarvitset lisätietoja näistä lisävarusteista, ota yhteys
paikalliseen Makita-huoltopisteeseen.
•
SDS-Plus-volframi-karbidikärjellä varustetut terät
•
Lattataltta
•
Timanttiporanterä
•
Kylmätaltta
•
Timanttiporanterä
•
Vasararasva
•
Kuorimistaltta
•
Kourutaltta
•
Teräistukkalaite
•
Teräistukka S13
•
Istukan sovitin
•
Istukan avain S13
•
Terärasva
•
Sivukahva
•
Syvyydensäätöhammas
•
Puhallin
•
Pölysuojus
•
Suojalasit
•
Muovinen kantolaukku
•
27
LATVIEŠU
Betons
HR3200C
HR3210C
32 mm
90 mm
HR3210FCT
13 mm
32 mm
-1
315 - 630
1 650 - 3 300
398 mm
Neto svars
4,4 kg
424 mm
4,8 kg
5,0 kg
/II
ENG215-1
ENF002-1
ENG303-1
Modelim HR3200C
ENG102-1
Modelim HR3210C
ENG102-1
000230
ENG215-1
GEB007-2
ENG303-1
Modelim HR3210FCT
ENG102-1
13.
14.
630
590
480
370
315
008550
SAGLABĀJIET ŠOS
NORĀDĪJUMUS.
•
•
FUNKCIJU APRAKSTS
•
•
30
•
•
to
Att.13
MONTĀŽA
•
•
31
EKSPLUATĀCIJA
•
•
•
•
•
•
APKOPE
•
PIEDERUMI
Att.27
•
•
33
LIETUVIŲ KALBA
HR3200C
HR3210C
HR3210FCT
32 mm
90 mm
Plienas
13 mm
Medis
32 mm
315 - 630
1 650 - 3 300
398 mm
Neto svoris
4,4 kg
424 mm
4,8 kg
5,0 kg
/II
ENG215-1
ENF002-1
ENG303-1
Modeliui HR3200C
ENG102-1
ENG302-1
34
Modeliui HR3210C
CE2007
ENG102-1
000230
Tomoyasu Kato
Direktorius
Atsakingasis gamintojas:
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN (JAPONIJA)
Įgaliotasis atstovas Europoje:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15
8JD, ENGLAND (ANGLIJA)
ENG215-1
GEB007-2
ENG303-1
Modeliui HR3210FCT
ENG102-1
13.
14.
3 300
3 100
2 500
1 900
1 650
008550
SAUGOKITE ŠIAS
INSTRUKCIJAS.
•
•
VEIKIMO APRAŠYMAS
•
630
590
480
370
315
36
•
•
Pav.13
•
Indikatoriaus lemputė
SURINKIMAS
•
Pav.10
006406
Grąžto skersmuo
6 mm - 14,5 mm
12 mm - 16 mm
NAUDOJIMAS
Galėsite gręžti iki 13 mm skersmens skyles metale ir iki
32 mm skersmens skyles medyje.
•
•
•
•
•
•
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
•
•
38
PRIEDAI
Pav.27
•
•
39
EESTI
HR3200C
HR3210C
HR3210FCT
32 mm
90 mm
Metall
13 mm
Puit
32 mm
315 - 630
1 650 - 3 300
398 mm
Netomass
4,4 kg
424 mm
4,8 kg
5,0 kg
/II
ENG215-1
ENF002-1
ENG303-1
16
mm
ENG302-1
Mudelile HR3200C
ENG102-1
vastavalt
40
Mudelile HR3210C
ENG102-1
000230
vastavalt
ENG215-1
GEB007-2
ENG303-1
16
mm
ENG302-1
Mudelile HR3210FCT
ENG102-1
vastavalt
ENG215-1
16
mm
ENG302-1
11.
12.
13.
14.
630
590
480
370
315
3 300
3 100
2 500
1 900
1 650
008550
•
FUNKTSIONAALNE KIRJELDUS
•
5
4
3
2
1
•
•
•
•
•
Joon.13
KOKKUPANEK
•
Tolmutops
Tolmutops nr 5
Tolmutops nr 9
•
006406
•
•
•
•
•
HOOLDUS
•
44
TARVIKUD
Joon.27
•
•
45
HR3200C
HR3210C
Долото с наконечником из
сплава карбида вольфрама
32 мм
90 мм
Сталь
HR3210FCT
13 мм
32 мм
Число оборотов без нагрузки (мин.-1)
315 - 630
1 650 - 3 300
398 мм
Вес нетто
4,4 кг
424 мм
4,8 кг
5,0 кг
/II
ENG102-1
ENF002-1
ENG215-1
ENG303-1
ENG302-1
ENG302-1
ENH101-8
000230
Томоясу Като
Директор
Ответственный производитель:
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN (ЯПОНИЯ)
Уполномоченный представитель в Европе:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15
8JD, ENGLAND (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
ENG215-1
GEB007-2
ENG302-1
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
ОПИСАНИЕ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
•
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ
ИНСТРУКЦИИ.
48
630
590
480
370
315
008550
•
•
•
•
•
49
МОНТАЖ
•
•
006406
•
50
Расщепление/Скобление/Разрушение
•
•
•
•
•
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
•
51
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
•
•
52
53
54
55
Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan
884769-987
56
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Finnish were displayed